4 stycznia 2017

Jeżeli uważasz, że coś jest nie-duchowe, to pokazuje to, że masz ograniczone poczucie siebie samego, wyrastające z wizji, która nie jest czysta.

Serapis Bey - The Mystical Initiations of Intention - Kim Michaelscopyright 2016

 

If you think something is unspiritual, it shows that you have a limited sense of self that is based on an impure vision

Serapis Bey - The Mystical Initiations of Intention - Kim Michaelscopyright 2016