Fragmenty książki K. Michaelsa "Uniwersalne klucze do duchowej wolności"


Ponadczasowy aksjomat zapewnia nas, że prawda nas wyzwoli, a prawda zawarta w tej książce rzeczywiście daje nam klucze do duchowej wolności. Nie istnieje chyba żadna inna duchowa książka, która w tak jasny sposób udostępnia obraz podstawowej dynamiki wszechświata. Prezentuje ona naprawdę wielki obraz, który odpowie na wiele twoich pytań o duchową stronę życia.


Książka jest bezpośrednim objawieniem danym przez Pana Maitreyę (ang. Lord Maitreya), który był głównym nauczycielem w szkole misteriów duchowości znanej powszechnie, jako Ogród Edenu. Maitreya dogłębnie wyjaśnia, co spowodowało upadek człowieka, który, tak naprawdę, był upadkiem w niższy stan świadomości. W tym stanie umysłu, wszystko wydaje się być określane przez jego związek z dwoma przeciwległymi biegunami, takimi jak dobro i zło. Jednak w rzeczywistości oba bieguny są zdefiniowane przez umysł, który jest oddzielony od jedności z Bogiem jedynie przez swoje wyobrażenia.


Maitreya wyjaśnia, dlaczego dla uczniów w szkole duchowych inicjacji było koniecznością eksperymentowanie z "poznaniem dobrego i złego". Tak więc, upadek nie był spowodowany przez eksperymentowanie uczniów, ale ich przez ich niechęć do wzięcia odpowiedzialności za podejmowania własnych decyzji. Uczniowie wykorzystywali następnie dualistyczną świadomość, aby "usprawiedliwić" oddzielenie od nauczyciela i wiele osób nie podtrzymuje tę decyzję do dnia dzisiejszego. Tak więc, jedynym sposobem, aby dokonać duchowego postępu poza pewien punkt jest ponownie pogodzenie się ze swoim duchowym nauczycielem.


Maitreya wyjaśnia również, że religie zewnętrznej ścieżki faktycznie zostały stworzone w celu uzasadnienia podtrzymywania decyzji niewracania do duchowego nauczyciela. Religie dają do zrozumienia, że można dostąpić zbawienia bez pojednania się z nauczycielem, a tym samym z Bogiem. Maitreya prezentuje następnie potrzebę zmiany w debacie religijnej, którą wszyscy ludzie duchowości mogą pomóc zaistnieć.


Maitreya daje również głęboki opis tego, jak działa cały wszechświat, łącznie z wyjaśnieniem pochodzenie zła, istnienia sfer stworzenia ponad i po naszą własną, wieku Ziemi i wiele etapów ewolucji, które miały miejsce w ziemskiej szkole, odkąd pierwsze samoświadome istoty zamieszkają Planetę dwa i pół miliarda lat temu. Te objawienia pomogą ci zatem dostrzec wielki obraz, a tym samym otrzymać odpowiedzieć na wiele pytań pomijanych przez wiele innych duchowych czy religijnych nauk.


Niniejsza książka nie będzie w żaden sposób spolegliwa z istniejącymi ludzkimi przekonaniami czy ich systemami przeświadczeń. Odkrywa ona nowe obszary i dlatego nie jest dostosowana do oczekiwań określonej grupy ludzi o określonym systemie przekonań. Podaje ona prawdę w sposób uniwersalny i całkowicie pozostawia w gestii czytelnika, jak on czy ona odpowie na tę prawdę. W ten sposób odpowiedzialność jest złożona tam, gdzie jest jej miejsce, a mianowicie na tobie. Niech ci, którzy chcą przekroczyć swoje dotychczasowe przekonania odkryją wyższą prawdę, kim są i skąd pochodzą.Spis treści

 

Wprowadzenie
Czego możesz spodziewać się po tej książce?

Klucz 1
W jaki sposób otrzymać odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące życia?

Klucz 2
Wejrzenie poza bożyszcza przedstawiające Boga

Klucz 3
Dlaczego nie ma niezbitego dowodu na to, że Bóg istnieje?

Klucz 4
Cel tego wszechświata

Klucz 5
Być czymś WIęcEJ lub być czymś mniej – oto jest prawdziwe pytanie

Klucz 6
Co jest celem praw Boga

Klucz 7
Kosmiczny proces wzrastania

Klucz 8
Jak istoty ludzkie straciły kontakt ze swoimi duchowymi nauczycielami

Klucz 9
Zrozumieć Chrystusa i antychrysta

Klucz 10
Co naprawdę wydarzyło się w Ogrodzie Edenu?

Klucz 11
Co to znaczy być duchowo odrodzonym?

Klucz 12
Podążasz za prawdziwym czy za fałszywym nauczycielem?

Klucz 13
Dlaczego w ogrodzie Edenu przebywał wąż?

Klucz 14
Różnica między współtwórcami a aniołami

Klucz 15
Krótka historia planety Ziemi

Klucz 16
Jak doszło do duchowej ewolucji?

Klucz 17
Skąd pochodzisz i dlaczego żyjesz na Ziemi?

Klucz 18
Dlaczego dobrzy ludzie popełniają złe czyny?

