Ośmioraka, uzdrawiająca Inwokacja do Matki Maryi

 

W imię Kosmicznego Chrystusa wołam do Boskiego Ojca i do Boskiej Matki i dedykuję to wezwanie przywróceniu pełni …

 

Tu wymień imię i nazwisko osoby/osób i pokrótce opisz stan, który ma aby się uzdrowiony.

 

Wołam o najwyższe z możliwych efekty moich wezwań! Ale nie moja, lecz Twoja, Ojcze-Matko Boże, wola niech się stanie. Amen.

 

Bóg jest Alfą i Omegą 
Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką 
poprzez Syna, jednością z sobą. 

O, oddzielenie to kłamstwo.
Ego to niewidzialne skrępowanie.
Uwarunkowania to subtelne narzędzia
do uwięzienia niczego nie podejrzewających głupców.  

Wszelka posesywność to ściany więzienia,
i dlatego słuchamy wezwania.
Transcendencja to uniwersalny klucz.
Stawanie się czymś WIĘCEJ jest wolnością. 

Kapitulacja to obfite życie.
Kapitulacja przezwycięża wszelkie spory.
Zanurzamy się w strumieniu, spełniając Niebios najwyższe marzenie. 

Wizja Chrystusa utrzymuje nas na obranym kursie.
Pamiętamy o naszym wspólnym Źródle.
W równowadze zawsze będziemy wzrastać,
pozostając w Świętym Przepływie. 

Widzimy JEDNOść poza wszelką formą,
bo JEDNOść jest jedyną normą.
Przebywając w Świętej Przestrzeni,
otoczeni jesteśmy Wieczną Łaską. 

Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
wzajemnie Boga w sobie widzimy. 

 

Pierwszy Promień – Moc
1. JESTEM JEDYNYM, JESTEM Alfą i Omegą, początkiem i końcem. Spragnionym hojnie ofiaruję wodę ze źródła życia. 

Refren 1:
JESTEM istotą duchową.
JESTEM poza wszelkim poczuciem tożsamości z tego świata.
JESTEM wolny, aby BYĆ
wszystkim, czym JESTEM i czymś jeszcze WIĘCEJ. 

Moje poczucie tożsamości jest jasne.
JESTEM współ-twórcą z moim Bogiem.
Postanawiam nie tworzyć już w oddzieleniu, z ego,
lecz współtworzyć w jedności. 

2. Chcę być uzdrowiony! Chcę być pełnią, przezwyciężając wszystkie elementy podziału w mojej świadomości i w mej istocie. 

JESTEM istotą duchową.
JESTEM poza wszelkim poczuciem tożsamości z tego świata.
JESTEM wolny, aby BYĆ
wszystkim, czym JESTEM i czymś jeszcze WIĘCEJ. 

Moje poczucie tożsamości jest jasne.
JESTEM współ-twórcą z moim Bogiem.
Postanawiam nie tworzyć już w oddzieleniu, ego,
lecz współtworzyć w jedności. 

3. Uznają, że wszystko w materialnym wszechświecie, łącznie z moim fizycznym ciałem, jest stworzone przez mentalne wyobrażenia rzutowane na Macierzyste Światło. 

JESTEM istotą duchową.
JESTEM poza wszelkim poczuciem tożsamości z tego świata.
JESTEM wolny, aby BYĆ
wszystkim, czym JESTEM i czymś jeszcze WIĘCEJ. 

Moje poczucie tożsamości jest jasne.
JESTEM współ-twórcą z moim Bogiem.
Postanawiam nie tworzyć już w oddzieleniu, z ego,
lecz współtworzyć w jedności. 

4. Uznaję, że żadna forma w tym wszechświecie nie istnieje w sposób trwały lub jest ostatecznie rzeczywista. 

JESTEM istotą duchową.
JESTEM poza wszelkim poczuciem tożsamości z tego świata.
JESTEM wolny, aby BYĆ
wszystkim, czym JESTEM i czymś jeszcze WIĘCEJ. 

Moje poczucie tożsamości jest jasne.
JESTEM współ-twórcą z moim Bogiem.
Postanawiam nie tworzyć już w oddzieleniu, z ego,
lecz współtworzyć w jedności. 

5. Każda forma musi być podtrzymywana przez mentalne wyobrażenie, które jest rzutowane na Macierzyste Światło wiele razy w ciągu sekundy. 

JESTEM istotą duchową.
JESTEM poza wszelkim poczuciem tożsamości z tego świata.
JESTEM wolny, aby BYĆ
wszystkim, czym JESTEM i czymś jeszcze WIĘCEJ. 

Moje poczucie tożsamości jest jasne.
JESTEM współ-twórcą z moim Bogiem.
Postanawiam nie tworzyć już w oddzieleniu, z ego,
lecz współtworzyć w jedności. 

6. Każda choroba jest wynikiem niezrównoważonego wyobrażenia rzutowanego na Macierzyste Światło, co tworzy moje cztery niższe ciała. 

JESTEM istotą duchową.
JESTEM poza wszelkim poczuciem tożsamości z tego świata.
JESTEM wolny, aby BYĆ
wszystkim, czym JESTEM i czymś jeszcze WIĘCEJ. 

Moje poczucie tożsamości jest jasne.
JESTEM współ-twórcą z moim Bogiem.
Postanawiam nie tworzyć już w oddzieleniu, z ego,
lecz współtworzyć w jedności. 

7. Dopóki to samo mentalne wyobrażenie jest rzutowane na Macierzyste Światło, choroba nie może być w pełni wyleczona. Wyobrażenie nieustannie odtwarza chorobę. 

JESTEM istotą duchową.
JESTEM poza wszelkim poczuciem tożsamości z tego świata.
JESTEM wolny, aby BYĆ
wszystkim, czym JESTEM i czymś jeszcze WIĘCEJ. 

