Indeks najważniejszych pojęć, nazw i nazwisk występujących w książce Kima Michaelsa "Minimum tego, co należy wiedzieć o życiu"

 

 

UWAGA! Drogi czytelniku, chcąc znaleźć dane słowo indeksu w elektronicznym tekście książki, będziesz musiał z reguły, ze względu na fleksyjność języka polskiego, wpisać w okienko wyszukiwarki czytnika jedynie (po jego tutaj skopiowaniu) jego rdzeń, czyli tę jego część, który pozostaje po oddzieleniu od niego wszystkich afiksów. Na przykład w wyrazie "przedszkolny" rdzeniem jest fragment "szkol".
Uwaga! Dane hasło skorowidza może występować w książce w wielu różnych kontekstach, więc należy szukać, naciskać przycisk wyszukiwarki, aż wróci ona do miejsca startu.

 • A
  ABSOLUT patrz Wszystkość
  – A. nie jest czymś
  – A. nie jest niczym
  – (zobacz również: Rys. /rysunek nr/ 11)
  ADAM I EWA
  – jako archetypy, symbole wyższych i niższych aspektów twojej istoty
  – nie byli jedynymi istotami w raju
  AFIRMACJA
  – a. przeciwdziała negatywnej iluzji
  – wizualizacja jest rodzajem a. w umyśle
  AKCJA patrz również reakcja
  AKT
  – a. wyboru; patrz wybór
  ANTYCHRYST
  – logika umysłu a.
  – pokusa użycia umysłu a.
  – umysł a.
  ATOM
  – cząstka a.
  AURA
  AUTODESTRUKCJA

  B
  BELKA
  – b. we własnym oku
  CHOROBA
  – c. fizyczne lub psychiczne
  BIBLIA
  – B. hebrajska
  – B. nawiązuje do ciała przyczynowego
  – Stary Testament w B.
  BIEDA
  BIOLOGIA
  – b. robot
  BŁĄD
  – b. jako eksperymenty naukowe
  BOSKA/I / BOŻE
  – b. plan
  – b. plan twego życia
  – B. Miłość
  – b. wyroki
  – Ciało B. na Ziemi
  – kara b.
  – Królestwo B.
  BÓG
  – B. jako transcendentalna rzeczywistość
  – B. nie jest gniewną i osądzającą istotą z oddalonego nieba
  – B. nie stworzył cię, jako robota
  – Człowieku, poznaj Siebie – jako B.
  – duchowe i fizyczne prawa B.
  – jednorodzony Syn B.
  – jesteś B. w procesie narodzin
  – pragnienia B., aby stać się czymś więcej
  – prawo B. nie jest karą
  – reprezentanci B.
  – skąd wziął się B.
  – synowie i córki B.
  – współ-twórca z B.
  – zabijać w imię B.
  BÓL
  – szkoła b. doświadczeń

  BRAK
  BUDDA
  – B. mówił o osiągnięciu oświecenia i pokonaniu cierpienia, co oznacza, że musisz pokonać ego.
  – B. nauczał, że życie będzie cierpieniem, dopóki nie obudzisz w sobie właściwych pragnień, przy /jednoczesnym/ braku przywiązań.
  – „Przyczyna cierpienia tkwi w umyśle w postaci ignorancji.”
  BYĆ
  – b. kimś mniej
  – b. kimś więcej
  BYT

  C
  CEL
  – c. uświęca środki
  – c. życia jest wzrastać w samoświadomości i rozwijać swoje twórcze zdolności
  CHAOS
  CHRZEŚCIJAŃSTWO
  – chrześcijańska doktryna głosząca, że istoty ludzkie stworzono, jako istoty niedoskonałe ze skłonnością do grzechu
  – ortodoksyjne ch.
  – rozłam ch.
  – tradycyjne ch.
  CHOROBA
  CHRYSTUS
  – absolutne rozumowanie umysłu Ch.
  – Ch. Kosmiczny
  – masz potencjał by stać się Ch. w ludzkim ciele
  – osobisty stan umysłu Ch.
  – prawda Ch.
  – powtórne przyjście Ch.
  – przywdziać umysł Ch.
  – stan świadomości Ch.
  – umysłu Ch. jest prawdziwym zbawicielem ludzkości
  – umysł Ch. musi mieć swoje przeciwieństwo – umysł antychrysta
  – uniwersalny umysł Ch. /Słowo, Logos/
  – twój wewnętrzny Ch.
  – w umyśle Ch. istnieje absolutna norma dla oddzielenia zła od dobra – to znaczy tego, co rzeczywiste od tego, co nierzeczywiste
  – wybór między umysłem Ch., a umysłem antychrysta
  CIAŁO patrz również boże
  – c. energetyczne
  – c. emocjonalne (zobacz również: Rys. 7)
  – c. fizyczne – (zobacz: Rys. 7)
  – c. mentalne (zobacz również: Rys. 7)
  – c. tożsamości (zobacz również: Rys. 7)
  – c. przyczynowe (eteryczne, kauzalne)
  – c. przyjemności
  – cztery niższe „c”,
  – popędy c.
  CIEMNE WIEKI ŚREDNIOWIECZA
  CIEMNOŚĆ
  CIERPLIWOŚĆ
  CIERPIENIE; patrz również Budda
  – prawdziwe źródło ludzkiego c.
  – twórcy c.
  – narastające c.
  CYKLOFRENIA
  CZASOPRZESTRZEŃ
  CZĄSTKI SUBATOMOWE patrz również atom
  – c. materii
  – c. jako cienkie struny
  CZŁOWIEK patrz również Bóg
  – cz. witruwiański
  – postawa cz.
  – upadek cz.

