Kim Michaels "Pomóż niebiańskim zastępom powstrzymać wojny"

Książka z cyklu wydawniczego: Uduchowić Świat. Tom 2  

Tekst z okładki książki:  

Podręcznik dla tych, którzy poważnie myślą o ustanowieniu pokoju na świecie. 

Czy czujesz, że wojny toczą się na tej Planecie już wystarczająco długo, ale nie wiesz, jak temu zaradzić? 

Niniejsza książka wyjaśnia, dlaczego ​​my, ludzie, nie mamy mocy, aby powstrzymać wojny, ale że nasi uniwersalni, duchowi nauczyciele – wniebowstąpieni mistrzowie, mają tę moc. Czego oni nie mają, to prawa, aby to uczynić, a które mogą otrzymać wyłącznie od nas. 

Korzystając z nauk i praktycznych narzędzi pomieszczonych w tej książce, możesz wnieść osobisty wkład, dając wniebowstąpionym mistrzom prawo do powstrzymania wojen. 

Głębokie nauki tej książki wyjaśniają duchowe przyczyn wojny i demaskują ukryte siły, które wzniecają i kontynuują wojny, posługując się ludźmi jak pionkami w swoich bezsensownych grach. 

Z pomocą ofiarowanych narzędzi, pomożesz wniebowstąpionym mistrzom usunąć bezwzględne siły wojny, a to jest kluczem do ustanowienia prawdziwego pokoju. 

Niniejsza książka jest darem bezpośredniego objawienie wniebowstąpionego mistrza Matki Maryi, która pełni funkcję reprezentanta Boskiej Matki dla wszystkich ludzi na Ziemi. 

Wyjaśnia w nim Ona, że jeśli wystarczająco dużo liczba osób skorzysta z narzędzi z tej książki, to siły wojny mogą być usunięte z tej Planety w dającej się przewidzieć przyszłości. 

Czy zechcesz wnieść swój osobisty wkład w dzieło uczynienia wojen przeszłością?  

 

Wprowadzenie 

Niniejsza książka należy do serii Spiritualizing the World (Uduchowić Świat). Książki z tej serii są podręcznikami wiedzy przekazanej przez wniebowstąpionych mistrzów, zawierającymi wskazówki i praktyczne narzędzia do rozwiązywania konkretnych problemów tego świata. Niniejsza książka zawiera, oczywiście, informacje, których potrzebujemy, aby poradzić sobie z problemem wojen. Nie daje ona podstawowej wiedzy o wniebowstąpionych mistrzach i o ich naukach. Aby jak najefektywniej z niej skorzystać, należy mieć ogólne rozeznanie w następujących zagadnieniach:  

  • Musisz wiedzieć, kim są wniebowstąpieni mistrzowie i w jaki sposób przekazują nam swoją wiedzę oraz jak zrobić z tych nauk najlepszy użytek na poziomie osobistym i planetarnym. Odpowiednie informacje na ten temat znajdziesz w książkach „How You Can Help Change the World” (Jak TY możesz pomóc zmienić świat)* oraz „The Power of Self” (Potęga Twgo JA)*.
  • Musisz wiedzieć, jak funkcjonuje Ziemia, jako kosmiczna szkoła. Musisz znać swoją rolę i znać swoje prawa, jako istoty duchowej we wcieleniu. Musisz znać rolę wniebowstąpionych mistrzów i wiedzieć jak, my, będący we wcieleniu, możemy dać im prawo użycia ich nieograniczonej mocy do wpływania na ziemskie przemiany. Możesz dowiedzieć się więcej na ten temat w pierwszej książce z tej serii „How You Can Help Change the World” (Jak TY możesz pomóc zmienić świat)*.  
  • Musisz wiedzieć jak korzystać z praktycznych narzędzi przekazanych przez wniebowstąpionych mistrzów. Więcej na ten temat znajdziesz w książce „How You Can Help Change the World” (Jak TY możesz pomóc zmienić świat)*, oraz na stronie internetowej: http://www.transcendencetoolbox.com/.
  • Musisz wiedzieć o istnieniu i metodach działania sił ciemności, które są najbardziej odpowiedzialne za wszczynanie wojen na Ziemi. Podstawowe nauczanie na ten temat znajdziesz w książce „Cosmology of Evil” (Kosmologia zła)*.  

