Suplikacje czasu wojny na Ukrainie

Wojna, obraz Alfreda Kubina, 1903.

Motto
Jeśli będziemy nieporuszeni
wobec sił ciemności,
to nie będziemy musieli
walczyć z nimi fizycznie.

Bycie nieporuszonym wobec zła
może zaistnieć tylko wtedy,
gdy staniemy razem i nie pozwolimy,
aby ciemność nas podzieliła.

Jezus dał nam sposób na uwolnienie się od elit władzy, nadstawiając drugi policzek i szukając królestwa Bożego w nas samych
– zamiast starać się być wyjątkowymi pośród ludzi.

Archaniele Michale, unicestwij i pochłoń bestie zbiorowej świadomości, które uniemożliwiają zarówno konsumentom, jak i przywódcom demokratycznych narodów podjęcie decyzji, że nie będziemy już handlować z narodami, które są aktywnie antydemokratyczne.

 

(Rekapitulacja treści czterech inwokacji dotyczących wojny na ukrainie)

Autor: Kim Michaels
Przełożył i do druku przygotował Paweł Kontny

 

Wołanie o powstrzymania wojny na Ukrainie i przekształcenia jej w postęp ludzkości

W imię JESTEM, KTÓRYM JESTEM i w imię Jezusa Chrystusa oraz poprzez moc Chrystusowego Płomienia w moim sercu, wołam o sąd Chrystusa nad wszystkimi siłami wojny, które spowodowały inwazję Rosji na Ukrainę i które używają jej do wywołania szerszego konfliktu.

Wołam o sąd Chrystusa nad Władimirem Putinem i wszystkimi członkami rosyjskiej elity władzy, którzy zaplanowali ten konflikt i szerszą strategię odbudowania imperium rosyjskiego. Wołam o sąd Chrystusa nad tą częścią narodu rosyjskiego, która nie osiągnęła jeszcze poziomu podstawowego człowieczeństwa i dlatego albo wspiera elitę władzy, albo się jej nie sprzeciwia.

Rozkazuję siedmiu Archaniołom związać i pochłonąć wszystkie siły wojny w ciele emocjonalnym, mentalnym i w niższym ciele tożsamości tej planety. Archaniele Urielu zwiąż i pochłoń wszystkie siły ciemności działające przeciwko pokojowemu rozwiązaniu tego konfliktu, co przybliży Ziemię ku Złotej Erze ludzkości.

Wzywam Radę Karmiczną, aby natychmiast wymierzyła kosmiczną sprtawiedliwość rosyjskiej elicie władzy i wszystkim ludziom, którzy gdziekolwiek będąc wspierają ten konflikt lub starają się wykorzystać go do samolubnych celów, w tym do zarabiania na spekulacjach cenami energii. 

 

[Tutaj możesz wnieść Twoje osobiste wołania.]

 

Część 1

1. Archaniele Michale, unicestwij i pochłoń bestie świadomości zbiorowej:

… które uniemożliwiają wszystkim narodom uznanie agresji i nieludzkości Putina i jego elity władzy, co powinno prowadzić do ogromnej międzynarodowej presji na Rosję, aby powstrzymała wojnę na Ukrainie.

2. … które uniemożliwiają wszystkim cywilizowanym narodom utworzenie jednolitego frontu przeciw Rosji, domagając się zaprzestania wojny na Ukrainie.

3. … które uniemożliwiają narodom takim jak Chiny, Indie i państwa arabskie zajęcie jasnego stanowiska przeciwko tej nieludzkiej postawie i domaganie się zaprzestania wojny na Ukrainie.

4. … które uniemożliwiają podjęcie międzynarodowego wysiłku na rzecz powstrzymania wojny poprzez dyplomację i zagwarantowania niepodległości i bezpieczeństwa Ukrainy.

5. … które uniemożliwiają demokratycznym narodom dostrzeżenie potrzeby obrony demokracji przed narodami i siłami, które dążą do jej zniszczenia, potrzeby prowadzącej ludzi do przekonania, że jeśli będziemy nieporuszeni wobec sił ciemności, to nie będziemy musieli walczyć z nimi fizycznie.

6. … które uniemożliwiają demokratycznym narodom dostrzeżenie, że bycie nieporuszonym wobec zła może zaistnieć tylko wtedy, gdy staniemy razem i nie pozwolimy, aby siły ciemność nas podzieliły.

7. … które uniemożliwiają demokratycznym narodom uznanie, że Rosja, Chiny i inne narody próbowały wykorzystać naszą wolność słowa i tolerancję dla różnic, aby podważyć demokrację i wolność.

8. … które uniemożliwiają demokratycznym narodom wyznaczenie linii granicznej i podjęcie decyzji, że nie będziemy już dłużej tolerować tych ataków na demokrację.

9. … które uniemożliwiają zarówno konsumentom, jak i przywódcom demokratycznych narodów podjęcie decyzji, że nie będziemy już handlować z narodami, które są aktywnie antydemokratyczne.

 

Część 2
1. Archaniele Jofielu, unicestwij i pochłoń bestie zbiorowej świadomości,

… które uniemożliwiają ludziom w Rosji uznanie agresji i bestialstwa Putina i jego elity władzy, dostrzegając, że to nie jest ich wojna, ale wojna Putina.

2. … które uniemożliwiają przywódcom Rosji uznanie agresji i bestialstwa Putina i jego elity władzy, dostrzegając, że to nie jest wojna Rosji, ale wojna Putina.

3. … które uniemożliwiają ludziom w Rosji uznanie bestialstwa, jakiego Putin i jego elita władzy dopuścili się zarówno wobec narodu ukraińskiego, jak i rosyjskich żołnierzy na Ukrainie.

4. … które uniemożliwiają ludziom w Rosji uznanie bestialstwa, jaką Putin i jego elita władzy okazali wobec narodu rosyjskiego poprzez systematyczne odbieranie mu demokratycznych swobód.

5. … które uniemożliwiają ludziom w Rosji uznanie, że Putin i jego elita władzy mogą pozostać u władzy tylko dlatego, że duża część rosyjskiej populacji nie osiągnęła jeszcze poziomu podstawowego człowieczeństwa.

6. … które uniemożliwiają bardziej świadomym ludziom w Rosji uznanie, że sami osiągnęli podstawowe człowieczeństwo i dlatego jest dla nich nie do przyjęcia, aby ich kraj przejawiał taki jego brak.

7. … które uniemożliwiają ludziom w Rosji uznanie, że chociaż Putin twierdzi, iż chce przywrócić świetność Rosji, to nikt w historii Rosji nie zrobił więcej, aby zniszczyć pozycję Rosji na świecie niż on sam.

8. … które uniemożliwiają ludziom w Rosji uznanie, jak wiele szkód wyrządziła wojna na Ukrainie, gdy chodzi o zmianę tego, jak świat patrzy na Rosję i Rosjan.

9. … które uniemożliwiają ludziom w Rosji uznanie, że świat jest już dziś tak połączony, że rosyjska gospodarka nie może przetrwać, jeśli Rosja będzie izolowana. Dowiódł tego upadek Związku Sowieckiego.

 

Część 3

1. Archaniele Chamuelu, unicestwij i pochłoń bestie świadomości zbiorowej:

… które uniemożliwiają ludziom w Rosji znanie, że miłość, jaką czują do Matki Rosji, musi zostać przekształcona w miłość do narodu Matki Rosji, bo z całą pewnością prawdziwa matka kocha swoich synów i córki.

