Co to znaczy, że Jezus jest obecnie wniebowstąpionym mistrzem?

Jeśli weźmiesz pod uwagę wyobrażenie Jezusa prezentowane przez główny nurt kościołów chrześcijańskich, możesz odnieść następujące wrażenie: 

  •  Jezus jest gdzieś bardzo daleko, w odległym niebie.
  •  Jezus wstąpił do nieba, ale po wniebowstąpieniu zaprzestał  komunikować się z ludzkością.
  •  Pomimo, że powiedział, iż ma całą władzę w niebie i na ziemi,  Jezus nie czyni z tej mocy użytku, aby się z nami komunikować –  być może z wyjątkiem bardzo szczególnych ludzi, takich jak  papież czy niektórzy księża lub pastorzy. 

Podstawowym przesłaniem jest to, że nie możesz mieć bezpośredniej, osobistej relacji z Jezusem. Możesz dotrzeć do Jezusa – i on może dotrzeć do ciebie – wyłącznie za pośrednictwem zewnętrznego kościoła. O papieżu mówi się, że jest wikariuszem Chrystusa, ale dlaczego potrzebujesz Jego zastępcy, kiedy Jezus powiedział, że królestwo Boże jest w tobie?

Jezus był duchowym rewolucjonistą, a sednem jego przesłanie jest to, że każdy z nas może mieć dostęp do Królestwa Bożego, czyli do świadomości Chrystusa – bezpośrednio w nas samych. To przesłanie jest rewolucyjne, ponieważ wszystkie religie głównego nurtu na przestrzeni historii głosiły coś przeciwnego, a mianowicie, że nie możemy dotrzeć do Boga bezpośrednio i że potrzebujemy pośrednika w postaci zewnętrznych religii i hierarchii ich kapłanów.

Kluczem do pokonania tego złudzenie jest uświadomienie sobie, że Jezus jest dziś wniebowstąpionym mistrzem. Kiedy rozumiesz, kim są wniebowstąpieni mistrzowie, to dostrzegasz, dlaczego żadna siła na Ziemi nie może ograniczyć twojego do nich dostępu. Zrozumiesz również, dlaczego ich potrzebujesz.

Co to jest wniebowstąpienie?

Większość chrześcijańskich kościołów naucza, że Jezus umarł na krzyżu, zmartwychwstał i a potem wstąpił do nieba – i na tym kończy się ich nauczanie. Zwykle nie mają zbyt wiele do powiedzenia na temat, co to znaczy wstąpić do nieba i co będzie twoim udziałem, kiedy to osiągniesz. To prawie tak, jakby Jezus po swoim wniebowstąpieniu zniknął w jakiejś czarnej dziurze.

Stoi to w ostrym kontraście do tego, co Jezus sam powiedział i co jest odnotowane w Piśmie. Jezus powiedział, że ponieważ wstąpił do nieba to jest w stanie obdarzyć nas część swego Ducha. Ten pocieszyciel lub Duch Święty będzie naszym bezpośrednim połączeniem z Jezusem. Jego intencją było, aby żadna siła na Ziemi nie mogła zakłócić bezpośredniej komunikacji pomiędzy Wniebowstąpionym Mistrzem Jezusem i Jego uczniami, którzy jeszcze do nieba nie wstąpili.

Jest to całkowicie zgodne z Jego rewolucyjnym przesłaniem. W rzeczywistości Jezus przyszedł na Ziemię, aby wyzwolić nas od wszystkich struktur ziemskiej władzy, a mianowicie od tego, co często nazywany "księciem tego świata". Dla Jezusa było oczywistym, że religia żydowska i jej przywódcy dokładali wszelkich starań, aby utrzymać ludzi uwięzionych w stanie oddzielenia od ich Boga, co Jezus nazywa "śmiercią", czyli stanem duchowej martwoty.