Moje poczucie tożsamości jest jasne.
JESTEM współ-twórcą z moim Bogiem.
Postanawiam nie tworzyć już w oddzieleniu, z ego,
lecz współtworzyć w jedności. 

8. W pełni uznając, że wszechświat jest zwierciadłem, deklaruję, że jestem gotów spojrzeć na wszystkie mentalne wyobrażenie, które stwarzają chorobę w moim fizycznym ciele. 

JESTEM istotą duchową.
JESTEM poza wszelkim poczuciem tożsamości z tego świata.
JESTEM wolny, aby BYĆ
wszystkim, czym JESTEM i czymś jeszcze WIĘCEJ. 

Moje poczucie tożsamości jest jasne.
JESTEM współ-twórcą z moim Bogiem.
Postanawiam nie tworzyć już w oddzieleniu, z ego,
lecz współtworzyć w jedności. 

 

Drugi Promień – Mądrość
1. Ze wszystkich moich sił będę szukał mądrości. Chcę poznać, jakie mentalne wyobrażenia powodują choroby i brak równowagi w moich czterech niższych ciałach. 

Refren 2:
JESTEM istotą duchową.
JESTEM czymś WIĘCEJ niż moje myśli,
czymś WIĘCEJ niż jakiekolwiek przekonania z tego świata
i wiem, że JESTEM wolny, aby BYĆ. 

JESTEM jednym ze skupioną mądrością Chrystusa
przenikająca wszelkie złudzenia i zachęcającą mnie
do usunięcia belki z mego oka,
aby książę tego świata nie znalazł miał we mnie, nic byłoby jego. 

2. JESTEM JEDYNYM – stając się wieloma formami, które mają powrócić do Jedności w kosmicznym tańcu Boskiego Oblubieńca i Oblubienicy. 

JESTEM istotą duchową.
JESTEM czymś WIĘCEJ niż moje myśli,
czymś WIĘCEJ niż jakiekolwiek przekonania z tego świata
i wiem, że JESTEM wolny, aby BYĆ. 

JESTEM jednym ze skupioną mądrością Chrystusa
przenikająca wszelkie złudzenia i zachęcającą mnie
do usunięcia belki z mego oka,
aby książę tego świata nie znalazł we mnie, nic byłoby jego. 

3. Uznaję, że wiele z mentalnych wyobrażeń mojej istoty zostało przejętych ze świadomości mojej rodziny i mej grupy kulturowej, a także ze świadomości zbiorowej. 

JESTEM istotą duchową.
JESTEM czymś WIĘCEJ niż moje myśli,
czymś WIĘCEJ niż jakiekolwiek przekonania z tego świata
i wiem, że JESTEM wolny, aby BYĆ. 

JESTEM jednym ze skupioną mądrością Chrystusa
przenikająca wszelkie złudzenia i zachęcającą mnie
do usunięcia belki z mego oka,
aby książę tego świata nie znalazł we mnie, nic byłoby jego. 

4. Przyznaję, że te mentalne wyobrażenia były przeze mnie akceptowane i przyswajane przez wiele wcieleń, tworząc moją osobistą wersję ja opartego na iluzji oddzielenia. 

JESTEM istotą duchową.
JESTEM czymś WIĘCEJ niż moje myśli,
czymś WIĘCEJ niż jakiekolwiek przekonania z tego świata
i wiem, że JESTEM wolny, aby BYĆ. 

JESTEM jednym ze skupioną mądrością Chrystusa
przenikająca wszelkie złudzenia i zachęcającą mnie
do usunięcia belki z mego oka,
aby książę tego świata nie znalazł we mnie, nic byłoby jego. 

5. Uznaję, że te obrazy są prawdziwą przyczyną wszelkich materialnych stanów w moim życiu, a zatem choroby nie można w pełni wyleczyć, zajmując się wyłącznie fizycznym ciałem. 

JESTEM istotą duchową.
JESTEM czymś WIĘCEJ niż moje myśli,
czymś WIĘCEJ niż jakiekolwiek przekonania z tego świata
i wiem, że JESTEM wolny, aby BYĆ. 

JESTEM jednym ze skupioną mądrością Chrystusa
przenikająca wszelkie złudzenia i zachęcającą mnie
do usunięcia belki z mego oka,
aby książę tego świata nie znalazł we mnie, nic byłoby jego. 

6. Przyznaję, że starając się usunąć fizyczne symptomy schorzenia, po prostu kieruję te mentalne wyobrażenia głębiej w podświadomość, z której będą się przejawiać jako choroby w przyszłości, być może w przyszłym wcieleniu. 

JESTEM istotą duchową.
JESTEM czymś WIĘCEJ niż moje myśli,
czymś WIĘCEJ niż jakiekolwiek przekonania tego świata
i wiem, że JESTEM wolny, aby BYĆ. 

JESTEM jednym ze skupioną mądrością Chrystusa
przenikająca wszelkie złudzenia i zachęcającą mnie
do usunięcia belki z mego oka,
aby książę tego świata nie znalazł we mnie, nic byłoby jego. 

7. Przyjmuję do wiadomości, że wiele z tych obrazów zostało utworzonych w dobrej wierze i że ludzie uważają, że są one prawdziwe i słuszne. Wiem, że ego nigdy nie będzie postrzegać ich jako iluzji. 

JESTEM istotą duchową.
JESTEM czymś WIĘCEJ niż moje myśli,
czymś WIĘCEJ niż jakiekolwiek przekonania z tego świata
i wiem, że JESTEM wolny, aby BYĆ. 

JESTEM jednym ze skupioną mądrością Chrystusa
przenikająca wszelkie złudzenia i zachęcającą mnie
do usunięcia belki z mego oka,
aby książę tego świata nie znalazł we mnie, nic byłoby jego. 

