Wołanie o podstawowe człowieczeństwo

Uwaga! Ten symbol występujący w tekście inwokacji jest przypomnieniem o potrzebie skupiania się w swoim sercu w trakcie jej wygłaszanie, aby osiągnąć najwyższe z możliwych efekty przywoływania duchowego światła.

W imię JESTEM, KTÓYM JESTEM i w imię Jezusa Chrystusa, wołam do wszystkich przedstawicieli Boskiej Matki, zwłaszcza Maraytaii, Nady, Kuan Yin, Matki Marii, Portii, Bogini Wolności, Wenus i Omegi, abyście pomogli ludziom przezwyciężyć wszelkie poczucie bezsilności wobec osób, którym brakuje człowieczeństwa i wydają się gotowi zrobić wszystko, aby osiągnąć swoje cele.

Wołam o sąd Boskiej Matki nad Władimirem Putinem i wszystkimi członkami rosyjskiej elity władzy, którzy zaplanowali wojnę z Ukrainą i szerszą strategię odtworzenia imperium rosyjskiego. Wołam o sąd Boskiej Matki nad tą częścią narodu rosyjskiego, która nie osiągnęła jeszcze podstawowego człowieczeństwa i dlatego albo wspiera elitę władzy, albo się jej nie sprzeciwia.

[Tutaj możesz znaieść twoje osobiste woalnie.]

Matko Maryjo, użyj moich czakramów aby dokonać projekcji Twojego światła i świadomości do zbiorowej świadomości ludności Ziemi, kiedy wygłaszam tę inwokację.


W imię mojej Obecności JESTEM i w imię Jezusa Chrystusa wołam o najdoskonalsze spełnienie moich wołań, ale nie moja, lecz Twoja Matko-Ojcze Boże wola niech się stanie. Amen.

Część 1
♥ 1. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad siłami, które przeciwstawiają się postępowi i przejawiają swój brak równowagi oraz nad ludźmi, którzy nie chcą dostrzec, kiedy brak równowagi zaszedł za daleko.

O, Kosmiczna Matko, uderz w gong,
co wzywa mnie do domu.
Wiem, że czule mnie kochasz
i w tej wiedzy jestem wolny.

Maraytaii, oto rezonuję
z pieśnią, co kosmiczną bramę otwiera.
Twoja melodia sprawia, że wibruję
– moje poczucie siebie na nowo kreuję. 

 2. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad ludźmi, którzy nie chcą dostrzec, że Jezus przyszedł, aby zainaugurować cykl, w którym ludzkość uwolni się od dominacji wymieniających się elit władzy.

O, Kosmiczna Matko, mocno mnie przytul,
z Twym światłem rezonuję.
Me serce Twa muzyka oczyszcza,
Twą Miłość ku wszystkiemu przekazuję.

Maraytaii, oto rezonuję
z pieśnią, co kosmiczną bramę otwiera.
Twoja melodia sprawia, że wibruję
– moje poczucie siebie na nowo kreuję. 

 3. Matko Maryjo, wołam sąd Boskiej Matki nad ludźmi, którzy nie chcą dostrzec, że Jezus powiedział: „Na sąd przyszedłem”. Przyszedł, aby wydać wyrok, dzięki któremu ludzie mogą uwolnić się od tych elit władzy.

O, Kosmiczna Matko, jesteśmy jednością,
Twe serce jak płonące słońce.
Moja istota może tylko wzmocnić
święty dźwięk, który Ty powiększasz. 

Maraytaii, oto rezonuję
z pieśnią, co kosmiczną bramę otwiera.
Twoja melodia sprawia, że wibruję
– moje poczucie siebie na nowo kreuję. 

 4. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad ludźmi, którzy nie chcą dostrzec, że Jezus dał nam sposób na uwolnienie się od elit władzy, nadstawiając drugi policzek i szukając królestwa Bożego w nas samych – zamiast starać się być wyjątkowymi pośród ludzi.

O, Kosmiczna Matko, już teraz słyszę,
subtelny dźwięk Świętej Sfery.
Słysząc Kosmiczny Pogłos,
niższe ja przezwyciężam. 

Maraytaii, oto rezonuję
z pieśnią, co kosmiczną bramę otwiera.
Twoja melodia sprawia, że wibruję
– moje poczucie siebie na nowo kreuję. 

 5. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad ludźmi, którzy nie chcą dostrzec, że istnieje linia podziału i że znaczna większość ludzi na świecie wzniosła się ponad tę linię i osiągnęła większy stopień człowieczeństwa.

O, Kosmiczna Matko, zabierz mnie do domu,
współbrzmię ze Świętym OM.
Dźwięk dźwięków mnie uniesie,
w kielichu mego serca tylko światło pozostaje. 

Maraytaii, oto rezonuję
z pieśnią, co kosmiczną bramę otwiera.
Twoja melodia sprawia, że wibruję
– moje poczucie siebie na nowo kreuję. 

 6. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad ludźmi, którzy nie chcą widzieć, że nie ma rozsądnego wytłumaczenia wojny Putina przeciwko Ukrainie – jest ona wyrazem braku człowieczeństwa.

O, Kosmiczna Matko, będę
częścią kosmicznej symfonii.
Wszystkim, czym JESTEM, to instrument
dla dźwięku, co z nieba jest słany.

Maraytaii, oto rezonuję
z pieśnią, co kosmiczną bramę otwiera.
Twoja melodia sprawia, że wibruję
– moje poczucie siebie na nowo kreuję. 

 7. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad ludźmi, którzy nie chcą dostrzec, że Putin i jego elita władzy nie są otwarci na kierowanie się rozsądkiem, ponieważ brakuje im podstawowego człowieczeństwa i nie mają empatii wobec ludzi, którzy ponoszą konsekwencje ich działań.

O, Kosmiczna Matko, teraz wołam,
o me wejście do sali świętej muzyki.
Będę częścią wzniesienia się życia
ku gwiaździstemu firmamentowi. 

Maraytaii, oto rezonuję
z pieśnią, co kosmiczną bramę otwiera.
Twoja melodia sprawia, że wibruję
– moje poczucie siebie na nowo kreuję. 

