Czuwania na rzecz Korei - inwokacje

"Koniec ery dyktatorów na Ziemi." Plakat konferencji Kima Michaelsa i Wniebowstąpionych Mistrzów - Seoul 2019.

 

Ogólnoświatowe Czuwanie 500+ pod auspicjami Matki Maryi na rzecz Korei


  

 

1. wołanie o nastanie Świadomości Złotej ery w Korei

 

 

 

W imię JESTEM, KTÓRYM JESTEM, w imię Jezusa Chrystusa, wołam do mojej Obecności JESTEM, aby płynęła przez mą Obecność Będę, którą JESTEM i wygłosiła tę inwokację z pełną mocą. Wzywam ukochanego Archanioła Michała, aby przejawił swoją obecność w Korei oraz unieszkodliwił i pochłonął wszelki sprzeciw wobec urzeczywistnienia Złotej Ery. Wołam również o ...

 

[Tu włącz Twoje osobiste wołania]

 Przykładowo możesz wnieść następujące wołanie i afirmacje: 

 

(x4) Niech już nigdy nie dojdzie do wojny na Półwyspie Koreańskim!  

 

Wołam o ujawnienie i pochłonięcie oporu wobec zjednoczenia Korei.  

 

Wnoszę impuls do zmiany w świadomości zbiorowej zarówno w Korei Południowej, w Korei Północnej jak i w narodach, które są częścią koreańskiego równania. 

 

Wołam o przebudzenie istot wcielonych w Korei Północnej i Korei Południowej ku realizacji Boskiego plan ich życia dla Korei – ku pokojowemu zjednoczeniu Korei Północnej i Południowej oraz ku powstrzymaniu wszystkich konfliktów i prześladowań w całej Azji.  

 

Wołam o Sąd Chrystusa nad elitą władzy Korei Północnej i Południowej i nad kierującymi nimi demonami. Wołam o i ich unieszkodliwienie.  

 

Wołam o Sąd Chrystusa nad upadłymi istotami, które wcieliły się w południowokoreańskim społeczeństwie i są liderami biznesowych konglomeratów.

 

Wołam o Sąd Chrystusa nad upadłymi istotami w Korei Północnej, którzy są liderami tego kraju.

 

Wołam o usunięcie opozycji wobec spływu – poprzez cztery poziomy materialnego wszechświata – idei dla sprawiedliwego podziału własności korporacji wśród wszystkich mieszkańców Korei.

 

Wołam o unieszkodliwienie demonów i sił ciemności, które są przeciwne temu spływowi.

 

Wołam o Sąd Chrystusa nad ludźmi, którzy sprzeciwiają się zmianom w społeczeństwie, prowadzącym do sprawiedliwego podziału dostatku w Korei.

 

Wołam o wsparcia dla tych osób w koreańskich rządach, mediach i innych instytucjach społecznych, które mogą wprowadzić reformy i które urzeczywistnią i będą wspierać Złotą Erę dla Korei.

 

Wołam o siłę charakteru i woli dla Koreańczyków, którzy przeprowadzą te zmiany niezależnie od oporu przeciw nim i że ludność powstanie i wesprze wysiłki na rzecz zreformowania koreańskich struktur społecznych.

 

Wołam, aby Korea Północna zreformowała, wszystko, co stworzyła w swym regionie, aby wszyscy ludzie dzielili owoce swych połączonych wysiłków.

 

Wołam o to, aby Korea nie stała się zastępczym polem walki w rywalizacji między supermocarstwami, łącznie z Rosją i do pewnego stopnia z Japonią.

 

Wołam o to, aby o przyszłości Korei decydowali Koreańczycy – nie tylko rządy, ale także ludzie, bo w pewnym sensie, o przyszłości Korei decydować będzie zbiorowa świadomość zarówno Północy jak i Południa.

 

Wołam o to, aby nie tylko przywódcy, ale przed wszystkim obywatele Korei stali się odpowiedzialni za to, co się dzieje w Korei, przy jak najmniejszej ingerencji ze

 

strony sił zewnętrznych.

 

Saint Germain, razem z Tobą afirmujemy, że zjednoczona Korea jest już rzeczywistością w oktawie tożsamości, w oktawie mentalnej i w oktawie emocjonalnej. W jedności z Tobą i w jedności między nami wołamy teraz o przejawienie się tego w oktawie fizycznej i akceptujemy Twoją Matrycę Złotej Ery dla zjednoczonej Korei.

 

 ponad to wołam o ...

 

Wołam o najwyższe z możliwych efekty moich wezwań!

 

Ale nie moja, lecz Twoja, Ojcze-Matko Boże, wola niech się stanie. Amen

 

 

 

 

 

Część 1

 

1. Archaniele Michale, pomóż ludziom w Korei obudzić się z mentalności, która postrzega państwo lub społeczeństwo jako ważniejsze niż ludzka osoba.

 

Archaniele Michale, Światłości Błękitna,
w mym sercu jest miejsce tylko dla Ciebie.
Mój umysł to już nie mnogość, lecz jedność,
Twa Miłość do mnie zawsze prawdziwa.

 

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

 

2. Archaniele Michale, pomóż ludziom w Korei obudzić się ze skłonności do postrzegania pojedynczych ludzkich istot osób, z wyjątkiem kilku przywódców, jako kompletnie nieważnych.

 

Archaniele Michale, będę w pełni
w jedności z Twą Rzeczywistością.
Widzę, że żaden lęk nie może mnie zniewolić,
ten świat nie ma nade mną mocy.

 

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

 

3. Archaniele Michale, pomóż ludziom w Korei zrozumieć, że tylko ludzka jednostka może wnieść nowe idee i że nowe idee są fundamentem Złotej Ery.

 

Archaniele Michale, mocno mnie przytul,
rozjaśnij najciemniejszą noc.
Oczyść Twym Światłem moje czakramy,
przywróć mi wewnętrzne widzenie.

 

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,

 

Tak bardzo drogi mi jesteś.

 

4. Archaniele Michale, pomóż ludziom w Korei rozróżniać idee pochodzące od wniebowstąpionych mistrzów i te pochodzące od sił ciemności z czterech
poziomów materialnego wszechświata.

 

Archaniele Michale, oto jestem,
– z Tobą daję polecenia Światłu.
Będę otwierał me serce,
aż najwyższą prawdę pojmę.

 

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

 

5. Archaniele Michale, pomóż ludziom w Korei zrozumieć, że nie można stanowić Złotej Ery dopóki nie otrzymamy Jej matrycy od wniebowstąpionych mistrzów.

 

Archaniele Michale w mym sercu

 

– nigdy ode mnie nie odejdziesz.
Częścią Hierarchii /życia/ jestem
– akceptuję teraz nowy, świeży początek.

 

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

 

6. Archaniele Michale, pomóż ludziom w Korei zrozumieć, że wniebowstąpieni mistrzowie są istotną częścią ustanowienia Złotej Ery, ponieważ to, co pochodzi z tego świata nie może wznieść się ponad swoje własne wibracje, ponad swoją własną świadomość.

 

Archaniele Michale, Mieczu Błękitny,
całą ciemność przeszywasz.
Osiągam teraz świadomość Chrystusa,
Chrystusowe rozróżnianie ukazuje mi to, co prawdziwe.

 

Archaniele Michale, jesteś tutaj,

 

Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

 

7. Archaniele Michale, pomóż ludziom w Korei zrozumieć, że niska świadomość może jedynie wnieść podziały i jeszcze więcej podziałów, co podział Korei symbolizuje.

 

Archaniele Michale, w Twych Skrzydłach szybując,
puszczam teraz wszystko, co małe.
Boże do Domu wezwanie w mym sercu rozbrzmiewa,
me serce z Twym Sercem na zawsze śpiewa.

 

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

 

8. Archaniele Michale, pomóż ludziom w Korei zrozumieć, że świadomość dualizmu może jedynie tworzyć podziały, a podziały będą się stawały coraz bardziej ekstremalne, póki ludzie nie obudzą się i powiedzą: „Mamy tego dość, nie będziemy już podążać za dualistycznymi przywódcami, chcemy innej formy przywództwa.”.

 

Archaniele Michale, zabierz mnie do Domu,
w Niebiańskich Sferach pragnę wędrować.
Jestem odrodzony z Niebiańskiej Piany,
moje życie jest teraz Świętym Poematem.

 

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

 

9. Archaniele Michale, pomóż ludziom w

 

Korei zrozumieć, że wniebowstąpieni mistrzowie oferują inną formę przywództwa, która nie jest scentralizowanym przywództwem, ponieważ nie ma w nim miejsca dla rządzącej elity na Ziemi.

 

Archaniele Michale, Światłością jesteś,
świecącym jak błękitna gwiazda.
Jesteś Boga wcieleniem w kosmosie,
z Tobą daleko zajdę.

 

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

 

 

 

Część 2

 

1. Archaniele Michale, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że Złota Era wizualizowana przez Saint Germain dla Korei nie zostanie wniesiona z jakiegoś centralnego punktu. Wniesiona zostanie Ona przez wielu ludzi, którzy otrzymają pewne idee indywidualnie, jednak będą oni mieli świadomość wspólnoty.

 

Archaniele Michale, Światłości Błękitna,

 

w mym sercu jest miejsce tylko dla Ciebie.
Mój umysł to już nie mnogość, lecz jedność,
Twa Miłość do mnie zawsze prawdziwa.

 

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

 

2. Archaniele Michale, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że upadłe istoty usiłowały zniszczyć indywidualność, aby nikt nie odważył się wyróżnić z tłumu. Każdemu przydzielono określoną rolę, określone

 

miejsce w społeczeństwie.

 

Archaniele Michale, będę w pełni
w jedności z Twą Rzeczywistością.
Widzę, że żaden lęk nie może mnie zniewolić,
ten świat nie ma nade mną mocy.

 

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

 

3. Archaniele Michale, pomóż ludziom w Korei obudzić się z mentalności bycia zaprogramowanymi na wykonywanie zadań określonych przez tę rolę i nigdy nie robienia niczego więcej ponad to, do czego zostali zaprogramowani.

 

Archaniele Michale, mocno mnie przytul,
rozjaśnij najciemniejszą noc.
Oczyść Twym Światłem moje czakramy,
przywróć mi wewnętrzne widzenie.

 

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

 

4. Archaniele Michale, pomóż ludziom w Korei obudzić się ze skłonności do podporządkowania się tradycji, rodzinie, społeczeństwu, żyjąc tym samym jak robot, czyniąc to, czego oczekują inni.

 

Archaniele Michale, oto jestem,
– z Tobą daję polecenia Światłu.
Będę otwierał me serce,
aż najwyższą prawdę pojmę.

 

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

 

5. Archaniele Michale, pomóż ludziom w Korei otrząsnąć się z tych aspektów narodowej kultury, które ograniczają wyrażanie ich duchowej indywidualności i pochłaniają całą ich uwagę.

 

Archaniele Michale w mym sercu
– nigdy ode mnie nie odejdziesz.
Częścią Hierarchii /życia/ jestem

 

– akceptuję teraz nowy, świeży początek.

 

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

 

6. Archaniele Michale, pomóż ludziom w Korei obudzić się i zacząć się zastanawiać: „Kim jestem jako istota duchowa? Jaki jest Boski plan mego życia, który wybrałem przed wejściem w obecne wcielenie?”

 

Archaniele Michale, Mieczu Błękitny,
całą ciemność przeszywasz.
Osiągam teraz świadomość Chrystusa,
Chrystusowe rozróżnianie ukazuje mi to, co prawdziwe.

 

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska, 
Tak bardzo drogi mi jesteś.

 

7. Archaniele Michale, pomóż ludziom w Korei obudzić się i dostrzec, że my, ludzie, nie jesteśmy Koreańczykami, Amerykanami, Chińczykami czy Rosjanami, ani nikim innym. Jesteśmy istotami duchowymi.

 

Archaniele Michale, w Twych Skrzydłach szybując,
puszczam teraz wszystko, co małe.
Boże do Domu wezwanie w mym sercu rozbrzmiewa,
me serce z Twym Sercem na zawsze śpiewa.

 

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
T
ak bardzo drogi mi jesteś.

 

8. Archaniele Michale, pomóż ludziom w Korei zrozumieć, dlaczego chcieli postanowić wcielić się w tym miejscu w naszym obecnym życiu. Pomóż im dostrzec co chcieliśmy wnieść, służąc nie tylko narodowi Korei, ale również wzniesieniu Ziemi w sensie ogólnym.

 

Archaniele Michale, zabierz mnie do Domu,
w Niebiańskich Sferach pragnę wędrować.
Jestem odrodzony z Niebiańskiej Piany,
moje życie jest teraz Świętym Poematem.

 

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,Tak bardzo drogi mi jesteś.

 

9. Archaniele Michale, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że od pewnego czasu są świadomi Obecności Saint Germain i na wewnętrznych poziomach chcą pomóc we ustanowieniu Jego Złotej Ery w Korei.

 

Archaniele Michale, Światłością jesteś,
świecącym jak błękitna gwiazda.
Jesteś Boga wcieleniem w kosmosie,
z Tobą daleko zajdę.

 

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

 

 

 

 

 

Część 3

 

1. Archaniele Michale, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że wybrali wcielenie w Korei, ponieważ ma ona ogromny potencjał do służenia jako przykład, jak można wznieść się ponad świadomość dualizmu i prawdziwie przejawić świadomość Złotej Ery.

 

Archaniele Michale, Światłości Błękitna,
w mym sercu jest miejsce tylko dla Ciebie.
Mój umysł to już nie mnogość, lecz jedność,
Twa Miłość do mnie zawsze prawdziwa.

 

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

 

2. Archaniele Michale, pomóż ludziom w Korei zrozumieć, że podział pomiędzy Północą i Południem wydaje się niemożliwy do przezwyciężenia jedynie z ludzkiej perspektywy.

 

Archaniele Michale, będę w pełni
w jedności z Twą Rzeczywistością.
Widzę, że żaden lęk nie może mnie zniewolić,
ten świat nie ma nade mną mocy.

 

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

 

3. Archaniele Michale, pomóż ludziom w Północnej Korei obudzić się z fanatycznego zaprogramowania, aby widzieć w ludziach z Korei Południowej wrogów.

 

Archaniele Michale, mocno mnie przytul,
rozjaśnij najciemniejszą noc.
Oczyść Twym Światłem moje czakramy,
przywróć mi wewnętrzne widzenie.

 

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

 

4. Archaniele Michale, pomóż ludziom w Korei zdać sobie sprawę z tego, że kiedy Ty patrzysz na Półwysep Koreański, to nie widzisz podziału. Widzi się tylko jedną Koreę i jeden naród, ponieważ dostrzegasz, że to, ku czemu ludzie na Północy zostali zaprogramowani, jest tylko powłoką tymczasowo przesłaniającą ich wewnętrzne istoty.

 

Archaniele Michale, oto jestem,
– z Tobą daję polecenia Światłu.
Będę otwierał me serce,
aż najwyższą prawdę pojmę.

 

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

 

5. Archaniele Michale, pomóż ludziom w Korei Południowej dostrzec, że nie są oni jedynymi osobami dostrojonymi do Saint Germain, które wybrały wcielenie się w Korei. Istnieją również osoby dostrojone do Saint Germain, które wybrały wcielenie się w Korei Północnej.

 

Archaniele Michale w mym sercu
– nigdy ode mnie nie odejdziesz.
Częścią Hierarchii /życia/ jestem
– akceptuję teraz nowy, świeży początek.

 

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

 

6. Archaniele Michale, pomóż ludziom w Korei Północnej obudzić w sobie potencjał dla pomocy we wniesieniu zmiany w zbiorowej świadomości, która uniemożliwi przywództwu kraju utrzymanie się przy władzy.

 

Archaniele Michale, Mieczu Błękitny,
całą ciemność przeszywasz.
Osiągam teraz świadomość Chrystusa,
Chrystusowe rozróżnianie ukazuje mi to, co prawdziwe.

 

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

 

7. Archaniele Michale, pomóż ludziom w Korei Południowej dostrzec, że ponieważ nasz naród cieszy się większą wolnością, to ma on potencjał do utrzymywania duchowej równowagi, aby naród w Korei Północnej uwolnił się od swojego zaprogramowania.

 

Archaniele Michale, w Twych Skrzydłach szybując,
puszczam teraz wszystko, co małe.
Boże do Domu wezwanie w mym sercu rozbrzmiewa,
me serce z Twym Sercem na zawsze śpiewa.

 

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

 

8. Archaniele Michale, pomóż ludziom w Korei Północnej pamiętać, kim są i dlaczego wcielili się w tam w obecnym życiu. Pomóż im zaakceptować to, kim są oraz ich potencjał dla tego, aby powstać i powiedzieć: „Dosyć tego!”.

 

Archaniele Michale, zabierz mnie do Domu,
w Niebiańskich Sferach pragnę wędrować.
Jestem odrodzony z Niebiańskiej Piany,
moje życie jest teraz Świętym Poematem.

 

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,Tak bardzo drogi mi jesteś.

 

9. Archaniele Michale, pomóż ludziom w Korei Południowej przezwyciężyć świadomość dualizmu, byśmy nie byli podzieleni w sobie i pomiędzy sobą.

 

Archaniele Michale, Światłością jesteś,
świecącym jak błękitna gwiazda.
Jesteś Boga wcieleniem w kosmosie,
z Tobą daleko zajdę.

 

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

 

 

Część 4

 

1. Archaniele Michale, my, którzy przyjęliśmy wcielenie w Korei Południowej, niniejszym dajemy Ci upoważnienie do zburzenia fortyfikacji stworzonych przez siły ciemności w oktawie tożsamości nad Koreą Północną. 

 

Archaniele Michale, Światłości Błękitna,
w mym sercu jest miejsce tylko dla Ciebie.
Mój umysł to już nie mnogość, lecz jedność,
Twa Miłość do mnie zawsze prawdziwa. 

 

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

 

2. Archaniele Michale, my, którzy przyjęliśmy wcielenie w Korei Południowej, niniejszym dajemy Ci upoważnienie do zburzenia fortyfikacji stworzonych przez siły ciemności w oktawie mentalnej nad Koreą Północną.

 

Archaniele Michale, będę w pełni
w jedności z Twą Rzeczywistością.
Widzę, że żaden lęk nie może mnie zniewolić,
ten świat nie ma nade mną mocy.

 

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

 

3. Archaniele Michale, my, którzy przyjęliśmy wcielenie w Korei Południowej, niniejszym dajemy Ci upoważnienie do zburzenia fortyfikacji stworzonych przez siły ciemności w oktawie emocjonalnej nad Koreą Północną.

 

Archaniele Michale, mocno mnie przytul,
rozjaśnij najciemniejszą noc.
Oczyść Twym Światłem moje czakramy,
przywróć mi wewnętrzne widzenie.

 

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

 

4. Archaniele Michale, my, którzy przyjęliśmy wcielenie w Korei Południowej, niniejszym dajemy Ci upoważnienie do zburzenia fortyfikacji stworzonych przez przywódców w Korei Północnej w oktawie fizycznej nad Koreą Północną.

 

Archaniele Michale, oto jestem,
– z Tobą daję polecenia Światłu.
Będę otwierał me serce,
aż najwyższą prawdę pojmę.

 

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.

Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

 

5. Archaniele Michale, my, którzy przyjęliśmy wcielenie w Korei Południowej, wołamy o pozytywne zmiany, które już zaczęły mieć miejsce w Korei Północnej, aby się w pełni fizycznie przejawiły. Spętaj i pochłoń wszystkie siły ciemności sprzeciwiające się Złotej Erze dla Korei.

 

Archaniele Michale w mym sercu
– nigdy ode mnie nie odejdziesz.
Częścią Hierarchii /życia/ jestem
– akceptuję teraz nowy, świeży początek.

 

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

 

6. Archaniele Michale, my, którzy przyjęliśmy wcielenie w Korei Południowej, niniejszym dajemy Ci upoważnienie do spętania i pochłonięcia sił ciemności stojących za przywódcami Korei Północnej i ich próbą zamieniania swojego narodu w fortecę, do której nikt nie może się dostać ani jej opuścić.

 

Archaniele Michale, Mieczu Błękitny,
całą ciemność przeszywasz.
Osiągam teraz świadomość Chrystusa,
Chrystusowe rozróżnianie ukazuje mi to, co prawdziwe.

 

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

 

7. Archaniele Michale, my, którzy przyjęliśmy wcielenie w Korei Południowej, niniejszym dajemy Ci upoważnienie do zburzenia fortyfikacji stworzonych przez siły ciemności na czterech poziomach materii nad Koreą Południową.

 

Archaniele Michale, w Twych Skrzydłach szybując,
puszczam teraz wszystko, co małe.
Boże do Domu wezwanie w mym sercu rozbrzmiewa,
me serce z Twym Sercem na zawsze śpiewa.

 

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

 

8. Archaniele Michale, my, którzy przyjęliśmy wcielenie w Korei Południowej, afirmujemy z Tobą, że widzimy tylko jedną Koreę, wolną Koreę. Nie istnieje kwestia tego, czy Korea się zjednoczy, tylko kiedy to nastąpi. Akceptujemy, że dzieje się to już TERAZ.

 

Archaniele Michale, zabierz mnie do Domu,
w Niebiańskich Sferach pragnę wędrować.
Jestem odrodzony z Niebiańskiej Piany,
moje życie jest teraz Świętym Poematem.

 

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

 

9. Archaniele Michale, my, którzy przyjęliśmy wcielenie w Korei Południowej, potwierdzamy, że Matryca Złotej Ery dla zjednoczonej Korei spływa coraz głębiej wokół nas i że my indywidualnie już jesteśmy w tej Matrycy. Urzeczywistnia się ona tam, gdzie jesteśmy, ponieważ fizycznie urzeczywistnia się dokładnie tu, gdzie Ty jesteś.

 

Archaniele Michale, Światłością jesteś,
świecącym jak błękitna gwiazda.
Jesteś Boga wcieleniem w kosmosie,
z Tobą daleko zajdę.

 

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

 

 

 

Zapieczętowanie

 

W imię Boskiej Matki w pełni akceptuję, że moc tych wezwań jest wykorzystana do uwolnienia Macierzystego światła, by mogło ono odzwierciedlić doskonałą wizję Chrystusa dla mego życia, dla wszystkich ludzi i dla Planety. W imię JESTEM KTÓRYM JESTEM to się już dokonało! Amen.

 

 

 

 

2. Wołanie o nową otwartość na Koreę Północną

 

 

 

W imię JESTEM, KTÓRYM JESTEM, w imię Jezusa Chrystusa, wołam do mojej Obecności JESTEM, aby płynęła przez mą Obecność Będę, którą JESTEM i wygłosiła tę inwokację z pełną mocą. Wołam do Ukochanej Kuan Yin, aby przejawiła swoją obecność w Korei i w społeczności międzynarodowej dla wniesienia nowej postawy i nowego podejścia wobec Korei Północnej. Wołam również o ...

 

[Tu włącz Twoje osobiste wołania]

 

Tu możesz powtórzyć początkowe wołania i afirmacje lub powiedzieć następujące słowa:
Wołam o spełnienie tego wszystkiego, o co wołałem na początku serii niniejszych inwokacji, jak również o ...

 

Wołam o najwyższe z możliwych efekty moich wezwań!

 

Ale nie moja, lecz Twoja, Ojcze-Matko Boże, wola niech się stanie. Amen

 

 

 

 

 

Część 1

 

1. Kuan Yin, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że jedynym sposobem osiągnięcia osobistej lub narodowej wolności jest okazanie bezwarunkowego współczucia, bezwarunkowego przebaczenia.

 

O, Kuan Yin, jakże święte imię Twoje,
napełnij mnie Płomieniem Współczucia.
Staję się wolnym okazując miłosierdzie.
Przebaczenie wszystkim jest do tego magicznym kluczem.

 

W słodkiej melodii Kuan Yin,
Jestem wolny, by być moim Ja.
W żywotności Kuan Yin,
moją nieśmiertelność odzyskuję.

 

2. Kuan Yin, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że kiedy my zmieniamy sposób, w jaki przeszłość wpływa na nasze umysły, to zmieniamy również sposób, w jaki przeszłość wpływa na obrany przez nas kurs, gdzie nasz naród płynie w nieprzerwanej Rzece Życia.

 

O, Kuan Yin, puszczam teraz,
wszystkie ziemskie przywiązania.
Wszystkie tłumione uczucia uwalniam,
i jestem wolny od emocjonalnych zaburzeń.

 

W słodkiej melodii Kuan Yin,
Jestem wolny, by być moim Ja.
W żywotności Kuan Yin,
moją nieśmiertelność odzyskuję.

 

3. Kuan Yin, pomóż ludziom w Korei przezwyciężyć tendencję do izolowania i oddzielania się od otaczającego świata.

 

O, Kuan Yin, dlaczego muszę czuć,
że życie nie spełnia moich ideałów?
Puszczam wszystkie oczekiwania.
Mój umysł jest już pustym naczyniem.

 

W słodkiej melodii Kuan Yin,
Jestem wolny, by być moim Ja.
W żywotności Kuan Yin,
moją nieśmiertelność odzyskuję.

 

4. Kuan Yin, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że pokoju nie można osiągnąć poprzez kontrolę, poprzez próbę zatrzymania przepływu i stworzenia statycznego stanu, w którym uważamy, że wszystko jest pod kontrolą i dzięki temu możemy utrzymać pokój.

 

O, Kuan Yin, przekraczam przeszłość,
gdy wszystkie urazy odchodzą.
Od przyszłości niczego nie oczekuję.
Wiecznego teraz nie odrzucam.

 

W słodkiej melodii Kuan Yin,
Jestem wolny, by być moim Ja.
W żywotności Kuan Yin,
moją nieśmiertelność odzyskuję.

 

5. Kuan Yin, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że kiedy próbujemy odgrodzić się od świata, tworzymy opór i musimy wygenerować siłę do jego podtrzymania, a to albo stworzy wewnętrzny konflikt lub przyciągnie zewnętrznego agresora.

 

O, Kuan Yin, unosisz mnie,
ponad szalejącym morzem Samsary.
Wszyscyśmy bezpieczni w Twej Łodzi Pradżni.
Przeciwny brzeg nie jest już odległy.

 

W słodkiej melodii Kuan Yin,
Jestem wolny, by być moim Ja.
W żywotności Kuan Yin,
moją nieśmiertelność odzyskuję.

 

6. Kuan Yin, pomóż ludziom w Korei zacząć dostrzegać, że podział między Północą a Południem można przezwyciężyć.

 

O, Kuan Yin, Twoja alchemia!
Twymi cudami mnie uwalniasz.
Wybaczając, otrzymuję przebaczenie.
Poczucie winy już mnie nie przymusza.

 

W słodkiej melodii Kuan Yin,

 

Jestem wolny, by być moim Ja.
W żywotności Kuan Yin,
moją nieśmiertelność odzyskuję.

 

7. Kuan Yin, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że identyfikowanie Korei Północnej, jej narodu i przywódców, jako przyczynę podziału Korei jest zbyt dużym uproszczeniem.

 

O, Kuan Yin, wszystkie udręki zniknęły,
to, co nie z dualizmu stworzone, nie musi być pozytywnie przetworzone.
Oddzielonym ja niczego nie czynię,
zatem w jedności z Tobą odpoczywam.

 

W słodkiej melodii Kuan Yin,
Jestem wolny, by być moim Ja.
W żywotności Kuan Yin,
moją nieśmiertelność odzyskuję.

 

8. Kuan Yin, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że kiedy wskazujemy na Północ jako na problem, sami siebie pozbawiamy siły. Mówimy, że nie możemy ustanowić pokoju w Korei, ponieważ pokoju nie da się wnieść, dopóki oni się nie zmienią.

 

O, Kuan Yin, pełnia Twego zdrowia,
uwalnia mnie teraz od próżności.
Czymże jest dla mnie próżność?
Po prostu ją puszczam i podążam za Tobą.

 

W słodkiej melodii Kuan Yin,
Jestem wolny, by być moim Ja.
W żywotności Kuan Yin,
moją nieśmiertelność odzyskuję.

 

9. Kuan Yin, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że ze względu na działanie Prawa Wolnej Woli nigdy nie pozbawiamy siebie siły, nigdy nie znajdujemy się w sytuacji, gdzie nic nie możemy zrobić.

 

O, Kuan Yin, jakże słodki dźwięk,
co emanuje ze świętej Ziemi.
Puszczając kierat ego,
już jestem na przeciwległym brzegu.

 

W słodkiej melodii Kuan Yin,
Jestem wolny, by być moim Ja.
W żywotności Kuan Yin,
moją nieśmiertelność odzyskuję.

 

 

 

Część 2

 

1. Kuan Yin, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że naród Korei Południowej musi zająć stanowisko i powiedzieć: „Co my możemy zmienić, aby zmieniło się równanie naszego narodu?”.

 

O, Kuan Yin, jakże święte imię Twoje,
napełnij mnie Płomieniem Współczucia.
Staję się wolnym okazując miłosierdzie.
Przebaczenie wszystkim jest do tego magicznym kluczem.

 

W słodkiej melodii Kuan Yin,
Jestem wolny, by być moim Ja.
W żywotności Kuan Yin,
moją nieśmiertelność odzyskuję.

 

2. Kuan Yin, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że mogą coś zrobić, by zmienić równanie dotyczące Półwyspu Koreańskiego poprzez zmianę własnego podejścia do całej tej sytuacji.

 

O, Kuan Yin, puszczam teraz,
wszystkie ziemskie przywiązania.
Wszystkie tłumione uczucia uwalniam,
i jestem wolny od emocjonalnych zaburzeń.

 

W słodkiej melodii Kuan Yin,
Jestem wolny, by być moim Ja.
W żywotności Kuan Yin,
moją nieśmiertelność odzyskuję.

 

3. Kuan Yin, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że nie można cofnąć się do czasów Korei sprzed podziału. Nie można osiągnąć niczego konstruktywnego, kurczowo trzymając się przeszłości, żywiąc gniew lub ból z powodu przeszłości.

 

O, Kuan Yin, dlaczego muszę czuć,
że życie nie spełnia moich ideałów?
Puszczam wszystkie oczekiwania.
Mój umysł jest już pustym naczyniem.

 

W słodkiej melodii Kuan Yin,
Jestem wolny, by być moim Ja.
W żywotności Kuan Yin,
moją nieśmiertelność odzyskuję.

 

4. Kuan Yin, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że zanim dojdzie do fizycznej zmiany, musi nastąpić zmiana w świadomości wiele osób, które wybrały wcielenie się zarówno w Korei Północnej, jak i Południowej, aby ją ustanowić.

 

O, Kuan Yin, przekraczam przeszłość,
gdy wszystkie urazy odchodzą.
Od przyszłości niczego nie oczekuję.
Wiecznego teraz nie odrzucam.

 

W słodkiej melodii Kuan Yin,
Jestem wolny, by być moim Ja.
W żywotności Kuan Yin,
moją nieśmiertelność odzyskuję.

 

5. Kuan Yin, pomóż ludziom duchowości w Korei dostrzec, że możemy stać się prekursorami – tymi, którzy dowodzą i sterują statkiem.

 

O, Kuan Yin, unosisz mnie,
ponad szalejącym morzem Samsary.
Wszyscyśmy bezpieczni w Twej Łodzi Pradżni.
Przeciwny brzeg nie jest już odległy.

 

W słodkiej melodii Kuan Yin,
Jestem wolny, by być moim Ja.
W żywotności Kuan Yin,
moją nieśmiertelność odzyskuję.

 

6. Kuan Yin, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że zmiana, która musi się dokonać, jest zmianą w świadomości i musi się ona rozpocząć na Południu, ponieważ tam naród cieszy się większą wolnością.

 

O, Kuan Yin, Twoja alchemia!
Twymi cudami mnie uwalniasz.
Wybaczając, otrzymuję przebaczenie.
Poczucie winy już mnie nie przymusza.

 

W słodkiej melodii Kuan Yin,
Jestem wolny, by być moim Ja.
W żywotności Kuan Yin,
moją nieśmiertelność odzyskuję.

 

7. Kuan Yin, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że nie mogłoby dojść do ogromnego postępu osiągniętego w Południowej Korei od czasów wojny, gdyby nie doszło również do zmiany w świadomości, a tę zmianę można przyspieszyć.

 

O, Kuan Yin, wszystkie udręki zniknęły,
to, co nie z dualizmu stworzone, nie musi być pozytywnie przetworzone.
Oddzielonym ja niczego nie czynię,
zatem w jedności z Tobą odpoczywam.

 

W słodkiej melodii Kuan Yin,
Jestem wolny, by być moim Ja.
W żywotności Kuan Yin,
moją nieśmiertelność odzyskuję.

 

8. Kuan Yin, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że ludzie w Korei Południowej osiągnęli wyższy poziom samoświadomości. Można ją podnieść na jeszcze wyższy poziom, gdzie ludzie staną się bardziej świadomi siebie jako istot duchowych.

 

O, Kuan Yin, pełnia Twego zdrowia,
uwalnia mnie teraz od próżności.
Czymże jest dla mnie próżność?
Po prostu ją puszczam i podążam za Tobą.

