Rozdział 32 - 33. Inwokacje - Wyzwolić kobiety od elity władzy. Część 1 i 2

 

 

Część 1

 

W imię JESTEM KTÓRYM JESTEM i w imię Jezusa Chrystusa, używam prawa, który mam jako istota we wcieleniu na Ziemi, aby wołać do Matki Maryi, by wzmocniła moje wezwania i użyła moich czakramów, aby rzutować sformułowania zawarte w tej inwokacji w zbiorową świadomość i obudzić ludzi ku świadomości, która wyzwoli zarówno mężczyzn, jak i kobiety z wszelkiego psychicznego i duchowego zniewolenia ze strony upadłych istot. Przebudź ludzi ku rzeczywistości, że jesteśmy istotami duchowymi i że możemy współtworzyć nową przyszłość, pracując z wniebowstąpionymi mistrzami. Szczególnie wołam … 

[Tu możesz dołączyć osobiste wołanie.] 

Wołam o najdoskonalsze spełnienie tych wezwań, ale nie moja, lecz Twoja, Ojcze-Matko Boże, wola niech się stanie. Amen. 

Część 1

1. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad upadłymi istotami i tworami świadomości zbiorowej stojącymi za nurtem, w którym uważa się, że seks stał się aktem brudnym i nieczystym, pełnym perwersji i poniżenia.

O, Błogosławiona Maryjo, Matko moja,
nie ma większej miłości niż Twoja.
Jednością w mym sercu i umyśle będąc,
swe miejsce w Hierarchii Życia znajduję.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

2. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad upadłymi istotami i tworami świadomości zbiorowej,  stojącymi za faktem, że cała koncepcja seksualności została sprowadzona do znacznie niższego poziomu niż w poprzednim pokoleniu.

Przyszedłem na ziemię z Nieba wysłany,
i jestem we wcieleniu,
Używam oto Boskiego prawa,
nakazując Ci wyzwolić Ziemię.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

3. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad upadłymi istotami i tworami świadomości zbiorowej, stojącymi za faktem, że im więcej ludzi mogło wyrażać swoją seksualność, tym bardziej „brudny” i bardziej molestująca i brutalna stała się ona, zwłaszcza wobec kobiet.

Oto wołam w święte imię Boga,
byś użyła Twego Płomienia Matki,
aby pochłonąć całą energię bazującą na lęku,
przywracając tym Świętą Harmonię.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

4. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad upadłymi istotami i tworami świadomości zbiorowej, które świadomie zrobiły wszystko, co w ich mocy, aby sprowadzić seks do formy aktywności czysto fizycznej i niższej.

Twe Święte Imię tu wysławiam,
gdy podnosisz zbiorową świadomość.
Żadnego więcej lęku, zwątpienia i wstydu,
pochłoń je Matki Płomieniem.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

5. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad upadłymi istotami i tworami świadomości zbiorowej, które ściągnęły seks do niższego poziomu, ponieważ im bardziej nieczysta staje się czynność, tym bardziej uzależnia.

Wszelką ciemność z Ziemi zmywasz,
Twe Światło sunie jak potężna fala.
Żadna siła ciemności nie może już powstrzymać,
spirali, co pnie się tylko w górę.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

6. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad upadłymi istotami i tworami świadomości zbiorowej, które ściągnęły seks na niższy poziom, ponieważ im bardziej nieczysta staje się jakaś aktywność, tym bardziej zmusza ona ludzi do uwolnienia energii.

Wszystkie Duchy Przyrody błogosławisz,
chroniąc je przed ludzkim stresem.
Są już One uwolnione,
by urzeczywistnić Boskie zarządzenie.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

7. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad upadłymi istotami i tworami świadomości zbiorowej, które nie mają wrażliwości wobec życia, żadnych skrupułów przed zmuszaniem ludzi do uwolnienia energii, której istoty te potrzebują, aby przeżyć i móc robić wszystko, co pragną robić.

Podnoszę mój głos i przyjmuję postawę:
By skończyć z wojnami – daję polecenie.
Walczący nie będą już więcej ranić Ziemi,
Złota Era już nastaje.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

8. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad upadłymi istotami i tworami świadomości zbiorowej, które chcą odciągnąć ludzi od wyższych celów w życiu, które chcą kontrolować ludzkość, uniemożliwiając ludziom aktywację wyższych czakramów.

Matka Ziemia jest wreszcie wolna,
klęski żywiołowe to już przeszłość.
Twe Światło Matki tak intensywne,
że materia jest teraz o wiele mniej gęsta.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

9. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad upadłymi istotami i tworami świadomości zbiorowej, które chcą uniemożliwić ludziom kroczenie ścieżką ku świadomości Chrystusa, przez co staliby się dla nich zagrożeniem.

W Świetle Matki Ziemia jest czysta,
ruch spirali w górę wytrzymamy.
Obfitość jest już teraz normą,
wizja Boga staje się formą.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

Część 2

1. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad upadłymi istotami i tworami świadomości zbiorowej, które chcą, aby jak najwięcej ludzi skoncentrowało swoją energię w czakramie podstawy, co jest odwracaniem uwagi, aby tej energii było zbyt mało, by mogła popłynąć do wyższych czakramów.

O, Błogosławiona Maryjo, Matko moja,
nie ma większej miłości niż Twoja.
Jednością w mym sercu i umyśle będąc,
swe miejsce w Hierarchii Życia znajduję.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

2. Matko Maryjo, wołam sąd Boskiej Matki nad upadłymi istotami i tworami świadomości zbiorowej, które nakłaniają mężczyzn do poświęcenia większości uwagi, czasu i energii na angażowanie się w seks lub fantazjowanie o nim, drenując ich energię poprzez czakram podstawy, aby nie pozostało jej wystarczająco dużo do aktywacji innych czakramów.