2. … które uniemożliwiają ludziom w Rosji uznanie, że ich gotowość cierpienia dla państwa lub marzenie o rosyjskiej wielkości jest znakiem, że nie kochają oni siebie samych. Cierpienie i siła nie mogą prowadzić do wielkości, tylko człowieczeństwo prowadzi do wielkości.

3. … które uniemożliwiają ludziom w Rosji uznanie, że wielu Rosjan nie kocha siebie, ponieważ uważają, że nie są godni miłości.

4. … które uniemożliwiają ludziom w Rosji uznanie, że przekonanie, iż nie są oni godni miłości, narzucają im siły dążące do ich kontrolowania – od carskiej elity władzy, poprzez komunistyczną elity władzy, po Putina i jego elitę władzy.

5. … które uniemożliwiają ludziom w Rosji uznanie, że mogą osiągnąć podstawowe człowieczeństwo, kochając swoje dzieci bardziej niż kochają państwo lub marzenie o wielkości Rosji.

6. … które uniemożliwiają ludziom w Rosji uznanie, że niemożliwe jest budowanie wielkości poprzez lęk i kontrolę – to właśnie z tego powodu upadł Związek Sowiecki.

7. … które uniemożliwiają ludziom w Rosji uznanie, że dążenia Putina do przywrócenia wielkości Rosji nie można osiągnąć, ponieważ stara się to zrobić właśnie poprzez lęk i kontrolę, a Związek Sowiecki już udowodnił, że jest to niemożliwe.

8. … które uniemożliwiają ludziom w Rosji uznanie, że kochają coś więcej niż państwo, które powoduje ich cierpienie i wywołuje lęk – że kochają swoje dzieci i swoją przyszłość bardziej niż państwo.

9. … które uniemożliwiają ludziom w Rosji uznanie, że pragną tego, co mają ludzie w demokratycznych narodach, a mianowicie wiedzy, że mogą budować lepszą przyszłość dla siebie i swoich dzieci i że nie będzie im to zabrane przez ich własnych przywódców.

 

Część 4

1. Archaniele Gabrielu, unicestwij i pochłoń bestie świadomości zbiorowej:

… które uniemożliwiają ludziom uznanie, że era imperiów opartych na przemocy dobiegła końca i że kluczem do sukcesu jest współpraca.

2. … które uniemożliwiają ludziom uznanie, że chcą budować lepszą przyszłość dla siebie i swoich dzieci, której nie można nagle zniszczyć wojną

3. … które uniemożliwiają ludziom w Rosji uznanie, że ludzie w demokratycznych narodach osiągnęli już poziom podstawowego człowieczeństwa i nie żywią nienawiści do Rosji – nie chcą jej zniszczyć i nigdy nie zaatakują Rosji.

4. … które uniemożliwiają ludziom w Rosji uznanie, że miliardy ludzi osiągnęły wyższy poziom człowieczeństwa niż większość Rosjan, a zatem nie są zagrożeniem dla narodu rosyjskiego, niezależnie od tego, jak przedstawia to Putin i jego elita władzy.

5. … które uniemożliwiają ludziom w Rosji uznanie, że kiedy Putin najechał na Ukrainę, zagroził wierze w bezpieczną przyszłość miliardów ludzi na całym świecie.

6. … które uniemożliwiają ludziom w Rosji uznanie, że chociaż mają wolną wolę życia w Rosji tak jak tego pragną, to kiedy wtrącają się w życie innych narodów, sprzeciwiają się wolnej woli miliardów ludzi.

7. … które uniemożliwiają ludziom w Rosji uznanie, że kiedy Putin i jego elita władzy najechali Ukrainę, naruszyli wolną wolę miliardów ludzi, a to jest skazane na klęskę.

8. … które uniemożliwiają ludziom w Rosji uznanie, że niezależnie od potęgi militarnej Rosji lub jej broni jądrowej, każda próba sprzeciwienia się wolnej woli miliardów ludzi zostanie zmiażdżona w młynach historii.

9. … które uniemożliwiają ludziom w Rosji uznanie, że jedynym sposobem na zabezpieczenie przyszłości dla siebie i Matki Rosji są narodziny wyższego poczucia człowieczeństwa w krytycznej masie ludzi w Rosji. Rosja może przetrwać tylko stając się nowoczesnym, demokratycznym narodem opartym na podstawowym człowieczeństwie.

 

Część 5

1. Archaniele Rafale, unicestwij i pochłoń bestie świadomości zbiorowej:

…które uniemożliwiają ludziom na całym świecie uznanie niesamowitego cynizmu, lekceważenia życia i bestialstwa, a nawet antyludzkości przejawianej przez Putina i jego elitę władzy.

2. … które uniemożliwiają ludziom uznanie, że Putin jest dziś symbolem wiele różnych elit władzy, które widzieliśmy w całej historii i nadal widzimy w dzisiejszym świecie.

3. … które uniemożliwiają ludziom uznanie, że członkowie tych elit władzy są tak samo nieludzcy, a nawet antyludzcy i że oni się nie zmienią.

4. … które uniemożliwiają ludziom uznanie, że te elity władzy raz po raz sieją spustoszenie i że istnieją one tylko dlatego, iż nie podnieśliśmy samych siebie i zbiorowej świadomości do takiego poziomu, który uniemożliwia on ich dalsze wcielanie się na tej Planecie.

5. … które uniemożliwiają ludziom uznanie, że nadszedł czas, aby ci z nas, którzy osiągnęli podstawowe człowieczeństwo, uświadomili sobie istnienie tych elit władzy i zdecydowali, że nie będziemy dłużej akceptować ich obecności na Ziemi.

6. … które uniemożliwiają ludziom uznanie, że w demokratycznym świecie również istnieje elita władzy, a mianowicie elita finansowa, która nie ma więcej podstawowego człowieczeństwa niż ci, którzy wszczynają wojny i w rzeczywistości ich manipulacja gospodarką jest formą wojny przeciwko nam wszystkim.

7. … które uniemożliwiają ludziom przejrzenie masowej antydemokratycznej propagandy pochodzącej z Rosji, Chin i innych dyktatur.

8. … które uniemożliwiają ludziom przejrzenie masowej propagandy zarówno mediów głównego nurtu, jak i alternatywnych mediów na Zachodzie, mającej na celu ukrycie istnienia finansowej elity władzy.

9. … które uniemożliwiają ludziom uznanie, że nadszedł czas, aby ci z nas, którzy osiągnęli podstawowe człowieczeństwo, zdecydowali, że nie będziemy dłużej akceptować tej elity władzy i że będziemy żądać od naszych demokratycznych przywódców zrobienia czegoś w tej sprawie. Jednak możemy to zrobić tylko wtedy, gdy będziemy mieć bazę, dostępnych, wiarygodnych informacji.

 

Część 6

1. Archaniele Urielu, unicestwij i pochłoń bestie świadomości zbiorowej:

... które spowodowały wojnę Rosji przeciw Ukrainie i które uniemożliwiają Rosjanom przyznanie, że to nie jest ich wojna – że to jest wojna Putina.

2. ... które próbują przekształcić tę wojnę w szerszy konflikt.

3. ... w świecie emocji, które starają się skłonić ludzi do pójścia na wojnę.

4. … świecie mentalnym, które starają się skłonić ludzi do pójścia na wojnę, usprawiedliwiając ją.

5. … w świecie tożsamości, które dążą do tworzenia czarno-białych konfliktów i które rzekomo można rozwiązać tylko poprzez wojnę.

6. … w autokratycznej części świata, skupiające się na tym, by ludzie odrzucali tam demokrację dla siebie i chcieli ją zniszczyć w innych narodach.