Klucz 19
Oddzielić się od dualistycznych tożsamości

Klucz 20
Prawda o bezbożnej religii

Klucz 21
Jak nie-dualistyczne /duchowe/ nauczanie staje się dualistyczną religią

Klucz 22
O tym jak istoty upadają

Klucz 23
Jak ślepi przywódcy podchodzą do religii

Klucz 24
Odkryj Twoją misję na Ziemi

Klucz 25
Przezwyciężenie dualistycznej mentalności

Klucz 26
Jak możesz spełnić Twoją misję na Ziemi

Klucz 27
Kto może uwolnić świat od dualistycznej religii?

Klucz 28
Jak pomóc uwolnić ludzi od dualistycznej mentalności?

Klucz 29
Jak uwolnić się od fałszywych nauczycieli?

Klucz 30
Tworzenie nowego otwarcia w religijnej debacie

Klucz 31
Jak musi zmienić się religia?

Klucz 32
Nie-dualistyczne interakcje

Klucz 33
Głoście nie-dualistyczną ewangelię wszelkiemu stworzeniu

Epilog
Odwieczne wyzwanie Chrystusa


Wprowadzenie

 

Czego możesz spodziewać się po tej książce?

Niniejsza książka nie jest przeznaczona dla wszystkich – z tego prostego powodu, że nie każdy gotowy jest na przyjęcie nauczania, które ona przekazuje. Książka ta jest darem od duchowych nauczycieli ludzkości dla tych, którzy pragną całej prawdy o drodze do duchowego wyzwolenia. Oczywiście, istnieje wiele religijnych i duchowych organizacji, które pretendują do posiadania tej prawdy i twierdzą, że została już ona zdefiniowana przez ich doktryny. W rzeczywistości jednak takie ziemskie organizacje zbyt często ograniczają duchową wolność ludzi poprzez zbiory sztywnych doktryn i rytuałów. Niniejsza książka jest dla tych, którzy są gotowi rozważyć przyczynę łatwego do zaobserwowania zjawiska, a mianowicie tego, że religia, zamiast dawać ludziom większą duchową wolność, często tę ich wolność ogranicza. Ujawnione zostaną w niej ukryte siły, które działają w życiu religijnym na tej Planecie; siły, które często dopuszczają się perwersji pierwotnego celu religii. Celem tego jest danie ludziom – kiedy żyją na Ziemi – wolności bycia duchowymi istotami, którymi zostali stworzeni. 


Kiedy mówię, że nie każdy jest gotowy na przyjęcie treści zawartych w tej książce, moje stwierdzenie w żadnym sensie nie zawiera osądu czy wartościowania. Nie próbuję sugerować, że ci, którzy są gotowi, są bardziej wysublimowani czy też duchowo rozwinięci niż ci, którzy gotowi nie są. My, prawdziwi duchowi nauczyciele ludzkości, nie mamy powodów, aby osądzać i nie posługujemy się ludzkim wartościowaniem. Jest tak z tego prostego powodu, że wznieśliśmy się ponad dualistyczne uwarunkowania, które są źródłem wszelkich osądów – ponad uwarunkowania, które zostaną dokładnie wyjaśnione w kolejnych rozdziałach książki. W rzeczy samej, ponieważ jesteśmy ponad dualizmem, nie mamy potrzeby udawania, która jest tak powszechna wśród członków ruchów religijnych. Dlatego nie próbuję tutaj podsycać pychy osób, które używają duchowości dla zaspokojenia swojej potrzeby czucia się lepszymi od innych.


Moje stwierdzenie ma na celu wprowadzenie dozy praktycznego realizmu. Wiem, że nie każdy jest na tę książkę gotowy, jednak wiem również, że każdy ma w sobie potencjał do bycia gotowym – jeśli zechce dokonać odpowiedniej adaptacji. Powyższe prowadzi nas do rozważań na temat tego, jak wiele wysiłku należy włożyć w to, aby lektura tej książki przyniosła Ci jak najwięcej korzyści.

 

Podstawowy dylemat, przed którym stoją wszyscy szukający duchowej prawdy

Kiedy spoglądamy na ludzki ród, widzimy z całą oczywistością, że wiele osób nie wykazuje żadnego zainteresowania duchową stroną życia. Niektórzy aktywnie zaprzeczają istnieniu jakiejkolwiek duchowej sfery, podczas gdy inni pozostają obojętni i całkowicie skupiają się na materialnym świecie i jego przyjemnościach czy problemach. Obserwacja ta prowadzi wiele osób do wniosku, że duchowi nauczyciele ludzkości oceniają ludzi według ich zainteresowania duchowością. Wiele osób wydaje się myśleć, że Bóg najbardziej kocha tych, którzy są religijni – a konkretnie, wyznawców ich religii – bardziej niż innych ludzi. Osoby te mogą uważać, że książka ta jest przeznaczona dla tych, którzy otwarcie deklarują swą religijność czy duchowość.