Przyszedłem na ziemię z Nieba wysłany,
i jestem we wcieleniu,
Używam oto Boskiego prawa,
nakazując Ci wyzwolić Ziemię.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

3. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad upadłymi istotami i tworami świadomości zbiorowej, które promują ideę, że seks jest przeszkodą dla duchowego wzrastania, że jest wrogiem naszych duchowych celów i ograniczeniem naszego duchowego rozwoju.

Oto wołam w święte imię Boga,
byś użyła Twego Płomienia Matki,
aby pochłonąć całą energię bazującą na lęku,
przywracając tym Świętą Harmonię.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

4. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad upadłymi istotami i tworami świadomości zbiorowej, stojącymi za faktem, że księża katoliccy nie mogą się żenić, a zatem nie powinni angażować się w akty seksualne.

Twe Święte Imię tu wysławiam,
gdy podnosisz zbiorową świadomość.
Żadnego więcej lęku, zwątpienia i wstydu,
pochłoń je Matki Płomieniem.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

5. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad upadłymi istotami i tworami świadomości zbiorowej, stojącymi za faktem, że w wielu religiach mnisi, mniszki i osoby duchowe żyją życiem pełnym wyrzeczeń.

Wszelką ciemność z Ziemi zmywasz,
Twe Światło sunie jak potężna fala.
Żadna siła ciemności nie może już powstrzymać,
spirali, co pnie się tylko w górę.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

6. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad upadłymi istotami i tworami świadomości zbiorowej stojącymi za ideą, że kroczenie ścieżką duchowego rozwoju oznacza, że ​​nie można być seksualnie aktywnym.

Wszystkie Duchy Przyrody błogosławisz,
chroniąc je przed ludzkim stresem.
Są już One uwolnione,
by urzeczywistnić Boskie zarządzenie.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

7. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad upadłymi istotami i tworami świadomości zbiorowej, które starają się przeszkodzić jak największej liczbie ludzi podążać ścieżką duchową, aby nie stali się dla nich zagrożeniem.

Podnoszę mój głos i przyjmuję postawę:
By skończyć z wojnami – daję polecenie.
Walczący nie będą już więcej ranić Ziemi,
Złota Era już nastaje.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

8. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad upadłymi istotami i tworami świadomości zbiorowej, które starały się rozdmuchać seksualne żądze większości ludzi, aby zmusić ich do wyboru między seksem, a podążaniem duchową ścieżką.

Matka Ziemia jest wreszcie wolna,
klęski żywiołowe to już przeszłość.
Twe Światło Matki tak intensywne,
że materia jest teraz o wiele mniej gęsta.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

9. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad upadłymi istotami i tworami świadomości zbiorowej, które sprawiają, że ludzie myślą, że aby kontynuować swój rozwój duchowy muszą zrezygnować z seksu i dlatego tak wielu ludzi nie chce kroczyć duchową ścieżką.

W Świetle Matki Ziemia jest czysta,
ruch spirali w górę wytrzymamy.
Obfitość jest już teraz normą,
wizja Boga staje się formą.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

Część 3

1. Matko Maryjo, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że z duchowej perspektywy wniebowstąpionego mistrza, nie ma niczego nieczystego ani antyduchowego w seksie. Jesteśmy w fizycznych ciałach na Ziemi i jedną z aktywności, które możemy uprawiać naszymi ciałami fizycznymi, jest seks.

O, Błogosławiona Maryjo, Matko moja,
nie ma większej miłości niż Twoja.
Jednością w mym sercu i umyśle będąc,
swe miejsce w Hierarchii Życia znajduję.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

2. Matko Maryjo, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że z perspektywy wniebowstąpionego mistrza nie ma niczego nieczystego w wielu aktywnościach cielesnych. Chociaż seks może stać się nieczystą aktywnościach, to sam w sobie nie ma w sobie nic nieczystego.

Przyszedłem na ziemię z Nieba wysłany,
i jestem we wcieleniu,
Używam oto Boskiego prawa,
nakazując Ci wyzwolić Ziemię.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

3. Matko Maryjo, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że jest całkowicie możliwe, aby być aktywnym seksualnie i jednocześnie kroczyć ścieżką duchową, w tym ścieżką ku osiągnięciu świadomości Chrystusa lub stanu Buddy.

Oto wołam w święte imię Boga,
byś użyła Twego Płomienia Matki,
aby pochłonąć całą energię bazującą na lęku,
przywracając tym Świętą Harmonię.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

4. Matko Maryjo, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że w zależności od naszego poziomu świadomości, istnieje pewna ilość energii, która spływa od naszej Obecności JESTEM do naszych czterech niższych ciał. Aby osiągnąć postęp duchowy, część tej energii musi się wznieść i uaktywniać wyższe czakramy.

Twe Święte Imię tu wysławiam,
gdy podnosisz zbiorową świadomość.
Żadnego więcej lęku, zwątpienia i wstydu,
pochłoń je Matki Płomieniem.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

5. Matko Maryjo, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że główne pytanie w tej kwestii brzmi: ile energii, którą otrzymujemy, zużywamy się na aktywności fizyczne, a ile pozostaje jej na aktywację wyższych czakramów?

Wszelką ciemność z Ziemi zmywasz,
Twe Światło sunie jak potężna fala.
Żadna siła ciemności nie może już powstrzymać,
spirali, co pnie się tylko w górę.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

6. Matko Maryjo, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że nie jest konieczne wyrzeczenie się wszelkich doczesnych lub fizycznych aktywności, aby dążyć do duchowego wzrastania. Musimy jednak znaleźć równowagę, aby część energii mogła wznieść się do wyższych czakramów i je uaktywniać.

Wszystkie Duchy Przyrody błogosławisz,
chroniąc je przed ludzkim stresem.
Są już One uwolnione,
by urzeczywistnić Boskie zarządzenie.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

7. Matko Maryjo, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że ideałem dla Ery Wodnika nie jest to, aby ludzie duchowi prowadzili ascetyczny styl życia, ale abyśmy prowadzili aktywne życie w społeczeństwie, jednocześnie dążąc do duchowego rozwoju.