7. … w demokratycznym świecie, skupione w postaci elity władzy finansowej i ich ekonomicznej wojnie mającej na celu zniewolenie ludzi przez długi i powstrzymywanie świadomości, że wszystkie długi muszą zostać umorzone, aby gospodarka mogła się rozwijać.

8. … propagujące wszędzie czarno-białe myślenie.

9. … propagujące wszędzie epicką mentalność.

 

Część 7

1. Archaniele Zadkielu, unicestwij i pochłoń bestie świadomości zbiorowej:

… które nie pozwalają ludziom na całym świecie dostrzec, że żyjemy w okresie przejściowym do Złotej Ery ludzkości. Dlatego ci, którzy są niezrównoważeni, są zmuszeni działać w sposób ekstremalny, aby był on widoczny dla wszystkich.

2. … które uniemożliwiają ludziom uznanie, że istnieje bardzo duży dystans między tym, gdzie zbiorowa świadomość jest dzisiaj, a tym, gdzie będzie ona w Złotej Erze ludzkości. Podniesienie świadomości zbiorowej będzie wymagało wielu dramatycznych zmian.

3. … które uniemożliwiają ludziom uznanie, że wielu ludzi uczy się tylko w Szkole Bolesnych Razów, a zatem ciosy musi stawać się coraz dotkliwsze, aż ludzie otworzą swoje umysły na nowy sposób postrzegania życia.

4. … które uniemożliwiają ludziom uznanie, że wolność i demokracja zastąpią dyktatorskie reżimy, ponieważ zmiana w zbiorowej świadomości jest nieodwołalna i nieodwracalna.

5. … które uniemożliwiają ludziom uznanie, że naprawdę chcą być w stanie budować lepszą przyszłość dla siebie i swoich dzieci bez zagrożenia wojną lub kryzysami gospodarczymi.

6. … które uniemożliwiają ludziom uznanie, że lepszą przyszłość dla ludzi można zapewnić tylko wtedy, gdy uświadomimy sobie istnienie elity władzy i zdecydujemy, że nie chcemy już, aby kontrolowała ona naszą przyszłość.

7. … które uniemożliwiają ludziom uznanie, że istnieje baza wiarygodnych informacji, które mogą nas zjednoczyć przeciwko elitom władzy, zamiast pozwalać różnym częściom elitom władzy na dzielenie nas poprzez szerzenie dezinformacji.

8. … które uniemożliwiają ludziom uznanie, że w obecnej epoce informacji wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za rozwijanie naszej zdolności do odróżniania wiarygodnych informacji od fałszywych.

9. … które uniemożliwiają ludziom uznanie, że nie będziemy w stanie tak rozróżniać bez kontaktu z układem odniesienia spoza materialnego wszechświata. Wszyscy mamy do tego dostęp w naszych sercach.

 

Część 8

1. Wielka Rado Karmiczna, wołam o wymierzenie kosmicznej sprawiedliwości

... Władimirowi Putinowi.

2. … rosyjskiej elicie politycznej, gospodarczej, policyjnej i wojskowej, która wspiera Putina i umożliwia jego działania.

3. … przywódcom rosyjskiej armii, którzy prowadzą lub wspierają wojnę na Ukrainie.

4. … rosyjskiej policji, tajnej policji i innym, którzy kontrolują naród rosyjski, łącznie z tłumieniem protestów.

5. … tym, którzy kontrolują rosyjskie media i uniemożliwiają ludziom poznanie, co robi Putinowska elita władzy na Ukrainie, w tym atakowanie ludności cywilnej.

6. … tej część narodu rosyjskiego, która się nie wysiliła, aby osiągnąć podstawowe człowieczeństwo, popiera Putina i nie chce wiedzieć, co dzieje się na Ukrainie.

7. … wszystkim ludziom, którzy działają przeciwko jak najszczęśliwszemu wynikowi wojny dla Ukrainy, Rosji i świata.

8. … chińskim przywódcom i przywódcom politycznym w innych krajach, którzy albo popierają Putina, albo nie wypowiadają się przeciwko bestialstwu Putina i jego elity władzy.

9. … światowej elicie władzy finansowej, która stara się wykorzystać tę sytuację do osiągnięcia zysków i zwiększenia kontroli nad gospodarką.
 

 

Wolanie do Wielkiej Rady Karmicznej o kosmiczną sprawiedliwość

 

Część 1

1. Umiłowana Wielka Rado Karmiczna, wymierz kosmiczną sprawiedliwość:

… Władimirowi Putinowi.

2. … wszystkim członkom rosyjskiego rządu, którzy biorą udział w wojnie przeciwko Ukrainie lub ją wspierają.

3. … wszystkim członkom rosyjskiego wojska, wywiadu i tajnej policji, którzy biorą udział w wojnie przeciwko Ukrainie lub ją wspierają.

4. … tym wszystkim spośród narodu rosyjskiego, którzy biorą udział w wojnie przeciwko Ukrainie lub ją wspierają.

5. … tym wszystkim spośród narodu rosyjskiego, którzy odmawiają poznania prawdy o wojnie z Ukrainą.

6. … wszystkim członkom rosyjskiej elity finansowej i wszystkim oligarchom, którzy popierają Władimira Putina lub odmawiają podjęcia działań w celu jego usunięcia.

7. … wszystkim członkom rosyjskiej elity politycznej, wojska, wywiadu i tajnej policji, którzy popierają Władimira Putina lub odmawiają podjęcia działań w celu jego usunięcia.

8. … wszystkim ludziom w Rosji, którzy mogliby wziąć udział w akcji usunięcia Putina i zmiany kursu Rosji, ale którzy tego nie robią.

9. … wszystkim członkom rosyjskiego rządu, wojska, wywiadu i tajnej policji, którzy wspierają używanie lub używają broni chemicznej, biologicznej, taktycznej nuklearnej, termobarycznej lub innej nielegalnej broni na Ukrainie.

 

Część 2

1. … wszystkim członkom rosyjskiego rządu, wojska, wywiadu i tajnej policji oraz tym spośród narodu rosyjskiego, którzy wspierają zamiar wywołania wojny nuklearnej przeciwko NATO lub mogą ją prowadzić.

2. … wszystkim członkom narodu rosyjskiego, wojska, wywiadu, najemnikom lub dywersantom, którzy wspierają lub dokonują masowych zabójstw ludności cywilnej i ataków na miasta na Ukrainie lub w innych miejscach.

3. … wszystkim spośród narodu rosyjskiego, którzy odmawiają uznania nieludzkich działań Rosji na Ukrainie.

4. … wszystkim członkom rosyjskiego narodu, rządu, wojska, wywiadu i tajnej policji, którzy odmawiają uznania bezsensu wojny przeciwko Ukrainie.

5. … wszystkim członkom narodu rosyjskiego, rządu, wojska, wywiadu i tajnej policji, którzy odmawiają uznania, że jest to osobista wojna Putina i że może ona tylko zaszkodzić Rosji i rosyjskiemu narodowi.

6. … wszystkim członkom narodu rosyjskiego, rządu, wojska, wywiadu, tajnej policji, policji i mediów, którzy aktywnie pracują, aby uniemożliwić narodowi rosyjskiemu poznanie prawdy o wojnie na Ukrainie i uciskać rosyjski naród.

7. … wszystkim ludziom w Rosji, którzy aktywnie biorą udział w uciskaniu rosyjskiego narodu, w tym w aresztowaniu lub zabijaniu dysydentów i protestujących, a tym samym są gotowi aresztować, więzić, torturować lub zabijać swoich rodaków.