W rzeczywistości, duchowy nauczyciel nie ocenia ludzi na podstawie tego, jak wyrażają się w zewnętrznym świecie. Nasz wzrok sięga poza to, co można zobaczyć na zewnątrz – przyglądamy się wewnętrznej kondycji pełni istoty danej osoby. Nie zajmujemy się tym, w co ludzie w swoim zewnętrznym umyśle obecnie wierzą lub nie wierzą. Interesuje nas jedynie to, w jakim stopniu dana osoba skłonna jest wykraczać poza swoje wierzenia i swój system przeświadczeń. Jesteśmy duchowymi nauczycielami, a zatem naszym powołaniem jest nauczanie i jeśli mamy ludzi czegokolwiek nauczyć, muszą oni być otwarci na przyjęcie duchowej wiedzy. Aby stać się otwartym na jej przyjęcie, człowiek musi być skłonny wykroczyć poza swoją aktualną mentalną klatkę. Dlaczego tak jest? 


Niektórzy mogą sądzić, że wszyscy, którzy postrzegają siebie jako osoby religijne czy duchowe, powinni być otwarci na przyjęcie głębszego rozumienia duchowej rzeczywistości i dlatego powinni być otwarci na przyjęcie duchowej wiedzy. Niestety, nie zawsze tak jest. Aby stać się otwartym na jej przyjęcie, trzeba otworzyć się na myśl, że o duchowej stronie życia można się dowiedzieć czegoś więcej niż to, co definiuje mój aktualny system przekonań, moja mentalna klatka. Jak łatwo może dostrzec każdy, kto gotowy jest uczciwie się temu przyjrzeć, ci, którzy ukształtowali już swój duchowy czy religijny system przekonań, często zamykają swoje umysły na jakąkolwiek wiedzę, która poza ten system wykracza. Przykładowo, wielu ludzi religii obawia się rozważać idee, które wykraczają poza oficjalną doktrynę ich religii albo są z nią sprzeczne. Sądzą oni, że rozważanie takich idei jest niebezpieczne i że jeśli tylko otworzą swoje umysły na cokolwiek poza „bezpieczną” ramę ich systemu przekonań, który uważają za jedyną prawdziwą religię, spadną na nich różne nieszczęścia. Jest to bardzo niefortunne, ale religia, niestety, często zamyka umysły ludzi na głębsze zrozumienie życia i sprawia, że prawdziwi duchowi nauczyciele, którzy zawsze poszukują możliwości pogłębienia ludzkiego rozumienia, nie mogą do nich dotrzeć.


Widzimy teraz, co jest podstawowym dylematem, z którym mierzy się każdy szukający duchowej prawdy: Oto posiadasz już pewną wiedzę na temat duchowej strony życia i najprawdopodobniej otrzymałeś ją za pośrednictwem jednej czy kilku religii, guru albo duchowych nauk. Wiedza ta tworzy system przekonań, mentalną klatkę i daje Ci poczucie bezpieczeństwa, a nawet poczucie tożsamości. Jeśli jednak zacząłeś czytać tę książkę, to z pewnością uważasz, że jesteś szukającym duchowej prawdy, co oznacza, że masz pytania związane z zagadnieniami o charakterze duchowym, na które dotychczas nie otrzymałeś odpowiedzi. Musisz mieć wewnętrzne poczucie, że Twoje poszukiwanie prawdy nie zakończyło się w pełnym sukcesem. Wyczuwasz, że istnieje głębsza duchowa wiedza i tęsknisz za głębszym zrozumieniem. Tak więc, główny dylemat, który decyduje o tym, czy jesteś otwarty na przyjęcie duchowej wiedzy, jest bitwą, przeciąganiem liny pomiędzy dwoma siłami w Twojej psychice:


  • Istnieje siła, która sprawia, iż lgniesz do tego, co już znasz. Siłę tę charakteryzuje nienasycona potrzeba bezpieczeństwa, uczucie, że już jesteś zbawiony – i siła ta chce, abyś wierzył, że podążając za zewnętrznym systemem przekonań uzyskujesz gwarancję zbawienia. Siła ta jest tym, co będę nazywać ego i co opiszę bardziej szczegółowo w dalszej części książki. Na tym etapie ważne jest to, aby zrozumieć, że ci, którzy idą za głosem ego, będą czytać książkę o duchowości przede wszystkim po to, by utwierdzić się w swoim systemie przeświadczeń. Kiedy zatem napotkają stwierdzenia, które kwestionują ich przeświadczenia lub wykraczają poza nie, to osądzą tę książkę, jako fałszywą, często wykorzystując jedno jedyne stwierdzenie do tego, aby móc ją odrzucić. Tacy ludzie oczywiście nie są – w naszym rozumieniu – gotowi się uczyć i książka ta nie jest dla nich.
  • Istnieje również siła, która nigdy nie przywiera do żadnej wiedzy wyrażonej w słowach czy wyobrażeniach tego świata. Siła ta zawsze pragnie inspirować Cię do tego, abyś wykraczał poza swą mentalną klatkę i osiągał głębsze zrozumienie. Ta siła jest głosem Twojego Wyższego Ja, Twego duchowego ja – i dlatego opiszę ją wkrótce bardziej szczegółowo. Ludzie, którzy słuchają tego głosu, zawsze starają się poszerzyć swoją mentalną klatkę a niektórzy wręcz zrozumieli, że ostatecznym celem duchowego wzrastania jest wymknięcie się z wszystkich ludzkich klatek.


