Czuwania na rzecz Korei - inwokacje

"Koniec ery dyktatorów na Ziemi." Plakat konferencji Kima Michaelsa i Wniebowstąpionych Mistrzów - Seoul 2019.

Ogólnoświatowe Czuwanie 500+ pod auspicjami Matki Maryi na rzecz Korei

1. wołanie o nastanie Świadomości Złotej ery w Korei

W imię JESTEM, KTÓRYM JESTEM, w imię Jezusa Chrystusa, wołam do mojej Obecności JESTEM, aby płynęła przez mą Obecność Będę, którą JESTEM i wygłosiła tę inwokację z pełną mocą. Wzywam ukochanego Archanioła Michała, aby przejawił swoją obecność w Korei oraz unieszkodliwił i pochłonął wszelki sprzeciw wobec urzeczywistnienia Złotej Ery. Wołam również o ...

[Tu włącz Twoje osobiste wołania]

 Przykładowo możesz wnieść następujące wołanie i afirmacje: 

(x4) Niech już nigdy nie dojdzie do wojny na Półwyspie Koreańskim!  

Wołam o ujawnienie i pochłonięcie oporu wobec zjednoczenia Korei.  

Wnoszę impuls do zmiany w świadomości zbiorowej zarówno w Korei Południowej, w Korei Północnej jak i w narodach, które są częścią koreańskiego równania. 

Wołam o przebudzenie istot wcielonych w Korei Północnej i Korei Południowej ku realizacji Boskiego plan ich życia dla Korei – ku pokojowemu zjednoczeniu Korei Północnej i Południowej oraz ku powstrzymaniu wszystkich konfliktów i prześladowań w całej Azji.  

Wołam o Sąd Chrystusa nad elitą władzy Korei Północnej i Południowej i nad kierującymi nimi demonami. Wołam o i ich unieszkodliwienie.  

Wołam o Sąd Chrystusa nad upadłymi istotami, które wcieliły się w południowokoreańskim społeczeństwie i są liderami biznesowych konglomeratów.

Wołam o Sąd Chrystusa nad upadłymi istotami w Korei Północnej, którzy są liderami tego kraju.

Wołam o usunięcie opozycji wobec spływu – poprzez cztery poziomy materialnego wszechświata – idei dla sprawiedliwego podziału własności korporacji wśród wszystkich mieszkańców Korei.

Wołam o unieszkodliwienie demonów i sił ciemności, które są przeciwne temu spływowi.

Wołam o Sąd Chrystusa nad ludźmi, którzy sprzeciwiają się zmianom w społeczeństwie, prowadzącym do sprawiedliwego podziału dostatku w Korei.

Wołam o wsparcia dla tych osób w koreańskich rządach, mediach i innych instytucjach społecznych, które mogą wprowadzić reformy i które urzeczywistnią i będą wspierać Złotą Erę dla Korei.

Wołam o siłę charakteru i woli dla Koreańczyków, którzy przeprowadzą te zmiany niezależnie od oporu przeciw nim i że ludność powstanie i wesprze wysiłki na rzecz zreformowania koreańskich struktur społecznych.

Wołam, aby Korea Północna zreformowała, wszystko, co stworzyła w swym regionie, aby wszyscy ludzie dzielili owoce swych połączonych wysiłków.

Wołam o to, aby Korea nie stała się zastępczym polem walki w rywalizacji między supermocarstwami, łącznie z Rosją i do pewnego stopnia z Japonią.

Wołam o to, aby o przyszłości Korei decydowali Koreańczycy – nie tylko rządy, ale także ludzie, bo w pewnym sensie, o przyszłości Korei decydować będzie zbiorowa świadomość zarówno Północy jak i Południa.

Wołam o to, aby nie tylko przywódcy, ale przed wszystkim obywatele Korei stali się odpowiedzialni za to, co się dzieje w Korei, przy jak najmniejszej ingerencji ze

strony sił zewnętrznych.

Saint Germain, razem z Tobą afirmujemy, że zjednoczona Korea jest już rzeczywistością w oktawie tożsamości, w oktawie mentalnej i w oktawie emocjonalnej. W jedności z Tobą i w jedności między nami wołamy teraz o przejawienie się tego w oktawie fizycznej i akceptujemy Twoją Matrycę Złotej Ery dla zjednoczonej Korei.

 ponad to wołam o ...

Wołam o najwyższe z możliwych efekty moich wezwań!

Ale nie moja, lecz Twoja, Ojcze-Matko Boże, wola niech się stanie. Amen

Część 1

1. Archaniele Michale, pomóż ludziom w Korei obudzić się z mentalności, która postrzega państwo lub społeczeństwo jako ważniejsze niż ludzka osoba.

Archaniele Michale, Światłości Błękitna,
w mym sercu jest miejsce tylko dla Ciebie.
Mój umysł to już nie mnogość, lecz jedność,
Twa Miłość do mnie zawsze prawdziwa.

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

2. Archaniele Michale, pomóż ludziom w Korei obudzić się ze skłonności do postrzegania pojedynczych ludzkich istot osób, z wyjątkiem kilku przywódców, jako kompletnie nieważnych.

Archaniele Michale, będę w pełni
w jedności z Twą Rzeczywistością.
Widzę, że żaden lęk nie może mnie zniewolić,
ten świat nie ma nade mną mocy.

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

3. Archaniele Michale, pomóż ludziom w Korei zrozumieć, że tylko ludzka jednostka może wnieść nowe idee i że nowe idee są fundamentem Złotej Ery.

Archaniele Michale, mocno mnie przytul,
rozjaśnij najciemniejszą noc.
Oczyść Twym Światłem moje czakramy,
przywróć mi wewnętrzne widzenie.

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,

Tak bardzo drogi mi jesteś.

4. Archaniele Michale, pomóż ludziom w Korei rozróżniać idee pochodzące od wniebowstąpionych mistrzów i te pochodzące od sił ciemności z czterech
poziomów materialnego wszechświata.

Archaniele Michale, oto jestem,
– z Tobą daję polecenia Światłu.
Będę otwierał me serce,
aż najwyższą prawdę pojmę.

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

5. Archaniele Michale, pomóż ludziom w Korei zrozumieć, że nie można stanowić Złotej Ery dopóki nie otrzymamy Jej matrycy od wniebowstąpionych mistrzów.

Archaniele Michale w mym sercu

– nigdy ode mnie nie odejdziesz.
Częścią Hierarchii /życia/ jestem
– akceptuję teraz nowy, świeży początek.

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

6. Archaniele Michale, pomóż ludziom w Korei zrozumieć, że wniebowstąpieni mistrzowie są istotną częścią ustanowienia Złotej Ery, ponieważ to, co pochodzi z tego świata nie może wznieść się ponad swoje własne wibracje, ponad swoją własną świadomość.

Archaniele Michale, Mieczu Błękitny,
całą ciemność przeszywasz.
Osiągam teraz świadomość Chrystusa,
Chrystusowe rozróżnianie ukazuje mi to, co prawdziwe.

Archaniele Michale, jesteś tutaj,

Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

7. Archaniele Michale, pomóż ludziom w Korei zrozumieć, że niska świadomość może jedynie wnieść podziały i jeszcze więcej podziałów, co podział Korei symbolizuje.

Archaniele Michale, w Twych Skrzydłach szybując,
puszczam teraz wszystko, co małe.
Boże do Domu wezwanie w mym sercu rozbrzmiewa,
me serce z Twym Sercem na zawsze śpiewa.

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

8. Archaniele Michale, pomóż ludziom w Korei zrozumieć, że świadomość dualizmu może jedynie tworzyć podziały, a podziały będą się stawały coraz bardziej ekstremalne, póki ludzie nie obudzą się i powiedzą: „Mamy tego dość, nie będziemy już podążać za dualistycznymi przywódcami, chcemy innej formy przywództwa.”.

Archaniele Michale, zabierz mnie do Domu,
w Niebiańskich Sferach pragnę wędrować.
Jestem odrodzony z Niebiańskiej Piany,
moje życie jest teraz Świętym Poematem.

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

9. Archaniele Michale, pomóż ludziom w

Korei zrozumieć, że wniebowstąpieni mistrzowie oferują inną formę przywództwa, która nie jest scentralizowanym przywództwem, ponieważ nie ma w nim miejsca dla rządzącej elity na Ziemi.

Archaniele Michale, Światłością jesteś,
świecącym jak błękitna gwiazda.
Jesteś Boga wcieleniem w kosmosie,
z Tobą daleko zajdę.

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

Część 2

1. Archaniele Michale, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że Złota Era wizualizowana przez Saint Germain dla Korei nie zostanie wniesiona z jakiegoś centralnego punktu. Wniesiona zostanie Ona przez wielu ludzi, którzy otrzymają pewne idee indywidualnie, jednak będą oni mieli świadomość wspólnoty.

Archaniele Michale, Światłości Błękitna,

w mym sercu jest miejsce tylko dla Ciebie.
Mój umysł to już nie mnogość, lecz jedność,
Twa Miłość do mnie zawsze prawdziwa.

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

2. Archaniele Michale, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że upadłe istoty usiłowały zniszczyć indywidualność, aby nikt nie odważył się wyróżnić z tłumu. Każdemu przydzielono określoną rolę, określone

miejsce w społeczeństwie.

Archaniele Michale, będę w pełni
w jedności z Twą Rzeczywistością.
Widzę, że żaden lęk nie może mnie zniewolić,
ten świat nie ma nade mną mocy.

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

3. Archaniele Michale, pomóż ludziom w Korei obudzić się z mentalności bycia zaprogramowanymi na wykonywanie zadań określonych przez tę rolę i nigdy nie robienia niczego więcej ponad to, do czego zostali zaprogramowani.

Archaniele Michale, mocno mnie przytul,
rozjaśnij najciemniejszą noc.
Oczyść Twym Światłem moje czakramy,
przywróć mi wewnętrzne widzenie.

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

4. Archaniele Michale, pomóż ludziom w Korei obudzić się ze skłonności do podporządkowania się tradycji, rodzinie, społeczeństwu, żyjąc tym samym jak robot, czyniąc to, czego oczekują inni.

Archaniele Michale, oto jestem,
– z Tobą daję polecenia Światłu.
Będę otwierał me serce,
aż najwyższą prawdę pojmę.

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

5. Archaniele Michale, pomóż ludziom w Korei otrząsnąć się z tych aspektów narodowej kultury, które ograniczają wyrażanie ich duchowej indywidualności i pochłaniają całą ich uwagę.

Archaniele Michale w mym sercu
– nigdy ode mnie nie odejdziesz.
Częścią Hierarchii /życia/ jestem

– akceptuję teraz nowy, świeży początek.

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

6. Archaniele Michale, pomóż ludziom w Korei obudzić się i zacząć się zastanawiać: „Kim jestem jako istota duchowa? Jaki jest Boski plan mego życia, który wybrałem przed wejściem w obecne wcielenie?”

Archaniele Michale, Mieczu Błękitny,
całą ciemność przeszywasz.
Osiągam teraz świadomość Chrystusa,
Chrystusowe rozróżnianie ukazuje mi to, co prawdziwe.

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska, 
Tak bardzo drogi mi jesteś.

7. Archaniele Michale, pomóż ludziom w Korei obudzić się i dostrzec, że my, ludzie, nie jesteśmy Koreańczykami, Amerykanami, Chińczykami czy Rosjanami, ani nikim innym. Jesteśmy istotami duchowymi.

Archaniele Michale, w Twych Skrzydłach szybując,
puszczam teraz wszystko, co małe.
Boże do Domu wezwanie w mym sercu rozbrzmiewa,
me serce z Twym Sercem na zawsze śpiewa.

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
T
ak bardzo drogi mi jesteś.

8. Archaniele Michale, pomóż ludziom w Korei zrozumieć, dlaczego chcieli postanowić wcielić się w tym miejscu w naszym obecnym życiu. Pomóż im dostrzec co chcieliśmy wnieść, służąc nie tylko narodowi Korei, ale również wzniesieniu Ziemi w sensie ogólnym.

