Uzdrów samego siebie - oczyszczając twoje czakramy

Okładka angielskiego oryginału książki.

 (Publikacja książki w przygotowaniu) 

 

 

 

Wiele osób szukających duchowej prawdy i duchowego wyzwolenia wie, że my, ludzie mamy osobiste pole energii, które ma kilka centrów, zwanych czakramami. Czakramy są portalami, które pozwalają energii o wysokiej częstotliwości płynąć z naszego duchowego ja do niższych części naszej istoty. Gdy czakramy są zablokowane, nasza kreatywność jest zmniejszona, spada nasze duchowe samopoczucie i może to prowadzić do psychicznych i fizycznych chorób. 

Każdy z siedmiu głównych czakramów jest powiązany z określonym rodzajem twórczej energii lub duchowym promieniem. Kluczem do utrzymania czakramów w stanie drożnym jest użycie energii odpowiedniego promienia. W tej książce wniebowstąpieni mistrzowie udzielają głębokiego nauczania o tym, jak oczyścić swoje czakramy z pomocą siedmiu duchowych promieni. 

Dzięki połączeniu nauczania i praktycznych ćwiczeń książka ta jest potężnym narzędziem do uzdrowienia Twego życia i osiągnięcia rezultatów na duchowej ścieżce. Nauczysz się z niej: 

• Jak odblokować czakram serca, akceptując bezwarunkową miłość. 

• Jak oczyścić czakram splotu słonecznego z nagromadzonego gniewu. 

• Jak otworzyć czakram krtani, używając prawidłowo swej duchowej mocy. 

• Jak oczyścić czakram duszy używając swego umysłu dziecka. 

• Jak otworzyć czakram trzeciego oka dzięki wyostrzeniu swej uważności oraz przyjęciu wyższej wizji. 

• Jak przyspieszyć czakram podstawy wznosząc się ponad wszelkie zanieczyszczenia. 

• Jak otworzyć czakram korony, dokonując transcendencji mądrości tego świata. 

UWAGA: Książka zawiera 8 przesłań wniebowstąpionych mistrzów. Przesłania te zostały wcześniej opublikowane w książce „Master Keys to Personal Wholeness”. Niniejsza książka zawiera również 8 inwokacji do czyszczenia czakramów. Są to nowe inwokacje i nie będą publikowane nigdzie indziej. Przesłania pochodzą od: Matki Maryi, Mistrza MORE, Lorda Lanto, Archanioła Miłosierdzia (Charity), Serapis Bey, Mistrza Nady, Mistrza Portii oraz Saint Germain. Książka zawiera inwokację dla każdego czakramu, w tym do Sekretnej Komnaty Serca (Secret Chamber of the Heart).