     

--------------------------

* Nota od wydawcy. Uważam, że osoby, które przeczytały książkę Kima Michaelsa „Moje żywoty z Lucyferem, Szatanem, Hitlerem i Jezusem” lub "Uniwersalne klucze do duchwej wolności" mają wystarczająco dużo informacji, by nie musieć dodatkowo zapoznawać się powyższymi publikacjami.

 

W jaki sposób korzystać z tej książki 

Nie ma ścisłych reguł w korzystaniu z nauk i narzędzi zawartych w niniejszej książce. Jeśli zależy ci na wniesieniu liczącego się wkładu w powstrzymanie wojen, sugeruję, aby rozpocząć od realizacji następującego schematu:  

  • Przeczytaj cały dany rozdział w celu zwiększenia swego rozumienia tematu.   
  • Wygłoś inwokację związaną tym rozdziałem raz dziennie przez kolejnych dziewięć dni, w międzyczasie ponownie studiując rozdział.  

Uzasadnienie dla tego schematu jest takie, że kolejne rozdziały w książce tworzą kontynuację. Wygłaszając inwokacje do danego rozdziału, oczyszczasz przy okazji własną świadomość z niektórych energii i złudzeń. To sprawi, że nauki zawarte w kolejnych częściach książki staną się łatwiejsze do przyswojenia. 

Można oczywiście przeczytać książkę od razu w całości, wygłaszając po wielekroć jedną lub dwie wybrane inwokacje. Najmocniejszy efekt przynosi inwokacja wygłaszana codziennie przez dziewięć lub trzydzieści trzy dni. 

 

Jeśli poczujesz się przytłoczony 

Celem tej książki nie jest dostarczenie wyłącznie wiedzy intelektualnej. Prawdziwym jej celem jest przekazanie inwokacji, których wygłaszanie upoważni wniebowstąpionych mistrzów do usunięcia sił ciemności oraz energii wywołujących wojny. Siły te nie będą zadowolone z faktu, że przyczyniasz się do procesu usuwania ich z Ziemi. Mogą one skierować ku Tobie swoją energię, co może sprawić, że poczujesz się na różne sposoby obciążony. Ich celem jest, aby udaremnić Twoje wysiłki lub, aby powstrzymać Cię przed ich podjęciem. 

Jeśli poczujesz się przytłoczony, przeczytaj, proszę, ostatni rozdział książki i wezwij ochronę dla siebie i wszystkich osób w Twoim otoczeniu, za pomocą inwokacji związanej z tym rozdziałem. Zgodnie z tym, co w nim znajdziesz, większość ludzi szybko dochodzi do punktu, gdzie już więcej nie czują, że są narażeni na ataki sił wojny. 

Siły ciemności zawsze dążą do wywołania w nas takiego stanu, który uczyni nas podatnymi na ich wpływy. Jeśli twoim udziałem są konkretne problemy, warto skorzystać z innych narzędzi bezpośrednio przeznaczonych do ich usunięcia. Wniebowstąpieni mistrzowie przekazali wiele inwokacji i wezwań, które pomagają uporać się z konkretnymi problemami. Większość z nich można znaleźć w internetowej witrynie www.transcendencetoolbox.com. Niektóre z nich można natomiast znaleźć się w innych książkach Kima Michaelsa. Z książkami tymi można się zapoznać w witrynie www.morepublish.com 

Podkreślamy tutaj, że ważnym jest, aby inwokacje wygłaszała pewna liczba osób i aby przezwyciężyli oni w sobie samych świadomość wojny. Jest bardzo zalecane, aby rozmawiać z ludźmi na temat tej książki; również z wykorzystaniem mediów społecznościowych. Jak twierdzi Matka Maryja – jeśli wystarczająco duża liczba osób będzie skorzysta z tej książki i z zawartych w niej inwokacji, to stanie się możliwym, że wniebowstąpieni mistrzowie usuną wojny z Ziemi w przewidywalnej przyszłości. Czyż to przesłanie nie jest warte rozpowszechniania? 

