Indeks najważniejszych pojęć, nazw i nazwisk występujących w książce Kima Michaelsa "Minimum tego, co należy wiedzieć o życiu"

 

 

UWAGA! Drogi czytelniku, chcąc znaleźć dane słowo indeksu w elektronicznym tekście książki, będziesz musiał z reguły, ze względu na fleksyjność języka polskiego, wpisać w okienko wyszukiwarki czytnika jedynie (po jego tutaj skopiowaniu) jego rdzeń, czyli tę jego część, który pozostaje po oddzieleniu od niego wszystkich afiksów. Na przykład w wyrazie "przedszkolny" rdzeniem jest fragment "szkol".
Uwaga! Dane hasło skorowidza może występować w książce w wielu różnych kontekstach, więc należy szukać, naciskać przycisk wyszukiwarki, aż wróci ona do miejsca startu. 

 

«Celem studiowania duchowego nauczania nie jest zrozumienie duchowych koncepcji linearnym umysłem. Bardzo wielu uczniów wniebowstąpionych mistrzów na dziesięciolecia utknęło w myśleniu, że muszą studiować ich nauczanie tym umysłem – aby móc rozumieć nauczanie, kategoryzować je, i je nazywać. Zawsze powinni przypomnieć sobie odpowiedni cytat z nauczania i przytaczać je innym i na pozór może to pasować do każdej sytuacji. W rzeczywistości jest to ślepa odnoga duchowej ścieżki. To Ci nie pomaga i, w rzeczy samej, może sprowadzić Cię na fałszywą ścieżkę, na której, w świecie mentalnym, połączysz się z fałszywymi mistrzami. Bardzo chętnie dadzą Ci oni odczucie, że jesteś jednym z najbardziej wyrafinowanych duchowych uczniów na tej Planecie, ponieważ możesz ogarnąć te wszystkie pojęcia Twym linearnym umysłem.

Prawdziwym celem nauczania wniebowstąpionego mistrza nie jest danie Ci zrozumienia, ale doprowadzenie Cię do bezpośredniego doświadczenia – bezpośredniego doświadczenia Twojej Obecności JESTEM, Obecności wniebowstąpionego mistrza lub Obecności Stwórcy, czyli nie-linearnej rzeczywistości, która jest poza Ziemią. To jest doświadczenie, które jest miłością. To jest to doświadczenie, które Cię przemienia.»

 • A
  ABSOLUT patrz Wszystkość
  – A. nie jest czymś
  – A. nie jest niczym
  – (zobacz również: Rys. /rysunek nr/ 11)
  ADAM I EWA
  – jako archetypy, symbole wyższych i niższych aspektów twojej istoty
  – nie byli jedynymi istotami w raju
  AFIRMACJA
  – a. przeciwdziała negatywnej iluzji
  – wizualizacja jest rodzajem a. w umyśle
  AKCJA patrz również reakcja
  AKT
  – a. wyboru; patrz wybór
  ANTYCHRYST
  – logika umysłu a.
  – pokusa użycia umysłu a.
  – umysł a.
  ATOM
  – cząstka a.
  AURA
  AUTODESTRUKCJA

  B
  BELKA
  – b. we własnym oku
  CHOROBA
  – c. fizyczne lub psychiczne
  BIBLIA
  – B. hebrajska
  – B. nawiązuje do ciała przyczynowego
  – Stary Testament w B.
  BIEDA
  BIOLOGIA
  – b. robot
  BŁĄD
  – b. jako eksperymenty naukowe
  BOSKA/I / BOŻE
  – b. plan
  – b. plan twego życia
  – B. Miłość
  – b. wyroki
  – Ciało B. na Ziemi
  – kara b.
  – Królestwo B.
  BÓG
  – B. jako transcendentalna rzeczywistość
  – B. nie jest gniewną i osądzającą istotą z oddalonego nieba
  – B. nie stworzył cię, jako robota
  – Człowieku, poznaj Siebie – jako B.
  – duchowe i fizyczne prawa B.
  – jednorodzony Syn B.
  – jesteś B. w procesie narodzin
  – pragnienia B., aby stać się czymś więcej
  – prawo B. nie jest karą
  – reprezentanci B.
  – skąd wziął się B.
  – synowie i córki B.
  – współ-twórca z B.
  – zabijać w imię B.
  BÓL
  – szkoła b. doświadczeń

  BRAK
  BUDDA
  – B. mówił o osiągnięciu oświecenia i pokonaniu cierpienia, co oznacza, że musisz pokonać ego.
  – B. nauczał, że życie będzie cierpieniem, dopóki nie obudzisz w sobie właściwych pragnień, przy /jednoczesnym/ braku przywiązań.
  – „Przyczyna cierpienia tkwi w umyśle w postaci ignorancji.”
  BYĆ
  – b. kimś mniej
  – b. kimś więcej
  BYT

