Indeks najważniejszych pojęć, nazw i nazwisk występujących w książce Kima Michaelsa "Minimum tego, co należy wiedzieć o życiu"

 

 

UWAGA! Drogi czytelniku, chcąc znaleźć dane słowo indeksu w elektronicznym tekście książki, będziesz musiał z reguły, ze względu na fleksyjność języka polskiego, wpisać w okienko wyszukiwarki czytnika jedynie (po jego tutaj skopiowaniu) jego rdzeń, czyli tę jego część, który pozostaje po oddzieleniu od niego wszystkich afiksów. Na przykład w wyrazie "przedszkolny" rdzeniem jest fragment "szkol".
Uwaga! Dane hasło skorowidza może występować w książce w wielu różnych kontekstach, więc należy szukać, naciskać przycisk wyszukiwarki, aż wróci ona do miejsca startu. 

 

«Celem studiowania duchowego nauczania nie jest zrozumienie duchowych koncepcji linearnym umysłem. Bardzo wielu uczniów wniebowstąpionych mistrzów na dziesięciolecia utknęło w myśleniu, że muszą studiować ich nauczanie tym umysłem – aby móc rozumieć nauczanie, kategoryzować je, i je nazywać. Zawsze powinni przypomnieć sobie odpowiedni cytat z nauczania i przytaczać je innym i na pozór może to pasować do każdej sytuacji. W rzeczywistości jest to ślepa odnoga duchowej ścieżki. To Ci nie pomaga i, w rzeczy samej, może sprowadzić Cię na fałszywą ścieżkę, na której, w świecie mentalnym, połączysz się z fałszywymi mistrzami. Bardzo chętnie dadzą Ci oni odczucie, że jesteś jednym z najbardziej wyrafinowanych duchowych uczniów na tej Planecie, ponieważ możesz ogarnąć te wszystkie pojęcia Twym linearnym umysłem.

Prawdziwym celem nauczania wniebowstąpionego mistrza nie jest danie Ci zrozumienia, ale doprowadzenie Cię do bezpośredniego doświadczenia – bezpośredniego doświadczenia Twojej Obecności JESTEM, Obecności wniebowstąpionego mistrza lub Obecności Stwórcy, czyli nie-linearnej rzeczywistości, która jest poza Ziemią. To jest doświadczenie, które jest miłością. To jest to doświadczenie, które Cię przemienia.»

A
ABSOLUT patrz Wszystkość
– A. nie jest czymś
– A. nie jest niczym
– (zobacz również: Rys. /rysunek nr/ 11)
ADAM I EWA
– jako archetypy, symbole wyższych i niższych aspektów twojej istoty
– nie byli jedynymi istotami w raju
AFIRMACJA
– a. przeciwdziała negatywnej iluzji
– wizualizacja jest rodzajem a. w umyśle
AKCJA patrz również reakcja
AKT
– a. wyboru; patrz wybór
ANTYCHRYST
– logika umysłu a.
– pokusa użycia umysłu a.
– umysł a.
ATOM
– cząstka a.
AURA
AUTODESTRUKCJA

B
BELKA
– b. we własnym oku
CHOROBA
– c. fizyczne lub psychiczne
BIBLIA
– B. hebrajska
– B. nawiązuje do ciała przyczynowego
– Stary Testament w B.
BIEDA
BIOLOGIA
– b. robot
BŁĄD
– b. jako eksperymenty naukowe
BOSKA/I / BOŻE
– b. plan
– b. plan twego życia
– B. Miłość
– b. wyroki
– Ciało B. na Ziemi
– kara b.
– Królestwo B.
BÓG
– B. jako transcendentalna rzeczywistość
– B. nie jest gniewną i osądzającą istotą z oddalonego nieba
– B. nie stworzył cię, jako robota
– Człowieku, poznaj Siebie – jako B.
– duchowe i fizyczne prawa B.
– jednorodzony Syn B.
– jesteś B. w procesie narodzin
– pragnienia B., aby stać się czymś więcej
– prawo B. nie jest karą
– reprezentanci B.
– skąd wziął się B.
– synowie i córki B.
– współ-twórca z B.
– zabijać w imię B.
BÓL
– szkoła b. doświadczeń

BRAK
BUDDA
– B. mówił o osiągnięciu oświecenia i pokonaniu cierpienia, co oznacza, że musisz pokonać ego.
– B. nauczał, że życie będzie cierpieniem, dopóki nie obudzisz w sobie właściwych pragnień, przy /jednoczesnym/ braku przywiązań.
– „Przyczyna cierpienia tkwi w umyśle w postaci ignorancji.”
BYĆ
– b. kimś mniej
– b. kimś więcej
BYT

