Myślenie dualistyczne

Znacząca większość ludzi znajduje się obecnie w szczególnym stanie świadomości, który ułatwia upadłym istotom manipulowanie nimi i kontrolowanie ich. To tak, jakby ludzie nosili kolorowe okulary, które zniekształcają sposób widzenia wszystkiego, tyle że są tego kompletnie nieświadomi. Myślą, że to, co widzą przez okulary, jest rzeczywistością, a nawet absolutną prawdą.

Nikogo nie da się łatwiej kontrolować niż tego, który widzi złudzenie, ale uważa, że to rzeczywistość.

Myślenie dualistyczne to sposób patrzenia na świat, operujące w obrębie dwóch biegunów, które zwykle są postrzegane jako kompletne przeciwieństwa. Oprócz rozróżnienia między przeciwieństwami tu zastosowano wartościującą ocenę. 

Ogólne przykłady dualistycznych biegunów to:

  • Dobro i zło
  • Prawda i fałsz 

Bardziej konkretne przykłady to:

  • Komunizm i kapitalizm
  • Religia i nauka
  • Jeden naród przeciwko drugiemu narodowi
  • Jedna grup ludzi przeciwko innej grupie ludzi
  • Jedna rasa przeciwko drugiej rasie
  • Mężczyźni kontra kobiety.   

Upadłe istoty zdefiniowały wszystkie te dualistyczne bieguny i rzutują, że reprezentują one JEDYNY sposób postrzegania życia. Myślenie dualistyczne sprawia, iż wydaje nam się, że mamy tylko dwie możliwości, a mianowicie wybranie jednego z dualistycznych biegunów. 

W rzeczywistości nie ma sytuacji, którą można by ograniczyć do zaledwie dwóch możliwości. Zawsze istnieje wyższa perspektywa, która może nam dać alternatywę dla dualistycznych przeciwieństw – i manipulacji upadłych istot. 

 

Uwaga: Ciąg dalszy powższego tekstu znajdziesz w nowej witrynie, która jest w przygotowaniu lub w książce, którą możesz nabyć TUTAJ. 

NASTEPNA STRONA: Demaskacja dualistycznego myślenia