 

W słodkiej melodii Kuan Yin,
Jestem wolny, by być moim Ja.
W żywotności Kuan Yin,
moją nieśmiertelność odzyskuję.

 

9. Kuan Yin, pomóż ludziom i politykom Korei dostrzec, że jeżeli ma dojść do radykalnej zmiany w relacjach z Koreą Północną, zmianę tę musi wprowadzić Korea Południowa. Można to osiągnąć poprzez zrobienie czegoś w inny niż dotychczas sposób.

 

O, Kuan Yin, jakże słodki dźwięk,
co emanuje ze świętej Ziemi.
Puszczając kierat ego,
już jestem na przeciwległym brzegu.

 

W słodkiej melodii Kuan Yin,
Jestem wolny, by być moim Ja.
W żywotności Kuan Yin,
moją nieśmiertelność odzyskuję.

 

 

 

Część 3

 

1. Kuan Yin, pomóż ludziom w Korei przezwyciężyć postawę domagającą się ukarania tych, którzy doprowadzili do konfliktów i okrucieństw w przeszłości oraz pociągnięcia ich do odpowiedzialności za ich czyny.

 

O, Kuan Yin, jakże święte imię Twoje,
napełnij mnie Płomieniem Współczucia.
Staję się wolnym okazując miłosierdzie.
Przebaczenie wszystkim jest do tego magicznym kluczem.

 

W słodkiej melodii Kuan Yin,
Jestem wolny, by być moim Ja.
W żywotności Kuan Yin,
moją nieśmiertelność odzyskuję.

 

2. Kuan Yin, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że do zjednoczenia Korei może dojść tylko wtedy, gdy zarówno Północ, jak i Południe wzniosą się ponad dualistyczną walkę, a Południe jest zdolne do zrobić tego jako pierwsze.

 

O, Kuan Yin, puszczam teraz,
wszystkie ziemskie przywiązania.
Wszystkie tłumione uczucia uwalniam,
i jestem wolny od emocjonalnych zaburzeń.

 

W słodkiej melodii Kuan Yin,
Jestem wolny, by być moim Ja.
W żywotności Kuan Yin,
moją nieśmiertelność odzyskuję.

 

3. Kuan Yin, pomóż ludziom w Korei przezwyciężyć tendencję do postrzegania Północy, jakby uczyniła Ona coś złego i zasługuje na karę.

 

O, Kuan Yin, dlaczego muszę czuć,
że życie nie spełnia moich ideałów?
Puszczam wszystkie oczekiwania.
Mój umysł jest już pustym naczyniem.

 

W słodkiej melodii Kuan Yin,
Jestem wolny, by być moim Ja.
W żywotności Kuan Yin,
moją nieśmiertelność odzyskuję.

 

4. Kuan Yin, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że aby doszło do przemian w Korei Północnej musi dojść do większej wymiany informacji i świadomości pomiędzy narodem Korei Północnej a resztą świata.

 

O, Kuan Yin, przekraczam przeszłość,
gdy wszystkie urazy odchodzą.
Od przyszłości niczego nie oczekuję. Wiecznego teraz nie odrzucam.

 

W słodkiej melodii Kuan Yin,
Jestem wolny, by być moim Ja.
W żywotności Kuan Yin,
moją nieśmiertelność odzyskuję.

 

5. Kuan Yin, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że w Korei Północnej ludzie są izolowani od otaczającego świata. Wierzą oni we wszystko, co mówią im przywódcy, ponieważ nie posiadają żadnego układu odniesienia dla oceny otrzymywanych od nich informacji.

 

O, Kuan Yin, unosisz mnie,
ponad szalejącym morzem Samsary.
Wszyscyśmy bezpieczni w Twej Łodzi Pradżni.
Przeciwny brzeg nie jest już odległy.

 

W słodkiej melodii Kuan Yin,
Jestem wolny, by być moim Ja.
W żywotności Kuan Yin,
moją nieśmiertelność odzyskuję.

 

6. Kuan Yin, pomóż Korei i społeczności międzynarodowej dostrzec konieczność zmiany polityki tak, aby narody zaczęły traktować Koreę Północną, a nawet przywództwo Korei Północnej, jak każdy inny naród – jak naród, z którym można negocjować, prowadzić interesy, nawiązywać kontakty.

 

O, Kuan Yin, Twoja alchemia!
Twymi cudami mnie uwalniasz.
Wybaczając, otrzymuję przebaczenie.
Poczucie winy już mnie nie przymusza.

 

W słodkiej melodii Kuan Yin,
Jestem wolny, by być moim Ja.
W żywotności Kuan Yin,
moją nieśmiertelność odzyskuję.

 

7. Kuan Yin, pomóż ludziom w Korei

 

dostrzec, że poprzez większą otwartość ze strony otaczającego świata dojdzie do dużo większej wymiany idei i świadomości, a to nieodwołalnie zmieni Koreę Północną.

 

O, Kuan Yin, wszystkie udręki zniknęły,
to, co nie z dualizmu stworzone, nie musi być pozytywnie przetworzone.
Oddzielonym ja niczego nie czynię,
zatem w jedności z Tobą odpoczywam.

 

W słodkiej melodii Kuan Yin,
Jestem wolny, by być moim Ja.
W żywotności Kuan Yin,

 

moją nieśmiertelność odzyskuję.

 

8. Kuan Yin, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że kontynuacja polityki izolacji wzmocni wewnętrzny opór zbudowany przez przywództwo Korei i osoby, które są wobec niego lojalne.

 

O, Kuan Yin, pełnia Twego zdrowia, uwalnia mnie teraz od próżności.
Czymże jest dla mnie próżność?
Po prostu ją puszczam i podążam za Tobą.

 

W słodkiej melodii Kuan Yin,
Jestem wolny, by być moim Ja.
W żywotności Kuan Yin,
moją nieśmiertelność odzyskuję.

 

9. Kuan Yin, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że wcześniej czy później Korea Północna załamie się od wewnątrz, ale cena tego może być bardzo wysoka, ponieważ reżim może wykonać jakiś desperacki ruch w celu przedłużenia swojego istnienia.

 

O, Kuan Yin, jakże słodki dźwięk,
co emanuje ze świętej Ziemi.
Puszczając kierat ego,
już jestem na przeciwległym brzegu.

 

W słodkiej melodii Kuan Yin,
Jestem wolny, by być moim Ja.
W żywotności Kuan Yin,
moją nieśmiertelność odzyskuję.

 

 

 

Część 4

 

1. Kuan Yin, pochłoń siły w Japonii, które sprzeciwiają się zjednoczeniu Korei, ponieważ Japończycy obawiają się konkurencji, która nadejdzie ze strony zjednoczonej Korei.

 

O, Kuan Yin, jakże święte imię Twoje,
napełnij mnie Płomieniem Współczucia.
Staję się wolnym okazując miłosierdzie.
Przebaczenie wszystkim jest do tego

 

magicznym kluczem.

 

W słodkiej melodii Kuan Yin,
Jestem wolny, by być moim Ja.
W żywotności Kuan Yin,
moją nieśmiertelność odzyskuję

 

2. Kuan Yin, pochłoń lęk konfliktu zbrojnego z Koreą panujący wśród przywódców Japonii i wśród Jej ludności.

 

O, Kuan Yin, puszczam teraz,
wszystkie ziemskie przywiązania.
Wszystkie tłumione uczucia uwalniam,
i jestem wolny od emocjonalnych zaburzeń.

 

W słodkiej melodii Kuan Yin,
Jestem wolny, by być moim Ja.
W żywotności Kuan Yin,
moją nieśmiertelność odzyskuję

 

3. Kuan Yin, pomóż Japończykom przezwyciężyć lęk, że ze względu na fakt, iż Koreańczycy są dużo bardziej kreatywni niż Japończycy, Korea ma potencjał do wyprzedzenia Japonii jako gospodarczego mocarstwa.

 

O, Kuan Yin, dlaczego muszę czuć,
że życie nie spełnia moich ideałów?
Puszczam wszystkie oczekiwania.
Mój umysł jest już pustym naczyniem.

 

W słodkiej melodii Kuan Yin,
Jestem wolny, by być moim Ja.
W żywotności Kuan Yin,
moją nieśmiertelność odzyskuję

 

4. Kuan Yin, pomóż Japończykom przezwyciężyć zstępującą spiralę rozwoju spowodowaną niedostatkiem kreatywności. Pomóż im przezwyciężyć pragnienie hamowania Korei.

 

O, Kuan Yin, przekraczam przeszłość,
gdy wszystkie urazy odchodzą.
Od przyszłości niczego nie oczekuję.

 

Wiecznego teraz nie odrzucam.

 

W słodkiej melodii Kuan Yin,
Jestem wolny, by być moim Ja.
W żywotności Kuan Yin,
moją nieśmiertelność odzyskuję

 

5. Kuan Yin, pochłoń opór w Stanach Zjednoczonych wobec Korei. Wołamy o sąd Chrystusa nad ludźmi w Stanach Zjednoczonych, którzy wciąż są uwięzieni w dualistycznej mentalności do tego stopnia, że pragną podtrzymać iluzję epickiej walki.

 

O, Kuan Yin, unosisz mnie,
ponad szalejącym morzem Samsary.
Wszyscyśmy bezpieczni w Twej Łodzi Pradżni.
Przeciwny brzeg nie jest już odległy.

 

W słodkiej melodii Kuan Yin,
Jestem wolny, by być moim Ja.
W żywotności Kuan Yin,
moją nieśmiertelność odzyskuję

 

6. Kuan Yin, wołamy o sąd Chrystusa w nad ukrytą elitą władzy Stanów Zjednoczonych, która nie chce zaniku napięcia i w związku z tym utraty mechanizmów kontroli, które daje im podzielona Korea. Wołamy o sąd nad tymi, którzy nie chcą utracić dochodu ze sprzedaży broni.

 

O, Kuan Yin, Twoja alchemia!
Twymi cudami mnie uwalniasz.
Wybaczając, otrzymuję przebaczenie.
Poczucie winy już mnie nie przymusza.

 

W słodkiej melodii Kuan Yin,
Jestem wolny, by być moim Ja.
W żywotności Kuan Yin,
moją nieśmiertelność odzyskuję

 

7. Kuan Yin, wołamy o sąd Chrystusa nad siłami w Chinach, które sprzeciwiają się zjednoczonej Korei, ponieważ wierzą, że będą miały większy wpływ na Północ niż mogłyby mieć na zjednoczoną Koreę.

 

O, Kuan Yin, wszystkie udręki zniknęły,
to, co nie z dualizmu stworzone, nie musi być pozytywnie przetworzone.
Oddzielonym ja niczego nie czynię,
zatem w jedności z Tobą odpoczywam.

 

W słodkiej melodii Kuan Yin,
Jestem wolny, by być moim Ja.
W żywotności Kuan Yin,
moją nieśmiertelność odzyskuję

 

8. Kuan Yin, wołamy o ujawnienia i pochłonięcia całego oporu wobec zjednoczonej Korei. Wołamy o zmianę międzynarodowych postaw w stosunku do zjednoczonej Korei i sposobu, w jaki można to osiągnąć.

 

O, Kuan Yin, pełnia Twego zdrowia, uwalnia mnie teraz od próżności.
Czymże jest dla mnie próżność?
Po prostu ją puszczam i podążam za Tobą.

 

W słodkiej melodii Kuan Yin,

 

Jestem wolny, by być moim Ja.
W żywotności Kuan Yin,
moją nieśmiertelność odzyskuję

 

9. Kuan Yin, obudź i sprzymierz ludzi w Korei Północnej i Południowej, którzy przyjęli tu wcielenie w celu fizycznego urzeczywistnienia się Matrycy Złotej Ery dla Korei. Pomóż nam osiągnąć jedność ze sobą i z wniebowstąpionymi mistrzami, co sprawi, że Matryca ta stanie się rzeczywistością.

 

O, Kuan Yin, jakże słodki dźwięk,
co emanuje ze świętej Ziemi.
Puszczając kierat ego,
już jestem na przeciwległym brzegu.

 

W słodkiej melodii Kuan Yin,
Jestem wolny, by być moim Ja.
W żywotności Kuan Yin,
moją nieśmiertelność odzyskuję

 

 

 

Zapieczętowanie

 

W imię Boskiej Matki w pełni akceptuję, że moc tych wezwań jest wykorzystana do uwolnienia Macierzystego światła, by mogło ono odzwierciedlić doskonałą wizję Chrystusa dla mego życia, dla wszystkich ludzi i dla Planety. W imię JESTEM KTÓRYM JESTEM to się już dokonało! Amen.

 

 


 

 

3. Przywoływanie stanu, w którym na Półwyspie Koreańskim nie będzie już wojny

 

 

 

W imię JESTEM, KTÓRYM JESTEM, w imię Jezusa Chrystusa, wołam do mojej Obecności JESTEM, aby płynęła przez mą Obecność Będę, którą JESTEM i wygłosiła tę inwokację z pełną mocą. Wołam do Matki Maryi, aby przejawiła swoją obecność w Korei i pochłonęła wszystkie siły i energie, które mogą wszcząć wojnę na Półwyspie Koreańskim. Wołam również o ...

 

[Tu włącz Twoje osobiste wołania]

 

Tu możesz powtórzyć początkowe wołania i afirmacje lub powiedzieć następujące słowa:
Wołam o spełnienie tego wszystkiego, o co wołałem na początku serii niniejszych inwokacji, jak również o ...

 

Wołam o najwyższe z możliwych efekty moich wezwań!

 

Ale nie moja, lecz Twoja, Ojcze-Matko Boże, wola niech się stanie. Amen

 

 

 

 

 

Część 1

 

1. Matko Maryjo, w mym ciele tożsamości w pełni akceptuję fakt, że już nigdy więcej nie będzie wojny na Półwyspie Koreańskim.

 

O, Błogosławiona Maryjo, Matko moja,
nie ma większej miłości niż Twoja.
W sercu i umyśle Jednością będąc,
swe miejsce w Hierarchii życia znajduję.

 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia

– cała materia już się rozpromienia.

 

2. Matko Maryjo, w mym ciele mentalnym w pełni akceptuję fakt, że już nigdy więcej nie będzie wojny na Półwyspie Koreańskim.

 

Przyszedłem na Ziemię z Nieba wysłany,
i jestem we wcieleniu,
Używam oto Boskiego prawa,
nakazując Ci wyzwolić Ziemię.

 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

 

3. Matko Maryjo, w mym ciele emocjonalnym w pełni akceptuję fakt, iż nigdy więcej nie będzie wojny na Półwyspie Koreańskim.

 

Oto wołam w święte imię Boga,
abyś użyła Twego Płomienia Matki,
by pochłonąć całą energię bazującą na lęku,
przywracając tym świętą Harmonię.

 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia

– cała materia już się rozpromienia.

 

4. Matko Maryjo, w mym ciele fizycznym w pełni akceptuję fakt, iż nigdy więcej nie będzie wojny na Półwyspie Koreańskim.

 

Twe święte Imię tu wysławiam,
gdy podnosisz zbiorową świadomość.
żadnego więcej lęku, zwątpienia i wstydu
– pochłoń je Matki Płomieniem.

 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

 

5. Matko Maryjo, wiemy, że Ty i wszyscy wniebowstąpieni mistrzowie również akceptujecie fakt, iż nigdy więcej nie będzie wojny na Półwyspie Koreańskim.

 

Wszelką ciemność z Ziemi zmywasz,
Twe światło sunie jak potężna fala.
Żadna siła ciemności nie może już powstrzymać,
spirali, co pnie się tylko w górę.

 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

 

6. Matko Maryjo, wiemy, że poprzez naszą – naszą na Ziemi i Waszą w Niebie – akceptację tego i porozumienie, wszyscy teraz w naszych sercach, akceptujemy, że stało się to rzeczywistością.

 

Wszystkie Duchy Przyrody błogosławisz,
chroniąc je przed ludzkim stresem.
Są już One uwolnione,

 

aby urzeczywistnić Boskie zarządzenie.

 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

 

7. Matko Maryjo, pójdziemy wyższą drogą jedności, jedności ze sobą oraz jedności z wniebowstąpionym zastępem, w wyniku czego zmienimy Ziemię, aby ci, którzy nie wzniosą swej świadomości, będą musieli przenieść się na inną planetę.

 

Podnoszę mój głos i przyjmuję postawę:
By skończyć z wojnami – daję polecenie.
Walczący nie będą już więcej ranić Ziemi,
Złota Era już nastaje.

 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

 

8. Matko Maryjo, oświadczamy, że ta Planeta jest wolna od świadomości, która spowodowała tyle podziałów, tyle konfliktów, tyle wojen. Nie ma ich już na Półwyspie Koreańskim i dlatego mówię ludziom żyjącym na nim i uwięzionym w świadomości wojny: „Przekazuję Wam wiadomość. Macie oto ostatnią możliwość uwolnienia się od tej świadomości lub zostaniecie usunięci z waszego wcielenia zanim zrozumiecie, że jest to możliwe.

 

Matka Ziemia jest wreszcie wolna,
klęski żywiołowe to już przeszłość.
Twe Światło Matki jest tak intensywne,
że materia jest teraz o wiele mniej gęsta.

 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

 

9. Matko Maryjo, obwieszczam sąd Boskiej Matki nad tymi, którzy są w stanie świadomości wojny, czy to we wcieleniu czy poza nim, czy to na Półwyspie Koreańskim czy w innych narodach, i którzy starają się utrzymać stanu konfliktu na tym Półwyspie. Oto oddaliśmy Półwysep Koreański Boskiej Matce i sprawie Pokoju. Akceptuję, że urzeczywistnia się to, ponieważ moje i Twoje serce wyraziło to w oktawie fizycznej.

 

W Świetle Matki Ziemia jest czysta,
ruch spirali w górę wytrzymamy.
Obfitość jest już teraz normą,
wizja Boga staje się formą.

 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

 

 

 

Zapieczętowanie

 

W imię Boskiej Matki w pełni akceptuję, że moc tych wezwań jest wykorzystana do uwolnienia Macierzystego światła, by mogło ono odzwierciedlić doskonałą wizję Chrystusa dla mego życia, dla wszystkich ludzi i dla Planety. W imię JESTEM KTÓRYM JESTEM to się już dokonało! Amen.


 

 

4. Wołanie o zmianę w umyśle dyktatora

 

 

 

W imię JESTEM, KTÓRYM JESTEM, w imię Jezusa Chrystusa, wołam do mojej Obecności JESTEM, aby płynęła przez mą Obecność Będę, którą JESTEM i wygłosiła tę inwokację z pełną mocą. Wzywam Padmę Sambhavę, aby przejawił swoją obecność w Korei i doprowadził do pokojowego przezwyciężenia podziału Korei. Wołam również o ...

 

[Tu włącz Twoje osobiste wołania]

 

Tu możesz powtórzyć początkowe wołania i afirmacje lub powiedzieć następujące słowa:
Wołam o spełnienie tego wszystkiego, o co wołałem na początku serii niniejszych inwokacji, jak również o ...

 

Wołam o najwyższe z możliwych efekty moich wezwań!

 

Ale nie moja, lecz Twoja, Ojcze-Matko Boże, wola niech się stanie. Amen

 

 

 

 

 

Część 1

 

1. Padma Sambhavo, pomóż ludziom w Korei odróżnić „ludzką świadomość” od „upadłej świadomości.”

 

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM.

 

2. Padma Sambhavo, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że ludzka świadomość nie ma złych intencji, lecz brakuje jej wiedzy i uważności.

 

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM.

 

3. Padma Sambhavo, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że upadła świadomość charakteryzuje się złymi intencjami oraz wysokim stopniem wiedzy, jak manipulować tymi, którzy posiadają ludzką świadomością.

 

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM.

 

4. Padma Sambhavo, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że upadłe istoty mogą spowodować, iż ci w stanie ludzkiej świadomości będą za nimi ślepo podążać, ponieważ w wyniku oszustwa uwierzyli, że upadli przywódcy mają dobrą wolę lub boją się w jakikolwiek sposób przeciw nim zaprotestować.

 

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM.

 

5. Padma Sambhavo, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że świadomość dyktatora jest rozwojem, który celowo został przekształcony w coś negatywnego. Taka istota dąży do ustanowienia siebie jako boga na Ziemi, ponieważ odmówiła ona transcendencji i poprzez to stanie się bogiem w sferze duchowej.

 

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM.

 

6. Padma Sambhavo, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że upadłe istoty nie odczuwają żadnego pokrewieństwa z istotami ludzkimi, które ewoluują na Ziemi. Jesteśmy przez nie postrzegani jako narzędzia i nie żywią one jakiegokolwiek współczucia, żadnego poczucia związku z istotami ludzkimi.

 

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM.

 

7. Padma Sambhavo, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że upadłe istoty ustanawiają siebie jako dyktatorów, wielbionych przez swój naród jako posiadających boską władzę, a nawet pewne boskie cechy charakteru.

 

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM.

 

8. Padma Sambhavo, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że przeświadczenie o doskonałości niektórych ludzi i przez to ich inności od wszystkich tych znajdujących się pod nimi jest iluzją.

 

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM.

 

9. Padma Sambhavo, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że marzenie o osobistej doskonałości jest skupianiem się na sobie zamiast na chęci wznoszenia Wszystkiego. Jest to zaprzeczenie świadomości Chrystusa w sobie i we wszystkich innych.

 

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM.

 

 

Część 2

 

1. Padma Sambhavo, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że dyktator próbuje udowodnić, iż Bóg się myli, nakłaniając ludzi do uwierzenia w coś, co jest sprzeczne z rzeczywistością.

 

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM.

 

2. Padma Sambhavo, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że dyktatorzy tworzą epickie widzenie świata, w którym mają oni słuszność w ostatecznym sensie i w związku z tym ktoś inny musi się mylić.

 

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM.

 

3. Padma Sambhavo, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że niektórzy dyktatorzy wierzą, iż jedna istota ludzka może znajdować się w stanie doskonałości, co stawia ją ponad wszystkimi ludźmi w jego kraju. Zasługuje ona na to, aby rządzić, ponieważ zawsze jest doskonała.

 

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM.

 

4. Padma Sambhavo, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że dyktator nie ma zbyt wiele osobistej mocy, czyli zdolności kontrolowania swej własnej psychiki.

 

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM.

 

5. Padma Sambhavo, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że dyktator nie jest wolny, ponieważ stale podejmuje decyzje, do których zmuszają go okoliczności zewnętrzne oraz jego własne wewnętrzne uwarunkowania.

 

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM.

 

6. Padma Sambhavo, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że najważniejszym wewnętrznym uwarunkowaniem kierującym dyktatorem jest lęk, lęk, że mógł popełnić błąd i że można udowodnić, w obliczu narodu, iż pomylił się on w sposób niezaprzeczalny.

 

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM.

 

7. Padma Sambhavo, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że to, czego naprawdę dyktator się lęka, to możliwość podjęcia przez niego błędnej decyzji i ukazania tego w taki sposób, iż on sam musiałby przyznać, że pomylił się w sposób absolutny.

 

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM.

 

8. Padma Sambhavo, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że dyktator, którym kieruje lęk, podejmie każde działanie w celu podtrzymania iluzji, że on nigdy się nie myli.

 

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM.

 

9. Padma Sambhavo, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że dyktator musi mieć kozła ofiarnego, którego może obarczyć winą, gdy sprawy nie układają się zgodnie z jego intencjami i obietnicami.

 

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM.

 

 

 

Część 3

 

1. Padma Sambhavo, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że dyktator musi mieć kogoś, kto mu się sprzeciwia, aby zawsze mógł winić opór z strony tej zewnętrznej siły za swoje niepowodzenia.

 

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM.

 

2. Padma Sambhavo, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że dyktator może również winić swój własny naród za niewykonanie zadań w sposób, w jaki mu kazał lub za niewykonanie ich wystarczająco dobrze.

 

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM.

 

3. Padma Sambhavo, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że dyktator zawsze pogrąża się w stanie umysłu, w którym ma urojenia. Stworzył on swój własny świat fantazji, więc może usprawiedliwić nawet te decyzje, które pociągają za sobą wyraźnie niepożądane skutki.

 

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM.

 

4. Padma Sambhavo, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że istnieje możliwość, aby dyktator zaakceptował swoją omylność, aby zaakceptował, że nie jest doskonały.

 

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM.

 

5. Padma Sambhavo, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że najbardziej prawdopodobnym pokojowym wynikiem podziału Korei byłaby zmiana w umyśle Kim Jong-una, dzięki której zacząłby dostrzegać fakt, iż nie może utrzymywać swojej aury nieomylności poprzez kontynuację działań swojego ojca i dziadka.

 

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM.

 

6. Padma Sambhavo, pomóż mu utrzymać pewną aurę nieomylności poprzez podjęcie decyzji, że przez swą wspaniałomyślność lepiej jest dać swemu narodowi większą swobodę i otworzyć się na potencjał jego życia w większym dostatku, w wyższym standardzie.

 

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM.

 

7. Padma Sambhavo, pomóż mu dostrzec, że to wyniosłoby go do większego stanu doskonałości niż u jego ojca i dziadka, dzięki czemu sprawiałby wrażenie przywódcy, który może wprowadzić swój naród w lepszą erę, niż uczyniły osiągnięcia jego przodków.

 

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM.

 

8. Padma Sambhavo, pomóż ludziom w Korei zmienić sposób, w jaki postrzegają oni i podtrzymują to, co Matka Maryja nazwała pierwotnym i nieskazitelnym zamysłem Boga, polegającym na tym, że pozytywna zmiana nastąpi.

 

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM.

 

9. Padma Sambhavo, pomóż ludziom w Korei przezwyciężyć uczucie, że ponieważ Kim Jong-un dokonał okrucieństw, a jego ojciec i dziadek dopuścili się jeszcze większych okropności wobec narodu zarówno Korei Północnej jak i Południowej, to powinien on ponieść karę lub zostać zmuszony do dostrzeżenia swoich błędów.

 

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM.

 

 

 

Część 4

 

1. Padma Sambhavo, pomóż przywódcom Korei Północnej przejść podobną przemianę jaka dokonała się w Chinach, gdzie rządzący dostrzegli, jak robić interesy z Zachodem i wciąż utrzymywać aurę nieomylności.

 

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM.

 

2. Padma Sambhavo, pomóż przywódcom Korei Północnej doświadczyć zmiany w swej mentalności, gdzie dostrzegą oni inny sposób projektowania postrzegania swej nieomylności oraz kierowania Korei Północnej na nowe tory.

 

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM.

 

3. Padma Sambhavo, pomóż przywódcom Korei Północnej przejść przez transformację stawania się coraz bardziej otwartymi, nie zdając sobie sprawy z tego, co się dzieje.

 

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM.

 

4. Padma Sambhavo, pomóż ludziom w Korei w utrzymaniu wizji pozytywnej transformacji w Korei Północnej, która doprowadzi do większej otwartości.

 

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME

 

SIDDHI HUM.

 

5. Padma Sambhavo, pomóż ludziom w Korei w uświadomieniu sobie i w działaniu, że większa wymiana idei, świadomości i energii dokona – w ciągu stosunkowo krótkim odstępie czasu – zmiany w narodzie Korei Północnej.

 

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM.

 

6. Padma Sambhavo, pomóż ludziom w międzynarodowej społeczności zmienić swoją mentalność i zacząć traktować Koreę Północną z szacunkiem, na który – wedle nich – ona nie zasługuje.

 

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM.

 

7. Padma Sambhavo, pomóż ludziom w międzynarodowej społeczności dostrzec, że jest to tylko kwestia rozegrania gry polegającej na uświadomieniu sobie, co jest potrzebne, aby doprowadzić do zmiany, która może stać się nieodwracalna.

 

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM.

 

Padma Sambhavo, pomóż Kim Jong-un’gowi dokonać zwrotu i wejść na pozytywną drogę prowadzącą do Stanu Buddy.

 

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM.

 

9. Padma Sambhavo, pomóż ludziom duchowości w Korei zostać Twoimi uczniami, aby mogli odkryć swój indywidualny wkład w doprowadzenie do zjednoczenia Korei w pokojowy sposób.

 

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM.

 

 

 

Zapieczętowanie

 

W imię Boskiej Matki w pełni akceptuję, że moc tych wezwań jest wykorzystana do uwolnienia Macierzystego światła, by mogło ono odzwierciedlić doskonałą wizję Chrystusa dla mego życia, dla wszystkich ludzi i dla Planety. W imię JESTEM KTÓRYM JESTEM to się już dokonało! Amen.

 

 

 

 


 

 

5. Wołanie o pochłonięcie narodowych demonów Korei

 

 

 

W imię JESTEM, KTÓRYM JESTEM, w imię Jezusa Chrystusa, wołam do mojej Obecności JESTEM, aby płynęła przez mą Obecność Będę, którą JESTEM i wygłosiła tę inwokację z pełną mocą. Wzywam ukochanego Śhivę, aby przejawił swoją obecność w Korei i pochłonął demony narodowe Korei Północnej i Południowej. Wołam również o …

 

[Tu włącz Twoje osobiste wołania]

 

Tu możesz powtórzyć początkowe wołania i afirmacje lub powiedzieć następujące słowa:
Wołam o spełnienie tego wszystkiego, o co wołałem na początku serii niniejszych inwokacji, jak również o ...

 

Wołam o najwyższe z możliwych efekty moich wezwań!

 

Ale nie moja, lecz Twoja, Ojcze-Matko Boże, wola niech się stanie. Amen

 

 

 

 

 

Część 1

 

1. 1. Umiłowany Śiwo, obudź ludzi w Korei Północnej, którzy są zdolni dojść do momentu, w którym zechcą podejmować swoje własne decyzje.

 

O, Śiwo, Świętego Ognia Boże,
już czas, by przeszłość wygasła.
Chcę wznieść się ponad to, co stare,
chcę złotą przyszłość rozwinąć.

 

O, Śiwo, oczyść energię!
O, Śiwo, wnieść synergię!
O, Śiwo, spraw, by wszystkie demony pierzchły!
O, Śiwo, spokój mej duszy przywróć 
mi!

 

2. Umiłowany Śiwo, spętaj i pochłoń demona zbiorowości i wiele wspierających demonów, które podtrzymują negatywną matrycę dla narodu Korei Północnej.

 

O, Śiwo, przybądź i uwolnij mnie,
od sił, które mnie ograniczają.
Swym Ogniem pochłoń wszystko, co mniejsze
torując drogę dla mego tryumfu.

 

O, Śiwo, oczyść energię!
O, Śiwo, wnieść synergię!
O, Śiwo, spraw, by wszystkie demony pierzchły!
O, Śiwo, spokój mej duszy przywróć mi!

 

3. Umiłowany Śiwo, zburz narodową matrycę Korei Północnej, aby ludzie mogli stać się wolnymi, by móc podejmować rzeczywiste, indywidualne, świadome decyzje i w ten sposób zmienić równanie dla swego kraju.

 

O, Śiwo, Mayi zasłona, rozwiana,
oczyść mój prywatny wszechświat.
Rozprosz świadomość śmierci,
pochłoń ją Twym Świętym Oddechem.

 

O, Śiwo, oczyść energię!
O, Śiwo, wnieść synergię!
O, Śiwo, spraw, by wszystkie demony pierzchły!
O, Śiwo, spokój mej duszy przywróć mi!

 

4. Umiłowany Śiwo, spętaj i pochłoń demona Korei Północnej, który obezwładnia Kim Jong-un i uniemożliwia mu zmianę kursu narodu.

 

O, Śiwo, oto puszczam,
wszystkie ziemskie przywiązania.
Pochłaniasz uzależniające nas istoty,
na pnącą się w górę ścieżkę ponownie wstępuję.

 

O, Śiwo, oczyść energię!
O, Śiwo, wnieść synergię!
O, Śiwo, spraw, by wszystkie demony pierzchły!
O, Śiwo, spokój mej duszy przywróć mi!

 

5. Umiłowany Śiwo, uwolnij Kim Jong-un od narodowego demona i pochłoń mniejsze demony, aby coraz więcej osób mogło stać się wolnymi.

 

O, Śiwo, przywołuję Twe Imię,
przybądź i przepędź lęk, wątpienie i wstyd.
Ogniem ujawnij w moim umyśle,
wszystko, co ego stara się ukryć.

 

O, Śiwo, oczyść energię!
O, Śiwo, wnieść synergię!
O, Śiwo, spraw, by wszystkie demony pierzchły!
O, Śiwo, spokój mej duszy przywróć mi!

 

6. Umiłowany Śiwo, pochłoń demony, które podtrzymują destrukcyjną matrycę dla narodu Korei Północnej.

 

O, Śiwo, już się nie lękam,
mój dług karmiczny jest już spłacany.
Przeszłość nie wpływa na moje wybory,
w Twym Oddechu się weselę.

 

O, Śiwo, oczyść energię!
O, Śiwo, wnieść synergię!
O, Śiwo, spraw, by wszystkie demony pierzchły!
O, Śiwo, spokój mej duszy przywróć mi!

 

7. Umiłowany Śiwo, potwierdzam i wzmacniam Twój sąd nad całym aparatem podtrzymującym rząd w Korei Północnej. Stoję wraz z Tobą przed tym demonem i z Tobą mówię: „Już Cię NIE MA! Pochłonął cię ogień Śiwy! Zostałeś pochłonięty i już nie istniejesz!”.

