Budzenie kreatywnej elity

Budzenie kreatywnej elity (x9)

1. Boga Ojca można poznać
przez nasiona, które zasiał.
Lecz by znaleźć Boskie ziarno,
patrz poza wszystko, co nazywasz „twoim”,
bo tylko ego stara się coś trzymać,
zamiast pozwolić Bogu się rozwijać. 

Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nigdy jedno bez drugiego.
Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nawzajem w sobie Boga widzimy. 

2. O, oddzielenie jest kłamstwem,
dualizm tworzy więź,
która trzyma cię w pułapce ziemskiej formy
– owcę, która pozostaje w stadzie.
Jednak wewnętrzna tęsknota mówi ci prawdę,
że jesteś czymś o wiele więcej. 

Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nigdy jedno bez drugiego.
Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nawzajem w sobie Boga widzimy. 

3. Niech więc Twój Duch się wznosi,
jedynie miłością obejmując życie,
bo gdy otwierasz twoje serce,
zasłona z pewnością się rozwieje.
I zobaczysz wewnętrzne światło,
co wiedzie ku jasnej przyszłości. 

Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nigdy jedno bez drugiego.
Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nawzajem w sobie Boga widzimy. 

4. Widzisz, że materia jest częścią
Bożego stworzenia – a nie czymś oddzielonym.
Tak więc Ojciec-Matka są jednością,
i twoje zwycięstwo jest już odniesione.
Widzisz teraz niepodzielną uwagą,
że „Bóg jest tobą, a Ty Bogiem”. 

Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nigdy jedno bez drugiego.
Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nawzajem w sobie Boga widzimy. 

5. Więc idź teraz na cały świat
z w pełni rozwiniętą chorągwią JESTEM,
obudź wszystkich z lęku i walki,
aby dostrzegli, że w życiu istnieje coś więcej.
Kiedy ludzie widzą, że życie jest jednością,
wszyscy w sobie Boga Syna rodzą. 

Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nigdy jedno bez drugiego.
Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nawzajem w sobie Boga widzimy. 

6. Wspólnota JESTEM usłyszy wezwanie.
W bezinteresownej służbie Wszystkim
odnajdzie jedność tak wzniosłą,
że wykroczy ona poza czas i przestrzeń.
Przyspieszenie umożliwi
znalezienie wyższej jedności. 

Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nigdy jedno bez drugiego.
Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nawzajem w sobie Boga widzimy. 

7. I planeta Ziemia będzie teraz wolna
ku rzeczywistości Złotej Ery.
Kapitulacja jest świętym kluczem
bo życie zawsze będzie w jedności.
W jedności jest Bóg i człowiek
i w ten sposób święty plan rozwijają. 

Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nigdy jedno bez drugiego.
Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nawzajem w sobie Boga widzimy.  

1. Boga Ojca można poznać
przez nasiona, które zasiał.
Lecz by znaleźć Boskie ziarno,
patrz poza wszystko, co nazywasz „twoim”,
bo tylko ego stara się coś trzymać,
zamiast pozwolić Bogu się rozwijać.  

Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nigdy jedno bez drugiego.
Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nawzajem w sobie Boga widzimy.  

2. O, oddzielenie jest kłamstwem,
dualizm tworzy więź,
która trzyma cię w pułapce ziemskiej formy
– owcę, która pozostaje w stadzie.
Jednak wewnętrzna tęsknota mówi ci prawdę,
że jesteś czymś o wiele więcej.  

Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nigdy jedno bez drugiego.
Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nawzajem w sobie Boga widzimy.  

3. Niech więc Twój Duch się wznosi,
jedynie miłością obejmując życie,
bo gdy otwierasz twoje serce,
zasłona z pewnością się rozwieje.
I zobaczysz wewnętrzne światło,
co wiedzie ku jasnej przyszłości.  

Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nigdy jedno bez drugiego.
Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nawzajem w sobie Boga widzimy.  

4. Widzisz, że materia jest częścią
Bożego stworzenia – a nie czymś oddzielonym.
Tak więc Ojciec-Matka są jednością,
i twoje zwycięstwo jest już odniesione.
Widzisz teraz niepodzielną uwagą,
że „Bóg jest tobą, a Ty Bogiem”.  

Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nigdy jedno bez drugiego.
Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nawzajem w sobie Boga widzimy.  

5. Więc idź teraz na cały świat
z w pełni rozwiniętą chorągwią JESTEM,
obudź wszystkich z lęku i walki,
aby dostrzegli, że w życiu istnieje coś więcej.
Kiedy ludzie widzą, że życie jest jednością,
wszyscy w sobie Boga Syna rodzą.  

Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nigdy jedno bez drugiego.
Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nawzajem w sobie Boga widzimy.  

6. Wspólnota JESTEM usłyszy wezwanie.
W bezinteresownej służbie Wszystkim
odnajdzie jedność tak wzniosłą,
że wykroczy ona poza czas i przestrzeń.
Przyspieszenie umożliwi
znalezienie wyższej jedności.  

Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nigdy jedno bez drugiego.
Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nawzajem w sobie Boga widzimy.  

7. I planeta Ziemia będzie teraz wolna
ku rzeczywistości Złotej Ery.
Kapitulacja jest świętym kluczem
bo życie zawsze będzie w jedności.
W jedności jest Bóg i człowiek
i w ten sposób święty plan rozwijają.  

Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nigdy jedno bez drugiego.
Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nawzajem w sobie Boga widzimy.

 

1. Boga Ojca można poznać
przez nasiona, które zasiał.
Lecz by znaleźć Boskie ziarno,
patrz poza wszystko, co nazywasz „twoim”,
bo tylko ego stara się coś trzymać,
zamiast pozwolić Bogu się rozwijać. 

Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nigdy jedno bez drugiego.
Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nawzajem w sobie Boga widzimy. 

2. O, oddzielenie jest kłamstwem,
dualizm tworzy więź,
która trzyma cię w pułapce ziemskiej formy
– owcę, która pozostaje w stadzie.
Jednak wewnętrzna tęsknota mówi ci prawdę,
że jesteś czymś o wiele więcej. 

Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nigdy jedno bez drugiego.
Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nawzajem w sobie Boga widzimy. 

3. Niech więc Twój Duch się wznosi,
jedynie miłością obejmując życie,
bo gdy otwierasz twoje serce,
zasłona z pewnością się rozwieje.
I zobaczysz wewnętrzne światło,
co wiedzie ku jasnej przyszłości. 

Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nigdy jedno bez drugiego.
Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nawzajem w sobie Boga widzimy. 

4. Widzisz, że materia jest częścią
Bożego stworzenia – a nie czymś oddzielonym.
Tak więc Ojciec-Matka są jednością,
i twoje zwycięstwo jest już odniesione.
Widzisz teraz niepodzielną uwagą,
że „Bóg jest tobą, a Ty Bogiem”. 

Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nigdy jedno bez drugiego.
Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nawzajem w sobie Boga widzimy. 

5. Więc idź teraz na cały świat
z w pełni rozwiniętą chorągwią JESTEM,
obudź wszystkich z lęku i walki,
aby dostrzegli, że w życiu istnieje coś więcej.
Kiedy ludzie widzą, że życie jest jednością,
wszyscy w sobie Boga Syna rodzą. 

Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nigdy jedno bez drugiego.
Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nawzajem w sobie Boga widzimy. 

6. Wspólnota JESTEM usłyszy wezwanie.
W bezinteresownej służbie Wszystkim
odnajdzie jedność tak wzniosłą,
że wykroczy ona poza czas i przestrzeń.
Przyspieszenie umożliwi
znalezienie wyższej jedności. 

Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nigdy jedno bez drugiego.
Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nawzajem w sobie Boga widzimy. 

7. I planeta Ziemia będzie teraz wolna
ku rzeczywistości Złotej Ery.
Kapitulacja jest świętym kluczem
bo życie zawsze będzie w jedności.
W jedności jest Bóg i człowiek
i w ten sposób święty plan rozwijają. 

Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nigdy jedno bez drugiego.
Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nawzajem w sobie Boga widzimy.

 

1. Boga Ojca można poznać
przez nasiona, które zasiał.
Lecz by znaleźć Boskie ziarno,
patrz poza wszystko, co nazywasz „twoim”,
bo tylko ego stara się coś trzymać,
zamiast pozwolić Bogu się rozwijać. 

Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nigdy jedno bez drugiego.
Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nawzajem w sobie Boga widzimy. 