 

W jaki sposób ludzie duchowości mogą położyć kres wojnom 

Jestem Matką Maryją, wniebowstąpionym mistrzem! Na potrzeby tej książki zakładam, że wiesz, kim jest wniebowstąpiony mistrz, że masz podstawową wiedzę na temat tego, kim jesteśmy, że masz podstawową wiedzę na temat dynamiki na Ziemi, czyli relacji między ludźmi i wniebowstąpionymi mistrzami, że rozumiesz Prawo Wolnej Woli i to, że my, wniebowstąpieni mistrzowie, mamy moc zmieniania każdego stanu na Ziemi, aby usunąć wszystkie niedoskonałości, wszelką ciemność, zło i wszystkie wojny. Mamy moc, aby to zrobić, ale nie mamy prawa, bo wolna wola panuje niepodzielnie. Oznacza to, że wolna wola wcielonej na Ziemi istoty ma prawo podejmować negatywne decyzje w całej rozciągłości, zanim człowiek nie będzie miał tego dosyć i nie dokona swojej prawdziwej przemiany.  

 

Siła, która nie szanuje wolnej woli 

Zakładam, że rozumiesz podstawową dynamikę, a mianowicie, że istnieje i działa na Ziemi siła, która nie żywi szacunku dla wolnej woli, dla wolnej woli ludzkiej istoty. Siła ta próbuje manipulować ludźmi na wszelkie sposoby, dopuszczając się oszustw i bezpośredniego przymusu, wykorzystując wszelkie schematy, jakie tylko możesz sobie wyobrazić. Jako, że wolna wola panuje niepodzielnie, to wniebowstąpieni mistrzowie nie mogą wkroczyć, aby udaremnić wysiłki tych złych mocy. Nie możemy tego uczynić, nawet jeśli gwałcą one wolną wolę ludzi. A jest tak dlatego, że mimo iż siły ciemności są manipulatywne i oszukują ludzi, to tak naprawdę nie naruszają one Prawa Wolnej Woli. Nie mogą one nikogo oszukać lub zmanipulować, póki człowiek, kierowany brakiem odpowiedzialności za własne życie lub sytuację, im na to nie pozwoli. Ten właśnie brak chęci wzięcia odpowiedzialności stworzył siły ciemności i przyzwala na ich dalszą obecność na Ziemi.   

Dobrze wiem, że kiedy mówię o siłach ciemności, wielu ludzi duchowości natychmiast to odrzuci lub z niechęcią potraktuje potrzebę przyjrzenia się temu. Jest to, w rzeczy samej, jedna z głównych przyczyn, dla których siły ciemności ciągle istnieją i działają na Ziemi. 

 

Wziąć odpowiedzialność za siebie i za całość 

Przyglądając się ludziom można bez trudu zauważyć, że wielu z nich jest daleko od stanu, w którym mogą i chcą przyjąć odpowiedzialność za własne życie. To nie oni zmienią oblicze tej Ziemi. Nie zmienią oni Jej podstawowej dynamiki, co pozwoliłoby wniebowstąpionym mistrzom wkroczyć i rozwiązać tak ważne problemy, jak wojna. Kto może doprowadzić do zmian na Ziemi? Tylko ci, którzy osiągnęli wyższy poziom świadomości, na którym zaczynają brać odpowiedzialność za samych siebie. Niestety jest wśród nich wiele osób, które jeszcze nie są otwarte na nauczanie, jakiego udzielamy w takich, jak ta, książkach. Zaczęły już one brać odpowiedzialność za siebie, jako indywidualne osoby, ale nie doszły jeszcze do punktu, w którym są gotowe wyjść poza siebie i własną sytuację. Trzymają się z boku, izolują się od świata i od tego, co się na nim dzieje. Odwracają wzrok od takich wydarzeń, jak wojny, nie chcą na nie patrzeć, ani nic o nich wiedzieć.   