C
CEL
– c. uświęca środki
– c. życia jest wzrastać w samoświadomości i rozwijać swoje twórcze zdolności
CHAOS
CHRZEŚCIJAŃSTWO
– chrześcijańska doktryna głosząca, że istoty ludzkie stworzono, jako istoty niedoskonałe ze skłonnością do grzechu
– ortodoksyjne ch.
– rozłam ch.
– tradycyjne ch.
CHOROBA
CHRYSTUS
– absolutne rozumowanie umysłu Ch.
– Ch. Kosmiczny
– masz potencjał by stać się Ch. w ludzkim ciele
– osobisty stan umysłu Ch.
– prawda Ch.
– powtórne przyjście Ch.
– przywdziać umysł Ch.
– stan świadomości Ch.
– umysłu Ch. jest prawdziwym zbawicielem ludzkości
– umysł Ch. musi mieć swoje przeciwieństwo – umysł antychrysta
– uniwersalny umysł Ch. /Słowo, Logos/
– twój wewnętrzny Ch.
– w umyśle Ch. istnieje absolutna norma dla oddzielenia zła od dobra – to znaczy tego, co rzeczywiste od tego, co nierzeczywiste
– wybór między umysłem Ch., a umysłem antychrysta
CIAŁO patrz również boże
– c. energetyczne
– c. emocjonalne (zobacz również: Rys. 7)
– c. fizyczne – (zobacz: Rys. 7)
– c. mentalne (zobacz również: Rys. 7)
– c. tożsamości (zobacz również: Rys. 7)
– c. przyczynowe (eteryczne, kauzalne)
– c. przyjemności
– cztery niższe „c”,
– popędy c.
CIEMNE WIEKI ŚREDNIOWIECZA
CIEMNOŚĆ
CIERPLIWOŚĆ
CIERPIENIE; patrz również Budda
– prawdziwe źródło ludzkiego c.
– twórcy c.
– narastające c.
CYKLOFRENIA
CZASOPRZESTRZEŃ
CZĄSTKI SUBATOMOWE patrz również atom
– c. materii
– c. jako cienkie struny
CZŁOWIEK patrz również Bóg
– cz. witruwiański
– postawa cz.
– upadek cz.

Ć
ĆWICZENIA FIZYCZNE
– niektóre ć. mogą otworzyć cię na przepływ energii z twojego wyższego ja

D
DANE
DEMOKRACJA
DECYZJA, patrz również wybór
– d. nieświadome
– d. świadome
DOBRO
– to, co jest po ludzku d. nie jest w harmonii z absolutnym dobrem Boga
DOŚWIADCZENIE
– d. życia
– negatywne d.
– pozytywne d.
– pragnienia polepszenia życiowego d.
– d. wewnętrzne
DUCH / DUCH ŚW.
– osiągnąć pokój d.
– ósemkowy wzór przepływu energii między D. i materią
DUCHOWA / O / Y / E
– dolne dziesięć procent [najmniej rozbudzonej d. części] populacji
– d. dom
– d. martwy
– d. nietykalność
– d. metody
– d. paraliż
– d. pełnia
– d. prawda
– d. przebudzenie
– d. pułapka
– d. rodzice
– d. „schody”
– d. ścieżka
– d. śmierć
– d. światło
– d. teksty
– d. wolność
– d. wzrastanie
– d. zaślepienie
– górne dziesięć procent [najbardziej rozbudzonej d. części] populacji Planety
– istota d.
– nastawić się na ewentualną potrzebę eksperymentowania z więcej niż jedną metodą d.
– nawyk używania, czy włączenia którejś z d. metod do swej codzienności
– podążanie d. ścieżką jest stylem życia i życiowym zadaniem osiągnięcia wyższego stanu świadomości.
– szkoła d.
– zakotwiczyć się na d. ścieżce.
– zapanować nad d. życiem
– d. żywy
– (zobacz również: Rys. 10)
DUCHOWOŚĆ
– ludzie d.
– uczeń/student d.
DOKTRYNA
DOSTATEK
„DROGA ŚRODKA”
DUSZA
DYKTATOR/ZY
DZIEDZICZENIE / DZIEDZICZNOŚĆ
– uwarunkowania d.
DZIAŁANIE zobacz także konsekwencja
– każde d. może stać się niosącym naukę doświadczeniem
DZIECI
– d. /które/ rodzą się z olbrzymimi fizycznymi czy psychicznymi
upośledzeniami
– molestowanie d.

E
EDEN / EDEŃSKI
– e. stan
EDISON, TOMASZ
EGO (egoizm)
– Budda o e.
– dla e. nie ma niczego ważniejszego, niż własne przetrwanie
– dualistyczne przeświadczenia i zdegenerowane energie wspomagające twoje e.
– e. jako najwyższy autorytet w twoim życiu
– e. jest bardzo subtelne
– e. jest jak szalony dyktator
– e. ma ograniczoną formę samoświadomości i inteligencji
– e. ma bardzo silny instynkt przetrwania
– e. ma bardzo silny wpływ na twoje życie
– e. nie kieruje się moralnością czy etyką
– e. nie potrafi wyobrazić sobie wyższego kryterium /działania/
– główne przesłanie e.
– hałaśliwy głos e.
– Jezus o e.
– kłamstwo e.
– ostry opór ze strony e.
– podstawowa filozofia jaką wyznaje e. to: „Jeśli coś można zrobić, zrób to.”
– powstanie e.
– wyzwolenie się od e. prawdziwym kluczem do uzyskania prawdziwej duchowej wolności
EGOCENTRYK
EGOIZM
– stan skrajnego e.
EGZYSTENCJA
EKSPERT
EKSPERYMENT
– życie jako e. naukowy
ELITA patrz władza
EMOCJA
– e. żyją najczęściej własnym życiem
ELOHIM
ENERGIA
– czysta e.
– degenerowanie duchowych e.
– e. duchowa (również na rysunku nr 1)
– e. emocjonalna
– e. negatywna
– e. o zaniżonej jakości
– e. pozytywna
– e. wysokiej częstotliwości (zobacz: Rys. 9)
– e. zawsze można przemienić w inną formę e.
– e. złości
– fala e.
– jak materia staje się e.
– „Macierzysta E.”
– oczyszczanie zdegenerowanej e.
– ósemkowy wzór przepływu e. między Duchem i materią.
– pole energ.
– pomnożona e.
– proces, w którym e. przybiera materialną postać
– przenoszenie e. z wyższej rzeczywistości
– przepływ e. (również na rysunku nr 1)
– przywoływanie bardziej uduchowionej e.
– świat (czystej) e.
– Twoje ciało e.
– transformacja niedoskonałej e.
– wygenerowanie zdegenerowanej e., aby przetrwać
– zasłona energ.
EKSTERIORYZACJA (doświadczenia poza ciałem)
ERA RYB
ERA WODNIKA
ERA, ZŁOTA
– Z. E. pokoju, dobrobytu i oświecenia
ETER (zobacz: Rys. 7)
EUROPA
EINSTEIN, ALBERT patrz również: równanie E.