  Ć
  ĆWICZENIA FIZYCZNE
  – niektóre ć. mogą otworzyć cię na przepływ energii z twojego wyższego ja

  D
  DANE
  DEMOKRACJA
  DECYZJA, patrz również wybór
  – d. nieświadome
  – d. świadome
  DOBRO
  – to, co jest po ludzku d. nie jest w harmonii z absolutnym dobrem Boga
  DOŚWIADCZENIE
  – d. życia
  – negatywne d.
  – pozytywne d.
  – pragnienia polepszenia życiowego d.
  – d. wewnętrzne
  DUCH / DUCH ŚW.
  – osiągnąć pokój d.
  – ósemkowy wzór przepływu energii między D. i materią
  DUCHOWA / O / Y / E
  – dolne dziesięć procent [najmniej rozbudzonej d. części] populacji
  – d. dom
  – d. martwy
  – d. nietykalność
  – d. metody
  – d. paraliż
  – d. pełnia
  – d. prawda
  – d. przebudzenie
  – d. pułapka
  – d. rodzice
  – d. „schody”
  – d. ścieżka
  – d. śmierć
  – d. światło
  – d. teksty
  – d. wolność
  – d. wzrastanie
  – d. zaślepienie
  – górne dziesięć procent [najbardziej rozbudzonej d. części] populacji Planety
  – istota d.
  – nastawić się na ewentualną potrzebę eksperymentowania z więcej niż jedną metodą d.
  – nawyk używania, czy włączenia którejś z d. metod do swej codzienności
  – podążanie d. ścieżką jest stylem życia i życiowym zadaniem osiągnięcia wyższego stanu świadomości.
  – szkoła d.
  – zakotwiczyć się na d. ścieżce.
  – zapanować nad d. życiem
  – d. żywy
  – (zobacz również: Rys. 10)
  DUCHOWOŚĆ
  – ludzie d.
  – uczeń/student d.
  DOKTRYNA
  DOSTATEK
  „DROGA ŚRODKA”
  DUSZA
  DYKTATOR/ZY
  DZIEDZICZENIE / DZIEDZICZNOŚĆ
  – uwarunkowania d.
  DZIAŁANIE zobacz także konsekwencja
  – każde d. może stać się niosącym naukę doświadczeniem
  DZIECI
  – d. /które/ rodzą się z olbrzymimi fizycznymi czy psychicznymi
  upośledzeniami
  – molestowanie d.

  E
  EDEN / EDEŃSKI
  – e. stan
  EDISON, TOMASZ
  EGO (egoizm)
  – Budda o e.
  – dla e. nie ma niczego ważniejszego, niż własne przetrwanie
  – dualistyczne przeświadczenia i zdegenerowane energie wspomagające twoje e.
  – e. jako najwyższy autorytet w twoim życiu
  – e. jest bardzo subtelne
  – e. jest jak szalony dyktator
  – e. ma ograniczoną formę samoświadomości i inteligencji
  – e. ma bardzo silny instynkt przetrwania
  – e. ma bardzo silny wpływ na twoje życie
  – e. nie kieruje się moralnością czy etyką
  – e. nie potrafi wyobrazić sobie wyższego kryterium /działania/
  – główne przesłanie e.
  – hałaśliwy głos e.
  – Jezus o e.
  – kłamstwo e.
  – ostry opór ze strony e.
  – podstawowa filozofia jaką wyznaje e. to: „Jeśli coś można zrobić, zrób to.”
  – powstanie e.
  – wyzwolenie się od e. prawdziwym kluczem do uzyskania prawdziwej duchowej wolności
  EGOCENTRYK
  EGOIZM
  – stan skrajnego e.
  EGZYSTENCJA
  EKSPERT
  EKSPERYMENT
  – życie jako e. naukowy
  ELITA patrz władza
  EMOCJA
  – e. żyją najczęściej własnym życiem
  ELOHIM
  ENERGIA
  – czysta e.
  – degenerowanie duchowych e.
  – e. duchowa (również na rysunku nr 1)
  – e. emocjonalna
  – e. negatywna
  – e. o zaniżonej jakości
  – e. pozytywna
  – e. wysokiej częstotliwości (zobacz: Rys. 9)
  – e. zawsze można przemienić w inną formę e.
  – e. złości
  – fala e.
  – jak materia staje się e.
  – „Macierzysta E.”
  – oczyszczanie zdegenerowanej e.
  – ósemkowy wzór przepływu e. między Duchem i materią.
  – pole energ.
  – pomnożona e.
  – proces, w którym e. przybiera materialną postać
  – przenoszenie e. z wyższej rzeczywistości
  – przepływ e. (również na rysunku nr 1)
  – przywoływanie bardziej uduchowionej e.
  – świat (czystej) e.
  – Twoje ciało e.
  – transformacja niedoskonałej e.
  – wygenerowanie zdegenerowanej e., aby przetrwać
  – zasłona energ.
  EKSTERIORYZACJA (doświadczenia poza ciałem)
  ERA RYB
  ERA WODNIKA
  ERA, ZŁOTA
  – Z. E. pokoju, dobrobytu i oświecenia
  ETER (zobacz: Rys. 7)
  EUROPA
  EINSTEIN, ALBERT patrz również: równanie E.

