Inwokacja WIN39

 

WOŁANIE O POWSTRZYMANIE EKSPLOATACJI KOBIET

 

W imię JESTEM, KTÓRYM JESTEM, w imię Jezusa Chrystusa, używam prawa, które mam jako istota wcielona na Ziemi, aby wołać do Elohim Cyklopei, do Matki Maryi, Śiwy i do Elohim Astrei, aby osądzili i pochłonęli wszystkie siły ciemności oraz ujawnili i osądzili sądem Chrystusa wszystkich ludzi, którzy wspomagają i umacniają eksploatację kobiet. Szczególnie wołam o …

 

[Tutaj możesz zanieść Twoje osobiste wołania.]

 

Wołam o najwyższe z możliwych efekty moich wezwań!
Ale nie moja, lecz Twoja, Ojcze-Matko Boże, wola niech się stanie. Amen.

 

1. Umiłowana Cyklopeo, ujawnij wszystkich ludzi i wszystkie instytucje, które nie podejmują działań na rzecz powstrzymanie wykorzystywania kobiet, a wręcz są w to zaangażowane i wspierają używanie idei, że kobiety są gorsze od mężczyzn duchowo, psychicznie, emocjonalnie i fizycznie.

Cyklopeo Droga, prawdę ujawniasz
– prawdę, że dolegliwości dualizmu będą uleczone.
Twe Szmaragdowe Światło to wspaniały balsam
– moje emocjonalne ciało już jest doskonale spokojne.

Cyklopeo Droga, w Szmaragdowej Sferze,
do wizji tak jasnej zawsze przylegam.
We wznoszeniu mej percepcji wytrwam,
w głębi serca Twą prawdę czczę.

2. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad świadomością, instytucjami i ludźmi stojącymi za wykorzystywaniem kobiet z pomocą idei, że kobiety są gorsze od mężczyzn duchowo, psychicznie, emocjonalnie i fizycznie.

O, Błogosławiona Maryjo, Matko moja,
nie ma większej miłości niż Twoja.
Jednością w mym sercu i umyśle będąc,
swe miejsce w Hierarchii życia znajduję.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

3. Umiłowany Śiwo, spętaj i pochłoń wszystkie upadłe istoty, demony i twory świadomości zbiorowej, które stoją za wykorzystywaniem kobiet z pomocą idei, że kobiety są gorsze od mężczyzn duchowo, psychicznie, emocjonalnie i fizycznie.

O, Śiwo, Świętego Ognia Boże,
już czas, by przeszłość wygasa.
Chcę wznieść się ponad to, co stare,
chcę złotą przyszłość budować! 

O, Śiwo, oczyść energię!
O, Śiwo, wnieść synergię
O, Śiwo, spraw, by wszystkie demony pierzchły!
O, Śiwo, spokój mej duszy przywróć mi!

4. Umiłowany Astreo, uwolnij ludzi od wszystkich sił ciemności i od ich własnych podświadomych skłonności, aby mogli działać na rzecz powstrzymania wyzysku kobiet z użyciem idei, że kobiety są gorsze od mężczyzn duchowo, psychicznie, emocjonalnie i fizycznie. 

Astreo, Kochająca Biała Istoto,
Twa obecność mą czystą rozkoszą.
Twój Miecz i Krąg błękitny i biały,
przeszywa plan astralny. 

Astreo, pośpiesznie przybądź
– czystością wibruję.
Uwolnij Twój Ogień – o, jak błękitny i biały

– wypełniona Światłem ma aura pulsuje.

5. Umiłowana Cyklopeo, ujawnij wszystkich ludzi i wszystkie instytucje, które nie podejmują działań na rzecz powstrzymanie wykorzystywania kobiet, a wręcz są w to zaangażowane i wspierają używanie idei, że kobiety są odpowiedzialne za opuszczenie raju lub że są stworzone przez Boga jako istoty stojące niżej od mężczyzn. 

Cyklopeo Droga, prawdę ujawniasz
– prawdę, że dolegliwości dualizmu będą uleczone.
Twe Szmaragdowe Światło to wspaniały balsam
– moje emocjonalne ciało już jest doskonale spokojne.

Cyklopeo Droga, w Szmaragdowej Sferze,
do wizji tak jasnej zawsze przylegam.
W
e wznoszeniu mej percepcji wytrwam,
w głębi serca Twą prawdę czczę. 

6. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad świadomością, instytucjami i ludźmi stojącymi za wykorzystywaniem kobiet poprzez ideę, że kobiety są odpowiedzialne za opuszczenie raju lub że są stworzone przez Boga jako istoty stojące niżej od mężczyzn.

Przyszedłem na Ziemię z Nieba wysłany,
i jestem we wcieleniu,
Używam oto Boskiego prawa,
nakazując Ci wyzwolić Ziemię. 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
 

7. Umiłowany Śiwo, spętaj i pochłoń wszystkie upadłe istoty, demony i twory świadomości zbiorowej, które stoją za wykorzystywaniem kobiet z pomocą idei, że kobiety są odpowiedzialne za opuszczenie raju lub że zostały stworzone przez Boga jako istoty stojące niżej od mężczyzn. 

O, Śiwo, przybądź i uwolnij mnie,
od sił, które mnie ograniczają!
Twym Ogniem pochłoń wszystko co mniejsze,
torując drogę dla mego tryumfu!

O, Śiwo, oczyść energię!
O, Śiwo, wnieść synergię
O, Śiwo, spraw, by wszystkie demony pierzchły!
O, Śiwo, spokój mej duszy przywróć mi!

8. Umiłowany Astreo, uwolnij ludzi od wszystkich sił ciemności  i od ich własnych podświadomych skłonności, aby mogli działać na rzecz powstrzymania wykorzystywania kobiet z pomocą idei, że kobiety są odpowiedzialne za opuszczenie raju lub że są stworzone przez Boga jako istoty stojące niżej od mężczyzn. 

Astreo, ucisz burzę szaloną,
by czystość stała się normą.
Ma aura wypełniona Bielą i Błękitem,
jak rycerza lśniąca zbroja. 

Astreo, pośpiesznie przybądź
– czystością wibruję.
Uwolnij Twój Ogień – o, jak błękitny i biały

– wypełniona Światłem ma aura pulsuje.

9. Umiłowana Cyklopeo, ujawnij wszystkich ludzi i wszystkie instytucje, które nie podejmują działań na rzecz powstrzymanie wykorzystywania kobiet, a wręcz są w to zaangażowane i wspierają używanie idei że kobiety są pozbawione wartości, że są własnością mężczyzn lub że powinny być sługami mężczyzn fizycznie lub seksualnie.

Cyklopeo Droga, prawdę ujawniasz
– prawdę, że dolegliwości dualizmu będą uleczone.
Twe Szmaragdowe Światło to wspaniały balsam
– moje emocjonalne ciało już jest doskonale spokojne.

Cyklopeo Droga, w Szmaragdowej Sferze,
do wizji tak jasnej zawsze przylegam.
We wznoszeniu mej percepcji wytrwam,
w głębi serca Twą prawdę czczę.

10. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad świadomością, instytucjami i ludźmi stojących za wykorzystywaniem kobiet z pomocą idei, że kobiety są pozbawione wartości, że są własnością mężczyzn lub że powinny być sługami mężczyzn fizycznie lub seksualnie.

Oto wołam w święte Imię Boga,
byś użyła Twego Płomienia Matki,
by pochłonąć całą bazującą na lęku energię,
i przywrócić tym świętą Harmonię.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

11. Ukochany Śiwo, spętaj i pochłoń wszystkie upadłe istoty, demony i twory świadomości zbiorowej, które stoją za wykorzystywaniem kobiet z pomocą idei, że kobiety są pozbawione wartości, że są własnością mężczyzn lub że powinny być sługami mężczyzn fizycznie lub seksualnie.

O, Śiwo, Mayi zasłona, rozwiana,
oczyść mój prywatny wszechświat.
Rozprosz świadomość śmierci,
pochłoń ją Twym Świętym Oddechem. 

O, Śiwo, oczyść energię!
O, Śiwo, wnieść synergię
O, Śiwo, spraw, by wszystkie demony pierzchły!
O, Śiwo, spokój mej duszy przywróć mi!

12. Umiłowany Astreo, uwolnij ludzi od wszystkich sił ciemności i od ich własnych podświadomych skłonności, aby mogli działać na rzecz powstrzymania wykorzystywania kobiet z pomocą idei, że kobiety są pozbawione wartości, że są własnością mężczyzn lub że powinny być sługami mężczyzn fizycznie lub seksualnie. 

Astreo, przybądź i uwolnij mnie
od każdej zniewalającej istoty,
Rozbrój wszystkie siły astralne,
a z pewnością znajdę prawdziwą wolność. 

