Zło i wolna wola

 

 

Wielu ludzi czuje się bezsilnymi, aby przezwyciężyć zło. Dzieje się tak, ponieważ nie uznają oni, że zło jest wynikiem wyboru.

Upadłe istoty nie zostały stworzone, aby być złymi i nie ewoluowały w stronę bycia złymi. Dokonały wyboru, by stać się złymi. Podobnie upadłe istoty mogą wpływać na nas tylko wtedy, gdy dokonujemy nieświadomych wyborów. Jest to inspirujące, ponieważ uświadamia nam, że możemy pokonać zło, dokonując bardziej świadomych wyborów.

Istnieją różne teorie, które zaprzeczają rzeczywistości wolnej woli. Teorie te (niezależnie od kontekstu, w którym się pojawiają) pochodzą ostatecznie od upadłych istot, które chcą nami manipulować, aby zanegowali samą siłę, która sprowadziła upadłe istoty na Ziemię i dlatego może je również z planety usunąć.

Jeśli nie mamy wolnej woli, to zło, które obecnie widzimy na Ziemi, NIE jest czymś, co wynikało z naszych wyborów (indywidualnych i zbiorowych). Jeśli zło nie jest wynikiem wyboru, nie mamy możliwości usunięcia zła. Jesteśmy bezsilni i właśnie to upadłe istoty pragną, abyśmy odczuwali.  

 

Zło nie jest nieuniknione

Upadłe istoty bardzo by chciały, abyśmy wierzyli, że zło jest nieuniknione, albo dlatego, że Bóg stworzył zło albo dlatego, że jest wynikiem praw natury. Chcą, abyśmy wierzyli, że ze złem nie da się nic zrobić, a to jedno z ich podstawowych kłamstw.

W rzeczywistości mamy wolną wolę. Kiedy planeta została stworzona, zło nie istniało na Ziemi. Upadłe istoty zostały tu zaproszone za przyczyną kolektywnych wyborów ludzkości. Mogą tu one pozostać tylko tak długo jak długo ludzie będą odmawiali dostrzeżenia ich i jak długo nie wzniosą się ponad swoje wybory, które ich tu sprowadziły. Kluczem do usunięcia zła jest podniesienie naszej świadomości i unieważnienie wyborów, które zaprosiły tu upadłe istoty.

Na poziomie indywidualnym nie możesz uciec przed wpływem zła, dopóki nie uznasz, że masz wolną wolę. Pytanie brzmi, jak wolna jest twoja wola? Możesz dokonywać wyborów tylko w kontekście twego światopoglądu. Jak bardzo oszustwo upadłych istot wpłynęło na twój światopogląd (twoją PIN), skoro nie jesteś już w stanie dokonywać naprawdę wolnych wyborów?

Uznając, że masz wolę i stopniowo podnosząc swoją świadomość, możesz odzyskać wolność woli. Następnie możesz cofnąć wybory, które dały upadłym istotom władzę nad tobą, możesz przekroczyć wybory, które zapraszały zło do twojego życia. Kiedy zrobi to wystarczająca liczba ludzi, upadłe istoty można będzie usunąć z Ziemi.

Kluczem do tego jest podniesienie świadomości, abyś mógł dokonywać prawdziwie wolnych wyborów. Ta strona daje wiedzę i narzędzia, aby to móc zrobić.

UWAGA: Zło jako siła nie jest wynikiem wyborów dokonywanych przez ludzkość. Zostanie to wyjaśnione w części o Kosmicznym pochodzeniu zła.

 

NASTĘPNA STRONA: Problem zła