Streszczenie inwokacji „Wołanie o powstrzymanie eksploatacji kobiet” oraz inwokacji "Wołanie o duchowe przebudzenie kobiet"

Wołanie o powstrzymanie eksploatacji kobiet

Ujawnij wszystkich ludzi i wszystkie instytucje, które nie podejmują działań na rzecz powstrzymanie wykorzystywania kobiet, a wręcz są w to zaangażowane i wspierają

1. … używanie idei, że kobiety są gorsze od mężczyzn duchowo, psychicznie, emocjonalnie i fizycznie.

2. … używanie idei, że kobiety są odpowiedzialne za opuszczenie raju lub że są stworzone przez Boga jako istoty stojące niżej od mężczyzn. 

3. … używanie idei, że kobiety są pozbawione wartości, że są własnością mężczyzn lub że powinny być sługami mężczyzn fizycznie lub seksualnie.


4. … używanie idei, że kobiety nie zasługują na równe prawa w społeczeństwie czy na równe szanse w miejscu pracy, w tym również w kwestii równych płac. 

5. … ich wykorzystywanie poprzez handel nimi, prostytucję, pornografię lub w przemyśle reklamowym. 

6. … używanie idei, że wszystkie kobiety powinny żyć zgodnie z ideałem fizycznego piękna, którego nikt nie jest w stanie osiągnąć.

7. … używanie idei wyzysku kobiet zaprzeczając kobiecemu potencjałowi równoważenia mężczyzn i przekształcenia społeczeństwa zdominowanego przez mężczyzn w takie, które nie będzie kształtowane epicką mentalnością. 

8. …, które negują fundamentalne człowieczeństwo kobiet, a tym samym zaprzeczają potencjałowi kobiet do tworzenia społeczeństwa opartego na tym człowieczeństwie zamiast w oparciu o ideologie i zysk. 

9. … pragnienie powstrzymania kobiet od zajmowania decyzyjnych stanowisk we wszystkich obszarach społeczeństwa. 

WOŁANIE O DUCHOWE PRZEBUDZENIE KOBIET

Część 1

Wołam o sąd Chrystusa:

1. … nad Judaizm za uciskanie kobiet i szerzenie idei, że kobieta jest odpowiedzialna za upadek mężczyzny. 

2. … nad Kościołem Katolickim za to, że wykorzystał upadek mężczyzny jako przyczynę odmowy zezwalania kobietom na zajmowanie stanowisk na wszystkich poziomach hierarchii kościelnej.

3. … Hinduizmem za szerzenie idei, że dziewczynki są pozbawione wartości i dlatego muszą być przymuszane do małżeństwa.

4. … nad Islamem za tworzenie społeczeństw, w których kobiety są traktowane jak obywatele drugiej kategorii i są pozbawione podstawowych praw człowieka.

5. … nad chińskim komunizmem, który odmawia kobietom zdobycia pozycji w partii i który uciska kobiety na wszystkich poziomach życia społeczeństwa.

6. … nad wielkimi korporacjami, które odmawiają równego udziału kobiet w swych zarządach, równego wynagrodzenia dla kobiet oraz równych możliwości na wszystkich szczeblach korporacyjnej działalności.

7. nad uniwersytetami i innymi instytucjami edukacyjnymi, które trzymają kobiety z dala od ważnych stanowisk.

8. … nad wszystkimi partiami i instytucjami politycznymi, które promują społeczeństwa, w których kobiety są zależne od mężczyzn, w tym patriarchalną ideę, że kobiety powinny być posłuszne mężczyznom.

9. … nad wszystkimi kulturami, w których ucisk kobiet był promowany przez tak długi czas, że ludzie już go nie widzą i nie kwestionują.

Część 2

Spętaj wszystkie demony i twory świadomości zbiorowej, które powodują przemoc wobec kobiet:
1. … przejawiającą się jako bicie kobiet i dzieci przez mężczyzn. Uwolnij wszystkie kobiety, aby wyzwoliły się od tej opresji.

2. … w formie handlowania nimi lub zmuszania ich do prostytucji. Uwolnij wszystkie kobiety, aby wyzwoliły się od tej opresji.

3. … w formie zmuszania ich do brania narkotyków i uprawiania prostytucji. Uwolnij wszystkie kobiety, aby wyzwoliły się od tej opresji.

