W Złotej Erze język angielski będzie językiem powszechnym - Odpowiedzi wniebowstąpionych mistrzów

 

Pytanie: Jak powinniśmy traktować języki narodowe i jaka jest przyszłość języków w ogóle?  

Odpowiedź Wniebowstąpionego Mistrza Saint Germain przez Kim Michaelsa została udzielona na konferencji w Kazachstanie w 2018 r. 

 

W Złotej Erze, w miarę przechodzenia do niej, angielski będzie coraz bardziej rozpowszechniony. Moją wizją Złotego Wieku jest to, że przez kilka pierwszych stuleci nadchodzącej przyszłości języki narodowe zostaną w dużej mierze zachowane, ale wszyscy ludzie we wszystkich krajach zaczną uczyć się swojego języka narodowego i angielskiego. W ten sposób ludzie we wszystkich krajach muszą uczyć się tylko dwóch języków i powinni zacząć to od najmłodszych lat, aby byli sprawni lub biegli w obu językach. W ten sposób, jeśli wszyscy ludzie na całym świecie nauczą się angielskiego, wszyscy mogą się ze sobą komunikować i to moja wizja Złotego Wieku. W miarę upływu stuleci będzie coraz więcej narodów, które porzucą swoje języki narodowe. Niektóre z dzisiejszych narodów zostaną w rzeczy samej znikną i pojawią się większe regiony, w których granice państwowe stają się nieistotne. 

Dlatego języki narodowe będą stopniowo zanikać i wszyscy przyjmą wspólny język angielski. Oczywiście, angielski z czasem również się rozwinie, więc za 500 lat nie będą się używać dokładnie tej samej formy angielskiego, co obecnie. 

 

© 2018 Kim Michaels
Dla przekładu: Paweł Kontny

Uwaga! Angielski oryginał tekstu wraz z jego odczytanniem, w wersji brytyjskiej języka, można - po naciśnięciu ikonki głośnika u dołu strony - usłyczeć TUTAJ. Proszę abstrachować od mechanicznego tłumaczenia Googla

Przeczytaj odpowiedzi mistrzów na inne pytania. 

Przejdź do strony startowej witryny.