Wołanie o duchowe przebudzenie kobiet
Część 1

Wołam o sąd Chrystusa:

 1. … nad Judaizm za uciskanie kobiet i szerzenie idei, że kobieta jest odpowiedzialna za upadek mężczyzny. 
 2. … nad Kościołem Katolickim za to, że wykorzystał upadek mężczyzny jako przyczynę odmowy zezwalania kobietom na zajmowanie stanowisk na wszystkich poziomach hierarchii kościelnej.
 3. … Hinduizmem za szerzenie idei, że dziewczynki są pozbawione wartości i dlatego muszą być przymuszane do małżeństwa.
 4. … nad Islamem za tworzenie społeczeństw, w których kobiety są traktowane jak obywatele drugiej kategorii i są pozbawione podstawowych praw człowieka.
 5. … nad chińskim komunizmem, który odmawia kobietom zdobycia pozycji w partii i który uciska kobiety na wszystkich poziomach życia społeczeństwa.
 6. … nad wielkimi korporacjami, które odmawiają równego udziału kobiet w swych zarządach, równego wynagrodzenia dla kobiet oraz równych możliwości na wszystkich szczeblach korporacyjnej działalności.
 7. … nad uniwersytetami i innymi instytucjami edukacyjnymi, które trzymają kobiety z dala od ważnych stanowisk.
 8. … nad wszystkimi partiami i instytucjami politycznymi, które promują społeczeństwa, w których kobiety są zależne od mężczyzn, w tym patriarchalną ideę, że kobiety powinny być posłuszne mężczyznom.
 9. … nad wszystkimi kulturami, w których ucisk kobiet był promowany przez tak długi czas, że ludzie już go nie widzą i nie kwestionują.

 

Część 2

Spętaj wszystkie demony i twory świadomości zbiorowej, które powodują przemoc wobec kobiet:
1. … przejawiającą się jako bicie kobiet i dzieci przez mężczyzn. Uwolnij wszystkie kobiety, aby wyzwoliły się od tej opresji.

 1. … w formie handlowania nimi lub zmuszania ich do prostytucji. Uwolnij wszystkie kobiety, aby wyzwoliły się od tej opresji.
 2. … w formie zmuszania ich do brania narkotyków i uprawiania prostytucji. Uwolnij wszystkie kobiety, aby wyzwoliły się od tej opresji.
 3. … w formie zmuszania ich do niewolniczej pracy. Uwolnij wszystkie kobiety, aby wyzwoliły się od tej opresji.
 4. … w formie zmuszania ich do pracy w niebezpiecznych lub niezdrowych warunkach za niskie płace. Uwolnij wszystkie kobiety, aby wyzwoliły się od tej opresji. 
 5. … w formie handlu kobietami i dziećmi. Uwolnij wszystkie kobiety, aby wyzwoliły się od tej opresji.
 6. … w formie zmuszania ich, bezpośrednio lub pośrednio, do małżeństw, w których są całkowicie zależne od swoich mężów. Uwolnij wszystkie kobiety, aby wyzwoliły się od tej opresji.
 7. … w formie zmuszania ich do noszenia określonych rodzajów strojów, peruk, tatuaży lub ograniczania tego, co mogą używać i w co się ubierać. Uwolnij wszystkie kobiety, aby wyzwoliły się od tej opresji.
 8. … w formie odmowy kobietom swobody przemieszczania się, prawa do kierowania pojazdami lub innych podstawowych praw uznanych przez mężczyzn za oczywiste. Uwolnij wszystkie kobiety, aby wyzwoliły się od tej opresji.

/.../

Dalszy ciąg tekstu znajdziesz w witrynie Uniwersalna ścieżka Wewnętrznego Rozwoju (Kim Michaels dla pragnących czegoś więcej) lub w książce „Odpowiedzi z Nieba”.