Widzimy teraz, że czynnikiem decydującym o Twoim otwarciu na przyjęcie duchowej wiedzy jest wzajemna proporcja tych dwóch sił. Do jakiego stopnia lgniesz do swoich aktualnych przeświadczeń, a do jakiego stopnia jesteś gotów poza nie wykroczyć?

Powyższe może Ci pomóc rozpoznać podstawową rzeczywistość, która rządzi całym ludzkim rozwojem. Tym, co utrzymuje ludzi w ograniczeniach i cierpieniu, jest niewiedza. Ludzkie społeczności wyszły ze stadium mieszkańców jaskiń dokładnie dlatego, że obecnie ludzie rozumieją wszystkie aspekty życia o wiele głębiej niż ludzie w czasach prehistorycznych. Kluczem do Twego duchowego rozwoju jest zatem konieczność pogłębienia Twego rozumienia duchowej strony życia, zdobycie mądrości – „Podstawą wszystkiego jest mądrość; zdobywaj mądrość i za cały swój majątek zdobywaj roztropność.” (Prz. 4:7, UBG, Unowocześniona Biblia Gdańska). W jaki sposób jednak możesz pogłębić swoje rozumienie? Gdzie możesz znaleźć głębszą mądrość? Otóż, głębszą mądrość odnaleźć możesz jedynie dzięki wyjściu poza Twoją aktualną mentalną klatkę. Jeśli można by ją było znaleźć wewnątrz niej, już byś tę mądrość miał i znalazłbyś odpowiedzi na Twoje pytania. Podstawowym życiowym faktem jest zatem to, że głębszy poziom rozumienia osiągną tylko ci, którzy skłonni są wykraczać poza swoje mentalne klatki. Bycie otwartym na przyjęcie duchowej wiedzy oznacza bycie skłonnym do wyjścia poza swoją mentalną klatkę – nie bezkrytycznie, ale z odpowiednim rozróżnianiem, co zostanie wyjaśnione później.

 

Za którym głosem podążysz?

Na pytanie, czy jesteś otwarty na przyjęcie duchowej wiedzy ja, oczywiście, nie mogę odpowiedzieć. Możesz to uczynić tylko Ty. Pozwól mi jednak dać Ci pewną wskazówkę. Duchowi nauczyciele ludzkości mówią, że "Kiedy uczeń jest gotów, pojawia się nauczyciel ". Oznacza to, że nie będziesz mógł znaleźć duchowej nauki – ani też dostrzec jej wartości – dopóki nie będziesz gotów podążać duchową ścieżką. Bycie gotowym jest w rzeczy samej kwestią wewnętrznej kondycji całości Twojej istoty. Jest jednak całkiem możliwe – i często spotykane – że ludzie są gotowi na przyjęcie wyższego nauczania na wewnętrznych poziomach swojej istoty, ale ich zewnętrzne umysły blokują akceptację nowej nauki, powodując, że kurczowo trzymają się tego, co jest im znane.


I tak, jeśli znalazłeś tę książkę i przeczytałeś ją do tego miejscu, to mogę Cię zapewnić, że – na wyższym poziomie swojej istoty – jesteś gotowy na nauczanie, które ta książka oferuje. Jest jednak możliwe, że część Twojego zewnętrznego umysłu, Twoje ego, będzie stawiać opór jej dalszej lekturze lub akceptacji jej nauk. Aby przezwyciężyć ten opór, musisz uświadomić sobie istnienie głosu ego, który będzie próbował blokować Twoją akceptację idei, mogących uwolnić Cię od jego kontroli. Ego może być bardzo donośnym głosem, który będzie starał się wykorzystywać Twoje lęki, sprawiając, iż będziesz się obawiał, że niektóre idee tej książki są fałszywe i zaprowadzą Cię do piekła. Jednakże ego może być również bardzo subtelnym i przekonującym głosem, który może sprawić, iż uwierzysz, że nie musisz kwestionować i rozszerzać swej aktualnej mentalnej klatki. Sprawi on, iż będziesz myślał, że wiesz już wszystko, co powinieneś wiedzieć lub że nauki w tej książce stoją niżej od Twych obecnych przekonań. Przesłaniem tego jest zapewnienie, że możesz nadal bezpiecznie przebywać tam, gdzie jest Ci wygodnie, co oznacza, że ego ma Cię pod swoją kontrolą.


