Wdzięczność i jej moc

Wdzięczność jest duchową praktyką
– daj jej pierwszeństwo. 

 

 

 

 

„Jeśli naprawdę dostroisz swój świadomy umysł do swojego wyższego ja lub jakiejś Istoty duchowej [będziesz się modlić], to fakt ten wyzwoli strumień duchowej energii. Jednak prawdziwa modlitwa to nie to samo, co żądanie czy rozkaz skierowane do dobrego ducha zamkniętego w lampie oliwnej. Prawdziwa modlitwa jest modlitwą o przewodnictwo, dostrojeniem się do wyższej Istoty i afirmacją warunków, których urzeczywistnienia pragniesz doświadczyć.Niezwykle skuteczną formą modlitwy jest wyrażanie wdzięczności. Podczas gdy pamięciowo „wyklepana” modlitwa jest bezskuteczna, to regularnie powtarzana, szczera modlitwa z głębi serca będzie, za każdym razem, wyzwalała porcję duchowej energii.”

 Powyższy cytat pochodzi z przygotowywanej do publikacji książki Kim’a Michaels’a „Minimum tego, co należy wiedzieć o Życiu". 

Wyciąg z

Mother Mary’s Miracle Gratitude Rosary 
(Matki Maryi Różaniec Cudu Wdzięczności) 

O, Boże, mój Ojcze, jestem Ci nieskończenie wdzięczny za:

v              dar życia,

v              dar wolnej woli,

v              dar indywidualności,

v              dar uczynienia mnie Twoim współtwórcą,

v              dar twojej bezwarunkowej pokory,

v              dar twojej niewzruszonej woli,

v              dar twojej rozszerzającej się mocy w moim życiu,

v              dar twojej wszechmocnej siły urzeczywistnienia obfitego życia.

Afirmuję moją wdzięczność dla Boga Syna

O, Jezu Chryste, jestem Ci nieskończenie wdzięczny za:

v              dar Chrystusowego rozróżniania,

v              dar twojego rozróżniania,

v              dar wizji,

v              dar równowagi i harmonii,

v              dar odwagi dawania świadectwa prawdzie,

v              dar Chrystusowego pokoju,

v              dar Żywego Słowa,

v              dar ukazania mi jak urzeczywistnić obfite życie,

v              dar twojej obecności w moim życiu, w postaci Witryny Internetowej „The Mystical Teachings of Jesus” i jej żpolskiego odpowiednika oraz możliwości służenia im,

v              dar twojego nauczania mnie w twoich przesłaniach i inwokacjach.

 

Afirmuję moją wdzięczność dla Boga Matki 

O, Matko Maryjo, jestem Ci nieskończenie wdzięczny za:

v              dar bezwarunkowej akceptacji woli Boga,

v              dar twej jedności z Bożym planem dla Jego stworzenia,

v              dar wiecznej harmonii,

v              dar wierności prawom Boga,

v              dar twej nieskończonej miłości do Boga,

v              dar twego bezwarunkowego ukochania całego życia,

v              dar twego pierwotnego i doskonałego Bożego konceptu naszych Istot,

v              dar twej zawsze obecnej obfitości,

v              dar twojej obecności w moim życiu również poprzez Witrynę Internetową „The Mystical Teachings of Jesus” i jej polskiego odpowiednika oraz możliwości służenia im,

v              dar twojego nauczania w twoich przesłaniach, książkach, dynamicznych dekretach, różańcach i inwokacjach. 

Afirmuję moją wdzięczność dla Boga, Ducha Świętego 

O, Duchu Święty, jestem Ci nieskończenie wdzięczny za:

v              dar twojej niepowstrzymanej dążności do wzrastania,

v              dar wolności od wszelkich ograniczeń,

v              dar twej niepowstrzymanej mocy,

v              dar wiecznego życia przez nieustanną autotranscendencję,

v              dar boskiej równości,

v              dar wiecznej wolności poprzez wybaczanie,

v              dar twego proaktywnego pokoju,

v              dar twojej wszystko realizującej mocy urzeczywistnienia obfitego życia. 

Afirmuję przebudzenie się zrównoważonych osób na Ziemi ku nieskończonej mocy wdzięczności 

JESTEM Cudem Wdzięczności Boskiej Matki budzącym wszystkie zrównoważone osoby ku uświadomieniu sobie:

v              że moc wdzięczności jest nieskończona,

v              że wdzięczność przywraca przepływ energii między duchem i materią,

v              że wdzięczność jest głównym kluczem do doskonałej harmonii między rozszerzającą i ściągającą mocą naszych Istot,

v              że wdzięczność przynosi doskonałą wizję umysłu Chrystusa,

v              że wdzięczność otwiera nasze serca na bezwarunkową miłość Boga Matki,

v              że głównym kluczem do obfitości jest dzielenie się z innymi,

v              że wdzięczność otwiera nasze serca i umysły na ​​przepływ wszystko urzeczywistniającej mocy Ducha Świętego, 

v              że wdzięczność oczyszcza nasze serca, abyśmy mogli oglądać Boga [mogli z nim obcować].

 

 

Więcej na temat wdzięczności i jej dobroczynnych skutków znajdziesz w witrynie
Kim Michaels dla pragnących czegoś więcej

 

Wróć na stronę "Narzędzia"

 

Nowe komentarze

06.08 | 15:07

Dziękuję za informację. Pozdrawiam Monika P.

06.08 | 13:03

Pani Moniko, o ile wiem, to obecnie wygłaszanie są o godź. 7, 12 i 19-tej inwokacja na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie. Póki co, każdy wygłasza je indywidualnie. Z serdecznościami! P. K.

06.08 | 11:39

czy są osoby mówiące dekret za Polskę np. niedzielę o 21:00 ? pytam bo jest napisane, że dwie , trzy osoby mają wygłaszać ten dekret.

25.02 | 09:49

Z serca polecam albo "Jak TY możesz zmienić świat" albo "Ku pełni wyzwolenia kobiet" . Z serdecznościami! P. K.

Podziel się stroną