F
FANTAZJA zobacz także wyobraźnia
FATUM
FILOZOFIA
– f. implikacje fizyki kwantowej
– konsekwencje f. wynikające z najnowszych odkryć naukowych
– mająca wiele odmian dualistyczna f. akceptująca przeświadczenie, że cel uświęca środki
– podstawowa f. ego
FIOLETOWY PŁOMIEŃ FIZYKA/FIZYCY
– f. kwantowi odkryli, że żadna materia nie mogłaby powstać bez udziału świadomego umysłu
– filozoficzne implikacje f. kwantowej.
– f. newtonowska
FORMA
– inne światy f.
– świat f. (zobacz również: Rys. 11)
FORMACJE GEOLOGICZNE
FRUSTRACJA

G
GALAKTYKA
GEOLOGIA
– formacje g.
GNIEW
– (zobacz również: Rys. 3)
GRAAL, ŚWIĘTY G.
GRZECH
– być wolnym od g.
GRZESZNIK
GURU
GWAŁT patrz przemoc

H
HIERARCHIA
– h. Istot
HISTORIA
HOLISTYCZNA
– aktywność h.

I
IDEA
– błędne i.
– i. natury religijnej politycznej czy naukowej
– kwestionowanie i.
IGNORANCJA; patrz niewiedza
– dlaczego nauka nie może dłużej i. umysłu
INDYWIDUALNOŚĆ
¬– duchowa i.
ILUZJA
– i. oddzielenia Ducha od materii
– i., że można uniknąć konsekwencji swoich działań
– i., że nie masz siły, aby wznieść się ponad swoją przeszłość
INFORMACJA
– dostępna i.
– i. jako podstawowe tworzywo wszechświata
– jedyna i.
– źródła i.
INSTYTUCJE
INTELEKT
INTELIGENCJA
INTENCJE
INTUICJA
– rozwijanie i.
– uaktywnienie zdolności i.
– wzmocnić swoje i. zdolności
ISTNIENIE
– racja twego i.
ISTOTA
– bezcielesne i.
– części składowe twojej i.
– dwa poziomy twojej i.
– hierarchia I.
– i. duchowa
– i. ludzka
– i. twojego “duchowego drzewa rodowego”
– jesteś i. duchową
– każda ludzka i. ma nauczyciela /duchowego/, który jest jej osobistym mistrzem
– komponenty twojej i.
– nie jesteś niedoskonałą ludzką i.
– Twoja I. jako współ-twórcy z Bogiem
– twoja niższa i.
– twoja wyższa i.
– Ty jako i. niedoświadczona
– wyższa część twojej i.
– zbuntowane i.
INWOKACJA
IZRAEL

J
J = JAN (ewangelista)
JA
– duchowe/wyższe J.
– jak utraciłeś kontakt ze swoim duchowym ja
– pojemnik „ja” i twoje cztery niższe ciała
– świadome ja
JASKINIOWCY
JASNOWIDZ
JEDNOSTKA / INDYWIDUUM
JESTEM; patrz również Obecność J. a także: Rys. 5, 7, 8 i 9)
– Dlaczego tu jesteś?
– Kim jesteś?
– Kim jest Ty, które wie, że ty – to ty?
JEZUS
– J. jako jedyny Syn Boga
– J. radził ludziom, by nadstawiali drugi policzek
– wewnętrzne nauki J. zostały w dużej mierze źle zrozumiane

K
KARA
– prawo Boga nie jest k.
KARMA
– cykliczność powrotu k.
– k. jest formą energii
– k. jest rodzajem długu zaciągniętego wobec życia
– k. jest zdegenerowaną e.
– k. wewnętrzna
– k. zewnętrzna
– kiedy zrównoważysz wszelką k.
– negowanie istnienia k.
– neutralizowanie k.
– prawo k.
– transformacja k.
KARTEZJUSZ
KŁAMSTWO
KOMPUTER
– k. podświadomości
KONFLIKT
– większość k. to walka o energię duchową
KONTROLA
– k. umysłu

KONSEKWENCJA
– dwa rodzaje k.

– nie ma potrzeby, abyś doświadczał k. swoich wyborów z wielu poprzednich wcieleń
– niepożądane k.
– w jaki sposób wybierzesz, aby uczyć się z k. swych czynów
KONSTYTUCJA
KONTROLA
KOSMOS
– Chrystus k.
– k. dramat
– k. jako zwierciadło
– k. mechanizm bezpieczeństwa
– promienie k.
KATOLIK
KOŚCIÓŁ KATOLICKI
KRISZNA
KRÓLESTWO BOŻE
– K. B. jest stanem świadomości
KRYZYS
– k. tożsamości
KRZYWDA
– iluzja, że możesz wyrządzać innym k., nie k. siebie samego
KULTURA
– k. chrześcijańska
KWANT patrz: fizyka
– pole k.