Astreo, pośpiesznie przybądź
– czystością wibruję.
Uwolnij Twój Ogień – o, jak błękitny i biały

– wypełniona Światłem ma aura pulsuje.


13. Umiłowana Cyklopeo, ujawnij wszystkich ludzi i wszystkie instytucje, które nie podejmują działań na rzecz powstrzymanie wykorzystywania kobiet, a wręcz są w to zaangażowane i wspierają używanie idei, że kobiety nie zasługują na równe prawa w społeczeństwie czy na równe szanse w miejscu pracy, w tym również w kwestii równych płac. 

Cyklopeo Droga, prawdę ujawniasz
– prawdę, że dolegliwości dualizmu będą uleczone.
Twe Szmaragdowe Światło to wspaniały balsam
– moje emocjonalne ciało już jest doskonale spokojne.

Cyklopeo Droga, w Szmaragdowej Sferze,
do wizji tak jasnej zawsze przylegam.
W
e wznoszeniu mej percepcji wytrwam,
w głębi serca Twą prawdę czczę.

14. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad świadomością, instytucjami i ludźmi stojących za wykorzystywaniem kobiet z pomocą idei, że kobiety nie zasługują na równe prawa w społeczeństwie czy na równe szanse w miejscu pracy, w tym również w kwestii równych płac.

Twe święte Imię tu wysławiam,
gdy podnosisz zbiorową świadomość.
żadnego więcej lęku, zwątpienia i wstydu,
pochłoń je Matki Płomieniem.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
 

15. Umiłowany Śiwo, spętaj i pochłoń wszystkie upadłe istoty, demony i twory świadomości zbiorowej, które stoją za wykorzystywaniem kobiet z pomocą idei, że kobiety nie zasługują na równe prawa w społeczeństwie czy na równe szanse w miejscu pracy, w tym również w kwestii równych płac. 

O, Śiwo, oto puszczam,
wszystkie ziemskie przywiązania.
Pochłaniasz uzależniające nas istoty,
na pnącą się w górę ścieżkę ponownie wstępuję. 

O, Śiwo, oczyść energię!
O, Śiwo, wnieść synergię
O, Śiwo, spraw, by wszystkie demony pierzchły!
O, Śiwo, spokój mej duszy przywróć mi!
 

16. Umiłowany Astreo, uwolnij ludzi od wszystkich sił ciemności i od ich własnych podświadomych skłonności, aby mogli działać na rzecz powstrzymania wykorzystywania kobiet z pomocą idei, że kobiety nie zasługują na równe prawa w społeczeństwie czy na równe szanse w miejscu pracy, w tym również w kwestii równych płac. 

Astreo, szczerze nalegam,
oczyść mnie z wszystkich demonów.
Pochłoń je wszystkie i unieś mnie wyżej,
Twój oczyszczający Ogień zniosę. 

Astreo, pośpiesznie przybądź
– czystością wibruję.
Uwolnij Twój Ogień – o, jak błękitny i biały

– wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

17. Umiłowana Cyklopeo, ujawnij wszystkich ludzi i wszystkie instytucje, które nie podejmują działań na rzecz powstrzymanie wykorzystywania kobiet, a wręcz są w to zaangażowane i wspierają ich wykorzystywanie poprzez handel nimi, prostytucję, pornografię lub w przemyśle reklamowym. 

Cyklopeo Droga, prawdę ujawniasz
– prawdę, że dolegliwości dualizmu będą uleczone.
Twe Szmaragdowe Światło to wspaniały balsam
– moje emocjonalne ciało już jest doskonale spokojne.

Cyklopeo Droga, w Szmaragdowej Sferze,
do wizji tak jasnej zawsze przylegam.
W
e wznoszeniu mej percepcji wytrwam,
w głębi serca Twą prawdę czczę.

18. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad świadomością, instytucjami i ludźmi odpowiedzialnymi za wykorzystywanie kobiet poprzez handel nimi, prostytucję, pornografię lub w przemyśle reklamowym.

Wszelką ciemność z Ziemi zmywasz,
Twe światło sunie jak potężna fala.
Żadna siła ciemności nie może już powstrzymać,
Spirali, co pnie się tylko w górę. 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

19. Umiłowany Śiwo, spętaj i pochłoń wszystkie upadłe istoty, demony i twory świadomości zbiorowej, które stoją za wykorzystywaniem kobiet poprzez handel nimi, prostytucję, pornografię lub w przemyśle reklamowym.