8. Jestem zatem gotów szukać wszechprzenikającej mądrości, która pomoże mi dostrzec mentalne wyobrażenia, które są niezrównoważone, a tym samym prowadzą do braku równowagi w mojej istocie. 

JESTEM istotą duchową.
JESTEM czymś WIĘCEJ niż moje myśli,
czymś WIĘCEJ niż jakiekolwiek przekonania tego świata
i wiem, że JESTEM wolny, aby BYĆ. 

JESTEM jednym ze skupioną mądrością Chrystusa
przenikająca wszelkie złudzenia i zachęcającą mnie
do usunięcia belki z mego oka,
aby książę tego świata nie znalazł we mnie, nic byłoby jego. 

 

Trzeci Promień – Miłość
1. Widzę, że jeśli nie mam w sobie miłości, jeśli nie mam miłości bezwarunkowej, jestem niczym. 

JESTEM Istotą Duchową.
JESTEM czymś więcej niż moje emocje.
Jestem wiecznie płynącym strumieniem
bezwarunkowej miłości Boga. 

JESTEM stworzony jako przejaw
bezwarunkowej miłości Boga,
i moja miłość jest tak wielka,
że płynę z nią – bezwarunkowo. 

2. Uznaję, że moje cztery niższe ciała są zaprojektowane jako naczynia dla bezwarunkowej miłości Boga, która ma być wyrażana w tym świecie bezwarunkowo. 

JESTEM Istotą Duchową.
JESTEM czymś więcej niż moje emocje.
Jestem wiecznie płynącym strumieniem
bezwarunkowej miłości Boga. 

JESTEM stworzony jako przejaw
bezwarunkowej miłości Boga,
i moja miłość jest tak wielka,
że płynę z nią – bezwarunkowo. 

3. JESTEM Jedynym, przejawiającym się jako trójca Alfy i Omegi, utrzymywana w doskonałym twórczym napięciu przez Jednorodzonego Syna, przez Logos umysłu Chrystusa. 

JESTEM Istotą Duchową.
JESTEM czymś więcej niż moje emocje.
Jestem wiecznie płynącym strumieniem
bezwarunkowej miłości Boga. 

JESTEM stworzony jako przejaw
bezwarunkowej miłości Boga,
i moja miłość jest tak wielka,
że płynę z nią – bezwarunkowo. 

4. Rozumiem, że wszystkie niezrównoważone mentalne wyobrażenia, które zaakceptowałem są zaprojektowane jako „usprawiedliwienie” dla powstrzymywania przepływu bezwarunkowej miłości przez moją istotę. 

JESTEM Istotą Duchową.
JESTEM czymś więcej niż moje emocje.
Jestem wiecznie płynącym strumieniem
bezwarunkowej miłości Boga. 

JESTEM stworzony jako przejaw
bezwarunkowej miłości Boga,
i moja miłość jest tak wielka,
że płynę z nią – bezwarunkowo. 

5. Uznaję, że w głębi duszy kocham Boga, kocham życie, kocham siebie zbyt mocno, aby nadal powstrzymywać przepływ Miłości. 

JESTEM Istotą Duchową.
JESTEM czymś więcej niż moje emocje.
Jestem wiecznie płynącym strumieniem
bezwarunkowej miłości Boga. 

JESTEM stworzony jako przejaw
bezwarunkowej miłości Boga,
i moja miłość jest tak wielka,
że płynę z nią – bezwarunkowo.

6. Uznaję, że Miłość jest siłą bezwarunkowa i tak długo, jak stawiam warunki jak powinna ona być wyrażana lub powstrzymywana, miłość nie może przeze mnie przepływać. 

JESTEM Istotą Duchową.
JESTEM czymś więcej niż moje emocje.
Jestem wiecznie płynącym strumieniem
bezwarunkowej miłości Boga. 

JESTEM stworzony jako przejaw
bezwarunkowej miłości Boga,
i moja miłość jest tak wielka,
że płynę z nią – bezwarunkowo.
 

7. Chcę dostrzec wszystkie uwarunkowania, które zaakceptowałem, a głównie te, które tworzą niezrównoważone mentalne wyobrażenia w mojej istocie. 

JESTEM Istotą Duchową.
JESTEM czymś więcej niż moje emocje.
Jestem wiecznie płynącym strumieniem
bezwarunkowej miłości Boga. 

JESTEM stworzony jako przejaw
bezwarunkowej miłości Boga,
i moja miłość jest tak wielka,
że płynę z nią – bezwarunkowo.
 

8. Ponieważ kocham mojego Boga i moją Wyższą Istotą bardziej niż cokolwiek na tym świecie, jestem gotów bezwarunkowo zrezygnować z wszystkich warunków stawianych przepływowi Miłości. 

JESTEM Istotą Duchową.
JESTEM czymś więcej niż moje emocje.
Jestem wiecznie płynącym strumieniem
bezwarunkowej miłości Boga. 

JESTEM stworzony jako przejaw
bezwarunkowej miłości Boga,
i moja miłość jest tak wielka,
że płynę z nią – bezwarunkowo.

 

Czwarty Promień – Czystość
1. Widzę, że Miłość jest transcendentalną siłą, co oznacza, że ​​nigdy nie stoi w miejscu, nigdy nie stara się coś mieć czy posiadać. 

Ref. 4:
JESTEM istotą duchową.
JESTEM czymś więcej niż jakakolwiek materialna forma.
JESTEM obrazem w umyśle Boga.

Widzę czystość Boskiego zamysłu mej istoty. 

Przekraczam wszystkie mentalne wyobrażenia
mniejsze od pierwotnego i doskonałego zamysłu mej istoty
i czuję grzmot rwącej Rzeki życia,
obmywającej mą istotę w postać nieskazitelnego kryształu. 

