Jak poznać rzeczywistość

Na Ziemi upadłe istoty pozostają w większości nierozpoznane, a powodem tego jest fakt, iż doskonale radzą sobie z oszukiwaniem ludzi, dzięki czemu mogą się ukrywać. Wykorzystują wiele narzędzi do ukrywania się, ale jednym z najpotężniejszych jest to, że każą nam wątpić w naszą zdolność poznania czegoś z poziomu naszego wnętrza. 

Nowoczesne społeczeństwo jest dosłownie prowadzone przez ekspertów, którzy twierdzą, że stanowią jakiś rodzaj autorytetu. W zachodnim świecie eksperci ci dzielą się na dwie główne kategorie, tych, którzy twierdzą, że mają autorytet w oparciu o religię chrześcijańską i tych, którzy twierdzą, że mają autorytet w oparciu o materialistyczną naukę (lub naukowy materializm, ponieważ nauka sama w sobie nie jest materialistyczna). 

Przesłanie, do przyjęcia którego zostaliśmy zaprogramowani w ramach naszej ZIN (Zaprogramowanej Iluzji Normalności) jest takie, że sami nie możemy niczego wiedzieć. Musimy mieć jakiegoś eksperta, który powie nam, co jest wiarygodne lub w co wierzyć. Ekspert musi posiadać pewnego rodzaju autorytet, ponieważ my sami go nie posiadamy. 

Wszystkie te bardzo subtelne twierdzenia mają tylko jeden cel, mianowicie pozbawić nas mocy, dlatego poddajemy się upadłym istotom, które zawsze starają się nad nami panować. Nie ma innego wyjaśnienia tego faktu, niezależnie od tego, co mówią różne autorytety.   

Nasze intuicyjne zdolności 

Najważniejszym faktem, o którym nigdy nie powiedziano nam o nas samych, jest to, że mamy wbudowaną, wewnętrzną zdolność zdobywania rzetelnej wiedzy z wnętrza nas samych. Zwykle nazywa się to intuicją. 

Podstawą intuicji (co wyjaśniono bardziej szczegółowo w innym miejscu jest posiadanie przez nas czterech poziomów umysłu, przy czym energia spływa z jego wyższych poziomów do świadomego, fizycznego poziomu umysłu. Cztery poziomy umysłu to: 

  • Umysł tożsamości jest najwyższy i zawiera sposób, w jaki postrzegamy siebie samych. Wszystkie przechowywane tam przekonania wydają się być nie do zakwestionowania dla poziomów znajdujących się poniżej.
  • Umysł mentalny jest miejscem, w którym myślimy i gdzie wykorzystujemy nasz linearny, analityczny umysł. Wszystkie przekonania lub fakty tu przechowywane będą nie do zakwestionowania dla niższych poziomów.
  • Umysł emocjonalny to miejsce, w którym posiadamy pewne wzorce zachowań decydujące o tym, jak reagujemy na praktyczne sytuacje.
  • Umysł świadomy to miejsce naszego świadomego myślenia i odczuwania. Dla wielu ludzi działania świadomego umysłu są w dużej mierze zdeterminowane przez wzorce znajdujące się na trzech wyższych poziomach umysłu. 

Wielu ludzi nie wybiera świadomie swoich myśli lub uczuć, ponieważ są one skutkiem programów w wyższych poziomach umysłu. Jest to pierwotny mechanizm, który upadłe istoty wykorzystują, aby nad nami panować. Jedynym sposobem na uwolnienie się od ich kontroli jest przeniesienie podświadomych wzorców do świadomej uwagi i ich unicestwienie (więcej na ten temat tutaj).  

Uwalnianie się od złudzeń 

Uwaga: Ciąg dalszy powższego tekstu znajdziesz w nowej witrynie, która jest w przygotowaniu lub w książce, którą możesz nabyć TUTAJ.

Nowe komentarze

06.08 | 15:07

Dziękuję za informację. Pozdrawiam Monika P.

06.08 | 13:03

Pani Moniko, o ile wiem, to obecnie wygłaszanie są o godź. 7, 12 i 19-tej inwokacja na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie. Póki co, każdy wygłasza je indywidualnie. Z serdecznościami! P. K.

06.08 | 11:39

czy są osoby mówiące dekret za Polskę np. niedzielę o 21:00 ? pytam bo jest napisane, że dwie , trzy osoby mają wygłaszać ten dekret.

25.02 | 09:49

Z serca polecam albo "Jak TY możesz zmienić świat" albo "Ku pełni wyzwolenia kobiet" . Z serdecznościami! P. K.

Podziel się stroną