Podnoszenie świadomości

 

Podnoszenie świadomości zbiorowej 

Kiedy uświadomimy sobie, że wszyscy ludzie są połączeni w świadomości, dostrzeżemy nowy sposób wywierania pozytywnego wpływu na tę Planetę. Wielu, wielu ludzi ma intuicyjne poczucie, że jesteśmy tutaj z jakiegoś powodu, że jesteśmy tutaj, aby pozostawić ją w lepszym stanie niż była przed naszym przybyciem. 

Powodem tego jest fakt, że wielu z nas dobrowolnie zgłosiło się do przyjęcia wcielenia w obecnym czasie, ponieważ Ziemia znajduje się w kluczowej fazie swego istnienia. Istnieje prawdziwy potencjał do wykonania przez tę Planetę skoku w przód i do pozbycia się wielu upadłych istot stojących za różnymi aspektami zła. Jesteśmy tutaj, aby przyspieszyć ten proces, ale to wcale NIE oznacza, że jesteśmy tutaj, aby walczyć z upadłymi istotami lub je unicestwić. 

Nie pomożemy usunąć upadłych istot, walcząc z nimi. Wykonamy nasze zadanie, podnosząc zbiorową świadomość, aby mogła nastąpić zmiana, która uaktywni Prawo Wolnej Woli, uniemożliwiające niektórym upadłym istotom przyjęcie wcielenia na Ziemi i tym samym usuwając z Niej pewien aspekt zła. 

Jak mamy podnieść zbiorową świadomość? Poprzez podniesienie nasze indywidualnej świadomość do stanu, w którym przekroczymy wszelkie samolubstwo. Ta transformacja świadomości jest alternatywą dla głównego nurtu religii. Nazwano bywa ścieżką mistyczną, ścieżką wewnętrzną lub ścieżką intuicji. 

Uwaga: Ciąg dalszy powższego tekstu znajdziesz w nowej witrynie, która jest w przygotowaniu lub w książce, którą możesz nabyć TUTAJ.

 

NASTĘPNA STRONA: Wołanie o pomoc