Za wybuchem pandemii wirusa Korona stoją nierozwiązane problemy w ludzkiej psychice

Pytanie: Czy Elohim Cyklopea lub inni mistrzowie mogliby skomentować kwestię nierozwiązanych problemów w ludzkiej psychice stojących za wybuchem pandemii wirusa Korona? I czy moglibyście dać nam nauczanie, które mogą pomóc nam przepracować naszą psychikę?

Odpowiedź Wniebowstąpionego Mistrza, Matki, Maryi poprzez Kima Michaelsa. Została ona udzielona w trakcie konferencji on-line w roku 2020 dotyczącej Wyzwolenia Kobiet.

Moi kochani, musiscie wiedzieć, że wirus nie jest tak naprawdę formą życia, przynajmniej nie jest tym, co normalnie nazywacie formą życia. Wirus jest pasożytem, którego przetrwanie zależy od komórki nosiciela, którą atakuje. W oparciu o ten fakt możecie dostrzec, że wirus nie występuje naturalnie, w sensie, że nie jest on wynikiem normalnego procesu ewolucyjnego. Ponieważ normalny ewolucyjny proces, nawet na planecie o takiej gęstość materii jak Ziemia, wnosi formy życia, które mogą przetrwać i mnożyć się same z siebie. I w związku z tym, mogą wrastać, mogą przekraczać siebie, ewoluować w kierunku innych form życia, co jest postępem w procesie ewolucyjnym. Jednak dostrzegacie pewne formy życia, wirusy, pasożyty, jadowite zwierzęta i tak dalej, które nie mogą istnieć samodzielnie. Widząc je wiecie, że nie są one wynikiem naturalnego, niezakłóconego procesu ewolucyjnego, ale stanowią wynik wpływu upadłych istot oraz upadłej świadomości.

W poprzednich dyspensach mówiliśmy o wirusach i o tym, jak zostały one genetycznie stworzone lub zmodyfikowane przez upadłe istoty w laboratoriach minionych cywilizacji. Ale nie chcę się w to tutaj szczególnie zagłębiać. Chcę tylko powiedzieć, że w świecie fizycznym wirus jest urzeczywistnieniem, odzwierciedleniem upadłej świadomości. Upadła świadomość, upadłe istoty są rodzajem wirusa, rodzajem pasożyta, ponieważ nie mogą one istnieć same z siebie. Nie mogą już otrzymywać energii z duchowego świata, od swoich Obecności JESTEM lub od wniebowstąpionych mistrzów i dlatego muszą atakować umysły innych osób i zmuszać je, te które nadal otrzymują energię z duchowego świata, do jej degradowania niską wibracją, aby upadłe istoty mogły dokonać jej absorbcji i w ten sposób przetrwać.

To jest prawdziwa mentalność stojąca za wirusem – odmowa auto-transcendencji, odmowa zmiany, pójścia wyżej, ewoluowania, wzrastania. I, oczywiście, istnieje połączenie pomiędzy indywidualną świadomością, świadomością zbiorową oraz określonymi miejscami, w których wirus może przejść do świata fizycznego lub przejść ze zwierząt na ludzi. 

To, że stało się to w Chinach, nie jest zbiegiem okoliczności, ponieważ Chiny są jednym z tych narodów w dzisiejszym świecie, które utknęły w stanie świadomości, gdzie nie chcą lub nie są w stanie przekroczyć siebie samych. Istnieje wiele aspektów tej świadomości, w tym sposób, w jaki traktują zwierzęta, w jaki traktują je na swych targach zwierząt, ale również sposób, w jaki traktują ludzi. Jednak najbardziej jaskrawym problemem w dzisiejszych Chinach jest oczywiście odmowa przekroczenia komunizmu i ideologii komunistycznej. Oto macie naród, które jest tak, jeśli nie bardziej, kapitalistyczny jak Stany Zjednoczone i w którym rośnie liczba milionerów i miliarderów. Nadal jednak istniej w nim presja aby utrzymywać pozory, że mamy system komunistyczny i partię komunistyczną rządzącą krajem. Z kogo oni sobie żartują? – korzystając z popularnego wyrażenia. Otóż tylko z siebie, nieprawdaż?

W Chinach, a nawet na większym obszarze azjatyckim, istnieje owa tendencja do tworzenia pozorów i ta postawa, oczywiście, sięga tysięcy lat wstecz. Z pomocą wszelkich dostępnych środków oni chcą te pozory utrzymywać. Chcą zachować twarz. Znajdziecie to, oczywiście, również w innych częściach świata. Nie mówię, że w innych częściach świata pandemia wirusa by nie wybuchła. Niemniej jednak najwyraźniej widać to w Chinach i to jest powód tego konkretnego wybuchu epidemii. Jest to odzwierciedlenie tej świadomości, tej niechęci do przekroczenia samego siebie. I naprawdę, jest to również odzwierciedlenie ludzkiej niechęci do wystąpienia przeciw upadłym istotom, bo kim są ci, którzy utrzymują pozory, że partia komunistyczna kontroluje Chiny? Są to upadłe istoty, ponieważ to one stworzyły nie tylko komunizm i marksizm, ale również z całą pewnością partię komunistyczną w Chinach i cały aparat władzy w tym kraju. 