Okazuje się, zatem, że ostatnią rzeczą, której Jezus by pragnął to, aby religia, która głosi, że reprezentuje go na Ziemi, robiła to, co zrobiły wszystkie inne religie, a mianowicie wzmocniła poczucie oddzielenia pomiędzy nami i światem duchowym.

Jezus oddał swoje życie, aby pokazać, że wszyscy możemy opuścić więzienie księcia tego świata. Wyzwolimy się, kiedy przejrzymy iluzję, że jesteśmy oddzieleni od naszego Boga, a tym samym zdeklarujemy z Jezusem "Ja i Ojciec jedno jesteśmy". Po swoim wniebowstąpieniu Jezus dał nam swego Ducha, abyśmy mogli mieć bezpośrednie, osobiste połączenie z Nim, wniebowstąpionym. Dlaczego to uczynił?

Podstawowa dynamika panująca na Ziemi

Jezus doskonale rozumiał panującą na Ziemi podstawową dynamikę. Jest ona bardzo prosta i można ją odczytać wnikliwie studiując Jego słowa. Dynamiką tą jest fakt, że większość ludzi jest uwięziona w iluzji. Iluzja ta każe nam myśleć, że jesteśmy oddzieleni od naszego źródła, od Boga i od duchowego świata.

Niektórzy ludzie są tak omamieni tą iluzją, że zaprzeczają istnieniu duchowego świata i duchowych istot. Inni wierzą, że świat duchowy istnieje, ale są przekonani, że są oni od niego oddzieleni barierą, której sami nie potrafią przekroczyć. Tylko bardzo specjalni ludzie mogą ją sforsować i sami mogą wejść do nieba i to tylko poprzez posłuszeństwo którejś z ziemskich religii.

Jezus nauczał i wykazał, że jest to kompletne kłamstwo. Nie jesteś oddzielony od królestwa Boga, ponieważ istnieje ono w tobie. Co to oznacza? Oznacza to, że ​​królestwo Boże jest stanem świadomości.

Obecnie większość ludzi przebywa w stanie świadomości zdominowanej oddzieleniem. Jest to stan, który Jezus nazywał "śmiercią" i który sprawia, iż ​​jesteś przekonany, że jesteś oddzielony od Boga. Jednak to poczucie oddzielenia jest kompletnym złudzeniem, sprytnie stworzonym i podtrzymywanym przez księcia tego świata. Książę ten zrobi wszystko, co w jego mocy, aby utrzymać Cię w pułapce iluzji separacji, łącznie z użyciem w tym celu zewnętrznej religii. Ta zewnętrzna religia sprawia, iż wierzysz, że jeśli zaakceptujesz ​​jej doktryny i będziesz przestrzegał jej reguł, to masz gwarancję bycia zbawionym po obecnym życiu.

Jezus nauczał, że królestwo Boże jest w zasięgu ręki, co oznacza, że ​​nigdy nie osiągniesz go w przyszłości. Możesz go osiągnąć tylko TERAZ, ponieważ kluczem do królestwa jest porzucenie świadomość oddzielenia, świadomości antychrysta i podniesienie swej świadomość aż do momentu przyjęcia świadomości Chrystusa. W ten sposób wymkniesz się śmierci i osiągniesz życie, które świadomość Chrystus wszystkim nam oferuje.

Co to znaczy wstąpić do nieba?

Kiedy jesteś uwięziony w świadomości oddzielenia, nie możesz bezpośrednio dostrzec duchowego świata. Pozostaje ono kwestią wiary lub niewiary. Po wzniesieniu się ponad świadomość antychrysta osiągniesz świadomość Chrystusa, a tym samym bezpośrednio będziesz doświadczał duchowego świata i obcował z żyjących w nim istotami.