L
LĘK
– (zobacz: Rys. 3, 4 i 9)
LOGIKA
LOGOS patrz Słowo
LOS
LUDZIE
– niektórzy l. wydają się być całkowicie oddani złu
LUDZKOŚĆ
– potencjalnie l. może zniszczyć siebie albo zniszczyć planetę ziemię

Ł
ŁASKA
– bez ł. żadna osoba nie może zostać zbawiona
ŁU = Łukasz (ewangelista)

M
MAGIA
MARZENIE
– musisz pozwolić sobie na m.
MATEMATYKA
MATERIA / LNE, patrz również: energia
– ciemna m.
– m. i umysł i nie są od siebie oddzielone
– m. jest umysłem
– w świecie m. nic nie jest stałe
(zobacz również: Rys. 10)
MATERIALISTYCZNA NAUKA
MĄDROŚĆ
MENTALNA
– klatka m.
– m. klatka tradycyjnej religii i materialistycznej nauki
– m. więzienie
– obraz m.
MENTALNOŚĆ
MIŁOŚĆ
– bezwarunkowa m.
MISJA patrz również życie
MISTRZOSTWO
– osiągnąć m. w swych twórczych zdolnościach
– m. w panowaniu nad swoim umysłem
– m. w panowaniu umysłu nad materią
MISTYCZNA
– m. unia
MIT
MK = Marek (ewangelista
MOC; zobacz również: twórczość
MODA
– trendy m.
MODLITWA
– niezwykle skuteczną formą m. jest wyrażanie wdzięczności
– pamięciowo „wyklepana” m.
– regularnie powtarzana, szczera m. z głębi serca
MOJŻESZ
MOLEKUŁA
MOLESTOWANIE
MORDERSTWO
– seryjne m.
MOTYWACJA
– m. z poziomu lęku
– m. z poziomu miłości
MOŻLIWOŚCI; patrz: rozwój, życie
– dwie podstawowe życiowe m.
– masz dwie m. przerobienia swoich życiowych lekcji.
– twoje m. w życiu są niczym sieć dróg
MÓZG
MT = Mateusz (ewangelista
MYŚL / MYŚLENIE
– dwa systemy m.
– jak m. stają się obiektami
– pułapka m.
– (zobacz również: Rys. 10)

N
NAŁÓG
NARZĘDZIE
NATURA
– prawa n.
NAUCZYCIELE
– fałszywi n. duchowi
– odnowienie łączności z duchowym n.
– na każdym poziomie duchowej ścieżki potrzebujesz innego n.
– n. /duchowi/ zainicjowali wiele większych i mniejszych religii (w ich oryginalnych postaciach) i umożliwili wiele odkryć naukowych
– opieka n. z duchowego świata
– prawdziwi n. duchowi
– twoim prawdziwym n. jest twój wewnętrzny Chrystus
– zewnętrzny n.
NAUKA / NAUKOWA
– całkowita sytuacja badania n.
– filozoficzne konsekwencje najnowszych odkryć n.
– jedno z głównych osiągnięć n.
– n. ignoruje umysł
– n. jako aktywność obiektywna
– n. materialistyczna
– obiektywizm n.
– prawdziwa n. duchowa
– teorie n.
– zewnętrzna n. duchowa
NEGATYWNE zobacz: energia
NERWY
– system n.
NIEBIAŃSKIE ZASTĘPY
NIEBO
NIENAWIŚĆ
– (zobacz również: Rys. 3)
NIEŚMIERTELNA
– istota n.
NIEŚWIADOMOŚĆ
– n. zbiorowa
NIETYKALNOŚĆ
– stan duchowej n.
NIEWOLNICTWO
NEWTON
NIEWIEDZA
NOWOTWÓR

O
OBECNOŚĆ JESTEM
– ponowne połączenie się ze swoją O. J.
– stan jedności z swoją O. J.
– zobacz również: Rys. 5, 7, 8 i 9)
OBSERWACJA; patrz również nauka
– horyzont o. (na rysunku nr 1)
OCZYSZCZANIE
patrz umysł
ODCZUWANIE
ODDZIELENIE / SEPARACJA
– poczucie o. istnieje tylko w ludzkim umyśle
ODPOWIEDŹ; patrz: pytanie
– otrzymuj o. ze swego wnętrza
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
– o. za własne życie
ODWET
OCZYSZCZANIE zobacz: pole energetyczne
OFIARA
OGIEŃ (zobacz: Rys. 7)
OGRANICZENIA
– droga wyjścia z ludzkich o.
– twoje o.
OGRÓD EDENU
OKRUCIEŃSTWO
OPINIA
– o. publiczna
OPÓR; patrz przemoc
OPRESJA
OSOBA
OSOBLIWOŚCI POCZĄTKOWA [tzw. osobliwość (termin astronom.)
OŚWIECENIE
OTWARTOŚĆ