Podnoszę mój głos i przyjmuję postawę:
By skończyć z wojnami – daję polecenie.
Walczący nie będą już więcej ranić Ziemi,
Złota Era już nastaje.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

8. Matko Maryjo, przebudź ludzi, aby znaleźli zrównoważone podejście, aby dbali o fizyczne potrzeby w taki sposób, aby część energii mogła wznieść się do wyższych czakramów.

Matka Ziemia jest wreszcie wolna,
klęski żywiołowe to już przeszłość.
Twe Światło Matki tak intensywne,
że materia jest teraz o wiele mniej gęsta.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

9. Matko Maryjo, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że wielu z nas może przyspieszyć swój rozwój duchowy, prowadząc aktywne życie w społeczeństwie, żyjąc w związku, ponieważ to wydobywa nasze reaktywne wzorce zachowania i  pozwala nam je zauważyć.

W Świetle Matki Ziemia jest czysta,
ruch spirali w górę wytrzymamy.
Obfitość jest już teraz normą,
wizja Boga staje się formą.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

Część 4

1. Matko Maryjo, przebudź ludzi ze stanu umysłu, w którym myślimy, że jesteśmy ludźmi duchowości, myślimy że żyjemy w harmonijnym życiem, ale dzieje się tak po prostu dlatego, że nic nie porusza naszej nierozpracowanej psychiki, więc jej nie widzimy.

O, Błogosławiona Maryjo, Matko moja,
nie ma większej miłości niż Twoja.
Jednością w mym sercu i umyśle będąc,
swe miejsce w Hierarchii Życia znajduję.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

2. Matko Maryjo, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że partnerzy, którzy są oddani pomaganiu sobie w duchowym wzrastaniu, mogą oczyścić swoje pragnienia seksualne, mogą oczyścić swoje czakry podstawy, aby mogli się chronić i uwolnić się od seksualnych tworów zbiorowej świadomości.

Przyszedłem na ziemię z Nieba wysłany,
i jestem we wcieleniu,
Używam oto Boskiego prawa,
nakazując Ci wyzwolić Ziemię.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

3. Matko Maryjo, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że partnerzy mogą rozpracować swoje oddzielone ja związane z seksem, jako że każdy z nas ma takie oddzielne ja z powodu manipulacji przez upadłe istoty. W ten sposób możemy być aktywni seksualnie w sposób, który nie szkodzi naszemu duchowemu rozwojowi.

Oto wołam w święte imię Boga,
byś użyła Twego Płomienia Matki,
aby pochłonąć całą energię bazującą na lęku,
przywracając tym Świętą Harmonię.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

4. Matko Maryjo, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że przyszliśmy na Ziemię, ponieważ nasza Obecność JESTEM ma pozytywny cel i chce czegoś doświadczyć na Ziemi, chce doświadczyć samej siebie ziemskim środowisku.

Twe Święte Imię tu wysławiam,
gdy podnosisz zbiorową świadomość.
Żadnego więcej lęku, zwątpienia i wstydu,
pochłoń je Matki Płomieniem.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

5. Matko Maryjo, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że tym celem nie jest możliwie najszybsze wydostanie się z koła ziemskiego odradzania się. Celem jest posiadanie pewnych doświadczeń na Ziemi, ponieważ faktycznie przyspieszają one duchowy rozwój naszych Obecności JESTEM.

Wszelką ciemność z Ziemi zmywasz,
Twe Światło sunie jak potężna fala.
Żadna siła ciemności nie może już powstrzymać,
spirali, co pnie się tylko w górę.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

6. Matko Maryjo, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że cała idea, że można postrzegać ludzi jak zwykłe przedmioty, pochodzi od upadłych istot.

Wszystkie Duchy Przyrody błogosławisz,
chroniąc je przed ludzkim stresem.
Są już One uwolnione,
by urzeczywistnić Boskie zarządzenie.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

7. Matko Maryjo, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że zanim upadłe istoty przybyły na Ziemię, ludzie nie uprzedmiotawiali się nawzajem. Ludzie zachowywali podstawowe człowieczeństwo, istotę człowieczeństwa (basic humanity, the essential humanity) według których, chociaż postrzegamy siebie jako podmiot otoczony przedmiotami, nadal jesteśmy świadomi, że nie jesteśmy przedmiotami.

Podnoszę mój głos i przyjmuję postawę:
By skończyć z wojnami – daję polecenie.
Walczący nie będą już więcej ranić Ziemi,
Złota Era już nastaje.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

8. Matko Maryjo, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że kiedy zdamy sobie sprawę, że to, co robimy innej osobie, wywoła w tej osobie pewne myśli i uczucia – to jesteśmy otwarci na motto wszystkich prawdziwych duchowych nauk: „Nie rób drugiemu, co tobie nie miłe.”.

Matka Ziemia jest wreszcie wolna,
klęski żywiołowe to już przeszłość.
Twe Światło Matki tak intensywne,
że materia jest teraz o wiele mniej gęsta.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

9. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad upadłymi istotami, które zbuntowały się przeciwko wznoszącemu się ruchowi auto-transcendencji, w którym rezygnujemy z wszelkiej tendencji do postrzegania siebie jako na istoty niezmienne.

W Świetle Matki Ziemia jest czysta,
ruch spirali w górę wytrzymamy.
Obfitość jest już teraz normą,
wizja Boga staje się formą.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

Część 5

1. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad upadłymi istotami, które zbuntowały się przeciwko temu procesowi i czyniąc to dokonały aktu auto-obiektywizacji, ponieważ uprzedmiotowiły oddzielone ja, z które nie chciały zrezygnować nie chciały pozwolić mu umrzeć, aby móc podążać za Chrystusem.