  C
  CEL
  – c. uświęca środki
  – c. życia jest wzrastać w samoświadomości i rozwijać swoje twórcze zdolności
  CHAOS
  CHRZEŚCIJAŃSTWO
  – chrześcijańska doktryna głosząca, że istoty ludzkie stworzono, jako istoty niedoskonałe ze skłonnością do grzechu
  – ortodoksyjne ch.
  – rozłam ch.
  – tradycyjne ch.
  CHOROBA
  CHRYSTUS
  – absolutne rozumowanie umysłu Ch.
  – Ch. Kosmiczny
  – masz potencjał by stać się Ch. w ludzkim ciele
  – osobisty stan umysłu Ch.
  – prawda Ch.
  – powtórne przyjście Ch.
  – przywdziać umysł Ch.
  – stan świadomości Ch.
  – umysłu Ch. jest prawdziwym zbawicielem ludzkości
  – umysł Ch. musi mieć swoje przeciwieństwo – umysł antychrysta
  – uniwersalny umysł Ch. /Słowo, Logos/
  – twój wewnętrzny Ch.
  – w umyśle Ch. istnieje absolutna norma dla oddzielenia zła od dobra – to znaczy tego, co rzeczywiste od tego, co nierzeczywiste
  – wybór między umysłem Ch., a umysłem antychrysta
  CIAŁO patrz również boże
  – c. energetyczne
  – c. emocjonalne (zobacz również: Rys. 7)
  – c. fizyczne – (zobacz: Rys. 7)
  – c. mentalne (zobacz również: Rys. 7)
  – c. tożsamości (zobacz również: Rys. 7)
  – c. przyczynowe (eteryczne, kauzalne)
  – c. przyjemności
  – cztery niższe „c”,
  – popędy c.
  CIEMNE WIEKI ŚREDNIOWIECZA
  CIEMNOŚĆ
  CIERPLIWOŚĆ
  CIERPIENIE; patrz również Budda
  – prawdziwe źródło ludzkiego c.
  – twórcy c.
  – narastające c.
  CYKLOFRENIA
  CZASOPRZESTRZEŃ
  CZĄSTKI SUBATOMOWE patrz również atom
  – c. materii
  – c. jako cienkie struny
  CZŁOWIEK patrz również Bóg
  – cz. witruwiański
  – postawa cz.
  – upadek cz.

  Ć
  ĆWICZENIA FIZYCZNE
  – niektóre ć. mogą otworzyć cię na przepływ energii z twojego wyższego ja

  D
  DANE
  DEMOKRACJA
  DECYZJA, patrz również wybór
  – d. nieświadome
  – d. świadome
  DOBRO
  – to, co jest po ludzku d. nie jest w harmonii z absolutnym dobrem Boga
  DOŚWIADCZENIE
  – d. życia
  – negatywne d.
  – pozytywne d.
  – pragnienia polepszenia życiowego d.
  – d. wewnętrzne
  DUCH / DUCH ŚW.
  – osiągnąć pokój d.
  – ósemkowy wzór przepływu energii między D. i materią
  DUCHOWA / O / Y / E
  – dolne dziesięć procent [najmniej rozbudzonej d. części] populacji
  – d. dom
  – d. martwy
  – d. nietykalność
  – d. metody
  – d. paraliż
  – d. pełnia
  – d. prawda
  – d. przebudzenie
  – d. pułapka
  – d. rodzice
  – d. „schody”
  – d. ścieżka
  – d. śmierć
  – d. światło
  – d. teksty
  – d. wolność
  – d. wzrastanie
  – d. zaślepienie
  – górne dziesięć procent [najbardziej rozbudzonej d. części] populacji Planety
  – istota d.
  – nastawić się na ewentualną potrzebę eksperymentowania z więcej niż jedną metodą d.
  – nawyk używania, czy włączenia którejś z d. metod do swej codzienności
  – podążanie d. ścieżką jest stylem życia i życiowym zadaniem osiągnięcia wyższego stanu świadomości.
  – szkoła d.
  – zakotwiczyć się na d. ścieżce.
  – zapanować nad d. życiem
  – d. żywy
  – (zobacz również: Rys. 10)
  DUCHOWOŚĆ
  – ludzie d.
  – uczeń/student d.
  DOKTRYNA
  DOSTATEK
  „DROGA ŚRODKA”
  DUSZA
  DYKTATOR/ZY
  DZIEDZICZENIE / DZIEDZICZNOŚĆ
  – uwarunkowania d.
  DZIAŁANIE zobacz także konsekwencja
  – każde d. może stać się niosącym naukę doświadczeniem
  DZIECI
  – d. /które/ rodzą się z olbrzymimi fizycznymi czy psychicznymi
  upośledzeniami
  – molestowanie d.

  E
  EDEN / EDEŃSKI
  – e. stan
  EDISON, TOMASZ
  EGO (egoizm)
  – Budda o e.
  – dla e. nie ma niczego ważniejszego, niż własne przetrwanie
  – dualistyczne przeświadczenia i zdegenerowane energie wspomagające twoje e.
  – e. jako najwyższy autorytet w twoim życiu
  – e. jest bardzo subtelne
  – e. jest jak szalony dyktator
  – e. ma ograniczoną formę samoświadomości i inteligencji
  – e. ma bardzo silny instynkt przetrwania
  – e. ma bardzo silny wpływ na twoje życie
  – e. nie kieruje się moralnością czy etyką
  – e. nie potrafi wyobrazić sobie wyższego kryterium /działania/
  – główne przesłanie e.
  – hałaśliwy głos e.
  – Jezus o e.
  – kłamstwo e.
  – ostry opór ze strony e.
  – podstawowa filozofia jaką wyznaje e. to: „Jeśli coś można zrobić, zrób to.”
  – powstanie e.
  – wyzwolenie się od e. prawdziwym kluczem do uzyskania prawdziwej duchowej wolności
  EGOCENTRYK
  EGOIZM
  – stan skrajnego e.
  EGZYSTENCJA
  EKSPERT
  EKSPERYMENT
  – życie jako e. naukowy
  ELITA patrz władza
  EMOCJA
  – e. żyją najczęściej własnym życiem
  ELOHIM
  ENERGIA
  – czysta e.
  – degenerowanie duchowych e.
  – e. duchowa (również na rysunku nr 1)
  – e. emocjonalna
  – e. negatywna
  – e. o zaniżonej jakości
  – e. pozytywna
  – e. wysokiej częstotliwości (zobacz: Rys. 9)
  – e. zawsze można przemienić w inną formę e.
  – e. złości
  – fala e.
  – jak materia staje się e.
  – „Macierzysta E.”
  – oczyszczanie zdegenerowanej e.
  – ósemkowy wzór przepływu e. między Duchem i materią.
  – pole energ.
  – pomnożona e.
  – proces, w którym e. przybiera materialną postać
  – przenoszenie e. z wyższej rzeczywistości
  – przepływ e. (również na rysunku nr 1)
  – przywoływanie bardziej uduchowionej e.
  – świat (czystej) e.
  – Twoje ciało e.
  – transformacja niedoskonałej e.
  – wygenerowanie zdegenerowanej e., aby przetrwać
  – zasłona energ.
  EKSTERIORYZACJA (doświadczenia poza ciałem)
  ERA RYB
  ERA WODNIKA
  ERA, ZŁOTA
  – Z. E. pokoju, dobrobytu i oświecenia
  ETER (zobacz: Rys. 7)
  EUROPA
  EINSTEIN, ALBERT patrz również: równanie E.

