Pandemia COVID-19 i system finansowy

Pytanie: Czy Mistrzowie mogą skomentować sprawę spływu ogromnych budżetowych i monetarnych środków stymulacyjnych stworzonych w odpowiedzi na pandemię, szczególnie w USA, gdzie biliony dolarów zostały wzięte z powietrza w celu wspierania systemu finansowego i gospodarki. Czy może to spowodować hiperinflację? Czy przybliża nas to do punktu, w którym będzie trzeba przyjąć nowy system monetarny, aby zastąpić obecnie istniejący?

Odpowiedź Wniebowstąpionego Mistrza, Saint Germain, przez Kima Michaelsa udzielona w trakcie konferencji on-line w roku 2020 dotyczącej Wyzwolenia Kobiet.

Moi Kochani, skomentuję to w sposób ogólny, ponieważ to, co tu powiem, ma zastosowanie do większości narodów, nie tylko do Stanów Zjednoczonych. Wiele nowoczesnych demokracji, pośród bardziej rozwiniętych narodów przez dziesięciolecia znajdowało się pod wpływem tej szczególnej gospodarczej filozofii, nazywanej neoliberalizmem, która zasadniczo nie jest „neo”, jest ona po prostu liberalizmem. Polega to na tym, że rząd powinien powstrzymać się od ingerowania w gospodarkę lub system finansowy i pozwolić systemowi na samoregulację. Jak powiedziałem wcześniej, kryzys finansowy z 2008 r. udowodnił każdemu, że liberalizm czy neoliberalizm jest martwy. Ponieważ ta lekcja nie została odrobiona, wobec tego, jak powiedziałem wcześniej, jeśli nie wyciągniecie nauki z jednego kryzysu, to dojdzie to gorszego kryzysu, no i oto go macie. Obecnie znajdujecie się w większym kryzysie gospodarczym niż w 2008 r. i ponownie, stajecie w obliczu tych samych kwestii. Co zrobi rząd? Wiele rządów, w tym rząd Stanów Zjednoczonych, robi zasadniczo to samo, co robił w 2008 r. Tworzą pieniądze z niczego, co samo w sobie nie jest problemem, ale przekazują je systemowi finansowemu, ponieważ nadal tkwią w złudzenia, że jest to najlepszy sposób lub nawet jedyny sposób na pobudzenie gospodarki. Jest wielu ekonomistów, doświadczonych, inteligentnych ekonomistów, którzy cały czas wskazywali, że kiedy da się pieniądze elicie finansowej, systemowi finansowemu, to nie pobudzi się gospodarki realnej, ponieważ banki i instytucje finansowe nie wykorzystają ich na pożyczki dla klientów lub firm. Wykorzystają je po pierwsze na zabezpieczenie swojego stanowiska i swoich przychodów, a jedynie około 8-10% pieniędzy stworzonych przez rząd przedostanie się do tego, co nazywacie gospodarką realną ludzi, którzy coś produkują, którzy są konsumentami, którzy coś kupują i w ten sposób pobudzają działalność gospodarczą i gospodarczy wzrost.

Musicie tutaj uznać – i powtarzam to jeszcze raz na użytek świadomości zbiorowej – że w dzisiejszym świecie działają dwie równoległe gospodarki. Istnieje elita finansowa i jej gospodarka, i jest gospodarka realna, czyli ludzie, którzy wytwarzają produkty, dostarczają usługi i konsumują produkty. System finansowy, finansowa elita, ich gospodarka, dotyczy, jak powiedzieliśmy, upadłej świadomości, pasożyta gospodarki realnej. Nie mogłaby ona istnieć samodzielnie. To pasożyt czerpiący korzyści z dobrobytu gospodarki realnej i żerujący na niej. Sztucznie zawyża ona wartość swoich zasobów, swoich instrumentów finansowych do poziomu całkowicie nieprawdziwej wartości, która znikłaby momentalnie, jeżeli nie byłaby stale wspierana przez gospodarkę realną. Innymi słowy, finansowa elita, ich gospodarka nie ma jakiejkolwiek szansy na samodzielne utrzymanie się. Może być tylko pasożytem wyzyskującym gospodarkę realną.