2. Rozumiem, że kiedy akceptuję jakikolwiek warunek, który usprawiedliwia odcięcie przepływu nieustannej auto-transcendencji, oddzielam się od Rzeki Życia. 

JESTEM istotą duchową.
JESTEM czymś więcej niż jakakolwiek materialna forma.
JESTEM obrazem w umyśle Boga.

Widzę czystość Boskiego zamysłu mej istoty. 

Przekraczam wszystkie mentalne wyobrażenia
mniejsze od pierwotnego i doskonałego zamysłu mej istoty
i czuję grzmot rwącej Rzeki życia,
obmywającej mą istotę w postać nieskazitelnego kryształu. 

3. Chociaż Prawo Wolnej Woli daje mi wolność postrzegania siebie jako odrębnej istoty, to czyni mnie to przedmiotem działania drugiego prawa termodynamiki, które niszczy wszystkie niezrównoważone formy. 

JESTEM istotą duchową.
JESTEM czymś więcej niż jakakolwiek materialna forma.
JESTEM obrazem w umyśle Boga.

Widzę czystość Boskiego zamysłu mej istoty. 

Przekraczam wszystkie mentalne wyobrażenia
mniejsze od pierwotnego i doskonałego zamysłu mej istoty
i czuję grzmot rwącej Rzeki życia,
obmywającej mą istotę w postać nieskazitelnego kryształu. 

4. JESTEM JEDYNYM, twórczym źródłem, wyrażonym jako wieczny przepływ stawania się, który tworzy Rzekę życia, otaczając wszystko, co JEST skrzydłami Ducha Świętego. 

JESTEM istotą duchową.
JESTEM czymś więcej niż jakakolwiek materialna forma.
JESTEM obrazem w umyśle Boga.

Widzę czystość Boskiego zamysłu mej istoty. 

Przekraczam wszystkie mentalne wyobrażenia
mniejsze od pierwotnego i doskonałego zamysłu mej istoty
i czuję grzmot rwącej Rzeki życia,
obmywającej mą istotę w postać nieskazitelnego kryształu. 

5. Powstrzymując przepływ Miłości i odmawiając auto-transcendencji, przemieniam moje cztery niższe ciała w zamknięty system. 

JESTEM istotą duchową.
JESTEM czymś więcej niż jakakolwiek materialna forma.
JESTEM obrazem w umyśle Boga.

Widzę czystość Boskiego zamysłu mej istoty. 

Przekraczam wszystkie mentalne wyobrażenia
mniejsze od pierwotnego i doskonałego zamysłu mej istoty
i czuję grzmot rwącej Rzeki życia,
obmywającej mą istotę w postać nieskazitelnego kryształu. 

6. W każdym zamkniętym systemie zaczynają gromadzić się nieczystości, co prowadzi do zniszczenia samego systemu. 

JESTEM istotą duchową.
JESTEM czymś więcej niż jakakolwiek materialna forma.
JESTEM obrazem w umyśle Boga.

Widzę czystość Boskiego zamysłu mej istoty. 

Przekraczam wszystkie mentalne wyobrażenia
mniejsze od pierwotnego i doskonałego zamysłu mej istoty
i czuję grzmot rwącej Rzeki życia,
obmywającej mą istotę w postać nieskazitelnego kryształu. 

7. Widzę, że prawdziwą przyczyną fizycznej choroby jest nagromadzenie się nieczystych energii – energii, które staram się posiąść i wykorzystywać na potrzeby oddzielnego ja – we wszystkich moich czterech niższych ciałach. 

JESTEM istotą duchową.
JESTEM czymś więcej niż jakakolwiek materialna forma.
JESTEM obrazem w umyśle Boga.

Widzę czystość Boskiego zamysłu mej istoty. 

Przekraczam wszystkie mentalne wyobrażenia
mniejsze od pierwotnego i doskonałego zamysłu mej istoty
i czuję grzmot rwącej Rzeki życia,
obmywającej mą istotę w postać nieskazitelnego kryształu. 

 

8. Tylko poprzez ponowne ustanowienie przepływu bezwarunkowej Miłości mogę przekształcić nieczyste energie w energie, które mogą swobodnie płynąć i wzbogacać wszelkie życie. Dlatego jestem gotowy zanurzyć się ponownie w Rzece Życia.

JESTEM istotą duchową.
JESTEM czymś więcej niż jakakolwiek materialna forma.
JESTEM obrazem w umyśle Boga.

Widzę czystość Boskiego zamysłu mej istoty. 

Przekraczam wszystkie mentalne wyobrażenia
mniejsze od pierwotnego i doskonałego zamysłu mej istoty
i czuję grzmot rwącej Rzeki życia,
obmywającej mą istotę w postać nieskazitelnego kryształu. 

 

Piąty Promień – Prawda 
1. Kiedy nieczystości znikają, zyskuję jasną wizję, dzięki której dostrzegam podstawową prawdę, że całe życie jest jednością. 

Refren 5:
JESTEM Istotą Duchową.
JESTEM obmyty
potężną, rwącą wodą
Rzeki Prawdy. 

Moja wizja jest niepodzielna.
Światło Prawdy Chrystusa wypełnia moje cztery niższe ciała,

niczym nieskończona szmaragdowa głębina
– oto Źródło Młodości. 

2. Teraz widzę, że wszystkie nieczyste wyobrażenia i przekonania powstały z tej samej iluzji, a mianowicie ze złudzenia, że zostałem oddzielony od mego Źródła, a tym samym oddzielony od innych form życia. 

JESTEM Istotą Duchową.
JESTEM obmyty
potężną, rwącą wodą
Rzeki Prawdy. 

