Książki Kima Michaelsa

  

Książki Kima Michaelsa przetłumaczone i tłumaczone na język polski:

Moc twego Świadomego Ja. Tom 1-y kursu "ścieżka ku duchowemu mistrzostwu"

Pozostałe tomy kursu:

2. Wolność o wewnętrznych duchów.
3. Mistyczne Inicjacje Mocy.
4. Mistyczne Inicjacje Mądrości.
5. Mistyczne Inicjacje Miłości.
6. Mistyczne Inicjacje Intencji.
7. Mistyczne Inicjacje Wizji.
8. Mistyczne Inicjacje Pokoju.
9. Mistyczne Inicjacje Wolności.
Opis wszystkich tomów kursu znajdziesz również na końcu książki Moc twego świadomego Ja

- Moje żywoty z Lucyferem, Szatanem, Hitlerem i Jezusem. Objawienia dla awatara. Tom 1

- Traumy uświadomione i nieuświadomione - i jak się z nich wyleczyć. Objawienia dla awatara. Tom 2

- Spełnij Boski plan Twego życia. Objawienia dla awatara. Tom 3

- Przejaw Twój najwyższy duchowy potencjał. Objawienia dla Awatara. Tom 4 

- Uniwersalne klucze do duchowej wolności

- Wizualizuję Złotą Erą

- Ku pełni wyzwolenia kobiet 

- Jak TY możesz pomóc zmienić świat - informacja o możliwości nabycia książki

Jestem myślącym chrześcijaninem. Nauka i religia mogą się pojednać ponad dogmatami kościoła i materializmu

- Zrozum zło i pomóż usunąć je z Ziemi

- Minimum tego, co należy wiedzieć o życiu

- Chrystus rodzi się w tobie. Odpowiedzi na pytania niezadane

- Koany Jezusa. (Wydanie drugie, poprawione)

- Pomóż niebiańskim zastępom powstrzymać wojny  

 

Książki Kima Michaelsa w przygotowaniu do polskiego wydania:

- Pojednaj się z życiem na Ziemi. Objawienia dla awatara. Tom 5 (W przygotowaniu)

- Umysł panuje nad materią. Tom 1-y trylogii "Kurs obfitości" (W przygotowaniu)

- Nieznane przyjście Jezusa (W dalszych planach)

- Ewangelia dla zabieganych (W dalszych planach)

- Wojownik pokoju (W dalszych planach)

- Pomóż przezwyciężyć światowe ubóstwo (W dalszych planach)

- Pomóż ludziom przekroczyć przeszłość (W dalszych planach)

- Współtworzę Złotą Erę (W przygotowaniu)

- Aprobuję Złotą Erę (W przygotowaniu)

- Jak osiągnąć osobistą świadomość Chrystusa (W przygotowaniu) 

 

Najważniejsze książki Kima Michaelsa dla początkujących
(Poniżej. subiektywny wybór administratora witryny.

Początkujący mogą, oczywiście, czytać książki K. Michaelsa  w porządku chronologicznym ich publikacji lub w innej kolejności):
Moc twego Świadomego Ja.
- Minimum tego, co należy wiedzieć o życiu
- Jestem myślącym chrześcijaninem. Nauka i religia mogą się pojednać
 Chrystus rodzi się w tobie
- Uniwersalne klucze do duchowej wolności   

Pozostałe książki Kima Michaelsa (w jązyku angielskim)