O reakcji rządu USA na pandemię COVID-19

Pytanie: Jakie są niektóre z najważniejszych lekcji, które Amerykanie mogą przepracować dokonując refleksji nad sposobem, w jaki rząd Stanów Zjednoczonych, a w szczególności prezydent Trump, zareagował na pandemię COVID-19?

Odpowiedź Wniebowstąpionego Mistrza, Matki Maryi udzielona przez Kima Michaelsa w trakcie konferencji on-line w 2020 roku poświęconej Wyzwoleniu Kobiet.

Jest to ten rodzaj pytania, który w pewnym sensie nie jest konstruktywny do udzielenia odpowiedzi, ponieważ opinia publiczna w Ameryce oczywiście nie wysłucha tej odpowiedzi, ani jej nie przeczyta. Ale, naturalnie, Amerykanie muszą spojrzeć na reakcję rządu i ocenić ją z neutralnej, obiektywnej perspektywy.

W Europie już są narody, w których ludzie, a nawet członkowie parlamentów, wezwali do stworzenia niezależnej, neutralnej komisji w celu dokonania oceny reakcji rządu na sytuację związaną z COVID-19 w danym narodzie. Czegoś podobnego można by i powinno by, w idealnych warunkach, domagać się w Stanach Zjednoczonych. Naturalnie, każdy demokratyczny rząd powinien podporządkować się takiemu procesowi, ponieważ prawdziwie demokratyczny rząd opiera się na mentalności polegającej na tym, że chcemy ocenić to, co robimy, nie po to, aby znaleźć winę, lecz aby dostrzec, co mogliśmy zrobić lepiej, aby móc to poprawić w razie wystąpienia jakiejkolwiek przyszłej sytuacji. Każdy prezydent mający konstruktywną mentalność nie miałby problemu z podporządkowaniem siebie i swojej administracji takiej niezależnej ocenie.

Krokiem, który zalecałabym, jest to, abyście Wy, jako osoby duchowości, mogli zanosić wołania, aby uwolnić ludzi, by Amerykanie mogli powiedzieć: „Patrzcie, tak robią w Europie, musimy zrobić to samo tutaj i powołać niezależną komisję.” Gdy nabierze to tempa, zobaczcie, jaka będzie odpowiedź prezydentaTrumpa i administracji, czy się temu poddadzą, czy też będą dążyć do uniknięcia tego i jakich argumentów zechcą użyć, aby tego uniknąć. Na tej podstawie będziecie mogli ocenić, jaka jest ich postawa, nie tylko w odniesieniu do obecnej sytuacji, ale ogólnie do ludzi i do sposobu, w jaki sprawują swoje urzędy, na które zostali wybrani. Oczywiście, ogólną troską wszystkich ludzi w każdym narodzie powinno być: „Czy nasz rząd zareagował na tę sytuację, mając na sercu nasze najlepsze interesy? Czy podeszli do sprawy poważnie? Czy zrobili, co mogli, aby chronić nas czy też zawiedli? Czy wywiązali się z przyjęcia odpowiedzialności podjęcia kroków służących ochronie przed rozprzestrzeniającą się chorobą wśród dużej części ludności?” Pozwolę, jak zawsze, samym Amerykanom dokonać tej oceny, ponieważ naprawdę nie pragnę tutaj niczego, poza tym, aby ludzie sami z siebie stali się bardziej świadomi, jakiego rodzaju administrację, jakiego rodzaju prezydenta mają obecnie, jaka jest jego mentalność i postawa wobec sprawowanego przez siebie urzędu i w jaki sposób on osobiście sprawuje ten urząd.

 

Copyright © 2020 Kim Michaels

Przełożył Paweł Kontny 

Przejdź do WAżNEGO streszczenia Inwokacji o pochłonięcie wirusów i choroby Corona.

Nowe komentarze

06.08 | 15:07

Dziękuję za informację. Pozdrawiam Monika P.

06.08 | 13:03

Pani Moniko, o ile wiem, to obecnie wygłaszanie są o godź. 7, 12 i 19-tej inwokacja na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie. Póki co, każdy wygłasza je indywidualnie. Z serdecznościami! P. K.

06.08 | 11:39

czy są osoby mówiące dekret za Polskę np. niedzielę o 21:00 ? pytam bo jest napisane, że dwie , trzy osoby mają wygłaszać ten dekret.

25.02 | 09:49

Z serca polecam albo "Jak TY możesz zmienić świat" albo "Ku pełni wyzwolenia kobiet" . Z serdecznościami! P. K.

Podziel się stroną