2. O, oddzielenie jest kłamstwem,
dualizm tworzy więź,
która trzyma cię w pułapce ziemskiej formy
– owcę, która pozostaje w stadzie.
Jednak wewnętrzna tęsknota mówi ci prawdę,
że jesteś czymś o wiele więcej. 

Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nigdy jedno bez drugiego.
Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nawzajem w sobie Boga widzimy. 

3. Niech więc Twój Duch się wznosi,
jedynie miłością obejmując życie,
bo gdy otwierasz twoje serce,
zasłona z pewnością się rozwieje.
I zobaczysz wewnętrzne światło,
co wiedzie ku jasnej przyszłości. 

Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nigdy jedno bez drugiego.
Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nawzajem w sobie Boga widzimy. 

4. Widzisz, że materia jest częścią
Bożego stworzenia – a nie czymś oddzielonym.
Tak więc Ojciec-Matka są jednością,
i twoje zwycięstwo jest już odniesione.
Widzisz teraz niepodzielną uwagą,
że „Bóg jest tobą, a Ty Bogiem”. 

Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nigdy jedno bez drugiego.
Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nawzajem w sobie Boga widzimy. 

5. Więc idź teraz na cały świat
z w pełni rozwiniętą chorągwią JESTEM,
obudź wszystkich z lęku i walki,
aby dostrzegli, że w życiu istnieje coś więcej.
Kiedy ludzie widzą, że życie jest jednością,
wszyscy w sobie Boga Syna rodzą. 

Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nigdy jedno bez drugiego.
Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nawzajem w sobie Boga widzimy. 

6. Wspólnota JESTEM usłyszy wezwanie.
W bezinteresownej służbie Wszystkim
odnajdzie jedność tak wzniosłą,
że wykroczy ona poza czas i przestrzeń.
Przyspieszenie umożliwi
znalezienie wyższej jedności. 

Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nigdy jedno bez drugiego.
Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nawzajem w sobie Boga widzimy. 

7. I planeta Ziemia będzie teraz wolna
ku rzeczywistości Złotej Ery.
Kapitulacja jest świętym kluczem
bo życie zawsze będzie w jedności.
W jedności jest Bóg i człowiek
i w ten sposób święty plan rozwijają. 

Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nigdy jedno bez drugiego.
Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nawzajem w sobie Boga widzimy.

 

1. Boga Ojca można poznać
przez nasiona, które zasiał.
Lecz by znaleźć Boskie ziarno,
patrz poza wszystko, co nazywasz „twoim”,
bo tylko ego stara się coś trzymać,
zamiast pozwolić Bogu się rozwijać. 

Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nigdy jedno bez drugiego.
Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nawzajem w sobie Boga widzimy. 

2. O, oddzielenie jest kłamstwem,
dualizm tworzy więź,
która trzyma cię w pułapce ziemskiej formy
– owcę, która pozostaje w stadzie.
Jednak wewnętrzna tęsknota mówi ci prawdę,
że jesteś czymś o wiele więcej. 

Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nigdy jedno bez drugiego.
Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nawzajem w sobie Boga widzimy. 

3. Niech więc Twój Duch się wznosi,
jedynie miłością obejmując życie,
bo gdy otwierasz twoje serce,
zasłona z pewnością się rozwieje.
I zobaczysz wewnętrzne światło,
co wiedzie ku jasnej przyszłości. 

Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nigdy jedno bez drugiego.
Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nawzajem w sobie Boga widzimy. 

4. Widzisz, że materia jest częścią
Bożego stworzenia – a nie czymś oddzielonym.
Tak więc Ojciec-Matka są jednością,
i twoje zwycięstwo jest już odniesione.
Widzisz teraz niepodzielną uwagą,
że „Bóg jest tobą, a Ty Bogiem”. 

Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nigdy jedno bez drugiego.
Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nawzajem w sobie Boga widzimy. 

5. Więc idź teraz na cały świat
z w pełni rozwiniętą chorągwią JESTEM,
obudź wszystkich z lęku i walki,
aby dostrzegli, że w życiu istnieje coś więcej.
Kiedy ludzie widzą, że życie jest jednością,
wszyscy w sobie Boga Syna rodzą. 

Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nigdy jedno bez drugiego.
Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nawzajem w sobie Boga widzimy. 