 

O, Śiwo, pokaż mi duchów dwoje,
które trzymają mnie uwięzionego w swych intrygach.
Chcę oto widzieć w moim umyśle,
duchy, które unieszkodliwiasz.

 

O, Śiwo, oczyść energię!
O, Śiwo, wnieść synergię!
O, Śiwo, spraw, by wszystkie demony pierzchły!
O, Śiwo, spokój mej duszy przywróć mi!

 

8. Umiłowany Śiwo, afirmuję, że Twój ogień otacza cały naród Korei Północnej i że ogień w Twoich skrzydłach pochłania Jej demony.

 

O, Śiwo, oto nago stoję,
mój umysł w wolności się rozrasta.
Puszczając wszystkie duchy [ciemności],
wiem, że kapitulacja to klucz do wewnętrznego spokoju.

 

O, Śiwo, oczyść energię!
O, Śiwo, wnieść synergię!
O, Śiwo, spraw, by wszystkie demony pierzchły!
O, Śiwo, spokój mej duszy przywróć mi!

 

9. Umiłowany Śiwo, afirmuję i wzmacniam Twoje pochłonięcie matrycy centralnego demona wspierającego destruktywną narodową matrycę Korei Północnej. Przywołuję je poprzez wszystkie cztery poziomy, aby uwolniło ludzi, którzy są zdolni do podejmowania indywidualnych decyzji.

 

O, Śiwo, wszystko-pochłaniający Ogniu,
z Parvati unieście mnie wyżej.
Kiedy będę podwyższony, aby widzieć wasze światło,
wszystkich ludzie ku sobie przyciągnę.

 

O, Śiwo, oczyść energię!
O, Śiwo, wnieść synergię!
O, Śiwo, spraw, by wszystkie demony pierzchły!
O, Śiwo, spokój mej duszy przywróć mi!

 

 

 

Część 2

 

1. Umiłowany Śiwo, uwolnij ludzi w Korei Północnej, aby zaczęli pytać, dlaczego zabijają swoich rodaków i członków swoich rodzin.

 

O, Śiwo, Świętego Ognia Boże,
już czas, by przeszłość wygasła.
Chcę wznieść się ponad to, co stare,
chcę złotą przyszłość rozwinąć.

 

O, Śiwo, oczyść energię!
O, Śiwo, wnieść synergię!
O, Śiwo, spraw, by wszystkie demony pierzchły!
O, Śiwo, spokój mej duszy przywróć mi!

 

2. Umiłowany Śiwo, uwolnij ludzi Korei w Północnej, aby zaczęli pytać, dlaczego trzeba zabijać i wtrącać do więzienia ludzi w celu utrzymania reżimu.

 

O, Śiwo, przybądź i uwolnij mnie,
od sił, które mnie ograniczają.
Swym Ogniem pochłoń wszystko, co mniejsze
torując drogę dla mego tryumfu.

 

O, Śiwo, oczyść energię!
O, Śiwo, wnieść synergię!
O, Śiwo, spraw, by wszystkie demony pierzchły!
O, Śiwo, spokój mej duszy przywróć mi!

 

3. Umiłowany Śiwo, uwolnij naród Korei Północnej, aby zaczął pytać, czy można zmienić reżim, zmienić system, aby nie trzeba było nieprzerwanie zabijać ludzi własnego narodu.

 

O, Śiwo, Mayi zasłona, rozwiana,
oczyść mój prywatny wszechświat.
Rozprosz świadomość śmierci,
pochłoń ją Twym Świętym Oddechem.

 

O, Śiwo, oczyść energię!
O, Śiwo, wnieść synergię!
O, Śiwo, spraw, by wszystkie demony pierzchły!
O, Śiwo, spokój mej duszy przywróć mi!

 

4. Umiłowany Śiwo, uwolnij ludzi w Korei Północnej, aby zaczęli pytać, dlaczego muszą zabijać siebie nawzajem w celu podtrzymania systemu zamiast zmienić system, aby nie trzeba było nikogo zabijać.

 

O, Śiwo, oto puszczam,
wszystkie ziemskie przywiązania.
Pochłaniasz uzależniające nas istoty,
na pnącą się w górę ścieżkę ponownie wstępuję.

 

O, Śiwo, oczyść energię!
O, Śiwo, wnieść synergię!
O, Śiwo, spraw, by wszystkie demony pierzchły!
O, Śiwo, spokój mej duszy przywróć mi!

 

5. Umiłowany Śiwo, spętaj i pochłoń siły totalitaryzmu, które utworzyły kluczowy punkt w Korei Północnej. Wzywam do rozbicia tej matrycy totalitaryzmu, aby jego siły straciły grunt na tej Planecie.

 

O, Śiwo, przywołuję Twe Imię,
przybądź i przepędź lęk, wątpienie i wstyd.
Ogniem ujawnij w moim umyśle,
wszystko, co ego stara się ukryć.

 

O, Śiwo, oczyść energię!
O, Śiwo, wnieść synergię!
O, Śiwo, spraw, by wszystkie demony pierzchły!
O, Śiwo, spokój mej duszy przywróć mi!

 

6. Umiłowany Śiwo, uwolnij ogień światowego ruchu niszczenia totalitarnych matryc, które znajdują się nie tylko w narodach, ale również w wielu obszarach świata, w tym w gospodarce.

 

O, Śiwo, już się nie lękam,
mój dług karmiczny jest już spłacany.
Przeszłość nie wpływa na moje wybory,
w Twym Oddechu się weselę.

 

O, Śiwo, oczyść energię!
O, Śiwo, wnieść synergię!
O, Śiwo, spraw, by wszystkie demony pierzchły!
O, Śiwo, spokój mej duszy przywróć mi!

 

7. Umiłowany Śiwo, uwolnij ludzi na całym świecie, aby obudzili się i faktycznie zaczęli myśleć zamiast bezwiednie powtarzać stare wzorce, ponieważ ich umysły zostały przejęte przez demony.

 

O, Śiwo, pokaż mi duchów dwoje,
które trzymają mnie uwięzionego w swych intrygach.
Chcę oto widzieć w moim umyśle,
duchy, które unieszkodliwiasz.

 

O, Śiwo, oczyść energię!
O, Śiwo, wnieść synergię!
O, Śiwo, spraw, by wszystkie demony pierzchły!
O, Śiwo, spokój mej duszy przywróć mi!

 

8. Umiłowany Śiwo, wzmacniam Twoje działanie spętania demonów Korei Północnej i wzywam Cię do trwałego zakotwiczenia pewnej części Twego Ognia nad narodem Korei Północnej.

 

O, Śiwo, oto nago stoję,
mój umysł w wolności się rozrasta.
Puszczając wszystkie duchy [ciemności],
wiem, że kapitulacja to klucz do wewnętrznego spokoju.

 

O, Śiwo, oczyść energię!
O, Śiwo, wnieść synergię!
O, Śiwo, spraw, by wszystkie demony pierzchły!
O, Śiwo, spokój mej duszy przywróć mi!

 

9. Umiłowany Śiwo, akceptuję, że Twój Ogień pochłania wszystkie demony, które obezwładniają ludzi i przywódców w Korei Północnej oraz fakt, że cały naród jest teraz zapieczętowany w Ogniu Śiwy.

 

O, Śiwo, wszystko-pochłaniający Ogniu,
z Parvati unieście mnie wyżej.
Kiedy będę podwyższony, aby widzieć wasze światło,
wszystkich ludzie ku sobie przyciągnę.

 

O, Śiwo, oczyść energię!
O, Śiwo, wnieść synergię!
O, Śiwo, spraw, by wszystkie demony pierzchły!
O, Śiwo, spokój mej duszy przywróć mi!

 

 

 

Część 3
1. Umiłowany Śiwo, spętaj i pochłoń demony, które wspierają cały system i elitę władzy Korei Południowej.

 

O, Śiwo, Świętego Ognia Boże,
już czas, by przeszłość wygasła.
Chcę wznieść się ponad to, co stare,
chcę złotą przyszłość rozwinąć.

 

O, Śiwo, oczyść energię!
O, Śiwo, wnieść synergię!
O, Śiwo, spraw, by wszystkie demony pierzchły!
O, Śiwo, spokój mej duszy przywróć mi!

 

2. Umiłowany Śiwo, spętaj i pochłoń narodowego demona Korei Południowej, który dąży do utrzymania dualistycznej walki pomiędzy dwoma narodami.

 

O, Śiwo, przybądź i uwolnij mnie,
od sił, które mnie ograniczają.
Swym Ogniem pochłoń wszystko, co mniejsze
torując drogę dla mego tryumfu.

 

O, Śiwo, oczyść energię!
O, Śiwo, wnieść synergię!
O, Śiwo, spraw, by wszystkie demony pierzchły!
O, Śiwo, spokój mej duszy przywróć mi!

 

3. Umiłowany Śiwo, wraz z Tobą mówię: „Ja, Śiwa, emanuję mym Ogniem i dlatego TY przestajesz ISTNIEć!”

 

O, Śiwo, Mayi zasłona, rozwiana,
oczyść mój prywatny wszechświat.
Rozprosz świadomość śmierci,
pochłoń ją Twym Świętym Oddechem.

 

O, Śiwo, oczyść energię!
O, Śiwo, wnieść synergię!
O, Śiwo, spraw, by wszystkie demony pierzchły!
O, Śiwo, spokój mej duszy przywróć mi!

 

4. Umiłowany Śiwo, spętaj i pochłoń dualistyczne demony Korei Północnej i Południowej. Akceptuję, że zostały one pochłonięte wraz ze wszystkimi wspierającymi demonami i dlatego negatywna matryca tego podzielonego narodu została usunięta.

 

O, Śiwo, oto puszczam,
wszystkie ziemskie przywiązania.
Pochłaniasz uzależniające nas istoty,
na pnącą się w górę ścieżkę ponownie wstępuję.

 

O, Śiwo, oczyść energię!
O, Śiwo, wnieść synergię!
O, Śiwo, spraw, by wszystkie demony pierzchły!
O, Śiwo, spokój mej duszy przywróć mi!

 

5. Umiłowany Śiwo, spętaj i pochłoń dualistyczne siły Korei Południowej – te, które tworzą elitę władzy niewolącą ludzi Korei Południowej.

 

O, Śiwo, przywołuję Twe Imię,
przybądź i przepędź lęk, wątpienie i wstyd.
Ogniem ujawnij w moim umyśle,
wszystko, co ego stara się ukryć.

 

O, Śiwo, oczyść energię!
O, Śiwo, wnieść synergię!
O, Śiwo, spraw, by wszystkie demony pierzchły!
O, Śiwo, spokój mej duszy przywróć mi!

 

6. Umiłowany Śiwo, osądź i pochłoń elitę władzy sprawiającą, że ludzie stają się bezmyślni w tym sensie, że są gotowi pracować wielką ilość godzin i całe ich życie zostaje połknięte przez gigantyczne korporacje, które mają tylko jeden cel, jak osiągnąć jeszcze większy zysk.

 

O, Śiwo, już się nie lękam,
mój dług karmiczny jest już spłacany.
Przeszłość nie wpływa na moje wybory,
w Twym Oddechu się weselę.

 

O, Śiwo, oczyść energię!
O, Śiwo, wnieść synergię!
O, Śiwo, spraw, by wszystkie demony pierzchły!
O, Śiwo, spokój mej duszy przywróć mi!

 

7. Umiłowany Śiwo, uwolnij ludzi Korei Południowej od bezmyślnego powtarzania tych wzorców, które istnieją tylko po to, aby generować zyski.

 

O, Śiwo, pokaż mi duchów dwoje,
które trzymają mnie uwięzionego w swych intrygach.
Chcę oto widzieć w moim umyśle,
duchy, które unieszkodliwiasz.

 

O, Śiwo, oczyść energię!
O, Śiwo, wnieść synergię!
O, Śiwo, spraw, by wszystkie demony pierzchły!
O, Śiwo, spokój mej duszy przywróć mi!

 

8. Umiłowany Śiwo, uwolnij ludzi Korei Południowej, aby zaczęli pytać, dlaczego niewolimy nasz własny naród w celu utrzymania kapitalistycznego systemu, który jedynie bezmyślnie generuje coraz większe zyski.

 

O, Śiwo, oto nago stoję,
mój umysł w wolności się rozrasta.
Puszczając wszystkie duchy [ciemności],
wiem, że kapitulacja to klucz do wewnętrznego spokoju.

 

O, Śiwo, oczyść energię!
O, Śiwo, wnieść synergię!
O, Śiwo, spraw, by wszystkie demony pierzchły!
O, Śiwo, spokój mej duszy przywróć mi!

 

9. Umiłowany Śiwo, spętaj i pochłoń demony podtrzymujące destrukcyjną matrycę tego podzielonego narodu. Przywołuję to do oktawy fizycznej, żeby ludzie zaczęli ją kwestionować.

 

O, Śiwo, wszystko-pochłaniający Ogniu,
z Parvati unieście mnie wyżej.
Kiedy będę podwyższony, aby widzieć wasze światło,
wszystkich ludzie ku sobie przyciągnę.

 

O, Śiwo, oczyść energię!
O, Śiwo, wnieść synergię!
O, Śiwo, spraw, by wszystkie demony pierzchły!
O, Śiwo, spokój mej duszy przywróć mi!

 

 

 

Część 4

 

1. Umiłowany Śiwo, uwolnij ludzi w Korei Południowej, aby zaczęli pytać, dlaczego ciągle podtrzymujemy tę matrycę.

 

O, Śiwo, Świętego Ognia Boże,
już czas, by przeszłość wygasła.
Chcę wznieść się ponad to, co stare,
chcę złotą przyszłość rozwinąć.

 

O, Śiwo, oczyść energię!
O, Śiwo, wnieść synergię!
O, Śiwo, spraw, by wszystkie demony pierzchły!
O, Śiwo, spokój mej duszy przywróć mi!

 

2. Umiłowany Śiwo, uwolnij ludzi w Korei Południowej, aby zaczęli pytać, dlaczego postrzegamy siebie w opozycji do Korei Północnej, jeżeli ci ludzie są naszymi braćmi i siostrami.

 

O, Śiwo, przybądź i uwolnij mnie,
od sił, które mnie ograniczają.
Swym Ogniem pochłoń wszystko, co mniejsze
torując drogę dla mego tryumfu.

 

O, Śiwo, oczyść energię!
O, Śiwo, wnieść synergię!
O, Śiwo, spraw, by wszystkie demony pierzchły!
O, Śiwo, spokój mej duszy przywróć mi!

 

3. Umiłowany Śiwo, uwolnij ludzi Korei Południowej, aby zaczęli pytać, dlaczego widzimy, że jedynym sposobem na osiągnięcie dobrobytu i że jedynym celem naszego narodu jest umożliwienie wielkim korporacjom generowania coraz większego zysku.

 

O, Śiwo, Mayi zasłona, rozwiana,
oczyść mój prywatny wszechświat.
Rozprosz świadomość śmierci,
pochłoń ją Twym Świętym Oddechem.

 

O, Śiwo, oczyść energię!
O, Śiwo, wnieść synergię!
O, Śiwo, spraw, by wszystkie demony pierzchły!
O, Śiwo, spokój mej duszy przywróć mi!

 

4. Umiłowany Śiwo, uwolnij ludzi w Korei Południowej, aby zaczęli pytać, dlaczego pozwalamy dużym korporacjom niewolić nasz naród, aby ludzie nigdy nie mieli czasu, energii lub nie mogli poświęcać uwagi kwestii, kim są i dlaczego się wcielili.

 

O, Śiwo, oto puszczam,
wszystkie ziemskie przywiązania.
Pochłaniasz uzależniające nas istoty,
na pnącą się w górę ścieżkę ponownie wstępuję.

 

O, Śiwo, oczyść energię!
O, Śiwo, wnieść synergię!
O, Śiwo, spraw, by wszystkie demony pierzchły!
O, Śiwo, spokój mej duszy przywróć mi!

 

5. Umiłowany Śiwo, uwolnij ludzi w Korei Południowej, aby zapytali, jaki jest cel życia i w ten sposób odkryli duchową ścieżkę. Pomóż im dostrzec, że celem tworzenia dobrobytu jest to, aby ludzie dysponowali energią i uwaga, by móc koncentrować się na swoich duchowych dążeniach.

 

O, Śiwo, przywołuję Twe Imię,
przybądź i przepędź lęk, wątpienie i wstyd.
Ogniem ujawnij w moim umyśle,
wszystko, co ego stara się ukryć.

 

O, Śiwo, oczyść energię!
O, Śiwo, wnieść synergię!
O, Śiwo, spraw, by wszystkie demony pierzchły!
O, Śiwo, spokój mej duszy przywróć mi!

 

6. Umiłowany Śiwo, uwolnij ludzi w Korei Południowej, aby zaczęli pytać, jaki jest cel generowania dostatku i dobrobytu w Korei Południowej, jeżeli ma to niewolić ludzi przez całe ich życie na rzecz tych korporacji.

 

O, Śiwo, już się nie lękam,
mój dług karmiczny jest już spłacany.
Przeszłość nie wpływa na moje wybory,
w Twym Oddechu się weselę.

 

O, Śiwo, oczyść energię!
O, Śiwo, wnieść synergię!
O, Śiwo, spraw, by wszystkie demony pierzchły!
O, Śiwo, spokój mej duszy przywróć 
mi!

 

7. Umiłowany Śiwo, uwolnij ludzi w Korei Południowej, aby zmienili destrukcyjną matrycę dla narodu, aby nie koncentrowali się na wypracowywaniu zysku i na korporacjach, lecz, aby dostrzegli, że najbardziej niezbędnym bogactwem, jaki mamy, są właśnie oni sami.

 

O, Śiwo, pokaż mi duchów dwoje,
które trzymają mnie uwięzionego w swych intrygach.
Chcę oto widzieć w moim umyśle,
duchy, które unieszkodliwiasz.

 

O, Śiwo, oczyść energię!
O, Śiwo, wnieść synergię!
O, Śiwo, spraw, by wszystkie demony pierzchły!
O, Śiwo, spokój mej duszy przywróć mi!

 

8. Umiłowany Śiwo, uwolnij ludzi w Korei Południowej, aby dostrzegli, że celem narodu jest uwolnienie ludzi, a nie generowanie zysku dla korporacji, które go nie potrzebują, bo same w sobie na pewno nie stanowią one celu. To ludzie są celem tego narodu.

 

O, Śiwo, oto nago stoję,
mój umysł w wolności się rozrasta.
Puszczając wszystkie duchy [ciemności],
wiem, że kapitulacja to klucz do wewnętrznego spokoju.

 

O, Śiwo, oczyść energię!
O, Śiwo, wnieść synergię!
O, Śiwo, spraw, by wszystkie demony pierzchły!
O, Śiwo, spokój mej duszy przywróć mi!

 

9. Umiłowany Śiwo, wzywam Cię, abyś przefiltrował Twe dzieło do fizycznej oktawy przeze mnie. Afirmuję, że jestem Śiwą na Ziemi, tak jak ty jesteś Śiwą w Niebie. Akceptuję siebie jako Śiwę w ludzkim wcieleniu i że mam prawo być otwartą bramą dla Twojego ognia. Dlatego afirmuję razem z Tobą, że na Ziemi era bezmyślności dobiegła końca.

 

O, Śiwo, wszystko-pochłaniający Ogniu,
z Parvati unieście mnie wyżej.
Kiedy będę podwyższony, aby widzieć wasze światło,
wszystkich ludzie ku sobie przyciągnę.

 

O, Śiwo, oczyść energię!
O, Śiwo, wnieść synergię!
O, Śiwo, spraw, by wszystkie demony pierzchły!
O, Śiwo, spokój mej duszy przywróć mi!

 

Zapieczętowanie

W imię Boskiej Matki w pełni akceptuję, że moc tych wezwań jest wykorzystana do uwolnienia Macierzystego światła, by mogło ono odzwierciedlić doskonałą wizję Chrystusa dla mego życia, dla wszystkich ludzi i dla Planety. W imię JESTEM KTÓRYM JESTEM to się już dokonało! Amen.


 

 

6. Wołanie o zmianę w koreańskiej mentalności

 

 

W imię JESTEM, KTÓRYM JESTEM, w imię Jezusa Chrystusa, wołam do mojej Obecności JESTEM, aby płynęła przez mą Obecność Będę, którą JESTEM i wygłosiła tę inwokację z pełną mocą. Wzywam Gautamę Buddę, aby przejawił swoją obecność w Korei i wprowadził zmianę w koreańskiej mentalności. Wołam również o ...

 

[Tu włącz Twoje osobiste wołania]

 

Tu możesz powtórzyć początkowe wołania i afirmacje lub powiedzieć następujące słowa:
Wołam o spełnienie tego wszystkiego, o co wołałem na początku serii niniejszych inwokacji, jak również o ...

 

 Wołam o najwyższe z możliwych efekty moich wezwań!

 Ale nie moja, lecz Twoja, Ojcze-Matko Boże, wola niech się stanie. Amen

 

 

 

Część 1

1. Gautamo Buddo, pomóż ludziom w Korei przezwyciężyć tendencję do poczucia, że muszą podporządkować się przywódcom lub osobom reprezentującym władzę.

 

Gautamo, ukaż mi moje mentalne stany,
co skłaniają mnie do miłości i nienawiści.
By ma percepcja stała się czysta
Twoje demaskacje zniosę.

 

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy

 

Pokojem, by Morze Samsary uciszyć.

 

2. Gautamo Buddo, pomóż ludziom w Korei zaakceptować samych siebie jakimi są i zaakceptować, że bez względu na pozycję, jaką ludzie mają w społeczeństwie, w naszych wnętrzu dobrze czujemy się ze sobą.

 

Gautamo, w Płomieniu Twego Pokoju,
puszczam moje walczące ja.
Naturę Buddy teraz widzę,
Jest ona Twoją i moją istotą.

 

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy
Pokojem, by Morze Samsary uciszyć.

 

3. Gautamo Buddo, pomóż ludziom w Korei osiągnąć świadomość, że obecny podział społeczeństwa na wyżej i niżej stojących nie może mieć miejsca w Erze Wodnika. Nie możemy budować społeczeństwa Złotej Ery, jeżeli nadal będziemy mieć w społeczeństwie klasę wyższą i klasę niższą.

 

Gautamo, jestem z Tobą jednością,
demony Marypierzchają.
Twoja Obecność to kojący balsam,
me zmysły i umysł już są spokojne.

 

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy
Pokojem, by Morze Samsary uciszyć.

 

4. Gautamo Buddo, pomóż ludziom w Korei stać się bardziej świadomymi mechanizmu dzielenia społeczeństwa na tych należących do wyższej i niższej klasy. Pomóż ludziom dostrzec, dlaczego do tego doszło, dostrzec, że jest to anachroniczne oraz że ludzie muszą otwarcie o tym mówić i stworzyć inną kulturę.

 

Gautamo, oto ślubuję,
żyć w wiecznym teraz.
Z Tobą ciągle siebie przekraczam,
by móc żyć we Wzniosłej Teraźniejszości.

 

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy
Pokojem, by Morze Samsary uciszyć.

 

5. Gautamo Buddo, pomóż ludziom w Korei zakwestionować tendencję, że tyko ci, którzy należą do lepszych rodzin, będą otrzymywać dobre wykształcenie i dobrą pozycję na rynku pracy.

 

Gautamo, nie mam pragnień,
do niczego ziemskiego nie dążę.
W nie-przywiązaniu teraz spoczywam,
kiedy przechodzę subtelny test Mary.

 

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy
Pokojem, by Morze Samsary uciszyć.

 

6. Gautamo Buddo, pomóż przedsiębiorstwom w Korei przezwyciężyć skłonność do kierowanie się pochodzeniem rodzinnym danej osoby zanim zostanie ona zatrudniona na jakimkolwiek wyższym stanowisku.

 

Gautamo, stapiam się z Tobą,
mój umysł jest jednym, nie dwoma.
Jestem zanurzony w Twym olśniewającym blasku,
Nirwana jest wszystkim, czego pragnę.

 

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy
Pokojem, by Morze Samsary uciszyć.

 

7. Gautamo Buddo, pomóż przedsiębiorstwom w Korei dostrzec, że zatrudnianie kogoś ze względu na jego rodzinne pochodzenie, bez oceny, czy posiada on wiedzę, umiejętności lub osobowość właściwe do zajmowania danego stanowiska nie ma sensu.

 

Gautamo, w Twej ponadczasowej przestrzeni,
jestem zanurzony w Kosmicznej Łasce.
Znam Boga ponad wszelką formą,
do tego świata już się nie będę dostrajał.

 

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy
Pokojem, by Morze Samsary uciszyć.

 

8. Gautamo Buddo, pomóż przedsiębiorstwom w Korei dostrzec, że jest to jeden z powodów, dla których nie mogą one tworzyć nowych wynalazków i nowych technologii i muszą kopiować to, co opracowały kraje zachodnie.

 

Gautamo, już jestem przebudzony,
wyraźnie widzę, o co chodzi,
i dlatego potwierdzam moje święte prawo
by być na Ziemi światłem Buddy.

 

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy
Pokojem, by Morze Samsary uciszyć.

 

9. Gautamo Buddo, pomóż przedsiębiorstwom w Korei przezwyciężyć skłonność do zatrudniania mężczyzn przed kobietami. Pomóż im dostrzec, że nie ma żadnej gwarancji, iż mężczyźni są bardziej kreatywni, a w wielu przypadkach innowacyjne pomysły mogą zostać wniesione wyłącznie przez kobiety.

 

Gautamo, Twym Piorunem,
dajemy Ziemi potężny wstrząs,
Wiem, że niektórzy zrozumieją,
i dołączą do ponadczasowej wspólnoty Buddy.

 

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy
Pokojem, by Morze Samsary uciszyć.

 

  

Część 2

1. Gautamo Buddo, pomóż ludziom w Korei przezwyciężyć długą tradycję uciskania kobiet, niepozwalania im na rozwinięcie ich kreatywności, talentów organizacyjnych, ich perspektywy i ich wkładu w społeczeństwo.

 

Gautamo, ukaż mi moje mentalne stany,
co skłaniają mnie do miłości i nienawiści.
By ma percepcja stała się czysta Twoje demaskacje zniosę.

 

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.

Razem promieniujemy
Pokojem, by Morze Samsary uciszyć.

 

2. Gautamo Buddo, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że dusza nie jest wyłącznie żeńska lub męska, ale wciela się ona w różne ciała fizyczne w różnych żywotach. Jeżeli chcemy znaleźć osoby najbardziej odpowiednie do zajmowania określonych stanowisk w przedsiębiorstwie lub społeczeństwie, musimy przyjrzeć się wewnętrznym cechom duszy danej osoby.

 

Gautamo, w Płomieniu Twego Pokoju,
puszczam moje walczące ja.
Naturę Buddy teraz widzę,
Jest ona Twoją i moją istotą.

 

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy
Pokojem, by Morze Samsary uciszyć.

 

3. Gautamo Buddo, pomóż liderom biznesu w Korei dostrzec, dlaczego są w tyle za zachodnimi przedsiębiorstwami pod względem innowacji i co mogą zrobić, aby usunąć ten brak. Pomóż im dojść do wniosku, że zamiast zwracać uwagę na pewne cechy zewnętrzne, powinni szukać osób posiadających specjalne zdolności w obrębie ich własnych istot, zamiast patrzeć na pewne cechy zewnętrzne.

 

Gautamo, jestem z Tobą jednością,
demony Marypierzchają.
Twoja Obecność to kojący balsam,
me zmysły i umysł już są spokojne.

 

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy
Pokojem, by Morze Samsary uciszyć.

 

4. Gautamo Buddo, pomóż przywódcom w Korei wyjrzeć poza tradycję cenienia państwa lub korporacji wyżej niż jednostki. Pomóż im dostrzec, że jednostka posiada przyrodzoną wartość, zasoby, zdolności i cechy.

 

Gautamo, oto ślubuję,
żyć w wiecznym teraz.
Z Tobą ciągle siebie przekraczam,
by móc żyć we Wzniosłej Teraźniejszości.

 

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy
Pokojem, by Morze Samsary uciszyć.

 

5. Gautamo Buddo, pomóż ludziom w Korei odejść od kultury, która jest skoncentrowana na rodzinie i na zewnętrznych cechach. Pomóż ludziom zacząć postrzegać siebie wzajemnie, jako równych i doceniać siebie nawzajem za to, kim są jako indywidualności.

 

Gautamo, nie mam pragnień,
do niczego ziemskiego nie dążę.
W nie-przywiązaniu teraz spoczywam,
kiedy przechodzę subtelny test Mary.

 

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy
Pokojem, by Morze Samsary uciszyć.

 

6. Gautamo Buddo, pomóż ludziom w Korei odnosić się do siebie jak do równych sobie zamiast utrzymywać podział na tych, którzy są wyżej i na tych, którzy są niżej. Pomóż nam zaakceptować siebie jakimi jesteśmy i odnosić się do siebie w nowy, pozytywny sposób.

 

Gautamo, stapiam się z Tobą,
mój umysł jest jednym, nie dwoma.
Jestem zanurzony w Twym olśniewającym blasku,
Nirwana jest wszystkim, czego pragnę.

 

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy
Pokojem, by Morze Samsary uciszyć.

 

7. Gautamo Buddo, pomóż ludziom w Korei zrozumieć, że celem życia, celem społeczeństwa jest służenie ludziom, służenie rozwojowi ich świadomości.

 

Gautamo, w Twej ponadczasowej przestrzeni,
jestem zanurzony w Kosmicznej Łasce.
Znam Boga ponad wszelką formą,
do tego świata już się nie będę dostrajał.

 

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy
Pokojem, by Morze Samsary uciszyć.

 

8. Gautamo Buddo, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że jeżeli społeczeństwo da osobom, które rozwinęły najwyższe zdolności w poprzednich żywotach, możliwość wyrażania siebie w tym życiu, to takie społeczeństwo będzie prosperować.

 

Gautamo, już jestem przebudzony,
wyraźnie widzę, o co chodzi,
i dlatego potwierdzam moje święte prawo
by być na Ziemi światłem Buddy.

 

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy
Pokojem, by Morze Samsary uciszyć.

 

9. Gautamo Buddo, pomóż liderom biznesu w Korei dostrzec, że jeżeli korporacja przyciąga osoby posiadające zdolności, jeżeli te zdolności ceni i jeżeli daje im możliwość ich wyrażania, to taka korporacja będzie prosperować.

 

Gautamo, Twym Piorunem,
dajemy Ziemi potężny wstrząs,
Wiem, że niektórzy zrozumieją,
i dołączą do ponadczasowej wspólnoty Buddy.

 

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy
Pokojem, by Morze Samsary uciszyć.

 

Część 3

 

1. Gautamo Buddo, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że celem społeczeństwa jest służenie ludziom. Celem korporacji jest służenie pracującym w niej ludziom, a nie tworzenie coraz większych zysków dla małej elity.

 

Gautamo, ukaż mi moje mentalne stany,
co skłaniają mnie do miłości i nienawiści.
By ma percepcja stała się czysta Twoje

 

demaskacje zniosę.

 

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy
Pokojem, by Morze Samsary uciszyć.

 

2. Gautamo Buddo, pomóż ludziom w Korei dostrzec potrzebę stworzenia nowej korporacyjnej struktury, w której osoby bezpośrednio zaangażowane w jej działanie będą poostrzegane jako główny cel funkcjonowania danej korporacji.

 

Gautamo, w Płomieniu Twego Pokoju,
puszczam moje walczące ja.
Naturę Buddy teraz widzę,
Jest ona Twoją i moją istotą.

 

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy
Pokojem, by Morze Samsary uciszyć.

 

3. Gautamo Buddo, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że zarabianie pieniędzy nie jest celem korporacji Złotej Ery. Celem jest służenie ludziom, którzy pracują dla korporacji poprzez służbę osobom korzystającym z produktów i usług oferowanych przez daną korporację.

 

Gautamo, jestem z Tobą jednością,
demony Marypierzchają.
Twoja Obecność to kojący balsam,
me zmysły i umysł już są spokojne.

 

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy
Pokojem, by Morze Samsary uciszyć.

 

4. Gautamo Buddo, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że pozwalanie małej elicie na coraz większe bogacenie się nie jest celem naszego narodu, ponieważ elita ta nie jest lojalna wobec kraju, który dał im

 

uprzywilejowane pozycje.
Gautamo, oto ślubuję,
żyć w wiecznym teraz.
Z Tobą ciągle siebie przekraczam,
by móc żyć we Wzniosłej Teraźniejszości.

 

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy
Pokojem, by Morze Samsary uciszyć.

 

5. Gautamo Buddo, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że wiele korporacji przyciąga typ ludzi, które dążą do nieograniczonej władzy lub nieograniczonych bogactw i ciągle jest im wszystkiego mało.

 

Gautamo, nie mam pragnień,
do niczego ziemskiego nie dążę.
W nie-przywiązaniu teraz spoczywam,
kiedy przechodzę subtelny test Mary.

 

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy
Pokojem, by Morze Samsary uciszyć.