8. … wszystkim członkom narodu rosyjskiego, rządu, wywiadu, mediów i wszystkim fabrykom internetowych trolli, którzy aktywnie uczestniczą w rozpowszechnianiu rosyjskiej propagandy o wojnie na Ukrainie i wszelkiej antydemokratycznej propagandy.

9. … wszystkim ludziom, którzy planują lub prowadzą rosyjską wojnę cybernetyczną przeciwko Zachodowi, zwłaszcza przeciwko instytucjom finansowym i rządowym oraz każdemu, kto jest krytyczny wobec Putina i Rosji.

 

Część 3

1. … wszystkim ludziom w Rosji, którzy trzymają się marzenia o rosyjskim imperium, które podbija świat, jednocześnie twierdząc, że Rosja jest ofiarą zagrożeń z zewnątrz.

2. … wszystkim ludziom w Rosji, którzy aktywnie działają przeciwko zmianie, która ustawi Rosję na nieodwracalnej drodze do stania się nowoczesnym, demokratycznym narodem.

3. … wszystkim ludziom w Rosji, którzy mogą pracować nad wprowadzeniem Rosji na nieodwracalną drogę do stania się nowoczesnym, demokratycznym narodem, ale którzy nic w tej sprawie nie robią.

4. … wszystkim pośród rządów i ludzi na świecie, którzy odmawiają uznania nieludzkich działań Rosji na Ukrainie i podjęcia aktywnych kroków w celu powstrzymania wojny.

5. … Xi Jinpingowi i wszystkim chińskim przywódcom, którzy odmawiają uznania nieludzkich działań Rosji na Ukrainie i nie podejmują aktywnych kroków w celu powstrzymania wojny.

6. … Xi Jinpingowi i wszystkim chińskim przywódcom, którzy planują siłowe przejęcie Tajwanu i którzy nie chcą widzieć, że jeśli zaatakują Tajwan, demokratyczne narody będą zmuszone do przecięcia gospodarczych więzi z Chinami, a chińska gospodarka temu  nie sprosta.

7. … Xi Jinpingowi i wszystkim chińskim przywódcom, którzy łamią prawa człowieka nie tylko w wybranych grupach, takich jak Ujgurowie i w Hongkongu, ale łamią ludzkie prawa Chińczyków jako całości narodu.

8. … wszystkim ludziom w Chinach, którzy aktywnie działają przeciwko zmianie, która ustawi Chiny na nieodwracalnej drodze do stania się nowoczesnym, demokratycznym narodem.

9. … wszystkim ludziom w Chinach, którzy mogliby pracować nad wejściem Chin na drogę do stania się nowoczesnym, demokratycznym narodem, ale którzy nic w tej sprawie nie robią.

 

Część 4

1. … wszystkim ludziom w Indiach i w Pakistanie, którzy aktywnie działają przeciwko zmianie, która ustawi te narody na nieodwracalnej drodze do stania się nowoczesnymi, demokratycznymi narodami.

2. … Kim Dzong Unowi i wszystkim ludziom w Korei Północnej, którzy aktywnie działają przeciwko zmianom, które wprowadzą Koreę Północną na nieodwracalnej drogę do stania się nowoczesnym, demokratycznym narodem.

3. … wszystkim ludziom w narodach Bliskiego Wschodu, którzy aktywnie działają przeciwko zmianie, która ustawi te narody na nieodwracalnej drodze do stania się nowoczesnymi, demokratycznymi narodami.

4. … wszystkim ludziom w narodach Afryki, którzy aktywnie działają przeciwko zmianie, która ustawi te narody na nieodwracalnej drodze do stania się nowoczesnymi, demokratycznymi narodami.

5. … wszystkim ludziom w narodach Ameryki Środkowej i Południowej, którzy aktywnie działają przeciwko zmianie, która ustawi te narody na nieodwracalnej drodze do stania się nowoczesnymi, demokratycznymi narodami.

6. … Aleksandrowi Łukaszence i wszystkim ludziom na Białorusi, którzy aktywnie działają przeciwko zmianie, która ustawi ten naród na nieodwracalnej drodze do stania się nowoczesnym, demokratycznym narodem.

7. … wszystkim ludziom w niedemokratycznych narodach, którzy aktywnie pracują nad podważaniem lub niszczeniem demokracji w narodach współczesnego świata.

8. … wszystkim ludziom w demokratycznych narodach, którzy aktywnie pracują nad podważaniem lub niszczeniem demokracji w narodach współczesnego świata.

9. … wszystkim ludziom w demokratycznych krajach, którzy wierzą antydemokratycznej propagandzie pochodzącej z Rosji, z Chin i innych niedemokratycznych narodów i ją propagują.

 

Część 5

1. … wszystkim ludziom, którzy aktywnie wykorzystują islam do podważania lub niszczenia demokracji we własnych narodach lub w narodach współczesnego świata.

2. … wszystkim ludziom, którzy aktywnie posługują się chrześcijaństwem, szczególnie Kościołem Prawosławnym i Katolickim do podważania lub niszczenia demokracji we własnych narodach lub w narodach współczesnego świata.

3. … wszystkim ludziom, którzy aktywnie wykorzystują fundamentalistyczne i ewangeliczne chrześcijaństwo do podważania lub niszczenia demokracji we własnych narodach lub w narodach współczesnego świata.

4. … wszystkim ludziom, którzy stoją za teorią spiskową Q-anon i którzy aktywnie ją propagują.

5. … wszystkim ludziom, którzy aktywnie propagują inne teorie spiskowe, które są albo fałszywe i podważają demokrację, albo ukrywają istnienie prawdziwej elity władzy próbującej podważyć demokrację.

6. … Donaldowi Trumpowi i wszystkim ludziom, którzy w nią wierzą i aktywnie propagują jego teorię spiskową, że wygrał on wybory w 2020 roku, ale że jego zwycięstwo zostało mu skradzione.

7. … ludziom, którzy są członkami różnych elitarnych grup władzy, którzy działają przeciwko demokracji poprzez proces polityczny, media lub gospodarkę.

8. … wszystkim członkom elity finansowej na całym świecie, którzy stoją za neoliberalizmem, propagują go lub ukrywają, jak głęboko jest on antydemokratyczny.

9. … wszystkim członkom elity finansowej na całym świecie, którzy używają systemu finansowego do zniewolenia ludzi i stworzenia nowoczesnej wersji społeczeństw feudalnych, w których ludzie są niewolnikami wąskiej elity.

 

Część 6

1. … wszystkim ludziom, którzy działają przeciwko sankcjom wymierzonym przeciwko Rosji lub którzy aktywnie działają na rzecz podważenia ich skuteczności.

2. … wszystkim ludziom, którzy aktywnie działają przeciwko ujawnieniu, jak głęboko elitarna i antydemokratyczna jest gospodarka, oraz tym, którzy mogą podjąć wysiłek stworzenia prawdziwie wolnej gospodarki, ale tego nie uczynią.

3. … wszystkim członkom elity finansowej, którzy wykorzystali pandemię wirusa korony i zarobili na niej więcej pieniędzy, niż zarobiliby, gdyby pandemii nie było.

4. … wszystkim członkom elity finansowej, którzy wykorzystują wojnę na Ukrainie, aby czerpać zyski z handlu ropą, gazem i innymi dobrami.

5. … wszystkim ludziom, którzy albo wykorzystują, albo nie ujawniają, w jaki sposób finansjalizacja towarów spowodowała, że ludzie płacą więcej za artykuły pierwszej potrzeby, niż zapłaciliby na prawdziwie wolnym rynku.

6. … wszystkim ludziom, którzy albo wykorzystują, albo nie ujawniają informacji, w jaki sposób system monetarny i tworzenie pieniędzy poprzez dług, przynosi ogromne korzyści elicie i jak bardzo szkodzi ludziom.