O, Błogosławiona Maryjo, Matko moja,
nie ma większej miłości niż Twoja.
Jednością w mym sercu i umyśle będąc,
swe miejsce w Hierarchii Życia znajduję.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

2. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad upadłymi istotami, które zobiektywizowały wszystko inne, uprzedmiotowiły wniebowstąpionych mistrzów, Boga – zobiektywizowały wszystko wokół siebie.

Przyszedłem na ziemię z Nieba wysłany,
i jestem we wcieleniu,
Używam oto Boskiego prawa,
nakazując Ci wyzwolić Ziemię.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

3. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad upadłymi istotami, które przyszły na Ziemię z myślą, że istoty ludzkie na Ziemi są dla nich tylko przedmiotami.

Oto wołam w święte imię Boga,
byś użyła Twego Płomienia Matki,
aby pochłonąć całą energię bazującą na lęku,
przywracając tym Świętą Harmonię.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

4. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad upadłymi istotami, które są całkowicie egocentryczne, są narcyzami, psychopatami lub socjopatami, ponieważ są całkowicie skupione na sobie i na tym, czego pragną, całkowicie niewrażliwe na to, co robią innym istotom, jak ich czyny wpływają na innych ludzi.

Twe Święte Imię tu wysławiam,
gdy podnosisz zbiorową świadomość.
Żadnego więcej lęku, zwątpienia i wstydu,
pochłoń je Matki Płomieniem.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

5. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad upadłymi istotami, które stworzyły całkowite uprzedmiotowienie istot ludzkich. Mają plan, mają pewne pragnienia i chcą mieć władzę, chcą postawić siebie jako posiadający tyle władzy, ile można zdobyć na Ziemi.

Wszelką ciemność z Ziemi zmywasz,
Twe Światło sunie jak potężna fala.
Żadna siła ciemności nie może już powstrzymać,
spirali, co pnie się tylko w górę.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

6. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad upadłymi istotami, które chcą zmusić ludzkość do uznania ich jako swoich przywódców, i aby bezkrytycznie wykonywali ich rozkazy.

Wszystkie Duchy Przyrody błogosławisz,
chroniąc je przed ludzkim stresem.
Są już One uwolnione,
by urzeczywistnić Boskie zarządzenie.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

7. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad upadłymi istotami, które są całkowicie niewrażliwe na to, czy miliony ludzi ginie, ponieważ nie mają absolutnie żadnego współczucia, empatii. Dla upadłych istot, ludzie są niczym innym jak przedmiotami.

Podnoszę mój głos i przyjmuję postawę:
By skończyć z wojnami – daję polecenie.
Walczący nie będą już więcej ranić Ziemi,
Złota Era już nastaje.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

8. Matko Maryjo, przebudź kobiety we współczesnych demokracjach, aby dostrzegły, że nie jest realistyczne ani rozsądne obwinianie wszystkich mężczyzn za represjonowanie kobiet. Pomóż tym kobietom wyjść z negatywnego nastawienia do mężczyzn.

Matka Ziemia jest wreszcie wolna,
klęski żywiołowe to już przeszłość.
Twe Światło Matki tak intensywne,
że materia jest teraz o wiele mniej gęsta.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

9. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby zdały sobie sprawę, że musimy przyjąć bardziej wyważoną postawę, musimy ćwiczyć nasze rozróżnianie, musimy być mądrzejsi i nie mówić, że kobiety są uciskane przez wszystkich mężczyzn.

W Świetle Matki Ziemia jest czysta,
ruch spirali w górę wytrzymamy.
Obfitość jest już teraz normą,
wizja Boga staje się formą.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

Zapieczętowanie

W imię JESTEM KTÓRYM JESTEM akceptuję, że Archanioł Michał, Elohim Astrea i Shiva tworzą nieprzeniknioną tarczę wokół mnie samej/samego i wokół wszystkich konstruktywnych ludzi, chroniąc nas przed wszystkimi energiami opartymi na lęku we wszystkich czterech oktawach.

Akceptuję, że Światło Boga pochłania i przekształca wszystkie oparte na lęku energie, które tworzą siły ciemności działające przeciwko wyzwoleniu kobiet na Ziemi!

 

 

Część 2

W imię JESTEM KTÓRYM JESTEM i w imię Jezusa Chrystusa, używam prawa, który mam jako istota we wcieleniu na Ziemi, aby wołać do Matki Maryi, by wzmocniła moje wezwania i użyła moich czakramów, aby rzutować sformułowania zawarte w tej inwokacji w zbiorową świadomość i obudzić ludzi ku świadomości, która wyzwoli zarówno mężczyzn, jak i kobiety z wszelkiego psychicznego i duchowego zniewolenia ze strony upadłych istot. Przebudź ludzi ku rzeczywistości, że jesteśmy istotami duchowymi i że możemy współtworzyć nową przyszłość, pracując z wniebowstąpionymi mistrzami. Szczególnie wołam … 

[Tu możesz dołączyć osobiste wołanie.] 

Wołam o najdoskonalsze spełnienie tych wezwań, ale nie moja, lecz Twoja, Ojcze-Matko Boże, wola niech się stanie. Amen. 

Część 1

1. Matko Maryjo, przebudź kobiety ku potrzebie rozpoznania, że ​​na przestrzeni dziejów, kobiety były, jak są do dzisiaj, uciskane przez określoną grupę ludzi tworzących elitę, którzy uważają, że są w stanie lepiej rządzić społeczeństwem niż przeciętny człowiek.

O, Błogosławiona Maryjo, Matko moja,
nie ma większej miłości niż Twoja.
Jednością w mym sercu i umyśle będąc,
swe miejsce w Hierarchii Życia znajduję.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

2. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że jesteśmy uciskani przez niewielką elitę, która ma elitarną mentalność, prawie nieograniczone pragnienie władzy i przywilejów, a kiedy już je osiągnie, bardzo niechętne z niej rezygnuje.