 

6. Gautamo Buddo, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że celem narodu nie jest dawania uprzywilejowanych pozycji małej elicie, która nie jest lojalna wobec narodu lub jego obywateli.

 

Gautamo, stapiam się z Tobą,
mój umysł jest jednym, nie dwoma.
Jestem zanurzony w Twym olśniewającym blasku,
Nirwana jest wszystkim, czego pragnę.

 

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy
Pokojem, by Morze Samsary uciszyć.

 

7. Gautamo Buddo, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że niemal każda korporacja przeniesie produkcję do innego kraju dla tańszej siły roboczej, więc naród, który pozwolił tej korporacji stać się dużą, zostaje z problemami, z którymi musi sobie poradzić, a danej korporacji to nie obchodzi.

 

Gautamo, w Twej ponadczasowej przestrzeni,
jestem zanurzony w Kosmicznej Łasce.
Znam Boga ponad wszelką formą,
do tego świata już się nie będę dostrajał.

 

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy
Pokojem, by Morze Samsary uciszyć.

 

8. Gautamo Buddo, pomóż ludziom w Korei zdecydować, że nie jest to model, który chcemy w kółko powtarzać, dlatego musimy znaleźć lepszy model dla biznesu.

 

Gautamo, już jestem przebudzony,
wyraźnie widzę, o co chodzi,
i dlatego potwierdzam moje święte prawo
by być na Ziemi światłem Buddy.

 

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy
Pokojem, by Morze Samsary uciszyć.

 

9. Gautamo Buddo, wołam o sąd nad tą świadomością uprzywilejowanej elity, która w najmniejszym stopniu nie jest lojalna wobec swojego narodu lub osób, które dla niej pracują i pozwoliły korporacji osiągnąć obecną wielkość.

 

Gautamo, Twym Piorunem,
dajemy Ziemi potężny wstrząs,
Wiem, że niektórzy zrozumieją,
i dołączą do ponadczasowej wspólnoty Buddy.

 

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy
Pokojem, by Morze Samsary uciszyć.

  

Część 4

 1. Gautamo Buddo, wołam o sąd nad elitą o świadomości wymagającej lojalności od ludzi, a której ona sama nie chce okazywać.

 

Gautamo, ukaż mi moje mentalne stany,
co skłaniają mnie do miłości i nienawiści.
By ma percepcja stała się czysta Twoje demaskacje zniosę.

 

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy
Pokojem, by Morze Samsary uciszyć.

 

2. Gautamo Buddo, pomóż ludziom w Korei dostrzec świadomość elity władzy i dokonać wyboru, że już więcej nie będziemy podporządkowani jej matrycy.

 

Gautamo, w Płomieniu Twego Pokoju,
puszczam moje walczące ja.
Naturę Buddy teraz widzę,
Jest ona Twoją i moją istotą.

 

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy
Pokojem, by Morze Samsary uciszyć.

 

3. Gautamo Buddo, wraz z Tobą mówimy: „Nie będziemy dłużej poddani tej wyższej klasie ludzi, którzy wymagają od nas lojalności, ale nie dają niczego w zamian. Dlatego domagamy się społeczeństwa, które nie zezwala na jej istnienie, nie daje jej przywilejów i nie okazuje jej lojalności, lecz zamiast tego okazuje lojalność ludziom, narodowi i pozwala wszystkim ludziom dzielić się bogactwem narodu, nie pozwalając małej elicie na posiadanie specjalnych przywilejów.”.

 

Gautamo, jestem z Tobą jednością,
demony Marypierzchają.
Twoja Obecność to kojący balsam,
me zmysły i umysł już są spokojne.

 

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy
Pokojem, by Morze Samsary uciszyć.

 

4. Gautamo Buddo, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że nowe, rewolucyjne technologie mogą być wniesione tylko przez ludzi, którzy są kreatywni i których umysły są otwarte w sposób, którego nie można kultywować w tradycyjnej strukturze korporacyjnej, jak również w systemie kształcenia obowiązującego w większości krajów.

 

Gautamo, oto ślubuję,
żyć w wiecznym teraz.
Z Tobą ciągle siebie przekraczam,
by móc żyć we Wzniosłej Teraźniejszości.

 

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy
Pokojem, by Morze Samsary uciszyć.

 

5. Gautamo Buddo, pomóż ludziom w Korei dostrzec potrzebę wyjścia poza podział systemu kształcenia na uprzywilejowane szkoły dla lepszych rodzin i szkoły ogólne dla reszty społeczeństwa.

 

Gautamo, nie mam pragnień,
do niczego ziemskiego nie dążę.
W nie-przywiązaniu teraz spoczywam,
kiedy przechodzę subtelny test Mary.

 

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy
Pokojem, by Morze Samsary uciszyć.

 

6. Gautamo Buddo, pomóż ludziom w Korei wyjść poza skupianie się na otrzymywaniu dobrych ocen poprzez postępowanie zgodnie z określonym standardem opartym na pamięciowym uczeniu się, na zapamiętywaniu i umiejętności powtórzenia tego, co zostało zaprezentowane.

 

Gautamo, stapiam się z Tobą,
mój umysł jest jednym, nie dwoma.
Jestem zanurzony w Twym olśniewającym blasku,
Nirwana jest wszystkim, czego pragnę.

 

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy
Pokojem, by Morze Samsary uciszyć.

 

7. Gautamo Buddo, pomóż ludziom w Korei dostrzec potrzebę zintegrowania wiedzy studentów, aby stała się ona częścią ich istot i aby mogli ją twórczo wykorzystać w swej pracy.

 

Gautamo, w Twej ponadczasowej przestrzeni,
jestem zanurzony w Kosmicznej Łasce.
Znam Boga ponad wszelką formą,
do tego świata już się nie będę dostrajał.

 

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy
Pokojem, by Morze Samsary uciszyć.

 

8. Gautamo Buddo, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że ślepe skupianie się na zewnętrznych wynikach, na zewnętrznej wiedzy i na zapamiętywaniu ma charakter mechaniczny. Jest zrobotyzowane. Tworzy one osoby, które nie myślą w sposób twórczy, niezależnie od tego, ile wiedzą na dany temat.

 

Gautamo, już jestem przebudzony,
wyraźnie widzę, o co chodzi,
i dlatego potwierdzam moje święte prawo
by być na Ziemi światłem Buddy.

 

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy
Pokojem, by Morze Samsary uciszyć.

 

9. Gautamo Buddo, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że studenci nie mogą myśleć nieszablonowo, jeżeli całe życie uczyli się, jak dopasować się do ram, które zostały dla nich określone przez innych, przez społeczeństwo, przez uprzywilejowaną elitę.

 

Gautamo, Twym Piorunem,
dajemy Ziemi potężny wstrząs,
Wiem, że niektórzy zrozumieją,
i dołączą do ponadczasowej wspólnoty Buddy.

 

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy
Pokojem, by Morze Samsary uciszyć.

 

1. Gautamo Buddo, obudź dusze, które zgłosiły się na ochotnika do przyjęcia wcielenia w Korei właśnie dlatego, że są kreatywne i chcą pomóc w rozwoju Korei.

 

Gautamo, ukaż mi moje mentalne stany,
co skłaniają mnie do miłości i nienawiści.
By ma percepcja stała się czysta Twoje demaskacje zniosę.

 

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy
Pokojem, by Morze Samsary uciszyć.

 

2. Gautamo Buddo, pomóż ludziom w Korei dostrzec wartość pojedynczej osoby będącej w stanie wnieść ideę, której nikt inny nie może wnieść w tej konkretnej sytuacji, w tym konkretnym społeczeństwie.

 

Gautamo, w Płomieniu Twego Pokoju,
puszczam moje walczące ja.
Naturę Buddy teraz widzę,
Jest ona Twoją i moją istotą.

 

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy
Pokojem, by Morze Samsary uciszyć.

 

3. Gautamo Buddo, obudź ludzi w Korei mogących wnieść idee, które wprowadzą Koreę w Złotą Erę.

 

Gautamo, jestem z Tobą jednością,
demony Marypierzchają.
Twoja Obecność to kojący balsam,
me zmysły i umysł już są spokojne.

 

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy
Pokojem, by Morze Samsary uciszyć.

 

4. Gautamo Buddo, obudź ludzi, którzy są w stanie wsłuchiwać się w przekazy wniebowstąpionych mistrzów i otrzymywać od nich różne idee. Pomóż społeczeństwu docenić takie osoby i stać się otwartym na nowe, wniesione przez nich idee.

 

Gautamo, oto ślubuję,
żyć w wiecznym teraz.
Z Tobą ciągle siebie przekraczam,
by móc żyć we Wzniosłej Teraźniejszości.

 

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy
Pokojem, by Morze Samsary uciszyć.

 

5. Gautamo Buddo, pomóż ludziom w Korei patrzeć ponad presją dla wytwarzania dużych ilości produktów lub wysokiej jakości produktów i udoskonalaniu ich w oparciu o istniejącą matrycę. Istnieje granica udoskonalenia produktu i przychodzi moment, w którym społeczeństwo musi postawić krok w kierunku innego rodzaju technologii.

 

Gautamo, nie mam pragnień,
do niczego ziemskiego nie dążę.
W nie-przywiązaniu teraz spoczywam,
kiedy przechodzę subtelny test Mary.

 

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy
Pokojem, by Morze Samsary uciszyć.

 

6. Gautamo Buddo, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że jeżeli struktura kraju i korporacji koncentruje się wyłącznie na udoskonalaniu tego, co już zostało wynalezione, to nadejdzie moment, w którym społeczeństwo osiągnie granicę udoskonalenia pewnej technologii, której nie będzie można już przekroczyć.

 

Gautamo, stapiam się z Tobą,
mój umysł jest jednym, nie dwoma.
Jestem zanurzony w Twym olśniewającym blasku,
Nirwana jest wszystkim, czego pragnę.

 

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy
Pokojem, by Morze Samsary uciszyć.

 

7. Gautamo Buddo, pomóż ludziom w Korei dostrzec potrzebę nieszablonowego myślenia i wymyślenia produktu mogącego dokonać czegoś, czego nie mogą dokonać te już istniejące. Jednak dla tego celu musi istnieć otwartość na otrzymanie i wdrożenie idei.

 

Gautamo, w Twej ponadczasowej przestrzeni,
jestem zanurzony w Kosmicznej Łasce.
Znam Boga ponad wszelką formą,
do tego świata już się nie będę dostrajał.

 

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy
Pokojem, by Morze Samsary uciszyć.

 

8. Gautamo Buddo, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że Budda i Natura Buddy stale wznosi się ponad siebie i jest to wyzwanie, przed którym stoją zarówno jednostki, jak i narody. Musimy stale się rozwijać, inaczej popadniemy w stagnację i pozostaniemy w tyle.

 

Gautamo, już jestem przebudzony,
wyraźnie widzę, o co chodzi,
i dlatego potwierdzam moje święte prawo
by być na Ziemi światłem Buddy.

 

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy
Pokojem, by Morze Samsary uciszyć.

 

9. Gautamo Buddo, pomóż ludziom w Korei pozwolić sobie płynąć z Rzeką Życia nie będąc uwięzionymi w tradycji, w lojalności dla naszych przodków, w lojalności dla systemu politycznego i religijnego. Pomóż nam zawsze być gotowymi na większe zaangażowanie w toczący się proces, który naprawdę jest Naturą Buddy.

 

Gautamo, Twym Piorunem,
dajemy Ziemi potężny wstrząs,
Wiem, że niektórzy zrozumieją,
i dołączą do ponadczasowej wspólnoty Buddy.

 

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy
Pokojem, by Morze Samsary uciszyć.

 

Zapieczętowanie 

W imię Boskiej Matki w pełni akceptuję, że moc tych wezwań jest wykorzystana do uwolnienia Macierzystego światła, by mogło ono odzwierciedlić doskonałą wizję Chrystusa dla mego życia, dla wszystkich ludzi i dla Planety. W imię JESTEM KTÓRYM JESTEM to się już dokonało! Amen.

 

  

 

7. Wołanie o podejścia do gospodarki ponad kapitalizmem i komunizmem

 

 W imię JESTEM, KTÓRYM JESTEM, w imię Jezusa Chrystusa, wołam do mojej Obecności JESTEM, aby płynęła przez mą Obecność Będę, którą JESTEM i wygłosiła tę inwokację z pełną mocą. Wołam do Saint Germain, aby przejawił swoją obecność w Korei i pomógł ludziom odkryć drogę środka między komunizmem a kapitalizmem. Wołam również o ...

 [Tu włącz Twoje osobiste wołania]

 Tu możesz powtórzyć początkowe wołania i afirmacje lub powiedzieć następujące słowa:

Wołam o spełnienie tego wszystkiego, o co wołałem na początku serii niniejszych inwokacji, jak również o ...

 Wołam o najwyższe z możliwych efekty moich wezwań!

 Ale nie moja, lecz Twoja, Ojcze-Matko Boże, wola niech się stanie. Amen

 

 

 

 Część 1

1. Saint Germain, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że Korea Południowa znajduje się obecnie na początkowych etapach Złotej Ery i że Złota Era nie jest społeczeństwem statycznym – jest to nieustannie trwający proces rozwoju.

 

O, Saint Germain, Ty inspirujesz
– mą wizję zawsze wyżej wznosisz,
z Tobą ósemkowy przepływ energii formuję,
Twą Złotą Erę współtworzę.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

2. Saint Germain, pomóż ludziom w Korei przezwyciężyć wszelki negatywny stan umysłu, skłonność do spoglądania na własny naród z podejrzliwością, wiarę w teorie spiskowe lub wiarę, że wszystko jest złe, a za kulisami dochodzi jedynie do manipulacji.

 

O, Saint Germain, ileż Płomienia Wolności uwalniasz, gdy Twe Imię wysławiamy.
Przyspieszenie jest Twym darem,
bez wątpienia naszą Planetę ono wzniesie.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

3. Saint Germain, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że ostatecznym kluczem do Złotej Ery jest wolność umysłu. Bez wolności umysłu Złota Era nie może zaistnieć, ponieważ potrzeba wolnych umysłów, aby otrzymać Jej idee.

 

O, Saint Germain, w miłości żądamy
urzeczywistnienia naszego prawa do wniesienia Twego Fioletowego Płomienia.
Od ciebie w Górze do nas poniżej,
wszystko-transformujący przepływ przychodzi.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

4. Saint Germain, pomóż ludziom w Korei przezwyciężyć skłonność do tworzenia scentralizowanego społeczeństwa mającego ścisłą, uporządkowaną formę rządzenia, która określa konkretne role dla wszystkich swoich obywateli.

 

O, Saint Germain, tak bardzo Cię kocham,
moja aura wypełniona Fioletową Poświatą,
me czakramy wypełnione Fioletowym Ogniem,
w kosmosie wzmacniam Twe dzieło.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

5. Saint Germain, pomóż ludziom w Korei przezwyciężyć wzorzec myślenia i zachowania polegający na tym, że kiedy rodzimy się w określonej rodzinie, automatycznie rodzimy się dla określonej roli. Trzeba się kształcić, aby odegrać tę rolę, trzeba zaakceptować, że to jest moja rola, a następnie trzeba odgrywać ją do końca życia.

 

O, Saint Germain, już jestem wolny,
Twój Fioletowy Płomień jest terapią,
przekształć w mym umyśle wszystkie blokady,
a wewnętrzny spokój na pewno znajdę.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

6. Saint Germain, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że zorganizowane społeczeństwo tworzy skonfliktowaną psychikę, w której z jednej strony ludzie pragną bezpieczeństwa, ale drugiej strony wewnętrznie czują się niezadowoleni.

 

O, Saint Germain, moje ciało jest czyste,
Twój Fioletowy Płomień jest na wszystko lekarstwem,
pochłania on przyczyny wszystkich chorób, dlatego w pokoju żyję.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

7. Saint Germain, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że w zorganizowanym społeczeństwie ludzie otwarcie kierują gniew wobec tych, którzy są niżej od nich w hierarchii i w cichości kierują gniew w stronę tych, którzy są nad nimi. Dlatego ludzie są ciągle na siebie zagniewani.

 

O, Saint Germain, jestem wolny od karmy,
przeszłość mnie już nie obciąża.
Całkiem to nową możliwością,
być z Chrystusem jednością.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

8. Saint Germain, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że zorganizowane społeczeństwo nie potrafi przystosować się do zmieniających się czasów, a to powoduje, że ludzie tracą poczucie bezpieczeństwa, co również wywołuje w nich gniew.

 

O, Saint Germain, już jesteśmy jednością.
Jestem Twym Fioletowym Słońcem,
kiedy przekształcając planetę Ziemię,
Złotej Erze dajemy się narodzić.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

9. Saint Germain, wyślij oceany Fioletowego Płomienia, aby pochłonąć możliwość konfliktu w Chinach między tymi, którzy starają się utrzymać system komunistyczny, a tymi, którzy koncentrują się na zarabianiu pieniędzy i podnoszeniu swojej pozycji w życiu poprzez ich zarabianie.

 

O, Saint Germain, Ziemia jest wolna
od ciężaru dualizmu,
w jedności to, co najlepsze wnosimy,
Twa Złota Era już się przejawia.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

 Część 2

1. Saint Germain, wyślij oceany Fioletowego Płomienia, aby pochłonąć możliwość konfliktu w Chinach między rządzącą elitą władzy urzędników i administratorów partii komunistycznej a aspirującą do władzy elitą złożoną z tych, którzy zdobyli siłę ekonomiczną.

 

O, Saint Germain, Ty inspirujesz
– mą wizję zawsze wyżej wznosisz,
z Tobą ósemkowy przepływ energii formuję,
Twą Złotą Erę współtworzę.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

2. Saint Germain, wyślij oceany Fioletowego Płomienia, aby pochłonąć możliwość wielkiej katastrofy w społeczeństwie chińskim, a nawet gwałtownej w nim rewolucji.

 

O, Saint Germain, ileż Płomienia Wolności uwalniasz, gdy Twe Imię wysławiamy.
Przyspieszenie jest Twym darem,
bez wątpienia naszą Planetę ono wzniesie.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

3. Saint Germain, wyślij oceany Fioletowego Płomienia, aby pochłonąć możliwość wielkiego konfliktu w Japonii pomiędzy rządzącą elitą władzy, która dąży do podtrzymania starych sposobów życia a nową elitą, która chce przejąć władzę i poprowadzić społeczeństwo w innym kierunku.

 

O, Saint Germain, w miłości żądamy
urzeczywistnienia naszego prawa do wniesienia
Twego Fioletowego Płomienia.
Od ciebie w Górze do nas poniżej,
wszystko-transformujący przepływ przychodzi.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

4. Saint Germain, ześlij oceany Fioletowego Płomienia, aby pochłonąć rosnącą nierówność pomiędzy bogatymi a biednymi we wszystkich azjatyckich krajach, a szczególnie w Korei Południowej.

 

O, Saint Germain, tak bardzo Cię kocham,
moja aura wypełniona Fioletową Poświatą,
me czakramy wypełnione Fioletowym Ogniem,
w kosmosie wzmacniam Twe dzieło.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

5. Saint Germain, ześlij oceany Fioletowego Płomienia, aby pochłonąć wzorzec polegający na tym, że niektórzy ludzie, korzystając z systemu i wykorzystując swoje uprzywilejowane pozycje w strukturze korporacyjnej lub rządzie, stają się coraz bardziej bogaci i blokują z pomocą korupcji ludzi znajdujących się poniżej.

 

O, Saint Germain, już jestem wolny,
Twój Fioletowy Płomień jest terapią,
przekształć w mym umyśle wszystkie blokady,
a wewnętrzny spokój na pewno znajdę.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

6. Saint Germain, ześlij oceany Fioletowego Płomienia, aby pochłonąć wzorzec zachowania osób generujących zyski przedsiębiorstwa, aby przekazać je akcjonariuszom zamiast podzielić się nimi z jego pracownikami.

 

O, Saint Germain, moje ciało jest czyste,
Twój Fioletowy Płomień jest na wszystko lekarstwem,
pochłania on przyczyny wszystkich chorób, dlatego w pokoju żyję.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

7. Saint Germain, ześlij oceany Fioletowego Płomienia, aby pochłonąć możliwość konfliktu pomiędzy młodymi ludźmi a osobami starszymi o bardziej ugruntowanej pozycji, które nadal zajmują główne pozycje w społeczeństwie i na stanowiska w strukturach korporacyjnych.

 

O, Saint Germain, jestem wolny od karmy,
przeszłość mnie już nie obciąża.
Całkiem to nową możliwością,
być z Chrystusem jednością.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

8. Saint Germain, ześlij oceany Fioletowego Płomienia, aby pochłonąć wzorzec bezrobocia wśród młodych spowodowany niedostosowaniem się społeczeństwa do zmieniających się czasów.

 

O, Saint Germain, już jesteśmy jednością.
Jestem Twym Fioletowym Słońcem,
kiedy przekształcając planetę Ziemię,
Złotej Erze dajemy się narodzić.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

9. Saint Germain, ześlij oceany Fioletowego Płomienia, aby pochłonąć wzorzec polegający na tym, że osoby ze starszego pokolenia, które czują, że ich życie jest bezpieczne, nie chcą słuchać młodych ludzi, dopóki ci nie przejdą oni w skrajność i nie wpadną w gniew.

 

O, Saint Germain, Ziemia jest wolna
od ciężaru dualizmu,
w jedności to, co najlepsze wnosimy,
Twa Złota Era już się przejawia.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

Część 3

 

1. Saint Germain, ześlij oceany Fioletowego Płomienia, aby pochłonąć możliwość społecznej debaty nie będącą konstruktywną drogą, często prowadzącą do złych decyzji, które w rzeczywistości nie są dla nikogo korzystne i które często pozwalają elicie władzy manipulować sytuacją.

 

O, Saint Germain, Ty inspirujesz
– mą wizję zawsze wyżej wznosisz,
z Tobą ósemkowy przepływ energii formuję,
Twą Złotą Erę współtworzę.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

2. Saint Germain, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że bezpieczeństwo nie jest celem życia. Nie jest nim również znalezienie określonej pozycji, przyjęcie jej, kształcenie się, aby zająć dane stanowisko i następnie pracować na nim do końca życia zanim przejdzie się na emeryturę i w końcu umrze.

 

O, Saint Germain, ileż Płomienia Wolności uwalniasz, gdy Twe Imię wysławiamy.
Przyspieszenie jest Twym darem,
bez wątpienia naszą Planetę ono wzniesie.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

3. Saint Germain, pomóż młodym ludziom z Korei dostrzec, że ich wartość jako istot ludzkich nie jest zależna od posiadania pracy lub jakiegoś konkretnego rodzaju pracy.

 

O, Saint Germain, w miłości żądamy
urzeczywistnienia naszego prawa do wniesienia
Twego Fioletowego Płomienia.
Od ciebie w Górze do nas poniżej,
wszystko-transformujący przepływ przychodzi.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

4. Saint Germain, pomóż koreańskiemu społeczeństwu dostrzec, że społeczeństwo wartościowe to takie, w którym pewien procent ludzi może nie zgadzać się na poświęcenie swojego życia i uwagi dla wymagającej pracy. Powinni oni mieć wolny czas, energię i uwagę, aby skupić się na innych aspektach życia.

 

O, Saint Germain, tak bardzo Cię kocham,
moja aura wypełniona Fioletową Poświatą,
me czakramy wypełnione Fioletowym Ogniem,
w kosmosie wzmacniam Twe dzieło.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

5. Saint Germain, pomóż koreańskiemu społeczeństwu dokonać zmiany, aby ludzie postrzegali powyższe, jako możliwość skoncentrowania się na swojej duchowej naturze lub rozwijania swojej kreatywności.

 

O, Saint Germain, już jestem wolny,
Twój Fioletowy Płomień jest terapią,
przekształć w mym umyśle wszystkie blokady,
a wewnętrzny spokój na pewno znajdę.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

6. Saint Germain, ześlij oceany Fioletowego Płomienia, aby pochłonąć możliwość gwałtownych konfliktów na tle bezrobocia młodych ludzi i pomóc społeczeństwu znaleźć bardziej konstruktywny sposób rozwiązania tego problemu.

 

O, Saint Germain, moje ciało jest czyste,
Twój Fioletowy Płomień jest na wszystko lekarstwem,
pochłania on przyczyny wszystkich chorób, dlatego w pokoju żyję.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

7. Saint Germain, ześlij oceany Fioletowego Płomienia, aby pochłonąć wzorzec, który stworzył korporacje koncentrujące się na tworzeniu dobrobytu dla wąskiej elity. Pomóż nam znaleźć drogę środka między komunizmem a nieokiełznanym kapitalizmem.

 

O, Saint Germain, jestem wolny od karmy,
przeszłość mnie już nie obciąża.
Całkiem to nową możliwością,
być z Chrystusem jednością.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

8. Saint Germain, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że społeczeństwu nie wystarcza przyjęcie pewnej filozofii i uważać, że rozwiąże ona wszystkie nasze problemy. Musimy wyjść poza systemy, które chcą, aby rzeczywistość była podporządkowana jakiemuś zbiorowi idei.

 

O, Saint Germain, już jesteśmy jednością.
Jestem Twym Fioletowym Słońcem,
kiedy przekształcając planetę Ziemię,
Złotej Erze dajemy się narodzić.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

9. Saint Germain, pomóż ludziom w Korei odkryć mądrość Matki i zapytać samych siebie, w jaki sposób życie faktycznie działa.

 

O, Saint Germain, Ziemia jest wolna
od ciężaru dualizmu,
w jedności to, co najlepsze wnosimy,
Twa Złota Era już się przejawia.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

Część 4

1. Saint Germain, pomóż ludziom w Korei przezwyciężyć iluzję, że kapitalizm jest lepszy od komunizmu i że jeśli pozwolimy, aby kapitalizm podążał swoją drogą to stworzymy bardziej zamożne społeczeństwo.

 

O, Saint Germain, Ty inspirujesz
– mą wizję zawsze wyżej wznosisz,
z Tobą ósemkowy przepływ energii formuję,
Twą Złotą Erę współtworzę.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała 
materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

2. Saint Germain, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że pozwalając kapitalizmowi podążać jego drogą, tworzymy wielkie bogactwo w społeczeństwie, ale znajduje się ono pod kontrolą wąskiej elity.

 

O, Saint Germain, ileż Płomienia Wolności uwalniasz, gdy Twe Imię wysławiamy.
Przyspieszenie jest Twym darem,
bez wątpienia naszą Planetę ono wzniesie.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

3. Saint Germain, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że kapitalizm zaprojektowano w celu koncentrowania dobrobytu w rękach elity, tak samo jak stworzono komunizm w celu koncentrowania panowania w rękach elity.

 

O, Saint Germain, w miłości żądamy
urzeczywistnienia naszego prawa do wniesienia Twego Fioletowego Płomienia.
Od ciebie w Górze do nas poniżej,
wszystko-transformujący przepływ przychodzi.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

4. Saint Germain, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że w systemie komunistycznym kontrolę uzyskuje się przez partię, ale w systemie kapitalistycznym uzyskuje się ją poprzez kontrolę aparatu gospodarczego, przez co dochodzi do koncentracji dobrobytu, a społeczeństwo można kontrolować dzięki dobrobytowi.

 

O, Saint Germain, tak bardzo Cię kocham,
moja aura wypełniona Fioletową Poświatą,
me czakramy wypełnione Fioletowym Ogniem,
w kosmosie wzmacniam Twe dzieło.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

5. Saint Germain, pomóż ludziom w Korei chwilowo się zatrzymać i powiedzieć: „Teraz, gdy zdajemy sobie sprawę z rosnącej przepaści między bogatymi i biednymi i wzrostu bezrobocia wśród młodych, musimy uznać, że forma kapitalizmu, którą osiągnęliśmy, dobiegła końca. Czas, abyśmy dostrzegli jego ograniczenia i stworzyli nowe podejście do gospodarki.”.

 

O, Saint Germain, już jestem wolny,
Twój Fioletowy Płomień jest terapią,
przekształć w mym umyśle wszystkie blokady,
a wewnętrzny spokój na pewno znajdę.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

6. Saint Germain, pomóż ludziom w Korei zrozumieć, że wolne społeczeństwo nie może pozostać wolnym, jeżeli pozwala wąskiej elicie utrzymywać absolutną kontrolę nad gospodarką.

 

O, Saint Germain, moje ciało jest czyste,
Twój Fioletowy Płomień jest na wszystko lekarstwem,
pochłania on przyczyny wszystkich chorób, dlatego w pokoju żyję.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

Saint Germain, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że gospodarka kapitalistyczna to system, w którym wąska elita żąda uzyskania nieograniczonej swobody w celu przejęcia gospodarki, czym nie można zagwarantować wolności dla ludności.

 

O, Saint Germain, jestem wolny od karmy,
przeszłość mnie już nie obciąża.
Całkiem to nową możliwością,
być z Chrystusem jednością.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

8. Saint Germain, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że kapitalizm nie może stworzyć i nie stworzy wolnego społeczeństwa. Stworzy społeczeństwo, które jest równie zniewolone jak społeczeństwo komunistyczne, tyle że zostanie to osiągnięte w inny sposób.

 

O, Saint Germain, już jesteśmy jednością.
Jestem Twym Fioletowym Słońcem,
kiedy przekształcając planetę Ziemię,
Złotej Erze dajemy się narodzić.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

9. Saint Germain, pomóż ludziom w Korei znaleźć nowe podejście do gospodarki oparte na świadomości, że jeżeli społeczeństwo jest wolne i demokratyczne, to musi ono zagwarantować, że niewielka elita nie może odebrać wolności i przywilejów większej części ludności.

 

O, Saint Germain, Ziemia jest wolna
od ciężaru dualizmu,
w jedności to, co najlepsze wnosimy,
Twa Złota Era już się przejawia.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

 

Część 5

1. Saint Germain, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że wolne społeczeństwo musi zapewnić jak najwięcej wolności i jak największego dobrobytu jak największej liczbie ludzi.

 

O, Saint Germain, Ty inspirujesz
– mą wizję zawsze wyżej wznosisz,
z Tobą ósemkowy przepływ energii formuję,
Twą Złotą Erę współtworzę.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

2. Saint Germain, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że dobrobyt narodu Korei Południowej nie należy do niewielkiej elity akcjonariuszy wielkich korporacji. Należy do ludzi, ponieważ jest to dzieło ludzi, którzy go stworzyli.

 

O, Saint Germain, ileż Płomienia
Wolności uwalniasz, gdy Twe Imię wysławiamy.
Przyspieszenie jest Twym darem,
bez wątpienia naszą Planetę ono wzniesie.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

2. Saint Germain, pomóż społeczeństwu koreańskiemu znaleźć sposób ograniczenia wielkości majątku koncentrowanego w rękach kilku ludzi, organizując korporacje w taki sposób, aby generowany zysk był dzielony między wszystkich, którzy pracują dla korporacji.

 

O, Saint Germain, w miłości żądamy
urzeczywistnienia naszego prawa do wniesienia
Twego Fioletowego Płomienia.
Od ciebie w Górze do nas poniżej,
wszystko-transformujący przepływ przychodzi.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

4. Saint Germain, obudź ludzi w Korei Południowej, którzy dostroili się do Ciebie, aby mogli wnieść konkretne idee potrzebne Korei Południowej do przejścia do bardziej odpowiedniej struktury Złotej Ery dla społeczeństwa i korporacji.

 

O, Saint Germain, tak bardzo Cię kocham,
moja aura wypełniona Fioletową Poświatą,
me czakramy wypełnione Fioletowym Ogniem,
w kosmosie wzmacniam Twe dzieło.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

5. Saint Germain, ześlij oceany Fioletowego Płomienia, aby pochłonąć demony stworzone przez elitę władzy, które podtrzymują obecne status quo, gdzie korporacje mają wolną rękę. Niech zostaną spętane i pochłonięte, aby ludzie mogli się zatrzymać i powiedzieć: „Czegoś tu brakuje, nie można wszystkiego kontynuować w taki sposób, jak to było dotychczas, musimy szukać nowego podejścia, musimy szukać nowych idei, bo nie możemy dalej iść tą samą drogą.”.

 

O, Saint Germain, już jestem wolny,
Twój Fioletowy Płomień jest terapią,
przekształć w mym umyśle wszystkie blokady,
a wewnętrzny spokój na pewno znajdę.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

6. Saint Germain, ześlij oceany Fioletowego Płomienia, aby pochłonąć wzorzec, zgodnie z którym musimy utrzymywać pozory, musimy utrzymywać zewnętrzne wrażenie, a przywódcy nie mogą przyznać, że się mylili.

 

O, Saint Germain, moje ciało jest czyste,
Twój Fioletowy Płomień jest na wszystko lekarstwem,
pochłania on przyczyny wszystkich chorób, dlatego w pokoju żyję.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

7. Saint Germain, ześlij oceany Fioletowego Płomienia, aby pochłonąć demona na szczycie tej świadomości, który absolutnie chce zachować pozory, że wszystko jest w porządku, że wszystko jest pod kontrolą i że nie doszło do awarii systemu.

