Traumy uświadomione i nieuświadomione - i jak się z nich wyleczyć

Podręcznik towarzyszący książce "Moje żywoty z Lucyferem, Szatanem, Hitlerem i Jezusem.

Tytuł oryginału: Healing Your Spiritual Traumas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBSKRYPCJA  KSIĄŻKI

 

OPIS  ZAWARTOśCI  KSIĄŻKI

Jak wyleczyć się z traum 

Ta książka jest podręcznikiem towarzyszącym powieści Moje żywoty z Lucyferem, Szatanem, Hitlerem i Jezusem. Powieść wprowadza pojęcie "awatara", czyli mówi, że wielu ludzi duchowości przybyło na Ziemię w misji ratunkowej jako ochotnicy. W związku z tym doświadczyliśmy tutaj głębokich duchowych urazów/traum. Wielu z nas nadal je w sobie nosi i to może wyjaśnić, dlaczego czasami możemy czuć się tak, jakbyśmy nie robili postępu na ścieżce duchowej lub dlaczego nie możemy rozwiązać pewnych problemów.

Niniejsza książka zawiera dalsze nauczanie dotyczące tych koncepcji, ale również praktyczne narzędzia pomagające leczyć te traumy i przezwyciężyć wszelkie negatywne nastawienie do życia na tej planecie. Nauczysz się:

 

Jak kochać siebie

Jak uleczyć swoją pierwotną traumę porodową

Jak uleczyć jakąkolwiek traumę psychologiczną

Jak otrzymać i przyjąć Boską miłość

Jak rozpoznać swój duchowy modus operandi

Jak pokonać strach przed podejmowaniem decyzji

Jak zawrzeć pokój z byciem tu na Ziemi

Jak korzystać z duchowej terapii gniewu

Jak uwolnić się od pierwotnego ja

Jak dobrze się czuć żyjąc na Ziemi

Jak uwolnić się od przesadnych pragnień

Jak rozwiązać zagadki mistycznej ścieżki

 

UWAGA od Autora: Podążam duchową ścieżce od ponad 40 lat, ale odkąd zacząłem otrzymywać nauki i narzędzia do tej książki, zostałem uzdrowiony z uwarunkowań, których przezwyciężenie nic innego nie było mi w stanie pomóc.

 

Staraniem Towarzystwo Kima Michaela
ISBN 978-91-86582-03-6

 

 

WARUNKI  SUBSKRYPCJI

Co 33 dni (począwszy od 28 grudnia 2018) subskrybent otrzyma kolejny rozdział książki z towarzyszącym mu narzędziem (inwokacją przywołującą duchowe światło dla przezwyciężenia okrelonego aspektu tram/y). Począwszy od rozdziału 7-ego będzie otrzymał ponadto dodatkowe, niezbędne inwokacje zaczerpnięte z innych książek autora - będzie ich około 30 sztuk (co tłumaczy względnie wysoką cenę książki).

Finalizacja subskrybcji przewidziana jest okres listopad/grudzień 2019 r.

 

CENY:
Cena, dla klientów mających polski adres pocztowy i polski adres elektroniczny, wynosi obecnie 160 zł.

Cena, dla klientów mających nie-polski adres pocztowy i nie-polski adres elektroniczny, wynosi obecnie 60 euro (co odpowiada 600 SEK).

W chwili obecnej nie jest pobierany VAT/Moms.

PŁATNOŚĆ:
Klient dokonujący zapłaty spoza Polski dokonuje przelewu na konto bankowe:

Powel Kontny 90250416753 Länsförsäkringar Stockholm, Szwecja.
Iban-nummer SE2090200000090250416753
Bic-kod ELLFSESS
Adres: Länsförsäkringar 169 97 Solna, Sweden

Klienci mający szwedzki numer telefonu komórkowego i dostęp do funkcji "Swish" mogą również dokonać wpłat na numer 073 6432 038.

Klient dokonujących zapłaty z Polski dokonuje przelewu na konto bankowe:
Powel Kontny 77 1440 0003 0000 0000 1526 6716 PKO.

UWAGA! KLient mający polski adres pocztowy i polski adres elektroniczny, NIE może dokonać zapłaty poprzez firmę PAYPAL!

Klient mający nie-polski adres pocztowy i nie-polski adres elektroniczny, może również dokonać zakupu i zapłaty online z pomocą funkcji PAYPAL. Cena książki wynosi wówczas 61 euro (610 SEK)

 

DOSTAWA PRODUKTU:
Początek dostawy produktu nastąpi w ciągu maksymalnie 2 dni od czasu wpłynięcia zapłaty na wybrane konto sprzedającego.

Klient musi BEZWZGLĘDNIE podać swoje nazwisko i swój BEZBŁĘDNY adres elektroniczny/e-mail.

REKLAMACJE / UWAGI:
Ewentualne reklamacje/uwagi należy nadsyłać na adres internetowy/e-mail:
powel@kim-michaels-sallskapet.se .