Archaniele Michale, zabierz mnie do Domu,
w Niebiańskich Sferach pragnę wędrować.
Jestem odrodzony z Niebiańskiej Piany,
moje życie jest teraz Świętym Poematem.

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,Tak bardzo drogi mi jesteś.

9. Archaniele Michale, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że od pewnego czasu są świadomi Obecności Saint Germain i na wewnętrznych poziomach chcą pomóc we ustanowieniu Jego Złotej Ery w Korei.

Archaniele Michale, Światłością jesteś,
świecącym jak błękitna gwiazda.
Jesteś Boga wcieleniem w kosmosie,
z Tobą daleko zajdę.

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

Część 3

1. Archaniele Michale, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że wybrali wcielenie w Korei, ponieważ ma ona ogromny potencjał do służenia jako przykład, jak można wznieść się ponad świadomość dualizmu i prawdziwie przejawić świadomość Złotej Ery.

Archaniele Michale, Światłości Błękitna,
w mym sercu jest miejsce tylko dla Ciebie.
Mój umysł to już nie mnogość, lecz jedność,
Twa Miłość do mnie zawsze prawdziwa.

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

2. Archaniele Michale, pomóż ludziom w Korei zrozumieć, że podział pomiędzy Północą i Południem wydaje się niemożliwy do przezwyciężenia jedynie z ludzkiej perspektywy.

Archaniele Michale, będę w pełni
w jedności z Twą Rzeczywistością.
Widzę, że żaden lęk nie może mnie zniewolić,
ten świat nie ma nade mną mocy.

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

3. Archaniele Michale, pomóż ludziom w Północnej Korei obudzić się z fanatycznego zaprogramowania, aby widzieć w ludziach z Korei Południowej wrogów.

Archaniele Michale, mocno mnie przytul,
rozjaśnij najciemniejszą noc.
Oczyść Twym Światłem moje czakramy,
przywróć mi wewnętrzne widzenie.

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

4. Archaniele Michale, pomóż ludziom w Korei zdać sobie sprawę z tego, że kiedy Ty patrzysz na Półwysep Koreański, to nie widzisz podziału. Widzi się tylko jedną Koreę i jeden naród, ponieważ dostrzegasz, że to, ku czemu ludzie na Północy zostali zaprogramowani, jest tylko powłoką tymczasowo przesłaniającą ich wewnętrzne istoty.

Archaniele Michale, oto jestem,
– z Tobą daję polecenia Światłu.
Będę otwierał me serce,
aż najwyższą prawdę pojmę.

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

5. Archaniele Michale, pomóż ludziom w Korei Południowej dostrzec, że nie są oni jedynymi osobami dostrojonymi do Saint Germain, które wybrały wcielenie się w Korei. Istnieją również osoby dostrojone do Saint Germain, które wybrały wcielenie się w Korei Północnej.

Archaniele Michale w mym sercu
– nigdy ode mnie nie odejdziesz.
Częścią Hierarchii /życia/ jestem
– akceptuję teraz nowy, świeży początek.

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

6. Archaniele Michale, pomóż ludziom w Korei Północnej obudzić w sobie potencjał dla pomocy we wniesieniu zmiany w zbiorowej świadomości, która uniemożliwi przywództwu kraju utrzymanie się przy władzy.

Archaniele Michale, Mieczu Błękitny,
całą ciemność przeszywasz.
Osiągam teraz świadomość Chrystusa,
Chrystusowe rozróżnianie ukazuje mi to, co prawdziwe.

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

7. Archaniele Michale, pomóż ludziom w Korei Południowej dostrzec, że ponieważ nasz naród cieszy się większą wolnością, to ma on potencjał do utrzymywania duchowej równowagi, aby naród w Korei Północnej uwolnił się od swojego zaprogramowania.

Archaniele Michale, w Twych Skrzydłach szybując,
puszczam teraz wszystko, co małe.
Boże do Domu wezwanie w mym sercu rozbrzmiewa,
me serce z Twym Sercem na zawsze śpiewa.

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

8. Archaniele Michale, pomóż ludziom w Korei Północnej pamiętać, kim są i dlaczego wcielili się w tam w obecnym życiu. Pomóż im zaakceptować to, kim są oraz ich potencjał dla tego, aby powstać i powiedzieć: „Dosyć tego!”.

Archaniele Michale, zabierz mnie do Domu,
w Niebiańskich Sferach pragnę wędrować.
Jestem odrodzony z Niebiańskiej Piany,
moje życie jest teraz Świętym Poematem.

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,Tak bardzo drogi mi jesteś.

9. Archaniele Michale, pomóż ludziom w Korei Południowej przezwyciężyć świadomość dualizmu, byśmy nie byli podzieleni w sobie i pomiędzy sobą.

Archaniele Michale, Światłością jesteś,
świecącym jak błękitna gwiazda.
Jesteś Boga wcieleniem w kosmosie,
z Tobą daleko zajdę.

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

Część 4

1. Archaniele Michale, my, którzy przyjęliśmy wcielenie w Korei Południowej, niniejszym dajemy Ci upoważnienie do zburzenia fortyfikacji stworzonych przez siły ciemności w oktawie tożsamości nad Koreą Północną. 

Archaniele Michale, Światłości Błękitna,
w mym sercu jest miejsce tylko dla Ciebie.
Mój umysł to już nie mnogość, lecz jedność,
Twa Miłość do mnie zawsze prawdziwa. 

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

2. Archaniele Michale, my, którzy przyjęliśmy wcielenie w Korei Południowej, niniejszym dajemy Ci upoważnienie do zburzenia fortyfikacji stworzonych przez siły ciemności w oktawie mentalnej nad Koreą Północną.

Archaniele Michale, będę w pełni
w jedności z Twą Rzeczywistością.
Widzę, że żaden lęk nie może mnie zniewolić,
ten świat nie ma nade mną mocy.

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

3. Archaniele Michale, my, którzy przyjęliśmy wcielenie w Korei Południowej, niniejszym dajemy Ci upoważnienie do zburzenia fortyfikacji stworzonych przez siły ciemności w oktawie emocjonalnej nad Koreą Północną.

Archaniele Michale, mocno mnie przytul,
rozjaśnij najciemniejszą noc.
Oczyść Twym Światłem moje czakramy,
przywróć mi wewnętrzne widzenie.

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

4. Archaniele Michale, my, którzy przyjęliśmy wcielenie w Korei Południowej, niniejszym dajemy Ci upoważnienie do zburzenia fortyfikacji stworzonych przez przywódców w Korei Północnej w oktawie fizycznej nad Koreą Północną.

Archaniele Michale, oto jestem,
– z Tobą daję polecenia Światłu.
Będę otwierał me serce,
aż najwyższą prawdę pojmę.

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.

Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

5. Archaniele Michale, my, którzy przyjęliśmy wcielenie w Korei Południowej, wołamy o pozytywne zmiany, które już zaczęły mieć miejsce w Korei Północnej, aby się w pełni fizycznie przejawiły. Spętaj i pochłoń wszystkie siły ciemności sprzeciwiające się Złotej Erze dla Korei.

Archaniele Michale w mym sercu
– nigdy ode mnie nie odejdziesz.
Częścią Hierarchii /życia/ jestem
– akceptuję teraz nowy, świeży początek.

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

6. Archaniele Michale, my, którzy przyjęliśmy wcielenie w Korei Południowej, niniejszym dajemy Ci upoważnienie do spętania i pochłonięcia sił ciemności stojących za przywódcami Korei Północnej i ich próbą zamieniania swojego narodu w fortecę, do której nikt nie może się dostać ani jej opuścić.

Archaniele Michale, Mieczu Błękitny,
całą ciemność przeszywasz.
Osiągam teraz świadomość Chrystusa,
Chrystusowe rozróżnianie ukazuje mi to, co prawdziwe.

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

7. Archaniele Michale, my, którzy przyjęliśmy wcielenie w Korei Południowej, niniejszym dajemy Ci upoważnienie do zburzenia fortyfikacji stworzonych przez siły ciemności na czterech poziomach materii nad Koreą Południową.

Archaniele Michale, w Twych Skrzydłach szybując,
puszczam teraz wszystko, co małe.
Boże do Domu wezwanie w mym sercu rozbrzmiewa,
me serce z Twym Sercem na zawsze śpiewa.

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

8. Archaniele Michale, my, którzy przyjęliśmy wcielenie w Korei Południowej, afirmujemy z Tobą, że widzimy tylko jedną Koreę, wolną Koreę. Nie istnieje kwestia tego, czy Korea się zjednoczy, tylko kiedy to nastąpi. Akceptujemy, że dzieje się to już TERAZ.

Archaniele Michale, zabierz mnie do Domu,
w Niebiańskich Sferach pragnę wędrować.
Jestem odrodzony z Niebiańskiej Piany,
moje życie jest teraz Świętym Poematem.

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

9. Archaniele Michale, my, którzy przyjęliśmy wcielenie w Korei Południowej, potwierdzamy, że Matryca Złotej Ery dla zjednoczonej Korei spływa coraz głębiej wokół nas i że my indywidualnie już jesteśmy w tej Matrycy. Urzeczywistnia się ona tam, gdzie jesteśmy, ponieważ fizycznie urzeczywistnia się dokładnie tu, gdzie Ty jesteś.

Archaniele Michale, Światłością jesteś,
świecącym jak błękitna gwiazda.
Jesteś Boga wcieleniem w kosmosie,
z Tobą daleko zajdę.

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

Zapieczętowanie

W imię Boskiej Matki w pełni akceptuję, że moc tych wezwań jest wykorzystana do uwolnienia Macierzystego światła, by mogło ono odzwierciedlić doskonałą wizję Chrystusa dla mego życia, dla wszystkich ludzi i dla Planety. W imię JESTEM KTÓRYM JESTEM to się już dokonało! Amen.

2. Wołanie o nową otwartość na Koreę Północną

W imię JESTEM, KTÓRYM JESTEM, w imię Jezusa Chrystusa, wołam do mojej Obecności JESTEM, aby płynęła przez mą Obecność Będę, którą JESTEM i wygłosiła tę inwokację z pełną mocą. Wołam do Ukochanej Kuan Yin, aby przejawiła swoją obecność w Korei i w społeczności międzynarodowej dla wniesienia nowej postawy i nowego podejścia wobec Korei Północnej. Wołam również o ...

[Tu włącz Twoje osobiste wołania]

Tu możesz powtórzyć początkowe wołania i afirmacje lub powiedzieć następujące słowa:
Wołam o spełnienie tego wszystkiego, o co wołałem na początku serii niniejszych inwokacji, jak również o ...

Wołam o najwyższe z możliwych efekty moich wezwań!

Ale nie moja, lecz Twoja, Ojcze-Matko Boże, wola niech się stanie. Amen

Część 1

1. Kuan Yin, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że jedynym sposobem osiągnięcia osobistej lub narodowej wolności jest okazanie bezwarunkowego współczucia, bezwarunkowego przebaczenia.

O, Kuan Yin, jakże święte imię Twoje,
napełnij mnie Płomieniem Współczucia.
Staję się wolnym okazując miłosierdzie.
Przebaczenie wszystkim jest do tego magicznym kluczem.

W słodkiej melodii Kuan Yin,
Jestem wolny, by być moim Ja.
W żywotności Kuan Yin,
moją nieśmiertelność odzyskuję.

2. Kuan Yin, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że kiedy my zmieniamy sposób, w jaki przeszłość wpływa na nasze umysły, to zmieniamy również sposób, w jaki przeszłość wpływa na obrany przez nas kurs, gdzie nasz naród płynie w nieprzerwanej Rzece Życia.

O, Kuan Yin, puszczam teraz,
wszystkie ziemskie przywiązania.
Wszystkie tłumione uczucia uwalniam,
i jestem wolny od emocjonalnych zaburzeń.

W słodkiej melodii Kuan Yin,
Jestem wolny, by być moim Ja.
W żywotności Kuan Yin,
moją nieśmiertelność odzyskuję.