 

O, Saint Germain, jestem wolny od karmy,
przeszłość mnie już nie obciąża.
Całkiem to nową możliwością,
być z Chrystusem jednością.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

8. Saint Germain, ześlij oceany Fioletowego Płomienia, aby pochłonąć opór wobec nowej świadomości, w której ludzie wykraczają poza ryzyko niepowodzenia i uznają potrzebę znalezienia nowego podejścia, które podniesie społeczeństwo na wyższy poziom.

 

O, Saint Germain, już jesteśmy jednością.
Jestem Twym Fioletowym Słońcem,
kiedy przekształcając planetę Ziemię,
Złotej Erze dajemy się narodzić.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

9. Saint Germain, pomóż koreańskiemu społeczeństwu znaleźć nowy sposób postrzegania siebie i rozwiązywania problemów. Pomóż nam znaleźć nowe podejście, w którym nie chodzi o wykazywanie błędów starego, ale uświadomienie sobie, że aby przejść do następnego poziomu, potrzebujemy nowego podejścia, potrzebujemy nowych idei i nowych metod.

 

O, Saint Germain, Ziemia jest wolna
od ciężaru dualizmu,
w jedności to, co najlepsze wnosimy,
Twa Złota Era już się przejawia.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

Zapieczętowanie

W imię Boskiej Matki w pełni akceptuję, że moc tych wezwań jest wykorzystana do uwolnienia Macierzystego światła, by mogło ono odzwierciedlić doskonałą wizję Chrystusa dla mego życia, dla wszystkich ludzi i dla Planety. W imię JESTEM KTÓRYM JESTEM to się już dokonało! Amen.

 

 

 

 

 

8. Wołanie o Sąd Chrystusa nad fałszywym chrześcijaństwem

  

W imię JESTEM, KTÓRYM JESTEM, w imię Jezusa Chrystusa, wołam do mojej Obecności JESTEM, aby płynęła przez mą Obecność Będę, którą JESTEM i wygłosiła tę inwokację z pełną mocą. Wołam do Ukochanego Jezusa, aby przejawił swoją obecność w Korei i wniósł sąd nad wszystkimi instytucjami, które stawiają opór ludziom wyrażającym swoją świadomość Chrystusa. Wołam również o ...

 [Tu włącz Twoje osobiste wołania]

 Tu możesz powtórzyć początkowe wołania i afirmacje lub powiedzieć następujące słowa:

Wołam o spełnienie tego wszystkiego, o co wołałem na początku serii niniejszych inwokacji, jak również o ...

 Wołam o najwyższe z możliwych efekty moich wezwań!

 Ale nie moja, lecz Twoja, Ojcze-Matko Boże, wola niech się stanie. Amen

 

 

Część 1

1. Umiłowany Jezusie, wołam o sąd Chrystusa bezpośrednio z Twej Istoty nad fałszywym chrześcijaństwem szerzącym się w Azji i próbującym zaistnieć na wszystkich poziomach życia społeczeństwa.

 

O, Jezu, błogosławiony bracie mój,
idę ścieżką, którą wytyczyłeś.
Wielkim przykładem dla nas wszystkich jesteś,
podążam teraz za Twym wewnętrznym wezwaniem.

 

O, Jezu, zezwól Ogniom Radości
pochłonąć subtelny spisek szatana.
Nasza planeta Ziemia już się przemienia,
początek Złotej Ery już świta.

 

2. Umiłowany Jezusie, wołam o sąd Chrystusa nad fałszywym chrześcijaństwem dążącym do szerzenia formy chrześcijaństwa, która była tak wpływowa na Zachodzie i która teraz dostrzega szansę rozprzestrzenienia się w innych częściach świata.

 

O, Jezu, otwórz wewnętrzne widzenie,
Moje ego chce udowodnić, że ma rację.
Ale ja już tego nie chcę czynić,
z Tobą chcę być w pełni jednością.

 

O, Jezu, zezwól Ogniom Radości
pochłonąć subtelny spisek szatana.
Nasza planeta Ziemia już się przemienia,
początek Złotej Ery już świta.

 

3. Umiłowany Jezusie, w jedności z Tobą, ogłaszam sąd Chrystusa nad Kościołem Katolickim w Korei i w innych azjatyckich narodach.

 

O, Jezu, teraz wyraźnie widzę,
Klucz Poznania jest mi dany.
Mego wewnętrznego Chrystusa przyjmuję,
kiedy Ty wypełniasz mą wewnętrzną przestrzeń.

 

O, Jezu, zezwól Ogniom Radości
pochłonąć subtelny spisek szatana.
Nasza planeta Ziemia już się przemienia,
początek Złotej Ery już świta.

 

4. Umiłowany Jezusie, w jedności z Tobą, ogłaszam sąd Chrystusa nad kościołami protestanckimi w Korei i innych azjatyckich narodach.

 

O, Jezu, ukaż mi wężowe kłamstwo,
ujawnij belkę w mym oku.
Dajesz mi Chrystusowe rozróżnianie,
w jedności będę żyć na wieczność.

 

O, Jezu, zezwól Ogniom Radości
pochłonąć subtelny spisek szatana.
Nasza planeta Ziemia już się przemienia,
początek Złotej Ery już świta.

 

5. Umiłowany Jezusie, w jedności z Tobą, ogłaszam sąd Chrystusa nad kościołami fundamentalistycznymi w Korei i innych azjatyckich narodach.

 

O, Jezu, jestem naprawdę łagodny,
więc nadstawiam drugi policzek.
Gdy oskarżyciele mnie atakują,
wchodzę w me wnętrze i łączę się z Tobą.

 

O, Jezu, zezwól Ogniom Radości
pochłonąć subtelny spisek szatana.
Nasza planeta Ziemia już się przemienia,
początek Złotej Ery już świta.

 

6. Umiłowany Jezusie, w jedności z Tobą, ogłaszam sąd Chrystusa nad Kościołem Mormonów w Korei i innych azjatyckich narodach.

 

O, Jezu, memu ego pozwalam umrzeć,
puszczam wszelkie ziemskie więzy.
Martwi nich grzebią swych umarłych,
ja zaś wybieram Bycie z Tobą.

 

O, Jezu, zezwól Ogniom Radości
pochłonąć subtelny spisek szatana.
Nasza planeta Ziemia już się przemienia,
początek Złotej Ery już świta.

 

7. Umiłowany Jezusie, w jedności z Tobą, ogłaszam sąd Chrystusa nad demonami stojącymi za fałszywym chrześcijaństwem, nad najważniejszymi demonami wszystkich głównych kościołów i gałęzi chrześcijaństwa oraz nad wieloma wspierającymi demonami.

 

O, Jezu, pomóż mi wznieść się wyżej,
test szatana dzięki wyższej miłości,
pokazuje mi, że oddzielone ja jest nierzeczywiste
– moja prawdziwe Ja, co jest poza formą, teraz mi objawiasz.

 

O, Jezu, zezwól Ogniom Radości
pochłonąć subtelny spisek szatana.
Nasza planeta Ziemia już się przemienia,
początek Złotej Ery już świta.

 

8. Umiłowany Jezusie, w jedności z Tobą, wołam do Archanioła Michała, aby spętał i usunął te demony, dopóki cały obszar nie zostanie oczyszczony z tego typu fałszywych religii, który rozprzestrzeniły się na Zachodzie i próbują zdobyć dominującą pozycję w Azji.

 

O, Jezu, cóż mi pozostaje,
ja po prostu kapituluję i podążam za Tobą.
W ten sposób przejdę każdy test,
znajdując z Tobą wieczny odpoczynek.

 

O, Jezu, zezwól Ogniom Radości
pochłonąć subtelny spisek szatana.
Nasza planeta Ziemia już się przemienia,
początek Złotej Ery już świta.

 

9. Umiłowany Jezusie, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że nie wprowadzimy Korei i w Azji Złotej Ery dzięki fałszywemu chrześcijaństwu, które jest oderwane od Twojego przekazu i nauczania.

 

O, Jezu, Ognisty Mistrzu mój,
me serce topnieje teraz w Twoim Sercu,
Kocham sercem, umysłem i duszą,
Boga, który jest moim najwyższym celem.

 

O, Jezu, zezwól Ogniom Radości
pochłonąć subtelny spisek szatana.
Nasza planeta Ziemia już się przemienia,
początek Złotej Ery już świta.

 

 

Część 2

1. Umiłowany Jezusie, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że ustanowimy Złota Erę tylko wtedy, gdy krytyczna masa ludzi zacznie się budzić i zaakceptuje, że Chrystus jest w każdym z nas i dlatego Duch Święty może przepływać przez każdego, kto zechce otworzyć dla Niego swoje serce.

 

O, Jezu, błogosławiony bracie mój,
idę ścieżką, którą wytyczyłeś.
Wielkim przykładem dla nas wszystkich jesteś,
podążam teraz za Twym wewnętrznym wezwaniem.

 

O, Jezu, zezwól Ogniom Radości
pochłonąć subtelny spisek szatana.
Nasza planeta Ziemia już się przemienia,
początek Złotej Ery już świta.

 

2. Umiłowany Jezusie, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że kompletnym kłamstwem jest jakoby istniała tylko niewielka elita mająca dostęp do Królestwa Bożego i mogąca działać jako wysłannicy przepływu Ducha. Duch Święty nie respektuje rang, które istoty ludzkie stworzyły w swoich społeczeństwach.

 

O, Jezu, otwórz wewnętrzne widzenie,
Moje ego chce udowodnić, że ma rację.
Ale ja już tego nie chcę czynić,
z Tobą chcę być w pełni jednością.

 

O, Jezu, zezwól Ogniom Radości
pochłonąć subtelny spisek szatana.
Nasza planeta Ziemia już się przemienia,
początek Złotej Ery już świta.

 

3. Umiłowany Jezusie, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że nie ma większej manipulacji niż twierdzenie, iż jest się wysłannikiem Boga, podczas gdy w rzeczywistości manipuluje się ludźmi dla celów tych, którzy sprzeciwiają się Bogu, a mianowicie na rzecz upadłych istot.

 

O, Jezu, teraz wyraźnie widzę,
Klucz Poznania jest mi dany.
Mego wewnętrznego Chrystusa przyjmuję,
kiedy Ty wypełniasz mą wewnętrzną przestrzeń.

 

O, Jezu, zezwól Ogniom Radości
pochłonąć subtelny spisek szatana.
Nasza planeta Ziemia już się przemienia,
początek Złotej Ery już świta.

 

4. Umiłowany Jezusie, w jedności z Tobą, ogłaszam sąd Chrystusa nad fałszywym chrześcijaństwem, które twierdzi, że reprezentuje Ciebie.

 

O, Jezu, ukaż mi wężowe kłamstwo,
ujawnij belkę w mym oku.
Dajesz mi Chrystusowe rozróżnianie,
w jedności będę żyć na wieczność.

 

O, Jezu, zezwól Ogniom Radości
pochłonąć subtelny spisek szatana.
Nasza planeta Ziemia już się przemienia,
początek Złotej Ery już świta.

 

5. Umiłowany Jezusie, w jedności z Tobą, ogłaszam sąd Chrystusa nad fałszywym chrześcijaństwem, nadużywającym Twojego imienia, ale które poprzysięgło wierność księciu ciemności, twierdząc, że przysięgło wierność Chrystusowi.

 

O, Jezu, jestem naprawdę łagodny,
więc nadstawiam drugi policzek.
Gdy oskarżyciele mnie atakują,
wchodzę w me wnętrze i łączę się z Tobą.

 

O, Jezu, zezwól Ogniom Radości
pochłonąć subtelny spisek szatana.
Nasza planeta Ziemia już się przemienia,
początek Złotej Ery już świta.

 

6. Umiłowany Jezusie, w jedności z Tobą, ogłaszam sąd Chrystusa nad fałszywym chrześcijaństwem, którego przywódcy twierdzą, że są Twoimi przedstawicielami, podczas gdy nie chcą dostroić się do Twojego serca i osiągnąć jedności z Tobą.

 

O, Jezu, memu ego pozwalam umrzeć,
puszczam wszelkie ziemskie więzy.
Martwi nich grzebią swych umarłych,
ja zaś wybieram Bycie z Tobą.

 

O, Jezu, zezwól Ogniom Radości
pochłonąć subtelny spisek szatana.
Nasza planeta Ziemia już się przemienia,
początek Złotej Ery już świta.

 

7. Umiłowany Jezusie, wzywam wszystkich ludzi duchowości w Korei, aby przebudzili się ku swemu wewnętrznemu Chrystusowi i nawet jeśli świadomie nie wiedzą, jak to ubrać w słowa, to są gotowi działać ze swego poziomu świadomości Chrystusa.

 

O, Jezu, pomóż mi wznieść się wyżej,
test szatana dzięki wyższej miłości,
pokazuje mi, że oddzielone ja jest nierzeczywiste
– moja prawdziwe Ja, co jest poza formą,
teraz mi objawiasz.

 

O, Jezu, zezwól Ogniom Radości
pochłonąć subtelny spisek szatana.
Nasza planeta Ziemia już się przemienia,
początek Złotej Ery już świta.

 

8. Umiłowany Jezusie, obudź ludzi w Korei, aby mieli odwagę i chęć do otwartego kwestionowania władzy. Wybudź ich z kultury, w której nikt na niższych stanowiskach nie ma odwagi kwestionować władzy tych, którzy są ponad nimi.

 

O, Jezu, cóż mi pozostaje,
ja po prostu kapituluję i podążam za Tobą.
W ten sposób przejdę każdy test,
znajdując z Tobą wieczny odpoczynek.

 

O, Jezu, zezwól Ogniom Radości
pochłonąć subtelny spisek szatana.
Nasza planeta Ziemia już się przemienia,
początek Złotej Ery już świta.

 

9. Umiłowany Jezusie, obudź ludzi Korei, aby odważyli się zabierać głos w obecności władzy, gdy widzą rzeczy, które są niewłaściwe. Ośmielamy się mówić, że istnieje inna droga, istnieje lepszy sposób, istnieje sposób, którego skutki byłyby lepsze dla wszystkich zaangażowanych osób.

 

O, Jezu, Ognisty Mistrzu mój,
me serce topnieje teraz w Twoim Sercu,
Kocham sercem, umysłem i duszą,
Boga, który jest moim najwyższym celem.

 

O, Jezu, zezwól Ogniom Radości
pochłonąć subtelny spisek szatana.
Nasza planeta Ziemia już się przemienia,
początek Złotej Ery już świta.

 

 

Część 3

1. Umiłowany Jezusie, obudź ludzi w Korei, aby poczuli potrzebę powiedzenia, że istnieją rzeczy, które należy robić lepiej, jeśli mamy konkurować w pojawiającym się globalnym klimacie biznesowym. Naród koreański musi podjąć nowe działania, jeśli ma pozostać na czołowej pozycji w rozwoju w Azji.

 

O, Jezu, błogosławiony bracie mój,
idę ścieżką, którą wytyczyłeś.
Wielkim przykładem dla nas wszystkich jesteś,
podążam teraz za Twym wewnętrznym wezwaniem.

 

O, Jezu, zezwól Ogniom Radości
pochłonąć subtelny spisek szatana.
Nasza planeta Ziemia już się przemienia,
początek Złotej Ery już świta.

 

2. Umiłowany Jezusie, obudź ludzi w Korei, aby stworzyć inny klimat, w którym ludzie nie boją się mówić o tym, co obserwują – mówić, co myślą. Pomóż ludziom w kręgach decydentów dostrzec, że jeśli użyją nowych idei, jeśli przyjmą prawą postawę wobec osób pod sobą w hierarchii, to wzmocnią swoją pozycję na swych stanowiskach.

 

O, Jezu, otwórz wewnętrzne widzenie,
Moje ego chce udowodnić, że ma rację.
Ale ja już tego nie chcę czynić,
z Tobą chcę być w pełni jednością.

 

O, Jezu, zezwól Ogniom Radości
pochłonąć subtelny spisek szatana.
Nasza planeta Ziemia już się przemienia,
początek Złotej Ery już świta.

 

3. Umiłowany Jezusie, obudź ludzi w Korei aby, dokonując zmiany, urzeczywistniali ideę stwarzania „sytuacji, gdzie wszyscy wygrywają”. Pomóż nam dostrzec, że konieczne jest przejście na zdecydowanie wyższy poziom, jeśli chcemy pozostać silni konkurencyjnie w globalnym środowisku.

 

O, Jezu, teraz wyraźnie widzę,
Klucz Poznania jest mi dany.
Mego wewnętrznego Chrystusa przyjmuję,
kiedy Ty wypełniasz mą wewnętrzną przestrzeń.

 

O, Jezu, zezwól Ogniom Radości
pochłonąć subtelny spisek szatana.
Nasza planeta Ziemia już się przemienia,
początek Złotej Ery już świta.

 

4. Umiłowany Jezusie, pomóż ludziom w Korei przyjąć nasze pragnienie bycia jednym z najbardziej rozwiniętych krajów Azji i przekształcić je w chęć rozwijania nowych idei, odważania się na robienie tego, czego nie robią inni.

 

O, Jezu, ukaż mi wężowe kłamstwo,
ujawnij belkę w mym oku.
Dajesz mi Chrystusowe rozróżnianie,
w jedności będę żyć na wieczność.

 

O, Jezu, zezwól Ogniom Radości
pochłonąć subtelny spisek szatana.
Nasza planeta Ziemia już się przemienia,
początek Złotej Ery już świta.

 

5. Umiłowany Jezusie, pomóż ludziom w Korei kwestionować sposób prowadzenia dotychczasowych działań i sprawdzić, czy istnieją pewne aspekty naszej kultury i naszego podejścia, które powstrzymują nas od pozostania na czołowej pozycji.

 

O, Jezu, jestem naprawdę łagodny,
więc nadstawiam drugi policzek.
Gdy oskarżyciele mnie atakują,
wchodzę w me wnętrze i łączę się z Tobą.

 

O, Jezu, zezwól Ogniom Radości
pochłonąć subtelny spisek szatana.
Nasza planeta Ziemia już się przemienia,
początek Złotej Ery już świta.

 

6. Umiłowany Jezusie, pomóż ludziom w Korei stworzyć bezosobową dyskusję, podczas której przyjrzymy się temu, co społeczeństwo może zrobić, aby wyjść na czoło światowej konkurencji. Jak możemy wyprzedzić niektóre starsze narody, które popadły w stagnację i stoją w miejscu?

 

O, Jezu, memu ego pozwalam umrzeć,
puszczam wszelkie ziemskie więzy.
Martwi nich grzebią swych umarłych,
ja zaś wybieram Bycie z Tobą.

 

O, Jezu, zezwól Ogniom Radości
pochłonąć subtelny spisek szatana.
Nasza planeta Ziemia już się przemienia,
początek Złotej Ery już świta.

 

7. Umiłowany Jezusie, w jedności z Tobą, ogłaszam sąd Chrystusa nad upadłymi istotami, które sprzeciwiają się tej zmianie. Wołam o ich zdemaskowanie, aby stało się oczywiste, że ci przywódcy są przeciwni postępowi, ponieważ tylko starają się chronić swoje uprzywilejowane pozycje.

 

O, Jezu, pomóż mi wznieść się wyżej,
test szatana dzięki wyższej miłości,
pokazuje mi, że oddzielone ja jest nierzeczywiste
– moja prawdziwe Ja, co jest poza formą, teraz mi objawiasz.

 

O, Jezu, zezwól Ogniom Radości
pochłonąć subtelny spisek szatana.
Nasza planeta Ziemia już się przemienia,
początek Złotej Ery już świta.

 

8. Umiłowany Jezusie, w jedności z Tobą, ogłaszam sąd Chrystusa nad ludźmi, którzy działają przeciwko prawdziwemu poczuciu wspólnoty, ponieważ chcą utrzymać swoje, zdobyte siłą, uprzywilejowane pozycje.

 

O, Jezu, cóż mi pozostaje,
ja po prostu kapituluję i podążam za Tobą.
W ten sposób przejdę każdy test,
znajdując z Tobą wieczny odpoczynek.

 

O, Jezu, zezwól Ogniom Radości
pochłonąć subtelny spisek szatana.
Nasza planeta Ziemia już się przemienia,
początek Złotej Ery już świta.

 

9. Umiłowany Jezusie, pomóż ludziom w Korei zmienić debatę w społeczeństwie, abyśmy zdali sobie sprawę z tego, że żadne społeczeństwo nie może wejść w Złota Erę pozwalając ludziom będącym w tym stanie świadomości pozostać na wiodących stanowiskach.

 

O, Jezu, Ognisty Mistrzu mój,
me serce topnieje teraz w Twoim Sercu,
Kocham sercem, umysłem i duszą,
Boga, który jest moim najwyższym celem.

 

O, Jezu, zezwól Ogniom Radości
pochłonąć subtelny spisek szatana.
Nasza planeta Ziemia już się przemienia,
początek Złotej Ery już świta.

 

 

 

Część 4

 

1. Umiłowany Jezusie, pomóż ludziom w Korei zdobyć nową świadomość, że w społeczeństwie są osoby, które nadużywały swojej władzy, by służyć sobie lub wąskiej elicie zamiast służyć narodowi.

 

O, Jezu, błogosławiony bracie mój,
idę ścieżką, którą wytyczyłeś.
Wielkim przykładem dla nas wszystkich jesteś,
podążam teraz za Twym wewnętrznym wezwaniem.

 

O, Jezu, zezwól Ogniom Radości
pochłonąć subtelny spisek szatana.
Nasza planeta Ziemia już się przemienia,
początek Złotej Ery już świta.

 

2. Umiłowany Jezusie, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że prawdziwą miarą przywódcy jest to, czy służy on ludowi, czy służy wąskim interesom małej elity.

 

O, Jezu, otwórz wewnętrzne widzenie,
Moje ego chce udowodnić, że ma rację.
Ale ja już tego nie chcę czynić,
z Tobą chcę być w pełni jednością.

 

O, Jezu, zezwól Ogniom Radości
pochłonąć subtelny spisek szatana.
Nasza planeta Ziemia już się przemienia,
początek Złotej Ery już świta.

 

3. Umiłowany Jezusie, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że jedynym sposobem na pozostanie na czołowej pozycji w rozwoju jest stworzenie społeczeństwa, które służy jak największej liczbie ludzi, nie pozwalając elicie na ucisk i wyzysk społeczeństwa i jego członków.

 

O, Jezu, teraz wyraźnie widzę,
Klucz Poznania jest mi dany.
Mego wewnętrznego Chrystusa przyjmuję,
kiedy Ty wypełniasz mą wewnętrzną przestrzeń.

 

O, Jezu, zezwól Ogniom Radości
pochłonąć subtelny spisek szatana.
Nasza planeta Ziemia już się przemienia,
początek Złotej Ery już świta.

 

4. Umiłowany Jezusie, w jedności z Tobą, ogłaszam sąd Chrystusa nad upadłymi istotami, które próbowały zorganizować społeczeństwo oparte na sprowadzaniu każdego do roli robota, mechanicznie wykonującego wcześniej określone funkcje swojej roli.

 

O, Jezu, ukaż mi wężowe kłamstwo,
ujawnij belkę w mym oku.
Dajesz mi Chrystusowe rozróżnianie,
w jedności będę żyć na wieczność.

 

O, Jezu, zezwól Ogniom Radości
pochłonąć subtelny spisek szatana.
Nasza planeta Ziemia już się przemienia,
początek Złotej Ery już świta.

 

5. Umiłowany Jezusie, pomóż ludziom w Korei zacząć tworzyć społeczeństwo, które jest zorganizowane, ale zamiast opierać się na mechanicznej koncepcji wymagającej, aby wszyscy byli tacy sami, oprzeć się na świadomości Chrystusa, która pragnie, aby każdy mógł wyzwolić kreatywność wypływającą z jego Obecności JESTEM.

 

O, Jezu, jestem naprawdę łagodny,
więc nadstawiam drugi policzek.
Gdy oskarżyciele mnie atakują,
wchodzę w me wnętrze i łączę się z Tobą.

 

O, Jezu, zezwól Ogniom Radości
pochłonąć subtelny spisek szatana.
Nasza planeta Ziemia już się przemienia,
początek Złotej Ery już świta.

 

6. Umiłowany Jezusie, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że upadłe istoty stworzyły swoją mechaniczną koncepcję opierając się na niższej formie geometrii, podczas gdy istnieje święta geometria oparta na wielowymiarowych kształtach geometrycznych.

 

O, Jezu, memu ego pozwalam umrzeć,
puszczam wszelkie ziemskie więzy.
Martwi nich grzebią swych umarłych,
ja zaś wybieram Bycie z Tobą.

 

O, Jezu, zezwól Ogniom Radości
pochłonąć subtelny spisek szatana.
Nasza planeta Ziemia już się przemienia,
początek Złotej Ery już świta.

 

7. Umiłowany Jezusie, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że aby stworzyć wyższą formę organizacji w społeczeństwie, musimy wyjrzeć ponad prostą geometrią ku bardziej złożonej geometrii.

 

O, Jezu, pomóż mi wznieść się wyżej,
test szatana dzięki wyższej miłości,
pokazuje mi, że oddzielone ja jest nierzeczywiste
– moja prawdziwe Ja, co jest poza formą, teraz mi objawiasz.

 

O, Jezu, zezwól Ogniom Radości
pochłonąć subtelny spisek szatana.
Nasza planeta Ziemia już się przemienia,
początek Złotej Ery już świta.

 

8. Umiłowany Jezusie, obudź ludzi, którzy już pracują nad tą nową geometrią, nie wymagającą od nas sprowadzania wszystkiego do prostych geometrycznych kształtów.

 

O, Jezu, cóż mi pozostaje,
ja po prostu kapituluję i podążam za Tobą.
W ten sposób przejdę każdy test,
znajdując z Tobą wieczny odpoczynek.

 

O, Jezu, zezwól Ogniom Radości
pochłonąć subtelny spisek szatana.
Nasza planeta Ziemia już się przemienia,
początek Złotej Ery już świta.

 

9. Umiłowany Jezusie, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że dusza nie może zostać sprowadzona do poziomu mechanizmu. Aby stworzyć społeczeństwo, które służy rozwojowi ludzi, nie możemy podchodzić do planowania z czysto mechanicznego lub matematycznego punktu widzenia.

 

O, Jezu, Ognisty Mistrzu mój,
me serce topnieje teraz w Twoim Sercu,
Kocham sercem, umysłem i duszą,
Boga, który jest moim najwyższym celem.

 

O, Jezu, zezwól Ogniom Radości
pochłonąć subtelny spisek szatana.
Nasza planeta Ziemia już się przemienia,
początek Złotej Ery już świta.

 

 

Część 5

1. Umiłowany Jezusie, pomóż ludziom w Korei dostrzec, jak budować na Feng Shui, ale móc tworzyć nową formę organizacji planowania miast, korporacji, rządów i administracji. Pomóż nam stworzyć środowisko, które stymuluje duszę, a nie dąży do sprowadzenia ludzi do poziomu mechanicznych aparatów.

 

O, Jezu, błogosławiony bracie mój,
idę ścieżką, którą wytyczyłeś.
Wielkim przykładem dla nas wszystkich jesteś,
podążam teraz za Twym wewnętrznym wezwaniem.

 

O, Jezu, zezwól Ogniom Radości
pochłonąć subtelny spisek szatana.
Nasza planeta Ziemia już się przemienia,
początek Złotej Ery już świta.

 

2. Umiłowany Jezusie, obudź ludzi w Korei Północnej, którzy zostali poddani praniu mózgów, aby myśleli, że żyją w najbardziej wyrafinowanym społeczeństwie i powinni być dumni ze swojego narodu. Obudź ich ku wewnętrznej wiedzy, że ta sytuacja nie zadowala ich dusz.

 

O, Jezu, otwórz wewnętrzne widzenie,
Moje ego chce udowodnić, że ma rację.
Ale ja już tego nie chcę czynić,
z Tobą chcę być w pełni jednością.

 

O, Jezu, zezwól Ogniom Radości
pochłonąć subtelny spisek szatana.
Nasza planeta Ziemia już się przemienia,
początek Złotej Ery już świta.

 

3. Umiłowany Jezusie, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że obfite życie, o którym mówiłeś, nie jest po prostu bogactwem materialnym, ale przede wszystkim duchową obfitością wiedzy o tym, że jesteśmy w stanie wyrazić naszą boską kreatywność służąc społeczeństwu i innym ludziom.

 

O, Jezu, teraz wyraźnie widzę,
Klucz Poznania jest mi dany.
Mego wewnętrznego Chrystusa przyjmuję,
kiedy Ty wypełniasz mą wewnętrzną przestrzeń.

 

O, Jezu, zezwól Ogniom Radości
pochłonąć subtelny spisek szatana.
Nasza planeta Ziemia już się przemienia,
początek Złotej Ery już świta.

 

4. Umiłowany Jezusie, pomóż ludziom w Korei przezwyciężyć skupianie się na korzyściach osobistych w kategoriach korzyści finansowych lub fizycznych. Pomóż nam uświadomić sobie, że większą wartością jest osiągnięcie spełnienia w życiu, by móc czuć, że jesteśmy tym, kim jesteśmy i że wyrażamy to, kim jesteśmy.

 

O, Jezu, ukaż mi wężowe kłamstwo,
ujawnij belkę w mym oku.
Dajesz mi Chrystusowe rozróżnianie,
w jedności będę żyć na wieczność.

 

O, Jezu, zezwól Ogniom Radości
pochłonąć subtelny spisek szatana.
Nasza planeta Ziemia już się przemienia,
początek Złotej Ery już świta.

 

5. Umiłowany Jezusie, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że narody, które będą prekursorami Złotej Ery, będą tymi, które dadzą największą swobodę twórczą jak największej liczbie ludzi –pozwolą, aby nowe idee miały rzeczywisty wpływ na społeczeństwo.

 

O, Jezu, jestem naprawdę łagodny,
więc nadstawiam drugi policzek.
Gdy oskarżyciele mnie atakują,
wchodzę w me wnętrze i łączę się z Tobą.

 

O, Jezu, zezwól Ogniom Radości
pochłonąć subtelny spisek szatana.
Nasza planeta Ziemia już się przemienia,
początek Złotej Ery już świta.

 

6. Umiłowany Jezusie, w jedności z Tobą, ogłaszam sąd Chrystusa nad fałszywym chrześcijaństwem zaprzeczającym Chrystusowi we wszystkich ludziach, poza Jezusem Chrystusem, którego nie ma już tu na Ziemi, co oznacza, że świadomość Chrystusa nie ma do Niej dostępu.

 

O, Jezu, memu ego pozwalam umrzeć,
puszczam wszelkie ziemskie więzy.
Martwi nich grzebią swych umarłych,
ja zaś wybieram Bycie z Tobą.

 

O, Jezu, zezwól Ogniom Radości
pochłonąć subtelny spisek szatana.
Nasza planeta Ziemia już się przemienia,
początek Złotej Ery już świta.

 

7. Umiłowany Jezusie, w jedności z Tobą, ogłaszam sąd Chrystusa nad komunizmem, który również zaprzecza Chrystusowi w człowieku i przeczy wartości jednostki oraz wynosi państwo do rangi czegoś najważniejszego.

 

O, Jezu, pomóż mi wznieść się wyżej,
test szatana dzięki wyższej miłości,
pokazuje mi, że oddzielone ja jest nierzeczywiste
– moja prawdziwe Ja, co jest poza formą, teraz mi objawiasz.

 

O, Jezu, zezwól Ogniom Radości
pochłonąć subtelny spisek szatana.
Nasza planeta Ziemia już się przemienia,
początek Złotej Ery już świta.

 

8. Umiłowany Jezusie, w jedności z Tobą, ogłaszam sąd Chrystusa nad koncepcją mechanizacji istot ludzkich w Korei. Ogłaszam wyrok na świadomość w Korei przeczącą istnieniu Chrystusa w człowieku.

 

O, Jezu, cóż mi pozostaje,
ja po prostu kapituluję i podążam za Tobą.
W ten sposób przejdę każdy test,
znajdując z Tobą wieczny odpoczynek.

 

O, Jezu, zezwól Ogniom Radości
pochłonąć subtelny spisek szatana.
Nasza planeta Ziemia już się przemienia,
początek Złotej Ery już świta.

 

9. Umiłowany Jezusie, pomóżcie ludziom, którzy osiągnęli świadomość Chrystusa, obudzić się i wyrazić ją – kwestionując władzę, będąc otwartą bramą dla nowych idei i tworząc społeczeństwo o wyższym poziomie organizacji opartym na geometrii Chrystusa.

 

O, Jezu, Ognisty Mistrzu mój,
me serce topnieje teraz w Twoim Sercu,
Kocham sercem, umysłem i duszą,
Boga, który jest moim najwyższym celem.

 

O, Jezu, zezwól Ogniom Radości
pochłonąć subtelny spisek szatana.
Nasza planeta Ziemia już się przemienia,
początek Złotej Ery już świta.

 

 

Zapieczętowanie

W imię Boskiej Matki w pełni akceptuję, że moc tych wezwań jest wykorzystana do uwolnienia Macierzystego światła, by mogło ono odzwierciedlić doskonałą wizję Chrystusa dla mego życia, dla wszystkich ludzi i dla Planety. W imię JESTEM KTÓRYM JESTEM to się już dokonało! Amen.


