Współtworzę Złotą Erę na Ziemi

Niniejsza strona bazuje na książce Kima Michaelsa "Manifesting Saint Germain's Golden Age" (Współtworzę Złotą Erą na Ziemi) i oprócz je pierwszego rozdziału prezentuje narracyjną, afirmacyjną część pomieszczonych w niej inwokacji, co jest rodzajem jej streszczenia.

Ogólna prezentacja książki:

Saint Germain jest potężną duchową istotą, która projektuje Złotą Erę, która wyniesie nas daleko poza problemy, które naszym zdaniem nie mają rozwiązania. Ponieważ Prawo Wolnej Woli stanowi, aby o przyszłości Ziemi decydowali ci z nas, którzy są w fizycznym wcieleniu, Saint Germain potrzebuje naszej pomocy. Mawia on: „Ja mam moc; Wy macie prawo.”.

W tej książce Saint Germain i inni wniebowstąpieni mistrzowie dają nam głęboki wgląd w to, jak może wyglądać przyszłość, gdy porzucimy stary sposób myślenia. Otrzymujemy również w niej potężne narzędzia duchowe, dzięki którym możemy przywoływać tę wizję nie wychodząc z mieszkania, aby się przejawiła jako rzeczywistość.

Studiując tę książkę poznasz i nauczysz się:

– Jaki jest następny logiczny etap dla nowoczesnych demokracji i jak wyjść poza demokrację przedstawicielską.

– Dlaczego i jak edukacja w Złotym Wieku musi uczyć ludzi o energii psychicznej i promować pełnię.

– Jak wyprowadzić świat poza fanatyczną mentalność.

– Dlaczego musieliśmy przejść przez fazę przynależności do poszczególnych narodów i wojen między nimi i dlaczego teraz musimy zrobić kolejny krok poza te etapy.

– Jak urzeczywistnić wspólnotę ponad narodowościami.

– Jak przejawić to, co ludzie obecnie myślą, że jest niemożliwe.

– Ogromną moc podejmowania zbiorowych decyzji i sposób, w jaki stanowcza decyzja ujawni środki do jej realizacji.

– Dlaczego następnym krokiem dla społeczeństwa dobrobytu jest dobrobyt mentalny.

– Jak urzeczywistnić system monetarny Złotej Ery i stan stale rozwijającą się gospodarki.

– Jak zbudować gospodarkę, która jest dla ludzi, zamiast być kontrolowana przez wąską elitę władzy.

UWAGA: Książka zawiera potężną inwokację dla każdego rozdziału.

Treść książki 

Wprowadzenie 

1. Wyjdź poza małostkowość nieistotnych kwestii! 

2. Wołanie o przekroczenie troski o drobne problemy 

3. Następny etap rozwoju nowoczesnych demokracji 

4. Wołanie o kolejny etap rozwoju demokracji 

5. Edukacja w Złotej Erze 

6. Wołanie o świadomości energii psychicznej 

7. Wyniesienie ludzi ponad fanatyzm 

8. Wołanie o prawdziwą współpracę 

9. Powstanie indywidualności i odrębnych narodów 

10. Wołanie o prawdziwą wspólnotę 

11. Niemożliwe staje się możliwe 

12. Wołanie o nową wizję tego, co możliwe 

13. Siła kolektywnych decyzji 

14. Wołanie o świadomość kolektywnych decyzji 

15. Nowa świadomość wolności mentalnej 

16. Wołanie o wolności mentalną 

17. Wspólnoty duchowe w Złotej Erze 

18. Wizualizacja systemu monetarnego Złotej Ery 

19. Wołanie o system monetarny Złotej Ery 

20. Gospodarkę dla ludzi czy dla elity? 

21. Wołanie o gospodarkę korzystną dla wszystkich 

Narracyjna część trzeciej inwokacji książki  

4. Wołanie o następny etap demokracji

wołam . Pomóż ludziom , że możemy budować nową przyszłość pracując z Wniebowstąpionymi Mistrzami , w …

Część 1

1. ... , że nawet jeśli ludzie swoich przedstawicieli do wykonania woli, nie są spośród wybierających i tu leży problem związany z demokracją.

2. ... zanim nastąpi jakakolwiek zmiana, zanim cokolwiek będzie mogło być czymś więcej, musi akt woli.

3. ... ze względu na naszą zdolność adaptacji, możemy tak przyzwyczaić się do obecnych warunków, że możemy pozostać przy status quo, bo jest lepsza niż nie.

4. ... wszelka prawdziwa zmiana da ludziom więcej i może być utratą dla elity władzy, która z tego powodu opiera się zmianie.

5. ... przeszkodą dla zmiany jest nasze przywiązanie do status quo i coś się popsuje, to prawdziwie przejawiamy wolę zmiany.

6. ... tworzy się negatywna spirala spadku, ponieważ nie mamy wizji czegoś więcej. Wówczas wkraczają upadłe istoty i obiecują coś lepszego, jeżeli zrezygnujemy z wolności i podamy się kontroli.