4. … w formie zmuszania ich do niewolniczej pracy. Uwolnij wszystkie kobiety, aby wyzwoliły się od tej opresji.

5. … w formie zmuszania ich do pracy w niebezpiecznych lub niezdrowych warunkach za niskie płace. Uwolnij wszystkie kobiety, aby wyzwoliły się od tej opresji. 

6. … w formie handlu kobietami i dziećmi. Uwolnij wszystkie kobiety, aby wyzwoliły się od tej opresji.

7. … w formie zmuszania ich, bezpośrednio lub pośrednio, do małżeństw, w których są całkowicie zależne od swoich mężów. Uwolnij wszystkie kobiety, aby wyzwoliły się od tej opresji.

8. … w formie zmuszania ich do noszenia określonych rodzajów strojów, peruk, tatuaży lub ograniczania tego, co mogą używać i w co się ubierać. Uwolnij wszystkie kobiety, aby wyzwoliły się od tej opresji.

9. … w formie odmowy kobietom swobody przemieszczania się, prawa do kierowania pojazdami lub innych podstawowych praw uznanych przez mężczyzn za oczywiste. Uwolnij wszystkie kobiety, aby wyzwoliły się od tej opresji.

Część 3

wołam o sąd Chrystusa nad upadłymi istotami i o usunięcie z Ziemi tych:
1. … które używają mechanizmu perwersji rozszerzającej się (męskiej) siły i siły ściągającej (żeńskiej). 

2. … które wykorzystują mechanizm kontrolowania ludzkości, tworząc sztuczny konflikt między mężczyznami i kobietami. 

3. … które używają mechanizmu określania roli mężczyzn, która czyni ich płcią silniejszą i roli kobiet, która czyni je płcią słabszą.

4. … które wykorzystują mechanizm wykorzystywania męskiej psychiki poprzez manipulowanie mężczyznami w epickiej mentalności, a tym samym skłanianie mężczyzn do wywoływania konfliktów i wojen.

5. … tych, które wykorzystują mechanizm wykorzystywania kobiecej psychiki poprzez manipulowanie kobietami w epickiej mentalności, w której albo wspierają one mężczyzn, albo czują, że nie mogą niczego zrobić w kwestii konfliktów.

6. … które wykorzystują mechanizm określania mężczyzn jako płci dominującej, a kobiet jako płci uległej i które są absolutnie zdeterminowane, aby trzymać kobiety z dala od stanowisk decyzyjnych w społeczeństwie.

7. … które wykorzystują mechanizm hipnotycznego stanu, w którym mężczyźni i kobiety akceptują swoje role i akceptują obecną, dualistyczną relację między płciami.

8. …, które wykorzystują mechanizm promowania nienawiści do matki i nienawiści do kobiet oraz sprawiania, że zarówno mężczyźni, jak i kobiety to akceptują.

9. … które manipulują ruchem Wyzwolenia Kobiet, aby pójść zbyt daleko w przeciwną dualistyczną skrajność. Zamiast wyzwolić kobiety, wyznaczają dla nich nową, dualistyczna rolę.

Część 4
przebudź kobiety ku dostrzeżeniu
:

1. … faktu, że naszym obowiązkiem i naszą szansą jest rzucenie wyzwania społeczeństwu zdominowanemu przez mężczyzn, ponieważ mężczyźni są zahipnotyzowani przez upadłe istoty i nie widzą, że ulegli manipulacji. 

2. … okazji do duchowego przebudzenia, które otworzą nasze oczy na uniwersalne duchowe idee niezbędne dla wyjaśnienia panujących obecnie warunków na Ziemi. 

3. … faktu, że nie można zrozumieć dlaczego rzeczy i sprawę są takie, jakie są, dopóki nie będziemy świadomi niewiarygodnych manipulacji, których pewne narcystyczne istoty dopuściły się na tej Planecie. 

4. … faktu, że obecne relacje między mężczyznami i kobietami nie są stworzone w ten sposób przez Boga, ani nie są wynikiem ewolucji. Są one wynikiem celowej i złowrogiej manipulacji upadłych istot, które nie troszczą się ani o mężczyzn ani o kobiety.

5. … faktu, że kobiety nie są uciskane przez mężczyzn, ponieważ mężczyźni są źli. Kobiety są uciskane przez mężczyzn, ponieważ mężczyznami manipulują upadłe istoty, które naprawdę są złe.