  F
  FANTAZJA zobacz także wyobraźnia
  FATUM
  FILOZOFIA
  – f. implikacje fizyki kwantowej
  – konsekwencje f. wynikające z najnowszych odkryć naukowych
  – mająca wiele odmian dualistyczna f. akceptująca przeświadczenie, że cel uświęca środki
  – podstawowa f. ego
  FIOLETOWY PŁOMIEŃ FIZYKA/FIZYCY
  – f. kwantowi odkryli, że żadna materia nie mogłaby powstać bez udziału świadomego umysłu
  – filozoficzne implikacje f. kwantowej.
  – f. newtonowska
  FORMA
  – inne światy f.
  – świat f. (zobacz również: Rys. 11)
  FORMACJE GEOLOGICZNE
  FRUSTRACJA

  G
  GALAKTYKA
  GEOLOGIA
  – formacje g.
  GNIEW
  – (zobacz również: Rys. 3)
  GRAAL, ŚWIĘTY G.
  GRZECH
  – być wolnym od g.
  GRZESZNIK
  GURU
  GWAŁT patrz przemoc

  H
  HIERARCHIA
  – h. Istot
  HISTORIA
  HOLISTYCZNA
  – aktywność h.

  I
  IDEA
  – błędne i.
  – i. natury religijnej politycznej czy naukowej
  – kwestionowanie i.
  IGNORANCJA; patrz niewiedza
  – dlaczego nauka nie może dłużej i. umysłu
  INDYWIDUALNOŚĆ
  ¬– duchowa i.
  ILUZJA
  – i. oddzielenia Ducha od materii
  – i., że można uniknąć konsekwencji swoich działań
  – i., że nie masz siły, aby wznieść się ponad swoją przeszłość
  INFORMACJA
  – dostępna i.
  – i. jako podstawowe tworzywo wszechświata
  – jedyna i.
  – źródła i.
  INSTYTUCJE
  INTELEKT
  INTELIGENCJA
  INTENCJE
  INTUICJA
  – rozwijanie i.
  – uaktywnienie zdolności i.
  – wzmocnić swoje i. zdolności
  ISTNIENIE
  – racja twego i.
  ISTOTA
  – bezcielesne i.
  – części składowe twojej i.
  – dwa poziomy twojej i.
  – hierarchia I.
  – i. duchowa
  – i. ludzka
  – i. twojego “duchowego drzewa rodowego”
  – jesteś i. duchową
  – każda ludzka i. ma nauczyciela /duchowego/, który jest jej osobistym mistrzem
  – komponenty twojej i.
  – nie jesteś niedoskonałą ludzką i.
  – Twoja I. jako współ-twórcy z Bogiem
  – twoja niższa i.
  – twoja wyższa i.
  – Ty jako i. niedoświadczona
  – wyższa część twojej i.
  – zbuntowane i.
  INWOKACJA
  IZRAEL

  J
  J = JAN (ewangelista)
  JA
  – duchowe/wyższe J.
  – jak utraciłeś kontakt ze swoim duchowym ja
  – pojemnik „ja” i twoje cztery niższe ciała
  – świadome ja
  JASKINIOWCY
  JASNOWIDZ
  JEDNOSTKA / INDYWIDUUM
  JESTEM; patrz również Obecność J. a także: Rys. 5, 7, 8 i 9)
  – Dlaczego tu jesteś?
  – Kim jesteś?
  – Kim jest Ty, które wie, że ty – to ty?
  JEZUS
  – J. jako jedyny Syn Boga
  – J. radził ludziom, by nadstawiali drugi policzek
  – wewnętrzne nauki J. zostały w dużej mierze źle zrozumiane

  K
  KARA
  – prawo Boga nie jest k.
  KARMA
  – cykliczność powrotu k.
  – k. jest formą energii
  – k. jest rodzajem długu zaciągniętego wobec życia
  – k. jest zdegenerowaną e.
  – k. wewnętrzna
  – k. zewnętrzna
  – kiedy zrównoważysz wszelką k.
  – negowanie istnienia k.
  – neutralizowanie k.
  – prawo k.
  – transformacja k.
  KARTEZJUSZ
  KŁAMSTWO
  KOMPUTER
  – k. podświadomości
  KONFLIKT
  – większość k. to walka o energię duchową
  KONTROLA
  – k. umysłu

  KONSEKWENCJA
  – dwa rodzaje k.

 • – nie ma potrzeby, abyś doświadczał k. swoich wyborów z wielu poprzednich wcieleń
  – niepożądane k.
  – w jaki sposób wybierzesz, aby uczyć się z k. swych czynów
  KONSTYTUCJA
  KONTROLA
  KOSMOS
  – Chrystus k.
  – k. dramat
  – k. jako zwierciadło
  – k. mechanizm bezpieczeństwa
  – promienie k.
  KATOLIK
  KOŚCIÓŁ KATOLICKI
  KRISZNA
  KRÓLESTWO BOŻE
  – K. B. jest stanem świadomości
  KRYZYS
  – k. tożsamości
  KRZYWDA
  – iluzja, że możesz wyrządzać innym k., nie k. siebie samego
  KULTURA
  – k. chrześcijańska
  KWANT patrz: fizyka
  – pole k.

