Jak TY możesz pomóc zmienić świat

 

Książka z serii: Uduchowić Świat. Tom 1 

Towarzystwo Kima Michaelsa ogłasza subskrypcję na elektroniczną publikację książki Kima Michaelsa "Jak TY możesz pomóc zmienić świat".

 

WARUNKI  SUBSKRYPCJI 

Co 30 dni (lub wcześniej) subskrybent otrzyma kolejny rozdział książki z towarzyszącym mu narzędziem (inwokacją przywołującą duchowe światło dla przezwyciężenia okrelonego aspektu sytuacji kobiet). 

Finalizacja subskrybcji przewidziana jest na czerwiec 2021 r.

CENY:

Cena, dla klientów mających polski adres pocztowy i polski adres elektroniczny, wynosi obecnie 40 zł.

Cena, dla klientów mających nie-polski adres pocztowy i nie-polski adres elektroniczny, wynosi obecnie 18 euro (co odpowiada 189 SEK).

PŁATNOŚĆ:

Klient dokonujący zapłaty spoza Polski dokonuje przelewu na konto bankowe:

Powel Kontny 90250416796 Länsförsäkringar Stockholm, Szwecja.

Iban-nummer SE2090200000090250416753

Bic-kod ELLFSESS
Adres: Länsförsäkringar 169 97 Solna, Sweden

Klienci mający szwedzki numer telefonu komórkowego i dostęp do funkcji "Swisch" mogą również dokonać wpłat na numer 073 6432 038.

Klient dokonujących zapłaty z Polski dokonuje przelewu na konto bankowe:

Powel Kontny 77 1440 0003 0000 0000 1526 6716 PKO.

UWAGA! Klient mający polski adres pocztowy i polski adres elektroniczny, NIE może dokonać zapłaty poprzez firmę PAYPAL!

Klient mający nie-polski adres pocztowy i nie-polski adres elektroniczny, może również dokonać zakupu i zapłaty online z pomocą funkcji PAYPAL. Cena książki wynosi wówczas 18 euro (189 SEK)

DOSTAWA PRODUKTU:

Początek dostawy produktu w aktualnym stadium publikacji nastąpi w ciągu maksymalnie 2 dni od czasu wpłynięcia zapłaty na wybrane konto sprzedającego.

Klient musi BEZWZGLĘDNIE podać swoje nazwisko i swój BEZBŁĘDNY adres elektroniczny/e-mail.

REKLAMACJE / UWAGI:

Ewentualne reklamacje/uwagi należy nadsyłać na adres internetowy/e-mail:
powel@kim-michaels-sallskapet.se .