 

 

9. Wołanie o nowy klimat dla biznesu w Korei

 

 W imię JESTEM, KTÓRYM JESTEM, w imię Jezusa Chrystusa, wołam do mojej Obecności JESTEM, aby płynęła przez mą Obecność Będę, którą JESTEM i wygłosiła tę inwokację z pełną mocą. Wołam do Matki Maryi, aby przejawiła swoją obecność w Korei i stworzyła nowy klimat dla biznesu bez korupcji. Wołam również o ...

 

  [Tu włącz Twoje osobiste wołania]

 Tu możesz powtórzyć początkowe wołania i afirmacje lub powiedzieć następujące słowa:

Wołam o spełnienie tego wszystkiego, o co wołałem na początku serii niniejszych inwokacji, jak również o ...

 Wołam o najwyższe z możliwych efekty moich wezwań!

 Ale nie moja, lecz Twoja, Ojcze-Matko Boże, wola niech się stanie. Amen

 

  

Część 1

1. Matko Maryjo, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że w Złotej Erze zjawisko korupcji nie może istnieć.

 

O, Błogosławiona Maryjo, Matko moja,
nie ma większej miłości niż Twoja.
W sercu i umyśle Jednością będąc,
swe miejsce w Hierarchii życia znajduję.

 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

 

2. Matko Maryjo, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że czymś wewnętrznie sprzecznym jest twierdzenie, iż kraje mają system polityczny dbający o zwykłych ludzi przy tak wysokim poziomie korupcji.

 

Przyszedłem na Ziemię z Nieba wysłany,
i jestem we wcieleniu,
Używam oto Boskiego prawa,
nakazując Ci wyzwolić Ziemię.

 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

 

3. Matko Maryjo, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że system komunistyczny zezwala na tworzenie się elity władzy dowodzonej przez upadłe istoty.

 

Oto wołam w święte imię Boga,
abyś użyła Twego Płomienia Matki,
by pochłonąć całą energię bazującą na lęku,
przywracając tym świętą Harmonię

 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

 

4. Matko Maryjo, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że nieograniczony system kapitalistyczny daje swobodę wąskiej elicie będącej upadłymi istotami, które starają się przejąć kontrolę nad społeczeństwem.

 

Twe święte Imię tu wysławiam,
gdy podnosisz zbiorową świadomość.
żadnego więcej lęku, zwątpienia i wstydu
– pochłoń je Matki Płomieniem.

 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

 

5. Matko Maryjo, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że istotą korupcji jest wąski, oparty na lęku interes własny. Zarówno ludzie, którzy wręczają łapówki, jak i ci, którzy je przyjmują, kierują się własnym wąsko pojętym interesem.

 

Wszelką ciemność z Ziemi zmywasz,
Twe światło sunie jak potężna fala.
Żadna siła ciemności nie może już powstrzymać,
spirali, co pnie się tylko w górę.

 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

 

6. Matko Maryjo, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że na wyższych poziomach społeczeństwa znajduje się niewielka elita ludzi, którzy wymieniają się przysługami w bardzo subtelny sposób. Pomagają sobie nawzajem w osiągnięciu lub utrzymaniu pozycji w społeczeństwie lub w uzyskaniu osobistych przywilejów.

 

Wszystkie Duchy Przyrody błogosławisz,
chroniąc je przed ludzkim stresem.
Są już One uwolnione,
aby urzeczywistnić Boskie zarządzenie.

 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

 

7. Matko Maryjo, pomóż ludziom w Korei stworzyć kulturę, w której ludzie nie będę chcieć angażować się w korupcję i w której rząd podejmie zdecydowane działania w celu wykorzenienia korupcji, w której media będą się starać ją ujawnić i w której sami ludzie będą ją ujawniać za każdym razem, gdy się z nią zetkną.

 

Podnoszę mój głos i przyjmuję postawę:
By skończyć z wojnami – daję polecenie.
Walczący nie będą już więcej ranić Ziemi,
Złota Era już nastaje.

 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

 

8. Matko Maryjo, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że wychodząc poza wąski interes własny oparty na lęku, możemy osiągnąć szerszy, bardziej oświecony interes własny, w którym w interesie ogółu jest stworzenie społeczeństwa z jak najmniejszą korupcją.

 

Matka Ziemia jest wreszcie wolna,
klęski żywiołowe to już przeszłość.
Twe Światło Matki jest tak intensywne,
że materia jest teraz o wiele mniej gęsta.

 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

 

9. Matko Maryjo, pomóż ludziom w Korei spojrzeć na to, które instytucje lub struktury w społeczeństwie pozwalają upadłym istotom ustanowić siebie jako elitę mogącą sprawować władzę bez odpowiedzialności, bez osobistego rozliczania się ze swej działalności.

 

W Świetle Matki Ziemia jest czysta,
ruch spirali w górę wytrzymamy.
Obfitość jest już teraz normą,
wizja Boga staje się formą.

 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

 

Część 2

1. Matko Maryjo, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że jednym z głównych źródeł korupcji w Korei Południowej jest tworzenie konglomeracji biznesowych lub czeboli utworzonych po wojnie.

 

O, Błogosławiona Maryjo, Matko moja,
nie ma większej miłości niż Twoja.
W sercu i umyśle Jednością będąc,
swe miejsce w Hierarchii życia znajduję.

 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

 

2. Matko Maryjo, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że rząd przyznał niektórym rodzinom specjalną pozycję, dzięki której mogły się one kierować wąskim interesem własnym nie ponosząc odpowiedzialności, ponieważ otrzymywały od rządu gwarantowane pożyczki w przypadku niepowodzenia ich przedsiębiorstw.

 

Przyszedłem na Ziemię z Nieba wysłany,
i jestem we wcieleniu,
Używam oto Boskiego prawa,
nakazując Ci wyzwolić Ziemię.

 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

 

3. Matko Maryjo, pomóż ludziom w Korei spojrzeć na tę strukturę i jej konsekwencje dla społeczeństwa. Pomóż nam zrozumieć, że te konglomeracje biznesowe nie mogą wprowadzić Korei Południowej w Złotą Erę.

 

Oto wołam w święte imię Boga,
abyś użyła Twego Płomienia Matki,
by pochłonąć całą energię bazującą na lęku,
przywracając tym świętą Harmonię

 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

 

4. Matko Maryjo, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że w Korei Południowej niezbędna jest radykalna reforma gospodarki. Konieczne jest wkroczenie rządu i stworzenie nowej struktury dla biznesu, gdzie rozłoży on jej siły w taki sposób, aby nie opierała się ona na wybranych rodzinach, lecz by stała się znacznie szersza.

 

Twe święte Imię tu wysławiam,
gdy podnosisz zbiorową świadomość.
żadnego więcej lęku, zwątpienia i wstydu
– pochłoń je Matki Płomieniem.

 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

 

5. Matko Maryjo, pomóż ludziom w Korei stworzyć nowy rodzaj nowoczesnych przedsiębiorstw z profesjonalnym kierownictwem, ale również z bardziej przejrzystą formą kierownictwa. Jego członkowie będą osobiście odpowiedzialni za konsekwencje, jakie tworzą dla społeczeństwa, pracowników i narodu.

 

Wszelką ciemność z Ziemi zmywasz,
Twe światło sunie jak potężna fala.
Żadna siła ciemności nie może już powstrzymać,
spirali, co pnie się tylko w górę.

 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

 

6. Matko Maryjo, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że kiedy tworzy się elita, która ma uprzywilejowaną pozycję, wywiera ona wpływy poprzez wzajemne powiązania i stara się utrzymać swoje uprzywilejowane pozycje.

 

Wszystkie Duchy Przyrody błogosławisz,
chroniąc je przed ludzkim stresem.
Są już One uwolnione,
aby urzeczywistnić Boskie zarządzenie.

 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

 

7. Matko Maryjo, wesprzyj tych ludzi w rządzie, w mediach i innych instytucjach społecznych, którzy mogą przygotować reformy i którzy mają siłę charakteru i wolę, aby je przeprowadzić niezależnie od oporu przeciw nim.

 

Podnoszę mój głos i przyjmuję postawę:
By skończyć z wojnami – daję polecenie.
Walczący nie będą już więcej ranić Ziemi,
Złota Era już nastaje.

 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

 

8. Matko Maryjo, pomóż ludziom w Korei osiągnąć oświecenie w kwestii organizacji tych konglomeracji biznesowych i ich wpływu na społeczeństwo. Pomóż ludziom powstać i wspierać wysiłki zmierzające do zreformowania tej struktury.

 

Matka Ziemia jest wreszcie wolna,
klęski żywiołowe to już przeszłość.
Twe Światło Matki jest tak intensywne,
że materia jest teraz o wiele mniej gęsta.

 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

 

9. Matko Maryjo, wzywam do reformy zjawiska w Korei Północnej nadającego przywileje osobom, którym można ufać w ramach partii, którzy okazują całkowitą lojalność systemowi i którzy dążą do utrzymania się na stanowiskach władzy.

 

W Świetle Matki Ziemia jest czysta,
ruch spirali w górę wytrzymamy.
Obfitość jest już teraz normą,
wizja Boga staje się formą.

 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

 

Część 3

1. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad wpływowymi rodzinami stojących za konglomeracjami biznesowymi oraz nad upadłymi istotami we wcieleniu.

 

O, Błogosławiona Maryjo, Matko moja,
nie ma większej miłości niż Twoja.
W sercu i umyśle Jednością będąc,
swe miejsce w Hierarchii życia znajduję.

 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

 

2. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad upadłymi istotami w tych konglomeracjach, które zawarły milczące porozumienie, by się nawzajem nie niszczyć, ponieważ dla nich wszystkich ważniejsze jest zachowanie obecnej struktury pozwalającej im wyzyskiwać społeczeństwo i naród.

 

Przyszedłem na Ziemię z Nieba wysłany,
i jestem we wcieleniu,
Używam oto Boskiego prawa,
nakazując Ci wyzwolić Ziemię.

 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

 

3. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad upadłymi istotami we wcieleniu w społeczeństwie Korei Południowej, kierującymi tymi biznesowymi konglomeracjami.

 

Oto wołam w święte imię Boga,
abyś użyła Twego Płomienia Matki,
by pochłonąć całą energię bazującą na lęku,
przywracając tym świętą Harmonię

 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

 

4. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad upadłymi istotami będącymi przywódcami w Korei Północnej i nad wspierającymi ich demonami.

 

Twe święte Imię tu wysławiam,
gdy podnosisz zbiorową świadomość.
żadnego więcej lęku, zwątpienia i wstydu
– pochłoń je Matki Płomieniem.

 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

 

5. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad upadłymi istotami będącymi przywódcami w Korei Południowej i nad wspierającymi ich demonami.

 

Wszelką ciemność z Ziemi zmywasz,
Twe światło sunie jak potężna fala.
Żadna siła ciemności nie może już powstrzymać,
spirali, co pnie się tylko w górę.

 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

 

6. Matko Maryjo, pomóż rządowi w Korei Południowej osiągnąć większą skuteczność w reformowaniu wielkich konglomeracji biznesowych i w tworzeniu bardziej zróżnicowanej gospodarki.

 

Wszystkie Duchy Przyrody błogosławisz,
chroniąc je przed ludzkim stresem.
Są już One uwolnione,
aby urzeczywistnić Boskie zarządzenie.

 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

 

7. Matko Maryjo, wołam o destabilizację systemu w Korei Północnej, aby scentralizowana kontrola zaczęła słabnąć i aby jedna osoba na szczycie i kilka osób, którym ona ufa, nie mogły utrzymywać się przy władzy.

 

Podnoszę mój głos i przyjmuję postawę:
By skończyć z wojnami – daję polecenie.
Walczący nie będą już więcej ranić Ziemi,
Złota Era już nastaje.

 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

 

8. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad upadłymi istotami, które stworzyły taki stan braku równowagi w wielu społeczeństwach, że jedynym sposobem na przebicie się w nim jest okazywanie skrajnej agresji i bezwzględności.

 

Matka Ziemia jest wreszcie wolna,
klęski żywiołowe to już przeszłość.
Twe Światło Matki jest tak intensywne,
że materia jest teraz o wiele mniej gęsta.

 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

 

9. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad upadłymi istotami, które utrzymują władzę w narodzie opanowanym przez komunizm, ponieważ charakteryzują się praktycznie nieograniczoną gotowością do zabijania współobywateli.

 

W Świetle Matki Ziemia jest czysta,
ruch spirali w górę wytrzymamy.
Obfitość jest już teraz normą,
wizja Boga staje się formą.

 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

 

 

Część 4 

1. Matko Maryjo, wołam o sad Boskiej Matki nad upadłymi istotami, które tworzą duże korporacje i bezwzględnie niszczą każde przedsiębiorstwo mogące stanowić dla nich konkurencję lub wygaszają nowe idee i technologie, które mogą zagrozić ich monopolistycznej pozycji.

 

O, Błogosławiona Maryjo, Matko moja,
nie ma większej miłości niż Twoja.
W sercu i umyśle Jednością będąc,
swe miejsce w Hierarchii życia znajduję.

 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

 

2. Matko Maryjo, wołam o sad Boskiej Matki nad upadłymi istotami, które stworzyły sytuację, gdzie mogą przetrwać nie najsilniejsi, ale najbardziej bezwzględni, najbardziej agresywni, najbardziej destruktywni.

 

Przyszedłem na Ziemię z Nieba wysłany,
i jestem we wcieleniu,
Używam oto Boskiego prawa,
nakazując Ci wyzwolić Ziemię.

 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

 

3. Matko Maryjo, pomóż ludziom w Korei zrozumieć, że ani komunizm, ani kapitalizm nie są nieuniknionym etapem dla społeczeństwa. Jest to całkowicie sztuczne zjawisko stworzone przez wąską elitę i ma tylko jeden cel, a mianowicie umożliwienie jej utrzymania uprzywilejowanej pozycji na szczycie społeczeństwa.

 

Oto wołam w święte imię Boga,
abyś użyła Twego Płomienia Matki,
by pochłonąć całą energię bazującą na lęku,
przywracając tym świętą Harmonię

 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

 

4. Matko Maryjo, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że w Złotej Erze osiągnięcie czołowego miejsca w globalnej konkurencji nie będzie możliwe, jeśli utrzyma się społeczeństwo pozwalające wąskiej elicie odbierać ogółowi ludności władzę i przywileje.

 

Twe święte Imię tu wysławiam,
gdy podnosisz zbiorową świadomość.
żadnego więcej lęku, zwątpienia i wstydu
– pochłoń je Matki Płomieniem.

 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

 

5. Matko Maryjo, pomóż ludziom w Korei znaleźć nową strukturę dla społeczeństwa, które nie będzie ani komunistyczne ani kapitalistyczne, ale wzniesie się ponad te dwa systemy. Pomóż nam rozwinąć szerszą formę własności, aby wszyscy ludzie mieli udział we własności środków produkcji. Nie są one bowiem własnością niewielkiej elity kapitalistów. Nie są własnością państwa. Należą do wszystkich ludzi, którzy wysilają się, aby stwarzać to, co produkuje społeczeństwo.

 

Wszelką ciemność z Ziemi zmywasz,
Twe światło sunie jak potężna fala.
Żadna siła ciemności nie może już powstrzymać,
spirali, co pnie się tylko w górę.

 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

 

6. Matko Maryjo, wołam o usunięcia sprzeciwu wobec spływu tych idei przez cztery poziomy materialnego wszechświata. Wołam o spętanie demonów i o sąd nad ludźmi, którzy sprzeciwiają się temu spływowi.

 

Wszystkie Duchy Przyrody błogosławisz,
chroniąc je przed ludzkim stresem.
Są już One uwolnione,
aby urzeczywistnić Boskie zarządzenie.

 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

 

7. Matko Maryjo, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że głównym nurtem, który zdominuje Złotą Erę, będzie fakt, iż społeczeństwo będzie służyć swoim członkom, ponieważ jego celem jest służenie jednostkom i pozwalanie im na wyrażanie ich kreatywności.

 

Podnoszę mój głos i przyjmuję postawę:
By skończyć z wojnami – daję polecenie.
Walczący nie będą już więcej ranić Ziemi,
Złota Era już nastaje.

 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

 

8. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad członkami elity władzy, którzy wykorzystali teorie Darwina w celu legitymizacji swojej władzy i przywilejów poprzez promowanie idei przetrwania najsilniejszych.

 

Matka Ziemia jest wreszcie wolna,
klęski żywiołowe to już przeszłość.
Twe Światło Matki jest tak intensywne,
że materia jest teraz o wiele mniej gęsta.

 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

 

9. Matko Maryjo, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że w Złotej Erze idea przetrwania najsilniejszych zostanie zastąpiona ideą pomyślności miłujących.

 

W Świetle Matki Ziemia jest czysta,
ruch spirali w górę wytrzymamy.
Obfitość jest już teraz normą,
wizja Boga staje się formą.

 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

 

Zapieczętowanie 

W imię Boskiej Matki w pełni akceptuję, że moc tych wezwań jest wykorzystana do uwolnienia Macierzystego światła, by mogło ono odzwierciedlić doskonałą wizję Chrystusa dla mego życia, dla wszystkich ludzi i dla Planety. W imię JESTEM KTÓRYM JESTEM to się już dokonało! Amen.


 

10. Wołanie o sąd nad upadłymi istotami, które stawiają opór Złotej erze

 

 W imię JESTEM, KTÓRYM JESTEM, w imię Jezusa Chrystusa, wołam do mojej Obecności JESTEM, aby płynęła przez mą Obecność Będę, którą JESTEM i wygłosiła tę inwokację z pełną mocą. Wołam do Sanat Kumary, aby przejawił swoją obecność w Korei i wniósł sąd nad upadłymi istotami, które stawiają opór Złotej Erze. Wołam również o ...

 [Tu włącz Twoje osobiste wołania]

 Tu możesz powtórzyć początkowe wołania i afirmacje lub powiedzieć następujące słowa:

Wołam o spełnienie tego wszystkiego, o co wołałem na początku serii niniejszych inwokacji, jak również o ...

 Wołam o najwyższe z możliwych efekty moich wezwań!

 Ale nie moja, lecz Twoja, Ojcze-Matko Boże, wola niech się stanie. Amen

 

  

Część 1 

1. Sanat Kumaro, wołam o sąd nad upadłymi istotami, które stoją na drodze urzeczywistnienia Złotej Ery na planecie Ziemi.

 

Sanat Kumaro, Ogniu Rubinowy,
szukam swego miejsce w Miłości Chórze.
Z otwartym sercem śpiewamy Twą chwałę,
razem Ziemię budzimy.

 

Sanat Kumaro, Rubinowy Promieniu,
daj Ziemi lepszy sposób istnienia.
Oświeć tę Planetę Twym Ogniem,
ustrój Ją w nową szatę.

 

2. Sanat Kumaro, wołam o sąd nad upadłymi istotami, które planują udowodnić, że Bóg się myli, przez zmuszanie istot ludzkich na Ziemi do wzajemnego niszczenia siebie.

 

Sanat Kumaro, Ogniu Rubinowy,
inicjacji pragnę.
Jestem dla Ciebie drugim biegunem,
Shamballa jest mą prawdziwą rezydencją.

 

Sanat Kumaro, Rubinowy Promieniu,
daj Ziemi lepszy sposób istnienia.
Oświeć tę Planetę Twym Ogniem,
ustrój Ją w nową szatę.

 

3. Sanat Kumaro, wołam o sąd nad upadłymi istotami, które istnieją w niższej strefie oktawy tożsamości i są wspierane przez upadłe istoty w oktawie mentalnej, emocjonalnej i fizycznej.

 

Sanat Kumaro, Ogniu Rubinowy,
podążam ścieżką, którą wyznaczasz.
Dokonaj mej inicjacji Twą Miłością,
oto otwarta brama dla Świętego Gołębia.

 

Sanat Kumaro, Rubinowy Promieniu,
daj Ziemi lepszy sposób istnienia.
Oświeć tę Planetę Twym Ogniem,
ustrój Ją w nową szatę.

 

4. Sanat Kumara, wołam o sąd nad upadłymi istotami w oktawie tożsamości, które unikają zejścia we wcielenie z lęku przed przebywaniem w ciele fizycznym i nie będąc w stanie uniknąć konsekwencji tego, co zainicjowały.

 

Sanat Kumaro, Ogniu Rubinowy,
Twój wielki przykład wszystkich inspiruje.
Bez przywiązań i z wielką radością,
dajemy Ziemi prawdziwe odrodzenie.

 

Sanat Kumaro, Rubinowy Promieniu,
daj Ziemi lepszy sposób istnienia.
Oświeć tę Planetę Twym Ogniem,
ustrój Ją w nową szatę.

 

5. Sanat Kumaro, wołam o sąd nad upadłymi istotami, które nie mają żadnego szacunku dla istot ludzkich i uważają, że jesteśmy w rozwoju daleko za nimi, że jesteśmy znacznie gorsi od nich.

 

Sanat Kumaro, Ogniu Rubinowy,
jesteś tej Planety oczyszczeniem.
Pochłoń na Ziemi wszystkie duchy ciemności,
objaw wewnętrzną Iskrę Ducha.

 

Sanat Kumaro, Rubinowy Promieniu,
daj Ziemi lepszy sposób istnienia.
Oświeć tę Planetę Twym Ogniem,
ustrój Ją w nową szatę.

 

6. Sanat Kumaro, wołam o sąd nad upadłymi istotami, które uważają siebie za zasadniczo odmienne od istot ludzkich i które nie odczuwają absolutnie żadnego współczucia, miłosierdzia, czy szacunku dla istot ludzkich lub pokrewieństwa z nimi.

 

Sanat Kumaro, Ogniu Rubinowy,
jesteś kosmicznym amplifikatorem.
Niższe siły nie mogą znieść,
wibracji Wspólnoty Wenus.

 

Sanat Kumaro, Rubinowy Promieniu,
daj Ziemi lepszy sposób istnienia.
Oświeć tę Planetę Twym Ogniem,
ustrój Ją w nową szatę.

 

7. Sanat Kumaro, wołam o sąd nad upadłymi istotami, które wierzą, że mają absolutne prawo do manipulowania istotami ludzkimi i traktowania ich jak przedmioty, jak roboty, jako istoty mechaniczne, którymi można manipulować i kontrolować je według swego uznania.

 

Sanat Kumaro, Ogniu Rubinowy,
jestem na Ziemi tym, co Ciebie głosi.
Przepływ Miłości przywracam,
moje czakramy to otwarta brama.

 

Sanat Kumaro, Rubinowy Promieniu,
daj Ziemi lepszy sposób istnienia.
Oświeć tę Planetę Twym Ogniem,
ustrój Ją w nową szatę.

 

8. Sanat Kumaro, pomóż ludziom dokonać wyboru, że nie będą ulegali wpływom, manipulacji, kontroli i oszustwu upadłych istot, byśmy byli nieświadomymi narzędziami ich niszczycielskiego planu.

 

Sanat Kumaro, Ogniu Rubinowy,
Ty pieśni Wenus potęgujesz.
Gdy twoją Miłość odzwierciedlamy,
najtwardsze umysły przenikamy.

 

Sanat Kumaro, Rubinowy Promieniu,
daj Ziemi lepszy sposób istnienia.
Oświeć tę Planetę Twym Ogniem,
ustrój Ją w nową szatę.

 

9. Sanat Kumaro, wołam o sąd nad upadłymi istotami, które przyjęły wcielenia i są sterowane jak roboty przez upadłe istoty z oktawy tożsamości.

 

Sanat Kumaro, Ogniu Rubinowy,
jesteś dla wszystkich Tym, który uświęca.
Ziemia jest teraz świętym miejscem,
oczyszczonym Kosmiczną Łaską.

 

Sanat Kumaro, Rubinowy Promieniu,
daj Ziemi lepszy sposób istnienia.
Oświeć tę Planetę Twym Ogniem,
ustrój Ją w nową szatę.

 

Część 2 

1. Sanat Kumaro, wołam o sąd nad upadłymi istotami w oktawie tożsamości, które wykorzystały upadłe istoty we wcieleniu w celu stworzenia określonych scenariuszy, które spowodowały tyle cierpienia wśród istot ludzkich, że ludzie w końcu stali się otwarci na wpływy upadłych istot w oktawie tożsamości.

 

Sanat Kumaro, Ogniu Rubinowy,
szukam swego miejsce w Miłości Chórze.
Z otwartym sercem śpiewamy Twą chwałę,
razem Ziemię budzimy.

 

Sanat Kumaro, Rubinowy Promieniu,
daj Ziemi lepszy sposób istnienia.
Oświeć tę Planetę Twym Ogniem,
ustrój Ją w nową szatę.

 

2. Sanat Kumaro, wołam o sąd nad upadłymi istotami, które stworzyły stan zbiorowego obłędu, w którym grupy ludzi używają wszystkich swoich zasobów, aby wspólnym wysiłkiem zniszczyć tych, których uważają za wrogów.

 

Sanat Kumaro, Ogniu Rubinowy,
inicjacji pragnę.
Jestem dla Ciebie drugim biegunem,
Shamballa jest mą prawdziwą rezydencją.

 

Sanat Kumaro, Rubinowy Promieniu,
daj Ziemi lepszy sposób istnienia.
Oświeć tę Planetę Twym Ogniem,
ustrój Ją w nową szatę.

 

3. Sanat Kumaro, wołam o sąd nad upadłymi istotami we wcieleniu, które działają na rzecz świadomości wyższości nad innymi i ją szerzą.

 

Sanat Kumaro, Ogniu Rubinowy,
podążam ścieżką, którą wyznaczasz.
Dokonaj mej inicjacji Twą Miłością,
oto otwarta brama dla Świętego Gołębia.

 

Sanat Kumaro, Rubinowy Promieniu,
daj Ziemi lepszy sposób istnienia.
Oświeć tę Planetę Twym Ogniem,
ustrój Ją w nową szatę.

 

4. Sanat Kumaro, wołam o sąd nad upadłymi istotami we wcieleniu, które czują się lepsze od istot ludzkich i dlatego jest im łatwiej działać w ramach tej koncepcji wyższości.

 

Sanat Kumaro, Ogniu Rubinowy,
Twój wielki przykład wszystkich inspiruje.
Bez przywiązań i z wielką radością,
dajemy Ziemi prawdziwe odrodzenie.

 

Sanat Kumaro, Rubinowy Promieniu,
daj Ziemi lepszy sposób istnienia.
Oświeć tę Planetę Twym Ogniem,
ustrój Ją w nową szatę.

 

5. Sanat Kumaro, wołam o sąd nad upadłymi istotami w oktawie tożsamości, którzy są mistrzami w dyrygowaniu swymi marionetkami i sprawiają, że upadłe istoty we wcieleniu wykonują ich rozkazy.

 

Sanat Kumaro, Ogniu Rubinowy,
jesteś tej Planety oczyszczeniem.
Pochłoń na Ziemi wszystkie duchy ciemności,
objaw wewnętrzną Iskrę Ducha.

 

Sanat Kumaro, Rubinowy Promieniu,
daj Ziemi lepszy sposób istnienia.
Oświeć tę Planetę Twym Ogniem,
ustrój Ją w nową szatę.

 

6. Sanat Kumaro, wołam o sąd nad upadłymi istotami we wcieleniu, które ustanowiły siebie liderami różnych społeczeństw i rozpowszechniły przekonanie, że ich społeczeństwo było lub jest lepsze od innych.

 

Sanat Kumaro, Ogniu Rubinowy,
jesteś kosmicznym amplifikatorem.
Niższe siły nie mogą znieść,
wibracji Wspólnoty Wenus.

 

Sanat Kumaro, Rubinowy Promieniu,
daj Ziemi lepszy sposób istnienia.
Oświeć tę Planetę Twym Ogniem,
ustrój Ją w nową szatę.

 

7. Sanat Kumaro, wołam o sąd nad upadłymi istotami, które myślą, że działają w oparciu o jakiś wyższy autorytet, ponieważ upadłym istotom w oktawie tożsamości udało się sprawić, iż upadłe istoty we wcieleniu uwierzyły, że kieruje nimi jakiś boski autorytet.

 

Sanat Kumaro, Ogniu Rubinowy,
jestem na Ziemi tym, co Ciebie głosi.
Przepływ Miłości przywracam,
moje czakramy to otwarta brama.

 

Sanat Kumaro, Rubinowy Promieniu,
daj Ziemi lepszy sposób istnienia.
Oświeć tę Planetę Twym Ogniem,
ustrój Ją w nową szatę.

 

8. Sanat Kumaro, wołam o sąd nad upadłymi istotami w oktawie tożsamości, które sprawiają, że dwie grupy upadłych istot we wcieleniu walczą ze sobą, wciągając w tę bezsensowną wojnę istoty ludzkie.

 

Sanat Kumaro, Ogniu Rubinowy,
Ty pieśni Wenus potęgujesz.
Gdy twoją Miłość odzwierciedlamy,
najtwardsze umysły przenikamy.

 

Sanat Kumaro, Rubinowy Promieniu,
daj Ziemi lepszy sposób istnienia.
Oświeć tę Planetę Twym Ogniem,
ustrój Ją w nową szatę.

 

9. Sanat Kumaro, wołam o sąd nad upadłymi istotami, które tworzą polaryzację między dwiema przeciwnymi stronami, wykorzystując wiarę w koncepcję wyższości i niższości.

 

Sanat Kumaro, Ogniu Rubinowy,
jesteś dla wszystkich Tym, który uświęca.
Ziemia jest teraz świętym miejscem,
oczyszczonym Kosmiczną Łaską.

 

Sanat Kumaro, Rubinowy Promieniu,
daj Ziemi lepszy sposób istnienia.
Oświeć tę Planetę Twym Ogniem,
ustrój Ją w nową szatę.

 

Część 3 

1. Sanat Kumaro, wołam o sąd nad upadłymi istotami, które doprowadziły do konfliktów i sporów oraz stworzyły

 

hierarchiczne społeczeństwa, mające na celu uciskanie większości ludności, aby poczuła się ona czymś gorszym.

 

Sanat Kumaro, Ogniu Rubinowy,
szukam swego miejsce w Miłości Chórze.
Z otwartym sercem śpiewamy Twą chwałę,
razem Ziemię budzimy.

 

Sanat Kumaro, Rubinowy Promieniu,
daj Ziemi lepszy sposób istnienia.
Oświeć tę Planetę Twym Ogniem,
ustrój Ją w nową szatę.

 

2. Sanat Kumaro, wołam o sąd nad upadłymi istotami, które najpierw zburzyły równowagę, co sprawiło, że większość ludzi czuje się gorsza, a następnie zaproponowały im wyjście z tej sytuacji.

 

Sanat Kumaro, Ogniu Rubinowy,
inicjacji pragnę.
Jestem dla Ciebie drugim biegunem,
Shamballa jest mą prawdziwą rezydencją.

 

Sanat Kumaro, Rubinowy Promieniu,
daj Ziemi lepszy sposób istnienia.
Oświeć tę Planetę Twym Ogniem,
ustrój Ją w nową szatę.

 

3. Sanat Kumaro, wołam o sąd nad upadłymi istotami, które postrzegają siebie jako lepsze i czują, że muszą szerzyć swoją religię lub ideologię polityczną po całej Planecie.

 

Sanat Kumaro, Ogniu Rubinowy,
podążam ścieżką, którą wyznaczasz.
Dokonaj mej inicjacji Twą Miłością,
oto otwarta brama dla Świętego Gołębia.

 

Sanat Kumaro, Rubinowy Promieniu,
daj Ziemi lepszy sposób istnienia.
Oświeć tę Planetę Twym Ogniem,
ustrój Ją w nową szatę.

 

4. Sanat Kumaro, wołam o sąd nad upadłymi istotami, które uważają, że w celu ustanowienia swojej wyższości i szerzenia swojej idei po całej Ziemi, muszą najpierw zniszczyć inną grupę, która jest ich wrogiem.

 

Sanat Kumaro, Ogniu Rubinowy,
Twój wielki przykład wszystkich inspiruje.
Bez przywiązań i z wielką radością,
dajemy Ziemi prawdziwe odrodzenie.

 

Sanat Kumaro, Rubinowy Promieniu,
daj Ziemi lepszy sposób istnienia.
Oświeć tę Planetę Twym Ogniem,
ustrój Ją w nową szatę.

 

5. Sanat Kumaro, wołam o sąd nad upadłymi istotami, które tworzą totalny fanatyzm po obu stronach konfliktu, a tym samym blokują instynkt, by nie zabijać bliźniego.

 

Sanat Kumaro, Ogniu Rubinowy,
jesteś tej Planety oczyszczeniem.
Pochłoń na Ziemi wszystkie duchy ciemności,
objaw wewnętrzną Iskrę Ducha.

 

Sanat Kumaro, Rubinowy Promieniu,
daj Ziemi lepszy sposób istnienia.
Oświeć tę Planetę Twym Ogniem,
ustrój Ją w nową szatę.

 

6. Sanat Kumaro, wołam o sąd nad upadłymi istotami, które powodują, że ludzie wchodzą w fanatyzm, negując człowieczeństwo swoich wrogów, jak również przecząc faktowi, że sami są lub byli w fanatycznym stanie umysłu.