7. … wszystkim ludziom, którzy albo wykorzystują, albo nie ujawniają, jak finansjalizacja prawie wszystkiego stworzyła gospodarkę hazardową, w której ci, którzy już mają pieniądze, mogą systematycznie przejmować zasoby od ludności dla siebie.

8. … wszystkim ludziom, którzy albo to wykorzystują, albo nie ujawniają, w jaki sposób elita finansowa kupuje wpływy na proces polityczny i media, co jest głęboko antydemokratyczne.

9. … wszystkim ludziom, którzy albo to wykorzystują, albo nie ujawniają, że elita finansowa nie ma więcej podstawowego człowieczeństwa niż ludzie, którzy wszczynają wojny lub dopuszczają się innych form okrucieństwa. Oni po prostu są lepsi w ukrywanie konsekwencji swych manipulacji.

 

Część 7

1. … wszystkim ludziom, którzy są w stanie zmienić gospodarkę lub ujawnić, jak sprzeczne jest to, że mamy demokratyczny system polityczny, ale z natury antydemokratyczny system finansowy.

2. … wszystkim ludziom w mediach głównego nurtu, którzy nie chcą ujawniać, w jaki sposób elita finansowa systematycznie podważa demokrację.

3. … wszystkim ludziom w alternatywnych mediach lub twórcom teorii spiskowych, którzy propagują fałszywe teorie, które dezorientują ludzi, a także ukrywają prawdziwą elitę władzy, która podważa demokrację.

4. … wszystkim ludziom w rządach lub instytucjach w demokratycznym świecie, którzy mają wiedzę i moc stworzenia prawdziwie demokratycznej gospodarki, ale jak dotąd odmawiali uczynienia tego.

5. … wszystkim ludziom w rządach lub instytucjach w demokratycznym świecie, którzy twierdzą, że rząd powinien trzymać się z dala od rynku, zamiast głosić oczywistość, że obowiązkiem demokratycznego rządu jest zapobieganie wyzyskiwaniu gospodarki przez elitę.

6. … wszystkim ludziom w międzynarodowym systemie bankowym, którzy są gotowi zrobić wszystko, co możliwe, aby ominąć prawo i pozwolić elicie finansowej robić wszystko, co chce, tak długo, jak banki zarabiają pieniądze.

7. … wszystkim ludziom w międzynarodowym systemie bankowym, którzy znają skutki systemu pieniężnego opartego na długu, ale którzy aktywnie działają przeciwko jego ujawnieniu lub zmianie.

8. … wszystkim ludziom w instytucjach finansowych na całym świecie, którzy uczestniczą w pozwalaniu elicie władzy na ukrywanie swoich pieniędzy, aby nie można było ich opodatkować ani powiązać z ich prawdziwymi właścicielami.

9. … wszystkim ludziom w instytucjach finansowych na całym świecie, którzy uczestniczą w zezwalaniu grupom mafijnym lub międzynarodowym organizacjom przestępczym na ukrywanie swoich pieniędzy lub na ich pranie.

 

Część 8

1. Gautamo Buddo, usuń przestrzeń duchową dla świadomości i istot ciemności

… stojących za Władimirem Putinem i jego wojną na Ukrainie.

2. … które postrzegają wojnę jako akceptowalny i usprawiedliwiony środek do osiągnięcia swoich celów.

3. … które nie biorą pod uwagę ludzkich konsekwencji wojny i nie biorą pod uwagę własnego braku człowieczeństwa.

4. … które pozwalają nieludzkim przywódcom, takim jak Hitler, Stalin, Mao czy Putin, pojawić się i zdobyć władzę nad narodami lub imperiami.

5. … które jedynie dążą do stworzenia chaosu i zniszczenia możliości ludzi dla budowania lepszej przyszłości.

6. … stojących za elitami władzy, które albo prowadzą fizyczną wojnę lub używają systemu finansowego do prowadzenia ekonomicznej wojny przeciwko ludzkości.

7. … stojących za elitami władzy, które uważają, że demokracja jest słabą formą rządów i które używają wszelkich środków, aby ją podważyć i zniszczyć.

8. Gautamo Buddo, usuń przestrzeń duchową dla demonów i upadłych istot w świecie astralnym, mentalnym i w świecie tożsamości, które dążą do wywołania wojny i chaosu, aby zniszczyć demokrację i wolność.

9. … które starają się zapobiec urzeczywistnieniu Złotej Ery ludzkości.

 

 

Wołanie o podstawowe człowieczeństwo

 

Część 1

1. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki:

… nad siłami, które przeciwstawiają się postępowi i przejawiają swój brak równowagi oraz nad ludźmi, którzy nie chcą dostrzec, kiedy brak równowagi zaszedł za daleko.

Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad tymi:

2. … którzy nie chcą dostrzec, że Jezus przyszedł, aby zainaugurować cykl, w którym ludzkość uwolni się od dominacji wymieniających się elit władzy.

3. … którzy nie chcą dostrzec, że Jezus powiedział: „Na sąd przyszedłem”. Przyszedł, aby wydać wyrok, dzięki któremu ludzie mogą uwolnić się od tych elit władzy.

4. … którzy nie chcą dostrzec, że Jezus dał nam sposób na uwolnienie się od elit władzy, nadstawiając drugi policzek i szukając królestwa Bożego w nas samych – zamiast starać się bądź wyjątkowymi pośród ludzi.

5. … którzy nie chcą dostrzec, że istnieje linia podziału i że znaczna większość ludzi na świecie wzniosła się ponad tę linię i osiągnęła większy stopień człowieczeństwa.

6. … którzy nie chcą widzieć, że nie ma rozsądnego wytłumaczenia wojny Putina przeciwko Ukrainie – jest ona wyrazem braku człowieczeństwa.

7. … którzy nie chcą dostrzec, że Putin i jego elita władzy nie są otwarci na kierowanie się rozsądkiem, ponieważ brakuje im podstawowego człowieczeństwa i nie mają empatii wobec ludzi, którzy ponoszą konsekwencje ich działań.

8. … którzy nie chcą dostrzec, że aż do I wojny światowej świat był zdominowany przez imperia. Potem nastąpiło przejście od imperiów do państw narodowych, a nawet przejście od narodów zdominowanych przez dyktatora lub wąską elitę władzy do narodów demokratycznych.

9. … którzy nie chcą dostrzec, że to, co naprawdę się wydarzyło, to przejście Planety od będącej zdominowaną przez różne elity władzy do czasów, w którym ludzie zdobywają coraz większą moc.

 

Część 2

1. … którzy nie chcą dostrzec, że w ciągu ostatnich 2000 lat imperia przegrywają walkę o kontrolę nad Ziemią, a zwycięża demokracja.

2. … którzy nie chcą dostrzec, że chociaż Putin i chińscy przywódcy wierzą, że kontynuują epokę imperiów, to są oni całkowicie oderwani od historycznej rzeczywistości.

3. … którzy nie chcą dostrzec, że Putin i chińscy przywódcy podążają wbrew dwutysiącletniemu trendowi w zbiorowej świadomości, którego żadna siła na Ziemi nie może powstrzymać. Zmiana w świadomości zbiorowej jest nieodwracalna i wiek imperiów już nie wróci.

4. … którzy nie chcą widzieć, że ci, którzy są niezrównoważeni, muszą mieć możliwość przejawienia swego braku równowagi, co sprawia, że wierzą, że zwyciężają.