  F
  FANTAZJA zobacz także wyobraźnia
  FATUM
  FILOZOFIA
  – f. implikacje fizyki kwantowej
  – konsekwencje f. wynikające z najnowszych odkryć naukowych
  – mająca wiele odmian dualistyczna f. akceptująca przeświadczenie, że cel uświęca środki
  – podstawowa f. ego
  FIOLETOWY PŁOMIEŃ FIZYKA/FIZYCY
  – f. kwantowi odkryli, że żadna materia nie mogłaby powstać bez udziału świadomego umysłu
  – filozoficzne implikacje f. kwantowej.
  – f. newtonowska
  FORMA
  – inne światy f.
  – świat f. (zobacz również: Rys. 11)
  FORMACJE GEOLOGICZNE
  FRUSTRACJA

  G
  GALAKTYKA
  GEOLOGIA
  – formacje g.
  GNIEW
  – (zobacz również: Rys. 3)
  GRAAL, ŚWIĘTY G.
  GRZECH
  – być wolnym od g.
  GRZESZNIK
  GURU
  GWAŁT patrz przemoc

  H
  HIERARCHIA
  – h. Istot
  HISTORIA
  HOLISTYCZNA
  – aktywność h.

  I
  IDEA
  – błędne i.
  – i. natury religijnej politycznej czy naukowej
  – kwestionowanie i.
  IGNORANCJA; patrz niewiedza
  – dlaczego nauka nie może dłużej i. umysłu
  INDYWIDUALNOŚĆ
  ¬– duchowa i.
  ILUZJA
  – i. oddzielenia Ducha od materii
  – i., że można uniknąć konsekwencji swoich działań
  – i., że nie masz siły, aby wznieść się ponad swoją przeszłość
  INFORMACJA
  – dostępna i.
  – i. jako podstawowe tworzywo wszechświata
  – jedyna i.
  – źródła i.
  INSTYTUCJE
  INTELEKT
  INTELIGENCJA
  INTENCJE
  INTUICJA
  – rozwijanie i.
  – uaktywnienie zdolności i.
  – wzmocnić swoje i. zdolności
  ISTNIENIE
  – racja twego i.
  ISTOTA
  – bezcielesne i.
  – części składowe twojej i.
  – dwa poziomy twojej i.
  – hierarchia I.
  – i. duchowa
  – i. ludzka
  – i. twojego “duchowego drzewa rodowego”
  – jesteś i. duchową
  – każda ludzka i. ma nauczyciela /duchowego/, który jest jej osobistym mistrzem
  – komponenty twojej i.
  – nie jesteś niedoskonałą ludzką i.
  – Twoja I. jako współ-twórcy z Bogiem
  – twoja niższa i.
  – twoja wyższa i.
  – Ty jako i. niedoświadczona
  – wyższa część twojej i.
  – zbuntowane i.
  INWOKACJA
  IZRAEL

  J
  J = JAN (ewangelista)
  JA
  – duchowe/wyższe J.
  – jak utraciłeś kontakt ze swoim duchowym ja
  – pojemnik „ja” i twoje cztery niższe ciała
  – świadome ja
  JASKINIOWCY
  JASNOWIDZ
  JEDNOSTKA / INDYWIDUUM
  JESTEM; patrz również Obecność J. a także: Rys. 5, 7, 8 i 9)
  – Dlaczego tu jesteś?
  – Kim jesteś?
  – Kim jest Ty, które wie, że ty – to ty?
  JEZUS
  – J. jako jedyny Syn Boga
  – J. radził ludziom, by nadstawiali drugi policzek
  – wewnętrzne nauki J. zostały w dużej mierze źle zrozumiane

  K
  KARA
  – prawo Boga nie jest k.
  KARMA
  – cykliczność powrotu k.
  – k. jest formą energii
  – k. jest rodzajem długu zaciągniętego wobec życia
  – k. jest zdegenerowaną e.
  – k. wewnętrzna
  – k. zewnętrzna
  – kiedy zrównoważysz wszelką k.
  – negowanie istnienia k.
  – neutralizowanie k.
  – prawo k.
  – transformacja k.
  KARTEZJUSZ
  KŁAMSTWO
  KOMPUTER
  – k. podświadomości
  KONFLIKT
  – większość k. to walka o energię duchową
  KONTROLA
  – k. umysłu

  KONSEKWENCJA
  – dwa rodzaje k.

 • – nie ma potrzeby, abyś doświadczał k. swoich wyborów z wielu poprzednich wcieleń
  – niepożądane k.
  – w jaki sposób wybierzesz, aby uczyć się z k. swych czynów
  KONSTYTUCJA
  KONTROLA
  KOSMOS
  – Chrystus k.
  – k. dramat
  – k. jako zwierciadło
  – k. mechanizm bezpieczeństwa
  – promienie k.
  KATOLIK
  KOŚCIÓŁ KATOLICKI
  KRISZNA
  KRÓLESTWO BOŻE
  – K. B. jest stanem świadomości
  KRYZYS
  – k. tożsamości
  KRZYWDA
  – iluzja, że możesz wyrządzać innym k., nie k. siebie samego
  KULTURA
  – k. chrześcijańska
  KWANT patrz: fizyka
  – pole k.

