Szwajcaria i jej rola w świecie

 

Pytanie: Chcę zapytać o Szwajcarię. Wydaje się, że jest to mały kraj. Szwajcaria wydaje się mieć inną pozycję na świecie niż inne kraje. Czy mistrzowie mogą podzielić się swoim widzeniem jej roli w świecie? Nie będąc członkiem Unii Europejskiej ma ona bardzo silną pozycję, mimo że jest małym krajem. 

Odpowiedź Wniebowstąpionego Mistrza, Saint Germain została udzielona przez Kima Michaelsa na konferencji w Holandii w 2018 r 

Wiele można powiedzieć o Szwajcarii i jej roli. Tutaj chcę krótko powiedzieć, że Szwajcaria jest krajem, który ma duży potencjał do wniesienia innej perspektywy postrzegania świata. Pod wieloma względami uczyniło to już częściowo dlatego, że jej demokracja bezpośrednia jest jednym z prekursorów tej formy demokracji. Szwajcaria jest także krajem, który ma tendencję do izolowania się i jest jej bardzo, bardzo wygodnie w tej izolacji, a nawet buduje pewne poczucie wyższości, które w rzeczywistości uniemożliwia narodowi osiągnięcia swego najwyższego potencjału. Należy również skonstatować, że w szwajcarskim społeczeństwie istnieje bardzo duży kontrast między populacją narodu a niewidoczną elitą, która nie jest ogólnie znana. Jest to oczywiście równoległe do tego, co można dostrzec w Himalajach, które są jednymi z najwyższych gór na świecie. Często myślisz, że w górach gromadzą się ludzie, którzy mają pewien rozwój duchowy, ale żyją tam także upadłe istoty, które mają bardzo niski poziom świadomości.

Podobnie w Indiach masz wielu guru, którzy są autentyczni i osiągnęli wyższy poziom świadomości, ale masz także wielu fałszywych guru. W Szwajcarii są ludzie, którzy osiągnęli wysoki poziom świadomości, ale żyją tutaj również istoty upadłe, które tworzą bardzo, bardzo dominującą elitę, która, przykładowo, stoi za szwajcarskim systemem bankowym, który od długiego czasu działa bez przejrzystości i odpowiedzialności, umożliwiając w ten sposób upadłym istotom w innych krajach dokonywanie transakcji finansowych, które nie byłyby tolerowane w świetle dziennym i są niezgodne z prawem społecznym lub duchowym. Mamy więc bardzo duże kontrasty w tym kraju, a obecnie Szwajcaria nie dorasta do swojego najwyższego potencjału, częściowo dlatego, że nie ma wystarczającej liczby ludzi duchowości, którzy byliby otwarci na trudne nauczanie, takie jak to, które my przekazujemy. Jest tak, ponieważ nawet uduchowieni mieszkańcy Szwajcarii stali się zbyt wygodni. Cały naród jest rzeczywiście otoczony chmurą komfortu, w którym czuje, że jeśli nie chce stawić czoła pewnym wyzwaniom, to nie musi zajmować się tymi problemami, ponieważ może się wycofać i izolować od świata,. Oznacza to, że nie radzi sobie z wyzwaniami w swej narodowej psychice i w psychologii indywidualnej obywateli i dlatego naród nie rozwija się tak szybko, jak by mógł. Z pewnością jest to jeden z narodów w Europie, który należy do grupy narodów o najniższym tempie wzrostu duchowego, niezależnie od tego, co dzieje się na poziomie fizycznym. 

 

Copyright  2018 Kim Michaels

Copyright dla tłumaczenia © Paweł Kontny 

 

Przeczytaj odpowiedzi mistrzów na inne pytania. 

Przejdź do strony startowej witryny.