 8. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad ludźmi, którzy nie chcą dostrzec, że aż do I wojny światowej świat był zdominowany przez imperia. Potem nastąpiło przejście od imperiów do państw narodowych, a nawet przejście od narodów zdominowanych przez dyktatora lub wąską elitę władzy do narodów demokratycznych.

O, Kosmiczna Matko, nastrój moje struny,
cała moja istota z Tobą śpiewa.
Kiedy kosmiczną miłością wibruję,
Twoją pieśnią rezonuję.

Maraytaii, oto rezonuję
z pieśnią, co kosmiczną bramę otwiera.
Twoja melodia sprawia, że wibruję
– moje poczucie siebie na nowo kreuję. 

 9. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad ludźmi, którzy nie chcą dostrzec, że to, co naprawdę się wydarzyło, to przejście Planety od będącej zdominowaną przez różne elity władzy do czasów, w którym ludzie zdobywają coraz większą moc.

O, Kosmiczna Matko, tak bardzo Cię kocham,
Twa Pieśń Miłości zawsze w prawdzie mnie trzyma.
Wypełniasz mnie Twym Świętym Tonem
i nigdy nie czuję się samotny. 

Maraytaii, oto rezonuję
z pieśnią, co kosmiczną bramę otwiera.
Twoja melodia sprawia, że wibruję
– moje poczucie siebie na nowo kreuję.  

Pokój nastał i trwa!

Pokój nastał i trwa!

Pokój nastał i trwa!

Pokój nastał i trwa!

Wiedz, że twoje JESTEM Bogiem jest!

Część 2
 1. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad ludźmi, którzy nie chcą dostrzec, że w ciągu ostatnich 2000 lat imperia przegrywają walkę o kontrolę nad Ziemią, a zwycięża demokracja.

O, Nado, błogosławiona kosmiczna łasko,
wypełniasz mą wewnętrzną przestrzeń.
Twa pieśń niczym święty balsam,
mój umysł to morze doskonałego spokoju.

Z sekretną melodią Nady,
mój umysł jest na zawsze wolny.
Dyrygując Jej symfonią,
wieczny pokój dekretuję.

2. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad ludźmi, którzy nie chcą dostrzec, że chociaż Putin i chińscy przywódcy wierzą, że kontynuują epokę imperiów, to są oni całkowicie oderwani od historycznej rzeczywistości.

O, Nado, w Twym umyśle Buddy,
mój wewnętrzny pokój prawdziwie znajduję.
Kiedy Twa pieśń rozbrzmiewa,
Twą miłość sobie przyswajam.

Z sekretną melodią Nady,
mój umysł jest na zawsze wolny.
Dyrygując Jej symfonią,
wieczny pokój dekretuję.

3. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad ludźmi, którzy nie chcą dostrzec, że Putin i chińscy przywódcy podążają wbrew dwutysiącletniemu trendowi w zbiorowej świadomości, którego żadna siła na Ziemi nie może powstrzymać. Zmiana w świadomości zbiorowej jest nieodwracalna i czas imperiów już nie wróci.

O, Nado, piękno jakże wzniosłe!
Podążam za Tobą poza wszelki czas.
W bezdźwięcznym dźwięku zanurzeni,
wszechświat przetwarzamy.

Z sekretną melodią Nady,
mój umysł jest na zawsze wolny.
Dyrygując Jej symfonią,
wieczny pokój dekretuję.

4. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad ludźmi, którzy nie chcą widzieć, że ci, którzy są niezrównoważeni, muszą mieć możliwość przejawienia swego braku równowagi, co sprawia, że wierzą, że zwyciężają.

O, Nado, przyszłość widzimy
gdzie nic Chrystusa nie może ograniczyć.
Postrzegamy umysłem Buddy
– lepszą przyszłość kreujemy.

Z sekretną melodią Nady,
mój umysł jest na zawsze wolny.
Dyrygując Jej symfonią,
wieczny pokój dekretuję.

5. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad ludźmi, którzy nie chcą dostrzec, że mogą oni przejawić ten brak równowagi, ponieważ członkowie elity władzy służą jako nauczyciele zastępczy. Celem tego jest spowodowanie zmiany w świadomości tej części populacji, której brakuje człowieczeństwa.

O, Nado, przyszłość na nowo piszemy,
gdzie przemoc nigdy, przenigdy nie ma racji.
Umysł Chrystusa tam króluje,
we wszystkim Chrystusa widzimy.

Z sekretną melodią Nady,
mój umysł jest na zawsze wolny.
Dyrygując Jej symfonią,
wieczny pokój dekretuję.

6. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad ludźmi, którzy nie chcą widzieć, że ludzie o zbyt niskim człowieczeństwie nie słyszą słów. Nie chcą uczyć się od innych ludzi, więc muszą uczyć się w Szkole Bolesnych Razów.

O, Nado, pokój jest teraz normą,
mój Duch jest poza wszelką formą.
Nie naginam się do świata formy.
Niewykorzystany potencjał urzeczywistniam.

Z sekretną melodią Nady,
mój umysł jest na zawsze wolny.
Dyrygując Jej symfonią,
wieczny pokój dekretuję.

7. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad ludźmi, którzy nie chcą widzieć, że wraz z upływem czasu w Erze Ryb coraz więcej ludzi usłyszało wyższe przesłanie Jezusa i to my jesteśmy tymi, którzy mogą podciągnąć zbiorową świadomość powyżej krytycznej linii.

O, Nado, jakaż olśniewająca radość!
Moim życiem naprawdę mogę się cieszyć.
Zabawie mogę się oddawać,
mój splot słoneczny niczym słońce świeci.                  

Z sekretną melodią Nady,
mój umysł jest na zawsze wolny.
Dyrygując Jej symfonią,
wieczny pokój dekretuję.

8. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad ludźmi, którzy nie chcą dostrzec, że credo dla podstawowego człowieczeństwa brzmi: „Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe.”. Jeśli sam nie chcesz być zmuszany i zdominowany, nie zmuszaj innych.