  L
  LĘK
  – (zobacz: Rys. 3, 4 i 9)
  LOGIKA
  LOGOS patrz Słowo
  LOS
  LUDZIE
  – niektórzy l. wydają się być całkowicie oddani złu
  LUDZKOŚĆ
  – potencjalnie l. może zniszczyć siebie albo zniszczyć planetę ziemię

  Ł
  ŁASKA
  – bez ł. żadna osoba nie może zostać zbawiona
  ŁU = Łukasz (ewangelista)

  M
  MAGIA
  MARZENIE
  – musisz pozwolić sobie na m.
  MATEMATYKA
  MATERIA / LNE, patrz również: energia
  – ciemna m.
  – m. i umysł i nie są od siebie oddzielone
  – m. jest umysłem
  – w świecie m. nic nie jest stałe
  (zobacz również: Rys. 10)
  MATERIALISTYCZNA NAUKA
  MĄDROŚĆ
  MENTALNA
  – klatka m.
  – m. klatka tradycyjnej religii i materialistycznej nauki
  – m. więzienie
  – obraz m.
  MENTALNOŚĆ
  MIŁOŚĆ
  – bezwarunkowa m.
  MISJA patrz również życie
  MISTRZOSTWO
  – osiągnąć m. w swych twórczych zdolnościach
  – m. w panowaniu nad swoim umysłem
  – m. w panowaniu umysłu nad materią
  MISTYCZNA
  – m. unia
  MIT
  MK = Marek (ewangelista
  MOC; zobacz również: twórczość
  MODA
  – trendy m.
  MODLITWA
  – niezwykle skuteczną formą m. jest wyrażanie wdzięczności
  – pamięciowo „wyklepana” m.
  – regularnie powtarzana, szczera m. z głębi serca
  MOJŻESZ
  MOLEKUŁA
  MOLESTOWANIE
  MORDERSTWO
  – seryjne m.
  MOTYWACJA
  – m. z poziomu lęku
  – m. z poziomu miłości
  MOŻLIWOŚCI; patrz: rozwój, życie
  – dwie podstawowe życiowe m.
  – masz dwie m. przerobienia swoich życiowych lekcji.
  – twoje m. w życiu są niczym sieć dróg
  MÓZG
  MT = Mateusz (ewangelista
  MYŚL / MYŚLENIE
  – dwa systemy m.
  – jak m. stają się obiektami
  – pułapka m.
  – (zobacz również: Rys. 10)

  N
  NAŁÓG
  NARZĘDZIE
  NATURA
  – prawa n.
  NAUCZYCIELE
  – fałszywi n. duchowi
  – odnowienie łączności z duchowym n.
  – na każdym poziomie duchowej ścieżki potrzebujesz innego n.
  – n. /duchowi/ zainicjowali wiele większych i mniejszych religii (w ich oryginalnych postaciach) i umożliwili wiele odkryć naukowych
  – opieka n. z duchowego świata
  – prawdziwi n. duchowi
  – twoim prawdziwym n. jest twój wewnętrzny Chrystus
  – zewnętrzny n.
  NAUKA / NAUKOWA
  – całkowita sytuacja badania n.
  – filozoficzne konsekwencje najnowszych odkryć n.
  – jedno z głównych osiągnięć n.
  – n. ignoruje umysł
  – n. jako aktywność obiektywna
  – n. materialistyczna
  – obiektywizm n.
  – prawdziwa n. duchowa
  – teorie n.
  – zewnętrzna n. duchowa
  NEGATYWNE zobacz: energia
  NERWY
  – system n.
  NIEBIAŃSKIE ZASTĘPY
  NIEBO
  NIENAWIŚĆ
  – (zobacz również: Rys. 3)
  NIEŚMIERTELNA
  – istota n.
  NIEŚWIADOMOŚĆ
  – n. zbiorowa
  NIETYKALNOŚĆ
  – stan duchowej n.
  NIEWOLNICTWO
  NEWTON
  NIEWIEDZA
  NOWOTWÓR

  O
  OBECNOŚĆ JESTEM
  – ponowne połączenie się ze swoją O. J.
  – stan jedności z swoją O. J.
  – zobacz również: Rys. 5, 7, 8 i 9)
  OBSERWACJA; patrz również nauka
  – horyzont o. (na rysunku nr 1)
  OCZYSZCZANIE
  patrz umysł
  ODCZUWANIE
  ODDZIELENIE / SEPARACJA
  – poczucie o. istnieje tylko w ludzkim umyśle
  ODPOWIEDŹ; patrz: pytanie
  – otrzymuj o. ze swego wnętrza
  ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  – o. za własne życie
  ODWET
  OCZYSZCZANIE zobacz: pole energetyczne
  OFIARA
  OGIEŃ (zobacz: Rys. 7)
  OGRANICZENIA
  – droga wyjścia z ludzkich o.
  – twoje o.
  OGRÓD EDENU
  OKRUCIEŃSTWO
  OPINIA
  – o. publiczna
  OPÓR; patrz przemoc
  OPRESJA
  OSOBA
  OSOBLIWOŚCI POCZĄTKOWA [tzw. osobliwość (termin astronom.)
  OŚWIECENIE
  OTWARTOŚĆ