6. Wspólnota JESTEM usłyszy wezwanie.
W bezinteresownej służbie Wszystkim
odnajdzie jedność tak wzniosłą,
że wykroczy ona poza czas i przestrzeń.
Przyspieszenie umożliwi
znalezienie wyższej jedności. 

Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nigdy jedno bez drugiego.
Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nawzajem w sobie Boga widzimy. 

7. I planeta Ziemia będzie teraz wolna
ku rzeczywistości Złotej Ery.
Kapitulacja jest świętym kluczem
bo życie zawsze będzie w jedności.
W jedności jest Bóg i człowiek
i w ten sposób święty plan rozwijają. 

Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nigdy jedno bez drugiego.
Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nawzajem w sobie Boga widzimy.

 

1. Boga Ojca można poznać
przez nasiona, które zasiał.
Lecz by znaleźć Boskie ziarno,
patrz poza wszystko, co nazywasz „twoim”,
bo tylko ego stara się coś trzymać,
zamiast pozwolić Bogu się rozwijać. 

Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nigdy jedno bez drugiego.
Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nawzajem w sobie Boga widzimy. 

2. O, oddzielenie jest kłamstwem,
dualizm tworzy więź,
która trzyma cię w pułapce ziemskiej formy
– owcę, która pozostaje w stadzie.
Jednak wewnętrzna tęsknota mówi ci prawdę,
że jesteś czymś o wiele więcej. 

Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nigdy jedno bez drugiego.
Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nawzajem w sobie Boga widzimy. 

3. Niech więc Twój Duch się wznosi,
jedynie miłością obejmując życie,
bo gdy otwierasz twoje serce,
zasłona z pewnością się rozwieje.
I zobaczysz wewnętrzne światło,
co wiedzie ku jasnej przyszłości. 

Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nigdy jedno bez drugiego.
Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nawzajem w sobie Boga widzimy. 

4. Widzisz, że materia jest częścią
Bożego stworzenia – a nie czymś oddzielonym.
Tak więc Ojciec-Matka są jednością,
i twoje zwycięstwo jest już odniesione.
Widzisz teraz niepodzielną uwagą,
że „Bóg jest tobą, a Ty Bogiem”. 

Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nigdy jedno bez drugiego.
Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nawzajem w sobie Boga widzimy. 

5. Więc idź teraz na cały świat
z w pełni rozwiniętą chorągwią JESTEM,
obudź wszystkich z lęku i walki,
aby dostrzegli, że w życiu istnieje coś więcej.
Kiedy ludzie widzą, że życie jest jednością,
wszyscy w sobie Boga Syna rodzą. 

Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nigdy jedno bez drugiego.
Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nawzajem w sobie Boga widzimy. 

6. Wspólnota JESTEM usłyszy wezwanie.
W bezinteresownej służbie Wszystkim
odnajdzie jedność tak wzniosłą,
że wykroczy ona poza czas i przestrzeń.
Przyspieszenie umożliwi
znalezienie wyższej jedności. 

Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nigdy jedno bez drugiego.
Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nawzajem w sobie Boga widzimy. 

7. I planeta Ziemia będzie teraz wolna
ku rzeczywistości Złotej Ery.
Kapitulacja jest świętym kluczem
bo życie zawsze będzie w jedności.
W jedności jest Bóg i człowiek
i w ten sposób święty plan rozwijają. 

Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nigdy jedno bez drugiego.
Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nawzajem w sobie Boga widzimy.

 

1. Boga Ojca można poznać
przez nasiona, które zasiał.
Lecz by znaleźć Boskie ziarno,
patrz poza wszystko, co nazywasz „twoim”,
bo tylko ego stara się coś trzymać,
zamiast pozwolić Bogu się rozwijać. 

Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nigdy jedno bez drugiego.
Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nawzajem w sobie Boga widzimy. 

2. O, oddzielenie jest kłamstwem,
dualizm tworzy więź,
która trzyma cię w pułapce ziemskiej formy
– owcę, która pozostaje w stadzie.
Jednak wewnętrzna tęsknota mówi ci prawdę,
że jesteś czymś o wiele więcej. 

Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nigdy jedno bez drugiego.
Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nawzajem w sobie Boga widzimy. 