Moja wizja jest niepodzielna.
Światło Prawdy Chrystusa wypełnia moje cztery niższe ciała,

niczym nieskończona szmaragdowa głębina
– oto Źródło Młodości. 

3. Widzę, że to z tej iluzji, narodziło się moje odrębne poczucie tożsamości. Tak więc ego jest przyczyną wszystkich chorób, a każda choroba jest przejawem określonej iluzji. 

JESTEM Istotą Duchową.
JESTEM obmyty
potężną, rwącą wodą
Rzeki Prawdy. 

Moja wizja jest niepodzielna.
Światło Prawdy Chrystusa wypełnia moje cztery niższe ciała

niczym nieskończona szmaragdowa głębina,
– oto Źródło Młodości. 

4. Widzę konflikt w mej istocie, ponieważ ego chce trzymać mnie poza Rzeką Życia, aby zapewnić sobie przetrwanie – nawet jeśli oznacza to chorobę i śmierć mojego fizycznego ciała. 

JESTEM Istotą Duchową.
JESTEM obmyty
potężną, rwącą wodą
Rzeki Prawdy. 

Moja wizja jest niepodzielna.
Światło Prawdy Chrystusa wypełnia moje cztery niższe ciała,

niczym nieskończona szmaragdowa głębina
– oto Źródło Młodości. 

5. JESTEM JEDYNYM, wyrażając siebie jako świadomą siebie istotę z możliwością stania się wszystkim czym JESTEM poprzez proces świadomego wybierania bycia czymś WIĘCEJ. 

JESTEM Istotą Duchową.
JESTEM obmyty
potężną, rwącą wodą
Rzeki Prawdy. 

Moja wizja jest niepodzielna.
Światło Prawdy Chrystusa wypełnia moje cztery niższe ciała,

niczym nieskończona szmaragdowa głębina
– oto Źródło Młodości. 

6. Teraz świadomie decyduję, że poświęcam się pełni. I tak, mając pełną świadomość mojej tożsamości jako samoświadomego współ-twórcy, postanawiam oddzielić się od mego oddzielonego ja. 

JESTEM Istotą Duchową.
JESTEM obmyty
potężną, rwącą wodą
Rzeki Prawdy. 

Moja wizja jest niepodzielna.
Światło Prawdy Chrystusa wypełnia moje cztery niższe ciała,

niczym nieskończona szmaragdowa głębina
– oto Źródło Młodości. 

7. Teraz widzę prawdę Chrystusa że prawdziwą przyczyną choroby jest świadomość dążenia do mienia i posiadania czegoś na tym świecie i używania tego do budowania oddzielnego ja. Dlatego nigdy nie mogę wyleczyć choroby, starając się zrobić to z tego samego stanu świadomości, który tę chorobę stworzył. 

JESTEM Istotą Duchową.
JESTEM obmyty
potężną, rwącą wodą
Rzeki Prawdy. 

Moja wizja jest niepodzielna.
Światło Prawdy Chrystusa wypełnia moje cztery niższe ciała,

niczym nieskończona szmaragdowa głębina
– oto Źródło Młodości. 

8. Jestem gotów przekroczyć całą świadomość oddzielenia. Uznaję, że jestem istotą duchową i że jestem ostatecznie prawdziwy, podczas gdy moje oddzielne ja jest ostatecznie nieprawdziwe. Teraz widzę, że to, co jest nierzeczywiste, nie ma mocy nad tym, co jest rzeczywiste. 

JESTEM Istotą Duchową.
JESTEM obmyty
potężną, rwącą wodą
Rzeki Prawdy. 

Moja wizja jest niepodzielna.
Światło Prawdy Chrystusa wypełnia moje cztery niższe ciała,
niczym nieskończona szmaragdowa głębina

– oto Źródło Młodości. 

 

Szósty Promień – Służba
1. Widzę, że moje fizyczne ciało jest tylko tymczasowym naczyniem, które jest przeznaczone dla mojego Ducha, aby wyraził swoje Boskie cechy w świecie materii. Nie jest ono przeznaczone dla mojego ego aby cokolwiek miało lub posiadało. 

Refren 6:
JESTEM istotą duchową.
Ja i mój Boski Ojciec jednym jesteśmy.
Widzę siebie jako wyraz
Boskiej Matki w działaniu. 

Gdy Chrystus rodzi się we mnie,
staję się jednością z wszelkim życiem
i wiem, że żyję tylko po to,
by służyć Chrystusowi we wszelkim życiu. 

2. Patrząc ponad iluzją oddzielenia, widzę, że ciało nie jest celem samym w sobie. Nie zszedłem dobrowolnie do materialnego świata, aby spełniać potrzeby ciała lub być ograniczony jego ułomnościami. 

JESTEM istotą duchową.
Ja i mój Boski Ojciec jednym jesteśmy.
Widzę siebie jako wyraz
Boskiej Matki w działaniu. 

Gdy Chrystus rodzi się we mnie,
staję się jednością z wszelkim życiem
i wiem, że żyję tylko po to,
by służyć Chrystusowi we wszelkim życiu. 

3. Porzucam teraz wszelkie przywiązania do mojego fizycznego ciała, do moich emocji, do moich przekonań i do mego ziemskiego poczucie tożsamości. Mówię razem z Jezusem, że jestem gotów oddać życie za przyjaciela, jestem gotów poświęcić się wznoszeniu wszelkiego życia. 

JESTEM istotą duchową.
Ja i mój Boski Ojciec jednym jesteśmy.
Widzę siebie jako wyraz
Boskiej Matki w działaniu. 

Gdy Chrystus rodzi się we mnie,
staję się jednością z wszelkim życiem
i wiem, że żyję tylko po to,
by służyć Chrystusowi we wszelkim życiu. 