  L
  LĘK
  – (zobacz: Rys. 3, 4 i 9)
  LOGIKA
  LOGOS patrz Słowo
  LOS
  LUDZIE
  – niektórzy l. wydają się być całkowicie oddani złu
  LUDZKOŚĆ
  – potencjalnie l. może zniszczyć siebie albo zniszczyć planetę ziemię

  Ł
  ŁASKA
  – bez ł. żadna osoba nie może zostać zbawiona
  ŁU = Łukasz (ewangelista)

  M
  MAGIA
  MARZENIE
  – musisz pozwolić sobie na m.
  MATEMATYKA
  MATERIA / LNE, patrz również: energia
  – ciemna m.
  – m. i umysł i nie są od siebie oddzielone
  – m. jest umysłem
  – w świecie m. nic nie jest stałe
  (zobacz również: Rys. 10)
  MATERIALISTYCZNA NAUKA
  MĄDROŚĆ
  MENTALNA
  – klatka m.
  – m. klatka tradycyjnej religii i materialistycznej nauki
  – m. więzienie
  – obraz m.
  MENTALNOŚĆ
  MIŁOŚĆ
  – bezwarunkowa m.
  MISJA patrz również życie
  MISTRZOSTWO
  – osiągnąć m. w swych twórczych zdolnościach
  – m. w panowaniu nad swoim umysłem
  – m. w panowaniu umysłu nad materią
  MISTYCZNA
  – m. unia
  MIT
  MK = Marek (ewangelista
  MOC; zobacz również: twórczość
  MODA
  – trendy m.
  MODLITWA
  – niezwykle skuteczną formą m. jest wyrażanie wdzięczności
  – pamięciowo „wyklepana” m.
  – regularnie powtarzana, szczera m. z głębi serca
  MOJŻESZ
  MOLEKUŁA
  MOLESTOWANIE
  MORDERSTWO
  – seryjne m.
  MOTYWACJA
  – m. z poziomu lęku
  – m. z poziomu miłości
  MOŻLIWOŚCI; patrz: rozwój, życie
  – dwie podstawowe życiowe m.
  – masz dwie m. przerobienia swoich życiowych lekcji.
  – twoje m. w życiu są niczym sieć dróg
  MÓZG
  MT = Mateusz (ewangelista
  MYŚL / MYŚLENIE
  – dwa systemy m.
  – jak m. stają się obiektami
  – pułapka m.
  – (zobacz również: Rys. 10)

  N
  NAŁÓG
  NARZĘDZIE
  NATURA
  – prawa n.
  NAUCZYCIELE
  – fałszywi n. duchowi
  – odnowienie łączności z duchowym n.
  – na każdym poziomie duchowej ścieżki potrzebujesz innego n.
  – n. /duchowi/ zainicjowali wiele większych i mniejszych religii (w ich oryginalnych postaciach) i umożliwili wiele odkryć naukowych
  – opieka n. z duchowego świata
  – prawdziwi n. duchowi
  – twoim prawdziwym n. jest twój wewnętrzny Chrystus
  – zewnętrzny n.
  NAUKA / NAUKOWA
  – całkowita sytuacja badania n.
  – filozoficzne konsekwencje najnowszych odkryć n.
  – jedno z głównych osiągnięć n.
  – n. ignoruje umysł
  – n. jako aktywność obiektywna
  – n. materialistyczna
  – obiektywizm n.
  – prawdziwa n. duchowa
  – teorie n.
  – zewnętrzna n. duchowa
  NEGATYWNE zobacz: energia
  NERWY
  – system n.
  NIEBIAŃSKIE ZASTĘPY
  NIEBO
  NIENAWIŚĆ
  – (zobacz również: Rys. 3)
  NIEŚMIERTELNA
  – istota n.
  NIEŚWIADOMOŚĆ
  – n. zbiorowa
  NIETYKALNOŚĆ
  – stan duchowej n.
  NIEWOLNICTWO
  NEWTON
  NIEWIEDZA
  NOWOTWÓR

  O
  OBECNOŚĆ JESTEM
  – ponowne połączenie się ze swoją O. J.
  – stan jedności z swoją O. J.
  – zobacz również: Rys. 5, 7, 8 i 9)
  OBSERWACJA; patrz również nauka
  – horyzont o. (na rysunku nr 1)
  OCZYSZCZANIE
  patrz umysł
  ODCZUWANIE
  ODDZIELENIE / SEPARACJA
  – poczucie o. istnieje tylko w ludzkim umyśle
  ODPOWIEDŹ; patrz: pytanie
  – otrzymuj o. ze swego wnętrza
  ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  – o. za własne życie
  ODWET
  OCZYSZCZANIE zobacz: pole energetyczne
  OFIARA
  OGIEŃ (zobacz: Rys. 7)
  OGRANICZENIA
  – droga wyjścia z ludzkich o.
  – twoje o.
  OGRÓD EDENU
  OKRUCIEŃSTWO
  OPINIA
  – o. publiczna
  OPÓR; patrz przemoc
  OPRESJA
  OSOBA
  OSOBLIWOŚCI POCZĄTKOWA [tzw. osobliwość (termin astronom.)
  OŚWIECENIE
  OTWARTOŚĆ