 

Sanat Kumaro, Ogniu Rubinowy,
jesteś kosmicznym amplifikatorem.
Niższe siły nie mogą znieść,
wibracji Wspólnoty Wenus.

 

Sanat Kumaro, Rubinowy Promieniu,
daj Ziemi lepszy sposób istnienia.
Oświeć tę Planetę Twym Ogniem,
ustrój Ją w nową szatę.

 

7. Sanat Kumaro, wołam o sąd nad upadłymi istotami, które starają się przekonać ludzi, by zaprzeczali istnieniu fanatyzmu w totalnej wojnie po obu stronach, mimo że ci, którzy walczyli z nazistami lub komunistami, również byli fanatycznie nastawieni.

 

Sanat Kumaro, Ogniu Rubinowy,
jestem na Ziemi tym, co Ciebie głosi.
Przepływ Miłości przywracam,
moje czakramy to otwarta brama.

 

Sanat Kumaro, Rubinowy Promieniu,
daj Ziemi lepszy sposób istnienia.
Oświeć tę Planetę Twym Ogniem,
ustrój Ją w nową szatę.

 

8. Sanat Kumaro, wołam o sąd nad upadłymi istotami pozostającymi w oktawie tożsamości i usiłującymi manipulować istotami ludzkimi poprzez tworzenie podziałów.

 

Sanat Kumaro, Ogniu Rubinowy,
Ty pieśni Wenus potęgujesz.
Gdy twoją Miłość odzwierciedlamy,
najtwardsze umysły przenikamy.

 

Sanat Kumaro, Rubinowy Promieniu,
daj Ziemi lepszy sposób istnienia.
Oświeć tę Planetę Twym Ogniem,
ustrój Ją w nową szatę.

 

9. Sanat Kumaro, wołam o sąd nad upadłymi istotami w oktawie tożsamości, które zmanipulowały upadłe istoty we wcieleniu, aby uważały, że jedynym sposobem na uniknięcie przyszłej totalnej konfrontacji jest zaakceptowanie podziałów między komunizmem a kapitalizmem.

 

Sanat Kumaro, Ogniu Rubinowy,
jesteś dla wszystkich Tym, który uświęca.
Ziemia jest teraz świętym miejscem,
oczyszczonym Kosmiczną Łaską.

 

Sanat Kumaro, Rubinowy Promieniu,
daj Ziemi lepszy sposób istnienia.
Oświeć tę Planetę Twym Ogniem,
ustrój Ją w nową szatę.

 

Część 4 

1. Sanat Kumaro, wołam o sąd nad upadłymi istotami, które podzieliły świat po drugiej wojnie światowej, czyli nad Churchillem, Rooseveltem i Stalinem.

 

Sanat Kumaro, Ogniu Rubinowy,
szukam swego miejsce w Miłości Chórze.
Z otwartym sercem śpiewamy Twą chwałę,
razem Ziemię budzimy.

 

Sanat Kumaro, Rubinowy Promieniu,
daj Ziemi lepszy sposób istnienia.
Oświeć tę Planetę Twym Ogniem,
ustrój Ją w nową szatę.

 

2. Sanat Kumaro, wołam o sąd nad tymi, które nie uznają tego podziału za wytwór upadłej świadomości i dlatego nie mogą uniknąć manipulacji ze strony upadłych istot.

 

Sanat Kumaro, Ogniu Rubinowy,
inicjacji pragnę.
Jestem dla Ciebie drugim biegunem,
Shamballa jest mą prawdziwą rezydencją.

 

Sanat Kumaro, Rubinowy Promieniu,
daj Ziemi lepszy sposób istnienia.
Oświeć tę Planetę Twym Ogniem,
ustrój Ją w nową szatę.

 

3. Sanat Kumaro, wołam o sąd nad upadłymi istotami, które stworzyły podział między kapitalizmem a komunizmem w celu utrzymania stanu polaryzacji pomiędzy dwiema przeciwnymi stronami.

 

Sanat Kumaro, Ogniu Rubinowy,
podążam ścieżką, którą wyznaczasz.
Dokonaj mej inicjacji Twą Miłością,
oto otwarta brama dla Świętego Gołębia.

 

Sanat Kumaro, Rubinowy Promieniu,
daj Ziemi lepszy sposób istnienia.
Oświeć tę Planetę Twym Ogniem,
ustrój Ją w nową szatę.

 

4. Sanat Kumaro, wołam o sąd nad upadłymi istotami, które miały nadzieję, że udało im się zaognić ten konflikt do tego stopnia, by fanatyzm po obu stronach stał się tak silny, iż potrzeba zniszczenia wroga doprowadziła ludzi do zanegowania konsekwencji swych działań.

 

Sanat Kumaro, Ogniu Rubinowy,
Twój wielki przykład wszystkich inspiruje.
Bez przywiązań i z wielką radością,
dajemy Ziemi prawdziwe odrodzenie.

 

Sanat Kumaro, Rubinowy Promieniu,
daj Ziemi lepszy sposób istnienia.
Oświeć tę Planetę Twym Ogniem,
ustrój Ją w nową szatę.

 

5. Sanat Kumaro, wołam o sąd nad upadłymi istotami, które podzieliły świat na sferę komunizmu i na tzw. „wolny świat” oraz wykorzystały go do stworzenia i utrzymania podziału Korei.

 

Sanat Kumaro, Ogniu Rubinowy,
jesteś tej Planety oczyszczeniem.
Pochłoń na Ziemi wszystkie duchy ciemności,
objaw wewnętrzną Iskrę Ducha.

 

Sanat Kumaro, Rubinowy Promieniu,
daj Ziemi lepszy sposób istnienia.
Oświeć tę Planetę Twym Ogniem,
ustrój Ją w nową szatę.

 

6. Sanat Kumaro, wołam o sąd nad upadłymi istotami, które stworzyły te podziały w oparciu o poczucie wyższość, fanatyzm oraz przekonanie, że należy zniszczyć wroga bez względu na konsekwencje.

 

Sanat Kumaro, Ogniu Rubinowy,
jesteś kosmicznym amplifikatorem.
Niższe siły nie mogą znieść,
wibracji Wspólnoty Wenus.

 

Sanat Kumaro, Rubinowy Promieniu,
daj Ziemi lepszy sposób istnienia.
Oświeć tę Planetę Twym Ogniem,
ustrój Ją w nową szatę.

 

7. Sanat Kumaro, wołam o sąd nad upadłymi istotami, które stworzyły fanatyzm w Korei Północnej, zarówno wśród ludzi, jak i wśród przywództwa kraju.

 

Sanat Kumaro, Ogniu Rubinowy,
jestem na Ziemi tym, co Ciebie głosi.
Przepływ Miłości przywracam,
moje czakramy to otwarta brama.

 

Sanat Kumaro, Rubinowy Promieniu,
daj Ziemi lepszy sposób istnienia.
Oświeć tę Planetę Twym Ogniem,
ustrój Ją w nową szatę.

 

8. Sanat Kumaro, wołam o sąd nad ludźmi w Korei Północnej, które uważają, że aby przeżyć muszą walczyć o to bez względu na konsekwencje.

 

Sanat Kumaro, Ogniu Rubinowy,
Ty pieśni Wenus potęgujesz.
Gdy twoją Miłość odzwierciedlamy,
najtwardsze umysły przenikamy.

 

Sanat Kumaro, Rubinowy Promieniu,
daj Ziemi lepszy sposób istnienia.
Oświeć tę Planetę Twym Ogniem,
ustrój Ją w nową szatę.

 

9. Sanat Kumara, wołam o sąd nad ludźmi w Korei Północnej, które weszli w taki stan negacji, że uważają, iż mogliby wszcząć wojnę nuklearną, przetrwać jako państwo i nadal utrzymywać kontrolę nad narodem.

 

Sanat Kumaro, Ogniu Rubinowy,
jesteś dla wszystkich Tym, który uświęca.
Ziemia jest teraz świętym miejscem,
oczyszczonym Kosmiczną Łaską.

 

Sanat Kumaro, Rubinowy Promieniu,
daj Ziemi lepszy sposób istnienia.
Oświeć tę Planetę Twym Ogniem,
ustrój Ją w nową szatę.

 

Część 5 

1. Sanat Kumaro, wołam o sąd nad ludźmi, którzy znajdują się w takim stanie negacji, w takim stanie fanatyzmu, iż nie przyjmują do wiadomości faktu, że Korea Północna nie może przeciwstawić się całemu światu i że rzeczywiście miałaby przeciwko sobie cały świat, gdyby użyła broni nuklearnej.

 

Sanat Kumaro, Ogniu Rubinowy,
szukam swego miejsce w Miłości Chórze.
Z otwartym sercem śpiewamy Twą chwałę,
razem Ziemię budzimy.

 

Sanat Kumaro, Rubinowy Promieniu,
daj Ziemi lepszy sposób istnienia.
Oświeć tę Planetę Twym Ogniem,
ustrój Ją w nową szatę.

 

2. Sanat Kumaro, wołam o spętanie upadłych istot we wcieleniu znajdujących się w tym stanie świadomości.

 

Sanat Kumaro, Ogniu Rubinowy,
inicjacji pragnę.
Jestem dla Ciebie drugim biegunem,
Shamballa jest mą prawdziwą rezydencją.

 

Sanat Kumaro, Rubinowy Promieniu,
daj Ziemi lepszy sposób istnienia.
Oświeć tę Planetę Twym Ogniem,
ustrój Ją w nową szatę.

 

3. Sanat Kumaro, wołam o spętanie upadłych istot w oktawie emocjonalnej, które zachęcają ludzi do zabijania bez względu na konsekwencje.

 

Sanat Kumaro, Ogniu Rubinowy,
podążam ścieżką, którą wyznaczasz.
Dokonaj mej inicjacji Twą Miłością,
oto otwarta brama dla Świętego Gołębia.

 

Sanat Kumaro, Rubinowy Promieniu,
daj Ziemi lepszy sposób istnienia.
Oświeć tę Planetę Twym Ogniem,
ustrój Ją w nową szatę.

 

4. Sanat Kumaro, wołam o spętanie upadłych istot w oktawie mentalnej, które wykorzystują wyrafinowane intelektualne teorie, aby ludzie uwierzyli w ich scenariusze i tym samym weszli w stan zaprzeczenia.

 

Sanat Kumaro, Ogniu Rubinowy,
Twój wielki przykład wszystkich inspiruje.
Bez przywiązań i z wielką radością,
dajemy Ziemi prawdziwe odrodzenie.

 

Sanat Kumaro, Rubinowy Promieniu,
daj Ziemi lepszy sposób istnienia.
Oświeć tę Planetę Twym Ogniem,
ustrój Ją w nową szatę.

 

5. Sanat Kumaro, wołam o sąd nad upadłymi istotami w oktawie tożsamości stojących za całym tym scenariuszem.

 

Sanat Kumaro, Ogniu Rubinowy,
jesteś tej Planety oczyszczeniem.
Pochłoń na Ziemi wszystkie duchy ciemności,
objaw wewnętrzną Iskrę Ducha.

 

Sanat Kumaro, Rubinowy Promieniu,
daj Ziemi lepszy sposób istnienia.
Oświeć tę Planetę Twym Ogniem,
ustrój Ją w nową szatę.

 

6. Sanat Kumaro, uprawomocniam wyrok wydany przez Ciebie na upadłe istoty w oktawie tożsamości, w oktawie mentalnej, w oktawie emocjonalnej i w fizycznym wcieleniu, które stoją za próbą stworzenia stanu fanatyzmu prowadzącym do pragnienia i działań zmierzających do zniszczenia wroga bez względu na konsekwencje dla siebie, dla wroga, dla ludzkości i dla całej Planety.

 

Sanat Kumaro, Ogniu Rubinowy,
jesteś kosmicznym amplifikatorem.
Niższe siły nie mogą znieść,
wibracji Wspólnoty Wenus.

 

Sanat Kumaro, Rubinowy Promieniu,
daj Ziemi lepszy sposób istnienia.
Oświeć tę Planetę Twym Ogniem,
ustrój Ją w nową szatę.

 

7. Sanat Kumara, ratyfikuję i afirmuję Twój sąd i zakotwiczam go w oktawie fizycznej, aby stało się to przejawioną rzeczywistością we wszystkich czterech oktawach.

 

Sanat Kumaro, Ogniu Rubinowy,
jestem na Ziemi tym, co Ciebie głosi.
Przepływ Miłości przywracam,
moje czakramy to otwarta brama.

 

Sanat Kumaro, Rubinowy Promieniu,
daj Ziemi lepszy sposób istnienia.
Oświeć tę Planetę Twym Ogniem,
ustrój Ją w nową szatę.

 

8. Sanat Kumaro, wołam do Ciebie i do Wniebowstąpionych Mistrzów o usunięcie upadłych istot z tej Planety i udzielenia nam pomocy w przezwyciężeniu tej głównej przeszkody dla ustanowienia Złotej Ery, w której fanatyzm oparty na poczuciu niższości i wyższości nie będzie już istniał na Ziemi.

 

Sanat Kumaro, Ogniu Rubinowy,
Ty pieśni Wenus potęgujesz.
Gdy twoją Miłość odzwierciedlamy,
najtwardsze umysły przenikamy.

 

Sanat Kumaro, Rubinowy Promieniu,
daj Ziemi lepszy sposób istnienia.
Oświeć tę Planetę Twym Ogniem,
ustrój Ją w nową szatę.

 

9. Sanat Kumaro, wołam o sąd nad upadłymi istotami wykorzystującymi fanatyczną mentalność, aby ludzie odmawiali przyjęcia obfitego życia, które Bóg i wniebowstąpieni mistrzowie chcą nam ofiarować. Pomóż ludziom zaakceptować obfite życie i współtworzyć epokę pokoju, postępu i dobrobytu.

 

Sanat Kumaro, Ogniu Rubinowy,
jesteś dla wszystkich Tym, który uświęca.
Ziemia jest teraz świętym miejscem,
oczyszczonym Kosmiczną Łaską.

 

Sanat Kumaro, Rubinowy Promieniu,
daj Ziemi lepszy sposób istnienia.
Oświeć tę Planetę Twym Ogniem,
ustrój Ją w nową szatę.

 

Zapieczętowanie 

W imię Boskiej Matki w pełni akceptuję, że moc tych wezwań jest wykorzystana do uwolnienia Macierzystego światła, by mogło ono odzwierciedlić doskonałą wizję Chrystusa dla mego życia, dla wszystkich ludzi i dla Planety. W imię JESTEM KTÓRYM JESTEM to się już dokonało! Amen.

 

 


11. Wołanie o zaistnienie w Korei niewinnego umysłu dziecka

   

W imię JESTEM, KTÓRYM JESTEM, w imię Jezusa Chrystusa, wołam do mojej Obecności JESTEM, aby płynęła przez mą Obecność Będę, którą JESTEM i wygłosiła tę inwokację z pełną mocą. Wołam do Saint Germain, aby przejawił swoją obecność w Korei i pomógł ludziom zaakceptować Matrycę Złotej Ery z niewinnymi umysłami Jej mieszkańców. Wołam również o ... 

[Tu włącz Twoje osobiste wołania]

 Tu możesz powtórzyć początkowe wołania i afirmacje lub powiedzieć następujące słowa:

Wołam o spełnienie tego wszystkiego, o co wołałem na początku serii niniejszych inwokacji, jak również o ...

 Wołam o najwyższe z możliwych efekty moich wezwań!

 Ale nie moja, lecz Twoja, Ojcze-Matko Boże, wola niech się stanie. Amen

 

  

Część 1 

1. Saint Germain, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że Złota Era nie będzie ustanowiona siłą. Nie możemy wprowadzić Złotej Ery pracując więcej, tylko bawiąc się więcej.

 

O, Saint Germain, Ty inspirujesz
– mą wizję zawsze wyżej wznosisz,
z Tobą ósemkowy przepływ energii formuję,
Twą Złotą Erę współtworzę.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

2. Saint Germain, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że mamy w sobie narodowy, kulturowy i psychiczny czynnik, który sprawia, że wiele osób podchodzi do życia bardzo poważnie.

 

O, Saint Germain, ileż Płomienia Wolności uwalniasz, gdy Twe Imię wysławiamy.
Przyspieszenie jest Twym darem,
bez wątpienia naszą Planetę ono wzniesie.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

3. Saint Germain, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że zostaliśmy wychowani przez rodziców i nauczycieli w duchu mozolnej pracy oraz poważnego traktowania tak pracy jak i studiów.

 

O, Saint Germain, w miłości żądamy
urzeczywistnienia naszego prawa do wniesienia
Twego Fioletowego Płomienia.
Od ciebie w Górze do nas poniżej,
wszystko-transformujący przepływ przychodzi.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

4. Saint Germain, pomóż młodym ludziom w Korei dostrzec, że nie są oni tutaj po to, aby przeżyć całe swoje życie zgodnie ze standardowym modelem kultury koreańskiej. Przybyli tutaj, aby pomóc wnieść Złotą Erę, a nie możemy tego uczynić przez powtarzanie starych wzorców.

 

O, Saint Germain, tak bardzo Cię kocham,
moja aura wypełniona Fioletową Poświatą,
me czakramy wypełnione Fioletowym Ogniem,
w kosmosie wzmacniam Twe dzieło.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

5. Saint Germain, wyślij oceany Fioletowego Płomienia, aby pochłonąć energetyczny ciężar nad starszym pokoleniem w Korei, który jest wynikiem doświadczenia przez nich wojny i widzenia, że ich kraj został zniszczony w osiemdziesięciu procentach.

 

O, Saint Germain, już jestem wolny,
Twój Fioletowy Płomień jest terapią,
przekształć w mym umyśle wszystkie blokady,
a wewnętrzny spokój na pewno znajdę.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

6. Saint Germain, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że starsze pokolenie znakomicie wywiązało się z zadania odbudowy kraju, tworząc funkcjonującą gospodarkę i podnosząc standard życia.

 

O, Saint Germain, moje ciało jest czyste,
Twój Fioletowy Płomień jest na wszystko lekarstwem,
pochłania on przyczyny wszystkich chorób, dlatego w pokoju żyję.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

7. Saint Germain, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że nie musimy żyć przez resztę naszego życia z tym ciężarem. Nie wniesiemy Złotej Ery żyjąc tak jak nasi rodzice, starając się uczyć i pracować tak jak oni.

 

O, Saint Germain, jestem wolny od karmy,
przeszłość mnie już nie obciąża.
Całkiem to nową możliwością,
być z Chrystusem jednością.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

8. Saint Germain, pomóż ludziom duchowości w Korei spojrzeć na swój naród i zapytać: „Co wziąłem na siebie i jak mogę uniknąć obciążania mnie tym do tego stopnia, że traktuję życie i siebie zbyt poważnie, że nie mogę zrealizować Boskiego planu mego życia i mojej roli w ustanowieniu Złotej Ery?”.

 

O, Saint Germain, już jesteśmy jednością.
Jestem Twym Fioletowym Słońcem,
kiedy przekształcając planetę Ziemię,
Złotej Erze dajemy się narodzić.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

9. Saint Germain, pomóż ludziom w Korei przezwyciężyć uprzedzenia kulturowe, kulturowy filtr postrzegania, że życie jest walką, że wymaga ono ciężkiej pracy i wytężonej nauki. Pomóż im uniknąć rozczarowania, gdy przejdą na emeryturę i poczują, że zmarnowali życie, ponieważ do czegoś dążyli, lecz nigdy tego nie osiągnęli.

 

O, Saint Germain, Ziemia jest wolna
od ciężaru dualizmu,
w jedności to, co najlepsze wnosimy,
Twa Złota Era już się przejawia.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

Część 2 

1. Saint Germain, pomóż ludziom w Korei przezwyciężyć poczucie, że świat Matki jest niewystarczający, nieprzyjazny, że przeciwstawia się nam lub nie chce dać nam tego, co uważamy za potrzebne lub czego pragniemy.

 

O, Saint Germain, Ty inspirujesz
– mą wizję zawsze wyżej wznosisz,
z Tobą ósemkowy przepływ energii formuję,
Twą Złotą Erę współtworzę.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

2. Saint Germain, pomóż ludziom w Korei przezwyciężyć subtelne poczucie, że w naturze czegoś brakuje i że muszą bardzo ciężko pracować i prawie zmuszać przyrodę, aby dała im większy dobrobyt.

 

O, Saint Germain, ileż Płomienia Wolności uwalniasz, gdy Twe Imię wysławiamy.
Przyspieszenie jest Twym darem,
bez wątpienia naszą Planetę ono wzniesie.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

3. Saint Germain, pomóż ludziom w Korei pojednać się z Matką Przyrodą. Pomóż nam zaakceptować, że przyjemnością naszego Ojca jest dać nam królestwo i że Bóg Ojciec daje nam swoje królestwo poprzez Boga Matkę będącą materialnym światem.

 

O, Saint Germain, w miłości żądamy
urzeczywistnienia naszego prawa do wniesienia
Twego Fioletowego Płomienia.
Od ciebie w Górze do nas poniżej,
wszystko-transformujący przepływ przychodzi.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

4. Saint Germain, pomóż ludziom duchowości w Korei przezwyciężyć poczucie, że urzeczywistnienie Boskiego planu swego życia jest obowiązkiem, powinnością, ciężką pracą lub czymś, co musimy robić, ponieważ wymaga tego od nas jakaś zewnętrzna siła.

 

O, Saint Germain, tak bardzo Cię kocham,
moja aura wypełniona Fioletową Poświatą,
me czakramy wypełnione Fioletowym Ogniem,
w kosmosie wzmacniam Twe dzieło.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

5. Saint Germain, pomóż ludziom duchowości w Korei świadomie pojednać się z Boskimi planem ich życia i uświadomić sobie, że nie został on nam narzucony z jakiegoś zewnętrznego źródła. Jest on tym, co sami wybraliśmy.

 

O, Saint Germain, już jestem wolny,
Twój Fioletowy Płomień jest terapią,
przekształć w mym umyśle wszystkie blokady,
a wewnętrzny spokój na pewno znajdę.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

6. Saint Germain, pomóż ludziom duchowości w Korei świadomie dostrzec, że w momencie wyboru Boskiego plan naszego życia, dysponowaliśmy szerszą perspektywę niż ta, którą mamy obecnie, będąc w czterech niższych ciałach i patrząc na życie przez ten filtr.

 

O, Saint Germain, moje ciało jest czyste,
Twój Fioletowy Płomień jest na wszystko lekarstwem,
pochłania on przyczyny wszystkich chorób, dlatego w pokoju żyję.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

7. Saint Germain, pomóż ludziom duchowości w Korei świadomie przezwyciężyć zaprogramowanie narzucone im we wczesnym dzieciństwie mówiące, że muszą pracować, muszą robić to, czego się od nich wymaga, że muszą wypełnić swój obowiązek. Pomóż nam wszystkich, abyśmy pozwolili sobie na przebywanie w umyśle dziecka i realizowanie Boskiego planu naszego życia z radością.

 

O, Saint Germain, jestem wolny od karmy,
przeszłość mnie już nie obciąża.
Całkiem to nową możliwością,
być z Chrystusem jednością.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

8. Saint Germain, pomóż ludziom duchowości w Korei świadomie dostrzec, jak korzystać ze swych umiejętności i doświadczenia w celu zapewnienia sobie środków do życia, aby nie musieli martwić się jego praktycznymi aspektami, skupiając się zamiast tego na Boskim planie ich życia.

 

O, Saint Germain, już jesteśmy jednością.
Jestem Twym Fioletowym Słońcem,
kiedy przekształcając planetę Ziemię,
Złotej Erze dajemy się narodzić.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

9. Saint Germain, pomóż ludziom duchowości w Korei świadomie przezwyciężyć skłonność do postrzegania swego życia zawodowego jako ciężaru, jako coś, co muszą cierpliwie znosić i tylko wtedy, gdy nie pracują, mogą odczuwać radość.

 

O, Saint Germain, Ziemia jest wolna
od ciężaru dualizmu,
w jedności to, co najlepsze wnosimy,
Twa Złota Era już się przejawia.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

Część 3 

1. Saint Germain, pomóż ludziom duchowości w Korei dokonać zmiany w świadomości, gdzie uzmysławiają sobie, że poprzez swą pracę mogą wyrazić aspekt daru Boskiego planu ich życia. Wszyscy możemy zacząć bawić się pewnymi elementami naszej pracy i znaleźć nowy sposób podejścia do niej.

O, Saint Germain, Ty inspirujesz
– mą wizję zawsze wyżej wznosisz,
z Tobą ósemkowy przepływ energii formuję,
Twą Złotą Erę współtworzę.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

2. Saint Germain, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że kluczem do wniesienia Złotej Ery jest postrzeganie jej jako aktu i wyniku zabawy. Pomóż mi zapytać: „Jakie elementy w moim życiu i mojej psychice uniemożliwiają mi zabawę, a nawet sprawiają, że myślę, że jest ona niewłaściwa?”.

 

O, Saint Germain, ileż Płomienia Wolności uwalniasz, gdy Twe Imię wysławiamy.
Przyspieszenie jest Twym darem,
bez wątpienia naszą Planetę ono wzniesie.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

3. Saint Germain, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że w idealnych warunkach nasi rodzice powinni zapewnić nam bezpieczne środowisko, w którym możemy pozwolić sobie na bycie dziećmi i na zabawę. Jak na ironię jednak, w wielu przypadkach nasi rodzice niszczą zdolność dzieci do zabawy i podejścia do życia z perspektywy zabawy.

 

O, Saint Germain, w miłości żądamy
urzeczywistnienia naszego prawa do wniesienia
Twego Fioletowego Płomienia.
Od ciebie w Górze do nas poniżej,
wszystko-transformujący przepływ przychodzi.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

4. Saint Germain, pomóż ludziom w Korei przezwyciężyć wszelki wzorzec tego, co narzucili im ich rodzice lub kultura. Pomóż nam spojrzeć na naszych rodziców i kulturę, nie będąc ograniczonymi ani zmuszanymi do reaktywnego wzorca zachowania, ale nadal będąc w stanie radości i zabawy.

 

O, Saint Germain, tak bardzo Cię kocham,
moja aura wypełniona Fioletową Poświatą,
me czakramy wypełnione Fioletowym Ogniem,
w kosmosie wzmacniam Twe dzieło.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

5. Saint Germain, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że kultura, która doprowadziła ich naród do obecnego poziomu, nie może wprowadzić go w Złotą Erę.

 

O, Saint Germain, już jestem wolny,
Twój Fioletowy Płomień jest terapią,
przekształć w mym umyśle wszystkie blokady,
a wewnętrzny spokój na pewno znajdę.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

6. Saint Germain, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że Złota Era jest darem dla ludzkości od Ciebie, a dary muszą zostać przyjęte zanim będą miały wpływ na materialny świat.

 

O, Saint Germain, moje ciało jest czyste,
Twój Fioletowy Płomień jest na wszystko lekarstwem,
pochłania on przyczyny wszystkich chorób,
dlatego w pokoju żyję.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

7. Saint Germain, pomóż ludziom duchowości w Korei dostrzec, że tylko oni mogą je otrzymać, ale tylko wtedy, gdy będą przebywać w umyśle dziecka, który pozwala im bawić się życiem, bawić się na ich duchowej ścieżce.

 

O, Saint Germain, jestem wolny od karmy,
przeszłość mnie już nie obciąża.
Całkiem to nową możliwością,
być z Chrystusem jednością.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

8. Saint Germain, pomóż ludziom duchowości w Korei przyjrzeć się czynnikom, które usunęły ich niewinność i uniemożliwiają im bawienie się życiem. Pomóż nam znaleźć ten wewnętrzny stan, to wewnętrzne poczucie, tę niewinność wiedzy, że jesteśmy jednością z wniebowstąpionymi mistrzami w duchowym świecie i z całym życiem na Ziemi. Dlatego jesteśmy w ósemkowym przepływie między Duchem a materią, który prawdziwie jest Rzeką Życia.

O, Saint Germain, już jesteśmy jednością.
Jestem Twym Fioletowym Słońcem,
kiedy przekształcając planetę Ziemię,
Złotej Erze dajemy się narodzić.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

9. Saint Germain, pomóż ludziom duchowości w Korei dostrzec, że przez następne 2000 lat Ty będziesz Rzeką Życia dla planety Ziemi. My także możemy być w tej Rzece, nawet gdy jesteśmy w fizycznym wcieleniu. Pomóż nam przestać walczyć z nurtem Rzeki i podjąć świadomą decyzję, by płynąć z nurtem Rzeki Życia, którą jesteś.

 

O, Saint Germain, Ziemia jest wolna
od ciężaru dualizmu,
w jedności to, co najlepsze wnosimy,
Twa Złota Era już się przejawia.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

Zapieczętowanie 

W imię Boskiej Matki w pełni akceptuję, że moc tych wezwań jest wykorzystana do uwolnienia Macierzystego światła, by mogło ono odzwierciedlić doskonałą wizję Chrystusa dla mego życia, dla wszystkich ludzi i dla Planety. W imię JESTEM KTÓRYM JESTEM to się już dokonało! Amen.

 

 

 

12. Wołanie o przepływ stanu świadomości Buddy w Korei

  

W imię JESTEM, KTÓRYM JESTEM, w imię Jezusa Chrystusa, wołam do mojej Obecności JESTEM, aby płynęła przez mą Obecność Będę, którą JESTEM i wygłosiła tę inwokację z pełną mocą. Wołam do Ciebie, Gautamo Buddo, abyś przejawił Twoją obecność w Korei i pomógł nam dostroić się do przepływu Twojego umysłu oraz przezwyciężyć wszelkie reaktywne wzorce i przywiązania. Wołam również o ...

 [Tu włącz Twoje osobiste wołania]

 Tu możesz powtórzyć początkowe wołania i afirmacje lub powiedzieć następujące słowa:

Wołam o spełnienie tego wszystkiego, o co wołałem na początku serii niniejszych inwokacji, jak również o ...

 Wołam o najwyższe z możliwych efekty moich wezwań!

 Ale nie moja, lecz Twoja, Ojcze-Matko Boże, wola niech się stanie. Amen

 

  

Część 1 

1. Gautamo Buddo, pomóż ludziom duchowości w Korei wyjść poza normalny stan świadomości i doświadczyć bycie w pełni obecnym w tym momencie, bycia w pełni żywym, bycia w pełni wdzięcznym.

 

Gautamo, ukaż mi moje mentalne stany,
co skłaniają mnie do miłości i nienawiści.
By ma percepcja stała się czysta Twoje demaskacje zniosę.

 

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy
Pokojem, by Morze Samsary uciszyć.

 

2. Gautamo Buddo, pomóż ludziom duchowości w Korei dojść do punktu, w którym w każdej chwili możemy dostroić się i być w pełni obecni w tym momencie, nawet przy wykonywaniu pewnych czynności niewymagających całej naszej uwagi.

 

Gautamo, w Płomieniu Twego Pokoju,
puszczam moje walczące ja.
Naturę Buddy teraz widzę,
Jest ona Twoją i moją istotą.

 

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy
Pokojem, by Morze Samsary uciszyć.

 

3. Gautamo Buddo, pomóż ludziom duchowości w Korei osiągnąć stan umysłu, w którym życie jest ciągłym procesem okazywania wdzięczności. Doceniamy życie w sensie ogólnym i w każdej chwili możemy dostroić się i być wdzięcznym za obecną chwilę.

 

Gautamo, jestem z Tobą jednością,
demony Marypierzchają.
Twoja Obecność to kojący balsam,
me zmysły i umysł już są spokojne.

 

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy
Pokojem, by Morze Samsary uciszyć.

 

4. Gautamo Buddo, pomóż ludziom duchowości w Korei osiągnąć stan umysłu dziecka, który jest wolny od stereotypów, nie analizuje i nie porównuje.

 

Gautamo, oto ślubuję,
żyć w wiecznym teraz.
Z Tobą ciągle siebie przekraczam,
by móc żyć we Wzniosłej Teraźniejszości.

 

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy
Pokojem, by Morze Samsary uciszyć.

 

5. Gautamo Buddo, pomóż ludziom duchowości w Korei przezwyciężyć skłonność do bycia uwięzionym w przeszłości lub przyszłości. Pomóż nam przestać analizować i porównywać teraźniejszość z przeszłością lub przyszłością.

 

Gautamo, nie mam pragnień,
do niczego ziemskiego nie dążę.
W nie-przywiązaniu teraz spoczywam,
kiedy przechodzę subtelny test Mary.

 

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy
Pokojem, by Morze Samsary uciszyć.

 

6. Gautamo Buddo, pomóż ludziom duchowości w Korei świadomie kultywować stan umysłu nieosądzania, nieanalizowania.

 

Gautamo, stapiam się z Tobą,
mój umysł jest jednym, nie dwoma.
Jestem zanurzony w Twym olśniewającym blasku,
Nirwana jest wszystkim, czego pragnę.

 

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy
Pokojem, by Morze Samsary uciszyć.