  P
  PANOWANIE
  – p. nad ludźmi
  – p. nad swoim doświadczaniem życia
  PAMIĘĆ
  – utrata p. duchowego pochodzenia
  PAŃSTWO
  PARADYGMAT
  – kwestionowanie p.
  PAWEŁ, APOSTOŁ
  PECH
  PECK, M. SCOTT
  PEŁNIA
  – duchowa p.
  PIEKŁO
  PIENIĄDZ
  PLAN
  – ważną częścią twojego p. dla tego żywota jest przezwyciężenie twojej przeszłości, podążając duchową ścieżką
  PLANETA (Ziemia)
  – podstawowy koncept tej P.
  – współ-tworzenie lepszego życia na tej Planecie
  PLATON
  PŁOMIEŃ, FIOLETOWY POCHODZENIE; patrz człowiek
  POCZUCIE
  – p. bycia
  – p. jedności, ale nie identyczności
  – p. tożsamości
  – p. winy (również na rysunku nr 3)
  – p., że wszelkie życie jest jednym i pochodzi z tego samego źródła
  PODŚWIADOMOŚĆ
  – komputer p.
  – p. umysł
  – procesy p.
  POGLĄD
  – „heretyckie” p.
  POKUSA
  – p. /świadomości dualizmu/ symbolizował „owoc poznania dobra i zła.”
  POLE
  – twoje p. energetyczne wymienia energię z polem innej osoby
  – Ziemia ma wokół siebie niewidoczne p. energetyczne
  – p. kwantowe
  POLICZEK
  – nadstawić drugi p.
  PORZĄDEK
  – ukryty p.
  PORÓWNYWANIE SIĘ POSIADANIE
  POSTĘP; patrz ludzkość
  – klucz do p.
  POSTAWA
  POSTĘP
  – dwie odnogi p.
  POTENCJAŁ
  – bezgraniczny p. zwiększania samoświadomości
  – masz p. by przywdziać umysł Chrystusa i dokonać dzieł, jakich dokonał Jezus
  – sięgnij po swój najwyższy p.
  POTĘPIENIE
  POTRZEBA
  – wszystko, czego p. masz w sobie
  POWIETRZE (zobacz: Rys. 7)
  POZNANIE
  – chęć p.
  – granice p.
  – klucz p.
  – owoc p. dobra i zła
  – wewnętrzne p.
  POZYTYWNE zobacz: energia
  PRACA
  PRAGNIENIE
  – właściwe p.
  – wyższe p.
  PRAKTYKA PRAKTYKOWANIE
  – p. duchowa
  PRAWDA; patrz: duchowa, wyzwolenie
  – wyższa p.
  – wyższa p. umysłu Chrystusa
  PRAWDOPODOBIEŃSTWO
  – świat p.
  PRAWO zobacz również Bóg, natura
  – łamanie p.
  – odwieczne p.
  – p. boskie
  – p. Boga nie jest karą
  – p. Boga nie kierują się osobistymi względami.
  – p. działające tylko w rzeczywistości materialnej
  – p. głębsze działające w świecie energii
  – p. kierujące wszechświatem
  – p. konsekwencji
  – p. ludzkie
  – p. natury
  – p. równowagi
  PROBLEM
  – każdy p. na Ziemi jest odzwierciedleniem zbiorowej świadomości ludzkości
  – własne p. oraz p. zbiorowości PROMIENIOWANIE RELIKTOWE
  PROGRAM
  – podświadomy komputerowy p.
  – autodestrukcyjne podświadome p.
  PROŚBA
  PROTESTANT
  PRZEBACZENIE
  – akt p.
  PRZEMOC; patrz gwałt, opór
  PRZESZŁOŚĆ
  – jak możesz wznieść się ponad swoją p.
  PRZESTĘPSTWA PRZEŚWIADCZENIE
  – błędne p.
  – kwestionowanie p.
  – system p.
  – przywiązanie do własnych p.
  – zdemaskowania niedoskonałych p.
  PRZEWODNICTWO
  – boskie p.
  – intuicyjne p.
  – p. ego
  PRZEZNACZENIE
  PRZYBYCIE; patrz człowiek
  PRZYCZYNA patrz również skutek
  PRZESZŁOŚĆ
  – być wolnym od p.
  PRZEŚWIADCZENIA / PRZEKONANIA
  – błędne p.
  PRZYGNĘBIENIE,
  PRZYSZŁOŚĆ
  PRZYWIĄZANIE
  – p. do własnych przeświadczeń
  PSALM
  – P. Davida
  PSYCHIKA
  – pęknięcie i podział w p.
  – podstawowe zrozumienie mechaniki działania ludzkiej p.
  – warunki wewnętrzne panujące w psychice
  PSYCHOLOG
  PUSTKA
  – akt wypełniania P.
  PYCHA
  PYTANIE; patrz: odpowiedź
  – podstawowe p. życiowe
  – p. z odpowiedniego poziomu umysłu

  R
  RADOŚĆ
  RAJ, zobacz również Eden
  – utracony r.
  REAKCJA
  – r. ucieczki lub walki
  REGUŁA, ZŁOTA R.
  REINKARNACJA patrz również wcielenie
  – r. jako plan „C”
  RELIGIA
  – błąd tkwiący w r.
  – jedyna prawdziwa r.
  – ludzkie nastawienie do r.
  – nauka r.
  – r. chrześcijańska
  – święte pisma r.
  – tradycyjne r.
  – wiara r.
  – zewnętrzna r.
  REZULTAT
  REŻIM
  ROBOT
  – biologiczny r.
  RODZICE
  – twoi duchowi r.
  ROZKOSZ
  ROZSĄDEK
  ROZTROPNOŚĆ
  ROZUMIENIE
  ROZUMOWANIE
  – samolubne r. twojego ego
  – wyższe r.
  ROZWÓJ
  – r. jest nieskończony
  – r. jest prawdziwym celem twojego istnienia
  – zstępująca spirala negatywnego r.
  – wstępująca spirala pozytywnego r.
  RÓWNANIE
  – r. Einsteina
  – r. życia
  RÓWNOWAGA
  – abyś mógł się rozwijać, musisz usunąć – stworzony przez ciebie – brak r.
  – prawo r.
  RYTUAŁ
  – codzienny r.
  – r. słowne
  RYWALIZACJA
  RZECZYWISTOŚĆ
  – głębszy poziom rz.
  – rz. prawdopodobieństwa
  – żyjesz w świecie dwóch połączonych ze sobą rz.

