Jak chronić się przed wirusami Korona?

Umiłowany Astreo, przywołujemy Twój Krąg i Miecz, aby spętały demony i twory świadomości zbiorowej i pochłonęły /karmiczne/ zapisy, które powodują, że ludzie nie chcą robić tego, co jest konieczne, aby zatrzymać rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2, wszystkich innych wirusów Corona i choroby COVID-19.

"Iwokacja do Elohim Astrei o pochłonięcie wirusów Corona"

Pytanie: Jaka jest rada mistrzów, aby zapobiec infekcji wywołanej chorobą COVID-19 i wirusami Korona?

 

Odpowiedź Wniebowstąpionego Mistrza, Matki, Maryi poprzez Kima Michaelsa. Została ona udzielona w trakcie konferencji on-line w roku 2020 dotyczącej Wyzwolenia Kobiet.

No cóż, postępujcie zgodnie z radą udzieloną przez władze w większości krajów: unikajcie dużych tłumów, unikajcie kontaktu z ludźmi, jak dalece jest to praktyczne w danej sytuacji. W niektórych przypadkach, gdy nie można uniknąć bliskiego kontaktu, noście maskę, a w innych miejscach zachowujcie społeczny dystans, myjcie ręce, kiedy tylko to możliwe. Na krótszą metę wystarczy, aby postępować zgodnie z tymi wskazówkami. 

Każdemu dramatycznemu wydarzeniu towarzyszy tendencja do tworzenia wielu teorii spiskowych, które mogą być intensywnie rozpowszechniane, ale mogę was zapewnić, że w zdecydowanej większości krajów władze działają z konstruktywnego poziomu stanu umysłu, robiąc to, w co wierzą, w oparciu o swoje doświadczenie i wiedzę o tym, co jest najlepsze dla ludzi. Więc jeśli mieszkacie w określonym kraju, jesteście częścią jego świadomości zbiorowej, dlatego po prostu radzę Wam postępować zgodnie z udzielonymi tam radami. Może istnieć kilka wyjątków, w których możecie czuć, że Wasze władze nie zareagowały wystarczająco szybko, nie potraktowały tego wystarczająco poważnie od samego początku i dlatego, oczywiście, w takim przypadku rozsądne jest podjęcie bardziej rygorystycznych środków niż te zalecane.  

Copyright © 2020 Kim Michaels  

Przekład Paweł Kontny

Przejdź do WAżNEGO streszczenia Inwokacji o pochłonięcie wirusów i choroby Corona.

Nowe komentarze

06.08 | 15:07

Dziękuję za informację. Pozdrawiam Monika P.

06.08 | 13:03

Pani Moniko, o ile wiem, to obecnie wygłaszanie są o godź. 7, 12 i 19-tej inwokacja na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie. Póki co, każdy wygłasza je indywidualnie. Z serdecznościami! P. K.

06.08 | 11:39

czy są osoby mówiące dekret za Polskę np. niedzielę o 21:00 ? pytam bo jest napisane, że dwie , trzy osoby mają wygłaszać ten dekret.

25.02 | 09:49

Z serca polecam albo "Jak TY możesz zmienić świat" albo "Ku pełni wyzwolenia kobiet" . Z serdecznościami! P. K.

Podziel się stroną