Kiedy całkowicie staniesz się jednością z uniwersalną świadomością Chrystusa, możesz pójść w ślady Jezusa i wznieść się tak jak on. Wniebowstąpienie jest zatem możliwe dla wszystkich. Jest to, oczywiście, ostatnia rzecz, w którą książę tego świata chce abyś uwierzył. Pragnie on, abyś wierzył, że istnieje tylko jeden sposób, aby być zbawionym, a mianowicie poprzez zbawienie zewnętrzne. Kiedy w to uwierzysz, to zaprzeczasz zbawieniu wewnętrznemu i po prostu w ten sposób nigdy nie odkryjesz królestwa, o którym Jezus powiedział, że jest w twoim wnętrzu. W konsekwencji pozostaniesz uwięziony w domenie rządzonej przez księcia tego świata.

Jakie znaczenie ma wniebowstąpienie? W tym świecie, wszystko jest dotknięte iluzją księcia tego świata, iluzją oddzielenia. Wniebowstąpienie oznacza, że wznosisz swoją istotę na poziom, który jest całkowicie poza zasięgiem księcia tego świata. Jest on księciem TEGOświata, ale NIE księciem świata duchowego. Nie ma on żadnego wpływu na świat duchowy, co oznacza, że ​​wniebowstąpiona istota, wniebowstąpiony mistrz, jest całkowicie poza zasięgiem wpływu księcia tego świata. Dlaczego jest to istotne?

Dlaczego potrzebujemy wniebowstąpiony mistrzów?

Ponieważ jesteśmy uwięzieni w pułapce iluzji antychrysta i jedynym sposobem, aby się z niej wydostać jest kontakt się z czymś, co istnieje poza tą iluzją. Tym „czymś”, co istnieje poza ziemskimi iluzjami, są istoty, które wzniosły się do świata duchowego przed nami i które zgłosiły się na ochotnika, aby pomóc również i nam się wznieść. Jezus jest jednym z tych wniebowstąpionych mistrzów, chociaż nie jedynym.

Główną cechą świadomości antychrysta jest to, że sprawia, iż myślisz, że potrafisz samemu zdefiniować prawdę. Jest to zilustrowane w biblijnej księdze Genesis, gdzie Ewa jest kuszona przez węża, aby zakosztować zakazanego owocu. Bóg powiedział jej, że jeśli spożyje ów owoc to umrze. Wąż zaś powiedział, że z całą pewnością nie umrze, ale że będzie żyła jak Bóg, który wie, co jest dobre a co złe.

Rzeczywistością jest to, że ​​owoc jest tutaj symbolem świadomości antychrysta, która jest przeciwieństwem świadomości Chrystusa. Świadomość Chrystusa ma zapewnić jedność między Stwórcą a Jego stworzeniem. Pomaga nam ona w dostrzeżeniu naszej jedności z Bogiem oraz faktu, że wszelkie życie jest jednością. Za mnogością przejawów tego świata istnieje jedność świadomości Chrystusa.

Kiedy wiesz o jedności istniejącej poza wszystkimi ziemskimi przejawami, nie możesz być nigdy wmanewrowany w myślenie, że jakiekolwiek przejawy na Ziemi są ostatecznie rzeczywiste. Nie możesz, zatem nigdy zostać omamiony iluzjami stworzonymi przez świadomość antychrysta. Nigdy nie przestajesz widzieć rzeczywistości jedności, aby myśleć, że jesteś oddzieloną istotą.

Po spożyciu zakazanego owocu, zostajesz oślepiony świadomością oddzielenia. Oznacza to, że teraz ​​możesz zostać oszukany, aby wierzyć, że jakaś ​​idea stworzona przez świadomość antychrysta jest absolutną prawdą. Myślisz, że ty sam – lub jakiś ziemski autorytet – posiadacie zdolność zdefiniowania absolutnej prawdy tu na Ziemi. Stałeś się "jak Bóg", który myśli, że wie, co jest dobre a co złe, mocą iluzji odrębnego ja (w przeciwieństwie do prawdziwego ja, które wie, że jest jednością z Bogiem).