P
PANOWANIE
– p. nad ludźmi
– p. nad swoim doświadczaniem życia
PAMIĘĆ
– utrata p. duchowego pochodzenia
PAŃSTWO
PARADYGMAT
– kwestionowanie p.
PAWEŁ, APOSTOŁ
PECH
PECK, M. SCOTT
PEŁNIA
– duchowa p.
PIEKŁO
PIENIĄDZ
PLAN
– ważną częścią twojego p. dla tego żywota jest przezwyciężenie twojej przeszłości, podążając duchową ścieżką
PLANETA (Ziemia)
– podstawowy koncept tej P.
– współ-tworzenie lepszego życia na tej Planecie
PLATON
PŁOMIEŃ, FIOLETOWY POCHODZENIE; patrz człowiek
POCZUCIE
– p. bycia
– p. jedności, ale nie identyczności
– p. tożsamości
– p. winy (również na rysunku nr 3)
– p., że wszelkie życie jest jednym i pochodzi z tego samego źródła
PODŚWIADOMOŚĆ
– komputer p.
– p. umysł
– procesy p.
POGLĄD
– „heretyckie” p.
POKUSA
– p. /świadomości dualizmu/ symbolizował „owoc poznania dobra i zła.”
POLE
– twoje p. energetyczne wymienia energię z polem innej osoby
– Ziemia ma wokół siebie niewidoczne p. energetyczne
– p. kwantowe
POLICZEK
– nadstawić drugi p.
PORZĄDEK
– ukryty p.
PORÓWNYWANIE SIĘ POSIADANIE
POSTĘP; patrz ludzkość
– klucz do p.
POSTAWA
POSTĘP
– dwie odnogi p.
POTENCJAŁ
– bezgraniczny p. zwiększania samoświadomości
– masz p. by przywdziać umysł Chrystusa i dokonać dzieł, jakich dokonał Jezus
– sięgnij po swój najwyższy p.
POTĘPIENIE
POTRZEBA
– wszystko, czego p. masz w sobie
POWIETRZE (zobacz: Rys. 7)
POZNANIE
– chęć p.
– granice p.
– klucz p.
– owoc p. dobra i zła
– wewnętrzne p.
POZYTYWNE zobacz: energia
PRACA
PRAGNIENIE
– właściwe p.
– wyższe p.
PRAKTYKA PRAKTYKOWANIE
– p. duchowa
PRAWDA; patrz: duchowa, wyzwolenie
– wyższa p.
– wyższa p. umysłu Chrystusa
PRAWDOPODOBIEŃSTWO
– świat p.
PRAWO zobacz również Bóg, natura
– łamanie p.
– odwieczne p.
– p. boskie
– p. Boga nie jest karą
– p. Boga nie kierują się osobistymi względami.
– p. działające tylko w rzeczywistości materialnej
– p. głębsze działające w świecie energii
– p. kierujące wszechświatem
– p. konsekwencji
– p. ludzkie
– p. natury
– p. równowagi
PROBLEM
– każdy p. na Ziemi jest odzwierciedleniem zbiorowej świadomości ludzkości
– własne p. oraz p. zbiorowości PROMIENIOWANIE RELIKTOWE
PROGRAM
– podświadomy komputerowy p.
– autodestrukcyjne podświadome p.
PROŚBA
PROTESTANT
PRZEBACZENIE
– akt p.
PRZEMOC; patrz gwałt, opór
PRZESZŁOŚĆ
– jak możesz wznieść się ponad swoją p.
PRZESTĘPSTWA PRZEŚWIADCZENIE
– błędne p.
– kwestionowanie p.
– system p.
– przywiązanie do własnych p.
– zdemaskowania niedoskonałych p.
PRZEWODNICTWO
– boskie p.
– intuicyjne p.
– p. ego
PRZEZNACZENIE
PRZYBYCIE; patrz człowiek
PRZYCZYNA patrz również skutek
PRZESZŁOŚĆ
– być wolnym od p.
PRZEŚWIADCZENIA / PRZEKONANIA
– błędne p.
PRZYGNĘBIENIE,
PRZYSZŁOŚĆ
PRZYWIĄZANIE
– p. do własnych przeświadczeń
PSALM
– P. Davida
PSYCHIKA
– pęknięcie i podział w p.
– podstawowe zrozumienie mechaniki działania ludzkiej p.
– warunki wewnętrzne panujące w psychice
PSYCHOLOG
PUSTKA
– akt wypełniania P.
PYCHA
PYTANIE; patrz: odpowiedź
– podstawowe p. życiowe
– p. z odpowiedniego poziomu umysłu

R
RADOŚĆ
RAJ, zobacz również Eden
– utracony r.
REAKCJA
– r. ucieczki lub walki
REGUŁA, ZŁOTA R.
REINKARNACJA patrz również wcielenie
– r. jako plan „C”
RELIGIA
– błąd tkwiący w r.
– jedyna prawdziwa r.
– ludzkie nastawienie do r.
– nauka r.
– r. chrześcijańska
– święte pisma r.
– tradycyjne r.
– wiara r.
– zewnętrzna r.
REZULTAT
REŻIM
ROBOT
– biologiczny r.
RODZICE
– twoi duchowi r.
ROZKOSZ
ROZSĄDEK
ROZTROPNOŚĆ
ROZUMIENIE
ROZUMOWANIE
– samolubne r. twojego ego
– wyższe r.
ROZWÓJ
– r. jest nieskończony
– r. jest prawdziwym celem twojego istnienia
– zstępująca spirala negatywnego r.
– wstępująca spirala pozytywnego r.
RÓWNANIE
– r. Einsteina
– r. życia
RÓWNOWAGA
– abyś mógł się rozwijać, musisz usunąć – stworzony przez ciebie – brak r.
– prawo r.
RYTUAŁ
– codzienny r.
– r. słowne
RYWALIZACJA
RZECZYWISTOŚĆ
– głębszy poziom rz.
– rz. prawdopodobieństwa
– żyjesz w świecie dwóch połączonych ze sobą rz.