  S
  SAMOLUBNY
  – s. intencje
  SAMOOBSERWACJA
  – zwyczaj s.
  SAMOOCENA
  SAMOPOCZUCIE
  SAMOŚWIADOMOŚĆ
  – s. może istnieć niezależnie od ciała fizycznego
  – s. współ-twórca z Bogiem
  – wszystko kręci się wokół rozwoju s.
  SĄD / OSĄD / OSĄDZANIE
  SERCE
  – skupianie się na s.
  SCHIZOFRENIA
  SEKS
  SFERA
  – s. stworzenia
  – s. półmroku
  – wzniesienie się s. do świata duchowego
  SIŁA/Y
  – s. ciemności
  – s. sprzeciwiająca się twojemu wzrastaniu
  – s. wewnętrzna
  – s. woli
  – s. zewnętrzna
  – „siła” zła
  – użycie s. fizycznej przeciw drugiej osobie
  SKAMIELINY
  SZKOŁA /ŻYCIA/
  – s. bolesnych doświadczeń
  – s. Boskiego Przewodnictwa
  SKUTEK / REZULTAT patrz również przyczyna
  SŁOWO / LOGOS patrz również Chrystus
  – błędne przeświadczenia są zdefiniowane z użyciem s.
  – dla stworzenia wszechświata Bóg użył mocy mówionego s.
  – S. jako stan umysłu Chrystusa
  – S. wcielone

  – masz dostęp do olbrzymiej mocy mówionego s. dla przywołania duchowej energii i skierowania jej w konkretnie istniejące sytuacje czy uwarunkowania
  – pewna szczególna kombinacja s. może odblokować twoje zrozumienie
  – rytuały s.
  SPEŁNIENIE
  – osobiste s.
  SPOKÓJ
  – s. umysłu
  SPOŁECZEŃSTWO
  – w pełni harmonijne s.
  STAGNACJA
  STAŁOŚĆ
  – ważną cechą na duchowej ścieżce jest s.
  STAROŚĆ
  STOS
  STOSUNEK DO ŻYCIA
  STRES
  – s. jako akumulacja energii o niskich częstotliwościach STWÓRCA
  – indywidualizacje S.

 • – jak S. stworzył wszechświat
  – samoświadome przedłużenia S.
  – S. jako źródła wszelkiego życia
  – (zobacz również: Rys. 11)
  STWARZAĆ
  – jesteś s. z ograniczonym stanem świadomości
  – wszystko s. jest ze światła i świadomości Boga
  STYL
  – s. życia
  SYSTEM
  – s. naukowy
  – s. nerwowy
  – s. religijny
  – s. przeświadczeń
  – s. wierzeń
  – zamknięty s.
  SYTUACJA
  – s. jako wynik wyborów w poprzednich żywotach
  SZALEŃSTWO
  – zbiorowe s.
  SZATAN
  SZCZĘŚCIE
  – wibracja s.

  Ś
  ŚCIEŻKA DUCHOWA
  – pojednanie się /z duchowym nauczycielem/ jest jednym z głównych celów duchowej ś.
  – prawdziwa i fałszywa ś.
  – ś. d. składa się z kilku etapów
  – zademonstrować ś. prowadzącą z ciemności do światła
  ŚMIERĆ
  – doświadczenie z pogranicza ś.
  – ś. duchowa
  ŚPIEWY
  ŚREDNIOWIECZE
  ŚRODOWISKO
  – czynnik ś.
  ŚWIADOMA UWAŻNOŚĆ
  ŚWIADOME TY lub ŚWIADOME JA
  – ś. j./ś. t. działa, jako osoba, za którą się uważa
  – jako ośrodek twojego poczucia tożsamości
  – ś. j. jest tym, czym sądzi, że jest
  – zobacz również: Rys. 5
  ŚWIADOMOŚĆ
  – obniżenie wibracji swej ś.
  – najwyższy poziom ś.
  – podnoszenie swojej ś.
  – poszerzona ś.
  – prawdziwe wzniesienie się na wyższy poziom ś.
  – próg uważnej ś.
  – ś. Boga
  – ś. kosmiczna
  – ś. oddzielenia
  – ś. uważność
  – utrata ś. prawdziwego pochodzenia, swojego twórczego potencjału i powodu swojego istnienia
  – utrata swojej ś. bycia istotą duchową
  – wzrastać w ś.
  – wyższy stan ś.
  ŚWIAT
  – bardziej pokojowy i bardziej dostatni ś.
  – cztery poziomy ś. materialnego
  – dualistyczne widzenie ś.
  – jak funkcjonuje ś.
  – najniższy poziom ś. duchowego
  – postrzeganie ś.
  – radykalnie nowe postrzeganie ś.
  – ś. Duchowy (również na rysunku nr 1)
  – ś. materialny stworzony jest przez – i może być podtrzymywany w następstwie – „strumienia” energii płynącej do niego z wyższej rzeczywistości.
  – ś. prawdopodobieństwa
  – wiele poziomów duchowego ś.
  ŚWIATŁO
  – Fioletowe Ś.
  – Macierzyste Ś.
  – otwarta brama dla duchowego ś.
  – rzutowanie na M. Ś. niedoskonałych wyobrażeń
  – ś. duchowe
  – zadaniem wszystkich współ-twórców jest użycie swoich twórczych mocy do podniesienia zarówno intensywności jak i wibracji /początkowej ilości/ ś.
  – zdolność odbierania duchowego ś.