Zwróć uwagę na to, co tutaj mówię. Ja w żaden sposób nie proszę Cię o ślepe zaakceptowanie nauczania, które daję w tej książce. To, co tu naprawdę mówię, sprowadza się do tego, że jeśli znalazłeś tę książkę, to Twoja wyższa istota wie, że może ona dać Ci klucze do Twojej duchowej wolności. Jednakże ta wolność nie może być zdobyta przez ślepą wiarę w treści tej książki. Możesz ją osiągnąć jedynie używając jej nauk, jako klucza do odblokowania wewnętrznego zrozumienia, które już masz w Twojej wyższej istocie. Innymi słowy, prawdziwym kluczem do duchowego wzrastania jest doprowadzenie Twego zewnętrznego umysłu do harmonii z Twoją wyższą istotą – co jest konceptem, który szczegółowo później wyjaśnię. Obecnie, po prostu pragnę zwrócić Twoją uwagę na fakt, że nie proszę Cię, abyś mi wierzył lub wierzył w moje stwierdzenia zawarte w tej książce. Proszę Cię, abyś uważnie patrzył poza zewnętrzny umysł i wszedł w łączność z Twoją wyższą istotą. Proszę Cię, abyś nie wierzył zewnętrznemu nauczaniu w tej książce, ani też zewnętrznym naukom, do którego przywiązane jest Twoje się ego. Proszę, abyś wszedł w Twoje wnętrze i odblokował wewnętrzną zdolność do poznania tego, co jest ważne, aby wiedzieć, aby doprowadziło Cię do wyższego poziomu zrozumienia.


Prawdziwym kluczem do osiągnięcia maksymalnej korzyści z tej książki jest angażowanie się w proces autorefleksji. Czytając ją, badaj swoje reakcje na zawarte w niej konstatacje. Bądź świadomy głosu ego, które zawsze będzie sprzeciwiać się Twojemu rozwojowi. Bądź również świadomy subtelnego, wewnętrznego głosu, który zawsze inspiruje Cię do wychodzenia poza Twoją mentalną klatkę i do sięgania po większą wolność, która pochodzi tylko z wewnętrznej wiedzy. Ta wewnętrzna wiedza nie jest automatycznym wynikiem wiary w zewnętrzne nauczanie. Można jednakże użyć zewnętrznych nauk, aby stymulować proces uzyskiwania odpowiedzi z wewnątrz. Więcej o tym powiem w dalszych częściach książki.

 

Zewnętrzny zbawiciel a wewnętrzna ścieżka

Przyjrzyjmy się temu, jak obie wyżej opisane siły przejawiły się w życiu religijnym tej Planety. Wiele religii podążyło za wyraźnym wzorem – i chociaż później omówię to szczegółowo – chcę, abyś o tym wiedział już na obecnym, wczesnym etapie. Większość religii została ufundowana przez osobę, która osiągnęła bezpośrednie połączenie z duchowym światem. Osoba ta stała się otwartą bramą, przez którą duchowi nauczyciele ludzkości wnieśli nowe duchowe nauczanie. To nauczanie miało na celu danie ludziom duchowej wolności, co oznacza, że miało ono pomóc ludziom w nawiązaniu wewnętrznej łączności z ich wyższym ja i z duchowym światem. Nowe nauczanie było – w swojej pierwotnej formie – głosem, który wzywał ludzi do wykraczania poza ich stare mentalne klatki i do otwarcia umysłów dla wyższego zrozumienie. Lider nowej religii miał być przykładem do naśladowania a nie wyjątkiem. Miał pokazać, że wszyscy mogą wejść do swego wnętrza i osiągnąć wyższe zrozumienie.


Jednakże, niemalże we wszystkich religiach, ostatecznie to ego przejęło inicjatywę i zaprezentowało ich założycieli, jako tych, którzy byli tak dalece poza i ponad pozostałymi ludźmi, iż nikt nie może podążać ich śladami. Pragnienie bezpieczeństwa ze strony ego, jego pragnienie gwarancji zbawienia, przemieniło oryginalne nauczanie w sztywną doktrynę, która prezentuje zewnętrzny kościół lub zewnętrznego zbawiciela, jako jedyny sposób zbawienia. Przykładowo, kiedy Jezus powiedział: „Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie." (J 14:6, UBG), to nie chciał przez to powiedzieć, że zewnętrzna, chrześcijańska religia jest jedyną drogą do zbawienia. Jest to wyraźnie widoczne w innej wypowiedzi, w której Jezus nauczał, że Królestwo Boże jest w was (Ł 17:21). Kiedy połączysz te dwa stwierdzenia to widzisz, że jedyną drogą do Ojca, jedyną drogą do zbawienia, jest stać się jednym z Chrystusem, ze świadomością Chrystusa, którą Jezus ucieleśniał, a tym samym był On przykładem dla wszystkich, „którzy mają oczy, aby widzieć”. Prawdziwym znaczeniem jest tutaj to, że nikt nie dojdzie do Ojca, chyba że stanie się jednością z świadomością Chrystusa „pozwalając, aby ten sam umysł był w tobie, który był w Chrystusie Jezusie” (Fil 2:5).


