Moc twego Świadomego Ja

 

Tom 1 książek-kursu

„Ścieżka ku duchowemu mistrzostwu”
 

Jest to inspirujący i pełen głębokich wglądów przewodnik do rozwiązywaniu życiowych problemów lub zmiany twego życia z użyciem twórczych mocy, które już posiadasz – Mocy twego Świadomego Ja.

Kluczem do odblokowania twojej twórczej mocy jest poznanie twego Świadomego Ja, jego pochodzenia i komponentów. 

Osiągnięcie duchowego mistrzostwa było tęsknotą ludzkości od eonów. Kilku mistrzów duchowości rozwiązało już ten dylemat i doszło swą ścieżką do oświecenia. Moc twego Świadomego Ja wyjawia sekrety i zasady, których ci mistrzowie nauczają o ludzkim umyśle.

Autor książki prowadzi i inspiruje, ułatwiając zrozumienie, jak odblokować nieskończony potencjał naszego prawdziwego Świadomego Ja. Udziela również praktycznych rad, jak tę uświęconą tradycją mądrość można zastosować w codziennym życiu.

Mistrzowie duchowości oferują nam ścieżkę duchowego mistrzostwa, dzięki której możemy stopniowo osiągnąć kontrolę nad naszymi reakcjami na sytuacje, które napotykamy w materialnym świecie. Zamiast przechodzić przez życie w sposób nieświadomy, możemy oczyścić umysł ze wszystkich ograniczeń, aż zaczniemy spotykać życie wyższą formą uważności.

Ludzki umysł działa jak kalejdoskop. Kiedy obracasz jego tubę, kawałki szkła – idee i przekonania, które mamy w naszych świadomych i podświadomych umysłach – przestawiają się i tworzą różne kolorowe wzory, które następnie stają się naszym świadomym Życiowym Doświadczaniem sytuacji.

Ścieżka ku duchowemu mistrzostwu jest procesem, dzięki któremu stopniowo oczyszczamy umysł ze wszystkich ograniczonych idei, przekonań, paradygmatów i założeń, które wywodzą się ze świata materialnego. Stopniowo usuwamy kawałki kolorowego szkła i pewnego dnia zobaczymy niczym niezabarwione światło wchodzące do naszego umysłu. Prawdziwym kluczem do odblokowania mocy Świadomego Ja nie jest znalezienie jakiejś magicznej formuły, która przymusza światło. Kluczem jest opróżnienie umysłu z elementów ludzkiego kalejdoskopu, które blokują przepływ światła.

Niniejsza książka daje ci zarówno wiedzę, jak i praktyczne narzędzia do osiągnięcia duchowego mistrzostwa. 

Kolejne tomy serii-kursu to
2. Wolność o wewnętrznych duchów.
3. Mistyczne Inicjacje Mocy.
4. Mistyczne Inicjacje Mądrości.
5. Mistyczne Inicjacje Miłości.
6. Mistyczne Inicjacje Intencji.
7. Mistyczne Inicjacje Wizji.
8. Mistyczne Inicjacje Pokoju.
9. Mistyczne Inicjacje Wolności.

Opis kursu
Wniebowstąpieni mistrzowie nieustannie pracują nad ułatwieniem jak największej liczbie ludzi odkrycie duchowej ścieżki i podążanie nią. Robią to częściowo poprzez udzielanie coraz bardziej zaawansowanego nauczania, ale także ułatwiając jego zrozumienie przez większą liczbe osób oraz jego stosowanie. W ramach tego wysiłku, wniebowstąpieni mistrzowie wydali serię książek, które mają przeprowadzić ludzi przez inicjacje, które mogą podnieść naszą świadomość z 48-ego do 144-ego poziomu świadomości.

Seria ta nosi nazwę „Ścieżka ku duchowemu mistrzostwu” (The Path to Self-Mastery) i składa się z dwóch książek wprowadzających, a następnie po jednej dla każdego z Siedmiu Duchowych Promieni (Miłości Boga). Każda z książek zawiera siedem rozdziałów z przesłaniami Czohana danego promienia, a następnie serię praktycznych ćwiczeń, które pomogą ci przyswoić lekcje.

Jest to bezprecedensowa okazja dla szukających duchowej prawdy i wolności, aby przejść systematyczny kurs przejścia wszystkich inicjacji od 48-ego do 96-go poziomu. Kurs może przejść każdy szczerze szukający duchowego wyzwolenia. Nawet jeśli twój poziom świadomości jest już powyżej 48-ego poziomu, to nadal możesz czerpać korzyści z tych inicjacji, ponieważ dają one możliwość ponownego przyjrzenia się krokom, które mogłeś przegapić lub które nie zostały w pełni zintegrowane. W ten sposób możesz się upewnić, że nic nie ściąga cię poniżej 96-ego poziomu świadomości.