O, Nado, służba jest kluczem
do życia w rzeczywistości.
Widzę teraz, że życie jest jednością,
moja najwyższa posługa się zaczęła.

Z sekretną melodią Nady,
mój umysł jest na zawsze wolny.
Dyrygując Jej symfonią,
wieczny pokój dekretuję.

9. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad ludźmi, którzy nie chcą dostrzec, że są ludzie, którzy chcą być zdominowani, ponieważ nie chcą podejmować własnych decyzji. Elita władzy zdominuje tych ludzi, zmuszając ich do ekstremalnych zachowań.

O, Nado, oto dekretujemy:
życie na Ziemi będzie już beztroskie.
Z Jezusem dokończymy misji,
Boże Królestwo się urzeczywistni.                

Z sekretną melodią Nady,
mój umysł jest na zawsze wolny.
Dyrygując Jej symfonią,
wieczny pokój dekretuję.

Pokój nastał i trwa!

Pokój nastał i trwa!

Pokój nastał i trwa!

Pokój nastał i trwa!

Wiedz, że twoje JESTEM Bogiem jest!

Część 3
 1. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad ludźmi, którzy nie chcą widzieć, że elita władzy może budować imperium tylko dlatego, że są ludzie, którzy chcą ślepo podążać za nią. Ludzie ci przejawiają niewrażliwość na życie, która sprawia, że są skłonni zabijać i uciskać również swoich własnych braci.

O, Kuan Yin, jakże święte imię Twoje,
napełnij mnie Płomieniem Współczucia.
Staję się wolnym okazując miłosierdzie.
Przebaczenie wszystkim jest do tego magicznym kluczem.

W słodkiej melodii Kuan Yin,
Jestem wolny, by być moim Ja.
W żywotności Kuan Yin,
moją nieśmiertelność odzyskuję.

2. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad ludźmi, którzy są gotowi zabijać innych, jeśli ich władca, za którym postanowili ślepo podążać, da im tak zwany „słuszny motyw”.

O, Kuan Yin, puszczam teraz,
wszystkie ziemskie przywiązania.
Wszystkie tłumione uczucia uwalniam.
Jestem wolny od emocjonalnych zaburzeń.

W słodkiej melodii Kuan Yin,
Jestem wolny, by być moim Ja.
W żywotności Kuan Yin,
moją nieśmiertelność odzyskuję.

3. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad ludźmi, którzy nie chcą widzieć, że rozwój świata można opisać w kategoriach dynamiki tego, jak wielu ludzi osiągnęło podstawowe człowieczeństwo i może podążać za wezwaniem "nie czyń innym, co tobie nie miłe.”.

O, Kuan Yin, dlaczego muszę czuć,
że życie nie spełnia moich ideałów?
Puszczam wszystkie oczekiwania.
Mój umysł jest już pustym naczyniem.

W słodkiej melodii Kuan Yin,
Jestem wolny, by być moim Ja.
W żywotności Kuan Yin,
moją nieśmiertelność odzyskuję.

4. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad ludźmi, którzy nie chcą widzieć, że Jezus był przykładem do naśladowania dla tych, którzy się wznieśli i osiągnęli podstawowe człowieczeństwo (basic humanity). Mogą oni następnie rozpocząć pracę nad istotą swego człowieczeństwa (essential humanity).

O, Kuan Yin, przekraczam przeszłość,
gdy wszystkie urazy odchodzą.
Od przyszłości niczego nie oczekuję.
Wiecznego teraz nie odrzucam. 

W słodkiej melodii Kuan Yin,
Jestem wolny, by być moim Ja.
W żywotności Kuan Yin,
moją nieśmiertelność odzyskuję.

5. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad ludźmi, którzy nie chcą dostrzec, że pod koniec XIX wieku zachodni świat był zdominowany przez kilka imperiów, ale imperia te na skutek konieczności historycznej upadły.

O, Kuan Yin, unosisz mnie,
ponad szalejącym morzem Samsary.
Wszyscyśmy bezpieczni w Twej Łodzi Pradżni.
Przeciwny brzeg nie jest już odległy.

W słodkiej melodii Kuan Yin,
Jestem wolny, by być moim Ja.
W żywotności Kuan Yin,
moją nieśmiertelność odzyskuję.

6. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad ludźmi, którzy nie chcą dostrzec, że populacje niektórych z tych imperiów wzniosły się i osiągnęły podstawowe człowieczeństwo.

O, Kuan Yin, Twoja alchemia!
Twymi cudami mnie uwalniasz.
Wybaczając, otrzymuję przebaczenie.
Poczucie winy już mnie nie przymusza.

W słodkiej melodii Kuan Yin,
Jestem wolny, by być moim Ja.
W żywotności Kuan Yin,
moją nieśmiertelność odzyskuję.

7. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad ludźmi, którzy nie chcą dostrzec, że po I Wojnie Światowej świadomość zbiorowa w Rosji była bardzo niska, z wysokim poziomem niewrażliwości na życie i okrucieństwa wobec ludzi.

O, Kuan Yin, wszystkie udręki zniknęły,
to, co nie z dualizmu stworzone, nie musi być pozytywnie przetworzone.
Oddzielonym ja niczego nie czynię,
zatem w jedności z Tobą odpoczywam.

W słodkiej melodii Kuan Yin,
Jestem wolny, by być moim Ja.
W żywotności Kuan Yin,
moją nieśmiertelność odzyskuję.

8. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad ludźmi, którzy nie chcą widzieć, że kiedy bolszewicy przejęli władzę to to, co mogło doprowadzić do zmiany w zbiorowej świadomości narodu rosyjskiego zostało brutalnie rozbite przez Stalina i czerwony terror. Czerwony terror Stalina był jednym z najbardziej skrajnych przejawów braku człowieczeństwa.

O, Kuan Yin, pełnia Twego zdrowia,
uwalnia mnie teraz od zadufania.
Czymże jest dla mnie poczucie wyższości?
Po prostu je puszczam i podążam za Tobą.

