Pytania o Polskę w trakcie konferencji na rzecz Wyzwolenia Kobiet 2020

Pytanie nr 1. W narodzie polskim istnieje silna polaryzacja. Czy istnieje jakiś rzeczywisty potencjał dla niektórych ludzi, aby wybudzić się z dualizmu? Czy jest wystarczająco dużo ludzi, kobiet, masy krytycznej kobiet, które mogą się obudzić i wyprowadzić zmianę wychodzącą poza tę polaryzację?


Odpowiedź Matki Maryi: Zasadniczo odpowiedź brzmi: Tak. W Polsce jest wystarczająco dużo kobiet, które mają potencjał, by się obudzić i wyprowadzić tę zmianę poza obecny impas. 

Polska jest przykładem demokracji, która tak naprawdę, nie jest w pełni nowoczesną demokracją, ponieważ miała bardzo trudną historię sąsiedztwa z większymi narodami, będącymi częścią Związku Sowieckiego. Więc nie miała czasu, aby stać się nowoczesną demokracją, ale oczywiście ma potencjał, aby się nią stać. W rezultacie istnieje wiele strumieni życia, które dobrowolnie zgłosiły się do wcielenia w Polsce i wcielili się one przede wszystkim jako kobiety, ale nie tylko. Tym, co będzie napędzać tę zmianę, jest owo podstawowe człowieczeństwo, o którym mówiliśmy, gdzie szczególnie kobiety będą patrzeć na to, jak ludzie są traktowani przez obecny rząd i co w wyniku tego się dzieje z ludźmi i narodem jako skutkiem tego podziału na dwa fronty, które nie mogą ze sobą współpracować. Nie jest to coś, co generalnie rzecz biorąc, kobiety mogłyby stworzyć w kraju o tak spolaryzowanej sytuacji. Jest to przede wszystkim coś stworzonego przez mężczyzn, którzy...

/.../

Pytanie nr 2: Jaka jest przyczyna wycofania się Polski z Europejskiej Konwencji, której celem jest ochrona kobiet przed wszelkimi formami przemocy oraz zapobieganie, ściganie i eliminowanie przemocy wobec kobiet oraz przemocy domowej? Turcja również to rozważa. Czy konferencja na rzecz Wyzwolenia Kobiet wywarła wystarczający wpływ na zbiorową świadomość, aby podnieść świadomość ludzi? Co mistrzowie mogą powiedzieć o sytuacji?


Odpowiedź Saint Germain: Polska jest jednym z tych krajów, które są przykładem tego, gdzie obecnie znajduje się Unia Europejska. Unia Europejska znajduje się w pewnym sensie na rozdrożu, a rozdroże to jest po prostu spowodowane faktem, że niektóre większe narody w Europie znajdują się w punkcie, w którym mają potencjał, aby przejść od skupienia się na: „Co Europa może zrób dla nas?" i przejście do: „Co my możemy zrobić dla Europy?” Niemcy przekroczyły ten punkt. Do pewnego stopnia Francja. Wielka Brytania najwyraźniej nigdy nie przekroczyła punktu, dlatego teraz dokonała Brexitu. Niektóre mniejsze kraje również przeszły ten punkt. Ale Polska jest przykładem kraju, który jeszcze tego nie zrobił. Polska cofnęła się i stała się bardziej nacjonalistyczna dzięki...

/.../

Dalszy ciąg tekstu znajdziesz w witrynie Uniwersalna śścieżka Wewnętrznego Rozwoju (Kim Michaels dla pragnących czegoś więcej) lub w książce „Odpowiedzi z Nieba”


Nowe komentarze

06.08 | 15:07

Dziękuję za informację. Pozdrawiam Monika P.

06.08 | 13:03

Pani Moniko, o ile wiem, to obecnie wygłaszanie są o godź. 7, 12 i 19-tej inwokacja na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie. Póki co, każdy wygłasza je indywidualnie. Z serdecznościami! P. K.

06.08 | 11:39

czy są osoby mówiące dekret za Polskę np. niedzielę o 21:00 ? pytam bo jest napisane, że dwie , trzy osoby mają wygłaszać ten dekret.

25.02 | 09:49

Z serca polecam albo "Jak TY możesz zmienić świat" albo "Ku pełni wyzwolenia kobiet" . Z serdecznościami! P. K.

Podziel się stroną