5. … którzy nie chcą dostrzec, że mogą go oni przejawić, ponieważ członkowie elity władzy służą jako nauczyciele zastępczy. Celem tego jest spowodowanie zmiany w świadomości tej części populacji, której brakuje człowieczeństwa.

6. … którzy nie chcą widzieć, że ludzie o zbyt niskim człowieczeństwie nie słyszą słów. Nie chcą uczyć się od innych ludzi, więc muszą uczyć się w Szkole Bolesnych Razów.

7. … którzy nie chcą widzieć, że wraz z upływem czasu w Erze Ryb coraz więcej ludzi usłyszało wyższe przesłanie Jezusa i to my jesteśmy tymi, którzy mogą podciągnąć zbiorową świadomość powyżej krytycznej linii.

8. … którzy nie chcą dostrzec, że credo dla podstawowego człowieczeństwa brzmi: „Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe.”. Jeśli sam nie chcesz być zmuszany i zdominowany, nie zmuszaj innych.

9. … którzy nie chcą dostrzec, że są ludzie, którzy chcą być zdominowani, ponieważ nie chcą podejmować własnych decyzji. Elita władzy zdominuje tych ludzi, zmuszając ich do ekstremalnych zachowań.

 

Część 3

1. … którzy nie chcą widzieć, że elita władzy może budować imperium tylko dlatego, że są ludzie, którzy chcą ślepo podążać za nią. Ludzie ci przejawiają niewrażliwość na życie, która sprawia, że są skłonni zabijać i uciskać również swoich własnych braci.

2. … którzy są gotowi zabijać innych, jeśli ich władca, za którym postanowili ślepo podążać, da im tak zwany „słuszny motyw”.

3. … którzy nie chcą widzieć, że rozwój świata można opisać w kategoriach dynamiki tego, jak wielu ludzi osiągnęło podstawowe człowieczeństwo i może podążać za wezwaniem "nie czyń innym, co tobie nie miłe.”.

4. … którzy nie chcą widzieć, że Jezus był przykładem do naśladowania dla tych, którzy się wznieśli i osiągnęli podstawowe człowieczeństwo (basic humanity). Mogą oni następnie rozpocząć pracę nad istotą swego człowieczeństwa (essential humanity).

5. … którzy nie chcą dostrzec, że pod koniec XIX wieku zachodni świat był zdominowany przez kilka imperiów, ale imperia te na skutek konieczności historycznej upadły.

6. … którzy nie chcą dostrzec, że populacje niektórych z tych imperiów wzniosły się i osiągnęły podstawowe człowieczeństwo.

7. … którzy nie chcą dostrzec, że po I wojnie światowej świadomość zbiorowa w Rosji była bardzo niska, z wysokim poziomem niewrażliwości na życie i okrucieństwa wobec ludzi.

8. … którzy nie chcą widzieć, że kiedy bolszewicy przejęli władzę to to, co mogło doprowadzić do zmiany w zbiorowej świadomości narodu rosyjskiego zostało brutalnie rozbite przez Stalina i czerwony terror. Czerwony terror Stalina był jednym z najbardziej skrajnych przejawów braku człowieczeństwa.

9. … którzy nie chcą dostrzec, że naród rosyjski jest w pełni zdolny do osiągnięcia podstawowego człowieczeństwa. Gdyby nie Związek Sowiecki, dokonałby przejścia od nieludzkości do podstawowego człowieczeństwa. Ta zmiana została opóźniona przez powstanie i istnienie Związku Sowieckiego.

 

Część 4

1. … którzy nie chcą widzieć, że Związek Sowiecki, pomimo słowa „związek”, wcale nie był związkiem. Było to imperium, które zostało wymuszone brutalną siłą, brutalną represją.

2. … którzy nie chcą dostrzec, że istniał rdzeń imperium sowieckiego, który Rosjanie nazywają Rosją. To byli Rosjanie i byli oni dumni z kontrolowania sowieckiego imperium.

3. … którzy nie chcą widzieć, że w wielu republikach sowieckich czy krajach Układu Warszawskiego ludzie czuli się uciskani, zmuszani przez Rosję i naród rosyjski.

4. … którzy nie chcą dostrzec, że w wielu z tych narodów brutalne represje spowodowały, że ludzie zaczęli dystansować się od narodu rosyjskiego. W rezultacie w republikach tych świadomość zbiorowa zaczęła wrastać. 

5. … którzy nie chcą widzieć, jak wielu ludzi w tych republikach widziało brutalność Rosjan, którzy rządzili Związkiem Sowieckim. Zaczęli myśleć i mówić: „Nie możemy już dłużej na to pozwalać. Musimy wznieść się ponad to.”.

6. … którzy nie chcą dostrzec, że właśnie dlatego, gdy tylko Związek Sowiecki upadł, wiele z tych narodów zdystansowało się od Rosji. Nie chciały już nigdy być zdominowane przez brutalność i nieludzkość narodu rosyjskiego.

7. … którzy nie chcą widzieć, że w krajach byłego Układu Warszawskiego i byłych republikach sowieckich ludzie mają wyższy standard życia i wolności politycznej niż naród rosyjski.

8. … którzy nie chcą dostrzec, że w Rosji Putin zaczął odwracać historyczne przejście z epoki imperiów do epoki demokracji.

9. … którzy nie chcą widzieć, że cesarz przejmuje władzę, ponieważ jest wystarczająco dużo ludzi, którzy pójdą z nim. Putin przejął władzę i zmienił rosyjską konstytucję, ponieważ wystarczająco dużo ludzi w Rosji albo to poparło, albo się nie temu sprzeciwiło.

 

Część 5

1. … którzy nie chcą dostrzec, że masa krytyczna narodu rosyjskiego jest poniżej poziomu podstawowego człowieczeństwa, bo w przeciwnym razie Putin nie mógłby przejąć władzy i nie mógł przemienić Rosji z powrotem w państwo imperialne.

2. … którzy nie chcą widzieć, że dzisiejsza Rosja obejmuje populację na wschód od Uralu, której normalnie nie nazywano by Rosjanami. Jest ona zdominowana przez Rosję, a Rosjanie na zachód od Uralu czerpią duże korzyści gospodarcze z wydobywanego tam gazu i ropy naftowej.

3. … którzy nie chcą widzieć, że w przyszłości zamiast imperium stworzonego siłą, będziemy mieć wiele mniejszych państw, które będą współpracować. Kiedy wzniesiemy się ponad poziom podstawowego człowieczeństwa, możemy zacząć współpracować.

4. … którzy nie chcą dostrzec, że nie ma potrzeby używania siły, gdy mamy podstawowe człowieczeństwo, ponieważ widzimy, że współpraca zaprowadzi nas dalej niż kiedykolwiek mogłaby to uczynić siła.

5. … którzy nie chcą dostrzec, że wielu ludzi o niższym poziomie człowieczeństwa wierzy w teorię ewolucji i że to oni są najsilniejsi, najbardziej skłonni do użycia siły, oni są najbardziej brutalni i dlatego najłatwiej mogą przetrwać.

6. … którzy nie chcą dostrzec, że Jezus pokazał, że żadna siła nie może powstrzymać sądu Chrystusa, ponieważ sąd Chrystusa jest spoza materialnego świata, a każda ziemska siła pochodzi ze świata materialnego.

7. … którzy nie chcą dostrzec, że historyczna tendencja jest jasna: siła się cofa, współpraca i jedność rosną – i zwyciężają.

8. … którzy nie chcą dostrzec, że naród ukraiński przyjął na siebie pewną rolę w związku z narodem rosyjskim, a mianowicie, aby odzwierciedlić Rosjanom ich brak człowieczeństwa.