Przyszedłem na ziemię z Nieba wysłany,
i jestem we wcieleniu,
Używam oto Boskiego prawa,
nakazując Ci wyzwolić Ziemię.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

3. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że siłą na Ziemi, która od wieków uciskała kobiety, jest elita władzy.

Oto wołam w święte imię Boga,
byś użyła Twego Płomienia Matki,
aby pochłonąć całą bazującą na lęku energię,
przywracając tym Świętą Harmonię.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

4. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że aby naprawdę wyzwolić kobiety, musimy wyzwolić je spod wpływu elity władzy.

Twe Święte Imię tu wysławiam,
gdy podnosisz zbiorową świadomość.
Żadnego więcej lęku, zwątpienia i wstydu,
pochłoń je Matki Płomieniem.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

5. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że również współczesne demokracje mają elitę władzy, która ma mniej widoczną kontrolę nad ludnością, na przykład jako elita gospodarcza, która kontroluje system finansowy.

Wszelką ciemność z Ziemi zmywasz,
Twe Światło sunie jak potężna fala.
Żadna siła ciemności nie może już powstrzymać,
spirali, co pnie się tylko w górę.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

6. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że istnieje elita władzy, ale nie używa ona siły militarnej ani politycznej w sposób otwarty, używa jej pośrednio poprzez wpływy, jaką wywiera, ponieważ kontrolują pieniądze i system monetarny.

Wszystkie Duchy Przyrody błogosławisz,
chroniąc je przed ludzkim stresem.
Są już One uwolnione,
by urzeczywistnić Boskie zarządzenie.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

7. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że wielu opiniotwórców w społeczeństwie ma elitarny sposób myślenia, a członkowie elity władzy mają bardzo uwłaczający stosunek do kobiet.

Podnoszę mój głos i przyjmuję postawę:
By skończyć z wojnami – daję polecenie.
Walczący nie będą już więcej ranić Ziemi,
Złota Era już nastaje.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

8. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że elity władzy mają pewien cel, który chcą osiągnąć, a ludzie ich narodów są po prostu przedmiotami do osiągnięcia tego celu. Dla nich nie jesteśmy prawdziwymi ludźmi, jesteśmy tylko przedmiotami.

Matka Ziemia jest wreszcie wolna,
klęski żywiołowe to już przeszłość.
Twe Światło Matki tak intensywne,
że materia jest teraz o wiele mniej gęsta.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

9. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że elity władzy od wieków postrzega kobiety jako przedmioty, które są po to, aby rodzić dzieci, które mogą zostać żołnierzami i robotnikami, wykonującymi na rzecz elity całą brudną robotę.

W Świetle Matki Ziemia jest czysta,
ruch spirali w górę wytrzymamy.
Obfitość jest już teraz normą,
wizja Boga staje się formą.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

Część 2

1. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że członkowie elity władzy chcą, aby żołnierze walczyli, by pracownicy wykonywali za nich całą pracę. To daje im uprzywilejowaną pozycję i korzyści ekonomiczne, dzięki czemu mogą przejmować większość dostatku wytwarzanego przez ludzi pracy.

O, Błogosławiona Maryjo, Matko moja,
nie ma większej miłości niż Twoja.
Jednością w mym sercu i umyśle będąc,
swe miejsce w Hierarchii Życia znajduję.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

2. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że wiele osób spośród tej elity władzy postrzega kobiety przede wszystkim jako wychowujące dzieci. Stworzyły one religie, ideologie polityczne i bardziej subtelne przekonania, które mówią, że kobiety powinny pozostać w domu, powinny skupiać się na byciu matkami i opiece nad mężami.

Przyszedłem na ziemię z Nieba wysłany,
i jestem we wcieleniu,
Używam oto Boskiego prawa,
nakazując Ci wyzwolić Ziemię.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

3. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że elity biznesowe w wielu krajach działają w wielkiej sprawie (an epic cause), aby rozwinąć swój biznes do jak największych rozmiarów i przejąć konkurentów.

Oto wołam w święte imię Boga,
byś użyła Twego Płomienia Matki,
aby pochłonąć całą bazującą na lęku energię,
przywracając tym Świętą Harmonię.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

4. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że elita potrzebuje mężczyzn, którzy są chętni do wykonywania ciężkiej pracy, a mężczyźni ci potrzebują w domu kobiet, które zajmują się domem i dziećmi. To jest rola, do której elita władzy chce ograniczyć kobiety.

Twe Święte Imię tu wysławiam,
gdy podnosisz zbiorową świadomość.
Żadnego więcej lęku, zwątpienia i wstydu,
pochłoń je Matki Płomieniem.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
 

5. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że elita władzy pragnie również, aby kobiety były dostępne do seksualnego wykorzystywania, nie tylko dla nich samych, ale także dla mężczyzn, którzy dla nich pracują.

Wszelką ciemność z Ziemi zmywasz,
Twe Światło sunie jak potężna fala.
Żadna siła ciemności nie może już powstrzymać,
spirali, co pnie się tylko w górę.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
 

6. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że są one się w wyjątkowej sytuacji, ponieważ najprawdopodobniej to one otworzą się na te idee, otworzą się ku potrzebie wyzwolenia siebie, a tym samym mężczyzn i społeczeństwa, od narcystycznej elity władzy.

Wszystkie Duchy Przyrody błogosławisz,
chroniąc je przed ludzkim stresem.
Są już One uwolnione,
by urzeczywistnić Boskie zarządzenie.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

7. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby zaakceptowały, że istnieje narcystyczna elita władzy, która rządzi tą Planetą od niepamiętnych czasów. Pomóż kobietom dostrzec, że najwyższy czas coś z tym zrobić i uwolnić kobiety od ograniczania do tych ról, w których są po prostu przedmiotami służącymi elicie.

Podnoszę mój głos i przyjmuję postawę:
By skończyć z wojnami – daję polecenie.
Walczący nie będą już więcej ranić Ziemi,
Złota Era już nastaje.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

8. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że potrafią przejrzeć epicką mentalność, podczas gdy mężczyźni są bardziej skłonni do walki o wielkie sprawy, gotowi są poświęcić swoje życie, gotowi są zabijać, aby promować jakąś epicką sprawę.