3. Kuan Yin, pomóż ludziom w Korei przezwyciężyć tendencję do izolowania i oddzielania się od otaczającego świata.

O, Kuan Yin, dlaczego muszę czuć,
że życie nie spełnia moich ideałów?
Puszczam wszystkie oczekiwania.
Mój umysł jest już pustym naczyniem.

W słodkiej melodii Kuan Yin,
Jestem wolny, by być moim Ja.
W żywotności Kuan Yin,
moją nieśmiertelność odzyskuję.

4. Kuan Yin, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że pokoju nie można osiągnąć poprzez kontrolę, poprzez próbę zatrzymania przepływu i stworzenia statycznego stanu, w którym uważamy, że wszystko jest pod kontrolą i dzięki temu możemy utrzymać pokój.

O, Kuan Yin, przekraczam przeszłość,
gdy wszystkie urazy odchodzą.
Od przyszłości niczego nie oczekuję.
Wiecznego teraz nie odrzucam.

W słodkiej melodii Kuan Yin,
Jestem wolny, by być moim Ja.
W żywotności Kuan Yin,
moją nieśmiertelność odzyskuję.

5. Kuan Yin, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że kiedy próbujemy odgrodzić się od świata, tworzymy opór i musimy wygenerować siłę do jego podtrzymania, a to albo stworzy wewnętrzny konflikt lub przyciągnie zewnętrznego agresora.

O, Kuan Yin, unosisz mnie,
ponad szalejącym morzem Samsary.
Wszyscyśmy bezpieczni w Twej Łodzi Pradżni.
Przeciwny brzeg nie jest już odległy.

W słodkiej melodii Kuan Yin,
Jestem wolny, by być moim Ja.
W żywotności Kuan Yin,
moją nieśmiertelność odzyskuję.

6. Kuan Yin, pomóż ludziom w Korei zacząć dostrzegać, że podział między Północą a Południem można przezwyciężyć.

O, Kuan Yin, Twoja alchemia!
Twymi cudami mnie uwalniasz.
Wybaczając, otrzymuję przebaczenie.
Poczucie winy już mnie nie przymusza.

W słodkiej melodii Kuan Yin,

Jestem wolny, by być moim Ja.
W żywotności Kuan Yin,
moją nieśmiertelność odzyskuję.

7. Kuan Yin, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że identyfikowanie Korei Północnej, jej narodu i przywódców, jako przyczynę podziału Korei jest zbyt dużym uproszczeniem.

O, Kuan Yin, wszystkie udręki zniknęły,
to, co nie z dualizmu stworzone, nie musi być pozytywnie przetworzone.
Oddzielonym ja niczego nie czynię,
zatem w jedności z Tobą odpoczywam.

W słodkiej melodii Kuan Yin,
Jestem wolny, by być moim Ja.
W żywotności Kuan Yin,
moją nieśmiertelność odzyskuję.

8. Kuan Yin, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że kiedy wskazujemy na Północ jako na problem, sami siebie pozbawiamy siły. Mówimy, że nie możemy ustanowić pokoju w Korei, ponieważ pokoju nie da się wnieść, dopóki oni się nie zmienią.

O, Kuan Yin, pełnia Twego zdrowia,
uwalnia mnie teraz od próżności.
Czymże jest dla mnie próżność?
Po prostu ją puszczam i podążam za Tobą.

W słodkiej melodii Kuan Yin,
Jestem wolny, by być moim Ja.
W żywotności Kuan Yin,
moją nieśmiertelność odzyskuję.

9. Kuan Yin, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że ze względu na działanie Prawa Wolnej Woli nigdy nie pozbawiamy siebie siły, nigdy nie znajdujemy się w sytuacji, gdzie nic nie możemy zrobić.

O, Kuan Yin, jakże słodki dźwięk,
co emanuje ze świętej Ziemi.
Puszczając kierat ego,
już jestem na przeciwległym brzegu.

W słodkiej melodii Kuan Yin,
Jestem wolny, by być moim Ja.
W żywotności Kuan Yin,
moją nieśmiertelność odzyskuję.

Część 2

1. Kuan Yin, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że naród Korei Południowej musi zająć stanowisko i powiedzieć: „Co my możemy zmienić, aby zmieniło się równanie naszego narodu?”.

O, Kuan Yin, jakże święte imię Twoje,
napełnij mnie Płomieniem Współczucia.
Staję się wolnym okazując miłosierdzie.
Przebaczenie wszystkim jest do tego magicznym kluczem.

W słodkiej melodii Kuan Yin,
Jestem wolny, by być moim Ja.
W żywotności Kuan Yin,
moją nieśmiertelność odzyskuję.

2. Kuan Yin, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że mogą coś zrobić, by zmienić równanie dotyczące Półwyspu Koreańskiego poprzez zmianę własnego podejścia do całej tej sytuacji.

O, Kuan Yin, puszczam teraz,
wszystkie ziemskie przywiązania.
Wszystkie tłumione uczucia uwalniam,
i jestem wolny od emocjonalnych zaburzeń.

W słodkiej melodii Kuan Yin,
Jestem wolny, by być moim Ja.
W żywotności Kuan Yin,
moją nieśmiertelność odzyskuję.

3. Kuan Yin, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że nie można cofnąć się do czasów Korei sprzed podziału. Nie można osiągnąć niczego konstruktywnego, kurczowo trzymając się przeszłości, żywiąc gniew lub ból z powodu przeszłości.

O, Kuan Yin, dlaczego muszę czuć,
że życie nie spełnia moich ideałów?
Puszczam wszystkie oczekiwania.
Mój umysł jest już pustym naczyniem.

W słodkiej melodii Kuan Yin,
Jestem wolny, by być moim Ja.
W żywotności Kuan Yin,
moją nieśmiertelność odzyskuję.

4. Kuan Yin, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że zanim dojdzie do fizycznej zmiany, musi nastąpić zmiana w świadomości wiele osób, które wybrały wcielenie się zarówno w Korei Północnej, jak i Południowej, aby ją ustanowić.

O, Kuan Yin, przekraczam przeszłość,
gdy wszystkie urazy odchodzą.
Od przyszłości niczego nie oczekuję.
Wiecznego teraz nie odrzucam.

W słodkiej melodii Kuan Yin,
Jestem wolny, by być moim Ja.
W żywotności Kuan Yin,
moją nieśmiertelność odzyskuję.

5. Kuan Yin, pomóż ludziom duchowości w Korei dostrzec, że możemy stać się prekursorami – tymi, którzy dowodzą i sterują statkiem.

O, Kuan Yin, unosisz mnie,
ponad szalejącym morzem Samsary.
Wszyscyśmy bezpieczni w Twej Łodzi Pradżni.
Przeciwny brzeg nie jest już odległy.

W słodkiej melodii Kuan Yin,
Jestem wolny, by być moim Ja.
W żywotności Kuan Yin,
moją nieśmiertelność odzyskuję.

6. Kuan Yin, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że zmiana, która musi się dokonać, jest zmianą w świadomości i musi się ona rozpocząć na Południu, ponieważ tam naród cieszy się większą wolnością.

O, Kuan Yin, Twoja alchemia!
Twymi cudami mnie uwalniasz.
Wybaczając, otrzymuję przebaczenie.
Poczucie winy już mnie nie przymusza.

W słodkiej melodii Kuan Yin,
Jestem wolny, by być moim Ja.
W żywotności Kuan Yin,
moją nieśmiertelność odzyskuję.

7. Kuan Yin, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że nie mogłoby dojść do ogromnego postępu osiągniętego w Południowej Korei od czasów wojny, gdyby nie doszło również do zmiany w świadomości, a tę zmianę można przyspieszyć.

O, Kuan Yin, wszystkie udręki zniknęły,
to, co nie z dualizmu stworzone, nie musi być pozytywnie przetworzone.
Oddzielonym ja niczego nie czynię,
zatem w jedności z Tobą odpoczywam.

W słodkiej melodii Kuan Yin,
Jestem wolny, by być moim Ja.
W żywotności Kuan Yin,
moją nieśmiertelność odzyskuję.

8. Kuan Yin, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że ludzie w Korei Południowej osiągnęli wyższy poziom samoświadomości. Można ją podnieść na jeszcze wyższy poziom, gdzie ludzie staną się bardziej świadomi siebie jako istot duchowych.

O, Kuan Yin, pełnia Twego zdrowia,
uwalnia mnie teraz od próżności.
Czymże jest dla mnie próżność?
Po prostu ją puszczam i podążam za Tobą.

W słodkiej melodii Kuan Yin,
Jestem wolny, by być moim Ja.
W żywotności Kuan Yin,
moją nieśmiertelność odzyskuję.

9. Kuan Yin, pomóż ludziom i politykom Korei dostrzec, że jeżeli ma dojść do radykalnej zmiany w relacjach z Koreą Północną, zmianę tę musi wprowadzić Korea Południowa. Można to osiągnąć poprzez zrobienie czegoś w inny niż dotychczas sposób.

O, Kuan Yin, jakże słodki dźwięk,
co emanuje ze świętej Ziemi.
Puszczając kierat ego,
już jestem na przeciwległym brzegu.

W słodkiej melodii Kuan Yin,
Jestem wolny, by być moim Ja.
W żywotności Kuan Yin,
moją nieśmiertelność odzyskuję.

Część 3

1. Kuan Yin, pomóż ludziom w Korei przezwyciężyć postawę domagającą się ukarania tych, którzy doprowadzili do konfliktów i okrucieństw w przeszłości oraz pociągnięcia ich do odpowiedzialności za ich czyny.

O, Kuan Yin, jakże święte imię Twoje,
napełnij mnie Płomieniem Współczucia.
Staję się wolnym okazując miłosierdzie.
Przebaczenie wszystkim jest do tego magicznym kluczem.

W słodkiej melodii Kuan Yin,
Jestem wolny, by być moim Ja.
W żywotności Kuan Yin,
moją nieśmiertelność odzyskuję.

2. Kuan Yin, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że do zjednoczenia Korei może dojść tylko wtedy, gdy zarówno Północ, jak i Południe wzniosą się ponad dualistyczną walkę, a Południe jest zdolne do zrobić tego jako pierwsze.

O, Kuan Yin, puszczam teraz,
wszystkie ziemskie przywiązania.
Wszystkie tłumione uczucia uwalniam,
i jestem wolny od emocjonalnych zaburzeń.

W słodkiej melodii Kuan Yin,
Jestem wolny, by być moim Ja.
W żywotności Kuan Yin,
moją nieśmiertelność odzyskuję.

3. Kuan Yin, pomóż ludziom w Korei przezwyciężyć tendencję do postrzegania Północy, jakby uczyniła Ona coś złego i zasługuje na karę.

O, Kuan Yin, dlaczego muszę czuć,
że życie nie spełnia moich ideałów?
Puszczam wszystkie oczekiwania.
Mój umysł jest już pustym naczyniem.

W słodkiej melodii Kuan Yin,
Jestem wolny, by być moim Ja.
W żywotności Kuan Yin,
moją nieśmiertelność odzyskuję.

4. Kuan Yin, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że aby doszło do przemian w Korei Północnej musi dojść do większej wymiany informacji i świadomości pomiędzy narodem Korei Północnej a resztą świata.

O, Kuan Yin, przekraczam przeszłość,
gdy wszystkie urazy odchodzą.
Od przyszłości niczego nie oczekuję. Wiecznego teraz nie odrzucam.

W słodkiej melodii Kuan Yin,
Jestem wolny, by być moim Ja.
W żywotności Kuan Yin,
moją nieśmiertelność odzyskuję.

5. Kuan Yin, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że w Korei Północnej ludzie są izolowani od otaczającego świata. Wierzą oni we wszystko, co mówią im przywódcy, ponieważ nie posiadają żadnego układu odniesienia dla oceny otrzymywanych od nich informacji.

O, Kuan Yin, unosisz mnie,
ponad szalejącym morzem Samsary.
Wszyscyśmy bezpieczni w Twej Łodzi Pradżni.
Przeciwny brzeg nie jest już odległy.