6. … faktu, że wyzwolenie kobiet nie może nastąpić poprzez uniezależnienie kobiet od mężczyzn. Ucisk kobiet rozpoczął się, ponieważ kobiety i mężczyźni zostali sztucznie od siebie oddzieleni przez upadłe istoty i wzmacnianie tego oddzielenia kobiet nie wyzwoli.

7. …, że kobiety mają historyczną szansę na uwolnienie społeczeństwa od kłamstw upadłych istot. Tylko niewielu mężczyzn jest na to otwartych, podczas gdy wiele kobiet jest otwartych na nowe i wyzwalające idee.

8. … kobiety ku dostrzeżeniu faktu, że upadłe istoty dokonały manipulacji mężczyznami i kobietami, aby zaakceptowali siebie jako dualistyczną polaryzację, dualistyczne przeciwieństwa – i to jest przyczyną konfliktu między płciami.

9. … możliwości przywrócenia prawidłowego postrzegania rzeczywistości, że mężczyźni i kobiety mają współzależne pochodzenie i że kluczem do wyzwolenia obu stron jest ustanowienie między nimi niedualistycznego, zrównoważonego związku.

Część 5
1. … wybudź kobiety z kłamstwa, że ​​kobiety są duchowo gorsze od mężczyzn i powinny „milczeć w kościołach” oraz nie powinny być dopuszczone do decyzyjnych stanowisk w instytucjach religijnych.

2. … przebudź kobiety ku rzeczywistości, w której religia zdominowana przez mężczyzn cierpi na brak równowagi i może prowadzić tylko do konfliktów, o czym niedwuznacznie świadczy historia. 

3. … obudź kobiety, aby dostrzegły, że odpowiedzią na to nie jest tworzenie ruchów religijnych czy duchowych zdominowanych przez nie same, ale tworzenie ruchów, w których mężczyźni i kobiety będą ze sobą współdziałać.

4. … obudź kobiety ku rzeczywistości, że ponieważ na Ziemi dominuje dualistyczny sposób myślenia, mężczyźni i kobiety muszą siebie równoważyć, aby osiągnąć najwyższy potencjał duchowych ruchów.

5. …wybudź kobiety z kłamstwa, że ​​świat Matki lub żeńska energia jest wrogiem duchowego wzrastania. Pomóż kobietom zrozumieć, że zrównoważony stosunek do świata Matki jest kluczem do tego wzrastania.

6. … przebudź kobiety ku rzeczywistości, że energia żeńska jest równie duchowa jak energia męska, ale że żadna z nich, sama w sobie, nie jest wystarczająca.  

7. … przebudź kobiety ku rzeczywistości, że najwyższy duchowy rezultat osiąga się poprzez zrównoważenie energii męskiej i żeńskiej, zarówno w każdej pojedynczej osobie, w ruchach duchowych, jak i w społeczeństwie jako całości.

8. … przebudź kobiety ku rzeczywistości, że osiągnięcie równowagi i harmonii między energią męską i żeńską jest możliwe tylko poprzez zjednoczenie z uniwersalnym umysłem Chrystusa, który nie jest ani męski, ani żeński.  

9. … przebudź kobiety ku rzeczywistości, że z powodu długotrwałej dominacji niezrównoważonych religii kobiety są kluczem do przywrócenia równowagi między energią męską i żeńską w ruchach duchowych jak i w całym społeczeństwie i że jest to historyczną szansą ludzkości.

Nowe komentarze

06.08 | 15:07

Dziękuję za informację. Pozdrawiam Monika P.

06.08 | 13:03

Pani Moniko, o ile wiem, to obecnie wygłaszanie są o godź. 7, 12 i 19-tej inwokacja na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie. Póki co, każdy wygłasza je indywidualnie. Z serdecznościami! P. K.

06.08 | 11:39

czy są osoby mówiące dekret za Polskę np. niedzielę o 21:00 ? pytam bo jest napisane, że dwie , trzy osoby mają wygłaszać ten dekret.

25.02 | 09:49

Z serca polecam albo "Jak TY możesz zmienić świat" albo "Ku pełni wyzwolenia kobiet" . Z serdecznościami! P. K.

Podziel się stroną