Matka Ziemia jest wreszcie wolna,
klęski żywiołowe to już przeszłość.
Twe Światło Matki tak intensywne,
że materia jest teraz o wiele mniej gęsta.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

9. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że mężczyźni nie mogą uwolnić tej Planety od epickiej mentalności i epickich spraw, a zatem kobiety mają historyczną szansę wyniesienia społeczeństwa poza wojny i konflikty.

W Świetle Matki Ziemia jest czysta,
ruch spirali w górę wytrzymamy.
Obfitość jest już teraz normą,
wizja Boga staje się formą.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

Część 3

1. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby – kiedy ich mężowie nie mogą tego powiedzieć – po prostu, dostrzegły potrzebę powiedzenia „Dość!”, i postawiły pytanie: „Dlaczego tak dużo pracujesz? Czy to naprawdę jest ma to jakąś wartość? Czy rzeczywiście potrzebujemy tych pieniędzy? Czy naprawdę potrzebujesz tego awansu? Czy naprawdę musisz spędzić całe życie pracując w tym korporacyjnym środowisku, po to tylko, żeby umrzeć dwa lata po przejściu na emeryturę?”.

O, Błogosławiona Maryjo, Matko moja,
nie ma większej miłości niż Twoja.
Jednością w mym sercu i umyśle będąc,
swe miejsce w Hierarchii Życia znajduję.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

2. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że są same bardziej otwarte na duchowy rozwój niż mężczyźni. Mężczyźni są bardziej skoncentrowani na aktywnościach fizycznych, a kobiety są bardziej otwarte na sprawy duchowe.

Przyszedłem na ziemię z Nieba wysłany,
i jestem we wcieleniu,
Używam oto Boskiego prawa,
nakazując Ci wyzwolić Ziemię.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

3. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że zbliżamy się do bardzo ważnego punktu zwrotnego w historii, w którym kobiety mogą naprawdę zmienić postrzeganie społeczeństwa, zmienić postrzeganie związków międzyludzkich.

Oto wołam w święte imię Boga,
byś użyła Twego Płomienia Matki,
aby pochłonąć całą bazującą na lęku energię,

przywracając tym Świętą Harmonię.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

4. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby były prekursorami ruchu, który zrobi krok wstecz, przyglądnie się społeczeństwu i zada pytanie: „Dokąd idziemy? Co robimy? Jeśli nadal będziemy robić to, co robimy teraz, dokąd to nas zaprowadzi? I czy naprawdę chcemy się tam udać?”.

Twe Święte Imię tu wysławiam,
gdy podnosisz zbiorową świadomość.
Żadnego więcej lęku, zwątpienia i wstydu,
pochłoń je Matki Płomieniem.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

5. Matko Maryjo, przebudź kobiety, by zapytały, czy wzrost gospodarczy jest celem samym w sobie? Czy powinniśmy nadal starać się być coraz bogatsi, czy powinniśmy w nieskończoność bezmyślnie gromadzić dobra materialne?

Wszelką ciemność z Ziemi zmywasz,
Twe Światło sunie jak potężna fala.
Żadna siła ciemności nie może już powstrzymać,
spirali, co pnie się tylko w górę.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

6. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby zadały pytanie: „Jaki jest cel wygodnego, materialnego stylu życia? Co możemy z tym zrobić? ”

Wszystkie Duchy Przyrody błogosławisz,
chroniąc je przed ludzkim stresem.
Są już One uwolnione,
by urzeczywistnić Boskie zarządzenie.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

7. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby stwierdziły: „Musi istnieć jakiś wyższy cel. Nie może on polegać jedynie na dążeniu do osiągania coraz większych wygód, odbywania dalekich podróży, zakupie większych samochodów, większych i wygodniejszych domów letniskowych – musi istnieć prawdziwy cel.”.

Podnoszę mój głos i przyjmuję postawę:
By skończyć z wojnami – daję polecenie.
Walczący nie będą już więcej ranić Ziemi,
Złota Era już nastaje.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

8. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że celem jest samorealizacja, samodoskonalenie, rozwój osobisty, wzrost świadomości.

Matka Ziemia jest wreszcie wolna,
klęski żywiołowe to już przeszłość.
Twe Światło Matki tak intensywne,
że materia jest teraz o wiele mniej gęsta.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

9. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby zmieniły punkt widzenia całego kraju, mówiąc: „Celem naszego społeczeństwa nie jest wytwarzanie coraz większego materialnego bogactwa i dostatku. Celem jest lepsza jakość życia, a osiągniemy ją tylko poprzez poznanie psychiki człowieka, tego, co nas uszczęśliwia, co sprawia, że ​​czujemy się spełnieni.”.

W Świetle Matki Ziemia jest czysta,
ruch spirali w górę wytrzymamy.
Obfitość jest już teraz normą,
wizja Boga staje się formą.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

Część 4

1. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że wzrost chorób psychicznych w wielu współczesnych krajach jest znakiem, że sporo osób jest gotowych do samorealizacji, ale nie wiedzą, jak to zrobić, społeczeństwo ich w tym nie wspiera.

O, Błogosławiona Maryjo, Matko moja,
nie ma większej miłości niż Twoja.
Jednością w mym sercu i umyśle będąc,
swe miejsce w Hierarchii Życia znajduję.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

2. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby były prekursorami tej zmiany – aby koncentrowały się na rozwoju osobistym, na jakości życia i na osiąganiu poczucia, że życie ma sens.

Przyszedłem na ziemię z Nieba wysłany,
i jestem we wcieleniu,
Używam oto Boskiego prawa,
nakazując Ci wyzwolić Ziemię.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

Przyszedłem na ziemię z Nieba wysłany,
i jestem we wcieleniu,
Używam oto Boskiego prawa,
nakazując Ci wyzwolić Ziemię.

3. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że wielu mężczyzn usidlonych w korporacyjnym wyścigu szczurów postrzega swoje żony jako przedmioty, które są po to, by uprawiać z nimi seks i aby wychowywały dzieci.

Oto wołam w święte imię Boga,
byś użyła Twego Płomienia Matki,
aby pochłonąć całą bazującą na lęku energię,
przywracając tym Świętą Harmonię.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

4. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby powiedziały: „To nam po prostu nie wystarcza. Mamy już tego dość. Takie życie już nam nie wystarcza. Chcemy czegoś więcej w naszych związkach.”.

Twe Święte Imię tu wysławiam,
gdy podnosisz zbiorową świadomość.
Żadnego więcej lęku, zwątpienia i wstydu,
pochłoń je Matki Płomieniem.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

5. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że związek musi mieć cel, ale nie jest nim gromadzenie dóbr materialnych. Jest nim rozwój osobisty, samorealizacja.

Wszelką ciemność z Ziemi zmywasz,
Twe Światło sunie jak potężna fala.
Żadna siła ciemności nie może już powstrzymać,
spirali, co pnie się tylko w górę.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

6. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że prawdziwym celem związku jest pomaganie sobie nawzajem w doskonaleniu się. Dorastamy razem, stymulujemy się nawzajem w rozwoju, pomagamy sobie, wspieramy się, to jest nadrzędny cel związku.

Wszystkie Duchy Przyrody błogosławisz,
chroniąc je przed ludzkim stresem.
Są już One uwolnione,
by urzeczywistnić Boskie zarządzenie.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

7. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że może to stać się rewolucją społeczną, która dosłownie wstrząśnie Ziemią, a elita władzy nie będzie wiedziała, co z tym zrobić.

Podnoszę mój głos i przyjmuję postawę:
By skończyć z wojnami – daję polecenie.
Walczący nie będą już więcej ranić Ziemi,
Złota Era już nastaje.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

8. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że kiedy takie spojrzenie na związek osiągnie pewien poziom, wpłynie to na całe społeczeństwo, a elita władzy nie będzie w stanie tego powstrzymać, ponieważ nie mieści im się w głowach, dlaczego ktoś mógłby tego chcieć.

Matka Ziemia jest wreszcie wolna,
klęski żywiołowe to już przeszłość.
Twe Światło Matki tak intensywne,
że materia jest teraz o wiele mniej gęsta.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

9. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że istnieje siła, która chce zatrzymać wzrost duchowy, która chce przeszkodzić każdemu na Ziemi w osiągnięciu wyższego poziomu świadomości, zwłaszcza osobistej świadomości Chrystusa.

W Świetle Matki Ziemia jest czysta,
ruch spirali w górę wytrzymamy.
Obfitość jest już teraz normą,
wizja Boga staje się formą.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

Część 5

1. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że główną bronią używaną przez tę siłę jest projekcja, że ​​nasz osobisty rozwój duchowy zależy od okoliczności poza nami.

O, Błogosławiona Maryjo, Matko moja,
nie ma większej miłości niż Twoja.
Jednością w mym sercu i umyśle będąc,
swe miejsce w Hierarchii Życia znajduję swe miejsce w Hierarchii Życia znajduję.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

2. Matko Maryjo, przebudź kobiety z iluzji, że ich rozwój duchowy zależy od mężczyzn. Pomóż kobietom dostrzec, że nie ma prawdziwej siły, żadnej siły duchowej, która uzależnia nasz rozwój osobisty od czegokolwiek poza nami.

Przyszedłem na ziemię z Nieba wysłany,
i jestem we wcieleniu,
Używam oto Boskiego prawa,
nakazując Ci wyzwolić Ziemię.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

3. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że rozwój osobisty zachodzi w naszych umysłach i zależy tylko od chęci spojrzenia na naszą psychikę i rozwiązania w niej tego, co należy rozwiązać.

Oto wołam w święte imię Boga,
byś użyła Twego Płomienia Matki,
aby pochłonąć całą bazującą na lęku energię,
przywracając tym Świętą Harmonię.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

4. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby stały się prawdziwie niezależnymi osobami i by mogły powiedzieć: „Mój wewnętrzny rozwój zależy od procesu zachodzącego we mnie i potrafię znaleźć równowagę między pracą nad sobą a mym codziennym życiem.

Twe Święte Imię tu wysławiam,
gdy podnosisz zbiorową świadomość.
Żadnego więcej lęku, zwątpienia i wstydu,
pochłoń je Matki Płomieniem.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

5. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby spojrzały na mężczyznę w swoim życiu i powiedziały: „Ten mężczyzna musi zaspokajać jakąś potrzebę, którą mam w sobie, w przeciwnym razie nie przyciągnęłabym do siebie tej sytuacji. Zaistniała ona, ponieważ ten człowiek zaspokaja jakąś moją potrzebę.”.

Wszelką ciemność z Ziemi zmywasz,
Twe Światło sunie jak potężna fala.
Żadna siła ciemności nie może już powstrzymać,
spirali, co pnie się tylko w górę.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

6. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby dostrzegły swoje psychiczne potrzeby i użyły praktycznych narzędzi, aby je zaspokoić lub pogodzić się z ich posiadaniem.

Wszystkie Duchy Przyrody błogosławisz,
chroniąc je przed ludzkim stresem.
Są już One uwolnione,
by urzeczywistnić Boskie zarządzenie.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

7. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby przezwyciężyły wszystkie potrzeby związane z odczuwaniem jakiegoś braku, ​​aby mogły zacząć inaczej spoglądać na swoich partnerów i przezwyciężyć napięcie, co pozwoli im rozmawiać z nimi bardziej otwarcie.

Podnoszę mój głos i przyjmuję postawę:
By skończyć z wojnami – daję polecenie.
Walczący nie będą już więcej ranić Ziemi,
Złota Era już nastaje.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

8. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby dostrzegły potrzeby swoich partnerów i albo je spełniały, albo pomagały im wyjść poza nie.