Świadomość antychrysta jest tym, co sprawia, że ​​ludzie wierzą, że są oddzieleni od swego Boga i dlatego mogą zdefiniować prawdę w oddzieleniu od Niego. Zamiast używać Boga/jedności, jako ramy swoich odniesień, myślą, że tu na Ziemi mogą definiować własne ramy odniesień. Myślą, że jeśli mówią, że coś jest prawdą, to będzie to prawdą.

To wyjaśnia, dlaczego istnieją ludzie, którzy są absolutnie przekonani, że Bóg nie istnieje. To wyjaśnia, dlaczego istnieją ludzie, którzy są przekonani, że Bóg istnieją w sposób opisany przez religię chrześcijańską, podczas gdy inni są przekonani, że Bóg istnieją w sposób opisany przez religię islamu. To również wyjaśnia, dlaczego członkowie tych dwóch grup mogą siebie wzajemnie zabijać i czuć, że jest to usprawiedliwione przez Boga – tego samego Boga.

Główną wiedzą o świadomości antychrysta jest to, że kiedy znajdziesz się w jej wnętrzu, nie znajdziesz w niej nic, co pomoże ci ją opuścić. Iluzja tej świadomości napędza samą siebie. Ty sam stajesz się samospełniającym się proroctwem. JEDYNĄmyśliwością ucieczki jest nawiązanie kontaktu z niezmienną rzeczywistością, która jest poza względnymi "rzeczywistościami”, jakie postrzegasz od wewnątrz świadomości oddzielenia.

Ta niezmienna rzeczywistość to świadomość Chrystusa. Jednakże świadomość Chrystusa jest nam oferowana jedynie poprzez te istoty, które same wstąpiły do nieba, bądź to z Ziemi bądź to z innych podobnych środowisk. Jezus powiedział, że ponieważ wrócił/wstąpił do Ojca/Nieba, to ześle nam pocieszyciela. Wiele innych wniebowstąpionych mistrzów podobnie ofiarowało część swojego ducha, dodawszy go do niepodzielnego Ducha Świętego, który jest nasza JEDYNĄ szansą wyzwolenia z iluzji oddzielenia.

Jest to istotne, ponieważ sami weszliśmy do więzienia świadomości oddzielenia myśląc, że będziemy mogli działać, jako odrębne istoty, sądząc, że potrafimy zdefiniować absolutną rzeczywistość w oparciu o oddzielenie. NIGDY jednak nie uda nam się uciec z tej pułapki myśląc, że jesteśmy oddzielonymi istotami. Wymkniemy się separacji jedynie przez wejście w jedności z czymś, co jest poza oddzieleniem.

Relacja mistrz-uczeń

Jedną z krańcowych iluzji świadomości obdzielenia jest to, że możemy iść drogą ku wyższemu stanowi świadomości o własnych siłach, że możemy zdefiniować własną ścieżkę. Wiele osób duchowości czy zwolenników New Age uważa, że nie potrzebuje nauczyciela. Nastawienie to jest potencjalnie niebezpieczne.

Jest prawdą, że tu na Ziemi nie potrzebujemy nauczyciela (chociaż dobry nauczyciel może być bardzo pomocny). Jest to dokładnie tym, co Jezus zademonstrował. Pokazał On, że ponieważ królestwo Boże jest w nas, to nie zostaniesz zbawiony podążając ślepo za którąś z ziemskich religii. Jednakże pokazał On również, że JEDYNĄ drogą ucieczki ze świadomości oddzielenia jest wejście w jedność z czymś większym niż nasze oddzielone ja.

Najbardziej niebezpieczną iluzją jest to, że możesz użyć oddzielone ja, aby podążać drogą jedności. W rzeczywistości możesz nią podążać JEDYNIE wchodząc w jedność ze wniebowstąpionym mistrzem. Wniebowstąpieni mistrzowie są istotami, które są powołane przez Boga do służby w charakterze naszych duchowych przewodników.