9. … którzy nie chcą widzieć, że Wielki głód na Ukrainie (Hołodomor) stał się udziałem Ukraińców, ponieważ Ukraińcy zgłosili się na ochotnika, by cierpieć to okrucieństwo, jako sposób na odzwierciedlenia Rosjanom niewrażliwość na życie, brutalność, brak człowieczeństwa w rosyjskiej świadomości zbiorowej. To samo z było Czarnobylem, to samo jest z obecną sytuacją.

 

Część 6

1. … którzy nie chcą widzieć, że Niemcy, Brytyjczycy i wielu innych ludzi w Europie zechcieli dostrzec belkę w swoim oku i powiedzieć: „Nigdy nie możemy pozwolić, aby coś takiego powtórzyło się w naszym narodzie”. Dlatego poczynili oni postęp w poziomie życia ludzi.

2. … którzy nie chcą widzieć, że po upadku Związku Sowieckiego Rosjanie nie podjęli żadnej próby spojrzenia na siebie i powiedzenia: „Jak to się mogło stać w Rosji ? Jak mogło to zajść tutaj tak daleko? Jak mogliśmy dojść do sytuacji, w której tak wielu ludzi w Rosji chciało być zwolennikami Stalina i więzić, torturować i zabijać swoich rodaków?”.

3. … którzy nie chcą widzieć, że jedną z miar braku człowieczeństwa jest to, co pewna grupa narodowa robi innym narodom, które postrzegają jako różniące się od siebie. Ale prawdziwą miarą jest to, co robią sami sobie.

4. … którzy nie chcą widzieć, że większość Rosjan nie okazało żadnej woli wzięcia odpowiedzialności za sowiecką brutalność, za sowieckie represje. A przecież to Rosjanie są rzeczywiście odpowiedzialni za to, co się stało.

5. … którzy nie chcą widzieć, że ta niechęć ludzi do patrzenia w lustro jest powodem, dla którego Putin jest u władzy, dlaczego Putin prowadził Rosję w kierunku, który obrał, dlaczego poziom życia w Rosji jest tak niski i dlaczego musiał najechać Ukrainę.

6. … którzy nie chcą widzieć, że ci, którzy są niezrównoważeni, muszą stawać się coraz bardziej ekstremalni, aż stanie dla wszystkich się oczywiste, jak bardzo są niezrównoważeni, jak są nieludzcy.

7. … którzy nie chcą dostrzec, że Putin chce, aby świat uznał, że on i Rosja są wyjątkowi, ale to jest świadomość imperialna. Świadomość demokratyczna polega na tym, że wszyscy mężczyźni i kobiety zostali stworzeni jako równi i zostali obdarzeni prawami, których nikt nie ma prawa im odbierać.

8. … którzy nie chcą dostrzec, że w demokratycznym świecie istnieje szczera próba współpracy między równymi sobie, bez przypisywania sobie specjalnego statusu i prawa do specjalnego traktowania.

9. … którzy nie chcą widzieć, że dotychczas świat dawał Putinowi fawory myśląc, że prawdopodobnie nie miał on na myśli tego, co powiedział, ale teraz ta wątpliwość została rozwiana przez niego samego.

 

Część 7

1. … którzy nie chcą dostrzec, że znacząca część rosyjskiej populacji już dokonała przejścia do podstawowego człowieczeństwa, ale to nie oni utrzymują Putina przy władzy – robi to większość rosyjskiej populacji, która nie osiągnęła podstawowego człowieczeństwa.

2. … którzy nie chcą dostrzec, że zbyt wielu Rosjan nie ma podstawowego człowieczeństwa, co czyni ich wrażliwymi na innych ludzi. Jednocześnie mają pragnienie posiadania szczególnego statusu – chcą, aby inni ludzie czuli wobec nich respekt.

3. … którzy nie chcą widzieć, że gdyby Rosjanie osiągnęli ten sam poziom podstawowego człowieczeństwa, co ludzie w demokratycznym świecie, byliby automatycznie szanowani. Ale ponieważ Rosjanie tego nie mają, inni ludzie nie mogą i nie będą ich szanować.

4. … którzy nie chcą widzieć, że zamiast szanować ich jako równych, wielu Rosjan chce widzieć ludzi, którzy się ich boją, ponieważ Rosjanie są gotowi użyć swej brutalność płynącej z braku człowieczeństwa.

5. … którzy nie chcą widzieć, że demokratyczny świat nie będzie szanował Rosji, dopóki Rosjanie nie osiągną tego samego poziomu podstawowego człowieczeństwa, jakie ludzie mają w świecie demokratycznym.

6. … którzy nie chcą widzieć, że ci spośród narodu rosyjskiego, który osiągnęli podstawowe człowieczeństwo muszą się obudzić, muszą przemówić, zażądać zmiany i pociągnąć za sobą większość populacji.

7. … którzy odmawiają uznania szoku wywołanego inwazją Rosji na naród, który nie jest dla niej zagrożeniem, ale jest uważany za bratni naród. Pomóż ludziom dostrzec brutalność i brak człowieczeństwa demonstrowane przez rosyjskie siły zbrojne przeciwko ludności cywilnej na Ukrainie.

8. … którzy nie chcą widzieć, że ludzie poniżej linii podstawowego człowieczeństwa będą uczyć się tylko w Szkole Bolesnych Razów. A jeśli ciosy, które teraz otrzymają Rosjanie, nie wystarczą, to staną się one mocniejsze, bo prawo karmy nie zostało unieważnione przez deklaracje rosyjskiego przywództwa.

9. … którzy nie chcą widzieć, że tym, co utrzymuje Putina u władzy, jest większość narodu rosyjskiego. Zbiorowa  świadomość jednak się w Rosji się zmienia i dlatego czas Putina się kończy. Pomóż Rosjanom się obudzić i zdecydować, że chcą lepszej formy przywództwa.

 

Część 8

1. Matko Maryjo, użyj moich wołań, aby wysłać falę uderzeniową poprzez zbiorową świadomość Rosji, aby zakwestionować stan zaprzeczania, jaki wielu Rosjan ma w sobie w kwestii wojny na Ukrainie i w kwestii wojny przeciwko narodowi rosyjskiemu.

2. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad ludźmi,

… którzy nie chcą dostrzec, że Putin i jego elita władzy rzeczywiście rozpoczęli wojnę, inwazję na Ukrainę, niezależnie od tego, co mówi oficjalna propaganda.

3. … którzy nie chcą widzieć, że Putin i główne rosyjskie media rażąco okłamują naród rosyjski w sprawie tego, co dzieje się na Ukrainie jak i w tym co dotyczy ich własnych żołnierzy.

4. … którzy nie chcą widzieć, że siły rosyjskie na Ukrainie systematycznie atakują ludność cywilną i niszczą miasta w tej niezwykle nieludzkiej wojnie.

5. … którzy nie chcą dostrzec, że „usprawiedliwienia” podane przez Putina i jego elitę władzy są kłamstwami, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. 

6. … którzy nie chcą widzieć, że ich synowie są zmuszani do prowadzenia nieludzkiej wojny, mając wybór wykonania rozkazu zabijania cywilów lub rozstrzelania za zdradę. Jest to absolutnie nieludzki akt wymierzony przeciwko narodowi rosyjskiemu.

7. … którzy nie chcą dostrzec, że chociaż Putin ma ambicję zbudowania wielkiego imperium rosyjskiego, to żaden człowiek w całej historii Rosji nie zrobił więcej, aby zaszkodzić pozycji Rosji w świecie.