W słodkiej melodii Kuan Yin,
Jestem wolny, by być moim Ja.
W żywotności Kuan Yin,
moją nieśmiertelność odzyskuję.

9. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad ludźmi, którzy nie chcą dostrzec, że naród rosyjski jest w pełni zdolny do osiągnięcia podstawowego człowieczeństwa. Gdyby nie Związek Sowiecki, dokonałby przejścia od nieludzkości do podstawowego człowieczeństwa. Ta zmiana została opóźniona przez powstanie i istnienie Związku Sowieckiego.

O, Kuan Yin, jakże słodki dźwięk,
co emanuje ze świętej ziemi.
Kiedy puszczam wszystkie „muszę” ego,
już jestem na przeciwległym brzegu.

W słodkiej melodii Kuan Yin,
Jestem wolny, by być moim Ja.
W żywotności Kuan Yin,
moją nieśmiertelność odzyskuję.

Pokój nastał i trwa!

Pokój nastał i trwa!

Pokój nastał i trwa!

Pokój nastał i trwa!

Wiedz, że twoje JESTEM Bogiem jest!

Nowe komentarze

06.08 | 15:07

Dziękuję za informację. Pozdrawiam Monika P.

06.08 | 13:03

Pani Moniko, o ile wiem, to obecnie wygłaszanie są o godź. 7, 12 i 19-tej inwokacja na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie. Póki co, każdy wygłasza je indywidualnie. Z serdecznościami! P. K.

06.08 | 11:39

czy są osoby mówiące dekret za Polskę np. niedzielę o 21:00 ? pytam bo jest napisane, że dwie , trzy osoby mają wygłaszać ten dekret.

25.02 | 09:49

Z serca polecam albo "Jak TY możesz zmienić świat" albo "Ku pełni wyzwolenia kobiet" . Z serdecznościami! P. K.

Podziel się stroną

Część 4
 1. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad ludźmi, którzy nie chcą widzieć, że Związek Sowiecki, pomimo słowa „związek”, wcale nie był związkiem. Było to imperium, które zostało wymuszone brutalną siłą, brutalną represją.

O, Błogosławiona Maryjo, Matko moja,
nie ma większej miłości niż Twoja.
Jednością w mym sercu i umyśle będąc,
swe miejsce w Hierarchii Życia znajduję.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

2. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad ludźmi, którzy nie chcą dostrzec, że istniał rdzeń imperium sowieckiego, który Rosjanie nazywają Rosją. To byli Rosjanie i byli oni dumni z kontrolowania sowieckiego imperium.

Przyszedłem na Ziemię z Nieba wysłany,
i jestem we wcieleniu,
Używam oto Boskiego Prawa,
nakazując Ci wyzwolić Ziemię.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla

Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
 

3. Matko Maryjo, wołam o sąd Matki Boskiej nad ludźmi, którzy nie chcą widzieć, że w wielu republikach sowieckich czy krajach Układu Warszawskiego ludzie czuli się uciskani, gwałceni przez Rosję i rosyjski naród.

Oto wołam w święte imię Boga,
byś użyła Twego Płomienia Matki,
aby pochłonąć całą energię bazującą na lęku,
przywracając tym Świętą Harmonię.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

4. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad ludźmi, którzy nie chcą dostrzec, że w wielu z tych narodów brutalne represje spowodowały, że ludzie zaczęli dystansować się od narodu rosyjskiego. W rezultacie w republikach tych świadomość zbiorowa zaczęła wrastać. 

Twe Święte Imię tu wysławiam,
gdy podnosisz zbiorową świadomość.
Żadnego więcej lęku, zwątpienia i wstydu,
pochłoń je Matki Płomieniem.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

5. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad ludźmi, którzy nie chcą widzieć, jak wielu ludzi w tych republikach widziało brutalność Rosjan, którzy rządzili Związkiem Sowieckim. Zaczęli myśleć i mówić: „Nie możemy już dłużej na to pozwalać. Musimy wznieść się ponad to.”.

Wszelką ciemność z Ziemi zmywasz,
Twe Światło sunie jak potężna fala.
Żadna siła ciemności nie może już powstrzymać,
spirali, co pnie się tylko w górę.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

6. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad ludźmi, którzy nie chcą dostrzec, że właśnie dlatego, gdy tylko Związek Sowiecki upadł, wiele z tych narodów zdystansowało się od Rosji. Nie chciały już nigdy być zdominowane przez brutalność i nieludzkość narodu rosyjskiego.

Wszystkie Duchy Przyrody błogosławisz,
chroniąc je przed ludzkim stresem.
Są już One uwolnione,
by urzeczywistnić Boskie zarządzenie.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

7. Matko Maryjo, wołam o sąd Matki Boskiej nad ludźmi, którzy nie chcą widzieć, że w krajach byłego Układu Warszawskiego i byłych republikach sowieckich ludzie mają wyższy standard życia i wolności politycznej niż naród rosyjski.

Podnoszę mój głos i przyjmuję postawę:
By skończyć z wojnami – daję polecenie!
Walczący nie będą już więcej ranić Ziemi,
Złota Era już nastaje.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

8. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad ludźmi, którzy nie chcą dostrzec, że w Rosji Putin zaczął odwracać historyczne przejście z epoki imperiów do epoki demokracji.

Matka Ziemia jest wreszcie wolna,
klęski żywiołowe to już przeszłość.
Twe Światło Matki tak intensywne,
że materia jest teraz o wiele mniej gęsta.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

9. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad ludźmi, którzy nie chcą widzieć, że cesarz przejmuje władzę, ponieważ jest wystarczająco dużo ludzi, którzy pójdą z nim. Putin przejął władzę i zmienił rosyjską konstytucję, ponieważ wystarczająco dużo ludzi w Rosji albo to poparło, albo się temu nie sprzeciwiło.

W Świetle Matki Ziemia jest czysta,
ruch spirali w górę wytrzymamy.
Obfitość jest już teraz normą,
wizja Boga staje się formą.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia. 

Pokój nastał i trwa!

Pokój nastał i trwa!

Pokój nastał i trwa!