Wbrew temu, co wielu ludzi sądzi, nie oznacza to, że dają nam oni wyłącznie swoje nauczanie. Dają nam oni nauki pomocne w kwestionowaniu iluzji oddzielenia. Jednak nie oddamy wniebowstąpionym mistrzom sprawiedliwość dopóki nie zaczniemy używać ich nauk, aby wejść z nimi w jedność.

Dlaczego chrześcijaństwo jest tak niebezpieczne?

Na samym początku, ruch naśladowców Jezusa całkowicie opierał się na bezpośrednim kontakcie z pocieszycielem, z Duchem Świętym. Oznacza to, że ​​na początku ruch chrześcijański był pod bezpośrednim kierownictwem wniebowstąpionego mistrza Jezusa. W miarę jak chrześcijaństwo stawało się coraz bardziej zorganizowane, a zwłaszcza po powstaniu Kościoła Rzymskokatolickiego, ta bezpośrednia łączność z Jezusem została utracona. Chrześcijaństwo stało się religią scentralizowaną, kontrolowaną przez ludzi, którzy uważając się za bogów na Ziemi myśleli, że mogą definiować to, co uważali za prawdziwą doktryną Chrystusa.

Jednym z efektów tego jest, że wielu z dzisiaj najbardziej duchowo otwartych osób w głębi ducha wie, że chrześcijaństwo jest fałszywe. Niestety, wiele z nich rozumuje również, iż musi to oznaczać, że Jezus był albo fałszywym nauczycielem albo, że obecnie nie ma on już dla nich żadnego znaczenia.

Głębszą rzeczywistością jest natomiast to, że jeśli zdecydowałeś się wcielić w środowisku znajdującym się pod wpływem chrześcijaństwa, to najprawdopodobniej stało się tak dlatego, że chciałeś pomóc wskrzesić prawdziwą wiedzę o tym, kim jest Chrystus. Jest to najbardziej prawdopodobna część boskiego planu twego życia, którą wybrałeś. Jak więc możesz spełnić ten aspekt boskiego planu dla twego życia, jeśli odrzucasz lub ignorujesz Jezusa, jako wniebowstąpionego mistrza?

Co oznacza przywrócenie prawdziwej nauki Chrystusa? Oznacza to przywrócenie wiedzy, że Jezus nie zniknął w jakieś czarnej dziurze po swoim wniebowstąpieniu i jest tu dziś z nami, jako wniebowstąpiony mistrz i poprzez swojego ducha jest gotów pomóc nam wznieść się ponad świadomość antychrysta, abyśmy mogli spełnić naszą duchową misję na Ziemi. A teraz pomyśl: Co może przywrócić prawdziwe nauki Chrystusa, jeśli miliony ludzi nie nawiążą bezpośredniego, osobistego wewnętrznego kontaktu z Wniebowstąpionym Mistrzem Jezusem?

Znaczenie tej witryny

Niniejsza witryna jest sponsorowana bezpośrednio przez Wniebowstąpionego Mistrza Jezusa. Jest ona oficjalną witryną Jezusa ustanowioną po to, aby pomóc współczesnym szukającym duchowej prawdy i duchowego wyzwolenia przekroczyć iluzje promowane przez główny nurt chrześcijaństwa – i pomóc przezwyciężyć faktyczne odrzucenie Jezusa w oparciu o te iluzje.

Z pewnością istnieje wiele osób, które zanegują lub ośmieszą to stwierdzenie. Nie będzie to inne od tego, co miało miejsce, kiedy Jezus przemierzał Ziemię w fizycznym wcieleniu. Był wówczas również odrzucany i wyśmiewany przez wielu ludzi.

Można przewidzieć, że przedstawiciele władzy zarówno nauki i religii na pewno odrzucą i ośmieszą tę witrynę. Można nawet przewidzieć, że niektóre osoby poświęcą wręcz swoje życie, aby zniszczyć tę witrynę, jej nauki i osobę, która urzeczywistniła fizyczne aspekty tej pracy.