O, Śiwo, przywołuję Twe imię,
przybądź i przepędź lęk, wątpienie i wstyd!
Ogniem ujawnij w moim umyśle
wszystko, co ego stara się ukryć!

O, Śiwo, oczyść energię!
O, Śiwo, wnieść synergię
O, Śiwo, spraw, by wszystkie demony pierzchły!
O, Śiwo, spokój mej duszy przywróć mi!
 

20. Umiłowany Astreo, uwolnij ludzi od wszystkich sił ciemności i od ich własnych podświadomych skłonności, aby mogli działać na rzecz powstrzymania wykorzystywania kobiet przez handel nimi, prostytucję, pornografię lub w przemyśle reklamowym.

Astreo, rozbrój wszystkie duchy,
abym wreszcie przejrzał.
Już teraz widzę każdego ducha i jego bliźniaka
– zwycięstwo Chrystusa osiągam.

Astreo, pośpiesznie przybądź
– czystością wibruję.
Uwolnij Twój Ogień – o, jak błękitny i biały

– wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

21. Umiłowana Cyklopeo, ujawnij wszystkich ludzi i wszystkie instytucje, które nie podejmują działań na rzecz powstrzymanie wykorzystywania kobiet, a wręcz są w to zaangażowane i wspierają używanie idei, że wszystkie kobiety powinny żyć zgodnie z ideałem fizycznego piękna, którego nikt nie jest w stanie osiągnąć.

Cyklopeo Droga, prawdę ujawniasz
– prawdę, że dolegliwości dualizmu będą uleczone.
Twe Szmaragdowe Światło to wspaniały balsam
– moje emocjonalne ciało już jest doskonale spokojne.

Cyklopeo Droga, w Szmaragdowej Sferze,
do wizji tak jasnej zawsze przylegam.
W
e wznoszeniu mej percepcji wytrwam,
w głębi serca Twą prawdę czczę. 

22. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad świadomością, instytucjami i ludźmi stojących za wykorzystywaniem kobiet z pomocą idei, że wszystkie kobiety powinny żyć zgodnie z ideałem fizycznego piękna, którego nikt nie jest w stanie osiągnąć.

Wszystkie Duchy Przyrody błogosławisz,
chroniąc je przed ludzkim stresem.
Są już One uwolnione,
by urzeczywistnić Boskie zarządzenie.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

23. Umiłowany Śiwo, spętaj i pochłoń wszystkie upadłe istoty, demony i twory świadomości zbiorowej, które stoją za wykorzystywaniem kobiet z pomocą idei, że wszystkie kobiety powinny żyć zgodnie z ideałem fizycznego piękna, którego nikt nie jest w stanie osiągnąć. 

O, Śiwo, już się nie lękam,
mój dług karmiczny jest już spłacany.
Przeszłość nie wpływa na moje wybory,
w Oddechu Śivy się weselę.

O, Śiwo, oczyść energię!
O, Śiwo, wnieść synergię
O, Śiwo, spraw, by wszystkie demony pierzchły!
O, Śiwo, spokój mej duszy przywróć mi!

24. Umiłowany Astreo, uwolnij ludzi od wszystkich sił ciemności i od ich własnych podświadomych skłonności, aby mogli działać na rzecz powstrzymania wyzysku kobiet z pomocą idei, że wszystkie kobiety powinny żyć zgodnie z ideałem fizycznego piękna, którego nikt nie jest w stanie osiągnąć.

Astreo, oczyść wszystkie komórki mego ciała
z energii piekła i śmierci.
Me ciało może teraz śmiało się rozwijać
– każda komórka wewnętrznym blaskiem promieniuje. 

Astreo, pośpiesznie przybądź
– czystością wibruję.
Uwolnij Twój Ogień – o, jak błękitny i biały

– wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

25. Umiłowana Cyklopeo, ujawnij wszystkich ludzi i wszystkie instytucje, które nie podejmują działań na rzecz powstrzymanie wykorzystywania kobiet, a wręcz są w to zaangażowane i wspierają używanie idei wyzysku kobiet zaprzeczając kobiecemu potencjałowi równoważenia mężczyzn i przekształcenia społeczeństwa zdominowanego przez mężczyzn w takie, które nie będzie kształtowane epicką mentalnością. 

Cyklopeo Droga, prawdę ujawniasz
– prawdę, że dolegliwości dualizmu będą uleczone.
Twe Szmaragdowe Światło to wspaniały balsam
– moje emocjonalne ciało już jest doskonale spokojne.

