Spiskowy teoretyk – dlaczego nim NIE jestem

 

W obecnej epoce informacji
wszyscy jesteśmy odpowiedzialni
za rozwijanie naszej zdolności
do odróżniania wiarygodnych
informacji od fałszywych.

Nie będziemy jednak potrafić
tak rozróżniać bez kontaktu
z układem odniesienia
spoza materialnego wszechświata.
Wszyscy mamy do tego dostęp w naszych sercach.