Moim celem jest ukazanie Ci, że bycie zbawionym – czy jakkolwiek zechcesz nazwać ostateczną transcendencję ludzkich ograniczeń – nie jest zewnętrznym, mechanicznym procesem. Nie chodzi tu o to, aby być członkiem jakiegoś konkretnego kościoła, wierzyć w jego doktryny i brać udział w jego rytuałach. Jest to wewnętrzny, twórczy proces, który wymaga od Ciebie zasadniczej zmiany Twojej świadomości, aby – jak to wyjaśnił Jezus – móc duchowo się odrodzić, (J 3:3). Jako prawdziwi duchowi nauczyciele pragniemy widzieć jak wznosisz się ponad ludzką kondycję, ale jednocześnie wiemy, że musi to nastąpić w ramach najważniejszego prawa tego wszechświata, a mianowicie Prawa Wolnej Woli. Ja nie mogę zmienić Twojej świadomości za Ciebie – tylko Ty możesz ją zmienić. Musisz to zrobić świadomie, wiedząc jak wznieść się ponad dualizm, który prowadzi do wszelakich cierpień

Najważniejsze jest to, że aby stać się osobą gotową, by móc się uczyć, Ty czy Ona musicie zdawać sobie sprawę z tego, że jedyną drogą ku duchowej wolności jest zmiana świadomości. A ta zmiana może być dokonana tylko przez Ciebie. Mogę dać Ci klucze do duchowej wolności, co uczynię w tej książce. Jednakże jej zamki są zaryglowane w Twoim umyśle, a więc to Ty musisz zdecydować się na włożenie kluczy do tych zamków i na otwarcie drzwi, które prowadzą do wolności. Ani ja, ani nikt inny nie może zrobić tego za Ciebie. Zatem tak naprawdę nie postawisz kroku na drodze ku duchowej wolności, dopóki nie zaakceptujesz tego faktu i nie przejmiesz odpowiedzialności za zmianę tego, co jest – lub co powinno być – Twoją osobistą sferą, a mianowicie Twojego umysłu. Dopiero wtedy, gdy będziesz gotów uznać potrzebę zmiany Twego stanu świadomości i zaakceptować Twoją odpowiedzialności za uczynienie tego – staniesz się w pełni otwartym, aby móc się uczyć. I tylko wtedy, gdy jesteś w pełni otwarty, aby się uczyć, wyciągniesz pełną korzyść z tej książki.


Celem tego wprowadzenia jest opowiedzieć Ci, co ta książka uczyni i czego dla Ciebie ona nie uczyni, abyś miał jaśniejszy jej obraz. Książka ta da Ci klucze do duchowej wolności, ale samej duchowej wolności Ci nie da. Musisz użyć danych Ci w niej kluczy, aby odblokować zamki w Twoim umyśle, które blokują Twoją wolność. I to jest praca, którą żadna księga, ani żaden duchowy nauczyciel (czy to na Ziemi czy w duchowym świecie) nie mogą za Ciebie zrobić. Tak więc, pozostaje nieuniknionym fakt – fakt, któremu ego będzie do końca zaprzeczać – że to ty jesteś ostatecznie odpowiedzialny za osiągnięcie duchowej wolności. Nikt nie może zmienić Twojej świadomości za Ciebie, bo stan Twojej świadomość leży w twojej gestii.

  

Kim jestem?

Pozwól, że dam Ci wyraźniejszy obraz tego, kim jestem. Jeśli spojrzymy na historię, to dostrzeżemy, że przez wieki i tysiąclecia istoty ludzkie dokonują postępu w swoim zrozumieniu siebie i świata, w którym żyją. Można dostrzec również postęp w przyrodzie w kierunku coraz bardziej złożonych form życia. Z tego powodu większość ludzi powinna rozumować, że planeta Ziemia jest klasą szkolną, w której ludzie – jako jednostki i jako całość – mogą rozwijać się w kierunku wyższego poziomu zrozumienia. Co jest celem tego postępu?


Co jakiś czas na scenie świata pojawia się osoba, która wydaje się, być rozwinięta ponad przeciętność. Wielu ludzi szybko przykleja takim osobom etykietkę szaleńców lub podnosi ich do statusu idola i jest to tylko jeden z przykładów ludzkiej niechęci do wzięcia odpowiedzialności za własne życie. Faktem jest, że tacy ludzie jak Budda, Kriszna czy Jezus nie byli zasadniczo różni od Ciebie. Byli one jedynie bardziej zaawansowani w procesie uczenia się oferowanym wszystkim żyjącym na Ziemi. W rzeczywistości zademonstrowali oni końcowe kroki w kierunku ostatecznego ukończenia studiów – kroki, które wszyscy ludzie mają możliwość podjąć, jeśli zechcą wznieść się ponad wszystkie ludzkie ograniczenia.


Po zdaniu końcowego egzaminu – który bardziej szczegółowo opiszę w dalszych częściach tej książki – na stałe wzniesiesz się na wyższy poziom uczenia się. Otrzymasz rezydencję w świecie, który ludzie duchowości nazywają niebem, ale które my – używając terminologii nauki – moglibyśmy również nazwać wyższym spektrum wibracji, wyższy wymiarem, czy równoległym wszechświatem. Wstąpiwszy do tego świata, będziesz miał dwie możliwości. Możesz kontynuować rozwijanie się w niekończących się cyklach poszerzanej świadomości Boga. Możesz jednak pozostać z Ziemią, starając się pomóc tym, którzy są Twoimi duchowymi braćmi i siostrami, tym, którzy jeszcze nie zdali końcowego egzaminu – ale również i tym, którzy zostali przekonani, aby wierzyć, że żadnego ostatecznego egzaminu nie będzie lub tym, którzy nie mogą go zdać o własnych siłach.


