Mistyczne Inicjacje Wolności

Ścieżka ku duchowemu mistrzostwu. Tom 9

Dowiedz się, jak urzeczywistnić harmonię między twoim życiem duchowym i twym praktycznym życiem oraz jak otrzymywać idee bezpośrednio od Saint Germain. 

Książki z serii „Poznaj siebie na twej ścieżce ku duchowemu mistrzostwu” prezentują zestaw mistycznych i praktycznych inicjacji mających na celu podniesienie twojej świadomości i odblokowanie twórczego potencjału. Każda książka serii przedstawia inicjacje jednego z siedmiu duchowych promieni. Sposobem na zwiększenie twoich twórczych mocy i urzeczywistnienia życia, którego pragniesz, jest opanowanie twórczych energii tych promieni. 

Niniejsza książka przedstawia siedem inicjacji Siódmego Promienia Wolności, których naucza Wniebowstąpiony Mistrz Saint Germain. Znajdziesz w niej głębokie nauki o tym, jak urzeczywistnić upragnione okoliczności w twoim życiu i osiągnąć harmonię między życiem duchowym a praktycznym. 

Nauczysz się z niej:

1. Jak podejść do życia jak do dzieła sztuki i tworzyć używając energii zamiast „rzeczy” uczynionych z materii. 

2. Jak uświadomić sobie, jakie okoliczności możesz i jakich nie możesz zmienić z mocy twego umysłu? 

3. Jak dostosować twoje zewnętrzne marzenia i pragnienia do Boskiego planu twego życia? 

4. Jak podejść do Ziemi jako symulatora rzeczywistości, w której wiele warunków może zostać przez ciebie zmienionych.

5. Jak przestać widzieć ograniczenia i zacząć dostrzegać jak okoliczności twego życia mogą być zmienione umysłem? 

6. Jak przebiega proces urzeczywistniania i jak możesz przezwyciężyć ja oparte o brak? 

Drukowana angielska wersja książki zawiera 394 strony.

WARUNKI SPRZEDAżY

UWAGA! Nasze ceny e-boków lub ich plików pdf dla klientów spoza Polski są takie jakie w przybliżeniu są obecnie ceny ich drukowanych angielskich oryginałów w www.amzon.pl oraz w www.amazon.se. Jednak zostaną one odpowiednio zniżone, gdy polskie tłumaczenia zaczną ukazywać się w postaci drukowanej. Jeśli zamawiający znajdzie w jakimkolwiek portalu amazon niższą cenę zamawianej u nas książki nabędzie ją u nas za tę właśnie cenę.

Książka w formacie pdf może być również używana jako audio-bok. Format ten daje możliwość wysłuchania jej w wybranym tempie i czytanej głosem damskiego lub męskiego lektora. Jak sprawić, by plik PDF był odczytywany na głos?PŁATNOŚĆ:

Cena dla klientów z polskim adresem pocztowym i elektronicznym: 
75 zł.  

 

Cena dla klientów z niepolskim adresem pocztowym i elektronicznym: 281 SEK. 

W chwili obecnej nie jest pobierany VAT/Moms.   

 

Klient dokonujących zapłaty z Polski lub mający konto w polskim banku dokonuje przelewu na konto bankowe:  

Powel Kontny 77 1440 0003 0000 0000 1526 6716 PKO.  

 

Klient dokonujący zapłaty spoza Polski dokonuje przelewu na konto bankowe:  

Powel Kontny 91599828334 Skandiabanken Stockholm, Szwecja.
Iban-nummer SE54 9150 0000 0915 9982 8334
Bic-kod SKIASESS

(UWAGA! Skandiabanken używa DNB jako banku korespondenta dla płatności międzynarodowych. Jeśli bank wysyłający żąda informacji o BIC DNB, DNBANOKK jest wprowadzany jako dodatkowa informacja oprócz SKIASESS.)


Adres: Skandiabanken Utlandsavdelning S-105 55 STOCKHOLM SWEDEN

 

Klienci mający szwedzki numer telefonu komórkowego i dostęp do funkcji "Swish" mogą również dokonać wpłat na numer 079 354 8644. 

 

Klient spoza Polski może również dokonać zakupu i zapłaty z pomocą firmy PAYPAL.   

 

DOSTAWA PRODUKTU:  

Dostarczenia produktu nastąpi w ciągu maksymalnie 2 dni od czasu wpłynięcia zapłaty na wybrane konto sprzedającego.   

Klient musi BEZWZGLĘDNIE podać swoje nazwisko i swój BEZBŁĘDNY adres elektroniczny/e-mail oraz informację o dacie dokonanej wpłaty.  

 

REKLAMACJE / UWAGI / KONTAKT:  

Ewentualne reklamacje/uwagi należy nadsyłać na adres internetowy/e-mail:  

indigoapollo@yahoo.se

Nowe komentarze

06.08 | 15:07

Dziękuję za informację. Pozdrawiam Monika P.

06.08 | 13:03

Pani Moniko, o ile wiem, to obecnie wygłaszanie są o godź. 7, 12 i 19-tej inwokacja na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie. Póki co, każdy wygłasza je indywidualnie. Z serdecznościami! P. K.

06.08 | 11:39

czy są osoby mówiące dekret za Polskę np. niedzielę o 21:00 ? pytam bo jest napisane, że dwie , trzy osoby mają wygłaszać ten dekret.

25.02 | 09:49

Z serca polecam albo "Jak TY możesz zmienić świat" albo "Ku pełni wyzwolenia kobiet" . Z serdecznościami! P. K.

Podziel się stroną