3. Niech więc Twój Duch się wznosi,
jedynie miłością obejmując życie,
bo gdy otwierasz twoje serce,
zasłona z pewnością się rozwieje.
I zobaczysz wewnętrzne światło,
co wiedzie ku jasnej przyszłości. 

Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nigdy jedno bez drugiego.
Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nawzajem w sobie Boga widzimy. 

4. Widzisz, że materia jest częścią
Bożego stworzenia – a nie czymś oddzielonym.
Tak więc Ojciec-Matka są jednością,
i twoje zwycięstwo jest już odniesione.
Widzisz teraz niepodzielną uwagą,
że „Bóg jest tobą, a Ty Bogiem”. 

Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nigdy jedno bez drugiego.
Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nawzajem w sobie Boga widzimy. 

5. Więc idź teraz na cały świat
z w pełni rozwiniętą chorągwią JESTEM,
obudź wszystkich z lęku i walki,
aby dostrzegli, że w życiu istnieje coś więcej.
Kiedy ludzie widzą, że życie jest jednością,
wszyscy w sobie Boga Syna rodzą. 

Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nigdy jedno bez drugiego.
Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nawzajem w sobie Boga widzimy. 

6. Wspólnota JESTEM usłyszy wezwanie.
W bezinteresownej służbie Wszystkim
odnajdzie jedność tak wzniosłą,
że wykroczy ona poza czas i przestrzeń.
Przyspieszenie umożliwi
znalezienie wyższej jedności. 

Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nigdy jedno bez drugiego.
Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nawzajem w sobie Boga widzimy. 

7. I planeta Ziemia będzie teraz wolna
ku rzeczywistości Złotej Ery.
Kapitulacja jest świętym kluczem
bo życie zawsze będzie w jedności.
W jedności jest Bóg i człowiek
i w ten sposób święty plan rozwijają. 

Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nigdy jedno bez drugiego.
Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nawzajem w sobie Boga widzimy.

 

1. Boga Ojca można poznać
przez nasiona, które zasiał.
Lecz by znaleźć Boskie ziarno,
patrz poza wszystko, co nazywasz „twoim”,
bo tylko ego stara się coś trzymać,
zamiast pozwolić Bogu się rozwijać. 

Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nigdy jedno bez drugiego.
Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nawzajem w sobie Boga widzimy. 

2. O, oddzielenie jest kłamstwem,
dualizm tworzy więź,
która trzyma cię w pułapce ziemskiej formy
– owcę, która pozostaje w stadzie.
Jednak wewnętrzna tęsknota mówi ci prawdę,
że jesteś czymś o wiele więcej. 

Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nigdy jedno bez drugiego.
Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nawzajem w sobie Boga widzimy. 

3. Niech więc Twój Duch się wznosi,
jedynie miłością obejmując życie,
bo gdy otwierasz twoje serce,
zasłona z pewnością się rozwieje.
I zobaczysz wewnętrzne światło,
co wiedzie ku jasnej przyszłości. 

Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nigdy jedno bez drugiego.
Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nawzajem w sobie Boga widzimy. 

4. Widzisz, że materia jest częścią
Bożego stworzenia – a nie czymś oddzielonym.
Tak więc Ojciec-Matka są jednością,
i twoje zwycięstwo jest już odniesione.
Widzisz teraz niepodzielną uwagą,
że „Bóg jest tobą, a Ty Bogiem”. 

Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nigdy jedno bez drugiego.
Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nawzajem w sobie Boga widzimy. 

5. Więc idź teraz na cały świat
z w pełni rozwiniętą chorągwią JESTEM,
obudź wszystkich z lęku i walki,
aby dostrzegli, że w życiu istnieje coś więcej.
Kiedy ludzie widzą, że życie jest jednością,
wszyscy w sobie Boga Syna rodzą. 

Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nigdy jedno bez drugiego.
Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nawzajem w sobie Boga widzimy. 

6. Wspólnota JESTEM usłyszy wezwanie.
W bezinteresownej służbie Wszystkim
odnajdzie jedność tak wzniosłą,
że wykroczy ona poza czas i przestrzeń.
Przyspieszenie umożliwi
znalezienie wyższej jedności. 

Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nigdy jedno bez drugiego.
Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nawzajem w sobie Boga widzimy. 