Istnieje wiele istot w duchowym świecie, które podjęły decyzję o pomaganiu ludziom na Ziemi, by mogli oni podnieść swój poziom świadomości i zdać końcowy egzamin. Jesteśmy znani pod wieloma nazwami, ale w tym kontekście wolę nazywać nas "Wniebowstąpionym Zastępem" (ang. Ascended Host). Nazwa ta oznacza, że wstąpiliśmy z niższego do wyższego świata, a więc zasadniczo nie różnimy się od tych, którzy wciąż nie tego nie dokonali. Jestem jednym z członków Wniebowstąpionego Zastępu i jestem znany uczniom na Wschodzie i Zachodzie, jako Lord Maitreya. Niech będzie wiadomo, że Ogród Edenu (biblijny Raj – przyp. tłum.) był kosmiczną szkołą, szkołą inicjacji, w której byłem głównym nauczycielem. Byłem tym, kogo Biblia nazywa "Bogiem", ale nie byłem i nie jestem Bogiem w najwyższym znaczeniu, lecz reprezentantem Boga, pełniącym rolę głównego nauczyciela określonej grupy strumieni życia. Posiadam zatem gruntowne zrozumienie tego, co spowodowało upadek człowieka i jak możesz przezwyciężyć skutki tego zdarzenia – zdarzenie, które dotyczy wszystkich wcielonych istot na Ziemi.


Było dla mnie zaszczytem, aby służyć jako osobisty nauczyciel strumieniowi życia, który znasz pod imieniem Jezus. Kiedy Jezus nawiązywał w swych wypowiedziach do swego Ojca, to czasami nawiązywał do mnie, a czasami do Stwórcy. Jezus nie przyszedł na Ziemię, aby zostać podniesionym do rangi idola/bożyszcza, jako jedyny syna Boga. Przyszedł, na Ziemię, aby zademonstrować związek nauczyciela z uczniem, aby móc przejąć prawowitą rolę i zostać nauczycielem świata. Później wyjaśnię, jak ten cel został przeinaczony, poprzez ustanowienie Jezusa jako wyjątek, a nie jako przykład do naśladowania i pokażę Ci, jak możesz przestać tańczyć wokół tego złotego cielca i nie mieć innych nauczycieli, a jedynie żywego Chrystusa (Ex 20:3).


Piastuję kilka duchowych urzędów, a jednym z nich jest urząd "Wielkiego Inicjującego" /ang. Great Initiator/. Z ziemskiego punktu widzenia możesz to postrzegać jako stanowisko ministra edukacji. Moją posługą jest nadzorowanie nauczania ewoluujących istot na Ziemi czy też wprowadzanie ich w głębsze tajemnice życia. Dar niniejszej książki jest funkcją mojego urzędu. Nasza rada postanowiła, że nadszedł czas, aby zaoferować ewoluującym istotom na Ziemi pełną i niczym nieprzesłoniętą prawdę o Bogu, o religii i o ich związku z Bogiem.

 

Dlaczego ta książka jest inna?

Celem niniejszej książki jest danie Ci żywej prawdy, która nigdy wcześniej nie została publicznie zaprezentowana na tej Planecie. Powodem jest to, że kiedy oferujemy duchowe nauczanie, zazwyczaj dostosowujemy ją do poziomu świadomości upatrzonych odbiorców. Uzasadnienie tego podejścia powinno być jasne, gdy spojrzysz na religijny krajobraz na tej Planecie. Wielu ludzi pyta o fundamentalne kwestie życia, ale ograniczają oni rodzaj odpowiedzi, które są gotowi otrzymać. W większości przypadków używają istniejącego systemu przekonań – natury bądź to religijnej bądź naukowej – jako podstawy ograniczającej ich gotowości otrzymywania żywych odpowiedzi. Z powodu tej ludzkiej tendencji, my członkowie Wniebowstąpionego Zastępu – który służymy jako duchowi nauczyciele ewoluującym istotom na Ziemi – jesteśmy praktycznymi realistami. Kiedy zsyłamy duchowe nauczanie, nie staramy się dawać ludziom absolutnej i nieomylnej prawdy o Bogu. Starannie kreujemy nauczanie do określonej grupy ludzi i staramy się dawać im nauczanie, które mogą zaakceptować z ich obecnego poziomu świadomości, ale które równocześnie może im pomóc przekroczyć ten poziom świadomości.


Zawsze żywimy nadzieję, że ludzie wykorzystają każde nauczanie, aby wznieść się powyżej ich obecnego poziomu świadomości – aby móc pomnażać swoje talenty. Kiedy ludzie dokonują postępu, możemy dać im bardziej zaawansowane zrozumienie. Spojrzawszy na historię religii na tej Planecie, dostrzeżesz, że do tej pory byliśmy poważnie ograniczeni przez gotowość ludzi do wykraczania poza swoje istniejące przekonania i gotowość do zmiany swojego życia, aby otrzymać wyższą prawdę. Na szczęście zaczęło się to zmieniać i nasza rada stwierdziła, że planeta Ziemia osiągnęła już w tej kwestii poziom masy krytycznej. Obecnie żyje na świecie wystarczająco dużo ludzi, którzy są otwarci na żywą Prawdę i dlatego postanowiliśmy przekazać całą prawdę o religii na tej Planecie.