S
SAMOLUBNY
– s. intencje
SAMOOBSERWACJA
– zwyczaj s.
SAMOOCENA
SAMOPOCZUCIE
SAMOŚWIADOMOŚĆ
– s. może istnieć niezależnie od ciała fizycznego
– s. współ-twórca z Bogiem
– wszystko kręci się wokół rozwoju s.
SĄD / OSĄD / OSĄDZANIE
SERCE
– skupianie się na s.
SCHIZOFRENIA
SEKS
SFERA
– s. stworzenia
– s. półmroku
– wzniesienie się s. do świata duchowego
SIŁA/Y
– s. ciemności
– s. sprzeciwiająca się twojemu wzrastaniu
– s. wewnętrzna
– s. woli
– s. zewnętrzna
– „siła” zła
– użycie s. fizycznej przeciw drugiej osobie
SKAMIELINY
SZKOŁA /ŻYCIA/
– s. bolesnych doświadczeń
– s. Boskiego Przewodnictwa
SKUTEK / REZULTAT patrz również przyczyna
SŁOWO / LOGOS patrz również Chrystus
– błędne przeświadczenia są zdefiniowane z użyciem s.
– dla stworzenia wszechświata Bóg użył mocy mówionego s.
– S. jako stan umysłu Chrystusa
– S. wcielone

– masz dostęp do olbrzymiej mocy mówionego s. dla przywołania duchowej energii i skierowania jej w konkretnie istniejące sytuacje czy uwarunkowania
– pewna szczególna kombinacja s. może odblokować twoje zrozumienie
– rytuały s.
SPEŁNIENIE
– osobiste s.
SPOKÓJ
– s. umysłu
SPOŁECZEŃSTWO
– w pełni harmonijne s.
STAGNACJA
STAŁOŚĆ
– ważną cechą na duchowej ścieżce jest s.
STAROŚĆ
STOS
STOSUNEK DO ŻYCIA
STRES
– s. jako akumulacja energii o niskich częstotliwościach STWÓRCA
– indywidualizacje S.

– jak S. stworzył wszechświat
– samoświadome przedłużenia S.
– S. jako źródła wszelkiego życia
– (zobacz również: Rys. 11)
STWARZAĆ
– jesteś s. z ograniczonym stanem świadomości
– wszystko s. jest ze światła i świadomości Boga
STYL
– s. życia
SYSTEM
– s. naukowy
– s. nerwowy
– s. religijny
– s. przeświadczeń
– s. wierzeń
– zamknięty s.
SYTUACJA
– s. jako wynik wyborów w poprzednich żywotach
SZALEŃSTWO
– zbiorowe s.
SZATAN
SZCZĘŚCIE
– wibracja s.

Ś
ŚCIEŻKA DUCHOWA
– pojednanie się /z duchowym nauczycielem/ jest jednym z głównych celów duchowej ś.
– prawdziwa i fałszywa ś.
– ś. d. składa się z kilku etapów
– zademonstrować ś. prowadzącą z ciemności do światła
ŚMIERĆ
– doświadczenie z pogranicza ś.
– ś. duchowa
ŚPIEWY
ŚREDNIOWIECZE
ŚRODOWISKO
– czynnik ś.
ŚWIADOMA UWAŻNOŚĆ
ŚWIADOME TY lub ŚWIADOME JA
– ś. j./ś. t. działa, jako osoba, za którą się uważa
– jako ośrodek twojego poczucia tożsamości
– ś. j. jest tym, czym sądzi, że jest
– zobacz również: Rys. 5
ŚWIADOMOŚĆ
– obniżenie wibracji swej ś.
– najwyższy poziom ś.
– podnoszenie swojej ś.
– poszerzona ś.
– prawdziwe wzniesienie się na wyższy poziom ś.
– próg uważnej ś.
– ś. Boga
– ś. kosmiczna
– ś. oddzielenia
– ś. uważność
– utrata ś. prawdziwego pochodzenia, swojego twórczego potencjału i powodu swojego istnienia
– utrata swojej ś. bycia istotą duchową
– wzrastać w ś.
– wyższy stan ś.
ŚWIAT
– bardziej pokojowy i bardziej dostatni ś.
– cztery poziomy ś. materialnego
– dualistyczne widzenie ś.
– jak funkcjonuje ś.
– najniższy poziom ś. duchowego
– postrzeganie ś.
– radykalnie nowe postrzeganie ś.
– ś. Duchowy (również na rysunku nr 1)
– ś. materialny stworzony jest przez – i może być podtrzymywany w następstwie – „strumienia” energii płynącej do niego z wyższej rzeczywistości.
– ś. prawdopodobieństwa
– wiele poziomów duchowego ś.
ŚWIATŁO
– Fioletowe Ś.
– Macierzyste Ś.
– otwarta brama dla duchowego ś.
– rzutowanie na M. Ś. niedoskonałych wyobrażeń
– ś. duchowe
– zadaniem wszystkich współ-twórców jest użycie swoich twórczych mocy do podniesienia zarówno intensywności jak i wibracji /początkowej ilości/ ś.
– zdolność odbierania duchowego ś.