7. I planeta Ziemia będzie teraz wolna
ku rzeczywistości Złotej Ery.
Kapitulacja jest świętym kluczem
bo życie zawsze będzie w jedności.
W jedności jest Bóg i człowiek
i w ten sposób święty plan rozwijają. 

Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nigdy jedno bez drugiego.
Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nawzajem w sobie Boga widzimy.

 

1. Boga Ojca można poznać
przez nasiona, które zasiał.
Lecz by znaleźć Boskie ziarno,
patrz poza wszystko, co nazywasz „twoim”,
bo tylko ego stara się coś trzymać,
zamiast pozwolić Bogu się rozwijać. 

Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nigdy jedno bez drugiego.
Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nawzajem w sobie Boga widzimy. 

2. O, oddzielenie jest kłamstwem,
dualizm tworzy więź,
która trzyma cię w pułapce ziemskiej formy
– owcę, która pozostaje w stadzie.
Jednak wewnętrzna tęsknota mówi ci prawdę,
że jesteś czymś o wiele więcej. 

Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nigdy jedno bez drugiego.
Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nawzajem w sobie Boga widzimy. 

3. Niech więc Twój Duch się wznosi,
jedynie miłością obejmując życie,
bo gdy otwierasz twoje serce,
zasłona z pewnością się rozwieje.
I zobaczysz wewnętrzne światło,
co wiedzie ku jasnej przyszłości. 

Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nigdy jedno bez drugiego.
Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nawzajem w sobie Boga widzimy. 

4. Widzisz, że materia jest częścią
Bożego stworzenia – a nie czymś oddzielonym.
Tak więc Ojciec-Matka są jednością,
i twoje zwycięstwo jest już odniesione.
Widzisz teraz niepodzielną uwagą,
że „Bóg jest tobą, a Ty Bogiem”. 

Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nigdy jedno bez drugiego.
Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nawzajem w sobie Boga widzimy. 

5. Więc idź teraz na cały świat
z w pełni rozwiniętą chorągwią JESTEM,
obudź wszystkich z lęku i walki,
aby dostrzegli, że w życiu istnieje coś więcej.
Kiedy ludzie widzą, że życie jest jednością,
wszyscy w sobie Boga Syna rodzą. 

Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nigdy jedno bez drugiego.
Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nawzajem w sobie Boga widzimy. 

6. Wspólnota JESTEM usłyszy wezwanie.
W bezinteresownej służbie Wszystkim
odnajdzie jedność tak wzniosłą,
że wykroczy ona poza czas i przestrzeń.
Przyspieszenie umożliwi
znalezienie wyższej jedności. 

Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nigdy jedno bez drugiego.
Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nawzajem w sobie Boga widzimy. 

7. I planeta Ziemia będzie teraz wolna
ku rzeczywistości Złotej Ery.
Kapitulacja jest świętym kluczem
bo życie zawsze będzie w jedności.
W jedności jest Bóg i człowiek
i w ten sposób święty plan rozwijają. 

Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nigdy jedno bez drugiego.
Bóg jest Ojcem, Bóg jest Matką,
nawzajem w sobie Boga widzimy.

 

Z pełną świadomością, że wołanie przywołuje odpowiedź, jestem gotów zmienić siebie i oglądać zmiany w moim świecie. Tak więc akceptuję, że moje wołanie urzeczywistnia się zgodnie z czystym postrzeganiem mojej Obecności JESTEM. Amen.

Copyright © 2012 Kim Michaels
Tłum. Paweł Kontny

Nowe komentarze

06.08 | 15:07

Dziękuję za informację. Pozdrawiam Monika P.

06.08 | 13:03

Pani Moniko, o ile wiem, to obecnie wygłaszanie są o godź. 7, 12 i 19-tej inwokacja na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie. Póki co, każdy wygłasza je indywidualnie. Z serdecznościami! P. K.

06.08 | 11:39

czy są osoby mówiące dekret za Polskę np. niedzielę o 21:00 ? pytam bo jest napisane, że dwie , trzy osoby mają wygłaszać ten dekret.

25.02 | 09:49

Z serca polecam albo "Jak TY możesz zmienić świat" albo "Ku pełni wyzwolenia kobiet" . Z serdecznościami! P. K.

Podziel się stroną