Cyklopeo Droga, w Szmaragdowej Sferze,
do wizji tak jasnej zawsze przylegam.
We wznoszeniu mej percepcji wytrwam,
w głębi serca Twą prawdę czczę. 

26. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad świadomością, instytucjami i ludźmi stojącymi za wykorzystywaniem kobiet z użyciem wszelkiej negacji kobiecego potencjału równoważenia mężczyzn i przekształcania społeczeństwa zdominowanego przez mężczyzn w takie, które nie będzie kształtowane epicką mentalnością.  

Podnoszę mój głos i decyduję:
Skończyć z wojnami! – daję polecenie.
Walczący nie będą już więcej ranić Ziemi,
Złota Era już nastaje. 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

27. Ukochany Śiwo, spętaj i pochłoń wszystkie upadłe istoty, demony i twory świadomości zbiorowej, które stoją za wykorzystywaniem kobiet z użyciem wszelkiej negacji kobiecego potencjału równoważenia mężczyzn i przekształcania zdominowanego przez mężczyzn społeczeństwa w takie, które nie będzie kształtowane epicką mentalnością.  

O, Śiwo, ukaż mi duchów dwoje,
które trzymają mnie uwięzionego w swoich intrygach!
Chcę oto widzieć w moim umyśle,
duchy, które unieszkodliwiasz! 

O, Śiwo, oczyść energię!
O, Śiwo, wnieść synergię
O, Śiwo, spraw, by wszystkie demony pierzchły!
O, Śiwo, spokój mej duszy przywróć mi!
 

28. Umiłowany Astreo, uwolnij ludzi od wszystkich sił ciemności i ich własnych podświadomych skłonności, aby mogli działać na rzecz powstrzymania wykorzystywania kobiet z użyciem wszelkiej negacji kobiecego potencjału równoważenia mężczyzn i przekształcenia zdominowanego przez mężczyzn społeczeństwa w takie, które nie będzie kształtowane epicką mentalnością.

Astreo, oczyścić mój emocjonalny umysł
– w czystości swój spokój znajduję.
Uwalniasz wyższe uczucie
– w doskonałym pokoju współtworzę. 

Astreo, pośpiesznie przybądź
– czystością wibruję.
Uwolnij Twój Ogień – o, jak błękitny i biały

– wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

29. Umiłowana Cyklopeo, ujawnij wszystkich ludzi i wszystkie instytucje, które nie podejmują działań na rzecz powstrzymanie wykorzystywania kobiet, a wręcz są w to zaangażowane i wspierają używanie idei, które negują fundamentalne człowieczeństwo kobiet, a tym samym zaprzeczają potencjałowi kobiet do tworzenia społeczeństwa opartego na tym człowieczeństwie zamiast w oparciu o ideologie i zysk. 

Cyklopeo Droga, prawdę ujawniasz
– prawdę, że dolegliwości dualizmu będą uleczone.
Twe Szmaragdowe Światło to wspaniały balsam
– moje emocjonalne ciało już jest doskonale spokojne.

Cyklopeo Droga, w Szmaragdowej Sferze,
do wizji tak jasnej zawsze przylegam.
W
e wznoszeniu mej percepcji wytrwam,
w głębi serca Twą prawdę czczę.

30. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad świadomością, instytucjami i ludźmi stojących za wykorzystywaniem kobiet z użyciem wszelkich idei, które negują fundamentalne człowieczeństwo kobiet, a tym samym zaprzeczają potencjałowi kobiet do tworzenia społeczeństwa opartego na tym człowieczeństwie zamiast w oparciu o ideologie i zysk.

Matka Ziemia jest wreszcie wolna,
klęski żywiołowe to już przeszłość.
Twe Światło Matki jest tak intensywne,
iż materia jest teraz o wiele mniej gęsta. 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
 

31. Umiłowany Śiwo, spętaj i pochłoń wszystkie upadłe istoty, demony i twory świadomości zbiorowej, które stoją za wykorzystywaniem kobiet z użyciem wszelkich idei, które negują fundamentalne człowieczeństwo kobiet, a tym samym zaprzeczają potencjałowi kobiet do tworzenia społeczeństwa opartego na tym człowieczeństwie zamiast w oparciu o ideologie i zysk. 

O, Śiwo, oto nago stoję,
mój umysł w wolności się rozrasta.
Puszczając wszystkie osobiste duchy ciemności,
wiem, że kapitulacja to klucz do mego wewnętrznego spokoju. 