 

7. Gautamo Buddo, pomóż ludziom duchowości w Korei dojść do punktu, w którym nie mamy potrzeby oceniania tego, co się dzieje w życiu. Nie mamy potrzeby, aby zawsze wyrażać opinię na temat rzeczy związanych ze społeczeństwem lub innymi ludźmi.

 

Gautamo, w Twej ponadczasowej przestrzeni,
jestem zanurzony w Kosmicznej Łasce.
Znam Boga ponad wszelką formą,
do tego świata już się nie będę dostrajał.

 

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy
Pokojem, by Morze Samsary uciszyć.

 

8. Gautamo Buddo, pomóż ludziom duchowości w Korei naprawdę dostrzec, jak osądzanie wszystkiego jedynie przywiązuje nas do świadomości dualizmu i do upadłych istot.

 

Gautamo, już jestem przebudzony,
wyraźnie widzę, o co chodzi,
i dlatego potwierdzam moje święte prawo
by być na Ziemi światłem Buddy.

 

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy
Pokojem, by Morze Samsary uciszyć.

 

9. Gautamo Buddo, pomóż ludziom duchowości w Korei przestać żywić ten element w umyśle, który zawsze chce osądzać i porównywać w oparciu o dualistyczną skalę dobra i zła. Pomóż nam rozważnie i świadomie podjąć decyzję o rezygnacji z tego.

 

Gautamo, Twym Piorunem,
dajemy Ziemi potężny wstrząs,
Wiem, że niektórzy zrozumieją,
i dołączą do ponadczasowej wspólnoty Buddy.

 

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy
Pokojem, by Morze Samsary uciszyć.

 

Część 2
1. Gautamo Buddo, wołam o pochłonięcia energii w oktawach emocjonalnej, mentalnej i w oktawie tożsamości, które wciągają nasze umysły w powtarzanie tych wzorców.

 

Gautamo, ukaż mi moje mentalne stany,
co skłaniają mnie do miłości i nienawiści.
By ma percepcja stała się czysta Twoje demaskacje zniosę.

 

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy
Pokojem, by Morze Samsary uciszyć.

 

2. Gautamo Buddo, pomóż ludziom duchowości w Korei przezwyciężyć zamęt w naszych ciałach emocjonalnych, powodujący, że stale odczuwamy potrzebę gniewania się na kogoś.

 

Gautamo, w Płomieniu Twego Pokoju,
puszczam moje walczące ja.
Naturę Buddy teraz widzę,
Jest ona Twoją i moją istotą.

 

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy
Pokojem, by Morze Samsary uciszyć.

 

3. Gautamo Buddo, pomóż ludziom duchowości w Korei dojść do punktu, w którym już nie będziemy czuć potrzeby osądzania wszystkich i wszystkiego. Już nie musimy niczego oceniać i nie musimy mieć opinii na każdy temat.

 

Gautamo, jestem z Tobą jednością,
demony Marypierzchają.
Twoja Obecność to kojący balsam,
me zmysły i umysł już są spokojne.

 

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy
Pokojem, by Morze Samsary uciszyć.

 

4. Gautamo Buddo, pomóż ludziom duchowości w Korei osiągnąć stan umysłu wychodzący poza osądzanie w oparciu o dualistyczną skalę wartości, stan umysłu, w którym po prostu obserwujemy.

 

Gautamo, oto ślubuję,
żyć w wiecznym teraz.
Z Tobą ciągle siebie przekraczam,
by móc żyć we Wzniosłej Teraźniejszości.

 

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy
Pokojem, by Morze Samsary uciszyć.

 

5. Gautamo Buddo, pomóż ludziom duchowości w Korei zacząć obserwować samych siebie co do ilości przywiązań i reaktywnych wzorców zachowań działających na nasze umysły.

 

Gautamo, nie mam pragnień,
do niczego ziemskiego nie dążę.
W nie-przywiązaniu teraz spoczywam,
kiedy przechodzę subtelny test Mary.

 

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy
Pokojem, by Morze Samsary uciszyć.

 

6. Gautamo Buddo, pomóż ludziom duchowości w Korei dostrzec, że demony Mary zawsze próbują uzyskać dostęp do naszych umysłów i znaleźć pewien wzorzec, pewne przywiązanie, które mogą wykorzystać w celu przyciągnięcia naszej uwagi do reaktywnego wzorca zachowania.

 

Gautamo, stapiam się z Tobą,
mój umysł jest jednym, nie dwoma.
Jestem zanurzony w Twym olśniewającym blasku,
Nirwana jest wszystkim, czego pragnę.

 

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy
Pokojem, by Morze Samsary uciszyć.

 

7. Gautamo Buddo, pomóż ludziom duchowości w Korei dostrzec, że tylko wtedy, gdy nie mamy żadnych przywiązań, jesteśmy w stanie pozostać całkowicie niezaangażowani w cokolwiek, z czym kuszą nas demony Mary, Książę tego świata.

 

Gautamo, w Twej ponadczasowej przestrzeni,
jestem zanurzony w Kosmicznej Łasce.
Znam Boga ponad wszelką formą,
do tego świata już się nie będę dostrajał.

 

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy
Pokojem, by Morze Samsary uciszyć.

 

8. Gautamo Buddo, pomóż ludziom duchowości w Korei dostrzec, że życie jest ciągłym procesem inicjacji. Zawsze mamy do czynienia z demonami Mary, które mają tylko jeden cel: dotrzeć do naszych istot, odkryć jakieś przywiązanie i użyć go, aby wciągnąć nas w reaktywny wzór, który przez pewien czas pochłania naszą świadomą uwagę.

 

Gautamo, już jestem przebudzony,
wyraźnie widzę, o co chodzi,
i dlatego potwierdzam moje święte prawo
by być na Ziemi światłem Buddy.

 

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy
Pokojem, by Morze Samsary uciszyć.

 

9. Gautamo Buddo, pomóż ludziom duchowości w Korei przezwyciężyć stan, w którym naszą uwagę pochłania określony wzorzec, taki jak pokonanie innych osób, które uważamy za wrogów, nabycie określonego doświadczenia lub osiągnięcie określonego celu.

 

Gautamo, Twym Piorunem,
dajemy Ziemi potężny wstrząs,
Wiem, że niektórzy zrozumieją,
i dołączą do ponadczasowej wspólnoty Buddy.

 

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy
Pokojem, by Morze Samsary uciszyć.

 

Część 3 

1. Gautamo Buddo, pomóż ludziom duchowości w Korei zrozumieć, że celem duchowej ścieżki jest stopniowe dojście do zaobserwowania i przezwyciężenia naszych przywiązań, aby demony Mary nie mogły wciągnąć nas w reaktywny wzorzec zachowania wobec świata.

 

Gautamo, ukaż mi moje mentalne stany,
co skłaniają mnie do miłości i nienawiści.
By ma percepcja stała się czysta Twoje demaskacje zniosę.

 

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy
Pokojem, by Morze Samsary uciszyć.

 

2. Gautamo Buddo, pomóż ludziom duchowości w Korei dostrzec, że miarą naszego postępu na ścieżce jest to, jak często nasze umysły są wciągane w te wzorce, jak intensywne i jak emocjonalne one są.

 

Gautamo, w Płomieniu Twego Pokoju,
puszczam moje walczące ja.
Naturę Buddy teraz widzę,
Jest ona Twoją i moją istotą.

 

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy
Pokojem, by Morze Samsary uciszyć.

 

3. Gautamo Buddo, pomóż ludziom duchowości w Korei osiągnąć pewną miarę pokoju, abyśmy mogli rozpocząć to uwalnianie się, zacząć patrzeć na życie w inny sposób, bez oceny, osądu i analizy.

 

Gautamo, jestem z Tobą jednością,
demony Marypierzchają.
Twoja Obecność to kojący balsam,
me zmysły i umysł już są spokojne.

 

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy
Pokojem, by Morze Samsary uciszyć.

 

4. Gautamo Buddo, pomóż ludziom duchowości w Korei dostrzec, że większość interakcji między ludźmi opiera się na ludzkich przywiązaniach i osądach, co oznacza, że czynią one nas bezbronnymi wobec demonów Mary.

 

Gautamo, oto ślubuję,
żyć w wiecznym teraz.
Z Tobą ciągle siebie przekraczam,
by móc żyć we Wzniosłej Teraźniejszości.

 

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy
Pokojem, by Morze Samsary uciszyć.

 

5. Gautamo Buddo, pomóż ludziom duchowości w Korei rozpoznać potrzebę zmiany siebie poprzez przezwyciężenie naszych reaktywnych wzorców zachowania. Pomóż nam przestać dążyć do zmiany innych ludzi, aby nie aktywowali oni naszego wewnętrznego wzorca.

 

Gautamo, nie mam pragnień,
do niczego ziemskiego nie dążę.
W nie-przywiązaniu teraz spoczywam,
kiedy przechodzę subtelny test Mary.

 

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy
Pokojem, by Morze Samsary uciszyć.

 

6. Gautamo Buddo, pomóż ludziom duchowości w Korei uwolnić samych siebie od najczęściej występującego rodzaju interakcji między ludźmi, w których ludzie próbują zmieniać innych, aby uniknąć konieczności zmiany siebie. Pomóż nam uwolnić się od tego wzorca i doświadczyć wyzwolenia, pokoju i promieniującej radości.

 

Gautamo, stapiam się z Tobą,
mój umysł jest jednym, nie dwoma.
Jestem zanurzony w Twym olśniewającym blasku,
Nirwana jest wszystkim, czego pragnę.

 

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy
Pokojem, by Morze Samsary uciszyć.

 

7. Gautamo Buddo, pomóż ludziom duchowości w Korei dojść do świadomego uznania: „Ależ, ja nie muszę ciągle osądzać innych ludzi czy osądzać życia. Nie muszę ciągle osądzać samego siebie. Mogę przestać siebie osądzać.”.

 

Gautamo, w Twej ponadczasowej przestrzeni,
jestem zanurzony w Kosmicznej Łasce.
Znam Boga ponad wszelką formą,
do tego świata już się nie będę dostrajał.

 

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy
Pokojem, by Morze Samsary uciszyć.

 

8. Gautamo Buddo, pomóż ludziom duchowości w Korei uwolnić samych siebie od najsubtelniejszej sztuczki diabła lub demonów Mary, a mianowicie, że zawsze osądzamy siebie na podstawie idei, iż jesteśmy w jakiś sposób skażeni lub niedoskonali lub że popełniliśmy w przeszłości jakiś błąd, na skutek czego musimy spędzić całą wieczność dążąc do jego naprawienia.

 

Gautamo, już jestem przebudzony,
wyraźnie widzę, o co chodzi,
i dlatego potwierdzam moje święte prawo
by być na Ziemi światłem Buddy.

 

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy
Pokojem, by Morze Samsary uciszyć.

 

9. Gautamo Buddo, pomóż ludziom duchowości w Korei wejść w stan umysłu, w którym jesteśmy w pokoju z tym, kim jesteśmy w tej chwili, ponieważ wiemy, że podążając ścieżką stale się rozwijamy.

 

Gautamo, Twym Piorunem,
dajemy Ziemi potężny wstrząs,
Wiem, że niektórzy zrozumieją,
i dołączą do ponadczasowej wspólnoty Buddy.

 

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy
Pokojem, by Morze Samsary uciszyć.

 

Część 4 

1. Gautamo Buddo, pomóż ludziom duchowości w Korei zrozumieć, że wszystko, co dzieje się w świecie materialnym jest tymczasowe.

 

Gautamo, ukaż mi moje mentalne stany,
co skłaniają mnie do miłości i nienawiści.
By ma percepcja stała się czysta Twoje demaskacje zniosę.

 

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy
Pokojem, by Morze Samsary uciszyć.

 

2. Gautamo Buddo, pomóż ludziom duchowości w Korei zrozumieć, że fizyczne konsekwencje nie wpływają na nasze doświadczenie życiowe, ponieważ mają ono miejsce w naszych umysłach.

 

Gautamo, w Płomieniu Twego Pokoju,
puszczam moje walczące ja.
Naturę Buddy teraz widzę,
Jest ona Twoją i moją istotą.

 

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy
Pokojem, by Morze Samsary uciszyć.

 

3. Gautamo Buddo, pomóż ludziom duchowości w Korei dostrzec, że niezależnie od doświadczanej sytuacji fizycznej, jest ona szansą dostrzeżenia reaktywnego wzorca w nas samych, uwolnienie się od niego, a następnie zbliżenie się o kolejny krok do stanu Buddy.

 

Gautamo, jestem z Tobą jednością,
demony Marypierzchają.
Twoja Obecność to kojący balsam,
me zmysły i umysł już są spokojne.

 

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy
Pokojem, by Morze Samsary uciszyć.

 

4. Gautamo Buddo, pomóż ludziom duchowości w Korei zrozumieć, że jesteśmy ponadczasowymi istotami, istotami wiecznymi. Jakie znaczenie ma to, co przytrafia się z nam tutaj fizycznie, jeśli to, co dzieje się w świecie fizycznym, nie będzie miało wpływu na nasze życie po tym życiu?

 

Gautamo, oto ślubuję,
żyć w wiecznym teraz.
Z Tobą ciągle siebie przekraczam,
by móc żyć we Wzniosłej Teraźniejszości.

 

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy
Pokojem, by Morze Samsary uciszyć.

 

5. Gautamo Buddo, pomóż ludziom duchowości w Korei zrozumieć, że wydarzenia fizyczne nie mają same w sobie żadnego znaczenia. Mogą wpływać na nas tylko poprzez reakcję w naszym umyśle, a my możemy w każdej chwili zmienić reaktywne wzorce umysłu.

 

Gautamo, nie mam pragnień,
do niczego ziemskiego nie dążę.
W nie-przywiązaniu teraz spoczywam,
kiedy przechodzę subtelny test Mary.

 

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy
Pokojem, by Morze Samsary uciszyć.

 

6. Gautamo Buddo, pomóż ludziom duchowości w Korei odkryć istotny klucz do podążania ścieżką ku stanowi Buddy, a mianowicie to, że zawsze możemy zmienić to, co dzieje się w naszym umyśle.

 

Gautamo, stapiam się z Tobą,
mój umysł jest jednym, nie dwoma.
Jestem zanurzony w Twym olśniewającym blasku,
Nirwana jest wszystkim, czego pragnę.

 

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy
Pokojem, by Morze Samsary uciszyć.

 

7. Gautamo Buddo, pomóż ludziom duchowości w Korei przezwyciężyć reaktywne wzorce, abyśmy mogli swobodnie wybierać spośród wielu ścieżek prowadzących ku przyszłości zamiast mieć przed sobą przyszłość określoną tymi wzorcami.

 

Gautamo, w Twej ponadczasowej przestrzeni,
jestem zanurzony w Kosmicznej Łasce.
Znam Boga ponad wszelką formą,
do tego świata już się nie będę dostrajał.

 

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy
Pokojem, by Morze Samsary uciszyć.

 

8. Gautamo Buddo, pomóż ludziom duchowości w Korei zdać sobie sprawę z faktu, że życie jest ciągłym przepływem i nie jest procesem, w którym możemy utknąć w określonym punkcie, bez względu na to, jakich dramatycznych lub traumatycznych wydarzeń doświadczymy.

 

Gautamo, już jestem przebudzony,
wyraźnie widzę, o co chodzi,
i dlatego potwierdzam moje święte prawo
by być na Ziemi światłem Buddy.

 

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy
Pokojem, by Morze Samsary uciszyć.

 

9. Gautamo Buddo, pomóż ludziom duchowości w Korei zakotwiczyć się w nauczaniu, które dałeś swoim uczniom 2500 lat temu i korzystać z nauczania wniebowstąpionych mistrzów, aby mogli zbliżyć się do istoty ścieżki wiodącej do stanu Buddy. Pomóż nam osiągnąć spokój umysłu w ruchu.

 

Gautamo, Twym Piorunem,
dajemy Ziemi potężny wstrząs,
Wiem, że niektórzy zrozumieją,
i dołączą do ponadczasowej wspólnoty Buddy.

 

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy
Pokojem, by Morze Samsary uciszyć.

 

Zapieczętowanie 

W imię Boskiej Matki w pełni akceptuję, że moc tych wezwań jest wykorzystana do uwolnienia Macierzystego światła, by mogło ono odzwierciedlić doskonałą wizję Chrystusa dla mego życia, dla wszystkich ludzi i dla Planety. W imię JESTEM KTÓRYM JESTEM to się już dokonało! Amen.


 

 

13. Wołanie o zjednoczenie Korei

  

W imię JESTEM, KTÓRYM JESTEM, w imię Jezusa Chrystusa, wołam do mojej Obecności JESTEM, aby płynęła przez mą Obecność Będę, którą JESTEM i wygłosiła tę inwokację z pełną mocą. Wołam do Ukochanego Saint Germain, aby Twój Fioletowy Płomień przekształcił wszystkie niedoskonałości, które stoją na drodze do zjednoczenia Korei zgodnie z Twoją Matrycą Złotej Ery. Wołam również o ...

[Tu włącz Twoje osobiste wołania]

 Tu możesz powtórzyć początkowe wołania i afirmacje lub powiedzieć następujące słowa:

Wołam o spełnienie tego wszystkiego, o co wołałem na początku serii niniejszych inwokacji, jak również o ...

 Wołam o najwyższe z możliwych efekty moich wezwań!

 Ale nie moja, lecz Twoja, Ojcze-Matko Boże, wola niech się stanie. Amen

  

Część 1 

1. Saint Germain, ześlij oceany Fioletowego Płomienia dla przemiany energii oraz zapisów /karmicznych/ dotyczących wojen i konfliktów w starożytnej Korei, szczególnie w okresach Baedal (WhanUng) oraz za panowania dynastii Choson (Dangun).

 

O, Saint Germain, Ty inspirujesz
– mą wizję zawsze wyżej wznosisz,
z Tobą ósemkowy przepływ energii formuję,
Twą Złotą Erę współtworzę.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

2. Saint Germain, ześlij oceany Fioletowego Płomienia w celu przemiany energii oraz zapisów /karmicznych/ dotyczących wojen i konfliktów w okresie Trzech Królestw.

 

O, Saint Germain, ileż Płomienia Wolności uwalniasz, gdy Twe Imię wysławiamy.
Przyspieszenie jest Twym darem,
bez wątpienia naszą Planetę ono wzniesie.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

3. Saint Germain, ześlij oceany Fioletowego Płomienia w celu przemiany energii oraz zapisów /karmicznych/ dotyczących wojen i konfliktów w okresie panowania dynastii Koryo.

 

O, Saint Germain, w miłości żądamy
urzeczywistnienia naszego prawa do wniesienia
Twego Fioletowego Płomienia.
Od ciebie w Górze do nas poniżej,
wszystko-transformujący przepływ przychodzi.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

4. Saint Germain, ześlij oceany Fioletowego Płomienia w celu przemiany energii oraz zapisów /karmicznych/ dotyczących wojen i konfliktów w okresie panowania dynastii Chosun.

 

O, Saint Germain, tak bardzo Cię kocham,
moja aura wypełniona Fioletową Poświatą,
me czakramy wypełnione Fioletowym Ogniem,
w kosmosie wzmacniam Twe dzieło.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

5. Saint Germain, ześlij oceany Fioletowego Płomienia w celu przemiany energii oraz zapisów /karmicznych/ dotyczących wojen i konfliktów w okresie Cesarstwa Koreańskiego.

 

O, Saint Germain, już jestem wolny,
Twój Fioletowy Płomień jest terapią,
przekształć w mym umyśle wszystkie blokady,
a wewnętrzny spokój na pewno znajdę.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

6. Saint Germain, ześlij oceany Fioletowego Płomienia w celu przemiany świadomości powodującej, że naród koreański zamyka się i izoluje od świata.

 

O, Saint Germain, moje ciało jest czyste,
Twój Fioletowy Płomień jest na wszystko lekarstwem,
pochłania on przyczyny wszystkich chorób, dlatego w pokoju żyję.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

7. Saint Germain, ześlij oceany Fioletowego Płomienia w celu przemiany świadomości powodującej, że naród koreański kultywuje tradycję, w tym lojalność wobec państwa i religii zamiast lojalność wobec indywidualnego Boskiego planu swej egzystencji.

 

O, Saint Germain, jestem wolny od karmy,
przeszłość mnie już nie obciąża.
Całkiem to nową możliwością,
być z Chrystusem jednością.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

8. Saint Germain, ześlij oceany Fioletowego Płomienia w celu przemiany mechanicznej świadomości, zaprogramowanej w koreańskim zbiorowym umyśle przez wiele stuleci, powodując fakt, że wielu ludzi było bezbronnych wobec świadomości komunizmu.

 

O, Saint Germain, już jesteśmy jednością.
Jestem Twym Fioletowym Słońcem,
kiedy przekształcając planetę Ziemię,
Złotej Erze dajemy się narodzić.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

9. Saint Germain, ześlij oceany Fioletowego Płomienia w celu przemiany świadomości powodującej, że Koreańczycy popadają w stagnację, wskutek czego tylko inwazja sił zewnętrznych mogła ich zmusić do zmiany postaw.

 

O, Saint Germain, Ziemia jest wolna
od ciężaru dualizmu,
w jedności to, co najlepsze wnosimy,
Twa Złota Era już się przejawia.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

  

Część 2 

1. Saint Germain, ześlij oceany Fioletowego Płomienia w celu przemiany energii oraz zapisów /karmicznych/ dotyczących japońskiej okupacji Korei.

 

O, Saint Germain, Ty inspirujesz
– mą wizję zawsze wyżej wznosisz,
z Tobą ósemkowy przepływ energii formuję,
Twą Złotą Erę współtworzę.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

2. Saint Germain, ześlij oceany Fioletowego Płomienia w celu przemiany energii oraz zapisów /karmicznych/ dotyczących wielu okrucieństw dokonanych na Koreańczykach przez Japończyków.

 

O, Saint Germain, ileż Płomienia Wolności uwalniasz,
gdy Twe Imię wysławiamy.
Przyspieszenie jest Twym darem,
bez wątpienia naszą Planetę ono wzniesie.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

3. Saint Germain, ześlij oceany Fioletowego Płomienia w celu przemiany energii oraz zapisów /karmicznych/ dotyczących fałszowania przez Japończyków historii Korei.

 

O, Saint Germain, w miłości żądamy
urzeczywistnienia naszego prawa do wniesienia
Twego Fioletowego Płomienia.
Od ciebie w Górze do nas poniżej,
wszystko-transformujący przepływ przychodzi.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

4. Saint Germain, ześlij oceany Fioletowego Płomienia w celu przemiany energii oraz zapisów /karmicznych/ dotyczących intryg międzynarodowych potęg politycznych, które doprowadziły do podziału Korei na dwa państwa.

 

O, Saint Germain, tak bardzo Cię kocham,
moja aura wypełniona Fioletową Poświatą,
me czakramy wypełnione Fioletowym Ogniem,
w kosmosie wzmacniam Twe dzieło.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

5. Saint Germain, ześlij oceany Fioletowego Płomienia w celu przemiany energii oraz zapisów /karmicznych/ dotyczących Wojny Koreańskiej oraz okrucieństw dokonanych na Koreańczykach.

 

O, Saint Germain, już jestem wolny,
Twój Fioletowy Płomień jest terapią,
przekształć w mym umyśle wszystkie blokady,
a wewnętrzny spokój na pewno znajdę.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

6. Saint Germain, ześlij oceany Fioletowego Płomienia w celu przemiany energii oraz zapisów /karmicznych/ dotyczących ciężkich doświadczeń odniesionych przez Koreańczyków w wyniku podziału na dwa państwa, zwłaszcza cierpienia podzielonych rodzin.

 

O, Saint Germain, moje ciało jest czyste,
Twój Fioletowy Płomień jest na wszystko lekarstwem,
pochłania on przyczyny wszystkich chorób, dlatego w pokoju żyję.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

7. Saint Germain, ześlij oceany Fioletowego Płomienia w celu przemiany energii oraz zapisów /karmicznych/ dotyczących rewolucji z 19 kwietnia 1960 roku oraz zamachu stanu z 16 maja 1961 roku.

 

O, Saint Germain, jestem wolny od karmy,
przeszłość mnie już nie obciąża.
Całkiem to nową możliwością,
być z Chrystusem jednością.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

8. Saint Germain, ześlij oceany Fioletowego Płomienia w celu przemiany energii oraz zapisów /karmicznych/ dotyczących Demokratycznego Powstania w Gwangju w 1980 roku.

 

O, Saint Germain, już jesteśmy jednością.
Jestem Twym Fioletowym Słońcem,
kiedy przekształcając planetę Ziemię,
Złotej Erze dajemy się narodzić.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

9. Saint Germain, ześlij oceany Fioletowego Płomienia w celu przemiany świadomości działającej przeciwko ustanowieniu prawdziwej demokracji zarówno w Korei Północnej, jak i Południowej.

 

O, Saint Germain, Ziemia jest wolna
od ciężaru dualizmu,
w jedności to, co najlepsze wnosimy,
Twa Złota Era już się przejawia.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

Część 3 

1. Saint Germain, ześlij oceany Fioletowego Płomienia w celu przemiany świadomości dualizmu, która jest bezpośrednią przyczyną podziału Korei.

 

O, Saint Germain, Ty inspirujesz
– mą wizję zawsze wyżej wznosisz,
z Tobą ósemkowy przepływ energii formuję,
Twą Złotą Erę współtworzę.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

2. Saint Germain, ześlij oceany Fioletowego Płomienia w celu przemiany świadomości elitaryzmu zarówno w Korei Północnej, jak i Południowej. Zdemaskuj elity władzy w obu krajach, aby ludzie mogli zobaczyć, jak są przez nie wykorzystywani.

 

O, Saint Germain, ileż Płomienia Wolności uwalniasz, gdy Twe Imię wysławiamy.
Przyspieszenie jest Twym darem,
bez wątpienia naszą Planetę ono wzniesie.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

3. Saint Germain, wołam o sąd Chrystusa nad elitą władzy zarówno w Korei Północnej, jak i Południowej za tłumienia przez nie wolności myśli, wolności słowa oraz za wszelkie negowanie lub likwidowanie wolności demokratycznych.

 

O, Saint Germain, w miłości żądamy
urzeczywistnienia naszego prawa do wniesienia
Twego Fioletowego Płomienia.
Od ciebie w Górze do nas poniżej,
wszystko-transformujący przepływ przychodzi.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

4. Saint Germain, ześlij oceany Fioletowego Płomienia w celu przemiany świadomości totalitaryzmu, która przejęła Koreę Północną.

 

O, Saint Germain, tak bardzo Cię kocham,
moja aura wypełniona Fioletową Poświatą,
me czakramy wypełnione Fioletowym Ogniem,
w kosmosie wzmacniam Twe dzieło.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

5. Saint Germain, wołam o sąd Chrystusa w sprawie rządu oraz rodu Kim Jong-una i jego popleczników w Korei Północnej, w Chinach, w Rosji i w innych narodach.

 

O, Saint Germain, już jestem wolny,
Twój Fioletowy Płomień jest terapią,
przekształć w mym umyśle wszystkie blokady,
a wewnętrzny spokój na pewno znajdę.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

6. Saint Germain, ześlij oceany Fioletowego Płomienia w celu przemiany świadomości komunizmu zarówno w Korei Północnej, jak i w Chinach oraz w Rosji, a zwłaszcza jego aspektu działającego przeciw zjednoczeniu Korei.

 

O, Saint Germain, moje ciało jest czyste,
Twój Fioletowy Płomień jest na wszystko lekarstwem,
pochłania on przyczyny wszystkich chorób, dlatego w pokoju żyję.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

7. Saint Germain, ześlij oceany Fioletowego Płomienia w celu przemiany świadomości niższości narzuconej Koreańczykom przez japońskich okupantów, przez komunistycznych okupantów Korei Północnej oraz przez elitę władzy Korei Południowej.

 

O, Saint Germain, jestem wolny od karmy,
przeszłość mnie już nie obciąża.
Całkiem to nową możliwością,
być z Chrystusem jednością.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

8. Saint Germain, ześlij oceany Fioletowego Płomienia w celu przemiany świadomości w Korei Północnej, która blokuje zjednoczenie Korei. Wołamy o Twój alchemiczny cud, by zmienić nastawienie pośród mieszkańców Korei Północnej, aby pokojowe obalenie rządu i ponowne zjednoczenie narodu stało się akceptowalną rzeczywistością.

 

O, Saint Germain, już jesteśmy jednością.
Jestem Twym Fioletowym Słońcem,
kiedy przekształcając planetę Ziemię,
Złotej Erze dajemy się narodzić.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

9. Saint Germain, ześlij oceany Fioletowego Płomienia w celu przemiany świadomości międzynarodowej społeczności, która blokuje zjednoczenie Korei. Wołamy o Twój alchemiczny cud, by zmienić międzynarodowe nastawienie, aby zjednoczenie stało się rzeczywistością.

 

O, Saint Germain, Ziemia jest wolna
od ciężaru dualizmu,
w jedności to, co najlepsze wnosimy,
Twa Złota Era już się przejawia.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

Część 4 

1. Saint Germain, ześlij oceany Fioletowego Płomienia w celu przemiany całego potencjału wojny lub nieplanowego wybuchu jądrowego na Półwyspie Koreańskim.

 

O, Saint Germain, Ty inspirujesz
– mą wizję zawsze wyżej wznosisz,
z Tobą ósemkowy przepływ energii formuję,
Twą Złotą Erę współtworzę.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

2. Saint Germain, ześlij oceany Fioletowego Płomienia w celu przemiany całego potencjału wojny pomiędzy Koreą Północną a Południową.

 

O, Saint Germain, ileż Płomienia Wolności uwalniasz,
gdy Twe Imię wysławiamy.
Przyspieszenie jest Twym darem,
bez wątpienia naszą Planetę ono wzniesie.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

3. Saint Germain, wołamy o Twój alchemiczny cud, by masa krytyczna ludzi w Korei Północnej powstała i zażądała utworzenia niekomunistycznego rządu i zjednoczenia Korei.

 

O, Saint Germain, w miłości żądamy
urzeczywistnienia naszego prawa do wniesienia
Twego Fioletowego Płomienia.
Od ciebie w Górze do nas poniżej,
wszystko-transformujący przepływ przychodzi.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

4. Saint Germain, wołamy o Twój alchemiczny cud, by obecny rząd Korei Północnej i jej armia zarzucili próby sprowokowania międzynarodowej reakcji poprzez kontynuację prac nad budową broni jądrowej.

 

O, Saint Germain, tak bardzo Cię kocham,
moja aura wypełniona Fioletową Poświatą,
me czakramy wypełnione Fioletowym Ogniem,
w kosmosie wzmacniam Twe dzieło.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

5. Saint Germain, wołamy o Twój alchemiczny cud, by obecny rząd Korei Północnej i jej armia pokojowo oddały władzę i przestały blokować drogę do zjednoczenia Korei.

 

O, Saint Germain, już jestem wolny,
Twój Fioletowy Płomień jest terapią,
przekształć w mym umyśle wszystkie blokady,
a wewnętrzny spokój na pewno znajdę.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

6. Saint Germain, wołamy o Twój alchemiczny cud, aby nastąpiła zmiana w międzynarodowych postawach i aby wszystkie zaangażowane narody, zwłaszcza Rosja, Chiny, Japonia i Stany Zjednoczone zaakceptowały zjednoczenie Korei.

 

O, Saint Germain, moje ciało jest czyste,
Twój Fioletowy Płomień jest na wszystko lekarstwem,
pochłania on przyczyny wszystkich chorób, dlatego w pokoju żyję.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

7. Saint Germain, wołamy o Twój alchemiczny cud, aby gospodarka Korei Południowej uległa poprawie i była w stanie unieść ciężar zjednoczenia Korei.

 

O, Saint Germain, jestem wolny od karmy,
przeszłość mnie już nie obciąża.
Całkiem to nową możliwością,
być z Chrystusem jednością.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

8. Saint Germain, wołamy o Twój alchemiczny cud, aby ludzie zarówno w Korei Północnej, jak i Południowej mogli w pełni zaakceptować fakt, iż zjednoczona Korea jest przejawioną rzeczywistością.

 

O, Saint Germain, już jesteśmy jednością.
Jestem Twym Fioletowym Słońcem,
kiedy przekształcając planetę Ziemię,
Złotej Erze dajemy się narodzić.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

 

9. Saint Germain, afirmujemy razem z Tobą, że zjednoczona Korea już jest rzeczywistością w oktawie tożsamości, w oktawie mentalnej i w oktawie emocjonalnej. W jedności z Tobą i ze sobą nawzajem wołamy, aby urzeczywistniło się to w świecie fizycznym i akceptujemy Twoją Matrycę Złotej Ery dla Jednej Korei.

 

O, Saint Germain, Ziemia jest wolna
od ciężaru dualizmu,
w jedności to, co najlepsze wnosimy,
Twa Złota Era już się przejawia.

 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

  

Zapieczętowanie 

W imię Boskiej Matki w pełni akceptuję, że moc tych wezwań jest wykorzystana do uwolnienia Macierzystego światła, by mogło ono odzwierciedlić doskonałą wizję Chrystusa dla mego życia, dla wszystkich ludzi i dla Planety. W imię JESTEM KTÓRYM JESTEM to się już dokonało! Amen.