Matka Ziemia jest wreszcie wolna,
klęski żywiołowe to już przeszłość.
Twe Światło Matki tak intensywne,
że materia jest teraz o wiele mniej gęsta.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
 

9. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że skupiając się na uzdrawianiu swojej psychiki, zmienią dynamikę swych relacji i przezwyciężą napięcie, które blokuje otwartą komunikację.

W Świetle Matki Ziemia jest czysta,
ruch spirali w górę wytrzymamy.
Obfitość jest już teraz normą,
wizja Boga staje się formą.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

Część 6

1. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby mogły tworzyć relacje, w których oboje partnerzy są świadomi, że chcą być lepszymi niż są obecnie, chcą doświadczyć samorealizacji i wzajemnie się w tym wspierają.

O, Błogosławiona Maryjo, Matko moja,
nie ma większej miłości niż Twoja.
Jednością w mym sercu i umyśle będąc,
swe miejsce w Hierarchii Życia znajduję.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

2. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że następna rewolucja dla kobiet zaczyna się w domu, czyli w ich własnej psychice. Następna rewolucja kobiet będzie, musi być, może być, tylko rewolucją psychiczną.

Przyszedłem na ziemię z Nieba wysłany,
i jestem we wcieleniu,
Używam oto Boskiego prawa,
nakazując Ci wyzwolić Ziemię.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

3. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby zaczęły patrzeć na siebie, starając się poprawić własną psychikę, aby znalazły wyższe podejście, głębsze podejście do tej pracy i zacząć dążyć do duchowego wzrastania.

Oto wołam w święte imię Boga,
byś użyła Twego Płomienia Matki,
aby pochłonąć całą bazującą na lęku energię,
przywracając tym Świętą Harmonię.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

4. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby wkroczyły na pozytywną ścieżkę rozwoju osobistego, a następnie pomogły wejść na nią mężczyznom.

Twe Święte Imię tu wysławiam,
gdy podnosisz zbiorową świadomość.
Żadnego więcej lęku, zwątpienia i wstydu,
pochłoń je Matki Płomieniem.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
 

5. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby pomogły współczesnym demokracjom zmienić się w taki sposób, aby nie skupiały się na dobrobycie materialnym, ale na dobrobycie psychicznym, duchowym i psychiczno-duchowym.

Wszelką ciemność z Ziemi zmywasz,
Twe Światło sunie jak potężna fala.
Żadna siła ciemności nie może już powstrzymać,
spirali, co pnie się tylko w górę.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

6. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że tylko w ten sposób ludzie mogą stać się szczęśliwi, spełnieni, mogą osiągnąć spokój ducha, poczucie celu i dostrzec, że życie jest w rzeczywistości procesem, który dokądś nas prowadzi.

Wszystkie Duchy Przyrody błogosławisz,
chroniąc je przed ludzkim stresem.
Są już One uwolnione,
by urzeczywistnić Boskie zarządzenie.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

7. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że życie jest darem. Nie jest czymś, czego należy nienawidzić lub czemu należy stawiać opór; nie powinniśmy żyć bezmyślnie, bo życie jest prawdziwym darem.

Podnoszę mój głos i przyjmuję postawę:
By skończyć z wojnami – daję polecenie.
Walczący nie będą już więcej ranić Ziemi,
Złota Era już nastaje.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

8. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby uwolniły współczesne społeczeństwa od ciężaru, jaki stworzyła elita władzy, że dla zwykłych ludzi życie jest walką, którą trzeba znosić, nie jest darem, którym można się cieszyć.

Matka Ziemia jest wreszcie wolna,
klęski żywiołowe to już przeszłość.
Twe Światło Matki tak intensywne,
że materia jest teraz o wiele mniej gęsta.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

9. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że nadszedł czas, aby kobiety wzniosły się ponad role, które zamieniają ich życie w walkę, aby mogły prawdziwie przyjąć i cieszyć się życiem oraz maksymalnie wykorzystać szanse na przekraczanie siebie.

W Świetle Matki Ziemia jest czysta,
ruch spirali w górę wytrzymamy.
Obfitość jest już teraz normą,
wizja Boga staje się formą.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

Zapieczętowanie

W imię JESTEM KTÓRYM JESTEM akceptuję, że Archanioł Michał, Elohim Astrea i Shiva tworzą nieprzeniknioną tarczę wokół mnie samej/samego i wokół wszystkich konstruktywnych ludzi, chroniąc nas przed wszystkimi energiami opartymi na lęku we wszystkich czterech oktawach.

Akceptuję, że Światło Boga pochłania i przekształca wszystkie oparte na lęku energie, które tworzą siły ciemności działające przeciwko wyzwoleniu kobiet na Ziemi!

 

Wygłaszając kolejne inwokacje, przejdź do:
Rozdział 35. Inwokacja - Wołanie o duchową wolność

Dwie dodatkowe inwokacje i konferencji poświęconej "Wyzwoleniu kobiet":

- Wołanie o zaprzestanie eksploatacji kobiet
 

- Wołanie o duchowe przebudzenie kobiet

Nowe komentarze

06.08 | 15:07

Dziękuję za informację. Pozdrawiam Monika P.

06.08 | 13:03

Pani Moniko, o ile wiem, to obecnie wygłaszanie są o godź. 7, 12 i 19-tej inwokacja na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie. Póki co, każdy wygłasza je indywidualnie. Z serdecznościami! P. K.

06.08 | 11:39

czy są osoby mówiące dekret za Polskę np. niedzielę o 21:00 ? pytam bo jest napisane, że dwie , trzy osoby mają wygłaszać ten dekret.

25.02 | 09:49

Z serca polecam albo "Jak TY możesz zmienić świat" albo "Ku pełni wyzwolenia kobiet" . Z serdecznościami! P. K.

Podziel się stroną