W słodkiej melodii Kuan Yin,
Jestem wolny, by być moim Ja.
W żywotności Kuan Yin,
moją nieśmiertelność odzyskuję.

6. Kuan Yin, pomóż Korei i społeczności międzynarodowej dostrzec konieczność zmiany polityki tak, aby narody zaczęły traktować Koreę Północną, a nawet przywództwo Korei Północnej, jak każdy inny naród – jak naród, z którym można negocjować, prowadzić interesy, nawiązywać kontakty.

O, Kuan Yin, Twoja alchemia!
Twymi cudami mnie uwalniasz.
Wybaczając, otrzymuję przebaczenie.
Poczucie winy już mnie nie przymusza.

W słodkiej melodii Kuan Yin,
Jestem wolny, by być moim Ja.
W żywotności Kuan Yin,
moją nieśmiertelność odzyskuję.

7. Kuan Yin, pomóż ludziom w Korei

dostrzec, że poprzez większą otwartość ze strony otaczającego świata dojdzie do dużo większej wymiany idei i świadomości, a to nieodwołalnie zmieni Koreę Północną.

O, Kuan Yin, wszystkie udręki zniknęły,
to, co nie z dualizmu stworzone, nie musi być pozytywnie przetworzone.
Oddzielonym ja niczego nie czynię,
zatem w jedności z Tobą odpoczywam.

W słodkiej melodii Kuan Yin,
Jestem wolny, by być moim Ja.
W żywotności Kuan Yin,

moją nieśmiertelność odzyskuję.

8. Kuan Yin, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że kontynuacja polityki izolacji wzmocni wewnętrzny opór zbudowany przez przywództwo Korei i osoby, które są wobec niego lojalne.

O, Kuan Yin, pełnia Twego zdrowia, uwalnia mnie teraz od próżności.
Czymże jest dla mnie próżność?
Po prostu ją puszczam i podążam za Tobą.

W słodkiej melodii Kuan Yin,
Jestem wolny, by być moim Ja.
W żywotności Kuan Yin,
moją nieśmiertelność odzyskuję.

9. Kuan Yin, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że wcześniej czy później Korea Północna załamie się od wewnątrz, ale cena tego może być bardzo wysoka, ponieważ reżim może wykonać jakiś desperacki ruch w celu przedłużenia swojego istnienia.

O, Kuan Yin, jakże słodki dźwięk,
co emanuje ze świętej Ziemi.
Puszczając kierat ego,
już jestem na przeciwległym brzegu.

W słodkiej melodii Kuan Yin,
Jestem wolny, by być moim Ja.
W żywotności Kuan Yin,
moją nieśmiertelność odzyskuję.

Część 4

1. Kuan Yin, pochłoń siły w Japonii, które sprzeciwiają się zjednoczeniu Korei, ponieważ Japończycy obawiają się konkurencji, która nadejdzie ze strony zjednoczonej Korei.

O, Kuan Yin, jakże święte imię Twoje,
napełnij mnie Płomieniem Współczucia.
Staję się wolnym okazując miłosierdzie.
Przebaczenie wszystkim jest do tego

magicznym kluczem.

W słodkiej melodii Kuan Yin,
Jestem wolny, by być moim Ja.
W żywotności Kuan Yin,
moją nieśmiertelność odzyskuję

2. Kuan Yin, pochłoń lęk konfliktu zbrojnego z Koreą panujący wśród przywódców Japonii i wśród Jej ludności.

O, Kuan Yin, puszczam teraz,
wszystkie ziemskie przywiązania.
Wszystkie tłumione uczucia uwalniam,
i jestem wolny od emocjonalnych zaburzeń.

W słodkiej melodii Kuan Yin,
Jestem wolny, by być moim Ja.
W żywotności Kuan Yin,
moją nieśmiertelność odzyskuję

3. Kuan Yin, pomóż Japończykom przezwyciężyć lęk, że ze względu na fakt, iż Koreańczycy są dużo bardziej kreatywni niż Japończycy, Korea ma potencjał do wyprzedzenia Japonii jako gospodarczego mocarstwa.

O, Kuan Yin, dlaczego muszę czuć,
że życie nie spełnia moich ideałów?
Puszczam wszystkie oczekiwania.
Mój umysł jest już pustym naczyniem.

W słodkiej melodii Kuan Yin,
Jestem wolny, by być moim Ja.
W żywotności Kuan Yin,
moją nieśmiertelność odzyskuję

4. Kuan Yin, pomóż Japończykom przezwyciężyć zstępującą spiralę rozwoju spowodowaną niedostatkiem kreatywności. Pomóż im przezwyciężyć pragnienie hamowania Korei.

O, Kuan Yin, przekraczam przeszłość,
gdy wszystkie urazy odchodzą.
Od przyszłości niczego nie oczekuję.

Wiecznego teraz nie odrzucam.

W słodkiej melodii Kuan Yin,
Jestem wolny, by być moim Ja.
W żywotności Kuan Yin,
moją nieśmiertelność odzyskuję

5. Kuan Yin, pochłoń opór w Stanach Zjednoczonych wobec Korei. Wołamy o sąd Chrystusa nad ludźmi w Stanach Zjednoczonych, którzy wciąż są uwięzieni w dualistycznej mentalności do tego stopnia, że pragną podtrzymać iluzję epickiej walki.

O, Kuan Yin, unosisz mnie,
ponad szalejącym morzem Samsary.
Wszyscyśmy bezpieczni w Twej Łodzi Pradżni.
Przeciwny brzeg nie jest już odległy.

W słodkiej melodii Kuan Yin,
Jestem wolny, by być moim Ja.
W żywotności Kuan Yin,
moją nieśmiertelność odzyskuję

6. Kuan Yin, wołamy o sąd Chrystusa w nad ukrytą elitą władzy Stanów Zjednoczonych, która nie chce zaniku napięcia i w związku z tym utraty mechanizmów kontroli, które daje im podzielona Korea. Wołamy o sąd nad tymi, którzy nie chcą utracić dochodu ze sprzedaży broni.

O, Kuan Yin, Twoja alchemia!
Twymi cudami mnie uwalniasz.
Wybaczając, otrzymuję przebaczenie.
Poczucie winy już mnie nie przymusza.

W słodkiej melodii Kuan Yin,
Jestem wolny, by być moim Ja.
W żywotności Kuan Yin,
moją nieśmiertelność odzyskuję

7. Kuan Yin, wołamy o sąd Chrystusa nad siłami w Chinach, które sprzeciwiają się zjednoczonej Korei, ponieważ wierzą, że będą miały większy wpływ na Północ niż mogłyby mieć na zjednoczoną Koreę.

O, Kuan Yin, wszystkie udręki zniknęły,
to, co nie z dualizmu stworzone, nie musi być pozytywnie przetworzone.
Oddzielonym ja niczego nie czynię,
zatem w jedności z Tobą odpoczywam.

W słodkiej melodii Kuan Yin,
Jestem wolny, by być moim Ja.
W żywotności Kuan Yin,
moją nieśmiertelność odzyskuję

8. Kuan Yin, wołamy o ujawnienia i pochłonięcia całego oporu wobec zjednoczonej Korei. Wołamy o zmianę międzynarodowych postaw w stosunku do zjednoczonej Korei i sposobu, w jaki można to osiągnąć.

O, Kuan Yin, pełnia Twego zdrowia, uwalnia mnie teraz od próżności.
Czymże jest dla mnie próżność?
Po prostu ją puszczam i podążam za Tobą.

W słodkiej melodii Kuan Yin,

Jestem wolny, by być moim Ja.
W żywotności Kuan Yin,
moją nieśmiertelność odzyskuję

9. Kuan Yin, obudź i sprzymierz ludzi w Korei Północnej i Południowej, którzy przyjęli tu wcielenie w celu fizycznego urzeczywistnienia się Matrycy Złotej Ery dla Korei. Pomóż nam osiągnąć jedność ze sobą i z wniebowstąpionymi mistrzami, co sprawi, że Matryca ta stanie się rzeczywistością.

O, Kuan Yin, jakże słodki dźwięk,
co emanuje ze świętej Ziemi.
Puszczając kierat ego,
już jestem na przeciwległym brzegu.

W słodkiej melodii Kuan Yin,
Jestem wolny, by być moim Ja.
W żywotności Kuan Yin,
moją nieśmiertelność odzyskuję

Zapieczętowanie

W imię Boskiej Matki w pełni akceptuję, że moc tych wezwań jest wykorzystana do uwolnienia Macierzystego światła, by mogło ono odzwierciedlić doskonałą wizję Chrystusa dla mego życia, dla wszystkich ludzi i dla Planety. W imię JESTEM KTÓRYM JESTEM to się już dokonało! Amen.

3. Przywoływanie stanu, w którym na Półwyspie Koreańskim nie będzie już wojny

W imię JESTEM, KTÓRYM JESTEM, w imię Jezusa Chrystusa, wołam do mojej Obecności JESTEM, aby płynęła przez mą Obecność Będę, którą JESTEM i wygłosiła tę inwokację z pełną mocą. Wołam do Matki Maryi, aby przejawiła swoją obecność w Korei i pochłonęła wszystkie siły i energie, które mogą wszcząć wojnę na Półwyspie Koreańskim. Wołam również o ...

[Tu włącz Twoje osobiste wołania]

Tu możesz powtórzyć początkowe wołania i afirmacje lub powiedzieć następujące słowa:
Wołam o spełnienie tego wszystkiego, o co wołałem na początku serii niniejszych inwokacji, jak również o ...

Wołam o najwyższe z możliwych efekty moich wezwań!

Ale nie moja, lecz Twoja, Ojcze-Matko Boże, wola niech się stanie. Amen

Część 1

1. Matko Maryjo, w mym ciele tożsamości w pełni akceptuję fakt, że już nigdy więcej nie będzie wojny na Półwyspie Koreańskim.

O, Błogosławiona Maryjo, Matko moja,
nie ma większej miłości niż Twoja.
W sercu i umyśle Jednością będąc,
swe miejsce w Hierarchii życia znajduję.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia

– cała materia już się rozpromienia.

2. Matko Maryjo, w mym ciele mentalnym w pełni akceptuję fakt, że już nigdy więcej nie będzie wojny na Półwyspie Koreańskim.

Przyszedłem na Ziemię z Nieba wysłany,
i jestem we wcieleniu,
Używam oto Boskiego prawa,
nakazując Ci wyzwolić Ziemię.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

3. Matko Maryjo, w mym ciele emocjonalnym w pełni akceptuję fakt, iż nigdy więcej nie będzie wojny na Półwyspie Koreańskim.

Oto wołam w święte imię Boga,
abyś użyła Twego Płomienia Matki,
by pochłonąć całą energię bazującą na lęku,
przywracając tym świętą Harmonię.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia

– cała materia już się rozpromienia.

4. Matko Maryjo, w mym ciele fizycznym w pełni akceptuję fakt, iż nigdy więcej nie będzie wojny na Półwyspie Koreańskim.

Twe święte Imię tu wysławiam,
gdy podnosisz zbiorową świadomość.
żadnego więcej lęku, zwątpienia i wstydu
– pochłoń je Matki Płomieniem.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

5. Matko Maryjo, wiemy, że Ty i wszyscy wniebowstąpieni mistrzowie również akceptujecie fakt, iż nigdy więcej nie będzie wojny na Półwyspie Koreańskim.

Wszelką ciemność z Ziemi zmywasz,
Twe światło sunie jak potężna fala.
Żadna siła ciemności nie może już powstrzymać,
spirali, co pnie się tylko w górę.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

6. Matko Maryjo, wiemy, że poprzez naszą – naszą na Ziemi i Waszą w Niebie – akceptację tego i porozumienie, wszyscy teraz w naszych sercach, akceptujemy, że stało się to rzeczywistością.

Wszystkie Duchy Przyrody błogosławisz,
chroniąc je przed ludzkim stresem.
Są już One uwolnione,

aby urzeczywistnić Boskie zarządzenie.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

7. Matko Maryjo, pójdziemy wyższą drogą jedności, jedności ze sobą oraz jedności z wniebowstąpionym zastępem, w wyniku czego zmienimy Ziemię, aby ci, którzy nie wzniosą swej świadomości, będą musieli przenieść się na inną planetę.

