24. lut, 2017

Zdrowy system monetarny

Krzysztof G.:

słowa Alana Greenspana, napisane jeszcze w latach 60-tych.

„Polityka finansowa państwa o rozbudowanym systemie ubezpieczeń społecznych wymaga aby posiadacze majątków i aktywów nie mieli żadnej możliwości obrony. Zadłużanie państwa jak i wywoływanie inflacji jest prostym, utajnionym mechanizmem konfiskaty majątku. Złoto stoi na drodze tego podstępnego procesu, stoi na straży prawa własności. Gdy ktoś to pojmie, z łatwością zrozumie antagonizm polityków do standardu złota.”

Ja:
O wiele lepsza od złota jest taka obecność pieniądza w obiegu, która odpowiada ustalonej, aktualnej wartości towarów i usług na rynku.

Pozdrawiam i odsyłam do tekstu: Wezwanie o zdrowy system monetarny
http://gosciniec-dla-przyjaciol.simplesite.com/425239203

 

Paweł Kontny