4. Teraz widzę, że Macierzyste światło, które stwarza i podtrzymuje życie mego fizycznego ciało, może równie łatwo odzwierciedlić doskonałe zdrowie, tak jak odzwierciedla obecne uwarunkowania. Dlatego poświęcam moje cztery niższe ciała spełnieniu Boskiego Planu mego życia. 

JESTEM istotą duchową.
Ja i mój Boski Ojciec jednym jesteśmy.
Widzę siebie jako wyraz
Boskiej Matki w działaniu. 

Gdy Chrystus rodzi się we mnie,
staję się jednością z wszelkim życiem
i wiem, że żyję tylko po to,
by służyć Chrystusowi we wszelkim życiu. 

5. Widzę, że Boski Plan mego życia wypływa z mojego podstawowego pragnienia służenia wznoszeniu wszelkiego życia na tej Planecie. Kiedy wiem, że „ja i mój Ojciec jednym jesteśmy” widzę także moją jedność z wszelkim życiem. 

JESTEM istotą duchową.
Ja i mój Boski Ojciec jednym jesteśmy.
Widzę siebie jako wyraz
Boskiej Matki w działaniu. 

Gdy Chrystus rodzi się we mnie,
staję się jednością z wszelkim życiem
i wiem, że żyję tylko po to,
by służyć Chrystusowi we wszelkim życiu. 

6. JESTEM JEDYNYM, Jaźnią, która obejmuje całe życie, a gdy samoświadome rozszerzenia mnie samego stają się czymś WIĘCEJ, Ja sam staję się czymś WIĘCEJ. 

JESTEM istotą duchową.
Ja i mój Boski Ojciec jednym jesteśmy.
Widzę siebie jako wyraz
Boskiej Matki w działaniu. 

Gdy Chrystus rodzi się we mnie,
staję się jednością z wszelkim życiem
i wiem, że żyję tylko po to,
by służyć Chrystusowi we wszelkim życiu. 

7. Nie staram się uzdrowić moje fizyczne ciało, aby uciec od bólu. Szukam uzdrowienia wyłącznie po to, by dało mi ono siłę do lepszej służby we wznoszeniu wszelkiego życia. 

JESTEM istotą duchową.
Ja i mój Boski Ojciec jednym jesteśmy.
Widzę siebie jako wyraz
Boskiej Matki w działaniu. 

Gdy Chrystus rodzi się we mnie,
staję się jednością z wszelkim życiem
i wiem, że żyję tylko po to,
by służyć Chrystusowi we wszelkim życiu. 

8. Zdaję sobie sprawę, że byłem ukrzyżowany w moich czterech niższych ciałach, a teraz oddaję ducha mego oddzielonego ja. Całkowicie poddaję się wolności bycia gotowym do poruszania się z Duchem, gdziekolwiek mnie to zaprowadzi. 

JESTEM istotą duchową.
Ja i mój Boski Ojciec jednym jesteśmy.
Widzę siebie jako wyraz
Boskiej Matki w działaniu. 

Gdy Chrystus rodzi się we mnie,
staję się jednością z wszelkim życiem
i wiem, że żyję tylko po to,
by służyć Chrystusowi we wszelkim życiu. 

 

Siódmy Promień – Wolność
1. Przyznaję, że prawdziwa wolność nigdy nie jest możliwą, dopóki szukam wolności dla oddzielnego ja. Prawdziwą wolność można znaleźć TYLKO w przekraczaniu iluzji oddzielenia, dzięki czemu będę wolny od grawitacyjnego przyciągania drugiej zasady termodynamiki. 

JESTEM Istotą Duchową.
JESTEM prawdziwie wolny będąc w jedności
z moją Wyższą Istotą
i z Boskim Planem mego życia. 

Potężny, gwałtowny, powiew Ducha Świętego
wypełnia komórki i atomy mego ciała oceanami fioletowego płomienia,
aż oddzielone ja znika
a JA łączę się z oceanem płynnego światła. 

2. Teraz widzę, że jestem gotowy uznać siebie za istotę duchową, przybyłą tutaj z wyjątkową misją, która ma przyczynić się do urzeczywistnienia Złotej Ery Saint Germain. 

JESTEM Istotą Duchową.
JESTEM prawdziwie wolny będąc w jedności
z moją Wyższą Istotą
i z Boskim Planem mego życia. 

Potężny, gwałtowny, powiew Ducha Świętego
wypełnia komórki i atomy mego ciała oceanami fioletowego płomienia,
aż oddzielone ja znika
a JA łączę się z oceanem płynnego światła. 

3. Rozumiem, że to, czego naprawdę szukam nie jest wolnością od choroby, ale wolnością od identyfikacji z ciałem, abym postrzegał ciało tylko jako tymczasowy wehikuł dla spełnienia Boskiego Planu mego życia. 

JESTEM Istotą Duchową.
JESTEM prawdziwie wolny będąc w jedności
z moją Wyższą Istotą
i z Boskim Planem mego życia. 

Potężny, gwałtowny, powiew Ducha Świętego
wypełnia komórki i atomy mego ciała oceanami fioletowego płomienia,
aż oddzielone ja znika
a JA łączę się z oceanem płynnego światła. 

4. Uznając prawdziwą rolę ciała widzę, że choroba jest tylko projekcją obrazów w umyśle. 

JESTEM Istotą Duchową.
JESTEM prawdziwie wolny będąc w jedności
z moją Wyższą Istotą
i z Boskim Planem mego życia. 

Potężny, gwałtowny, powiew Ducha Świętego
wypełnia komórki i atomy mego ciała oceanami fioletowego płomienia,
aż oddzielone ja znika
a JA łączę się z oceanem płynnego światła. 

