4.07 ASTREO, UWOLNIJ MNIE! (dynamiczny dekret)

W imię JESTEM KTÓRĄ/YM JESTEM, w imię Jezusa Chrystusa, wołam do mojej Obecności JESTEM, aby płynęła przez Obecność Będę, którą JESTEM i wygłosiła ten dynamiczny dekret z pełną mocą. Wzywam ukochaną Elohim Astreę, aby uwolniła mnie od wszystkich niższych duchów i pomógła mi dostrzec moje wewnętrzne duchy, również w …  

[Tutaj możesz dołączyć Twoje prywatne wołania.] 


W imię mojej Obecności JESTEM i w imię Jezusa Chrystusa wołam o najwyższe z możliwych efekty moich wezwań!
Ale nie moja, lecz Twoja, Ojcze-Matko Boże, wola niech się stanie. Amen. 

 Poniższy dekret wygłaszamy x3, x9 lub dowolną ilość razy.

 

1. Astreo, Kochająca Biała Istoto,
Twa obecność mą czystą rozkoszą.
Twój Miecz i Krąg błękitny i biały,
przeszywa plan astralny. 

Astreo, pośpiesznie przybądź
– czystością wibruję.

Uwolnij swój Ogień – o, jak błękitny i biały
– wypełniona światłem ma aura pulsuje. 

2. Astreo, ucisz burzę szaloną,
by czystość stała się normą.
Ma aura wypełniona Bielą i Błękitem,
jak rycerza lśniąca zbroja. 

Astreo, pośpiesznie przybądź
– czystością wibruję.

Uwolnij swój Ogień – o, jak błękitny i biały
– wypełniona światłem ma aura pulsuje. 

3. Astreo, przybądź i uwolnij mnie
od każdej zniewalającej istoty,
Rozbrój wszystkie siły astralne,
a z pewnością znajdę prawdziwą wolność. 

Astreo, pośpiesznie przybądź
– czystością wibruję.

Uwolnij swój Ogień – o, jak błękitny i biały
– wypełniona światłem ma aura pulsuje. 

4. Astreo, szczerze nalegam,
oczyść mnie z wszystkich demonów.
Pochłoń je wszystkie i unieś mnie wyżej,
Twój oczyszczający Ogień zniosę. 

Astreo, pośpiesznie przybądź
– czystością wibruję.

Uwolnij swój Ogień – o, jak błękitny i biały
– wypełniona światłem ma aura pulsuje.
 

5. Astreo, Rozbrój wszystkie duchy,
Abym wreszcie przejrzał.
Już teraz widzę każdego ducha i jego bliźniaka
– zwycięstwo Chrystusa osiągnę. 

Astreo, pośpiesznie przybądź
– czystością wibruję.
Uwolnij swój Ogień – o, jak błękitny i biały
– wypełniona światłem ma aura pulsuje.
 

6. Astreo, oczyść wszystkie komórki mego ciała
z energii piekła i śmierci.
Me ciało może teraz śmiało się rozwijać
– każda komórka wewnętrznym blaskiem promieniuje. 

Astreo, pośpiesznie przybądź
– czystością wibruję.

Uwolnij swój Ogień – o, jak błękitny i biały
– wypełniona światłem ma aura pulsuje.
 

7. Astreo, oczyścić mój emocjonalny umysł
– w czystości swój spokój znajduję.
Uwalniasz wyższe uczucie
– w doskonałym pokoju współtworzę. 

Astreo, pośpiesznie przybądź
– czystością wibruję.

Uwolnij swój Ogień – o, jak błękitny i biały
– wypełniona światłem ma aura pulsuje.
 

8. Astreo, oczyścić mój mentalny świat
– mój wewnętrzny Chrystus zawsze u steru stoi,
Teraz widzę, jak przejawić, formę,
co dla wszystkich najlepsza. 

Astreo, pośpiesznie przybądź
– czystością wibruję.

Uwolnij swój Ogień – o, jak błękitny i biały
– wypełniona światłem ma aura pulsuje.
 

9. Astreo, z wielką pewnością,
zdobywam nową tożsamość.
Eteryczny plan teraz widzę
– bardziej świadomie współtworzę. 

Astreo, pośpiesznie przybądź
– czystością wibruję.

Uwolnij swój ogień – o, jak błękitny i biały
– wypełniona światłem ma aura pulsuje.
  

Zapieczętowanie
♥ W imię Boskiej Matki w pełni akceptuję, że moc tych wezwań jest użyta do uwolnienia Macierzystego Światła, aby mogło Ono odzwierciedlać doskonałą wizję Chrystusa dla mojego życia, dla wszystkich ludzi i dla Planety. W imię JESTEM KTÓRĄ/YM JESTEM tak się już stało! Amen.

Nowe komentarze

06.08 | 15:07

Dziękuję za informację. Pozdrawiam Monika P.

06.08 | 13:03

Pani Moniko, o ile wiem, to obecnie wygłaszanie są o godź. 7, 12 i 19-tej inwokacja na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie. Póki co, każdy wygłasza je indywidualnie. Z serdecznościami! P. K.

06.08 | 11:39

czy są osoby mówiące dekret za Polskę np. niedzielę o 21:00 ? pytam bo jest napisane, że dwie , trzy osoby mają wygłaszać ten dekret.

25.02 | 09:49

Z serca polecam albo "Jak TY możesz zmienić świat" albo "Ku pełni wyzwolenia kobiet" . Z serdecznościami! P. K.

Podziel się stroną