T
TAJEMNICA
– t. zatajona w większości ortodoksyjnych religii
TALENT
– pomnażać t.
TECHNIKA
– t. duchowa
– t. duchową należy praktykować z dalekosiężną perspektywą
– można używać metody (t.) duchowej nie uzyskując rezultatów
TECHNOLOGIA
TEORIA
– t. ewolucji
– t. strun
– t. Wielkiego Wybuchu.
– t. względności
TERAŹNIEJSZOŚĆ
TŁUM
TOŻSAMOŚĆ
– budowanie t. na bazie poczucia jedności z wszelkim życiem
– budowanie t. na bazie poczucia oddzielenia od swojej wyższej Istoty i pozostałych części życia.
– długoterminowa t.
– duchowa t.
– krótkoterminowa t.
– kryzys t.
– niższe / wyższe poczucie t
– od ludzkiego do duchowego poczucia t.
– ogólne poczucie t.
– twoja prawdziwa t.
– ziemskie poczucie t.
– (zobacz również: Rys. 10)
TRADYCJA
– mentalna klatka t.
TRAUMA
TWORZENIE / STWARZANIE
– kontynuacja t.
– w akt t. zaangażowane są dwie podstawowe siły, ekspansywna siła odśrodkowa i ściągająca siła dośrodkowa.
– wszystko to, co st. /uczyniłeś/, możesz również odczynić.
TWÓRCZOŚĆ
– moc t.
– naturę procesu t.
– natura t. zdolności
– osiągnąć mistrzostwo w swych t. zdolnościach
– pomnażać i doskonalić swoje t. moce
– t. moc umysłu
– uczyć się jak korzystać ze swych t. zdolności
– używanie t. mocy w sposób nieświadomy
– zdolności t.
TY
– Świadome T.

U
UCISK
UCZENIE SIĘ
– możesz u. się na dwa sposoby
– u. się z doświadczeń i z konsekwencji swoich czynów
UCZEŃ / STUDENT
UCZONY / BADACZ
– b. umożliwia cząstce subatomowej zaistnieć,
– prześladowania u. ze strony Kościoła
– wiara u.
UCZUCIE/a patrz także: emocje
– jak wyrażać swoje u.
– (zobacz również: Rys. 10)
UMYSŁ
– dlaczego nauka nie może dłużej ignorować u.
– fundamentalna prawda o ludzkim u.
– krótkotrwały i długotrwały komponent u.
– kontrola u.
– moc u.
– myśli i uczucia jako fale w u.
– nauka ignoruje u.
– niezaprzeczalne połączenie u. z materią
– oczyszczanie wszystkich poziomów u.
– ograniczenie u.
– otwarty u.
– panowanie u. nad materią jest możliwe
– panowanie u. nad materią ukazane jest przez Jezusa i Buddę
– połączenie między u. i materią
– u. panujący nad materią
– spokój u.
– stan u. jako produkt zewnętrznych okoliczności
– u. stoi ponad materią
– subiektywny u.
– sztuką jest utrzymanie otwartego u.
– sztywny czy elastyczny u.
– świadomy u.
– twój u. może być otwartą bramą dla strumienia duchowej energii spływającej do materialnego świata
– u. antychrysta
– u. /ludzi/ są tymczasowo – a czasem na stałe – opętane przez manipulującą nimi siłę
– u. ludzki może, o własnej mocy, wchodzić w interakcję z rzeczywistością, która jest ponad materią
– u. ludzki może wpływać na podstawowy poziom materii
– u. ma możliwość dostrojenia się do świata duchowego i do swojej własnej, wyższej Istoty.
– u. podświadomy
– u. zbiorowy
– zawartość u.
UPOŚLEDZENIA UWARUNKOWANIE
– u. wewnętrzne
– u. zewnętrzne
UWAGA / UWAŻNOŚĆ zobacz świadoma u.
– próg świadomej u.
– rozszerzenie twej u.
– u. świadomość

W
WALKA
– w. między nauką a religią
– poczucie w.
– w. o wolność
WARTOŚCIOWANIE
– jedyne sensowne w.
WARTOŚĆ
– niskie poczucia własnej w.
WĄŻ (z Ogrodu Edenu)
– w. jako symbol umysłu antychrysta
– w. jest także symbolem współ-twórców, którzy świadomie zbuntowali się przeciwko prawom Boga i starają się uniemożliwić realizację Bożego planu
WCIELENIE patrz reinkarnacja
– ograniczenia stworzone w poprzednich w.
– poprzednie w.
WDZIĘCZNOŚĆ patrz również modlitwa
WEWNĘTRZNOŚĆ
– w. okoliczności życia
WGLĄD
WIARA
WIBRACJE
– wyższe w. (również na rysunku nr 1)
WIEDZA, patrz również: niewiedza, ignorancja
– głębsza w. o sobie samym
– ogrom dostępnej w.
– nowa w.
– prawdziwa w.
– twoja aktualna w.
– w. niekompletna albo nieprawidłowa
– w. nieprawidłowa
– w. o życiu
– w. uwewnętrzniona (przyswojona)
– zatajanie w.
– zewnętrzna w.
WINA
– poczucie w. (zobacz: Rys. 3)
WIZJA
– w. celu, dla którego przyszedłeś na Ziemię
– wyższa w. twego życia
WIZUALIZACJA
– w. jest rodzajem afirmowania w umyśle
WŁADZA
– elita w.
WNIEBOWSTĄPIENIE
– wniebowstąpione istoty
– wniebowstąpieni mistrzowie
WNIEBOWSTĄPIONE ZASTĘPY
WODA (zobacz: Rys. 7)
WOJNA
WOLA
– akt w.
– siła w.
– siła w. bazująca na lęku
– siła w. bazująca na miłości
– wolna w.
– wolna w. daje możliwość postępowania wbrew Bożym prawom i stworzenia iluzji, że jest się oddzieloną istotą
WOLNOŚĆ
– duchowa w.
– klucz do w.
– trwała w.
– walka o w.
WRÓG
– twój w. wewnętrzny (twoje ego)
– twój w. zewnętrzny (siły ciemności)
WSPÓŁ-TWORZENIE / WSPÓŁ-TWÓRCA patrz Bóg
¬– jesteś w. w ramach Bożych praw
– o tym jak w.
WSZECHŚWIAT
– cały w. wzniesie się na wyższy poziom.
– dwa poziomy w.
– ekspansja w.
– harmonia we w.
– jak Stwórca stworzył w.
– materialny w. (również na rysunku nr 1)
– prawa kierujące w.
– podstawowym tworzywem w. nie są cząstki czy fale energii, lecz informacja
– w. jako gigantyczna bio-feedback-maszyna
– w. jako szkoła
– w. jest myślą w umyśle Boga
– w. ma wbudowany czynnik opóźniający
– w. równoległy
– w. to zwierciadło
– zrozumienie natury działania fizycznego w.
WSZYSTKOŚĆ patrz: Absolut
WYBACZENIE patrz przebaczenie
WYBÓR
– dlaczego nigdy nie możesz uciec od konsekwencji swoich w.
– doniosłość aktu w.
– konsekwencje w.
– oświecone w.
– świadome w.
– w. dokonujesz nieustannie
– w. jako wyraz twojego stanu świadomości.
– w. wyrazem postrzegania
– zawsze masz w.
WYGODNICTWO
WYOBRAŹNIA
– ego nie potrafi w. sobie niczego poza tym światem
– nie możesz stworzyć czegoś, czego nie potrafisz sobie w.
– Świadome Ty ma nieograniczoną w.
– Świadome Ty musi odzyskać rolę w. sobie swojej przyszłości
WYSIŁEK
WYCHOWANIE
WYMIAR
– inny w.
WYSIŁEK
WYTRWAŁOŚĆ
– ważną cechą na duchowej ścieżce jest w.
WYZWANIE
– w. życiowe
WYZWOLENIE
– prawda cię w.
WZRASTANIE / WZROST
– w. jest absolutnym celem życia
– w. samoświadomości jest istotnym celem przyświecającym stworzeniu świata form
WZÓR / WZORZEC
– ósemkowy w. przepływu energii między Duchem i materią
– w. interferencyjny