W każdym poprzednim nauczaniu zawsze pozostawiliśmy pewne kwestie bez poświęcania należnej im, wyczerpującej uwagi, a to dało niektórym ludziom możliwość ukrycia się pod powierzchnią pewnych przejawów. Ludzie mogli studiować nasze nauki i rozumieć je intelektualnie – nie patrząc w lustro i nie stosując ich do samych siebie. Dlatego można było widzieć tak wielu ludzi religii, którzy nie żyli swoimi przekonaniami, którzy sami nie chcieli żyć tym, czego nauczali innych. To właśnie dlatego istniało dotąd tyle miejsca na hipokryzję w religii. I to dlatego tak wiele religii podążało za tym samym wzorem stania się sztywnymi i dogmatycznymi, oferując gotowe odpowiedzi, a jednocześnie odmawiając ludziom dostępu do klucza poznania (Ł 11:52), który mógł im dać odpowiedzi żywe.

Nauczanie, które oferuję w tej książce, wykracza daleko poza to podejście i nikomu nie pozostawia miejsca, aby mógł się skrywać za jego intelektualną interpretacją. Podstawowa dynamika życia na Ziemi będzie odsłonięta do tego stopnia, że tylko ci, którzy są zupełnie zaślepieni, nie dostrzegą belki we własnym oku. Prawda jest mieczem obosiecznym, a jedno z jego ostrzy – gotowe do przecięcia iluzji, które ludzie utrzymuje się o sobie i o Bogu – jest zawsze skierowane ku trzymającemu miecz. Ta książka wyzwoli tylko tych, którzy są gotowi wyzwolić się z tych iluzji. Ci, którzy przywierają się do swoich złudzeń, doświadczą gorączkowych działań ze strony swego ego, próbującego wymyślić powody, aby odrzucili tę książkę.


Mądrymi są ci uczniowie, którzy kontrolują samych siebie i demaskują swoje ego, sprzeciwiające się ich postępowi na drodze do pełnej jedności z Prawdą Życia. Ale nie lękaj się, bo Ja dam Ci wiedzę, która odsłoni i odrzuci ego i wszystkie siły, które sprzeciwiają się Twojej drodze ku końcowemu egzaminowi – doświadczając inicjacji, która pozwoli Ci zrozumieć podstawową tajemnicę życia na Ziemi, tajemnicę, która jak dotąd nie została wyartykułowana. W tej książce jednak tajemnica ta po raz pierwszy zostanie publicznie ogłoszona, aby ci, którzy są na to gotowi, mogli przezwyciężyć owego ostatecznego wroga, którego Biblia nazywa śmiercią (1Kor 15:26), a którego prawdziwą tożsamość niewielu zrozumiało.


Chcę wyjaśnić, że niniejsza książka stanowi jedynie część całości. Drugą jej częścią jest książka podyktowana przez Matkę Maryję pod tytułem „A Course of Abundance” (Kurs Obfitości). Obie tworzą polaryzację reprezentującą dwie podstawowe siły stworzenia, Alfę i Omegę. Książka Matki Maryi przyjmuje podejście Omegi, wychodząc od obecnego poziomu świadomości i wyjaśnia, jak systematycznie wzrastać ponad ten poziom. Niniejsza książka ma podejście Alfa oferując Ci wielki obraz, ogólny ogląd. Następne książki, dopełnią zadania i uwzględnią wszystkie cztery elementy Istoty Boga.


Niniejsza książka nie będzie w żaden sposób spolegliwa z istniejącymi ludzkimi przekonaniami czy ich systemami przeświadczeń. Odkrywa ona nowe obszary i dlatego nie jest dostosowana do oczekiwań określonej grupy ludzi o określonym systemie przekonań. Podaje ona prawdę w sposób uniwersalny i całkowicie pozostawia w gestii czytelnika, jak on czy ona odpowie na tę prawdę. W ten sposób odpowiedzialność jest złożona tam, gdzie jest jej miejsce, a mianowicie na Tobie. Niech ci, którzy chcą przekroczyć swoje dotychczasowe przekonania odkryją wyższą prawdę, kim są i skąd pochodzą.


Nowe komentarze

06.08 | 15:07

Dziękuję za informację. Pozdrawiam Monika P.

06.08 | 13:03

Pani Moniko, o ile wiem, to obecnie wygłaszanie są o godź. 7, 12 i 19-tej inwokacja na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie. Póki co, każdy wygłasza je indywidualnie. Z serdecznościami! P. K.

06.08 | 11:39

czy są osoby mówiące dekret za Polskę np. niedzielę o 21:00 ? pytam bo jest napisane, że dwie , trzy osoby mają wygłaszać ten dekret.

25.02 | 09:49

Z serca polecam albo "Jak TY możesz zmienić świat" albo "Ku pełni wyzwolenia kobiet" . Z serdecznościami! P. K.

Podziel się stroną