Podnoszę mój głos i przyjmuję postawę:
By skończyć z wojnami – daję polecenie.
Walczący nie będą już więcej ranić Ziemi,
Złota Era już nastaje.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

8. Matko Maryjo, oświadczamy, że ta Planeta jest wolna od świadomości, która spowodowała tyle podziałów, tyle konfliktów, tyle wojen. Nie ma ich już na Półwyspie Koreańskim i dlatego mówię ludziom żyjącym na nim i uwięzionym w świadomości wojny: „Przekazuję Wam wiadomość. Macie oto ostatnią możliwość uwolnienia się od tej świadomości lub zostaniecie usunięci z waszego wcielenia zanim zrozumiecie, że jest to możliwe.

Matka Ziemia jest wreszcie wolna,
klęski żywiołowe to już przeszłość.
Twe Światło Matki jest tak intensywne,
że materia jest teraz o wiele mniej gęsta.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

9. Matko Maryjo, obwieszczam sąd Boskiej Matki nad tymi, którzy są w stanie świadomości wojny, czy to we wcieleniu czy poza nim, czy to na Półwyspie Koreańskim czy w innych narodach, i którzy starają się utrzymać stanu konfliktu na tym Półwyspie. Oto oddaliśmy Półwysep Koreański Boskiej Matce i sprawie Pokoju. Akceptuję, że urzeczywistnia się to, ponieważ moje i Twoje serce wyraziło to w oktawie fizycznej.

W Świetle Matki Ziemia jest czysta,
ruch spirali w górę wytrzymamy.
Obfitość jest już teraz normą,
wizja Boga staje się formą.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

Zapieczętowanie

W imię Boskiej Matki w pełni akceptuję, że moc tych wezwań jest wykorzystana do uwolnienia Macierzystego światła, by mogło ono odzwierciedlić doskonałą wizję Chrystusa dla mego życia, dla wszystkich ludzi i dla Planety. W imię JESTEM KTÓRYM JESTEM to się już dokonało! Amen.

4. Wołanie o zmianę w umyśle dyktatora

W imię JESTEM, KTÓRYM JESTEM, w imię Jezusa Chrystusa, wołam do mojej Obecności JESTEM, aby płynęła przez mą Obecność Będę, którą JESTEM i wygłosiła tę inwokację z pełną mocą. Wzywam Padmę Sambhavę, aby przejawił swoją obecność w Korei i doprowadził do pokojowego przezwyciężenia podziału Korei. Wołam również o ...

[Tu włącz Twoje osobiste wołania]

Tu możesz powtórzyć początkowe wołania i afirmacje lub powiedzieć następujące słowa:
Wołam o spełnienie tego wszystkiego, o co wołałem na początku serii niniejszych inwokacji, jak również o ...

Wołam o najwyższe z możliwych efekty moich wezwań!

Ale nie moja, lecz Twoja, Ojcze-Matko Boże, wola niech się stanie. Amen

Część 1

1. Padma Sambhavo, pomóż ludziom w Korei odróżnić „ludzką świadomość” od „upadłej świadomości.”

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM.

2. Padma Sambhavo, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że ludzka świadomość nie ma złych intencji, lecz brakuje jej wiedzy i uważności.

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM.

3. Padma Sambhavo, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że upadła świadomość charakteryzuje się złymi intencjami oraz wysokim stopniem wiedzy, jak manipulować tymi, którzy posiadają ludzką świadomością.

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM.

4. Padma Sambhavo, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że upadłe istoty mogą spowodować, iż ci w stanie ludzkiej świadomości będą za nimi ślepo podążać, ponieważ w wyniku oszustwa uwierzyli, że upadli przywódcy mają dobrą wolę lub boją się w jakikolwiek sposób przeciw nim zaprotestować.

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM.

5. Padma Sambhavo, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że świadomość dyktatora jest rozwojem, który celowo został przekształcony w coś negatywnego. Taka istota dąży do ustanowienia siebie jako boga na Ziemi, ponieważ odmówiła ona transcendencji i poprzez to stanie się bogiem w sferze duchowej.

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM.

6. Padma Sambhavo, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że upadłe istoty nie odczuwają żadnego pokrewieństwa z istotami ludzkimi, które ewoluują na Ziemi. Jesteśmy przez nie postrzegani jako narzędzia i nie żywią one jakiegokolwiek współczucia, żadnego poczucia związku z istotami ludzkimi.

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM.

7. Padma Sambhavo, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że upadłe istoty ustanawiają siebie jako dyktatorów, wielbionych przez swój naród jako posiadających boską władzę, a nawet pewne boskie cechy charakteru.

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM.

8. Padma Sambhavo, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że przeświadczenie o doskonałości niektórych ludzi i przez to ich inności od wszystkich tych znajdujących się pod nimi jest iluzją.

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM.

9. Padma Sambhavo, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że marzenie o osobistej doskonałości jest skupianiem się na sobie zamiast na chęci wznoszenia Wszystkiego. Jest to zaprzeczenie świadomości Chrystusa w sobie i we wszystkich innych.

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM.

Część 2

1. Padma Sambhavo, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że dyktator próbuje udowodnić, iż Bóg się myli, nakłaniając ludzi do uwierzenia w coś, co jest sprzeczne z rzeczywistością.

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM.

2. Padma Sambhavo, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że dyktatorzy tworzą epickie widzenie świata, w którym mają oni słuszność w ostatecznym sensie i w związku z tym ktoś inny musi się mylić.

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM.

3. Padma Sambhavo, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że niektórzy dyktatorzy wierzą, iż jedna istota ludzka może znajdować się w stanie doskonałości, co stawia ją ponad wszystkimi ludźmi w jego kraju. Zasługuje ona na to, aby rządzić, ponieważ zawsze jest doskonała.

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM.

4. Padma Sambhavo, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że dyktator nie ma zbyt wiele osobistej mocy, czyli zdolności kontrolowania swej własnej psychiki.

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM.

5. Padma Sambhavo, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że dyktator nie jest wolny, ponieważ stale podejmuje decyzje, do których zmuszają go okoliczności zewnętrzne oraz jego własne wewnętrzne uwarunkowania.

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM.

6. Padma Sambhavo, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że najważniejszym wewnętrznym uwarunkowaniem kierującym dyktatorem jest lęk, lęk, że mógł popełnić błąd i że można udowodnić, w obliczu narodu, iż pomylił się on w sposób niezaprzeczalny.

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM.

7. Padma Sambhavo, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że to, czego naprawdę dyktator się lęka, to możliwość podjęcia przez niego błędnej decyzji i ukazania tego w taki sposób, iż on sam musiałby przyznać, że pomylił się w sposób absolutny.

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM.

8. Padma Sambhavo, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że dyktator, którym kieruje lęk, podejmie każde działanie w celu podtrzymania iluzji, że on nigdy się nie myli.

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM.

9. Padma Sambhavo, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że dyktator musi mieć kozła ofiarnego, którego może obarczyć winą, gdy sprawy nie układają się zgodnie z jego intencjami i obietnicami.

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM.

Część 3

1. Padma Sambhavo, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że dyktator musi mieć kogoś, kto mu się sprzeciwia, aby zawsze mógł winić opór z strony tej zewnętrznej siły za swoje niepowodzenia.

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM.

2. Padma Sambhavo, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że dyktator może również winić swój własny naród za niewykonanie zadań w sposób, w jaki mu kazał lub za niewykonanie ich wystarczająco dobrze.

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM.

3. Padma Sambhavo, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że dyktator zawsze pogrąża się w stanie umysłu, w którym ma urojenia. Stworzył on swój własny świat fantazji, więc może usprawiedliwić nawet te decyzje, które pociągają za sobą wyraźnie niepożądane skutki.

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM.

4. Padma Sambhavo, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że istnieje możliwość, aby dyktator zaakceptował swoją omylność, aby zaakceptował, że nie jest doskonały.

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM.

5. Padma Sambhavo, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że najbardziej prawdopodobnym pokojowym wynikiem podziału Korei byłaby zmiana w umyśle Kim Jong-una, dzięki której zacząłby dostrzegać fakt, iż nie może utrzymywać swojej aury nieomylności poprzez kontynuację działań swojego ojca i dziadka.

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM.

6. Padma Sambhavo, pomóż mu utrzymać pewną aurę nieomylności poprzez podjęcie decyzji, że przez swą wspaniałomyślność lepiej jest dać swemu narodowi większą swobodę i otworzyć się na potencjał jego życia w większym dostatku, w wyższym standardzie.

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM.

7. Padma Sambhavo, pomóż mu dostrzec, że to wyniosłoby go do większego stanu doskonałości niż u jego ojca i dziadka, dzięki czemu sprawiałby wrażenie przywódcy, który może wprowadzić swój naród w lepszą erę, niż uczyniły osiągnięcia jego przodków.

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM.

8. Padma Sambhavo, pomóż ludziom w Korei zmienić sposób, w jaki postrzegają oni i podtrzymują to, co Matka Maryja nazwała pierwotnym i nieskazitelnym zamysłem Boga, polegającym na tym, że pozytywna zmiana nastąpi.

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM.

9. Padma Sambhavo, pomóż ludziom w Korei przezwyciężyć uczucie, że ponieważ Kim Jong-un dokonał okrucieństw, a jego ojciec i dziadek dopuścili się jeszcze większych okropności wobec narodu zarówno Korei Północnej jak i Południowej, to powinien on ponieść karę lub zostać zmuszony do dostrzeżenia swoich błędów.

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM.

Część 4

1. Padma Sambhavo, pomóż przywódcom Korei Północnej przejść podobną przemianę jaka dokonała się w Chinach, gdzie rządzący dostrzegli, jak robić interesy z Zachodem i wciąż utrzymywać aurę nieomylności.

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM.

2. Padma Sambhavo, pomóż przywódcom Korei Północnej doświadczyć zmiany w swej mentalności, gdzie dostrzegą oni inny sposób projektowania postrzegania swej nieomylności oraz kierowania Korei Północnej na nowe tory.

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM.

3. Padma Sambhavo, pomóż przywódcom Korei Północnej przejść przez transformację stawania się coraz bardziej otwartymi, nie zdając sobie sprawy z tego, co się dzieje.

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM.

4. Padma Sambhavo, pomóż ludziom w Korei w utrzymaniu wizji pozytywnej transformacji w Korei Północnej, która doprowadzi do większej otwartości.

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME

SIDDHI HUM.

5. Padma Sambhavo, pomóż ludziom w Korei w uświadomieniu sobie i w działaniu, że większa wymiana idei, świadomości i energii dokona – w ciągu stosunkowo krótkim odstępie czasu – zmiany w narodzie Korei Północnej.

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM.

6. Padma Sambhavo, pomóż ludziom w międzynarodowej społeczności zmienić swoją mentalność i zacząć traktować Koreę Północną z szacunkiem, na który – wedle nich – ona nie zasługuje.

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM.

7. Padma Sambhavo, pomóż ludziom w międzynarodowej społeczności dostrzec, że jest to tylko kwestia rozegrania gry polegającej na uświadomieniu sobie, co jest potrzebne, aby doprowadzić do zmiany, która może stać się nieodwracalna.

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM.

Padma Sambhavo, pomóż Kim Jong-un’gowi dokonać zwrotu i wejść na pozytywną drogę prowadzącą do Stanu Buddy.

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM.

9. Padma Sambhavo, pomóż ludziom duchowości w Korei zostać Twoimi uczniami, aby mogli odkryć swój indywidualny wkład w doprowadzenie do zjednoczenia Korei w pokojowy sposób.

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM.

Zapieczętowanie

W imię Boskiej Matki w pełni akceptuję, że moc tych wezwań jest wykorzystana do uwolnienia Macierzystego światła, by mogło ono odzwierciedlić doskonałą wizję Chrystusa dla mego życia, dla wszystkich ludzi i dla Planety. W imię JESTEM KTÓRYM JESTEM to się już dokonało! Amen.