5. Przekraczając wszelkie iluzje oddzielenia, WIEM z absolutną pewnością, że ciało również przezwycięży wszystkie choroby. 

JESTEM Istotą Duchową.
JESTEM prawdziwie wolny będąc w jedności
z moją Wyższą Istotą
i z Boskim Planem mego życia. 

Potężny, gwałtowny, powiew Ducha Świętego
wypełnia komórki i atomy mego ciała oceanami fioletowego płomienia,
aż oddzielone ja znika
a JA łączę się z oceanem płynnego światła. 

6. Wiem, że komórki i atomy fizycznego ciała staną się czyste, a tym samym naturalnie i nieuchronnie przyspieszą ku wyższej wibracji, która usunie wszelkie nieczystości. 

JESTEM Istotą Duchową.
JESTEM prawdziwie wolny będąc w jedności
z moją Wyższą Istotą
i z Boskim Planem mego życia. 

Potężny, gwałtowny, powiew Ducha Świętego
wypełnia komórki i atomy mego ciała oceanami fioletowego płomienia,
aż oddzielone ja znika
a JA łączę się z oceanem płynnego światła. 

7. JESTEM JEDYNYM i każda istota, która wyszła z mojej Istoty, może stać się wszystkim, czym JA JESTEM, poprzez przekroczenie poczucia samej siebie w kosmicznym tańcu, w którym Oblubienica staje się Boskim Oblubieńcem, kochającym wszelkie życie. 

JESTEM Istotą Duchową.
JESTEM prawdziwie wolny będąc w jedności
z moją Wyższą Istotą
i z Boskim Planem mego życia. 

Potężny, gwałtowny, powiew Ducha Świętego
wypełnia komórki i atomy mego ciała oceanami fioletowego płomienia,
aż oddzielone ja znika
a JA łączę się z oceanem płynnego światła. 

8. Nie istnieje już nic, co osobiście chciałbym posiąść lub czego doświadczyć na tej Planecie. Bezwarunkowo wyrzekam się wszelkiego poczucia oddzielenia i zanurzam się w całkowitej wolności przepływu z Rzeką Życia. 

 

Ósmy Promień – Integracja 
1. Zdaję sobie sprawę, że prawdziwej wolności nigdy nie mogę znaleźć próbując uciekać przed czymkolwiek na tym świecie, a jedynie przekraczając w tym świecie moją tożsamość. 

JESTEM Istotą Duchową.
W integracji z Jedynym Duchem we mnie
i Jedynym Duchem w całym życiu,
widzę Jedynego Ducha poza wszystkimi przejawami. 

Wiem, że tylko Jedyny Duch jest prawdziwy.
Stapiam się z Duchem Zwycięstwa
i rozszerzając swój umysł na bezmiar przestrzeni, 
łączą się z Buddą Bezwarunkowego Pokoju. 

2. Prawdziwą wolność można znaleźć TYLKO poprzez integrację z Duchem Jedności, który jest poza tym światem. Jestem gotów zintegrować się z Jedynym Duchem każdego z siedmiu promieni, wchodząc w jedność z Duchem ósmego Promienia Integracji. 

JESTEM Istotą Duchową.
W integracji z Jedynym Duchem we mnie
i Jedynym Duchem w całym życiu,
widzę Jedynego Ducha poza wszystkimi przejawami. 

Wiem, że tylko Jedyny Duch jest prawdziwy.
Stapiam się z Duchem Zwycięstwa
i rozszerzając swój umysł na bezmiar przestrzeni, 
łączą się z Buddą Bezwarunkowego Pokoju. 

4. Nie staram się uciec od moich czterech niższych ciał, łącznie z bólem i chorobą w mym fizycznym ciele. Zamiast tego spoglądam poza wszystkie materialne uwarunkowania i widzę w nich czystość Macierzystego Światła. 

JESTEM Istotą Duchową.
W integracji z Jedynym Duchem we mnie
i Jedynym Duchem w całym życiu,
widzę Jedynego Ducha poza wszystkimi przejawami. 

Wiem, że tylko Jedyny Duch jest prawdziwy.
Stapiam się z Duchem Zwycięstwa
i rozszerzając swój umysł na bezmiar przestrzeni, 
łączą się z Buddą Bezwarunkowego Pokoju. 

5. Teraz widzę Macierzyste Światło jako wyraz Jedynego Ducha Boskiego Ojca. Widzę, że jestem wyrazem tego Jedynego Ducha. 

JESTEM Istotą Duchową.
W integracji z Jedynym Duchem we mnie
i Jedynym Duchem w całym życiu,
widzę Jedynego Ducha poza wszystkimi przejawami. 

Wiem, że tylko Jedyny Duch jest prawdziwy.
Stapiam  się z Duchem Zwycięstwa
i rozszerzając swój umysł na bezmiar przestrzeni, 
łączę się z Buddą Bezwarunkowego Pokoju. 

6. Jedyny Duch we mnie rozkazuje teraz Jedynemu Duchowi w komórkach i atomach moich czterech niższych ciał, aby urzeczywistniły doskonałe narzędzie dla mej posługi wszelkiemu życiu. 

JESTEM Istotą Duchową.
W integracji z Jedynym Duchem we mnie
i Jedynym Duchem w całym życiu,
widzę Jedynego Ducha poza wszystkimi przejawami. 

Wiem, że tylko Jedyny Duch jest prawdziwy.
Stapiam się z Duchem Zwycięstwa
i rozszerzając swój umysł na bezmiar przestrzeni, 
łączę się z Buddą Bezwarunkowego Pokoju. 

7. W pełnej integracji z Jedynym Duchem we mnie i Jedynym Duchem we wszelkim życiu, pozwalam MU skierować mnie tam, gdzie mogę wypełnić największą służbę we wznoszeniu Wszystkich – którzy prawdziwie są Jedynym. 

