Jak chronić się przed wirusami Korona?

 

Umiłowany Astreo, przywołujemy Twój Krąg i Miecz, aby spętały demony i twory świadomości zbiorowej i pochłonęły /karmiczne/ zapisy, które powodują, że ludzie nie chcą robić tego, co jest konieczne, aby zatrzymać rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2, wszystkich innych wirusów Corona i choroby COVID-19.

"Iwokacja do Elohim Astrei o pochłonięcie wirusów Corona"

 

 

 

Pytanie: Jaka jest rada mistrzów, aby zapobiec infekcji wywołanej chorobą COVID-19 i wirusami Korona?

 

Odpowiedź Wniebowstąpionego Mistrza, Matki, Maryi poprzez Kima Michaelsa. Została ona udzielona w trakcie konferencji on-line w roku 2020 dotyczącej Wyzwolenia Kobiet.

   

No cóż, postępujcie zgodnie z radą udzieloną przez władze w większości krajów: unikajcie dużych tłumów, unikajcie kontaktu z ludźmi, jak dalece jest to praktyczne w danej sytuacji. W niektórych przypadkach, gdy nie można uniknąć bliskiego kontaktu, noście maskę, a w innych miejscach zachowujcie społeczny dystans, myjcie ręce, kiedy tylko to możliwe. Na krótszą metę wystarczy, aby postępować zgodnie z tymi wskazówkami. 

Każdemu dramatycznemu wydarzeniu towarzyszy tendencja do tworzenia wielu teorii spiskowych, które mogą być intensywnie rozpowszechniane, ale mogę was zapewnić, że w zdecydowanej większości krajów władze działają z konstruktywnego poziomu stanu umysłu, robiąc to, w co wierzą, w oparciu o swoje doświadczenie i wiedzę o tym, co jest najlepsze dla ludzi. Więc jeśli mieszkacie w określonym kraju, jesteście częścią jego świadomości zbiorowej, dlatego po prostu radzę Wam postępować zgodnie z udzielonymi tam radami. Może istnieć kilka wyjątków, w których możecie czuć, że Wasze władze nie zareagowały wystarczająco szybko, nie potraktowały tego wystarczająco poważnie od samego początku i dlatego, oczywiście, w takim przypadku rozsądne jest podjęcie bardziej rygorystycznych środków niż te zalecane.  

 

Copyright © 2020 Kim Michaels  

Przekład Paweł Kontny

 

 

Opublikowano  następujące odpowiedzi wniebowstąpionych mistrzów na pytania o wirusy Korona i pandemię choroby COVID-19:

1. Jaka jest rada mistrzów, aby zapobiec infekcji wywołanej chorobą COVID-19 i wirusami Korona?

2. Dlaczego Mistrzowie nie komentowali dotąd sytuacji związanej z pandemią COVID-19?

3. Za wybuchem pandemii wirusa Korona stoją nierozwiązane problemy w ludzkiej psychice

4. Duchowa perspektywa widzenia choroby COVID-19

5. Pandemia wirusa Korona a teorie spiskowe

6. Pandemia COVID-19 i system finansowy

7. O reakcji rządu USA na pandemię COVID-19 

8. Czy wirus Korona jest naturalny czy stworzony przez człowieka?

9. Lekcje do przerobienia kryjące się za kryzysem spowodowanym wirusem Korona

 

Przejdź do WAżNEGO streszczenia Inwokacji o pochłonięcie wirusów i choroby Corona.