5. Wołanie o pochłonięcie narodowych demonów Korei

W imię JESTEM, KTÓRYM JESTEM, w imię Jezusa Chrystusa, wołam do mojej Obecności JESTEM, aby płynęła przez mą Obecność Będę, którą JESTEM i wygłosiła tę inwokację z pełną mocą. Wzywam ukochanego Śhivę, aby przejawił swoją obecność w Korei i pochłonął demony narodowe Korei Północnej i Południowej. Wołam również o …

[Tu włącz Twoje osobiste wołania]

Tu możesz powtórzyć początkowe wołania i afirmacje lub powiedzieć następujące słowa:
Wołam o spełnienie tego wszystkiego, o co wołałem na początku serii niniejszych inwokacji, jak również o ...

Wołam o najwyższe z możliwych efekty moich wezwań!

Ale nie moja, lecz Twoja, Ojcze-Matko Boże, wola niech się stanie. Amen

Część 1

1. 1. Umiłowany Śiwo, obudź ludzi w Korei Północnej, którzy są zdolni dojść do momentu, w którym zechcą podejmować swoje własne decyzje.

O, Śiwo, Świętego Ognia Boże,
już czas, by przeszłość wygasła.
Chcę wznieść się ponad to, co stare,
chcę złotą przyszłość rozwinąć.

O, Śiwo, oczyść energię!
O, Śiwo, wnieść synergię!
O, Śiwo, spraw, by wszystkie demony pierzchły!
O, Śiwo, spokój mej duszy przywróć 
mi!

2. Umiłowany Śiwo, spętaj i pochłoń demona zbiorowości i wiele wspierających demonów, które podtrzymują negatywną matrycę dla narodu Korei Północnej.

O, Śiwo, przybądź i uwolnij mnie,
od sił, które mnie ograniczają.
Swym Ogniem pochłoń wszystko, co mniejsze
torując drogę dla mego tryumfu.

O, Śiwo, oczyść energię!
O, Śiwo, wnieść synergię!
O, Śiwo, spraw, by wszystkie demony pierzchły!
O, Śiwo, spokój mej duszy przywróć mi!

3. Umiłowany Śiwo, zburz narodową matrycę Korei Północnej, aby ludzie mogli stać się wolnymi, by móc podejmować rzeczywiste, indywidualne, świadome decyzje i w ten sposób zmienić równanie dla swego kraju.

O, Śiwo, Mayi zasłona, rozwiana,
oczyść mój prywatny wszechświat.
Rozprosz świadomość śmierci,
pochłoń ją Twym Świętym Oddechem.

O, Śiwo, oczyść energię!
O, Śiwo, wnieść synergię!
O, Śiwo, spraw, by wszystkie demony pierzchły!
O, Śiwo, spokój mej duszy przywróć mi!

4. Umiłowany Śiwo, spętaj i pochłoń demona Korei Północnej, który obezwładnia Kim Jong-un i uniemożliwia mu zmianę kursu narodu.

O, Śiwo, oto puszczam,
wszystkie ziemskie przywiązania.
Pochłaniasz uzależniające nas istoty,
na pnącą się w górę ścieżkę ponownie wstępuję.

O, Śiwo, oczyść energię!
O, Śiwo, wnieść synergię!
O, Śiwo, spraw, by wszystkie demony pierzchły!
O, Śiwo, spokój mej duszy przywróć mi!

5. Umiłowany Śiwo, uwolnij Kim Jong-un od narodowego demona i pochłoń mniejsze demony, aby coraz więcej osób mogło stać się wolnymi.

O, Śiwo, przywołuję Twe Imię,
przybądź i przepędź lęk, wątpienie i wstyd.
Ogniem ujawnij w moim umyśle,
wszystko, co ego stara się ukryć.

O, Śiwo, oczyść energię!
O, Śiwo, wnieść synergię!
O, Śiwo, spraw, by wszystkie demony pierzchły!
O, Śiwo, spokój mej duszy przywróć mi!

6. Umiłowany Śiwo, pochłoń demony, które podtrzymują destrukcyjną matrycę dla narodu Korei Północnej.

O, Śiwo, już się nie lękam,
mój dług karmiczny jest już spłacany.
Przeszłość nie wpływa na moje wybory,
w Twym Oddechu się weselę.

O, Śiwo, oczyść energię!
O, Śiwo, wnieść synergię!
O, Śiwo, spraw, by wszystkie demony pierzchły!
O, Śiwo, spokój mej duszy przywróć mi!

7. Umiłowany Śiwo, potwierdzam i wzmacniam Twój sąd nad całym aparatem podtrzymującym rząd w Korei Północnej. Stoję wraz z Tobą przed tym demonem i z Tobą mówię: „Już Cię NIE MA! Pochłonął cię ogień Śiwy! Zostałeś pochłonięty i już nie istniejesz!”.

O, Śiwo, pokaż mi duchów dwoje,
które trzymają mnie uwięzionego w swych intrygach.
Chcę oto widzieć w moim umyśle,
duchy, które unieszkodliwiasz.

O, Śiwo, oczyść energię!
O, Śiwo, wnieść synergię!
O, Śiwo, spraw, by wszystkie demony pierzchły!
O, Śiwo, spokój mej duszy przywróć mi!

8. Umiłowany Śiwo, afirmuję, że Twój ogień otacza cały naród Korei Północnej i że ogień w Twoich skrzydłach pochłania Jej demony.

O, Śiwo, oto nago stoję,
mój umysł w wolności się rozrasta.
Puszczając wszystkie duchy [ciemności],
wiem, że kapitulacja to klucz do wewnętrznego spokoju.

O, Śiwo, oczyść energię!
O, Śiwo, wnieść synergię!
O, Śiwo, spraw, by wszystkie demony pierzchły!
O, Śiwo, spokój mej duszy przywróć mi!

9. Umiłowany Śiwo, afirmuję i wzmacniam Twoje pochłonięcie matrycy centralnego demona wspierającego destruktywną narodową matrycę Korei Północnej. Przywołuję je poprzez wszystkie cztery poziomy, aby uwolniło ludzi, którzy są zdolni do podejmowania indywidualnych decyzji.

O, Śiwo, wszystko-pochłaniający Ogniu,
z Parvati unieście mnie wyżej.
Kiedy będę podwyższony, aby widzieć wasze światło,
wszystkich ludzie ku sobie przyciągnę.

O, Śiwo, oczyść energię!
O, Śiwo, wnieść synergię!
O, Śiwo, spraw, by wszystkie demony pierzchły!
O, Śiwo, spokój mej duszy przywróć mi!

Część 2

1. Umiłowany Śiwo, uwolnij ludzi w Korei Północnej, aby zaczęli pytać, dlaczego zabijają swoich rodaków i członków swoich rodzin.

O, Śiwo, Świętego Ognia Boże,
już czas, by przeszłość wygasła.
Chcę wznieść się ponad to, co stare,
chcę złotą przyszłość rozwinąć.

O, Śiwo, oczyść energię!
O, Śiwo, wnieść synergię!
O, Śiwo, spraw, by wszystkie demony pierzchły!
O, Śiwo, spokój mej duszy przywróć mi!

2. Umiłowany Śiwo, uwolnij ludzi Korei w Północnej, aby zaczęli pytać, dlaczego trzeba zabijać i wtrącać do więzienia ludzi w celu utrzymania reżimu.

O, Śiwo, przybądź i uwolnij mnie,
od sił, które mnie ograniczają.
Swym Ogniem pochłoń wszystko, co mniejsze
torując drogę dla mego tryumfu.

O, Śiwo, oczyść energię!
O, Śiwo, wnieść synergię!
O, Śiwo, spraw, by wszystkie demony pierzchły!
O, Śiwo, spokój mej duszy przywróć mi!

3. Umiłowany Śiwo, uwolnij naród Korei Północnej, aby zaczął pytać, czy można zmienić reżim, zmienić system, aby nie trzeba było nieprzerwanie zabijać ludzi własnego narodu.

O, Śiwo, Mayi zasłona, rozwiana,
oczyść mój prywatny wszechświat.
Rozprosz świadomość śmierci,
pochłoń ją Twym Świętym Oddechem.

O, Śiwo, oczyść energię!
O, Śiwo, wnieść synergię!
O, Śiwo, spraw, by wszystkie demony pierzchły!
O, Śiwo, spokój mej duszy przywróć mi!

4. Umiłowany Śiwo, uwolnij ludzi w Korei Północnej, aby zaczęli pytać, dlaczego muszą zabijać siebie nawzajem w celu podtrzymania systemu zamiast zmienić system, aby nie trzeba było nikogo zabijać.

O, Śiwo, oto puszczam,
wszystkie ziemskie przywiązania.
Pochłaniasz uzależniające nas istoty,
na pnącą się w górę ścieżkę ponownie wstępuję.

O, Śiwo, oczyść energię!
O, Śiwo, wnieść synergię!
O, Śiwo, spraw, by wszystkie demony pierzchły!
O, Śiwo, spokój mej duszy przywróć mi!

5. Umiłowany Śiwo, spętaj i pochłoń siły totalitaryzmu, które utworzyły kluczowy punkt w Korei Północnej. Wzywam do rozbicia tej matrycy totalitaryzmu, aby jego siły straciły grunt na tej Planecie.

O, Śiwo, przywołuję Twe Imię,
przybądź i przepędź lęk, wątpienie i wstyd.
Ogniem ujawnij w moim umyśle,
wszystko, co ego stara się ukryć.

O, Śiwo, oczyść energię!
O, Śiwo, wnieść synergię!
O, Śiwo, spraw, by wszystkie demony pierzchły!
O, Śiwo, spokój mej duszy przywróć mi!

6. Umiłowany Śiwo, uwolnij ogień światowego ruchu niszczenia totalitarnych matryc, które znajdują się nie tylko w narodach, ale również w wielu obszarach świata, w tym w gospodarce.

O, Śiwo, już się nie lękam,
mój dług karmiczny jest już spłacany.
Przeszłość nie wpływa na moje wybory,
w Twym Oddechu się weselę.

O, Śiwo, oczyść energię!
O, Śiwo, wnieść synergię!
O, Śiwo, spraw, by wszystkie demony pierzchły!
O, Śiwo, spokój mej duszy przywróć mi!

7. Umiłowany Śiwo, uwolnij ludzi na całym świecie, aby obudzili się i faktycznie zaczęli myśleć zamiast bezwiednie powtarzać stare wzorce, ponieważ ich umysły zostały przejęte przez demony.

O, Śiwo, pokaż mi duchów dwoje,
które trzymają mnie uwięzionego w swych intrygach.
Chcę oto widzieć w moim umyśle,
duchy, które unieszkodliwiasz.

O, Śiwo, oczyść energię!
O, Śiwo, wnieść synergię!
O, Śiwo, spraw, by wszystkie demony pierzchły!
O, Śiwo, spokój mej duszy przywróć mi!

8. Umiłowany Śiwo, wzmacniam Twoje działanie spętania demonów Korei Północnej i wzywam Cię do trwałego zakotwiczenia pewnej części Twego Ognia nad narodem Korei Północnej.

O, Śiwo, oto nago stoję,
mój umysł w wolności się rozrasta.
Puszczając wszystkie duchy [ciemności],
wiem, że kapitulacja to klucz do wewnętrznego spokoju.

O, Śiwo, oczyść energię!
O, Śiwo, wnieść synergię!
O, Śiwo, spraw, by wszystkie demony pierzchły!
O, Śiwo, spokój mej duszy przywróć mi!

9. Umiłowany Śiwo, akceptuję, że Twój Ogień pochłania wszystkie demony, które obezwładniają ludzi i przywódców w Korei Północnej oraz fakt, że cały naród jest teraz zapieczętowany w Ogniu Śiwy.

O, Śiwo, wszystko-pochłaniający Ogniu,
z Parvati unieście mnie wyżej.
Kiedy będę podwyższony, aby widzieć wasze światło,
wszystkich ludzie ku sobie przyciągnę.