Jednak mimo wszystkich przeciwnych oświadczeń, niech to będzie jasno stwierdzone, że ta witryna JEST oficjalną witryną Jezusa Chrystusa stworzoną w celu przywrócenia jego prawdziwego nauczania. Powyższe nie przeczy faktowi, że Jezus w różnym zakresie pracuje z wieloma osobami dla przywrócenia różnorakich aspektów swoich prawdziwych nauk, tym nie mniej ta witryna jest sponsorowana bezpośrednio przez Jezusa i jej nauki są bezpośrednio przekazywane przez Niego i innych wniebowstąpionych mistrzów.

Możesz zapytać, dlaczego Jezus działa poprzez ludzkiego posłańca i dlaczego umieszcza swoje nauki w internetowej witrynie. Dlaczego Jezus nie pojawia się na niebie w jakiś niezaprzeczalnym przejawie, zgodnie z tym, czego oczekuje wielu chrześcijan? Odpowiedź jest następująca: Na Ziemi niepodzielnie panuje wolna wola.

Nie zapominaj, na jakiej planecie żyjesz

Pomimo, że Jezus dysponuje wszelką władzą na niebie i na ziemi, to nie może On używać swojej mocy na Ziemi w sposób bezwzględny, a powodem tego jest Prawo Wolnej Woli. Prawo Wolnej Woli stanowi, że jeśli samoświadoma istota chcą doświadczyć, jak to jest egzystować w świadomości oddzielenia, musi być dozwolone, aby miała możliwość doświadczenia tego. Oto, dlaczego zakazany owoc istniał w ogrodzie Edenu i oto, dlaczego mogliśmy go wszyscy zakosztować.

Istoty ludzkie uwięzione w oddzieleniu często stają się bardzo egocentryczne i wypełnione przekonaniem o własnej ważności. Jednym z przykładów jest średniowieczna katolicka doktryna głosząca, że ​​Ziemia była centrum wszechświata.

W rzeczywistości, istnieją miliardy galaktyk i miliardy planet z samoświadomymi formami życia. Cały materialny wszechświat jest gigantyczną instytucją edukacyjną, w której samoświadomym istotom stwarzane są okazje dla wznoszenia swojej świadomości poprzez doświadczanie środowisk, które odpowiada ich aktualnemu poziomowi świadomości.

Większość planet z samoświadomymi formami życia znajduje się na znacznie wyższym poziomie świadomości niż Ziemia. Ziemia obecnie jest jedną z tych planet, których mieszkańcy znajdują się na najniższych poziomach świadomości. Większość samoświadomych istot na innych planetach świadomie podąża ścieżką podnoszenia swojej świadomości. Niestety, tak nie jest w przypadku Ziemi, która pokazuje, że jest planetą dla tych, którzy zaszli tak daleko w labiryncie oddzielenia, iż uważają, że nie ma z niego wyjścia lub wyjście to nie jest im dostępne.

Wielu osób na Ziemi są tak usidlonymi świadomością oddzielenia, że odmawiają wzięcia odpowiedzialności za własny rozwój. Oznacza to, że ​​szukają one zewnętrznego zbawiciela, który wykona za nich całą pracę. To wyjaśnia, dlaczego wyobrażenie Jezusa zostało przez chrześcijaństwo zdominowane świadomością oddzielenia i dlaczego on sam jest przedstawiany, jako taki właśnie zbawiciel.

Niewielka grupa ludzi na Ziemi żywi potrzebę dominacji nad innymi. Są to ludzie, którzy uważają się za "bogów" i próbują zdobyć absolutną władzę nad obiektami swoich działań. Istnieją również ci, którzy zdominowali religię chrześcijańską i dokonali jej perwersji. Istnieje nie-święte przymierze między tymi, którzy chcą zdominować innych i tymi, którzy nie chcą wziąć odpowiedzialności za samych siebie. Stanowi to jeden z aspektów głównej dynamiki panującej obecnie na Ziemi.

