Państwo Izrael jest testem dla wszystkich ludzi
PYTANIE: Jaką wyjątkową role odgrywa naród żydowski? Jaki był początkowy boski plan dla tego narodu? Jaką rolę obecnie odgrywa ten naród w światowym społeczeństwie?

 

Odpowiedź Wniebowstąpionego Mistrza MORE poprzez Kima Michaelsa (lipiec 2013):

 

Tak jak w przypadku innych tematów nie brakuje tu wymyślnych teorii, w tym tej, że Państwo Izrael jest częścią boskiego planu, być może nawet częścią ostatniej bitwy Armagedonu. Wszystkie te teorie nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. My, wniebowstąpieni mistrzowie, postrzegamy Państwo Izrael, jako test – test dla narodów świata, test dla wszystkich ludzi, dla Żydów na całym świecie oraz Żydów, którzy żyją w Izraelu. Oczywiście, jest to również test dla osób żyjących w Państwie Izrael, które nie są Żydami.

Utworzenie państwa żydowskiego nie było podyktowane nieuchronnością. Zostało ono utworzone po części dzięki pewnym manipulacjom wąskiej elity władzy, jednak głównym powodem był fakt, że wiele narodów na świecie czuło, że po Holocauście konieczne było zdobycie się na pewnego rodzaju gest wobec narodu żydowskiego. Jednak nawet według najwyższych szacunków w Holocauście śmierć poniosło jedynie 6 milionów ludzi. Oczywiście, słowem „jedynie” posługuję się w tej kwestii ostrożnie. Niemniej jednak, faktem jest i to, iż 6 milionów ludzi zostało zagłodzonych na Ukrainie w czasach rządów Stalina w latach trzydziestych XX w., przy czym świat nie uznał za konieczne, aby wykonać podobny gest wobec narodu ukraińskiego. Można przytoczyć wiele innych przykładów ludobójstwa z całego świata i zignorowania ich przez świat.

Dlaczego więc szczególnie Żydzi? ...

Dalszy ciąg tekstu znajdziesz w witrynie Uniwersalna ścieżka Wewnętrznego Rozwoju (Kim Michaels dla pragnących czegoś więcej) lub w książce „Odpowiedzi z Nieba”.