O, Śiwo, oczyść energię!
O, Śiwo, wnieść synergię!
O, Śiwo, spraw, by wszystkie demony pierzchły!
O, Śiwo, spokój mej duszy przywróć mi!

Część 3
1. Umiłowany Śiwo, spętaj i pochłoń demony, które wspierają cały system i elitę władzy Korei Południowej.

O, Śiwo, Świętego Ognia Boże,
już czas, by przeszłość wygasła.
Chcę wznieść się ponad to, co stare,
chcę złotą przyszłość rozwinąć.

O, Śiwo, oczyść energię!
O, Śiwo, wnieść synergię!
O, Śiwo, spraw, by wszystkie demony pierzchły!
O, Śiwo, spokój mej duszy przywróć mi!

2. Umiłowany Śiwo, spętaj i pochłoń narodowego demona Korei Południowej, który dąży do utrzymania dualistycznej walki pomiędzy dwoma narodami.

O, Śiwo, przybądź i uwolnij mnie,
od sił, które mnie ograniczają.
Swym Ogniem pochłoń wszystko, co mniejsze
torując drogę dla mego tryumfu.

O, Śiwo, oczyść energię!
O, Śiwo, wnieść synergię!
O, Śiwo, spraw, by wszystkie demony pierzchły!
O, Śiwo, spokój mej duszy przywróć mi!

3. Umiłowany Śiwo, wraz z Tobą mówię: „Ja, Śiwa, emanuję mym Ogniem i dlatego TY przestajesz ISTNIEć!”

O, Śiwo, Mayi zasłona, rozwiana,
oczyść mój prywatny wszechświat.
Rozprosz świadomość śmierci,
pochłoń ją Twym Świętym Oddechem.

O, Śiwo, oczyść energię!
O, Śiwo, wnieść synergię!
O, Śiwo, spraw, by wszystkie demony pierzchły!
O, Śiwo, spokój mej duszy przywróć mi!

4. Umiłowany Śiwo, spętaj i pochłoń dualistyczne demony Korei Północnej i Południowej. Akceptuję, że zostały one pochłonięte wraz ze wszystkimi wspierającymi demonami i dlatego negatywna matryca tego podzielonego narodu została usunięta.

O, Śiwo, oto puszczam,
wszystkie ziemskie przywiązania.
Pochłaniasz uzależniające nas istoty,
na pnącą się w górę ścieżkę ponownie wstępuję.

O, Śiwo, oczyść energię!
O, Śiwo, wnieść synergię!
O, Śiwo, spraw, by wszystkie demony pierzchły!
O, Śiwo, spokój mej duszy przywróć mi!

5. Umiłowany Śiwo, spętaj i pochłoń dualistyczne siły Korei Południowej – te, które tworzą elitę władzy niewolącą ludzi Korei Południowej.

O, Śiwo, przywołuję Twe Imię,
przybądź i przepędź lęk, wątpienie i wstyd.
Ogniem ujawnij w moim umyśle,
wszystko, co ego stara się ukryć.

O, Śiwo, oczyść energię!
O, Śiwo, wnieść synergię!
O, Śiwo, spraw, by wszystkie demony pierzchły!
O, Śiwo, spokój mej duszy przywróć mi!

6. Umiłowany Śiwo, osądź i pochłoń elitę władzy sprawiającą, że ludzie stają się bezmyślni w tym sensie, że są gotowi pracować wielką ilość godzin i całe ich życie zostaje połknięte przez gigantyczne korporacje, które mają tylko jeden cel, jak osiągnąć jeszcze większy zysk.

O, Śiwo, już się nie lękam,
mój dług karmiczny jest już spłacany.
Przeszłość nie wpływa na moje wybory,
w Twym Oddechu się weselę.

O, Śiwo, oczyść energię!
O, Śiwo, wnieść synergię!
O, Śiwo, spraw, by wszystkie demony pierzchły!
O, Śiwo, spokój mej duszy przywróć mi!

7. Umiłowany Śiwo, uwolnij ludzi Korei Południowej od bezmyślnego powtarzania tych wzorców, które istnieją tylko po to, aby generować zyski.

O, Śiwo, pokaż mi duchów dwoje,
które trzymają mnie uwięzionego w swych intrygach.
Chcę oto widzieć w moim umyśle,
duchy, które unieszkodliwiasz.

O, Śiwo, oczyść energię!
O, Śiwo, wnieść synergię!
O, Śiwo, spraw, by wszystkie demony pierzchły!
O, Śiwo, spokój mej duszy przywróć mi!

8. Umiłowany Śiwo, uwolnij ludzi Korei Południowej, aby zaczęli pytać, dlaczego niewolimy nasz własny naród w celu utrzymania kapitalistycznego systemu, który jedynie bezmyślnie generuje coraz większe zyski.

O, Śiwo, oto nago stoję,
mój umysł w wolności się rozrasta.
Puszczając wszystkie duchy [ciemności],
wiem, że kapitulacja to klucz do wewnętrznego spokoju.

O, Śiwo, oczyść energię!
O, Śiwo, wnieść synergię!
O, Śiwo, spraw, by wszystkie demony pierzchły!
O, Śiwo, spokój mej duszy przywróć mi!

9. Umiłowany Śiwo, spętaj i pochłoń demony podtrzymujące destrukcyjną matrycę tego podzielonego narodu. Przywołuję to do oktawy fizycznej, żeby ludzie zaczęli ją kwestionować.

O, Śiwo, wszystko-pochłaniający Ogniu,
z Parvati unieście mnie wyżej.
Kiedy będę podwyższony, aby widzieć wasze światło,
wszystkich ludzie ku sobie przyciągnę.

O, Śiwo, oczyść energię!
O, Śiwo, wnieść synergię!
O, Śiwo, spraw, by wszystkie demony pierzchły!
O, Śiwo, spokój mej duszy przywróć mi!

Część 4

1. Umiłowany Śiwo, uwolnij ludzi w Korei Południowej, aby zaczęli pytać, dlaczego ciągle podtrzymujemy tę matrycę.

O, Śiwo, Świętego Ognia Boże,
już czas, by przeszłość wygasła.
Chcę wznieść się ponad to, co stare,
chcę złotą przyszłość rozwinąć.

O, Śiwo, oczyść energię!
O, Śiwo, wnieść synergię!
O, Śiwo, spraw, by wszystkie demony pierzchły!
O, Śiwo, spokój mej duszy przywróć mi!

2. Umiłowany Śiwo, uwolnij ludzi w Korei Południowej, aby zaczęli pytać, dlaczego postrzegamy siebie w opozycji do Korei Północnej, jeżeli ci ludzie są naszymi braćmi i siostrami.

O, Śiwo, przybądź i uwolnij mnie,
od sił, które mnie ograniczają.
Swym Ogniem pochłoń wszystko, co mniejsze
torując drogę dla mego tryumfu.

O, Śiwo, oczyść energię!
O, Śiwo, wnieść synergię!
O, Śiwo, spraw, by wszystkie demony pierzchły!
O, Śiwo, spokój mej duszy przywróć mi!

3. Umiłowany Śiwo, uwolnij ludzi Korei Południowej, aby zaczęli pytać, dlaczego widzimy, że jedynym sposobem na osiągnięcie dobrobytu i że jedynym celem naszego narodu jest umożliwienie wielkim korporacjom generowania coraz większego zysku.

O, Śiwo, Mayi zasłona, rozwiana,
oczyść mój prywatny wszechświat.
Rozprosz świadomość śmierci,
pochłoń ją Twym Świętym Oddechem.

O, Śiwo, oczyść energię!
O, Śiwo, wnieść synergię!
O, Śiwo, spraw, by wszystkie demony pierzchły!
O, Śiwo, spokój mej duszy przywróć mi!

4. Umiłowany Śiwo, uwolnij ludzi w Korei Południowej, aby zaczęli pytać, dlaczego pozwalamy dużym korporacjom niewolić nasz naród, aby ludzie nigdy nie mieli czasu, energii lub nie mogli poświęcać uwagi kwestii, kim są i dlaczego się wcielili.

O, Śiwo, oto puszczam,
wszystkie ziemskie przywiązania.
Pochłaniasz uzależniające nas istoty,
na pnącą się w górę ścieżkę ponownie wstępuję.

O, Śiwo, oczyść energię!
O, Śiwo, wnieść synergię!
O, Śiwo, spraw, by wszystkie demony pierzchły!
O, Śiwo, spokój mej duszy przywróć mi!

5. Umiłowany Śiwo, uwolnij ludzi w Korei Południowej, aby zapytali, jaki jest cel życia i w ten sposób odkryli duchową ścieżkę. Pomóż im dostrzec, że celem tworzenia dobrobytu jest to, aby ludzie dysponowali energią i uwaga, by móc koncentrować się na swoich duchowych dążeniach.

O, Śiwo, przywołuję Twe Imię,
przybądź i przepędź lęk, wątpienie i wstyd.
Ogniem ujawnij w moim umyśle,
wszystko, co ego stara się ukryć.

O, Śiwo, oczyść energię!
O, Śiwo, wnieść synergię!
O, Śiwo, spraw, by wszystkie demony pierzchły!
O, Śiwo, spokój mej duszy przywróć mi!

6. Umiłowany Śiwo, uwolnij ludzi w Korei Południowej, aby zaczęli pytać, jaki jest cel generowania dostatku i dobrobytu w Korei Południowej, jeżeli ma to niewolić ludzi przez całe ich życie na rzecz tych korporacji.

O, Śiwo, już się nie lękam,
mój dług karmiczny jest już spłacany.
Przeszłość nie wpływa na moje wybory,
w Twym Oddechu się weselę.

O, Śiwo, oczyść energię!
O, Śiwo, wnieść synergię!
O, Śiwo, spraw, by wszystkie demony pierzchły!
O, Śiwo, spokój mej duszy przywróć 
mi!

7. Umiłowany Śiwo, uwolnij ludzi w Korei Południowej, aby zmienili destrukcyjną matrycę dla narodu, aby nie koncentrowali się na wypracowywaniu zysku i na korporacjach, lecz, aby dostrzegli, że najbardziej niezbędnym bogactwem, jaki mamy, są właśnie oni sami.

O, Śiwo, pokaż mi duchów dwoje,
które trzymają mnie uwięzionego w swych intrygach.
Chcę oto widzieć w moim umyśle,
duchy, które unieszkodliwiasz.

O, Śiwo, oczyść energię!
O, Śiwo, wnieść synergię!
O, Śiwo, spraw, by wszystkie demony pierzchły!
O, Śiwo, spokój mej duszy przywróć mi!

8. Umiłowany Śiwo, uwolnij ludzi w Korei Południowej, aby dostrzegli, że celem narodu jest uwolnienie ludzi, a nie generowanie zysku dla korporacji, które go nie potrzebują, bo same w sobie na pewno nie stanowią one celu. To ludzie są celem tego narodu.

O, Śiwo, oto nago stoję,
mój umysł w wolności się rozrasta.
Puszczając wszystkie duchy [ciemności],
wiem, że kapitulacja to klucz do wewnętrznego spokoju.

O, Śiwo, oczyść energię!
O, Śiwo, wnieść synergię!
O, Śiwo, spraw, by wszystkie demony pierzchły!
O, Śiwo, spokój mej duszy przywróć mi!

9. Umiłowany Śiwo, wzywam Cię, abyś przefiltrował Twe dzieło do fizycznej oktawy przeze mnie. Afirmuję, że jestem Śiwą na Ziemi, tak jak ty jesteś Śiwą w Niebie. Akceptuję siebie jako Śiwę w ludzkim wcieleniu i że mam prawo być otwartą bramą dla Twojego ognia. Dlatego afirmuję razem z Tobą, że na Ziemi era bezmyślności dobiegła końca.

O, Śiwo, wszystko-pochłaniający Ogniu,
z Parvati unieście mnie wyżej.
Kiedy będę podwyższony, aby widzieć wasze światło,
wszystkich ludzie ku sobie przyciągnę.