8. … którzy nie chcą widzieć, że to jest wojna Putina, a nie wojna ludzi, ale jeśli nie będą przeciw niej protestowali, to naprawdę będą pociągnięci do odpowiedzialności przez Boga za umożliwienie Putinowi kontynuacji tego co robi.

9. … którzy nie chcą widzieć, że Rosjanie stają przed wyborem, czy wzniosą się ku większemu człowieczeństwu, czy pozwolą Putinowi ściągnąć ich jeszcze głębiej w nieludzkość, gdy obraca się on przeciw tym Rosjanom, którzy sprzeciwiają się jego rządom, starając się ich uciszyć lub zniszczyć.

 

 

Wołanie do Dhyani Buddów o zmiany w Rosji  

W imię Gautamy Buddy, wołam do Dhyani Buddów: Wajroczany, Akszobyi, Ratnasambhawy, Amitabhy, Amogasiddhi i Wadżrasattwy, aby dali wszystkim Rosjanom możliwość ujrzenia tego, czego nie mogą dostrzec. Pomóżcie tym, którzy mogą przybliżyć Rosję do Matrycy Złotej Ery ludzkości, aby wznieśli się ponad zbiorową świadomość i ujrzeli jaśniejszą przyszłość dla Rosji. 

Skoncentrujcie waszą esencję w atmosferze nad Moskwą i obejmijcie całą Rosję, wszystkich Rosjan za granicą i całą Ukrainę, wykorzeniając trucizny:
– ostatecznej ignorancji i iluzji,
– gniewu i nienawiści,
– duchowej i intelektualnej pychy,
– żądz, pożądania i chciwości,
– zawiści i zazdrości oraz lęku, że Rosjanie nie mogą mieć tego, co mają inne narody,
– braku woli i chęci nieistnienia. 

Ujawnijcie rzeczywistość skrajnego braku człowieczeństwa ze strony rządu wobec narodu rosyjskiego, braku człowieczeństwa rosyjskiego wojska na Ukrainie oraz w tym, jak świat reaguje na ten brak człowieczeństwa. 

Dajcie wszystkim Rosjanom możliwość zaakceptowania lub zaprzeczenia ostatecznej rzeczywistości, że Rosja będzie szanowana przez świat tylko poprzez wzniesienie się na wyższy poziom człowieczeństwa. 

Pomóżcie wszystkim Rosjanom, którzy chcą się zmienić, aby mogli przezwyciężyć wszelkie skłonności do bycia obojętnymi lub obezwładnionymi przez ignorancję. 

Aby pokonali wszelkie przeszkody ignorancji i ujrzeli, że demokratyczny świat chce tylko wolności i dobrobytu dla narodu rosyjskiego, dlatego NATO nie jest zagrożeniem dla Rosji. 

Ujawnijcie, że Rosjanie są zagniewani na samych siebie i na swoich przywódców, ale kierują ten gniew ku ludziom w innych krajach, myśląc, że to inni są odpowiedzialni za ich sytuację. 

Dajcie wszystkim Rosjanom możliwość zaakceptowania lub zaprzeczenia, że Rosja może być szanowana przez inne narody, ale tylko za współpracę i za przejawianie swego człowieczeństwa. 

Pomóżcie wszystkim Rosjanom, którzy chcą się zmienić, aby mogli przezwyciężyć wszelkie skłonności do reagowania na sytuacje gniewem. 

Oczyście ich ciała eteryczne z wszelkiej nienawiści i poczucia bezsilności, aby pokonali wszelkie przeszkody bezsilności i zaakceptowali, że zmiana w Rosji jest naprawdę możliwa. 

Ujawnijcie ostateczną rzeczywistość, że wszyscy ludzie mają taką samą wartość, a zatem Rosjanie będą szanowani tylko wtedy, gdy będą szanować innych. 

Dajcie wszystkim Rosjanom możliwość przezwyciężenia lub wzmocnienia ich potrzeby czucia się wyjątkowymi w porównaniu z innymi narodami. 

Pomóżcie wszystkim Rosjanom, którzy chcą się zmienić, aby pokonali wszelkie przeszkody związane z pychą. Pomóż im przezwyciężyć wszelkie skłonności do osądzania innych narodów, nie dostrzegając faktu, o ile lepsze jest życie w demokratycznych krajach. 

Napełnijcie ich spokojem, aby widzieli, że pomyślna przyszłość Rosji jest możliwa tylko dzięki współpracy ze światem na równych warunkach. 

Ujawnijcie ostateczną rzeczywistość, że Rosjanie nie muszą zezwalać, aby ich życie było pochłaniane niekończącym się dążeniem do wypełnienia bezdennej otchłani ludzkiego pragnienia narodowej wyższości. 

Dajcie wszystkim Rosjanom możliwość zaakceptowania lub zaprzeczenia przyszłości, w której Rosja jest równa pośród narodów świata, ponieważ osiągnęła ten sam poziom człowieczeństwa, co inne narody. 

Pomóżcie wszystkim Rosjanom, którzy chcą się zmienić, aby przezwycięli wszelkie skłonności do odczuwania, że żadna ekspansja imperium rosyjskiego nie będzie wystarczająca ani wystarczająco dobra. 

Aby pokonali wszelkie przeszkody nienasyconych pragnień bycia szanowanymi przez inne narody, podczas gdy oni sami nie żywią szacunku dla innych. 

Uwolnijcie nieskończony przypływ waszej wszechosiągającej mądrości doskonałego działania, że z Bogiem wszystko jest możliwe. 

Ujawnijcie ostateczną rzeczywistość, że lepsza przyszłość dla Rosji jest naprawdę możliwa. 

Dajcie wszystkim Rosjanom możliwość zaakceptowania lub zaprzeczenia, że nie muszą udowadniać swojej wartości, cierpiąc bardziej niż inni. 

Pomóżcie wszystkim Rosjanom, którzy chcą się zmienić, aby przezwyciężyli wszelkie skłonności do czucia się bezsilnymi. 

Napełnijcie ich waszą bezkompromisową odwagą doskonałego działania, aby pokonali wszelkie przeszkody w znalezieniu mocy w sobie, aby nie szukali wielkości, poddając się zewnętrznemu autorytetowi. 

Pomóż im przezwyciężyć wszelkie skłonności do myślenia, że mogą osiągnąć wielkość jedynie poprzez państwo. 

Ujawnijcie ostateczną rzeczywistość, że Wola Boga w nich samych daje im moc przezwyciężenia przeświadczenia, że Rosja jest centrum świata. 

Dajcie wszystkim Rosjanom możliwość zaakceptowania lub zaprzeczenia, że Rosja może osiągnąć dostatnią przyszłość tylko wtedy, gdy znajdzie sobie równe miejsce pośród narodów świata i współpracując ze światem. 

Pomóżcie wszystkim Rosjanom, którzy chcą się zmienić, aby mogli opanować świat Bycia, poziom integracji wszystkich pięciu elementów ich istot. 

Pomóżcie im przezwyciężyć wszelkie skłonności do szukania wielkości dystansując się od innych narodów. 

Napełnijcie ich zwycięskim poczuciem Bycia w Woli Boga, aby mogli zaakceptować, że Rosja naprawdę może zostać przemieniona w nowoczesny, demokratyczny naród. 

Pomóżcie im dostrzec matrycę Złotej Ery ludzkości dla nowej, wolnej i dostatniej Rosji oraz ich własną rolę w uczynieniu tego fizyczną rzeczywistością.

 

Jeśli chcesz poznać cały tekst suplikacji i - być może - dołączyć do osób, które wygłaszają te wezwania o duchowe światło dla sutuacji na Ukrainie i w Rosji przejdź TUTAJ.