Pokój nastał i trwa!

Wiedz, że twoje JESTEM Bogiem jest!

Część 5
 1. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad ludźmi, którzy nie chcą dostrzec, że masa krytyczna narodu rosyjskiego jest poniżej poziomu podstawowego człowieczeństwa, bo w przeciwnym razie Putin nie mógłby przejąć władzy i nie mógł przemienić Rosji z powrotem w państwo imperialne.

O, Portio, w miejscu Twych rekolekcji,
Matczyną Miłością mnie witasz.
Przeszedłem wszystkie testy.
Starych wzorców zachowań już nie powtarzam.

O, Portio, wielka szanso!
Jestem poza dualizmem.
W mym wnętrzu się teraz skupiam,
z Tobą będę wiecznie wzrastać.

2. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad ludźmi, którzy nie chcą widzieć, że dzisiejsza Rosja obejmuje populację na wschód od Uralu, której normalnie nie nazywano by Rosjanami. Jest ona zdominowana przez Rosję, a Rosjanie na zachód od Uralu czerpią duże korzyści gospodarcze z wydobywanego tam gazu i ropy naftowej.

O, Portio, Twoje imię Sprawiedliwość,
co podtrzymuje Płomień Kosmicznego Honoru.
Już dłużej nie będę się starać,
by pozostać jakim byłem.

O, Portio, wielka szanso!
Jestem poza dualizmem.
W mym wnętrzu się teraz skupiam,
z Tobą będę wiecznie wzrastać.

3. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad ludźmi, którzy nie chcą widzieć, że w przyszłości zamiast imperium stworzonego siłą, będziemy mieć wiele mniejszych państw, które będą współpracować. Kiedy wzniesiemy się ponad poziom podstawowego człowieczeństwa, możemy zacząć współpracować.

O, Portio, w kosmicznym przepływie,
w jedności z Tobą zawsze wzrastam.
Tu, na Ziemi jestem krynicą,
dla kosmicznej sprawiedliwości, którą nas darzysz. 

O, Portio, wielka szanso!
Jestem poza dualizmem.
W mym wnętrzu się teraz skupiam,
z Tobą będę wiecznie wzrastać.

4. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad ludźmi, którzy nie chcą dostrzec, że nie ma potrzeby używania siły, gdy mamy podstawowe człowieczeństwo, ponieważ widzimy, że współpraca zaprowadzi nas dalej niż kiedykolwiek mogłaby to uczynić przemoc.

O, Portio, wnieś kosmiczną równowagę.
Wieczna nadziejo, me serce śpiewa!
Chroniony Twym skrzydłem Matki,
czuję się jednym ze wszystkim. 

O, Portio, wielka szanso!
Jestem poza dualizmem.
W mym wnętrzu się teraz skupiam,
z Tobą będę wiecznie wzrastać.

5. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad ludźmi, którzy nie chcą dostrzec, że wielu ludzi o niższym poziomie człowieczeństwa wierzy w teorię ewolucji i że to oni są najsilniejsi, najbardziej skłonni do użycia siły, oni są najbardziej brutalni i dlatego najłatwiej mogą przetrwać.

O, Portio, wnieś Światło Matki,
by nas uwolnić od najciemniejszej nocy.
Płomień Twej Miłości na zawsze jasno świeci.
Z Saint Germain trzymajcie mnie w Waszych objęciach! 

O, Portio, wielka szanso!
Jestem poza dualizmem.
W mym wnętrzu się teraz skupiam,
z Tobą będę wiecznie wzrastać.

6. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad ludźmi, którzy nie chcą dostrzec, że Jezus pokazał, że żadna siła nie może powstrzymać sądu Chrystusa, ponieważ sąd Chrystusa jest spoza materialnego świata, a każda ziemska siła pochodzi ze świata materialnego.

O, Portio, w Twoim mistrzostwie,
czuję chemię przemiany.
W Twym świetle rzeczywistości
złotą alchemię znajduję. 

O, Portio, wielka szanso!
Jestem poza dualizmem.
W mym wnętrzu się teraz skupiam,
z Tobą będę wiecznie wzrastać.

7. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad ludźmi, którzy nie chcą dostrzec, że historyczna tendencja jest jasna: siła się cofa, współpraca i jedność rosną – i zwyciężają.

O, Portio, w kosmicznym strumieniu!
Budzę się z ludzkiego snu.
Usuwając belkę mojego ego,
w kosmicznym zespole miejsce sobie zaskarbiam. 

O, Portio, wielka szanso!
Jestem poza dualizmem.
W mym wnętrzu się teraz skupiam,
z Tobą będę wiecznie wzrastać.

8. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad ludźmi, którzy nie chcą dostrzec, że naród ukraiński przyjął na siebie pewną rolę w związku z narodem rosyjskim, a mianowicie, aby odzwierciedlić Rosjanom ich brak człowieczeństwa.

O, Portio, przybyłaś z daleka.
Jesteś kosmicznym awatarem.
Twój skarbiec jest nieprzebrany.
Jesteś dla Ziemi gwiazdą przewodnią. 

O, Portio, wielka szanso!
Jestem poza dualizmem.
W mym wnętrzu się teraz skupiam,
z Tobą będę wiecznie wzrastać.

9. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad ludźmi, którzy nie chcą widzieć, że Wielki głód na Ukrainie (Hołodomor) stał się udziałem Ukraińców, ponieważ Ukraińcy zgłosili się na ochotnika, by cierpieć to okrucieństwo, jako sposób na odzwierciedlenia Rosjanom niewrażliwość na życie, brutalność, brak człowieczeństwa w rosyjskiej świadomości zbiorowej. To samo z było Czarnobylem, to samo jest z obecną sytuacją.

O, Portio, w tym moja pewność:
Jestem kosmicznym instrumentem.
Przyszedłem na Ziemię z Nieba wysłany,
aby pomóc w Jej wzniesieniu. 

O, Portio, wielka szanso!
Jestem poza dualizmem.
W mym wnętrzu się teraz skupiam,
z Tobą będę wiecznie wzrastać.
 