  P
  PANOWANIE
  – p. nad ludźmi
  – p. nad swoim doświadczaniem życia
  PAMIĘĆ
  – utrata p. duchowego pochodzenia
  PAŃSTWO
  PARADYGMAT
  – kwestionowanie p.
  PAWEŁ, APOSTOŁ
  PECH
  PECK, M. SCOTT
  PEŁNIA
  – duchowa p.
  PIEKŁO
  PIENIĄDZ
  PLAN
  – ważną częścią twojego p. dla tego żywota jest przezwyciężenie twojej przeszłości, podążając duchową ścieżką
  PLANETA (Ziemia)
  – podstawowy koncept tej P.
  – współ-tworzenie lepszego życia na tej Planecie
  PLATON
  PŁOMIEŃ, FIOLETOWY POCHODZENIE; patrz człowiek
  POCZUCIE
  – p. bycia
  – p. jedności, ale nie identyczności
  – p. tożsamości
  – p. winy (również na rysunku nr 3)
  – p., że wszelkie życie jest jednym i pochodzi z tego samego źródła
  PODŚWIADOMOŚĆ
  – komputer p.
  – p. umysł
  – procesy p.
  POGLĄD
  – „heretyckie” p.
  POKUSA
  – p. /świadomości dualizmu/ symbolizował „owoc poznania dobra i zła.”
  POLE
  – twoje p. energetyczne wymienia energię z polem innej osoby
  – Ziemia ma wokół siebie niewidoczne p. energetyczne
  – p. kwantowe
  POLICZEK
  – nadstawić drugi p.
  PORZĄDEK
  – ukryty p.
  PORÓWNYWANIE SIĘ POSIADANIE
  POSTĘP; patrz ludzkość
  – klucz do p.
  POSTAWA
  POSTĘP
  – dwie odnogi p.
  POTENCJAŁ
  – bezgraniczny p. zwiększania samoświadomości
  – masz p. by przywdziać umysł Chrystusa i dokonać dzieł, jakich dokonał Jezus
  – sięgnij po swój najwyższy p.
  POTĘPIENIE
  POTRZEBA
  – wszystko, czego p. masz w sobie
  POWIETRZE (zobacz: Rys. 7)
  POZNANIE
  – chęć p.
  – granice p.
  – klucz p.
  – owoc p. dobra i zła
  – wewnętrzne p.
  POZYTYWNE zobacz: energia
  PRACA
  PRAGNIENIE
  – właściwe p.
  – wyższe p.
  PRAKTYKA PRAKTYKOWANIE
  – p. duchowa
  PRAWDA; patrz: duchowa, wyzwolenie
  – wyższa p.
  – wyższa p. umysłu Chrystusa
  PRAWDOPODOBIEŃSTWO
  – świat p.
  PRAWO zobacz również Bóg, natura
  – łamanie p.
  – odwieczne p.
  – p. boskie
  – p. Boga nie jest karą
  – p. Boga nie kierują się osobistymi względami.
  – p. działające tylko w rzeczywistości materialnej
  – p. głębsze działające w świecie energii
  – p. kierujące wszechświatem
  – p. konsekwencji
  – p. ludzkie
  – p. natury
  – p. równowagi
  PROBLEM
  – każdy p. na Ziemi jest odzwierciedleniem zbiorowej świadomości ludzkości
  – własne p. oraz p. zbiorowości PROMIENIOWANIE RELIKTOWE
  PROGRAM
  – podświadomy komputerowy p.
  – autodestrukcyjne podświadome p.
  PROŚBA
  PROTESTANT
  PRZEBACZENIE
  – akt p.
  PRZEMOC; patrz gwałt, opór
  PRZESZŁOŚĆ
  – jak możesz wznieść się ponad swoją p.
  PRZESTĘPSTWA PRZEŚWIADCZENIE
  – błędne p.
  – kwestionowanie p.
  – system p.
  – przywiązanie do własnych p.
  – zdemaskowania niedoskonałych p.
  PRZEWODNICTWO
  – boskie p.
  – intuicyjne p.
  – p. ego
  PRZEZNACZENIE
  PRZYBYCIE; patrz człowiek
  PRZYCZYNA patrz również skutek
  PRZESZŁOŚĆ
  – być wolnym od p.
  PRZEŚWIADCZENIA / PRZEKONANIA
  – błędne p.
  PRZYGNĘBIENIE,
  PRZYSZŁOŚĆ
  PRZYWIĄZANIE
  – p. do własnych przeświadczeń
  PSALM
  – P. Davida
  PSYCHIKA
  – pęknięcie i podział w p.
  – podstawowe zrozumienie mechaniki działania ludzkiej p.
  – warunki wewnętrzne panujące w psychice
  PSYCHOLOG
  PUSTKA
  – akt wypełniania P.
  PYCHA
  PYTANIE; patrz: odpowiedź
  – podstawowe p. życiowe
  – p. z odpowiedniego poziomu umysłu

  R
  RADOŚĆ
  RAJ, zobacz również Eden
  – utracony r.
  REAKCJA
  – r. ucieczki lub walki
  REGUŁA, ZŁOTA R.
  REINKARNACJA patrz również wcielenie
  – r. jako plan „C”
  RELIGIA
  – błąd tkwiący w r.
  – jedyna prawdziwa r.
  – ludzkie nastawienie do r.
  – nauka r.
  – r. chrześcijańska
  – święte pisma r.
  – tradycyjne r.
  – wiara r.
  – zewnętrzna r.
  REZULTAT
  REŻIM
  ROBOT
  – biologiczny r.
  RODZICE
  – twoi duchowi r.
  ROZKOSZ
  ROZSĄDEK
  ROZTROPNOŚĆ
  ROZUMIENIE
  ROZUMOWANIE
  – samolubne r. twojego ego
  – wyższe r.
  ROZWÓJ
  – r. jest nieskończony
  – r. jest prawdziwym celem twojego istnienia
  – zstępująca spirala negatywnego r.
  – wstępująca spirala pozytywnego r.
  RÓWNANIE
  – r. Einsteina
  – r. życia
  RÓWNOWAGA
  – abyś mógł się rozwijać, musisz usunąć – stworzony przez ciebie – brak r.
  – prawo r.
  RYTUAŁ
  – codzienny r.
  – r. słowne
  RYWALIZACJA
  RZECZYWISTOŚĆ
  – głębszy poziom rz.
  – rz. prawdopodobieństwa
  – żyjesz w świecie dwóch połączonych ze sobą rz.

