Ilu jest uczestników comiesięcznego Czuwania Matki Maryi (Mother Mary’s 500 vigil)

 

 

 

Pytanie: Ile osób faktycznie bierze dział w comiesięcznym czuwaniu Matki Maryi i co udało dzięki niemu osiągnąć? Jakie zmiany miały miejsce? 

Odpowiedź Kim Michaelsa została udzielona na konferencji w Estonii w 2017 r. 

Kim: Nie wiem (jeśli chodzi o ilość osób). Matka Maryja podała (w niedawnym) przesłaniu, że z pewnością nastąpiły zmiany. Mam wrażenie, że jeszcze nie dotarliśmy do 500. To nie powinno przedmiotem spekulacji.

 

Copyright © 2017 Kim Michaels 

Copright dla tłumaczenia © Paweł Kontny 

 

Przeczytaj odpowiedzi mistrzów na inne pytania. 

Przejdź do strony startowej witryny.