V
VINCI DA, LEONARDO

Z
ZABIJANIE
ZACHOWANIE/A
– negatywne wzorce z.
– wzorce z.
ZACHÓD
ZAMĘT patrz pomieszanie
ZAWÓD
ZBAWICIEL
ZBAWIENIE
– automatyczna ścieżka do z.
ZBIOROWOŚĆ
– tendencje z.
ZEWNĄTRZ
– z. okoliczności życia
ZIEMIA
– najlepszym wkładem, który możesz wnieść do przyszłości tej Planety, jest skupienie się na osiągnięciu własnej świadomości Chrystusa
– przejęcia panowania nad Z.
– Z. jako laboratorium
– Z. jest płaska
– (zobacz również: Rys. 7)
ZŁO zobacz też ludzie
– „siła” z.
– z. jest wynikiem /przejawiania/ świadomości antychrysta
– z. jest wynikiem wyboru płynącego z /rozmyślnej/ ignorancji
– z. nie jest stworzone przez Boga
ZŁOŚĆ
ZMIANA
– otworzyć się na owe nowe z.
– pragnienie z.
– z. samego siebie
ZMYSŁY
ZNIECZULICA
ZROZUMIENIE
– zawsze próbuj pogłębiać swoje z.
– zintegrowane z.
ZWIERZĘ
– wysoce rozwinięte z.
– z. nie posiadają samoświadomości

Ż
ŻYCIE / ŻYCIOWE zobacz też wzrastanie/wzrost
– budować ż.
– cel ż. (patrz również cel)
– dwa podstawowe podejścia do ż.
– „ekran” życia
– głębsza wiedza o ż.
– inne części ż.
– jedność wszelkiego ż.
– klucz do objęcia kontroli nad swoim ż.
– mechanika działania ż.
– MOŻESZ ZMIENIĆ SWOJE ż.
– nie możesz odmienić swego ż. nie zmieniając siebie samego
– podstawowe pytania dotyczące ż.
– prawo ż.
– proces lepszego rozumienia ż.
– proces ż. rodzącego ż.
– równanie ż.
– sens ż.
– strumień ż.
– styl ż.
– Tajemnicą Ż.
– twoje ż. ma konkretny cel i określoną misję
– władza nad ż.
– wyzwania ż.
– wyższe rozumienie ż.
– zapanować nad doświadczaniem ż.
– ż. jako gra przypadku
– ż. jako proces duchowej ewolucji
– ż. jest wyborem
– ż. lekcje
– ż. możliwości (patrz również możliwości)
– ż. na Ziemi, jako podróż
ŻYWOT
– poprzedni ż.

Ź
ŹDŹBŁO
– ź w oku brata

Nowe komentarze

06.08 | 15:07

Dziękuję za informację. Pozdrawiam Monika P.

06.08 | 13:03

Pani Moniko, o ile wiem, to obecnie wygłaszanie są o godź. 7, 12 i 19-tej inwokacja na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie. Póki co, każdy wygłasza je indywidualnie. Z serdecznościami! P. K.

06.08 | 11:39

czy są osoby mówiące dekret za Polskę np. niedzielę o 21:00 ? pytam bo jest napisane, że dwie , trzy osoby mają wygłaszać ten dekret.

25.02 | 09:49

Z serca polecam albo "Jak TY możesz zmienić świat" albo "Ku pełni wyzwolenia kobiet" . Z serdecznościami! P. K.

Podziel się stroną