  S
  SAMOLUBNY
  – s. intencje
  SAMOOBSERWACJA
  – zwyczaj s.
  SAMOOCENA
  SAMOPOCZUCIE
  SAMOŚWIADOMOŚĆ
  – s. może istnieć niezależnie od ciała fizycznego
  – s. współ-twórca z Bogiem
  – wszystko kręci się wokół rozwoju s.
  SĄD / OSĄD / OSĄDZANIE
  SERCE
  – skupianie się na s.
  SCHIZOFRENIA
  SEKS
  SFERA
  – s. stworzenia
  – s. półmroku
  – wzniesienie się s. do świata duchowego
  SIŁA/Y
  – s. ciemności
  – s. sprzeciwiająca się twojemu wzrastaniu
  – s. wewnętrzna
  – s. woli
  – s. zewnętrzna
  – „siła” zła
  – użycie s. fizycznej przeciw drugiej osobie
  SKAMIELINY
  SZKOŁA /ŻYCIA/
  – s. bolesnych doświadczeń
  – s. Boskiego Przewodnictwa
  SKUTEK / REZULTAT patrz również przyczyna
  SŁOWO / LOGOS patrz również Chrystus
  – błędne przeświadczenia są zdefiniowane z użyciem s.
  – dla stworzenia wszechświata Bóg użył mocy mówionego s.
  – S. jako stan umysłu Chrystusa
  – S. wcielone

  – masz dostęp do olbrzymiej mocy mówionego s. dla przywołania duchowej energii i skierowania jej w konkretnie istniejące sytuacje czy uwarunkowania
  – pewna szczególna kombinacja s. może odblokować twoje zrozumienie
  – rytuały s.
  SPEŁNIENIE
  – osobiste s.
  SPOKÓJ
  – s. umysłu
  SPOŁECZEŃSTWO
  – w pełni harmonijne s.
  STAGNACJA
  STAŁOŚĆ
  – ważną cechą na duchowej ścieżce jest s.
  STAROŚĆ
  STOS
  STOSUNEK DO ŻYCIA
  STRES
  – s. jako akumulacja energii o niskich częstotliwościach STWÓRCA
  – indywidualizacje S.

 • – jak S. stworzył wszechświat
  – samoświadome przedłużenia S.
  – S. jako źródła wszelkiego życia
  – (zobacz również: Rys. 11)
  STWARZAĆ
  – jesteś s. z ograniczonym stanem świadomości
  – wszystko s. jest ze światła i świadomości Boga
  STYL
  – s. życia
  SYSTEM
  – s. naukowy
  – s. nerwowy
  – s. religijny
  – s. przeświadczeń
  – s. wierzeń
  – zamknięty s.
  SYTUACJA
  – s. jako wynik wyborów w poprzednich żywotach
  SZALEŃSTWO
  – zbiorowe s.
  SZATAN
  SZCZĘŚCIE
  – wibracja s.

  Ś
  ŚCIEŻKA DUCHOWA
  – pojednanie się /z duchowym nauczycielem/ jest jednym z głównych celów duchowej ś.
  – prawdziwa i fałszywa ś.
  – ś. d. składa się z kilku etapów
  – zademonstrować ś. prowadzącą z ciemności do światła
  ŚMIERĆ
  – doświadczenie z pogranicza ś.
  – ś. duchowa
  ŚPIEWY
  ŚREDNIOWIECZE
  ŚRODOWISKO
  – czynnik ś.
  ŚWIADOMA UWAŻNOŚĆ
  ŚWIADOME TY lub ŚWIADOME JA
  – ś. j./ś. t. działa, jako osoba, za którą się uważa
  – jako ośrodek twojego poczucia tożsamości
  – ś. j. jest tym, czym sądzi, że jest
  – zobacz również: Rys. 5
  ŚWIADOMOŚĆ
  – obniżenie wibracji swej ś.
  – najwyższy poziom ś.
  – podnoszenie swojej ś.
  – poszerzona ś.
  – prawdziwe wzniesienie się na wyższy poziom ś.
  – próg uważnej ś.
  – ś. Boga
  – ś. kosmiczna
  – ś. oddzielenia
  – ś. uważność
  – utrata ś. prawdziwego pochodzenia, swojego twórczego potencjału i powodu swojego istnienia
  – utrata swojej ś. bycia istotą duchową
  – wzrastać w ś.
  – wyższy stan ś.
  ŚWIAT
  – bardziej pokojowy i bardziej dostatni ś.
  – cztery poziomy ś. materialnego
  – dualistyczne widzenie ś.
  – jak funkcjonuje ś.
  – najniższy poziom ś. duchowego
  – postrzeganie ś.
  – radykalnie nowe postrzeganie ś.
  – ś. Duchowy (również na rysunku nr 1)
  – ś. materialny stworzony jest przez – i może być podtrzymywany w następstwie – „strumienia” energii płynącej do niego z wyższej rzeczywistości.
  – ś. prawdopodobieństwa
  – wiele poziomów duchowego ś.
  ŚWIATŁO
  – Fioletowe Ś.
  – Macierzyste Ś.
  – otwarta brama dla duchowego ś.
  – rzutowanie na M. Ś. niedoskonałych wyobrażeń
  – ś. duchowe
  – zadaniem wszystkich współ-twórców jest użycie swoich twórczych mocy do podniesienia zarówno intensywności jak i wibracji /początkowej ilości/ ś.
  – zdolność odbierania duchowego ś.

