Jak chronić się przed wirusami Korona?

 

Umiłowany Astreo, przywołujemy Twój Krąg i Miecz, aby spętały demony i twory świadomości zbiorowej i pochłonęły /karmiczne/ zapisy, które powodują, że ludzie nie chcą robić tego, co jest konieczne, aby zatrzymać rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2, wszystkich innych wirusów Corona i choroby COVID-19.

"Iwokacja do Elohim Astrei o pochłonięcie wirusów Corona"

 

 

 

Pytanie: Jaka jest rada mistrzów, aby zapobiec infekcji wywołanej chorobą COVID-19 i wirusami Korona?

 

Odpowiedź Wniebowstąpionego Mistrza, Matki, Maryi poprzez Kima Michaelsa. Została ona udzielona w trakcie konferencji on-line w roku 2020 dotyczącej Wyzwolenia Kobiet.

   

No cóż, postępujcie zgodnie z radą udzieloną przez władze w większości krajów: unikajcie dużych tłumów, unikajcie kontaktu z ludźmi, jak dalece jest to praktyczne w danej sytuacji. W niektórych przypadkach, gdy nie można uniknąć bliskiego kontaktu, noście maskę, a w innych miejscach zachowujcie społeczny dystans, myjcie ręce, kiedy tylko to możliwe. Na krótszą metę wystarczy, aby postępować zgodnie z tymi wskazówkami. 

Każdemu dramatycznemu wydarzeniu towarzyszy tendencja do tworzenia wielu teorii spiskowych, które mogą być intensywnie rozpowszechniane, ale mogę was zapewnić, że w zdecydowanej większości krajów władze działają z konstruktywnego poziomu stanu umysłu, robiąc to, w co wierzą, w oparciu o swoje doświadczenie i wiedzę o tym, co jest najlepsze dla ludzi. Więc jeśli mieszkacie w określonym kraju, jesteście częścią jego świadomości zbiorowej, dlatego po prostu radzę Wam postępować zgodnie z udzielonymi tam radami. Może istnieć kilka wyjątków, w których możecie czuć, że Wasze władze nie zareagowały wystarczająco szybko, nie potraktowały tego wystarczająco poważnie od samego początku i dlatego, oczywiście, w takim przypadku rozsądne jest podjęcie bardziej rygorystycznych środków niż te zalecane.  

 

Copyright © 2020 Kim Michaels  

Przekład Paweł Kontny

 

 

Opublikowano  następujące odpowiedzi wniebowstąpionych mistrzów na pytania o wirusy Korona i pandemię choroby COVID-19:

1. Jaka jest rada mistrzów, aby zapobiec infekcji wywołanej chorobą COVID-19 i wirusami Korona?

2. Dlaczego Mistrzowie nie komentowali dotąd sytuacji związanej z pandemią COVID-19?

3. Za wybuchem pandemii wirusa Korona stoją nierozwiązane problemy w ludzkiej psychice

4. Duchowa perspektywa widzenia choroby COVID-19

5. Pandemia wirusa Korona a teorie spiskowe

6. Pandemia COVID-19 i system finansowy

7. O reakcji rządu USA na pandemię COVID-19 

8. Czy wirus Korona jest naturalny czy stworzony przez człowieka?

9. Lekcje do przerobienia kryjące się za kryzysem spowodowanym wirusem Korona

Recommendations on COVID vaccines by Masters 

 

Przejdź do WAżNEGO streszczenia Inwokacji o pochłonięcie wirusów i choroby Corona.