Myślenie dualistyczne

Znacząca większość ludzi znajduje się obecnie w szczególnym stanie świadomości, który ułatwia upadłym istotom manipulowanie nimi i kontrolowanie ich. To tak, jakby ludzie nosili kolorowe okulary, które zniekształcają sposób widzenia wszystkiego, tyle że są tego kompletnie nieświadomi. Myślą, że to, co widzą przez okulary, jest rzeczywistością, a nawet absolutną prawdą.

Nikogo nie da się łatwiej kontrolować niż tego, który widzi złudzenie, ale uważa, że to rzeczywistość.

Myślenie dualistyczne to sposób patrzenia na świat, operujące w obrębie dwóch biegunów, które zwykle są postrzegane jako kompletne przeciwieństwa. Oprócz rozróżnienia między przeciwieństwami tu zastosowano wartościującą ocenę.

 

Ogólne przykłady dualistycznych biegunów to:

  • Dobro i zło
  • Prawda i fałsz

 

Bardziej konkretne przykłady to:

  • Komunizm i kapitalizm
  • Religia i nauka
  • Jeden naród przeciwko drugiemu narodowi
  • Jedna grup ludzi przeciwko innej grupie ludzi
  • Jedna rasa przeciwko drugiej rasie
  • Mężczyźni kontra kobiety.

 

Upadłe istoty zdefiniowały wszystkie te dualistyczne bieguny i rzutują, że są one JEDYNYM sposób postrzegania życia. Myślenie dualistyczne sprawia, iż wydaje się, że mamy tylko dwie możliwości, a mianowicie wybranie jednego dualistycznego bieguna przed drugim.

W rzeczywistości nie ma sytuacji, którą można by ograniczyć do zaledwie dwóch możliwości. Zawsze istnieje wyższa perspektywa, która może nam dać alternatywę dla dualistycznych przeciwieństw – i manipulacji upadłych istot.

 

Demaskacja dualistycznego myślenia

Dowiedz się, czym jest myślenie dualistyczne i jak upadłe istoty wykorzystują je do kontrolowania lub dezorientowania naszego myślenia na każdy temat.

Jak upadłe istoty wykorzystują systemy myślowe

Dowiedz się, w jaki sposób upadłe istoty wykorzystały wszystkie systemy myślowe w historii w celu sprawowania kontroli nad nami lub stworzenia chaosu, zamieszania i konfliktów.

Epicka mentalność

Dowiedz się, w jaki sposób upadłe istoty stworzyły złudzenie ostatecznego konfliktu i wykorzystały go, aby zmusić ludzi do wzajemnego siebie zabijania.