Negatywne skutki Wi-Fi - Odpowiedzi wniebowstąpionych mistrzów

 

Pytanie: Chcę zapytać o wpływ Wi Fi na nasze ciała. Czy szkodzi to naszemu ciału? Czy jest szkodliwe dla jego komórek; przebywanie w jego zasięgu posiadanie go w domu?

 Odpowiedź Wniebowstąpionego Mistrza, Matki Maryi, udzielona przez Kim Michaelsa na konferencji w Estonii 2017.: 

Moi Kochani, na to pytanie nie można odpowiedzieć twierdząco lub przecząco, zważywszy fakt, że wszystko jest energią. Różne formy energii mogą wpływać na inne formy energii. Możemy powiedzieć, że u większości normalnych zdrowych osób Wi fi, fale radiowe czy telewizyjne nie mają negatywnego, fizycznego wpływu. Mogą istnieć ludzie, którzy mają określone choroby, na które może to mieć wpływ, ale jest to bardzo rzadkie zjawisko.

Możemy powiedzieć, że u niektórych osób może to mieć wpływ na ich ciało emocjonalne. Jednak jako osoba duchowości, która wygłasza inwokacje i przyzywa duchową ochronę i która podnosi swoją świadomość, nie musisz się tym martwić. Mogą istnieć osoby o pewnym niższym stanie świadomości, na które może to mieć wpływ na poziomie emocjonalnym, ale uczeń duchowości, który używa naszych narzędzi, jest w tej sprawie bezpieczny, więc nie musi Cię to martwić.


Copyright © 2017 Kim Michaels

Copyright dla tłumaczenia © Paweł Kontny 

 

Przeczytaj odpowiedzi mistrzów na inne pytania.    

Przejdź do strony startowej witryny.