O, Śiwo, oczyść energię!
O, Śiwo, wnieść synergię!
O, Śiwo, spraw, by wszystkie demony pierzchły!
O, Śiwo, spokój mej duszy przywróć mi!

Zapieczętowanie

W imię Boskiej Matki w pełni akceptuję, że moc tych wezwań jest wykorzystana do uwolnienia Macierzystego światła, by mogło ono odzwierciedlić doskonałą wizję Chrystusa dla mego życia, dla wszystkich ludzi i dla Planety. W imię JESTEM KTÓRYM JESTEM to się już dokonało! Amen.

6. Wołanie o zmianę w koreańskiej mentalności

W imię JESTEM, KTÓRYM JESTEM, w imię Jezusa Chrystusa, wołam do mojej Obecności JESTEM, aby płynęła przez mą Obecność Będę, którą JESTEM i wygłosiła tę inwokację z pełną mocą. Wzywam Gautamę Buddę, aby przejawił swoją obecność w Korei i wprowadził zmianę w koreańskiej mentalności. Wołam również o ...

[Tu włącz Twoje osobiste wołania]

Tu możesz powtórzyć początkowe wołania i afirmacje lub powiedzieć następujące słowa:
Wołam o spełnienie tego wszystkiego, o co wołałem na początku serii niniejszych inwokacji, jak również o ...

 Wołam o najwyższe z możliwych efekty moich wezwań!

 Ale nie moja, lecz Twoja, Ojcze-Matko Boże, wola niech się stanie. Amen

Część 1

1. Gautamo Buddo, pomóż ludziom w Korei przezwyciężyć tendencję do poczucia, że muszą podporządkować się przywódcom lub osobom reprezentującym władzę.

Gautamo, ukaż mi moje mentalne stany,
co skłaniają mnie do miłości i nienawiści.
By ma percepcja stała się czysta
Twoje demaskacje zniosę.

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy

Pokojem, by Morze Samsary uciszyć.

2. Gautamo Buddo, pomóż ludziom w Korei zaakceptować samych siebie jakimi są i zaakceptować, że bez względu na pozycję, jaką ludzie mają w społeczeństwie, w naszych wnętrzu dobrze czujemy się ze sobą.

Gautamo, w Płomieniu Twego Pokoju,
puszczam moje walczące ja.
Naturę Buddy teraz widzę,
Jest ona Twoją i moją istotą.

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy
Pokojem, by Morze Samsary uciszyć.

3. Gautamo Buddo, pomóż ludziom w Korei osiągnąć świadomość, że obecny podział społeczeństwa na wyżej i niżej stojących nie może mieć miejsca w Erze Wodnika. Nie możemy budować społeczeństwa Złotej Ery, jeżeli nadal będziemy mieć w społeczeństwie klasę wyższą i klasę niższą.

Gautamo, jestem z Tobą jednością,
demony Marypierzchają.
Twoja Obecność to kojący balsam,
me zmysły i umysł już są spokojne.

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy
Pokojem, by Morze Samsary uciszyć.

4. Gautamo Buddo, pomóż ludziom w Korei stać się bardziej świadomymi mechanizmu dzielenia społeczeństwa na tych należących do wyższej i niższej klasy. Pomóż ludziom dostrzec, dlaczego do tego doszło, dostrzec, że jest to anachroniczne oraz że ludzie muszą otwarcie o tym mówić i stworzyć inną kulturę.

Gautamo, oto ślubuję,
żyć w wiecznym teraz.
Z Tobą ciągle siebie przekraczam,
by móc żyć we Wzniosłej Teraźniejszości.

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy
Pokojem, by Morze Samsary uciszyć.

5. Gautamo Buddo, pomóż ludziom w Korei zakwestionować tendencję, że tyko ci, którzy należą do lepszych rodzin, będą otrzymywać dobre wykształcenie i dobrą pozycję na rynku pracy.

Gautamo, nie mam pragnień,
do niczego ziemskiego nie dążę.
W nie-przywiązaniu teraz spoczywam,
kiedy przechodzę subtelny test Mary.

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy
Pokojem, by Morze Samsary uciszyć.

6. Gautamo Buddo, pomóż przedsiębiorstwom w Korei przezwyciężyć skłonność do kierowanie się pochodzeniem rodzinnym danej osoby zanim zostanie ona zatrudniona na jakimkolwiek wyższym stanowisku.

Gautamo, stapiam się z Tobą,
mój umysł jest jednym, nie dwoma.
Jestem zanurzony w Twym olśniewającym blasku,
Nirwana jest wszystkim, czego pragnę.

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy
Pokojem, by Morze Samsary uciszyć.

7. Gautamo Buddo, pomóż przedsiębiorstwom w Korei dostrzec, że zatrudnianie kogoś ze względu na jego rodzinne pochodzenie, bez oceny, czy posiada on wiedzę, umiejętności lub osobowość właściwe do zajmowania danego stanowiska nie ma sensu.

Gautamo, w Twej ponadczasowej przestrzeni,
jestem zanurzony w Kosmicznej Łasce.
Znam Boga ponad wszelką formą,
do tego świata już się nie będę dostrajał.

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy
Pokojem, by Morze Samsary uciszyć.

8. Gautamo Buddo, pomóż przedsiębiorstwom w Korei dostrzec, że jest to jeden z powodów, dla których nie mogą one tworzyć nowych wynalazków i nowych technologii i muszą kopiować to, co opracowały kraje zachodnie.

Gautamo, już jestem przebudzony,
wyraźnie widzę, o co chodzi,
i dlatego potwierdzam moje święte prawo
by być na Ziemi światłem Buddy.

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy
Pokojem, by Morze Samsary uciszyć.

9. Gautamo Buddo, pomóż przedsiębiorstwom w Korei przezwyciężyć skłonność do zatrudniania mężczyzn przed kobietami. Pomóż im dostrzec, że nie ma żadnej gwarancji, iż mężczyźni są bardziej kreatywni, a w wielu przypadkach innowacyjne pomysły mogą zostać wniesione wyłącznie przez kobiety.

Gautamo, Twym Piorunem,
dajemy Ziemi potężny wstrząs,
Wiem, że niektórzy zrozumieją,
i dołączą do ponadczasowej wspólnoty Buddy.

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy
Pokojem, by Morze Samsary uciszyć.

Część 2

1. Gautamo Buddo, pomóż ludziom w Korei przezwyciężyć długą tradycję uciskania kobiet, niepozwalania im na rozwinięcie ich kreatywności, talentów organizacyjnych, ich perspektywy i ich wkładu w społeczeństwo.

Gautamo, ukaż mi moje mentalne stany,
co skłaniają mnie do miłości i nienawiści.
By ma percepcja stała się czysta Twoje demaskacje zniosę.

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.

Razem promieniujemy
Pokojem, by Morze Samsary uciszyć.

2. Gautamo Buddo, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że dusza nie jest wyłącznie żeńska lub męska, ale wciela się ona w różne ciała fizyczne w różnych żywotach. Jeżeli chcemy znaleźć osoby najbardziej odpowiednie do zajmowania określonych stanowisk w przedsiębiorstwie lub społeczeństwie, musimy przyjrzeć się wewnętrznym cechom duszy danej osoby.

Gautamo, w Płomieniu Twego Pokoju,
puszczam moje walczące ja.
Naturę Buddy teraz widzę,
Jest ona Twoją i moją istotą.

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy
Pokojem, by Morze Samsary uciszyć.

3. Gautamo Buddo, pomóż liderom biznesu w Korei dostrzec, dlaczego są w tyle za zachodnimi przedsiębiorstwami pod względem innowacji i co mogą zrobić, aby usunąć ten brak. Pomóż im dojść do wniosku, że zamiast zwracać uwagę na pewne cechy zewnętrzne, powinni szukać osób posiadających specjalne zdolności w obrębie ich własnych istot, zamiast patrzeć na pewne cechy zewnętrzne.

Gautamo, jestem z Tobą jednością,
demony Marypierzchają.
Twoja Obecność to kojący balsam,
me zmysły i umysł już są spokojne.

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy
Pokojem, by Morze Samsary uciszyć.

4. Gautamo Buddo, pomóż przywódcom w Korei wyjrzeć poza tradycję cenienia państwa lub korporacji wyżej niż jednostki. Pomóż im dostrzec, że jednostka posiada przyrodzoną wartość, zasoby, zdolności i cechy.

Gautamo, oto ślubuję,
żyć w wiecznym teraz.
Z Tobą ciągle siebie przekraczam,
by móc żyć we Wzniosłej Teraźniejszości.

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy
Pokojem, by Morze Samsary uciszyć.

5. Gautamo Buddo, pomóż ludziom w Korei odejść od kultury, która jest skoncentrowana na rodzinie i na zewnętrznych cechach. Pomóż ludziom zacząć postrzegać siebie wzajemnie, jako równych i doceniać siebie nawzajem za to, kim są jako indywidualności.

Gautamo, nie mam pragnień,
do niczego ziemskiego nie dążę.
W nie-przywiązaniu teraz spoczywam,
kiedy przechodzę subtelny test Mary.

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy
Pokojem, by Morze Samsary uciszyć.

6. Gautamo Buddo, pomóż ludziom w Korei odnosić się do siebie jak do równych sobie zamiast utrzymywać podział na tych, którzy są wyżej i na tych, którzy są niżej. Pomóż nam zaakceptować siebie jakimi jesteśmy i odnosić się do siebie w nowy, pozytywny sposób.

Gautamo, stapiam się z Tobą,
mój umysł jest jednym, nie dwoma.
Jestem zanurzony w Twym olśniewającym blasku,
Nirwana jest wszystkim, czego pragnę.

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy
Pokojem, by Morze Samsary uciszyć.

7. Gautamo Buddo, pomóż ludziom w Korei zrozumieć, że celem życia, celem społeczeństwa jest służenie ludziom, służenie rozwojowi ich świadomości.

Gautamo, w Twej ponadczasowej przestrzeni,
jestem zanurzony w Kosmicznej Łasce.
Znam Boga ponad wszelką formą,
do tego świata już się nie będę dostrajał.

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy
Pokojem, by Morze Samsary uciszyć.

8. Gautamo Buddo, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że jeżeli społeczeństwo da osobom, które rozwinęły najwyższe zdolności w poprzednich żywotach, możliwość wyrażania siebie w tym życiu, to takie społeczeństwo będzie prosperować.

Gautamo, już jestem przebudzony,
wyraźnie widzę, o co chodzi,
i dlatego potwierdzam moje święte prawo
by być na Ziemi światłem Buddy.

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy
Pokojem, by Morze Samsary uciszyć.

9. Gautamo Buddo, pomóż liderom biznesu w Korei dostrzec, że jeżeli korporacja przyciąga osoby posiadające zdolności, jeżeli te zdolności ceni i jeżeli daje im możliwość ich wyrażania, to taka korporacja będzie prosperować.

Gautamo, Twym Piorunem,
dajemy Ziemi potężny wstrząs,
Wiem, że niektórzy zrozumieją,
i dołączą do ponadczasowej wspólnoty Buddy.

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy
Pokojem, by Morze Samsary uciszyć.

Część 3

1. Gautamo Buddo, pomóż ludziom w Korei dostrzec, że celem społeczeństwa jest służenie ludziom. Celem korporacji jest służenie pracującym w niej ludziom, a nie tworzenie coraz większych zysków dla małej elity.

Gautamo, ukaż mi moje mentalne stany,
co skłaniają mnie do miłości i nienawiści.
By ma percepcja stała się czysta Twoje

demaskacje zniosę.

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy
Pokojem, by Morze Samsary uciszyć.

2. Gautamo Buddo, pomóż ludziom w Korei dostrzec potrzebę stworzenia nowej korporacyjnej struktury, w której osoby bezpośrednio zaangażowane w jej działanie będą poostrzegane jako główny cel funkcjonowania danej korporacji.

Gautamo, w Płomieniu Twego Pokoju,
puszczam moje walczące ja.
Naturę Buddy teraz widzę,
Jest ona Twoją i moją istotą.