Chcą wierzyć, że tak długo, jak pozostają w swoich aśramach, w swoich wspólnotach, a nawet we własnych domach, i skupiają się na tym, co pozytywne, na pozytywnych wibracjach, to wnoszą swój wkład w poprawę sytuacji na świecie. Moi Kochani, oni rzeczywiście wnoszą wkład i ja tego nie kwestionuję. Jednak robią dużo mniej, niż mogliby zrobić, wnosząc maksymalny wkład przez wejście na wyższy poziom odpowiedzialności. 

Tak naprawdę nie dokonacie zmian na Ziemi, skupiając się tylko na sobie i podnosząc tylko własną świadomość. Wynika to z natury wolnej woli i natury energii. Udostępniliśmy wiele nauk o tym, jak człowiek stworzył energetyczną spiralę, w której ludzie zasilani są energią opartą na lęku – taką jak gniew i nienawiść, tworzącą zawirowanie energii, który stał się tak potężny, iż może pokonać opór indywidualnych ludzkich jednostek. Tego nie da się przezwyciężyć za pomocą samej tylko zmiany własnej świadomości. 

Ludzie duchowości nie mogą zmienić podstawowej dynamiki na Ziemi wyłącznie poprzez skupienie się na podnoszeniu własnej świadomości. Konieczne jest spojrzenie poza siebie i wzięcie odpowiedzialność za Planetę, jako całość i za ludzkość, jako całość. Jeśli tego nie zrobisz, będziesz nadal wnosił swój wkład oparty na wibracji miłości, ale nie osiągnie on poziomu, który mógłby mieć decydujący wpływ na przyszłość Planety. Nie osiągnie on poziomu, który pozwoli wniebowstąpionym mistrzom wkroczyć i usunąć takie poważne problemy, jak wojny.  

 

W jaki sposób możemy usunąć wojny, a w jaki nie możemy tego zrobić 

Spirale energii, które napędzają wojnę, są tak potężne, że nawet, jeśli wszyscy ludzie religii i duchowości na Ziemi podnieśliby swoją świadomość, nie wystarczy to do pochłonięcia tego energetycznego zawirowania. Jeśli nawet wszyscy ludzie na Ziemi zaczęliby wysyłać energie oparte na pozytywnych wibracjach – nadal byłoby to za mało, aby móc pochłonąć wojenne zawirowania. Tylko moc wniebowstąpionych mistrzów może te wiry pochłonąć. Ludzie nie mają wystarczającej mocy, aby to robić samodzielnie. Dlatego Jezus, dwa tysiące lat temu, powiedział: "U ludzi to niemożliwe, lecz z Bogiem wszystkojest możliwe". 

Istoty ludzkie nie mogą samodzielnie wyeliminować wojen z tej Planety. Mogą to zrobić tylko we współpracy z wniebowstąpionymi mistrzami. My potrzebujemy waszego upoważnienia do korzystania z mocy, która została nam dana przez Boga. Jak możecie dać nam to prawo? Czy może tego dokonać tkwiąc w swojej wieży z kości słoniowej, koncentrując się tylko na sobie i podnosząc tylko swoją świadomość? Nie, można to zrobić tylko poprzez wyjście poza siebie, otwarcie obserwując to, co się dzieje na Planecie, rozumiejąc Jej dynamikę, dysponując wiedzą o tym, w jaki sposób powstają wojny i co tworzy warunki ich kontynuacji. Następnie musicie dokonać odpowiednich wezwań, które sprawią, że będziemy w stanie pomnażać energię potrzebną do usunięcia wojen oraz innych poważnych ziemskich problemów.    

Dalszy ciąg rozdziału pierwszego i streszczenia całej książki wraz z jej wszystkimi inwokacjami znajdziesz TUTAJ.

WARUNKI SPRZEDAżY

UWAGA!