7. ... potrzebujemy pozytywnego sposobu wprowadzenia zmiany. Pomóż ludziom zrozumieć możliwość pozytywnej zmiany i wizji, że istnieje coś więcej.

8. ... obecne warunki są trampoliną, krokiem w kierunku czegoś nawet lepszego, i tak dużo lepszego, że nasi rodzice nie mogli nawet o tym marzyć, a my nie o tym marzyć.

9. ... czas odważyć się marzyć o tym, czym społeczeństwo naprawdę mogłoby być, jeżeli nie mielibyśmy problemów, które widzieliśmy w poprzednim pokoleniu lub dwóch, takich jak wojna, ubóstwo lub choroby.

Część 2

1. ... naszym największym luksusem jest wolny czas i zamiast pustej rozrywki mógłby on zostać wykorzystany na zrozumienie wyższej wizji oraz pracę nad jej wdrożeniem.

2. ... zanim będziemy mogli przyjąć pozytywny wizję przyszłości, musimy zobaczyć, że wiele problemów pochłaniających naszą uwagę jest nieistotnych. Są to drobne problemy, które trzeba odrzucić.

3. ... nie musimy pozwalać warunkom zewnętrznym na określanie nas, ponieważ mamy moc zmiany sposobu, w jaki ich doświadczamy.

4. ... dzięki zmianie naszej perspektywy patrzenia na życie, możemy uwolnić nasze umysły od ograniczeń nakładanych na nas przez rodziców i w związku z tym możemy tam, dokąd chcemy.

5. ... upadłe istoty stworzyły złudzenie, że jedynym sposobem zmiany naszego doświadczenia życia jest zmiana warunków zewnętrznych. Rzeczywistość jest jednak taka, że jedynym sposobem zmiany naszego życia

6. ... kiedy zaczynamy od siebie, nie tylko zmieniamy nasze doświadczenie życia, ale jednocześnie zmieniamy całość świadomości zbiorowej.

7. ... jeżeli istnieje problem w naszym konkretnym kraju, którym martwi się większość ludzi, to jeśli zmienimy naszą widzenie tego problemu, zmienimy świadomość zbiorową.

8. ... nawet jedna osoba może zapoczątkować reakcje łańcuchową, która stopniowo rozprzestrzeni się na całe społeczeństwo i w ten sposób zmieni się świadomość.

9. ... Złota Era nie narodzi się na popiołach upadającego obecnego społeczeństwa, ale za przyczyną tego, że pewna liczba ludzi pochwyci wizję wprowadzenia pozytywnej zmiany dzięki budowaniu na tym, co już zostało osiągnięte.

Część 3

1. ... większość ludzi ma kompletnie nierealistyczne oczekiwanie względem tego, lepsze czasy. Myślą, oni że wkroczy jakaś siła i przyniesie zmianę, jednak siłą mogącą przynieść zmianę, jest, żyjący .

2. ... Złota Era jest erą, w której ludzie nie boją się przyszłości. Patrzą na nią ogromnym oczekiwaniem, oraz radością oczekiwania, aby zobaczyć, jaka wspaniała rzecz odsłoni się przed światem.

3. ... przez stulecia i tysiąclecia w społeczeństwie następował wzrost. W każdej erze ludzie stawali się częścią zmiany, a inni pozostawali częścią problemu.

4. ... w każdym kraju jest wąska elita władzy, która rządzi. Nawet w demokracji istnieje ta elita ludzi, którzy mają zbyt dużo władzy dla swojego własnego dobra i dla dobra społeczeństwa.

5. ... historia pokazuje nam, że: „Wszelka władza demoralizuje, a władza absolutna demoralizuje absolutnie.” Nikt nie może poradzić sobie z posiadaniem zbyt dużej władzy.

6. ... władza skoncentrowana w rękach kilku ludzi będzie nadużywana, niekoniecznie w sposób złowrogi lub z negatywnymi intencjami, ale z powodu ograniczonej wizji.

7. ... liderzy mogą tylko sprawować władzę przez swoją wizję i że dokonali oni wysiłku w celu osiągnięcia pozycji władzy, ponieważ posiadają określoną wizję.

8. ... nawet jeśli liderzy nie mają złowrogiej wizji, nadal jest to wizja subiektywna. Pragnienie posiadania pozycji władzy bez myślenia, że ty wiesz lepiej niż naród, jak powinno się rządzić krajem, jest prawie .

9. ... podstawową ideą stojącą za demokracją jest to, że nikt nie wie lepiej niż naród, jak należy rządzić krajem. I to jest istota demokracji.

Część 4

1. ... demokracja przedstawicielska była praktyczną koniecznością z powodu słabo rozwiniętej komunikacji oraz braku wykształcenia u ludzi.

2. ... słabością demokracji przedstawicielskiej jest to, że praktycznie nieuchronnie tworzy ona elitę władzy.

3. ... istnieje elita wybranych przedstawicieli, którzy za życiowy cel obrali sobie piastowanie urzędu. Zrobią wszystko, aby na nim pozostać i w związku z tym tworzą elitę.

4. ... im większą w wybieraniu ludzi odgrywają pieniądze, tym większy będzie wpływ tych, którzy te pieniądze mają.