Pokój nastał i trwa!

Pokój nastał i trwa!

Pokój nastał i trwa!

Pokój nastał i trwa!

Wiedz, że twoje JESTEM Bogiem jest!

Część 6
 1. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad ludźmi, którzy nie chcą widzieć, że Niemcy, Brytyjczycy i wielu innych ludzi w Europie zechcieli dostrzec belkę w swoim oku i powiedzieć: „Nigdy nie możemy pozwolić, aby coś takiego powtórzyło się w naszym narodzie”. Dlatego poczynili oni postęp w poziomie życia swych krajów.

O, Bogini Wolności, uwolnij mnie
od wężowej klątwy niedostatku.
Nie winię za to mojej Matki.
O, Błogosławiona Matko, przywróć mnie na Twe łono. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

2. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad ludźmi, którzy nie chcą widzieć, że po upadku Związku Sowieckiego Rosjanie nie podjęli żadnej próby spojrzenia na siebie i powiedzenia: „Jak to się mogło stać w Rosji ? Jak mogło to zajść tutaj tak daleko? Jak mogliśmy dojść do sytuacji, w której tak wielu ludzi w Rosji chciało być zwolennikami Stalina i więzić, torturować i zabijać swoich rodaków?”.

O, Bogini Wolności, z odległego brzegu
przybyłem z tęsknotą, aby być czymś Więcej.
Widzę, że obfitość jest przepływem
– w świadomości obfitości rosnę. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

3. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad ludźmi, którzy nie chcą widzieć, że jedną z miar braku człowieczeństwa jest to, co pewna grupa narodowa robi innym narodom, które postrzegają jako różniące się od siebie. Ale prawdziwą miarą jest to, co robią sami sobie.

O, Bogini Wolności, ujawnij kłamstwo,
że ograniczenia mogą mnie uwięzić.
Macierzyste Światło nie jest moim wrogiem
– prawdziwym bogactwem mnie obdarza. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

4. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad ludźmi, którzy nie chcą widzieć, że większość Rosjan nie okazało żadnej woli wzięcia odpowiedzialności za sowiecką brutalność, za sowieckie represje. A przecież to Rosjanie są rzeczywiście odpowiedzialni za to, co się stało.

O, Bogini Wolności, ujawnij spisek,
motany przez upadłą grupę.
O Kosmiczna Matko, teraz widzę,
że Bóg-Matka nie jest moim wrogiem.

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

5. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad ludźmi, którzy nie chcą widzieć, że ta niechęć ludzi do patrzenia w lustro jest powodem, dla którego Putin jest u władzy, dlaczego Putin prowadził Rosję w kierunku, który obrał, dlaczego poziom życia w Rosji jest tak niski i dlaczego musiał najechać Ukrainę.

O, Bogini Wolności, co daleko widzisz!
Odrzucam teraz kłamstwa antychrysta
i obejmuję świat Matki,
bo u steru Ojca widzę. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością.

6. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad ludźmi, którzy nie chcą widzieć, że ci, którzy są niezrównoważeni, muszą stawać się coraz bardziej ekstremalni, aż stanie się dla wszystkich oczywiste, jak bardzo są niezrównoważeni, jak są nieludzcy.

O, Bogini Wolności, czysty pucharze!
Moje niższe ciała już są spokojne.
Wnieść przeze mnie Twą symfonię,
Dar Twej Kosmicznej Wolności. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

7. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad ludźmi, którzy nie chcą dostrzec, że Putin chce, aby świat uznał, że on i Rosja są wyjątkowi, ale to jest świadomość imperialna. Świadomość demokratyczna polega na tym, że wszyscy mężczyźni i kobiety zostali stworzeni jako równi i zostali obdarzeni prawami, których nikt nie ma prawa im odebrać.

O, Bogini Wolności, otwarta bramo!
Żyję dla Symfonii Więcej.
Światło w mych czakramach uwalniasz,
– przepływ miłości nigdy w nich nie ustanie. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

8. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad ludźmi, którzy nie chcą dostrzec, że w demokratycznym świecie istnieje szczera próba współpracy między równymi sobie, bez przypisywania sobie specjalnego statusu i prawa do specjalnego traktowania.

O, Bogini Wolności, uwolnij przepływ bogactwa,
którym nas darzysz.
Już jestem gotów przyjąć,
Złote Runo, które teraz przędziesz. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

9. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad ludźmi, którzy nie chcą widzieć, że dotychczas świat dawał Putinowi fawory myśląc, że prawdopodobnie nie miał on na myśli tego, co mówił, ale teraz ta wątpliwość została rozwiana przez niego samego.

O, Bogini Wolności, wnieś remedium,
by uwolnić ubogich i strudzonych.
Uciśnione masy są uwalniane,
miłosną Pieśnią Wolności.

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.

Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością.  

Pokój nastał i trwa!

Pokój nastał i trwa!

Pokój nastał i trwa!

Pokój nastał i trwa!

Wiedz, że twoje JESTEM Bogiem jest!

Część 7
 1. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad ludźmi, którzy nie chcą dostrzec, że znacząca część rosyjskiej populacji już dokonała przejścia do podstawowego człowieczeństwa, ale to nie oni utrzymują Putina przy władzy – robi to większość rosyjskiej populacji, która nie osiągnęła podstawowego człowieczeństwa.

O, Wenus, pokaż mi jak służyć,
Twe kosmiczne piękno podziwiam.
Jakąż miłość z Wenus teraz niesiesz,
nasze Planety w duecie śpiewają.

O, Wenus, Twa boska posługa!
Jesteś dla Ziemi kosmicznym znakiem.
Twa bezinteresowna służba jest teraz moją
– życie, jako służbę widzę.

2. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad ludźmi, którzy nie chcą dostrzec, że zbyt wielu Rosjan nie ma podstawowego człowieczeństwa, co czyni ich niewrażliwymi na innych ludzi. Jednocześnie mają pragnienie posiadania szczególnego statusu – chcą, aby inni ludzie czuli wobec nich respekt.