Jeśli ludzie nie występują przeciwko upadły istotom, to zachodzi potrzeba czegoś, co wstrząśnie ich mentalnością, co zakwestionuje ich mentalność w sposób, który jest trudniejszy do zanegowania. I oto macie fizyczny przejaw, któremu trudno zaprzeczyć. Bardzo dobrze wiem, że przez jakiś czas Chiny temu zaprzeczały i że mogły one zminimalizować efekty wirusa, gdyby były bardziej otwarte i szczere wobec WHO oraz reszty świata. Ale to znowu jest wyrazem tego fanatyczny pragnienia utrzymania pozorów i zachowania twarzy partii komunistycznej. Myślą, że kontrolują wszystko, ale czy kontrolują wirusa? Nie. To już wywarło wpływ na świadomość zbiorową w Chinach. Będzie to miało również większy wpływ na nią w przyszłości. Miało to oczywiście pewien wpływ także na narody Zachodu, ponieważ oczywiście istnieją również zachodnie państwa, w których ludzie nie są gotowi, aby przekroczyć samych siebie.

Możecie przyjrzeć się wiele różnym narodom i znaleźć przynajmniej racjonalną zbieżność pomiędzy liczbą osób zakażonych i liczbą osób, które zmarły na COVID-19, a istniejącą w świadomości zbiorowej niechęcią do przekroczenia czegoś w danym narodzie. Możecie, na przykład, dostrzec fakt, że Kościół Katolicki powstał w Italii i nadal ma tam swoją główną siedzibę – ale czy naród włoski naprawdę zakwestionował Kościół Katolicki? To samo tyczy Hiszpanii? W Wielkiej Brytanii widzicie również jak naród opuszcza Unię Europejską, ponieważ chce zadbać o swoje własne interesy, ale nie kwestionuje elity władzy rządzącej za kulisami tym krajem. Podobną niechęć do transcendencji widzicie w Ameryce, gdzie, jak powiedzieliśmy wcześniej, elita władzy staje się coraz bogatsza, klasa średnia ubożeje, a biednym ludziom zaczyna brakować środków do życia. Ale Amerykanie nie chcą tego zmieniać. Nie chcą zażądać, aby ich rząd, ich prezydent podjęli kroki, aby to zmienić, chociaż to właśnie do pewnego stopnia on obiecał zrobić, kiedy został wybrany przez tzw. ruch populistyczny. Jednakże, gdzie są dzisiaj głosy populizm w kwestionowaniu trzymania amerykańskiej gospodarki i systemu finansowego w żelaznym uścisku przez elitę władzy? Z pewnością możecie spojrzeć na świat i znaleźć podobne zbieżności. Nie to, że musicie koniecznie to nadinterpretować, ale one występują.

W kwestii narzędzi duchowych, które można tutaj użyć, to z pewnością możecie wykorzystać te przekazane przez nas do podnoszenia świadomości. Możecie zanosić wołania o ochronę i o Waszą chęć auto-transcendencji. Jednak musicie być świadomi, że istnieje granica dla ludzi duchowości w kwestii rezultatów realizacji wołań o łagodzenie skutków choroby COVID-19 oraz wybuchu pandemii wirusa, jako że jest to po prostu jedna z lekcji, którą ludzkość musi przerobić. Ponieważ nie chciała się uczyć pod wyższym duchowym przewodnictwem, więc musi się tego uczyć w szkole twardych razów. Oczywiście, możecie powiedzieć, że w ostatnim czasie jest to z pewnością jedno z wydarzeń, które bardzo przykuło uwagę ludzi, nawet bardziej niż kryzys finansowy z 2008 r. i w pewien sposób bardziej niż wydarzenie 9/11. Ponieważ widzicie nałożone ograniczenia, to dostrzegacie, w jaki sposób zareagowały rządy. Tym samym widzicie, że jeśli już nic innego, to kryzys ten przynajmniej przykuł uwagę ludzi. Zostali oni wytrąceni z owej myśli, że „Och, prawdopodobnie się to jakoś rozwiąże. Nic szczególnego nie musimy z tym robić.”. Zostali obudzeni przez fakt, że istnieje coś, co będą musieli zrobić, albo doświadczą prawdziwej katastrofy. A przecież, nawet to przebudzenie może być drogą ku większej świadomości potrzeby przekroczenia starej mentalności i pójścia do przodu na różne sposoby.

Copyright © 2020 Kim Michaels

Przekład Paweł Kontny

Nowe komentarze

06.08 | 15:07

Dziękuję za informację. Pozdrawiam Monika P.

06.08 | 13:03

Pani Moniko, o ile wiem, to obecnie wygłaszanie są o godź. 7, 12 i 19-tej inwokacja na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie. Póki co, każdy wygłasza je indywidualnie. Z serdecznościami! P. K.

06.08 | 11:39

czy są osoby mówiące dekret za Polskę np. niedzielę o 21:00 ? pytam bo jest napisane, że dwie , trzy osoby mają wygłaszać ten dekret.

25.02 | 09:49

Z serca polecam albo "Jak TY możesz zmienić świat" albo "Ku pełni wyzwolenia kobiet" . Z serdecznościami! P. K.

Podziel się stroną