To gospodarka realna, czyli ludzie i firmy wytwarzające produkty, świadczące usługi oraz ludzie kupujący i konsumujący te produkty – oto co napędza gospodarkę. Należy uznać, że jeśli chcecie pobudzać gospodarkę, nie bierzecie pieniędzy znikąd i nie dawajcie ich finansowej elicie, bo tylko 8-10% trafił do gospodarki realnej. Można tworzyć pieniądze z niczego, ale dawajcie je gospodarce realnej, aby stworzyć bezpośredni bodziec gospodarczy, dzięki któremu otrzymujecie 100% stworzonych pieniędzy, włożonych w gospodarkę realną i ją pobudzających. Jeżeli nie odrobicie tej lekcji, system musi się załamać i to oczywiście zrodzi potrzebę stworzenia nowego systemu monetarnego.

Powiedziałem wcześniej, że świat już stworzył tę ogromną górę długów, których narody, albo nie będą mogły spłacić, albo będą mogły je spłacić jedynie dzięki zniewoleniu swojej ludności i temu dokąd jej pieniądze będą trafiały? Czy trafią do narodu? Nie, trafią do finansowej elity i finansowej, sztucznie stworzonej gospodarki.

Trzeba uznać, że w pewnym momencie należy, po prostu, anulować cały dług, zresetować gospodarkę i stworzyć gospodarkę, która nie opiera się na tworzeniu pieniędzy jako długu, ale w której rząd bierze na siebie odpowiedzialność za stworzenie czegoś, co niektórzy ekonomiści nazwali suwerennym pieniądzem lub suwerenną walutą, dzięki czemu to rząd będzie tworzył pieniądze zamiast pozwalać bankom na ich tworzenie pod płaszczykiem pożyczek i dzięki czemu to rząd przeniesie je bezpośrednio do gospodarki realnej lub wniesie je tam jako pożyczki. Wykonane prawidłowo, z pomocą technologii komputerowej i obecnie posiadanej wiedzy, nie doprowadzi to do hiperinflacji. W rzeczy samej, to gospodarka oparta na bankowych pożyczkach doprowadza do inflacji, ponieważ inflacja jest konsekwencją odsetek płaconych od każdego dolara, który banki stworzyły z niczego. Niefortunnym aspektem obecnej sytuacji jest to, że upadłe istoty mają dogodną wymówkę, mogą powiedzieć: „To pandemia COVID-19 doprowadziła do tego kryzysu gospodarczego, ponieważ rząd zamknął normalną działalność gospodarczą. To nie nasz system zawiódł.” Jednak mogę Was zapewnić, moi Kochani, że nawet gdyby do tej sytuacji nie doszło, gospodarka nadal by zawodziła. System finansowy nadal cierpiałby z powodu kolejnego kryzysu i mielibyście w sumie tę samą dynamikę.

Powtórzmy zatem: Możecie zanosić wołania do duchowego świata w tej sprawie (Patrz: stosowne Inwokacje w książce "Pomóż niebiańskim zastępom powstrzymać wojny" - przyp. tłum.), jeśli chcecie, żeby narody i rządy przebudziły się i znalazły lepszy, skuteczniejszy sposób na pobudzenie gospodarki i tworzenie systemu monetarnego, który nie opiera się na długu i nie zezwala wąskiej finansowej elicie na kontynuację bycie pasożytem, wysysającym rzeczywisty dobrobyt tworzony dzięki pracy i inwencji ludzi.

 

Copyright © 2020 Kim Michaels

Przełożył Paweł Kontny 

Przejdź do WAżNEGO streszczenia Inwokacji o pochłonięcie wirusów i choroby Corona.

Nowe komentarze

06.08 | 15:07

Dziękuję za informację. Pozdrawiam Monika P.

06.08 | 13:03

Pani Moniko, o ile wiem, to obecnie wygłaszanie są o godź. 7, 12 i 19-tej inwokacja na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie. Póki co, każdy wygłasza je indywidualnie. Z serdecznościami! P. K.

06.08 | 11:39

czy są osoby mówiące dekret za Polskę np. niedzielę o 21:00 ? pytam bo jest napisane, że dwie , trzy osoby mają wygłaszać ten dekret.

25.02 | 09:49

Z serca polecam albo "Jak TY możesz zmienić świat" albo "Ku pełni wyzwolenia kobiet" . Z serdecznościami! P. K.

Podziel się stroną