5. ... następnym krokiem dla demokracji jest zmiana w kierunku demokracji bezpośredniej, w której o większej ilości spraw nie decyduje parlament, ale musi się to odbyć w drodze powszechnego referendum.

6. ... w demokracji bezpośredniej nie ma potrzeby tajność głosowania, a fiksacja na temat utajnienia głosowania nie może powstrzymać wdrażania demokracji bezpośredniej i praktycznych rozwiązań, które to umożliwiają.

7. ... potrzebna jest debata, czy obecny system partii politycznych stracił swoją użyteczność.

8. ... istnienie partii politycznych tak łatwo zostaje przejęte przez dualistyczną świadomość, w której wszystko musi być spolaryzowane i gdzie mamy prawe skrzydło oraz lewe skrzydło parlamentu.

9. ... nie ma sensu posiadanie partii politycznych, które sięgają do socjalistycznego, marksistowskiego podejścia do gospodarki i innych partii sięgających do kapitalistycznej lub konserwatywnej wizji.

Część 5

1. ... musimy wyjść poza te kategorie, poza ideologie. Kiedy upadł Związek Sowiecki, świat zobaczył koniec ery ideologii.

2. ... nic nie jest kwestią ideologii, jest to kwestia tego, czy coś działa i czy coś nie działa. Nie ma sensu próbować zmusić gospodarki, aby dopasowała się do ideologii. Musimy spojrzeć, w jaki sposób gospodarka faktycznie działa.

3. ... gospodarka nie działa w jeden sposób, jeśli jesteście po lewej stronie parlamentu i w inny sposób, jeśli jesteście po prawej stronie. Istnieją pewne zasady i jest to kwestia potwierdzenia tego faktu, a nie chęci zmuszenia świata do przyjęcia filtra percepcji opartego na ideologii.

4. ... musimy dostosować nasz filtr percepcji w oparciu o sposób, w jaki działa świat, a nie o sposób, w jaki uważają niektóre upadłe istoty, że tak powinien on działać.

5. ... musimy zacząć patrzeć na to, co faktycznie działa i uświadamiać sobie, że usiłowanie skłonienia wszechświata do dostosowania się do ideologii człowieka, kiedy on w oczywisty sposób tak nie działa jest małostkowe i śmieszne.

6. ... Ziemia się wznosi, a władza upadłych istot oraz elity władzy się zmniejsza.

7. ... ludzie mogą zgodnie z Prawem Wolnej Woli być niepokojonymi i być uświadamianymi o istnieniu wyższego wyboru niż ten, którego w tej chwili dokonują.

8. ... nie mamy prawa zgodnie z Prawem Wolnej Woli do pozostania w niewiedzy. Ignorancja nie jest właściwa, to nie jest naturalny stan, jest to sztucznie stworzony stan wykreowany przez upadłe istoty. To dlatego nie musimy szanować pragnienia ludzi do pozostania w niewiedzy.

9. ... bez wizji sczezną narodyi bez wizji ludzie nie mogą zaakceptować, co faktycznie jest dla nich dobre. Jeżeli ludzie wiedzieliby lepiej, radziliby sobie lepiej, ale jeśli nie wiedzą co jest lepsze, to jak mogą mieć wybór?

 

 

 

Pozostałe narracyjne część kolejnych inwokacji książki znajdziesz w witrynie "Uniwersalna ścieżka Wewnętrznego Rozwoju" (w przygotowaniu).
 

Komentarze

23.02.2022 20:56

Paweł Kontnz

Pani Moniko, wszystko na tych stronach i w tych książkach dotyczy tych energii. Proszę wybrać tę, której tytuł przemawia do Pani serca i z serca je wygłaszać a będzie Pani zdumiona efektem tego. P. K.

23.02.2022 20:42

Monika Piekarska

np. wołania o świadomość energii psychicznej, o nową wizję tego co możliwe

25.02.2022 09:49

Paweł Kontny

Z serca polecam albo "Jak TY możesz zmienić świat" albo "Ku pełni wyzwolenia kobiet" . Z serdecznościami! P. K.

23.02.2022 19:33

Monika Piekarska

jeśli będą przetłumaczone nowe dekrety proszę o informację

23.02.2022 20:04

Paweł Kontny

Pani Moniko, o jakie dekrety Pani chodzi?
Z pozdrowieniami! Paweł Kontny

Nowe komentarze

06.08 | 15:07

Dziękuję za informację. Pozdrawiam Monika P.

06.08 | 13:03

Pani Moniko, o ile wiem, to obecnie wygłaszanie są o godź. 7, 12 i 19-tej inwokacja na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie. Póki co, każdy wygłasza je indywidualnie. Z serdecznościami! P. K.

06.08 | 11:39

czy są osoby mówiące dekret za Polskę np. niedzielę o 21:00 ? pytam bo jest napisane, że dwie , trzy osoby mają wygłaszać ten dekret.

25.02 | 09:49

Z serca polecam albo "Jak TY możesz zmienić świat" albo "Ku pełni wyzwolenia kobiet" . Z serdecznościami! P. K.

Podziel się stroną