Rola Polski i Europy Wschodniej - Odpowiedzi wniebowstąpionych mistrzów

Pytanie: Jaka jest rola Polski i Polaków, którzy pod pewnymi względami pozostają w tyle za resztą narodów Europy? Jaka jest nasza rola i jak możemy zbliżyć się do świadomości Złotej Ery?

Odpowiedź Wniebowstąpionego Mistrza Saint Germain dana przez Kima Michaelsa podczas konferencji w Holandii w 2017 r. 

Saint Germain: No cóż, to jest wielce prawdziwe, moi Kochani, że kiedy komunizm upadł, w Europie Zachodniej panowała pewna mentalność, że ponieważ Europa Zachodnia pozostała wolna i demokratyczna, ponieważ jej udziałem był wyższy ekonomiczny i technologiczny, a w pewnym sensie nawet kulturowy rozwój, to była ona lepsza od Europy Wschodniej. W wielu narodach wschodnioeuropejskich, nie tylko w Polsce, istniała świadomość tego – bez jej wyrażonego i świadomego uznania - że z tych krajów i narodów odczuwało fakt, iż ponieważ były one okupowane i uciskane przez Związek Sowiecki, przez Rosję i były częścią Układu Warszawski lub częścią Związku Sowieckiego, to musi to oznaczać, że są one w jakiś sposób gorsze. Nie były w stanie tego uniknąć, nie były w stanie się temu przeciwstawić. Funkcjonowało nawet poczucie, że narody Europy Wschodniej nie były gotowe zdobyć swej wolności po drugiej wojnie światowej, a to oznaczało, że nie były cenione i że zostały opuszczone przez narody Zachodu.  

W rzeczywistości istniało niewiarygodnie wiele problemów, które w idealnym przypadku po upadku komunizmu należało wnieść na forum publicznej debaty. Mogę powiedzieć jednoznacznie, że Europa Zachodnia stanęła przed historyczną szansą w momencie upadku komunizmu. Powiedziałem wcześniej, że niektóre narody osiągnąwszy pewien poziom rozwoju, w rzeczy samej nie pójdą w nim dalej, dopóki nie wykorzystają swojej zamożności lub rozwoju, swojej świadomości, aby pomóc innym. Narody Europy Zachodniej miały historyczną okazję, by pomóc swoim braciom z Europy Wschodniej. Jednakże w pełni się na to nie zdecydowały. Owszem, pomagały, ale mogły zrobić znacznie więcej. Mogły też zrobić o wiele więcej psychicznie, ale wiem, biorąc pod uwagę stan Europy i Jej zbiorową świadomość, że byłby to bardzo duży skok.  

Mogło to mieć miejsce, ale byłby to duży skok i nie został on dokonany, więc zamiast lamentować na temat przeszłości, konieczne jest, aby Europa w przyszłości mogła mieć bardziej otwartą debatę na temat różnych narodów i czy niektóre z nich są naprawdę gorsze, a inne lepsze. Jest oczywiste, że naród polski miał poczucie niższości, co częściowo odnosi się do jego historii. Tyle razy zostaliście okupowani przez najeźdźców z zewnątrz, zarówno z północy, ze wschodu, jak i z zachodu. Jak już mówiliśmy o tym wcześniej, jest to rola, którą zdecydowaliście się podjąć i faktycznie pokazuje ona, że ​​istnieje w Was pewna dojrzałość jako narodu. Należy sprawić, aby naród polski spojrzał na to otwarcie i doszedł do wniosku, że w żaden sposób nie brakuje Wam niczego, że nie jesteście gorsi i, przede wszystkim, naprawdę, nie jesteście gorsi w kwestii człowieczeństwa /ang. in terms of humanity/.

Człowieczeństwo spotkasz wszędzie. Dojrzałe dusze znajdują się w każdym narodzie. Dobrzy ludzie, ludzie dobrej woli znajdują się w każdym narodzie. Nie mówię tutaj tylko o ludziach duchowości, którzy mają pewien poziom świadomości Chrystusa. Nawet nie koniecznie mówię o 10% najbardziej rozbudzonych duchowo ludziach, ale w każdym narodzie dostrzeżesz ludzi, którzy osiągnęli stan nieagresywności, będąc tym, co nazwałbyś dobrymi, spokojnymi ludźmi, którzy mają dobre intencje wobec swoich bliźnich.  

Jest to podstawowy poziom człowieczeństwa, który, jeśli zostanie rozpoznany, może zbliżyć i powiązać ludzi. Polacy, oczywiście, mają to w obfitości i wszystkie inne narody Europy Wschodniej. Ludzie to mają. W Rosji ludzie też to mają, wielu z nich, nie wszyscy i na pewno nie wszyscy w każdym kraju. Ale jeśli chodzi o to, co teraz dzieje się w Polsce z nowym rządem, który próbuje stanąć w Jej obronie, to jest to niezbędna faza i jest to jedyny sposób, by zrobić to teraz. To nie jest optymalne podejście. Niekoniecznie jest to podejście zbyt dojrzałe i niekoniecznie będzie ono budzić szacunek zachodnioeuropejskich narodów. Ale jeśli chodzi o wpływ na polską psychikę, jest to krok konieczny.  

Istnieje, oczywiście, wyższe podejście, ponieważ nie pokonujesz niższości uderzając pięścią w stół krzycząc: "Zwróćcie teraz uwagę na nas!". Przezwyciężacie swoje poczucie niższości, patrząc na siebie. Polacy nie odnajdą swojej prawdziwej wartości poprzez zmianę zachowań narodów zachodnioeuropejskich wobec Polski. Odkryjecie to, patrząc na Waszą indywidualną psychikę i psychologię narodową i patrząc na to, dlaczego uważacie, że jesteś gorsi, aż dojdziecie do momentu, w którym rozpoznacie własne człowieczeństwo i rozpoznacie, że nie macie żadnego powodu, aby czuć się gorszymi od jakiegokolwiek innego narodu lub jakiejkolwiek innej osoby. 

Copyright © 2017 Kim Michael

Copyright dla tłumaczenia © Paweł Kontny 

Zapoznaj się również z tekstem:
- Nadszedł czas, by polskie kobiety oznajmiły "Już dosyć!" 

Przeczytaj odpowiedzi mistrzów na inne pytania. 

Przejdź do strony startowej witryny.

Nowe komentarze

06.08 | 15:07

Dziękuję za informację. Pozdrawiam Monika P.

06.08 | 13:03

Pani Moniko, o ile wiem, to obecnie wygłaszanie są o godź. 7, 12 i 19-tej inwokacja na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie. Póki co, każdy wygłasza je indywidualnie. Z serdecznościami! P. K.

06.08 | 11:39

czy są osoby mówiące dekret za Polskę np. niedzielę o 21:00 ? pytam bo jest napisane, że dwie , trzy osoby mają wygłaszać ten dekret.

25.02 | 09:49

Z serca polecam albo "Jak TY możesz zmienić świat" albo "Ku pełni wyzwolenia kobiet" . Z serdecznościami! P. K.

Podziel się stroną