Nota biograficzna Kima Michaelsa

Kim Michaels – duński pisarz i mistyk, urodził się w Horsens, w Danii w 1957 r. w rodzinie robotniczej. Zdobył dyplom architekta, ale od dziewiętnastego roku życia zaczął utrzymywać się z pisania i wciągu następnych dwunastu lat opublikował wiele artykułów w gazetach i czasopismach swego kraju oraz napisał trzy książki.

 

Dla celów praktyki duchowej przeniósł się w 1987 roku do USA i tutaj, zanim podjął decyzje zostania zawodowym pisarzem z własnym wydawnictwem, przez kilka lat utrzymywał się z pisania tekstów o tematyce technicznej. W roku 2002 zrozumiał, że jego powołaniem jest wyższe zrozumienie prawdziwych nauk Jezusa i stanie się instrumentem dla postępującego objawienia, mającego pomoc ludziom rozwijać, przyrodzony im duchowo potencjał, stan umysłu Chrystusa. W tym samym roku założył witrynę internetową www.askrealjesus.com, która zawiera ogromną ilość materiału na temat uniwersalnej duchowości. Jego Wydawnictwo More to Life Publishing (www.morepublish.com) opublikowało wszystkie, z jego ponad pięćdziesięciu książek o osobistym rozwoju i uniwersalnej duchowości. Wewnętrzna podróż Kima wiodła go przez wiele zakamarków duchowego pejzażu. W autobiograficznej książce „Question Every Thing”, dał głęboki, rozbrajająco szczery i zabawny opis tej podroży. W 2009 roku wrócił do Europy. Jakiś czas mieszkał w Estonii, gdzie studiował duchowe reperkusje komunizmu tak, jak w USA studiował duchowe reperkusje kapitalizmu. Obecnie mieszka ponownie w Danii.

O istocie swej pracy mówi w ten sposób: "Nie, nie wierzę i nie twierdzą, że jestem Jezusem lub, że mówię w imieniu Jezusa!, Twierdzę jednak, że Jezus mówi przeze mnie i że prawdziwy Jezus, który nadal jest duchowym mistrzem ludzkości – jest twórcą nauczania w mej internetowej witrynie. Jeśli ten koncept jest dla ciebie nowością, to jest tak, dlatego, że, być może, zostałeś zaprogramowany na to, by wierzyć w bałwochwalcze wyobrażenie Jezusa, które jest rozpowszechniane przez główny nurt chrześcijaństwa od ponad tysiąca siedmiuset lat. Wyobrażenie to mówi, miedzy innymi, że Jezus zniknął bez śladu i już nie ma bezpośredniej łączności z ludzkością. Bóg wpisał swoje prawo w nasze wnętrze i wszystko, czego potrzebujemy to zewnętrznego bodźca, w postaci Żywego Słowa,który może nam pomóc w ponownym połączeniu się z tym wewnętrznym prawem i Jego prawdą. Dzięki temu możemy stać się duchowo samowystarczalnymi, to znaczy możemy rozwinąć Chrystusowe rozróżnianie by wiedzieć, co jest realne a co nierealne w naszej własnej psychice i w świecie, w którym żyjemy.”

Przekład: Paweł Kontny

 

Oficjalna witryna Kima MichaelsaWróć do strony startowej.

Pełną biografię Kima Michaels'a znajdziesz w witrynie
Kim Michaels dla pragnących czegoś więcej.

Nowe komentarze

06.08 | 15:07

Dziękuję za informację. Pozdrawiam Monika P.

06.08 | 13:03

Pani Moniko, o ile wiem, to obecnie wygłaszanie są o godź. 7, 12 i 19-tej inwokacja na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie. Póki co, każdy wygłasza je indywidualnie. Z serdecznościami! P. K.

06.08 | 11:39

czy są osoby mówiące dekret za Polskę np. niedzielę o 21:00 ? pytam bo jest napisane, że dwie , trzy osoby mają wygłaszać ten dekret.

25.02 | 09:49

Z serca polecam albo "Jak TY możesz zmienić świat" albo "Ku pełni wyzwolenia kobiet" . Z serdecznościami! P. K.

Podziel się stroną