  T
  TAJEMNICA
  – t. zatajona w większości ortodoksyjnych religii
  TALENT
  – pomnażać t.
  TECHNIKA
  – t. duchowa
  – t. duchową należy praktykować z dalekosiężną perspektywą
  – można używać metody (t.) duchowej nie uzyskując rezultatów
  TECHNOLOGIA
  TEORIA
  – t. ewolucji
  – t. strun
  – t. Wielkiego Wybuchu.
  – t. względności
  TERAŹNIEJSZOŚĆ
  TŁUM
  TOŻSAMOŚĆ
  – budowanie t. na bazie poczucia jedności z wszelkim życiem
  – budowanie t. na bazie poczucia oddzielenia od swojej wyższej Istoty i pozostałych części życia.
  – długoterminowa t.
  – duchowa t.
  – krótkoterminowa t.
  – kryzys t.
  – niższe / wyższe poczucie t
  – od ludzkiego do duchowego poczucia t.
  – ogólne poczucie t.
  – twoja prawdziwa t.
  – ziemskie poczucie t.
  – (zobacz również: Rys. 10)
  TRADYCJA
  – mentalna klatka t.
  TRAUMA
  TWORZENIE / STWARZANIE
  – kontynuacja t.
  – w akt t. zaangażowane są dwie podstawowe siły, ekspansywna siła odśrodkowa i ściągająca siła dośrodkowa.
  – wszystko to, co st. /uczyniłeś/, możesz również odczynić.
  TWÓRCZOŚĆ
  – moc t.
  – naturę procesu t.
  – natura t. zdolności
  – osiągnąć mistrzostwo w swych t. zdolnościach
  – pomnażać i doskonalić swoje t. moce
  – t. moc umysłu
  – uczyć się jak korzystać ze swych t. zdolności
  – używanie t. mocy w sposób nieświadomy
  – zdolności t.
  TY
  – Świadome T.

  U
  UCISK
  UCZENIE SIĘ
  – możesz u. się na dwa sposoby
  – u. się z doświadczeń i z konsekwencji swoich czynów
  UCZEŃ / STUDENT
  UCZONY / BADACZ
  – b. umożliwia cząstce subatomowej zaistnieć,
  – prześladowania u. ze strony Kościoła
  – wiara u.
  UCZUCIE/a patrz także: emocje
  – jak wyrażać swoje u.
  – (zobacz również: Rys. 10)
  UMYSŁ
  – dlaczego nauka nie może dłużej ignorować u.
  – fundamentalna prawda o ludzkim u.
  – krótkotrwały i długotrwały komponent u.
  – kontrola u.
  – moc u.
  – myśli i uczucia jako fale w u.
  – nauka ignoruje u.
  – niezaprzeczalne połączenie u. z materią
  – oczyszczanie wszystkich poziomów u.
  – ograniczenie u.
  – otwarty u.
  – panowanie u. nad materią jest możliwe
  – panowanie u. nad materią ukazane jest przez Jezusa i Buddę
  – połączenie między u. i materią
  – u. panujący nad materią
  – spokój u.
  – stan u. jako produkt zewnętrznych okoliczności
  – u. stoi ponad materią
  – subiektywny u.
  – sztuką jest utrzymanie otwartego u.
  – sztywny czy elastyczny u.
  – świadomy u.
  – twój u. może być otwartą bramą dla strumienia duchowej energii spływającej do materialnego świata
  – u. antychrysta
  – u. /ludzi/ są tymczasowo – a czasem na stałe – opętane przez manipulującą nimi siłę
  – u. ludzki może, o własnej mocy, wchodzić w interakcję z rzeczywistością, która jest ponad materią
  – u. ludzki może wpływać na podstawowy poziom materii
  – u. ma możliwość dostrojenia się do świata duchowego i do swojej własnej, wyższej Istoty.
  – u. podświadomy
  – u. zbiorowy
  – zawartość u.
  UPOŚLEDZENIA UWARUNKOWANIE
  – u. wewnętrzne
  – u. zewnętrzne
  UWAGA / UWAŻNOŚĆ zobacz świadoma u.
  – próg świadomej u.
  – rozszerzenie twej u.
  – u. świadomość