O, Śiwo, oczyść energię!
O, Śiwo, wnieść synergię
O, Śiwo, spraw, by wszystkie demony pierzchły!
O, Śiwo, spokój mej duszy przywróć mi!
 

32. Umiłowany Astreo, uwolnij ludzi od wszystkich sił ciemności i ich własnych podświadomych skłonności, aby mogli działać na rzecz powstrzymania wyzysku kobiet z użyciem wszelkich idei, które negują fundamentalne człowieczeństwo kobiet, a tym samym zaprzeczają potencjałowi kobiet do tworzenia społeczeństwa opartego na tym człowieczeństwie zamiast w oparciu o ideologie i zysk. 

Astreo, oczyścić mój mentalny świat
 – mój wewnętrzny Chrystus zawsze u steru stoi,
Teraz widzę, jak przejawić, formę,
co dla wszystkich najlepsza. 

Astreo, pośpiesznie przybądź
– czystością wibruję.
Uwolnij Twój Ogień – o, jak błękitny i biały

– wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

33. Umiłowana Cyklopeo, ujawnij wszystkich ludzi i wszystkie instytucje, które nie podejmują działań na rzecz powstrzymanie wykorzystywania kobiet, a wręcz są w to zaangażowane i wspierają pragnienie powstrzymania kobiet od zajmowania decyzyjnych stanowisk we wszystkich obszarach społeczeństwa. 

Cyklopeo Droga, prawdę ujawniasz
– prawdę, że dolegliwości dualizmu będą uleczone.
Twe Szmaragdowe Światło to wspaniały balsam
– moje emocjonalne ciało już jest doskonale spokojne.

Cyklopeo Droga, w Szmaragdowej Sferze,
do wizji tak jasnej zawsze przylegam.
W
e wznoszeniu mej percepcji wytrwam,
w głębi serca Twą prawdę czczę. 

34. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad świadomością, instytucjami i ludźmi stojących za wykorzystywaniem kobiet poprzez pragnienie powstrzymania kobiet od zajmowania decyzyjnych stanowisk we wszystkich obszarach społeczeństwa. 

W Świetle Matki Ziemia jest czysta,
ruch Spirali w górę wytrzymamy.
Obfitość jest już teraz normą,
Boża wizja staje się formą. 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
 

35. Umiłowany Śiwo, spętaj i pochłoń wszystkie upadłe istoty, demony i twory świadomości zbiorowej, które stoją za wykorzystywaniem kobiet, poprzez pragnienie powstrzymania kobiet od zajmowania decyzyjnych stanowisk we wszystkich obszarach społeczeństwa. 

O, Śiwo, wszystko-pochłaniający Ogniu,
z Parvati unieście mnie wyżej!
Kiedy będę wywyższony, aby widzieć Wasze Światło,
wszystkich ludzie ku sobie przyciągnę!

O, Śiwo, oczyść energię!
O, Śiwo, wnieść synergię
O, Śiwo, spraw, by wszystkie demony pierzchły!
O, Śiwo, spokój mej duszy przywróć mi!
 

36. Umiłowany Astreo, uwolnij ludzi od wszystkich sił ciemności i od ich podświadomych skłonności, aby mogli działać na rzecz powstrzymania wykorzystywania kobiet poprzez pragnienie powstrzymania kobiet od zajmowania decyzyjnych stanowisk we wszystkich obszarach społeczeństwa. 

Astreo, z wielką determinacją,
zdobywam nową tożsamość.
Eteryczny plan teraz widzę
– bardziej świadomie współtworzę.

Astreo, pośpiesznie przybądź
– czystością wibruję.
Uwolnij Twój Ogień – o, jak błękitny i biały

– wypełniona Światłem ma aura pulsuje.

 

Zapieczętowanie
W imię JESTEM, KTÓRYM JESTEM, akceptuję, że Archanioł Michał, Elohim Astrea i Śiwa tworzą nieprzeniknioną tarczę wokół nas samych i wokół wszystkich konstruktywnych ludzi Planety, chroniąc nas przed wszelkim odwetem za wygłaszanie tej inwokacji i za sprzeciw wobec zniewolenia kobiet. 

Akceptuję, że Światło Boga pochłania i przekształca wszystkie energie oparte na lęku, które tworzą siły ciemności działające przeciwko wyzwoleniu kobiet! Amen.

 

Przejdź od inwokacji Wołanie o duchowe przebudzenie kobiet.