Przekraczanie dualizmu

Jak wyjaśniono w innym miejscu, podstawową bronią wykorzystywaną przez upadłe istoty jest określona forma myślenia, która dąży do polaryzacji każdej kwestii w dwa przeciwstawne stanowiska. Upadłe istoty dążą następnie do narzucenia wartościującego osądu mówiąc, że jedno stanowisko jest prawdziwe, a drugie fałszywe lub złe. Następnym etapem jest epicka mentalność, zgodnie z którą niezwykle ważne jest, aby dobro pokonało zło (wszelkimi środkami). 

Patrząc z perspektywy historycznej większość debat odbywała się według tego schematu. Z tą formą dyskusji wiąże się kilka problemów: 

  • Całkowicie przeoczono, że upadłe istoty określiły oba przeciwstawne bieguny. W ten sposób definiują one problem, który jest dyskutowany.
  • Kiedy upadłe istoty definiują oba bieguny, faktycznie nie ma znaczenia, która strona wygra dyskusję. Tak czy inaczej, wynik posłuży jednemu z ukrytych planów upadłych istot i popchnie społeczeństwo w pożądanym przez nich kierunku.
  • Kiedy upadłe istoty określą warunki debaty, definiują również możliwe rozwiązania, które ludzie mogą dostrzec. Ludzie po prostu nie widzą żadnego innego rozwiązania oprócz tego, które służy planom upadłych istot.
  • W wielu przypadkach to nie jest kwestia tego, co jest dobre, a co złe w jakiś ostateczny sposób. Jest to jedynie kwestia tego, czy wygra jedna grupa upadłych istot lub inna grupa upadłych istot.
  • W wielu przypadkach problem jest definiowany w taki sposób, że jedyną możliwością jest zastosowanie siły wobec określonej grupy ludzi. Wiele konfliktów przeradza się w rozwiązanie siłowe, przygotowujące również grunt pod przyszły konflikt. Niektóre debaty nie mają rozwiązania, ale nawet to służy planowi tworzenia chaosu w społeczeństwie.
  • Kiedy debata skupia się tylko na dwóch biegunach, to fakt ten wyklucza wszystkie inne rozwiązania. Dlatego w wielu przypadkach społeczeństwo dyskutuje w oparciu o dwa bieguny określone przez upadłe istoty i nie ma otwarcia na inne możliwości definiowane przez umysł jedności.

Wniosek jest taki, że niezwykle ważne jest, aby społeczeństwo stało się bardziej świadome dualistycznego stanu świadomości. Jednak widzimy, że obecnie żadne społeczeństwo nie jest tego prawdziwe świadome. 

Chociaż może się to wydawać zniechęcające, musimy pamiętać, że w świadomości zbiorowej istnieje stały stan postępu. Osiągnął on poziom umożliwiający dokonanie zmiany, w której ludzie (przynajmniej górne 10%) mogą szybko stać się świadomi dualizmu i niebezpieczeństwa tych spolaryzowanych debat. 

Dlatego też istnieje wielka potrzeba ludzi, którzy mogą być pionierami tej zmiany, aby w różny sposób podnosić świadomość dualizmu i jej alternatywy. Oznacza to, oczywiście, że ludzie ci muszą być gotowi wznieść najpierw swoją świadomość ponad dualizm.

Dlaczego nie możemy walczyć z upadłymi istotami 

Uwaga: Ciąg dalszy powższego tekstu znajdziesz w nowej witrynie, która jest w przygotowaniu lub w książce, którą możesz nabyć TUTAJ.

 

NASTĘPNA STRONA: Otrzymywanie nowych idei i pomysłów wynalazków

Nowe komentarze

06.08 | 15:07

Dziękuję za informację. Pozdrawiam Monika P.

06.08 | 13:03

Pani Moniko, o ile wiem, to obecnie wygłaszanie są o godź. 7, 12 i 19-tej inwokacja na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie. Póki co, każdy wygłasza je indywidualnie. Z serdecznościami! P. K.

06.08 | 11:39

czy są osoby mówiące dekret za Polskę np. niedzielę o 21:00 ? pytam bo jest napisane, że dwie , trzy osoby mają wygłaszać ten dekret.

25.02 | 09:49

Z serca polecam albo "Jak TY możesz zmienić świat" albo "Ku pełni wyzwolenia kobiet" . Z serdecznościami! P. K.

Podziel się stroną