Poczucie odpowiedzialności za innych ludzi - Odpowiedzi wniebowstąpionych mistrzów

 

Pytanie: Jaki jest duchowy cel czucia się odpowiedzialnym za innych ludzi i sytuacje? Jak się od tego uwolnić? 

Odpowiedź Wniebowstąpionego Mistrza Matki Maryi udzielona przez Kima Michaelsa na konferencji w Estonii w 2018 r. 

To zależy od tego, jaki punkt widzenia przyjmujesz. Można powiedzieć, że z pewnej perspektywy nie jest duchowym celem, aby czuć się odpowiedzialnym za innych. Biorąc pod uwagę to, czego nauczaliśmy Cię o wolnej woli, nie jesteś odpowiedzialny za wybory ludzi. Z drugiej strony, kiedy zyskujesz coraz większe poczucie Jedności, pragniesz wznieść całość. Ale tak naprawdę nie oznacza to, że masz żywić poczucie odpowiedzialności za sposób, w jaki ten koncept jest zwykle używany. Częściej jest tak, że poczucie odpowiedzialności za innych pochodzi od oddzielonego ja, które zostało stworzone w przeszłości na bazie pierwotnej traumy narodzin, a Ty po prostu postępujesz zgodnie z procesem, który daliśmy, aby przezwyciężyć to oddzielne ja, wyleczyć pierwotną traumę narodzin i pójść dalej. Ale musisz także przyswoić sobie nauczanie o wolnej woli, które przekazaliśmy również podczas tej konferencji i zdać sobie sprawę, że nie jesteś odpowiedzialny za wybory innych ludzi. Jesteś odpowiedzialny tylko za własne wybory.

 

Copyright © 2018 Kim Michaels

Copright dla tłumaczenia © Paweł Kontny

 

Przeczytaj odpowiedzi mistrzów na inne pytania. 

Przejdź do strony startowej witryny.