Ceny naszych tłumaczeń (e-boków lub ich plików pdf) są takie jakie w przybliżeniu są obecnie ceny ich drukowanych angielskich oryginałów w www.amzon.pl i w www.amazon.se, mimo, że ceny tłumaczeń na inne języki są o wiele wyższe (Zobacz tutaj). Jednak będą one odpowiednio przez nas zaniżane, gdy polskie tłumaczenia zaczną ukazywać się w postaci drukowanej. Jeśli zamawiający pokaże nam w portalu amazon aktualną niższą cenę angielskiego oryginału zamawianego u nas jego przekładu – bądź w PLN, bądź w SEK – to nabędzie ją u nas za tę właśnie cenę.
Nabywając nasze książki wspierasz naszą ideową działalność.Książka w formacie pdf może być również używana jako audio-bok. Format ten daje możliwość wysłuchania jej w wybranym tempie i czytanej głosem damskiego lub męskiego lektora. Jak sprawić, by plik PDF był odczytywany na głos?

Drukowany angielski oryginał książki ma 534 stron.PŁATNOŚĆ:

Cena dla klientów z polskim adresem pocztowym i elektronicznym: 
113 zł.  

 

Cena dla klientów z niepolskim adresem pocztowym i elektronicznym: 471 SEK. 

W chwili obecnej nie jest pobierany VAT/Moms.   

 

Klient dokonujących zapłaty z Polski lub mający konto w polskim banku dokonuje przelewu na konto bankowe:  

Powel Kontny 77 1440 0003 0000 0000 1526 6716 PKO.  

 

Klient dokonujący zapłaty spoza Polski dokonuje przelewu na konto bankowe:  

Powel Kontny 91599828334 Skandiabanken Stockholm, Szwecja.
Iban-nummer SE54 9150 0000 0915 9982 8334
Bic-kod SKIASESS

(UWAGA! Skandiabanken używa DNB jako banku korespondenta dla płatności międzynarodowych. Jeśli bank wysyłający żąda informacji o BIC DNB, DNBANOKK jest wprowadzany jako dodatkowa informacja oprócz SKIASESS.)


Adres: Skandiabanken Utlandsavdelning S-105 55 STOCKHOLM SWEDEN

 

Klienci mający szwedzki numer telefonu komórkowego i dostęp do funkcji "Swish" mogą również dokonać wpłat na numer 079 354 8644. 

 

Klient spoza Polski może również dokonać zakupu i zapłaty z pomocą firmy PAYPAL.   

 

DOSTAWA PRODUKTU:  

Dostarczenia produktu nastąpi w ciągu maksymalnie 2 dni od czasu wpłynięcia zapłaty na wybrane konto sprzedającego.   

Klient musi BEZWZGLĘDNIE podać swoje nazwisko i swój BEZBŁĘDNY adres elektroniczny/e-mail oraz informację o dacie dokonanej wpłaty.  

 

REKLAMACJE / UWAGI / KONTAKT:  

Ewentualne reklamacje/uwagi należy nadsyłać na adres internetowy/e-mail:  

indigoapollo@yahoo.se


Wróć na stronę "Książki" 

Poniższy tekst może być przedrukowany w Internecie i periodykach za podaniem jego źródła oraz nazwiska autora i tłumacza i po kontakcie z nimi. W artykule nie można dokonywać żadnych zmian bez ich wiedzy i zgody. 

 

Nowe komentarze

06.08 | 15:07

Dziękuję za informację. Pozdrawiam Monika P.

06.08 | 13:03

Pani Moniko, o ile wiem, to obecnie wygłaszanie są o godź. 7, 12 i 19-tej inwokacja na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie. Póki co, każdy wygłasza je indywidualnie. Z serdecznościami! P. K.

06.08 | 11:39

czy są osoby mówiące dekret za Polskę np. niedzielę o 21:00 ? pytam bo jest napisane, że dwie , trzy osoby mają wygłaszać ten dekret.

25.02 | 09:49

Z serca polecam albo "Jak TY możesz zmienić świat" albo "Ku pełni wyzwolenia kobiet" . Z serdecznościami! P. K.

Podziel się stroną