O, Wenus, Twoja miłość jest kluczem,
zatwardziałe serca na Ziemi są już wyzwolone.
Obejmując przyszłość jasną i odważną,
historia naszej Planety już na nowo opowiadana.

O, Wenus, Twa boska posługa!
Jesteś dla Ziemi kosmicznym znakiem.
Twa bezinteresowna służba jest teraz moją
– życie, jako służbę widzę.

3. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad ludźmi, którzy nie chcą widzieć, że gdyby Rosjanie osiągnęli ten sam poziom podstawowego człowieczeństwa, co ludzie w demokratycznym świecie, byliby automatycznie szanowani. Ale ponieważ Rosjanie tego nie mają, inni ludzie nie mogą i nie będą ich szanować.

O, Wenus, kochająca Matko moja!
Twoja miłość me serce teraz doskonali.
Jestem otwartą bramą dla miłości,
zstępującej niczym Święta Gołębica.

O, Wenus, Twa boska posługa!
Jesteś dla Ziemi kosmicznym znakiem.
Twa bezinteresowna służba jest teraz moją
– życie, jako służbę widzę.

4. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad ludźmi, którzy nie chcą widzieć, że zamiast szanować ich jako równych, wielu Rosjan chce widzieć ludzi, którzy się ich boją, ponieważ Rosjanie są gotowi użyć swej brutalność płynącej z braku człowieczeństwa.

O, Wenus, graj sekretną nutę,
co jest antidotum na nienawiść.
Wszystkie zatrute serca delikatnie leczysz,
gdy prawdziwą historię miłości objawiasz.

O, Wenus, Twa boska posługa!
Jesteś dla Ziemi kosmicznym znakiem.
Twa bezinteresowna służba jest teraz moją
– życie, jako służbę widzę.

5. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad ludźmi, którzy nie chcą widzieć, że demokratyczny świat nie będzie szanował Rosji, dopóki Rosjanie nie osiągną tego samego poziomu podstawowego człowieczeństwa, jakie ludzie mają w świecie demokratycznym.

O, Wenus, miłość spełnia każdą potrzebę,
jako że miłość jest Boga pierwszym nasieniem.
Niechaj kwitnie, niechaj rośnie,
otocz Ziemię Twej miłości przepływem!

O, Wenus, Twa boska posługa!
Jesteś dla Ziemi kosmicznym znakiem.
Twa bezinteresowna służba jest teraz moją
– życie, jako służbę widzę.

6. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad ludźmi, którzy nie chcą widzieć, że ci spośród narodu rosyjskiego, który osiągnęli podstawowe człowieczeństwo muszą się obudzić, muszą przemówić, zażądać zmiany i pociągnąć za sobą większość populacji.

O, Wenus, muzyko sfer,
słyszana przez tych, którzy czczą Boga.
Nasze głosy unisono teraz wznosimy,
uwielbienie śpiewając

O, Wenus, Twa boska posługa!
Jesteś dla Ziemi kosmicznym znakiem.
Twa bezinteresowna służba jest teraz moją
– życie, jako służbę widzę.

7. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad ludźmi, którzy odmawiają uznania szoku wywołanego inwazją Rosji na naród, który nie jest dla niej zagrożeniem, ale jest uważany za bratni naród. Pomóż ludziom dostrzec brutalność i brak człowieczeństwa demonstrowane przez rosyjskie siły zbrojne przeciwko ludności cywilnej na Ukrainie.

O, Wenus, do chórów dołączamy,
Sanat Kumarze dziękujemy.
Nasza Planeta otrzymała nowe życie,
by z walk i wojen być wyrwaną.

O, Wenus, Twa boska posługa!
Jesteś dla Ziemi kosmicznym znakiem.
Twa bezinteresowna służba jest teraz moją
– życie, jako służbę widzę.

8. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad ludźmi, którzy nie chcą widzieć, że ludzie poniżej linii podstawowego człowieczeństwa będą uczyć się tylko w Szkole Bolesnych Razów. A jeśli ciosy, które teraz otrzymają Rosjanie, nie wystarczą, to staną się one mocniejsze, bo prawo karmy nie zostało unieważnione przez deklaracje rosyjskiego przywództwa.

O, Wenus, Twa słodka melodia,
pochłania zasłonę dualizmu.
Przesyceni Kosmicznej Miłości tonami,
wznieśliśmy się ponad wszelkie konflikty.

O, Wenus, Twa boska posługa!
Jesteś dla Ziemi kosmicznym znakiem.
Twa bezinteresowna służba jest teraz moją
– życie, jako służbę widzę.

9. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad ludźmi, którzy nie chcą widzieć, że tym, co utrzymuje Putina u władzy, jest większość narodu rosyjskiego. Zbiorowa świadomość jednak się w Rosji zmienia i dlatego czas Putina się kończy. Pomóż Rosjanom się obudzić i zdecydować, że chcą lepszej formy przywództwa.

O, Wenus, lśniąca Gwiazdo Zaranna,
kosmicznym zwiastunem jesteś.
Ziemia uwolniona świętym dźwiękiem,
nasza Planeta jest teraz z Niebem związana.

O, Wenus, Twa boska posługa!
Jesteś dla Ziemi kosmicznym znakiem.
Twa bezinteresowna służba jest teraz moją
– życie, jako służbę widzę.

Pokój nastał i trwa!

Pokój nastał i trwa!

Pokój nastał i trwa!

Pokój nastał i trwa!

Wiedz, że twoje JESTEM Bogiem jest!

Część 8
 1. Matko Maryjo, użyj moich wołań, aby wysłać falę uderzeniową poprzez zbiorową świadomość Rosji, aby zakwestionować stan zaprzeczania, jaki wielu Rosjan ma w sobie w kwestii wojny na Ukrainie i w kwestii wojny przeciwko narodowi rosyjskiemu.

Omego, na Twym tronie
w kosmicznej bramie teraz medytuję.
Począłem się z ósemkowego przepływu energii,
przez Ciebie i Alfę wykreowanego.

O, Pieśni Życia, wszystkie serca
ożywiasz i synchronizujesz
O, Święty Dźwięku, Twoją alchemią
Ziemię w raj obracasz.

2. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad ludźmi, którzy nie chcą dostrzec, że Putin i jego elita władzy rzeczywiście rozpoczęli wojnę, inwazję na Ukrainę, niezależnie od tego, co mówi oficjalna propaganda.

Omego, w Twej świętej przestrzeni,
mych kosmicznych rodziców teraz obejmuję.
że biorę udział w kosmicznych igrzyskach,
jako wielką łaskę sobie poczytuję

O, Pieśni Życia, wszystkie serca
ożywiasz i synchronizujesz
O, Święty Dźwięku, Twoją alchemią
Ziemię w raj obracasz.

3. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad ludźmi, którzy nie chcą widzieć, że Putin i główne rosyjskie media rażąco okłamują naród rosyjski w sprawie tego, co dzieje się na Ukrainie jak i w tym co dotyczy ich własnych żołnierzy.

Omego, w Centralnym Słońcu,
pokazujesz mi, że życie jest kosmiczną zabawą.
Zwycięstwo jest już osiągnięte,
moja podróż do domu rozpoczęta.

O, Pieśni Życia, wszystkie serca
ożywiasz i synchronizujesz

O, Święty Dźwięku, Twoją alchemią
Ziemię w raj obracasz.

4. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad ludźmi, którzy nie chcą widzieć, że siły rosyjskie na Ukrainie systematycznie atakują ludność cywilną i niszczą miasta w tej niezwykle nieludzkiej wojnie.

Omego, kobiecość
jest bramą w nieskończoność.
Z Tobą mam pokrewieństwo,
bym poznał moją boskość.

O, Pieśni Życia, wszystkie serca
ożywiasz i synchronizujesz

O, Święty Dźwięku, Twoją alchemią
Ziemię w raj obracasz.

5. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad ludźmi, którzy nie chcą dostrzec, że „usprawiedliwienia” podane przez Putina i jego elitę władzy są kłamstwami, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością.

Omego, w Twym kosmicznym przepływie,
Boski Plan mego życia jasno widzę.
Me serce jest teraz lampy blaskiem,
kiedy miłością wszystko obdarzam.

O, Pieśni Życia, wszystkie serca
ożywiasz i synchronizujesz
O, Święty Dźwięku, Twoją alchemią
Ziemię w raj obracasz.

6. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad ludźmi, którzy nie chcą widzieć, że ich synowie są zmuszani do prowadzenia nieludzkiej wojny, mając wybór wykonania rozkazu zabijania cywilów lub rozstrzelania za zdradę. Jest to absolutnie nieludzki akt wymierzony przeciwko narodowi rosyjskiemu.

Omego, kosmiczny Matki Płomieniu,
oto światło, z którego wyszedłem.
Biorąc udział w kosmicznych igrzyskach,
zwycięstwo Chrystusa ogłaszam.

O, Pieśni Życia, wszystkie serca
ożywiasz i synchronizujesz

O, Święty Dźwięku, Twoją alchemią
Ziemię w raj obracasz.

7. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad ludźmi, którzy nie chcą dostrzec, że chociaż Putin ma ambicję zbudowania wielkiego imperium rosyjskiego, to żaden człowiek w całej historii Rosji nie zrobił więcej, aby zaszkodzić pozycji Rosji w świecie.

Omego, teraz rozumiem,
dlaczego na Ziemię zszedłem.
I dlatego zdecydowanie zamierzam
pomóc tej Planecie się wznieść.

O, Pieśni Życia, wszystkie serca
ożywiasz i synchronizujesz
O, Święty Dźwięku, Twoją alchemią
Ziemię w raj obracasz.

8. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad ludźmi, którzy nie chcą widzieć, że to jest wojna Putina, a nie wojna ludzi, ale jeśli nie będą przeciw niej protestowali, to naprawdę będą pociągnięci do odpowiedzialności przez Boga za umożliwienie Putinowi kontynuacji tego co robi.

Omego, teraz pragnę,
dołączyć do szeregów kosmicznego chóru.
Moje serce płonie Chrystusowym ogniem,
i to jest tej Planety uświęceniem.

O, Pieśni Życia, wszystkie serca
ożywiasz i synchronizujesz
O, Święty Dźwięku, Twoją alchemią
Ziemię w raj obracasz.

9. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad ludźmi, którzy nie chcą widzieć, że Rosjanie stają przed wyborem, czy wzniosą się ku większemu człowieczeństwu, czy pozwolą Putinowi ściągnąć ich jeszcze głębiej w nieludzkość, gdy obraca się on przeciw tym Rosjanom, którzy sprzeciwiają się jego rządom, starając się ich uciszyć lub zniszczyć.

Omego, me serce stoi w płomieniach,
me życie jest w fazie wzrastania.
Przyjdź, naucz mnie świętej frazy,
abym mógł podnieść tę Planetę.

O, Pieśni Życia, wszystkie serca
ożywiasz i synchronizujesz
O, Święty Dźwięku, Twoją alchemią
Ziemię w raj obracasz.

Pokój nastał i trwa!

Pokój nastał i trwa!

Pokój nastał i trwa!

Pokój nastał i trwa!

Wiedz, że twoje JESTEM Bogiem jest!

Zapieczętowanie
 W imię Boskiej Matki wołam do Maraytaii i Matki Maryi o zapieczętowanie mnie i wszystkich ludzi w kręgu moich  wpływów w twórczym przepływie Boskiej Matki, w Rzece Życia. Wołam o pomnożenie moich wezwań przez wszystkich przedstawicieli Boskiej Matki, abyśmy utworzyli doskonały, ósemkowy przepływ energii „Jako w Niebie, taki i na Ziemi.”. Akceptuję zatem, że jest to w pełni urzeczywistnione, jako że usta Pana – Boskiej Matki, którą JESTEM – to wypowiedziały. Amen.Jeśli bierzesz udział w Specjalnym Czuwaniu na rzecz Ukrainy przejdź do inwokacji "Wołanie do Dhyani Buddów o zmiany w Rosji".