  W
  WALKA
  – w. między nauką a religią
  – poczucie w.
  – w. o wolność
  WARTOŚCIOWANIE
  – jedyne sensowne w.
  WARTOŚĆ
  – niskie poczucia własnej w.
  WĄŻ (z Ogrodu Edenu)
  – w. jako symbol umysłu antychrysta
  – w. jest także symbolem współ-twórców, którzy świadomie zbuntowali się przeciwko prawom Boga i starają się uniemożliwić realizację Bożego planu
  WCIELENIE patrz reinkarnacja
  – ograniczenia stworzone w poprzednich w.
  – poprzednie w.
  WDZIĘCZNOŚĆ patrz również modlitwa
  WEWNĘTRZNOŚĆ
  – w. okoliczności życia
  WGLĄD
  WIARA
  WIBRACJE
  – wyższe w. (również na rysunku nr 1)
  WIEDZA, patrz również: niewiedza, ignorancja
  – głębsza w. o sobie samym
  – ogrom dostępnej w.
  – nowa w.
  – prawdziwa w.
  – twoja aktualna w.
  – w. niekompletna albo nieprawidłowa
  – w. nieprawidłowa
  – w. o życiu
  – w. uwewnętrzniona (przyswojona)
  – zatajanie w.
  – zewnętrzna w.
  WINA
  – poczucie w. (zobacz: Rys. 3)
  WIZJA
  – w. celu, dla którego przyszedłeś na Ziemię
  – wyższa w. twego życia
  WIZUALIZACJA
  – w. jest rodzajem afirmowania w umyśle
  WŁADZA
  – elita w.
  WNIEBOWSTĄPIENIE
  – wniebowstąpione istoty
  – wniebowstąpieni mistrzowie
  WNIEBOWSTĄPIONE ZASTĘPY
  WODA (zobacz: Rys. 7)
  WOJNA
  WOLA
  – akt w.
  – siła w.
  – siła w. bazująca na lęku
  – siła w. bazująca na miłości
  – wolna w.
  – wolna w. daje możliwość postępowania wbrew Bożym prawom i stworzenia iluzji, że jest się oddzieloną istotą
  WOLNOŚĆ
  – duchowa w.
  – klucz do w.
  – trwała w.
  – walka o w.
  WRÓG
  – twój w. wewnętrzny (twoje ego)
  – twój w. zewnętrzny (siły ciemności)
  WSPÓŁ-TWORZENIE / WSPÓŁ-TWÓRCA patrz Bóg
  ¬– jesteś w. w ramach Bożych praw
  – o tym jak w.
  WSZECHŚWIAT
  – cały w. wzniesie się na wyższy poziom.
  – dwa poziomy w.
  – ekspansja w.
  – harmonia we w.
  – jak Stwórca stworzył w.
  – materialny w. (również na rysunku nr 1)
  – prawa kierujące w.
  – podstawowym tworzywem w. nie są cząstki czy fale energii, lecz informacja
  – w. jako gigantyczna bio-feedback-maszyna
  – w. jako szkoła
  – w. jest myślą w umyśle Boga
  – w. ma wbudowany czynnik opóźniający
  – w. równoległy
  – w. to zwierciadło
  – zrozumienie natury działania fizycznego w.
  WSZYSTKOŚĆ patrz: Absolut
  WYBACZENIE patrz przebaczenie
  WYBÓR
  – dlaczego nigdy nie możesz uciec od konsekwencji swoich w.
  – doniosłość aktu w.
  – konsekwencje w.
  – oświecone w.
  – świadome w.
  – w. dokonujesz nieustannie
  – w. jako wyraz twojego stanu świadomości.
  – w. wyrazem postrzegania
  – zawsze masz w.
  WYGODNICTWO
  WYOBRAŹNIA
  – ego nie potrafi w. sobie niczego poza tym światem
  – nie możesz stworzyć czegoś, czego nie potrafisz sobie w.
  – Świadome Ty ma nieograniczoną w.
  – Świadome Ty musi odzyskać rolę w. sobie swojej przyszłości
  WYSIŁEK
  WYCHOWANIE
  WYMIAR
  – inny w.
  WYSIŁEK
  WYTRWAŁOŚĆ
  – ważną cechą na duchowej ścieżce jest w.
  WYZWANIE
  – w. życiowe
  WYZWOLENIE
  – prawda cię w.
  WZRASTANIE / WZROST
  – w. jest absolutnym celem życia
  – w. samoświadomości jest istotnym celem przyświecającym stworzeniu świata form
  WZÓR / WZORZEC
  – ósemkowy w. przepływu energii między Duchem i materią
  – w. interferencyjny

  V
  VINCI DA, LEONARDO

  Z
  ZABIJANIE
  ZACHOWANIE/A
  – negatywne wzorce z.
  – wzorce z.
  ZACHÓD
  ZAMĘT patrz pomieszanie
  ZAWÓD
  ZBAWICIEL
  ZBAWIENIE
  – automatyczna ścieżka do z.
  ZBIOROWOŚĆ
  – tendencje z.
  ZEWNĄTRZ
  – z. okoliczności życia
  ZIEMIA
  – najlepszym wkładem, który możesz wnieść do przyszłości tej Planety, jest skupienie się na osiągnięciu własnej świadomości Chrystusa
  – przejęcia panowania nad Z.
  – Z. jako laboratorium
  – Z. jest płaska
  – (zobacz również: Rys. 7)
  ZŁO zobacz też ludzie
  – „siła” z.
  – z. jest wynikiem /przejawiania/ świadomości antychrysta
  – z. jest wynikiem wyboru płynącego z /rozmyślnej/ ignorancji
  – z. nie jest stworzone przez Boga
  ZŁOŚĆ
  ZMIANA
  – otworzyć się na owe nowe z.
  – pragnienie z.
  – z. samego siebie
  ZMYSŁY
  ZNIECZULICA
  ZROZUMIENIE
  – zawsze próbuj pogłębiać swoje z.
  – zintegrowane z.
  ZWIERZĘ
  – wysoce rozwinięte z.
  – z. nie posiadają samoświadomości

  Ż
  ŻYCIE / ŻYCIOWE zobacz też wzrastanie/wzrost
  – budować ż.
  – cel ż. (patrz również cel)
  – dwa podstawowe podejścia do ż.
  – „ekran” życia
  – głębsza wiedza o ż.
  – inne części ż.
  – jedność wszelkiego ż.
  – klucz do objęcia kontroli nad swoim ż.
  – mechanika działania ż.
  – MOŻESZ ZMIENIĆ SWOJE ż.
  – nie możesz odmienić swego ż. nie zmieniając siebie samego
  – podstawowe pytania dotyczące ż.
  – prawo ż.
  – proces lepszego rozumienia ż.
  – proces ż. rodzącego ż.
  – równanie ż.
  – sens ż.
  – strumień ż.
  – styl ż.
  – Tajemnicą Ż.
  – twoje ż. ma konkretny cel i określoną misję
  – władza nad ż.
  – wyzwania ż.
  – wyższe rozumienie ż.
  – zapanować nad doświadczaniem ż.
  – ż. jako gra przypadku
  – ż. jako proces duchowej ewolucji
  – ż. jest wyborem
  – ż. lekcje
  – ż. możliwości (patrz również możliwości)
  – ż. na Ziemi, jako podróż
  ŻYWOT
  – poprzedni ż.

  Ź
  ŹDŹBŁO
  – ź w oku brata