  T
  TAJEMNICA
  – t. zatajona w większości ortodoksyjnych religii
  TALENT
  – pomnażać t.
  TECHNIKA
  – t. duchowa
  – t. duchową należy praktykować z dalekosiężną perspektywą
  – można używać metody (t.) duchowej nie uzyskując rezultatów
  TECHNOLOGIA
  TEORIA
  – t. ewolucji
  – t. strun
  – t. Wielkiego Wybuchu.
  – t. względności
  TERAŹNIEJSZOŚĆ
  TŁUM
  TOŻSAMOŚĆ
  – budowanie t. na bazie poczucia jedności z wszelkim życiem
  – budowanie t. na bazie poczucia oddzielenia od swojej wyższej Istoty i pozostałych części życia.
  – długoterminowa t.
  – duchowa t.
  – krótkoterminowa t.
  – kryzys t.
  – niższe / wyższe poczucie t
  – od ludzkiego do duchowego poczucia t.
  – ogólne poczucie t.
  – twoja prawdziwa t.
  – ziemskie poczucie t.
  – (zobacz również: Rys. 10)
  TRADYCJA
  – mentalna klatka t.
  TRAUMA
  TWORZENIE / STWARZANIE
  – kontynuacja t.
  – w akt t. zaangażowane są dwie podstawowe siły, ekspansywna siła odśrodkowa i ściągająca siła dośrodkowa.
  – wszystko to, co st. /uczyniłeś/, możesz również odczynić.
  TWÓRCZOŚĆ
  – moc t.
  – naturę procesu t.
  – natura t. zdolności
  – osiągnąć mistrzostwo w swych t. zdolnościach
  – pomnażać i doskonalić swoje t. moce
  – t. moc umysłu
  – uczyć się jak korzystać ze swych t. zdolności
  – używanie t. mocy w sposób nieświadomy
  – zdolności t.
  TY
  – Świadome T.

  U
  UCISK
  UCZENIE SIĘ
  – możesz u. się na dwa sposoby
  – u. się z doświadczeń i z konsekwencji swoich czynów
  UCZEŃ / STUDENT
  UCZONY / BADACZ
  – b. umożliwia cząstce subatomowej zaistnieć,
  – prześladowania u. ze strony Kościoła
  – wiara u.
  UCZUCIE/a patrz także: emocje
  – jak wyrażać swoje u.
  – (zobacz również: Rys. 10)
  UMYSŁ
  – dlaczego nauka nie może dłużej ignorować u.
  – fundamentalna prawda o ludzkim u.
  – krótkotrwały i długotrwały komponent u.
  – kontrola u.
  – moc u.
  – myśli i uczucia jako fale w u.
  – nauka ignoruje u.
  – niezaprzeczalne połączenie u. z materią
  – oczyszczanie wszystkich poziomów u.
  – ograniczenie u.
  – otwarty u.
  – panowanie u. nad materią jest możliwe
  – panowanie u. nad materią ukazane jest przez Jezusa i Buddę
  – połączenie między u. i materią
  – u. panujący nad materią
  – spokój u.
  – stan u. jako produkt zewnętrznych okoliczności
  – u. stoi ponad materią
  – subiektywny u.
  – sztuką jest utrzymanie otwartego u.
  – sztywny czy elastyczny u.
  – świadomy u.
  – twój u. może być otwartą bramą dla strumienia duchowej energii spływającej do materialnego świata
  – u. antychrysta
  – u. /ludzi/ są tymczasowo – a czasem na stałe – opętane przez manipulującą nimi siłę
  – u. ludzki może, o własnej mocy, wchodzić w interakcję z rzeczywistością, która jest ponad materią
  – u. ludzki może wpływać na podstawowy poziom materii
  – u. ma możliwość dostrojenia się do świata duchowego i do swojej własnej, wyższej Istoty.
  – u. podświadomy
  – u. zbiorowy
  – zawartość u.
  UPOŚLEDZENIA UWARUNKOWANIE
  – u. wewnętrzne
  – u. zewnętrzne
  UWAGA / UWAŻNOŚĆ zobacz świadoma u.
  – próg świadomej u.
  – rozszerzenie twej u.
  – u. świadomość