JESTEM Istotą Duchową.
W integracji z Jedynym Duchem we mnie
i Jedynym Duchem w całym życiu,
widzę Jedynego Ducha poza wszystkimi przejawami. 

Wiem, że tylko Jedyny Duch jest prawdziwy.
Stapiam się z Duchem Zwycięstwa
i rozszerzając swój umysł na bezmiar przestrzeni, 
łączę się z Buddą Bezwarunkowego Pokoju. 

8. JESTEM JEDNYM, Alfą i Omega, początkiem i końcem, który jest, który był i który ma nadejść - Wszechmocnym. I BĘDĘ TYM KIM BĘDĘ, bo chociaż jestem JEDYNYM, zawsze jestem czymś WIĘCEJ. 

JESTEM Istotą Duchową.
W integracji z Jedynym Duchem we mnie
i Jedynym Duchem we wszelkim życiu,
widzę Jedynego Ducha poza wszystkimi przejawami. 

Wiem, że tylko Jedyny Duch jest prawdziwy.
Stapiam się z Duchem Zwycięstwa
i rozszerzając swój umysł na bezmiar przestrzeni, 
łączę się z Buddą Bezwarunkowego Pokoju. 

 

JESTEM JEDYNYM
JESTEM JEDYNYM, JESTEM Alfą i Omegą, początkiem i końcem. Spragnionym hojnie ofiaruję wodę ze źródła życia. 

JESTEM JEDYNYM – stając się wieloma formami, które mają powrócić do Jedności w kosmicznym tańcu Boskiego Oblubieńca z Oblubienicą. 

JESTEM JEDYNYM, przejawiającym się jako trójca Alfy i Omegi, utrzymywana w doskonałym twórczym napięciu przez Jednorodzonego Syna, przez Logos umysłu Chrystusa. 

JESTEM JEDYNYM, twórczym źródłem, wyrażonym jako wieczny przepływ stawania się, który tworzy Rzekę życia, otaczając wszystko, co JEST skrzydłami Ducha Świętego. 

JESTEM JEDYNYM, wyrażając siebie jako świadomą siebie istotę z możliwością stania się wszystkim, czym JESTEM poprzez proces świadomego wybierania bycia czymś WIĘCEJ. 

JESTEM JEDYNYM, jaźnią, która obejmuje całe życie, a gdy samoświadome rozszerzenia mnie samego stają się czymś WIĘCEJ, Ja sam staje się czymś WIĘCEJ. 

JESTEM JEDYNYM i każda istota, która wyszła z mojej Istoty, może stać się wszystkim, czym JA JESTEM, poprzez przekroczenie poczucia samej siebie w kosmicznym tańcu, w którym Oblubienica staje się Boskim Oblubieńcem, kochającym wszelkie życie. 

JESTEM JEDYNYM, Alfą i Omega, początkiem i końcem, który jest, który był i który ma nadejść - Wszechmocnym. I BĘDĘ TYM KIM BĘDĘ, bo chociaż jestem JEDYNYM, zawsze jestem czymś WIĘCEJ. 

 

OM MANI PADME HUM* (9, 33 lub 144 razy)

* Klejnocie w Kwiecie Lotusu do Ciebie zanosimy nasze błagania! 

 

Jestem uzdrowiony, Jestem zapieczętowany
- wizja Boga jest już objawiona. (9, 33 lub 144 razy)

 

Zapieczętowanie
W imię Alfy i Omegi akceptuję doskonałą wizję mojej służby życiu, przekazaną mi przez moje Wyższe Ja. Porzucam wszystkie pragnienia i oczekiwania oddzielnego ja i zanurzam się w Rzece Życia. Pozwalam Duchowi Świętemu unosić mnie tam, gdzie mogę płynąć z Rzeką Życia i bez wysiłku spełnić Boski Plan mego życia. 

Akceptuję skupioną wizję Chrystusa, która ujawnia belki w moim oku, abym mógł zobaczyć i świadomie porzucić wszystkie dualistyczne iluzje w mojej istocie. Stoję nago przed Chrystusem, nie próbując niczego ukryć przed wszystkowidzącym okiem Boga. 

Świadomie rezygnuję z iluzji ego, że to, co jest ukryte przed ludźmi, jest również ukryte przed Bogiem. Niczego się nie trzymam i jestem gotów dostrzec i porzucić wszelkie złudzenia. 

W tej bezwarunkowej kapitulacji widzę, że nic na tym świecie nie ma mocy nad moim Duchem i dlatego nie akceptuję żadnych niedoskonałych warunków jako trwałych lub ostatecznie rzeczywistych. 

W ten sposób jestem transparentny dla złudzeń i energii tego świata. Moje uwaga jest skupiona i dlatego książę tego świata nie ma we mnie nic, co byłoby jego - jako, że wyrzekam się wszystkich nieczystości w mojej istocie. 

Wiem, że pierwotny i doskonały zamysł moich czterech niższych ciał przejawia się bez wysiłku i akceptuję, że jestem zapieczętowany w doskonałej wizji Boga.

Wiem, że to, co jest nierzeczywiste, nie może wpływać na to, co jest rzeczywiste. Akceptuję, że JESTEM prawdziwy i że tylko pierwotny i doskonały zamysł mego życia jest prawdziwy. 

Akceptuję, że Bóg mnie stworzył i zobaczył, że „To było dobre”. W czystości tej wizji – stając się czymś więcej – pozostaję zapieczętowany na wieczność. Amen.

 

Copyright © Kim Michaels, 2012
Przekład: Paweł Kontny

Przejdź do działu witryny z odpowiedziami mistrzów dotyczącymi m. in. zdrowia psychicznego i fizycznego.

 

Ś