Książki Kima Michaelsa

  

Książki Kima Michaelsa przetłumaczone i tłumaczone na język polski:

Moc twego Świadomego Ja. Tom 1-y kursu "ścieżka ku duchowemu mistrzostwu"

- Pozostałe tomy kursu:
2. Wolność o wewnętrznych duchów.
3. Mistyczne inicjacje mocy.
4. Mistyczne inicjacje mądrości.
5. Mistyczne inicjacje miłości.
6. Mistyczne inicjacje intencji.
7. Mistyczne inicjacje wizji.
8. Mistyczne inicjacje pokoju.
9. Mistyczne inicjacje wolności. Ich opis znajdziesz na końcu książki.

 

- Moje żywoty z Lucyferem, Szatanem, Hitlerem i JezusemObjawienia dla awatara. Tom 1

- Traumy uświadomione i nieuświadomione - i jak się z nich wyleczyć. Objawienia dla awatara. Tom 2
Podręcznik towarzyszący książce "Moje żywoty z Lucyferem, Szatanem, Hitlerem i Jezusem. 

- Uniwersalne klucze do duchowej wolności

- Wizualizuję Złotą Erą

- Ku pełni wyzwolenia kobiet - informacja o możliwości nabycia książki
   - Rozdział 1-y: Ostateczna prawda o kobietach nie istnieje
   - Rozdział 4 (fragmenty): Nieznane siły stojące za uciskiem kobiet

- Jak TY możesz pomóc zmienić świat - informacja o możliwości nabycia książki
   - Rozdział 1: Energetyczne przyczyny globalnych wydarzeń
    - Rozdział 2: Jak przekształcić bazującą na lęku energię

- Jestem myślącym chrześcijaninem. Nauka i religia mogą się pojednać ponad dogmatami kościoła i materializmu

- Zrozum zło i pomóż usunąć je z Ziemi

- Minimum tego, co należy wiedzieć o życiu

- Chrystus rodzi się w tobie. Odpowiedzi na pytania niezadane

- Koany Jezusa. (Wydanie drugie, poprawione)

- Pomóż niebiańskim zastępom powstrzymać wojny 

- Spełnij Boski plan Twego życia. Objawienia dla awatara. Tom 3

- Przejaw Twój najwyższy duchowy potencjał. Objawienia dla Awatara. Tom 4

 

 

 

Książki Kima Michaelsa w przygotowaniu do polskiego wydania:

- Pojednaj się z życiem na Ziemi. Objawienia dla awatara. Tom 5

- Umysł panuje nad materią. Tom 1-y trylogii "Kurs obfitości"

- Uzdrów samego siebie - oczyszczając twoje czakramy

- Mistyczne nauczanie Jezusa

- Nieznane przyjście Jezusa

- Ewangelia dla zabieganych

- Wojownik pokoju

- Pomóż przezwyciężyć światowe ubóstwo

- Pomóż ludziom przekroczyć przeszłość

- Współtworzę Złotą Erę

- Aprobuję Złotą Erę

- Jak osiągnąć osobistą świadomość Chrystusa

 

Najważniejsze książki Kima Michaelsa dla początkujących
(Poniżej. subiektywny wybór administratora witryny.
Początkujący mogą, oczywiście, czytać książki K. Michaelsa  w porządku chronologicznym ich publikacji lub w innej kolejności):
- Moje żywoty z Lucyferem, Szatanem, Hitlerem i Jezusem

- Minimum tego, co należy wiedzieć o życiu
- Jestem myślącym chrześcijaninem. Nauka i religia mogą się pojednać
- Potęga Twego JA. Praktyczny przewodnik ku pełni wiedzy o Jaźni. Droga do panowania nad swoją istotą
- Mistyczne nauczanie Jezusa (dawny tytuł: Chrystus rodzi się w tobie)

- Uniwersalne klucze do duchowej wolności

  

 

Pozostałe książki Kima Michaelsa