  W
  WALKA
  – w. między nauką a religią
  – poczucie w.
  – w. o wolność
  WARTOŚCIOWANIE
  – jedyne sensowne w.
  WARTOŚĆ
  – niskie poczucia własnej w.
  WĄŻ (z Ogrodu Edenu)
  – w. jako symbol umysłu antychrysta
  – w. jest także symbolem współ-twórców, którzy świadomie zbuntowali się przeciwko prawom Boga i starają się uniemożliwić realizację Bożego planu
  WCIELENIE patrz reinkarnacja
  – ograniczenia stworzone w poprzednich w.
  – poprzednie w.
  WDZIĘCZNOŚĆ patrz również modlitwa
  WEWNĘTRZNOŚĆ
  – w. okoliczności życia
  WGLĄD
  WIARA
  WIBRACJE
  – wyższe w. (również na rysunku nr 1)
  WIEDZA, patrz również: niewiedza, ignorancja
  – głębsza w. o sobie samym
  – ogrom dostępnej w.
  – nowa w.
  – prawdziwa w.
  – twoja aktualna w.
  – w. niekompletna albo nieprawidłowa
  – w. nieprawidłowa
  – w. o życiu
  – w. uwewnętrzniona (przyswojona)
  – zatajanie w.
  – zewnętrzna w.
  WINA
  – poczucie w. (zobacz: Rys. 3)
  WIZJA
  – w. celu, dla którego przyszedłeś na Ziemię
  – wyższa w. twego życia
  WIZUALIZACJA
  – w. jest rodzajem afirmowania w umyśle
  WŁADZA
  – elita w.
  WNIEBOWSTĄPIENIE
  – wniebowstąpione istoty
  – wniebowstąpieni mistrzowie
  WNIEBOWSTĄPIONE ZASTĘPY
  WODA (zobacz: Rys. 7)
  WOJNA
  WOLA
  – akt w.
  – siła w.
  – siła w. bazująca na lęku
  – siła w. bazująca na miłości
  – wolna w.
  – wolna w. daje możliwość postępowania wbrew Bożym prawom i stworzenia iluzji, że jest się oddzieloną istotą
  WOLNOŚĆ
  – duchowa w.
  – klucz do w.
  – trwała w.
  – walka o w.
  WRÓG
  – twój w. wewnętrzny (twoje ego)
  – twój w. zewnętrzny (siły ciemności)
  WSPÓŁ-TWORZENIE / WSPÓŁ-TWÓRCA patrz Bóg
  ¬– jesteś w. w ramach Bożych praw
  – o tym jak w.
  WSZECHŚWIAT
  – cały w. wzniesie się na wyższy poziom.
  – dwa poziomy w.
  – ekspansja w.
  – harmonia we w.
  – jak Stwórca stworzył w.
  – materialny w. (również na rysunku nr 1)
  – prawa kierujące w.
  – podstawowym tworzywem w. nie są cząstki czy fale energii, lecz informacja
  – w. jako gigantyczna bio-feedback-maszyna
  – w. jako szkoła
  – w. jest myślą w umyśle Boga
  – w. ma wbudowany czynnik opóźniający
  – w. równoległy
  – w. to zwierciadło
  – zrozumienie natury działania fizycznego w.
  WSZYSTKOŚĆ patrz: Absolut
  WYBACZENIE patrz przebaczenie
  WYBÓR
  – dlaczego nigdy nie możesz uciec od konsekwencji swoich w.
  – doniosłość aktu w.
  – konsekwencje w.
  – oświecone w.
  – świadome w.
  – w. dokonujesz nieustannie
  – w. jako wyraz twojego stanu świadomości.
  – w. wyrazem postrzegania
  – zawsze masz w.
  WYGODNICTWO
  WYOBRAŹNIA
  – ego nie potrafi w. sobie niczego poza tym światem
  – nie możesz stworzyć czegoś, czego nie potrafisz sobie w.
  – Świadome Ty ma nieograniczoną w.
  – Świadome Ty musi odzyskać rolę w. sobie swojej przyszłości
  WYSIŁEK
  WYCHOWANIE
  WYMIAR
  – inny w.
  WYSIŁEK
  WYTRWAŁOŚĆ
  – ważną cechą na duchowej ścieżce jest w.
  WYZWANIE
  – w. życiowe
  WYZWOLENIE
  – prawda cię w.
  WZRASTANIE / WZROST
  – w. jest absolutnym celem życia
  – w. samoświadomości jest istotnym celem przyświecającym stworzeniu świata form
  WZÓR / WZORZEC
  – ósemkowy w. przepływu energii między Duchem i materią
  – w. interferencyjny

  V
  VINCI DA, LEONARDO

  Z
  ZABIJANIE
  ZACHOWANIE/A
  – negatywne wzorce z.
  – wzorce z.
  ZACHÓD
  ZAMĘT patrz pomieszanie
  ZAWÓD
  ZBAWICIEL
  ZBAWIENIE
  – automatyczna ścieżka do z.
  ZBIOROWOŚĆ
  – tendencje z.
  ZEWNĄTRZ
  – z. okoliczności życia
  ZIEMIA
  – najlepszym wkładem, który możesz wnieść do przyszłości tej Planety, jest skupienie się na osiągnięciu własnej świadomości Chrystusa
  – przejęcia panowania nad Z.
  – Z. jako laboratorium
  – Z. jest płaska
  – (zobacz również: Rys. 7)
  ZŁO zobacz też ludzie
  – „siła” z.
  – z. jest wynikiem /przejawiania/ świadomości antychrysta
  – z. jest wynikiem wyboru płynącego z /rozmyślnej/ ignorancji
  – z. nie jest stworzone przez Boga
  ZŁOŚĆ
  ZMIANA
  – otworzyć się na owe nowe z.
  – pragnienie z.
  – z. samego siebie
  ZMYSŁY
  ZNIECZULICA
  ZROZUMIENIE
  – zawsze próbuj pogłębiać swoje z.
  – zintegrowane z.
  ZWIERZĘ
  – wysoce rozwinięte z.
  – z. nie posiadają samoświadomości

  Ż
  ŻYCIE / ŻYCIOWE zobacz też wzrastanie/wzrost
  – budować ż.
  – cel ż. (patrz również cel)
  – dwa podstawowe podejścia do ż.
  – „ekran” życia
  – głębsza wiedza o ż.
  – inne części ż.
  – jedność wszelkiego ż.
  – klucz do objęcia kontroli nad swoim ż.
  – mechanika działania ż.
  – MOŻESZ ZMIENIĆ SWOJE ż.
  – nie możesz odmienić swego ż. nie zmieniając siebie samego
  – podstawowe pytania dotyczące ż.
  – prawo ż.
  – proces lepszego rozumienia ż.
  – proces ż. rodzącego ż.
  – równanie ż.
  – sens ż.
  – strumień ż.
  – styl ż.
  – Tajemnicą Ż.
  – twoje ż. ma konkretny cel i określoną misję
  – władza nad ż.
  – wyzwania ż.
  – wyższe rozumienie ż.
  – zapanować nad doświadczaniem ż.
  – ż. jako gra przypadku
  – ż. jako proces duchowej ewolucji
  – ż. jest wyborem
  – ż. lekcje
  – ż. możliwości (patrz również możliwości)
  – ż. na Ziemi, jako podróż
  ŻYWOT
  – poprzedni ż.

  Ź
  ŹDŹBŁO
  – ź w oku brata