Prawo Wolnej Woli stanowi, że samoświadome istoty muszą mieć możliwość doświadczania tej dynamiki, dopóki się tym nie znużą i nie zapragną czegoś więcej. W chwili, kiedy zechcą doświadczyć czegoś więcej zostanie im zaproponowany przez wniebowstąpionych mistrzów sposób wzniesienia się ponad ich iluzje.

Ponieważ jednak wielu ludzi jest ciągle uwięzionych w iluzji, ów oferowany sposób musi mieć taką formę, żeby mógł być łatwo odrzucony przez tych, którzy nie są jeszcze gotowi do wzięcia za siebie odpowiedzialności. To dlatego Jezus, kiedy żył w ciele fizycznym, robił i mówił pewne rzeczy, które sprawiały, że ​​ ludziom łatwo było go odrzucić. Również z tego powodu ta witryna ma kształt, który ułatwia ludziom jej odrzucenie.

Dewizą wniebowstąpionych mistrzów są słowa: "Kiedy uczeń jest gotów, pojawia się nauczyciel.".

Ta witryna została stworzona dla Ciebie.

Jeśli przeczytałeś ten tekst do tego miejsca zamiast z jakiegokolwiek powodu go odrzucić – to możesz przyjąć, że znalazłeś tę witrynę, bo jesteś gotowy na przyjęcie jej przesłania. Twój zewnętrzny umysł i twój intelekt może mieć wiele argumentów na rzecz odrzucenia tej witryny i jej przesłania – twoje serce przekazuje jednak Ci prawdę twojej wewnętrznej istoty.

Czy jesteś jednym z tych ludzi, którzy zgłosili się na ochotnika, aby przywrócić prawdziwe nauczanie Chrystusa w tych czasach? Jeśli tak, to ta witryna (i witryny jej towarzyszące) jest najlepszym punktem wyjścia, który możesz znaleźć, aby nawiązać i rozwinąć swój bezpośredni, wewnętrzny związek z wniebowstąpionym Mistrzem Jezusem lub z innym mistrzem.

Po rozwinięciu tego wewnętrznego kontaktu nie będziesz już jej potrzebował, ponieważ będziesz otrzymywał przewodnictwo ze swego wnętrza. Będzie to oznaczało, że witryna spełniła cel, dla którego została stworzona.

Copyright © 2014 Kim Michaels

© dla przekładu Paweł Kontny
 

Jeśli twoją odpowiedzią jest "TAK", to przejdź do witryny 

Poniższy artykuł może być przedrukowany w Internecie i periodykach za podaniem jego źródła oraz nazwiska autora i tłumacza i po kontakcie z nimi. W artykule nie można dokonywać żadnych zmian bez ich wiedzy i zgody.

UWAGA! Drogi Gościu, niniejszą witrynę możesz studiować na własną rękę i poniekąd "na własne ryzyko", ale jeśli chcesz z wydrowki po niej wynieść maksymalną korzyść i w niej "nie zbłądzić" proponujemy Ci nasze przewodnictwo i kontynuację lektury informacji: 
Kolejność lektury przesłań i korzystanie z narzędzi duchowych tej witryny

Nowe komentarze

06.08 | 15:07

Dziękuję za informację. Pozdrawiam Monika P.

06.08 | 13:03

Pani Moniko, o ile wiem, to obecnie wygłaszanie są o godź. 7, 12 i 19-tej inwokacja na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie. Póki co, każdy wygłasza je indywidualnie. Z serdecznościami! P. K.

06.08 | 11:39

czy są osoby mówiące dekret za Polskę np. niedzielę o 21:00 ? pytam bo jest napisane, że dwie , trzy osoby mają wygłaszać ten dekret.

25.02 | 09:49

Z serca polecam albo "Jak TY możesz zmienić świat" albo "Ku pełni wyzwolenia kobiet" . Z serdecznościami! P. K.

Podziel się stroną