Te książki są podręcznikami, a więc każdy rozdział kończy się inwokacją, która pomaga zintegrować nauczanie i wznieść się na wyższy poziom świadomości. Zaleca się, aby każdą inwokację wygłaszać raz dziennie przez dziewięć dni podczas studiowania odpowiedniego rozdziału. Każda książka ma zazwyczaj 7 inwokacji, co oznacza, że ​​ukończenie całego kursu zajmie nieco ponad 500 dni. Każdy, kto go ukończy, doświadczy głębokiego wzniesienia świadomości.

W pierwszym półroczu bieżącego roku miało miejsce intensywne czuwanie uczniów wniebowstąpionych mistrzów. Jego podstawą był właśnie ten kurs zawarty w 9-ciu tomach serii.

A o to jak Wniebowstąpiony MIstrz Saint Germain podczas niedawnego webinaru pod nazwą "Demokracja a świadomość Chrystusa" pokrótce opisał jego efekt.

"
Cieszę się, że tak wielu z was korzystało z mej książki („Mistyczne inicjacje Wolności – przyp. tłum.), wygłaszając każdą z 7-iu inwokację przez dziewięć dni. I zaprawdę całe to czuwanie, zaczynając od Maha Czohana i idąc dalej poprzez inicjacje kolejnych Czohanów, nabrało niesamowitego rozmachu, stworzyło bezprecedensowy moment siły na tej Planecie. Gdybyś mógł zobaczyć to, co my widzimy, jak to weszło w zbiorową świadomość, jak stworzyło nowe prądy, stworzyło drgania i wiry energii, które rozpuściły stare sztywne matryce, które otworzyły umysły wielu ludzi, byłbyś tak samo szczęśliwy i wdzięczny jak my – jeśli mógłbyś to widzieć.
 

Naprawdę, był to ogromny, pozytywny wpływ, jaki wywarliście na Planetę i ufam, że wielu z was rozpozna, że ​​miało to również ogromny, pozytywny wpływ na wasz duchowy wzrost i rozwój. Z niecierpliwością czekamy na nadchodzące czuwania, w które możesz się zaangażować, szczególnie w celu uzdrowienia głębszych poziomów twej psychiki, sięgających wstecz aż do pierwotnej tramy narodzin*. Zaprawdę, im większej liczbie ludzi, im większej liczbie uczniów wniebowstąpionych mistrzów możemy pomóc przezwyciężyć i uleczyć tę traumę, tym większy wpływ możemy mieć na zbiorową świadomość.”

***

WARUNKI SPRZEDAżY

PŁATNOŚĆ:

Cena dla klientów z polskim adresem pocztowym i elektronicznym:
Tom 1-y: 70 zł.

Cena kolejnego tomu: 60 zł
 

Cena dla klientów z niepolskim adresem pocztowym i elektronicznym:

333 SEK za pierwszy tom i 298 SEK za każy kolejny tom.

W chwili obecnej nie jest pobierany VAT/Moms. 

Klient dokonujących zapłaty z Polski dokonuje przelewu na konto bankowe:

Powel Kontny 77 1440 0003 0000 0000 1526 6716 PKO.

Klient dokonujący zapłaty spoza Polski dokonuje przelewu na konto bankowe:

Powel Kontny 90250416753  Länsförsäkringar Stockholm, Szwecja.

Iban-nummer                SE2090200000090250416753

Bic-kod               ELLFSESS

Adres: Länsförsäkringar 169 97 Solna

Klienci mający szwedzki numer telefonu komórkowego i dostęp do funkcji "Swish" mogą również dokonać wpłat na numer 073 6432 038.

Zakupu i zapłaty z pomocą firmy PAYPAL może dokonać TYLKO klient spoza Polski

DOSTAWA PRODUKTU:

Dostarczenie produktu nastąpi w ciągu maksymalnie 2 dni od czasu wpłynięcia zapłaty na wybrane konto sprzedającego. 

Klient musi BEZWZGLĘDNIE podać swoje nazwisko i swój BEZBŁĘDNY adres elektroniczny/e-mail oraz informację o dacie dokonanej wpłaty.

REKLAMACJE / UWAGI / KONTAKT:

Ewentualne reklamacje/uwagi należy nadsyłać na adres internetowy/e-mail:

indigoapollo@yahoo.se